Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 17 Jan 2018 06:05:49 +0100 <![CDATA[Zakup i dostawa wyposażenia meblowego]]> Wyposażenie meblowe przedstawione w załącznikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081113 Mon, 15 Jan 2018 12:51:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081113 <![CDATA[Kompleksowe wyposażenie sal pobytu 3 grup dzieci do lat 3 oraz łazienki Żłobka „Bystrzaki” w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z usługą montażu]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposażenie sal pobytu dzieci do lat 3 oraz łazienki. Za kompleksowość rozumie się meble, zabawki, materiały dydaktyczne i specjalistyczne niezbędne do prowadzenia działalności opiekuńczo – wychowawczej, tj. w placówce żłobka. Wykonawca realizujący dostawę zobowiązany będzie do dostawy mebli i wyposażenia oraz ich montażu w budynku żłobka pod adresem: Żłobek Bystrzaki, ul. Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym i jakościowym jak również warunki techniczne wykonania mebli i wyposażenia przedstawiony jest w Specyfikacji asortymetowo - cenowej przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080769 Fri, 12 Jan 2018 13:52:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080769 <![CDATA[Postępowanie ofertowe nr 10/POIR.2.1/2018 na dostawę mebli laboratoryjnych – szafy pracownicze]]> Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych – szaf pracowniczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080633 Fri, 12 Jan 2018 13:01:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080633 <![CDATA[„Dostawa doposażenie, pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach w ramach projektu pn: „MĄDRY START - upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie Ciężkowice”]]> W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zaplanowano Dostawę doposażenia i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach. Zamówienie zostało podzielone na części: CZEŚĆ I - Dostawa wyposażenia szatni - tablica informacyjna CZEŚĆ II - Dostawa wyposażenia szatni – meble. CZEŚĆ III - Dostawa dywanu dla nowej grupy przedszkolnej CZEŚĆ IV- Dostawa mebli dla nauczycieli Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub większej liczby części. Projekt pn: „MĄDRY START - upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie Ciężkowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR dla typu projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080475 Thu, 11 Jan 2018 14:47:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080475 <![CDATA[Dostawa mebli i wyposażenia kuchni w ramach projektu: „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia kuchni wraz montażem w ramach projektu: „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej” do budynku Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 26 66-440 Skwierzyna. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania techniczne opisano w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Zamówienie obejmuje również montaż i rozmieszczenie w miejscu przeznaczenia oraz utylizację opakowań i materiałów nieprzydatnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080430 Thu, 11 Jan 2018 13:17:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080430 <![CDATA[Zakup urządzeń celem realizacji założeń projektu pn. Odtworzenie tradycyjnych kiermasów warmińskich na terenie Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO w Butrynach. Kategorie urządzeń będące przedmiotem zamówienia: Część zamówienia nr 1: Stoły i krzesła; Część zamówienia nr 2: Komplety ławostołów.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń celem realizacji założeń projektu pn. Odtworzenie tradycyjnych kiermasów warmińskich na terenie Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO w Butrynach Kategorie urządzeń będące przedmiotem zamówienia stanowią odrębne części zamówienia Część zamówienia nr 1: Stoły i krzesła Część zamówienia nr 2: Komplety ławostołów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080122 Wed, 10 Jan 2018 12:42:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080122 <![CDATA[Dostawa mebli w ramach projektu: „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz montażem w ramach projektu: „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej” w tym: a) do budynku segmentu „ D” Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie ul. Mickiewicza 26 66-440 Skwierzyna i b) do istniejącego przedszkola w Skwierzynie ul. Mickiewicza 26 66-440 Skwierzyna. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania techniczne opisano w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Zamówienie obejmuje również montaż, rozmieszczenie w miejscu przeznaczenia oraz utylizację opakowań i materiałów nieprzydatnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080099 Wed, 10 Jan 2018 11:32:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080099 <![CDATA[zakup wyposażenia niezbędnego do opieki nad osobami przebywającymi w ośrodku całodobowej opieki okresowej tj. dostawa wraz z ewentualnym montażem.]]> Przedmiotem zamówienia są dostawy, wyposażenia ośrodka całodobowej opieki okresowej prowadzonego w ramach projektu pn. „Usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w południowej części Dolnego Śląska„ tj. 1. Krzesła stołowe z oparciem Szt.. 70 2 Stoły prostokątne na min 4 miejsca Szt. 10 3 Szafy modułowe kompl. 15 4 Szafki Szt. 30 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079520 Mon, 08 Jan 2018 15:01:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079520 <![CDATA[Zakup zestawu mebli laboratoryjnych]]> Zestaw mebli laboratoryjnych do pomieszczenia zgodnie z załącznikiem – pomieszczenie nr 6 Laboratorium z potwierdzonymi atestami i certyfikatami. Możliwość innego ustawienia mebli zgodnie z ofertą Oferenta w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni i wysokości. Ustawienie mebli i wykorzystanie powierzchni zgodnie z wymaganiami prawnymi. Ilość osób pracujących: maksymalnie – 3 osoby. Wysokość pomieszczenia 2,8 m. Projekt ustawienia mebli w pomieszczeniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079617 Mon, 08 Jan 2018 14:19:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079617 <![CDATA[Nabycie mebli biurowych]]> Przedmiotem zapytania jest nabycie zestawu składającego się z 8-miu kompletów wyposażenie biurowego w związku z koniecznością utworzenia nowych miejsc pracy oraz planowanymi w ramach agendy, pracami o charakterze badawczo-rozwojowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1077172 Fri, 22 Dec 2017 09:30:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1077172 <![CDATA[Wyposażenia pomieszczeń w Centrum Badawczo - Rozwojowym w ramach projektu „Budowa infrastruktury badawczej w zakresie doskonalenia procesu recyklingu tworzyw sztucznych” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.]]> Wyposażenie pomieszczeń w Centrum Badawczo - Rozwojowym: zakup mebli biurowych; zakup foteli biurowych; zakup krzeseł biurowych; zakup mebli konferencyjnych; zakup szaf aktowych zgodnie z załącznikiem numer 1 do zapytania ofertowego stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1076778 Thu, 21 Dec 2017 11:12:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1076778