Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Artykuły i sprzęt sportowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Oct 2018 04:43:26 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4A/2018 na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw do Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” w Nowej Soli]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw do Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” w Nowej Soli, zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem, w ramach projektu pt. „„Dzień w Nibylandii” moim startem w przyszłość”, – RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Zamówienie obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia do Niepublicznego Przedszkola w Nowej Soli, Aleja Wolności 8, 67 - 100 Nowa Sól. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142222 Tue, 09 Oct 2018 23:08:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142222 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę jachtów szkoleniowo-regatowych szt. 6]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego dostawy jachtów szkoleniowo-regatowych szt. 6, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136447 Tue, 11 Sep 2018 21:23:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136447