Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 23 Jun 2018 14:26:57 +0200 <![CDATA[„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOBRZYKOWICACH – ETAP II WYPOSAŻENIE SZKOŁY w ramach projektu „Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020” - Część XVII - Szafki uczniowskie i wieszaki do przebieralni]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach. – etap II wyposażenie szkoły - Część XVII - Szafki uczniowskie i wieszaki do przebieralni. Przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany przy użyciu bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w szkołach. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać oznaczenia CE. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z dostawą danego przedmiotu zamówienia. 2.4. Jeżeli w Zapytaniu ofertowym użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z Zapytaniem ofertowym. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów muszą być na poziomie nie niższym niż opisane w Zapytany ofertowym. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego. Wykonawca dostarczy (w tym: rozładuje, wniesie, rozstawi, zamontuje) przedmiot zamówienia do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach przy ulicy Sukcesu nr 2. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. ustalonych z Zamawiającym, przy czym termin dostawy wyznaczony zostanie nie później niż 5 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do dostarczenia zamówienia. Termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Za dokument gwarancyjny/oświadczenie gwarancyjne zostanie uznana umowa (stanowiąca Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) oraz karty gwarancyjne produktów dostarczone przez Wykonawcę wraz z dostawą (o ile występują). Wizja lokalna - zaleca się, aby Wykonawcy odbyli wizję lokalną i powzięli we własnym zakresie wszelkie informacje niezbędne do właściwego sporządzenia oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120775 Sat, 23 Jun 2018 13:41:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120775 <![CDATA[Zakup wyposażenia meblowego do biura]]> Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części obejmujące swoim zakresem: Część I: 1) Szafka stojąca – 2 szt. 2) Biurko – 14 szt. Część II: 1) Stół konferencyjny – 2 szt. 2) Krzesło obrotowe – 12 szt. 3) Fotel obrotowy – 14 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120709 Fri, 22 Jun 2018 16:30:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120709 <![CDATA[Dotyczące zamówienia na dostawę i montaż mebli kuchennych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr RPMP.10.01.02-12-0186/17-00]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawę i montaż mebli kuchennych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej - zgodnie ze specyfikacją (Szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia) stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego zapytania. Wymagany termin realizacji zamówienia – 20.07.2018r Miejsce dostarczenia i montażu mebli będących przedmiotem niniejszego postępowania - Ochotnica Dolna, osiedle Kamieniec 4 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120654 Fri, 22 Jun 2018 14:29:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120654 <![CDATA[Zakup następujących elementów projektu: Meble laboratoryjne - dwa komplety, Dygestorium - 1 sztuka i Szafa do odczynników łatwopalnych z wyciągiem - 1 sztuka]]> 1. Meble laboratoryjne - 2 komplety Meble będą wyposażeniem pracowni analitycznych i technologicznych, znajdujących się w dwóch lokalizacjach. Służyć będą jako miejsce wykonywania analiz fizykochemicznych oraz prób technologicznych, umieszczenia sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego oraz przechowywania odczynników i prób.; 2. Dygestorium 1 sztuka: Przeznaczone do prac z substancjami chemicznymi stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia człowieka - przeznaczone będzie do prac analitycznych wymagających zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem chemicznym; 3. Szafa do odczynników łatwopalnych z wyciągiem - 1 sztuka: Szafa służy do przechowywania w bezpiecznych warunkach odczynników i substancji łatwopalnych, przeznaczona będzie do przechowywania używanych w laboratorium łatwopalnych odczynników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120462 Fri, 22 Jun 2018 13:36:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120462 <![CDATA[Dostawa mebli i wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie (placówka edukacyjna).]]