Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Artykuły i sprzęt sportowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 09:59:06 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/04/2019/EFS Dostawa i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach realizacji projektu pn: „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach realizacji projektu pn: „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”. Zamówienie obejmuje: 1. Dostawę następującego sprzętu: Pakiet A: a) Biegacz - 1 szt. b) Koła Tai-Chi – 1 szt. c) Orbitrek – 1 szt. d) Twister – 1 szt. Pakiet B e) Balans – 1 szt. f) Masażer – 1 szt. g) Zestaw ławka z ruchomą platformą 1 szt. 2. Montaż w/w sprzętu w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu wraz z zabezpieczeniem terenu. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jeden lub dwa pakiety. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad, Przedmiot dostawy musi spełnić wymogi określone obowiązującym prawem, zostać dopuszczony do obrotu handlowego i posiadać wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski oraz spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa dopuszczające do użytkowania. Wszystkie dostarczone produkty powinny mieć gwarancję minimum 36 miesięcy. Sprzęt musi być dostosowany do użytkowania w terenie otwartym oraz musi być odporny na warunki pogodowe. Sprzęt musi być dostosowany pod względem bezpieczeństwa do użytkowania przez osoby starsze. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zweryfikuje wszystkie niezbędne mu wymiary. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie niezbędnych pomiarów przed wykonaniem/zamówieniem sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1A. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179335 Fri, 12 Apr 2019 13:09:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179335