Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Artykuły i sprzęt sportowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 22:54:20 +0200 <![CDATA[Dostawa 3 szt. profesjonalnych bieżni w ramach projektu RPSW.02.05.00-26-0647/19]]> Dostawa 3 szt. profesjonalnych bieżni w ramach projektu RPSW.02.05.00-26-0647/19 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30039 Mon, 06 Apr 2020 22:15:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30039 <![CDATA[Wyposażenie w dwa wózki 6-osobowe dla dzieci w Żłobku Alto Dobrzykowice]]> Wyposażenie w dwa 6-osobowe wózki do przewożenia dzieci w Złobku Alto Dobrzykowice https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241623 Mon, 06 Apr 2020 11:44:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241623 <![CDATA[Wyposażenie w zabawki dla dzieci w Żłobku Alto Dobrzykowice]]> Wyposażenie w zabawki, stanowiące uzupełnienie zestawów zabawkowych dla dzieci w Żłobku Alto Dobrzykowice. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241608 Mon, 06 Apr 2020 10:35:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241608 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia pensjonatu]]> Celem i przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dostawcy na zakup przedmiotów do wyposażenia pensjonatu i ogrodu. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku WORD. Zamawiający realizuje projekt pn.: ”Orzechowy raj – innowacja w turystyce zdrowotnej” współfinansowany z EFRR w ramach Działania 2.5. „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”, Oś 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241422 Fri, 03 Apr 2020 00:12:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241422