> Regał z drzwiczkami Regał z drzwiczkami Regał z drzwiczkami Regał Regał Szafa ubraniowa Szafka wisząca z drzwiczkami Zestaw mebli Regał Biurko z szafką 90 i 1 szufladą Krzesło obrotowe Stół trapezowy szkolny regulowany Stół prostokątny szkolny regulowany Stół 1-os. z regulowaną wysokością Krzesło z regulowaną wysokością Biurko komputerowe z regulowaną wysokością Krzeslo konferencyjne Lustro logopedyczne Tablica szkolna mała Tablica szkolna duża Tablica szkolna w kratkę Tablica szkolna tryptyk Tablica suchościeralna z zestawem akcesoriów Tablica korkowa Tablica korkowa Tablica welurowa Dywan jednokolorowy Dywan jednokolorowy Dywan jednokolorowy Dywanik do pracy indywidualnej Parawan wyciszający Mix tapet magnetycznych na ścianę kwadrat Poduszki okrągłe 10 szt. Poduszki okrągłe 20 szt. Stojak mobilny na poduszki pojedynczy Pudełko z pokrywką Pudełko z pokrywką Flipchart Kosze do segreacji śmieci Ławeczka szatniowa Wieszak szatniowy Ścienny wieszak z 5 haczykami czarny Wieszak metalowy na ubrania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120534 Fri, 22 Jun 2018 10:40:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120534 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4 na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich]]> Oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione dla danej części w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania - Specyfikacja przedmiotu zamówienia (wyposażenie 1) i wskazane w Załączniku nr 2 – Formularz oferty (wyposażenie 1). Szczegółowe ilości i parametry określono w Specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedstawioną specyfikacją. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w specyfikacji Zamawiającego. Oferent który powołał się na rozwiązania równoważne będzie musiał wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie pracowni CIS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120453 Thu, 21 Jun 2018 22:17:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120453 <![CDATA[Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy]]> Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem: 1) wyposażenia sal pobytu dziennego, 2) wyposażenia szatni dzieci, holu i pokoju dla matek karmiących, 3) wyposażenia pokoju porządkowego i magazynu, 4) wyposażenia warsztatu konserwatora, 5) wyposażenia biur, 6) wyposażenia szatni personelu i pokoju socjalnego, 7) szaf do sypialni dzieci. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do zaproszenia do składania ofert. Zamawiane elementy wyposażenia określone w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do zaproszenia do składania ofert muszą być nowe, nigdy nie używane. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport, dostawę, rozładunek, wniesienie, montaż, rozmieszczenie, asortymentu szczegółowo wymienionego i opisanego w załącznikach nr 1 i nr 2 i nr 3 do zaproszenia do składania ofert. Meble i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia muszą: - posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami określonymi obowiązującym prawem, - spełniać wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i zagwarantować wyposażenie dobrej jakości wyrobów, zgodnie z odpowiednimi PN-EN, oraz być dopuszczone do użytkowania, - posiadać atest higieniczny. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia muszą ponadto: - być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2018 r., poz. 143) wraz z aktami wykonawczymi, - jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120323 Thu, 21 Jun 2018 14:35:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120323 <![CDATA[Dostawa wyposażenia kuchni, sal i gabinetów dla żłobka]]> Dostawa (wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do obiektu) wyposażenia kuchni, sal i gabinetów dla żłobka. Miejsce realizacji dosatwy: ul. Tarnówka 3 Myślenice https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5642 Thu, 21 Jun 2018 08:32:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5642 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 11/KOB/2018 na zakup, dostawę oraz montaż barierek do drzwi oraz osłonek na kaloryfery do dwóch żłobków w Bytomiu.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż barierek do drzwi oraz osłonek na kaloryfery do dwóch żłobków w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Bytomiu” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00. Szczegółowa lista wraz z opisem i liczbą sztuk znajduje się w Załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120013 Wed, 20 Jun 2018 14:56:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120013 <![CDATA[Zakup i dostawa wyposażenie przedszkola „Zajączek” w Hażlachu w ramach projektu „Przyszłość dla niepowtarzalnych”, Zadanie 1: Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, adaptacja przedszkola oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia przedszkola „Zajączek” w Hażlachu w ramach projektu „Przyszłość dla niepowtarzalnych”, Zadanie 1: Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, adaptacja przedszkola oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny, tj.: a) Część A – Wyposażenie sali przedszkolnej, b) Część B – Wyposażenie sali SI, c) Część C – Wyposażenie sali logopedycznej, d) Część D – Pomoce dydaktyczne, e) Część E – Sprzęt multimedialny, a) Część F – Plac zabaw – zakup i montaż. Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać certyfikat CE, posiadać 24-miesięczną gwarancję oraz spełniać wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy. Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Przyszłość dla niepowtarzalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny); dla osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119555 Tue, 19 Jun 2018 15:02:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119555 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018 z dnia 19.06.2018r. dotyczące wyboru dostawcy środków trwałych w kategorii: DESIGNERSKIE MEBLE Z PIANKI POLIURETANOWEJ]]> Dostawa środków trwałych w ramach ZADANIA 3 projektu realizowanego przez Zamawiającego: ZAKUP DESIGNERSKICH MEBLI Z PIANKI POLIURETANOWEJ: 1. Zakup 15 szt. sof z pianki poliuretanowej. Pożądane parametry techniczne: a. wymiary: 112 x 112 x 65 cm, b. kolory: 5 szt. niebieskie, 5 szt. zielone, 5 szt. żółte, c. lekka, stabilna forma, d. UV i wodoodporna powłoka, e. żywe, intensywne kolory. 2. Zakup 20 szt. puf z pianki poliuretanowej: Pożądane parametry techniczne: a. wymiary: 46 x 46 x 46 cm, b. kolory: 5 szt. białe, 5 szt. żółte, 5 szt. niebieskie, 5 szt. zielone, c. lekka, stabilna forma, d. UV i wodoodporna powłoka, e. żywe, intensywne kolory. UWAGA! Celem zobrazowania planowanego do zakupu sprzętu do niniejszego ogłoszenia dołączono zdjęcia poglądowe. Zapytanie ofertowe w pełnej formie dostępne jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119610 Tue, 19 Jun 2018 12:52:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119610 <![CDATA[„ DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA DDP ARKADIA W KRZELOWIE”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia do siedziby DDP ARKADIA w Krzelowie wraz z montażem. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich w I gatunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 – wykaz . Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania wymiarów na miejscu montażu oraz dopasowanie wymiarów do wskazanego pomieszczenia Jeżeli w dokumentach dotyczących zadania wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych producentów, to nie mają one na celu naruszenia konkurencyjności a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119520 Tue, 19 Jun 2018 09:50:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119520 <![CDATA[Dostawa i montaż wyposażenia do laboratorium przyrodniczo - fizycznego w nowo wybudowanym pomieszczeniu przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu – Pakiet II]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do laboratorium przyrodniczo - fizycznego w nowo wybudowanym pomieszczeniu przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu. Zakup wyposażenia i sprzętu jest zgodny z założeniami projektu „Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu” w ramach Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Kod CPV. 39160000-1 Meble szkolne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118900 Mon, 18 Jun 2018 15:44:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118900 <![CDATA[Dostawa i montaż wyposażenia do laboratorium chemiczno – przyrodniczego w nowo wybudowanym pomieszczeniu przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu – Pakiet I]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do laboratorium chemiczno – przyrodniczego w nowo wybudowanym pomieszczeniu przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu. W ramach wyposażenia zaplanowano zakup następujących mebli: stół demonstracyjny (1 szt), dygestorium (1 szt), stół laboratoryjny przyścienny (8), szafka wisząca (8), taboret wysoki (16); Zamówienie jest zgodne z założeniami projektu „Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu” w ramach Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Kod CPV. 39160000-1 Meble szkolne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118809 Mon, 18 Jun 2018 15:24:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118809 <![CDATA[Zakup i dostawa mebli do wyposażenia sali konferencyjno- widowiskowej w Świetlicy Marzeń]]> Wyposażenie sali konferencyjno- widowiskowej w meble w budynku placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach zadania nr 1 opisanego we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0384/17-00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119372 Mon, 18 Jun 2018 14:52:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119372 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2018]]> Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. Edu4fun dla przedszkolaków o nr RPSL.11.01.01-24-071F/17. