Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Artykuły i sprzęt sportowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 19 Feb 2019 19:50:54 +0100 <![CDATA[” Dostawa sprzętu rekreacyjnego - rowerów, segwayów, placów zabaw tzw. dmuchawców ”]]> Przedmiotem zamówienia jest ” Dostawa sprzętu rekreacyjnego - rowerów, segwayów, placów zabaw tzw. dmuchawców” w ilościach i zgodnie z opisem zawartym w tabelach oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167228 Mon, 18 Feb 2019 15:10:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167228 <![CDATA[” Dostawa sprzętu pływającego z wyposażeniem”]]> Przedmiotem zamówienia jest ” Dostawa sprzętu pływającego z wyposażeniem” w ilościach i zgodnie z opisem zawartym w tabeli oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167529 Mon, 18 Feb 2019 15:08:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167529 <![CDATA[Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego do ćwiczeń fizycznych oraz sprzętu do ćwiczeń Integracji Sensorycznej do Zespołu Szkół w Woli oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Przygoda z nauką” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego do ćwiczeń fizycznych oraz sprzętu do ćwiczeń Integracji Sensorycznej do Zespołu Szkół w Woli oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Przygoda z nauką” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część odpowiadającą danemu załącznikowi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167418 Mon, 18 Feb 2019 14:37:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167418 <![CDATA[Dostawa desek z napędem elektrycznym]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. desek z napędem elektrycznym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167295 Fri, 15 Feb 2019 15:06:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167295 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2019/Caritas/1 z dnia 15.02.2019 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności na zakup i dostawę doposażenia do świetlicy CAB]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia do placówki wsparcia dziennego –prowadzonej przez Zamawiającego. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16. 3. W ramach zamówienia przewidujemy zakup doposażenia z podziałem na:  część I zamówienia SPRZĘT SPORTOWY A  część II zamówienia SPRZĘT SPORTOWY B 4. Szczegółowa lista materiałów w poszczególnych częściach zamówienia określona jest w załączniku nr 2. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części, o których mowa w punkcie 3 (część I, część II). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167140 Fri, 15 Feb 2019 10:21:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167140