Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Artykuły i sprzęt sportowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 22 Jul 2018 05:16:16 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OP.042/ZP/9.18]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu sportowego na potrzeby Klubu Seniora w Tucznej w ramach projektu „Klub Seniora w Tucznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125237 Fri, 13 Jul 2018 18:58:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125237 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1_2018 Zakup urządzeń wytrzymałościowo – siłowych oraz wartości niematerialnych i prawnych]]> Zakup urządzeń wytrzymałościowo – siłowych oraz wartości niematerialnych i prawnych: • Rower pionowy – 3 szt. • Crosswalker – 3 szt. • Maszyna na mięśnie czworogłowe uda – 1 szt. • Maszyna na mięśnie dwugłowe uda – 1 szt. • Maszyna do mięśnie klatki piersiowej – 1 szt. • Maszyna do mięśni brzucha – 1 szt. • Maszyna do mięśni grzbietu – 1 szt. • Maszyna na dociąganie - wioślarz – 1 szt. • Wielofunkcyjny sprzęt do diagnostyki – 1 szt. • Maszyna do biometryki i diagnostyki sprawności fizycznej i parametrów ciała ćwiczącego – 1 szt. • Oprogramowanie do zarządzania treningiem i urządzeniami treningowymi (licencja) - 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Rower pionowy – 3 szt. Minimalne parametry: • zakres oporu 20 – 400 kg bądź szerszy • maksymalny opór ekscentryczny – min. 10 kg • miejscowy nacisk na cm2 – min. 0,31 kg • wyposażony w min. siedmiocalowy ekran • wyposażony w pulsometr • zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania treningiem i urządzeniami treningowymi 2) Crosswalker – 3 szt. Minimalne parametry: • zakres oporu – 20 – 400 kg bądź szerszy • maksymalny opór ekscentryczny – min. 10 kg • miejscowy nacisk na cm2 – min. 0,56 kg • wyposażony w min. siedmiocalowy ekran • wyposażony w pulsometr • zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania treningiem i urządzeniami treningowymi 3) Maszyna na mięśnie czworogłowe uda – 1 szt. Minimalne parametry: • zakres oporu – 4 – 95 kg bądź szerszy • maksymalny opór ekscentryczny – min. 30 kg • miejscowy nacisk na cm2 – min. 1,02 kg • wyposażony w min. siedmiocalowy ekran • wyposażony w pulsometr • zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania treningiem i urządzeniami treningowymi 4) Maszyna na mięśnie dwugłowe uda – 1 szt. Minimalne parametry: • zakres oporu – 5 – 95 kg bądź szerszy • maksymalny opór ekscentryczny – min. 30 kg • miejscowy nacisk na cm2 – min. 1,01 kg • wyposażony w min. siedmiocalowy ekran • wyposażony w pulsometr • zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania treningiem i urządzeniami treningowymi 5) Maszyna do mięśni klatki piersiowej – 1 szt. Minimalne parametry: • zakres oporu – 5 – 180 kg bądź szerszy • maksymalny opór ekscentryczny – min. 55 kg • miejscowy nacisk na cm2 – min. 1,17 kg • wyposażony w min. siedmiocalowy ekran • wyposażony w pulsometr • zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania treningiem i urządzeniami treningowymi 6) Maszyna do mięśni brzucha – 1 szt. Minimalne parametry: • zakres oporu – 8 – 90 kg bądź szerszy • maksymalny opór ekscentryczny – min. 30 kg • miejscowy nacisk na cm2 – min. 1,06 kg • wyposażony w min. siedmiocalowy ekran • wyposażony w pulsometr • zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania treningiem i urządzeniami treningowymi 7) Maszyna do mięśni grzbietu – 1 szt. Minimalne parametry: • zakres oporu – 8 – 90 kg bądź szerszy • maksymalny opór ekscentryczny – min. 30 kg • miejscowy nacisk na cm2 – min. 1,06 kg • wyposażony w min. siedmiocalowy ekran • wyposażony w pulsometr • zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania treningiem i urządzeniami treningowymi 8) Maszyna na dociąganie - wioślarz – 1 szt. Minimalne parametry: • zakres oporu – 5 – 180 kg bądź szerszy • maksymalny opór ekscentryczny – min. 55 kg • miejscowy nacisk na cm2 – min. 1,13 kg • wyposażony w min. siedmiocalowy ekran • wyposażony w pulsometr • zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania treningiem i urządzeniami treningowymi 9) Wielofunkcyjny sprzęt do diagnostyki – 1 szt. Minimalne parametry: • skrócone badanie EKG • pomiar tętna spoczynkowego i sugerowanego wysiłkowego • test metabolizmu komórkowego • analiza BM • urządzenie musi umożliwiać weryfikację funkcjonalność serca, wskaźnik stresu i ciśnienie krwi • urządzenie musi umożliwiać dostosowanie obciążenia do częstotliwości pracy serca 10) Maszyna do biometryki i diagnostyki sprawności fizycznej i parametrów ciała ćwiczącego – 1 szt. Minimalne parametry: • Musi pozwalać na automatyczne określenie parametrów ciała ćwiczącej osoby. • Cały proces analizy musi trwać maksymalnie 5 sekund, podczas których dokonywany będzie pomiar parametrów ciała ćwiczącego z użyciem kamery (wzrost, waga, obwody), przetwarzanie danych dzięki czemu możliwe będzie dopasowanie urządzenia do wymiarów osoby poddanej rehabilitacji. • Przy pierwszym logowaniu na urządzeniu musi się ono dostosowywać do indywidualnych wymiarów ćwiczącej osoby i na stałe zapisywać dane w systemie głównym. • Możliwość dostosowywania obciążenia do pozostałych urządzeń wytrzymałościowo – siłowych. 11) Oprogramowanie do zarządzania treningiem i urządzeniami treningowymi (licencja) - 1 szt. Minimalne parametry: Oprogramowanie służące do zarządzania ćwiczeniami musi umożliwiać zapisanie wykonanego treningu w tzw. chmurze obliczeniowej (cloud computing), z kolei wyniki powinno być można przeglądać z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej. Maszyna po włożeniu karty klienta z jego personalnymi ustawieniami musi automatycznie ustawiać obciążenia i obliczać czas treningu, musi być kompatybilna z pulsometrem i na bieżąco monitorować puls. Do prawidłowego przebiegu procesu treningowego, czyli odczytu czasu trwania i intensywności ćwiczeń na każdym urządzeniu wystarczający musi być spersonalizowany profil zapamiętany w systemie, a także specjalna karta zbliżeniowa ze zdalnym serwerem (chmurą). Wspólny słownik zamówień (CPV): 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123028 Wed, 04 Jul 2018 14:31:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123028