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5444 Sun, 17 Jun 2018 18:46:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5444 <![CDATA[Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie i Żłobka Samorządowego „Wiosenka” w Bralinie przy ulicy Wiosennej 4 w Bralinie]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli i wyposażenia do budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie, ul. Wiosenna 4, 63-640 Bralin obejmującego: wyposażenie sal przedszkolnych i innych pomieszczeń, tj.: mebli, oraz sprzętu, zgodnie z zakresem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1a i nr 1b do niniejszego zapytania ofertowego. 2) Wymaga się aby dostarczane meble oraz pozostałe wyposażenie muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności obowiązujące na terenie UE oraz jest dopuszczony do stosowania w przedszkolu , dostosowany odpowiednio do dzieci w wieku 2-6 lat i spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zgodne z obowiązującymi normami, 3) Obejmuje przekazanie dokumentów dotyczących wymaganych przepisami: certyfikaty i atesty poświadczające dopuszczenie do stosowania w obiektach typu odpowiednio przedszkoli lub żłobków oraz przekazanie kart gwarancyjnych, teczki instrukcji użytkowania (2 kpl) , 4) Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem i montażem we wskazanych pomieszczeniach na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Oferowana cena powinna zawierać koszt dostarczenia zamówienia i montażu u Zamawiającego. 6) Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia mebli, urządzeń i sprzętu zgodnych lub równoważnych pod względem jakości (lub lepszych), estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku do niniejszego zapytania. 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru wyposażenia, w zależności od przyjętej kolorystyki sal i pomieszczeń. 8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118949 Fri, 15 Jun 2018 15:20:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118949 <![CDATA[Zakup i dostawa mebli wypoczynkowych do wyposażenia pomieszczeń Świetlicy Marzeń]]> Wyposażenie w meble wypoczynkowe sali relaksu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach zadania nr 1 opisanego we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0384/17-00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118953 Fri, 15 Jun 2018 13:18:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118953 <![CDATA[Wyposażenie sal lekcyjnych w ramach projektu Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna – dostawa mebli]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia w ramach projektu Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Miasta i Gmina Gołańcz, natomiast realizatorem zadania i Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest Szkoła Podstawowa im. ppłka Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy z siedzibą przy ul. Klasztornej nr 3, 62-130 Gołańcz, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej - mgr Romana Bobrowskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118876 Fri, 15 Jun 2018 11:50:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118876 <![CDATA[Dostawa i montaż mebli do restauracji minibrowaru]]> Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje zakup mebli do wyposażenia restauracji na podstawie projektu aranżacji wnętrz, stworzonej na potrzeby istniejących warunków lokalowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118845 Fri, 15 Jun 2018 10:22:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118845 <![CDATA[Dostawa i montaż regałów metalowych przesuwnych]]> Dostawa i montaż regałów metalowych przesuwnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118530 Thu, 14 Jun 2018 11:54:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118530 <![CDATA[Dostawa i montaż wyposażenia częsci mieszkalnej III piętra Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Wsparcia]]> Dostawa i montaż wyposażenia części mieszkalnej III piętra Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Wsparcia w Ostródzie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117818 Tue, 12 Jun 2018 09:22:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117818 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/Madonis/2018 - Zakup mebli laboratoryjnych celem utworzenia centrum B+R w firmie Madonis.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kompletu mebli laboratoryjnych, w skład którego wchodzą: - Stoły przyścienne z mediami, - Stoły wyspowe z mediami, - Stoły robocze, - Szafy laboratoryjne, - Szafy na kwasy i zasady, - Krzesła laboratoryjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116494 Thu, 07 Jun 2018 15:43:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116494 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018/RPOWM]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych: mebli, parkietu tanecznego oraz ścianki tematycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113346 Wed, 23 May 2018 16:56:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113346