Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 09:50:47 +0200 <![CDATA[Dostawę mebli do pokoi, aneksu kuchennego i Sali edukacyjnej w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach na potrzeby projektu „Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach służącej realizacji programu edukacji ekologicznej” w ramach działanie 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020).]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do pokoi, aneksu kuchennego i Sali edukacyjnej w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach na potrzeby projektu „Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach służącej realizacji programu edukacji ekologicznej” w ramach działanie 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, spełniający wszystkie wymagane atesty i dopuszczenie do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje meble wraz z transportem i montażem. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostawy towaru. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181458 Tue, 23 Apr 2019 23:08:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181458 <![CDATA[Dostawa mebli do szatni]]> Celem zamówienia jest dostawa mebli https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17393 Tue, 23 Apr 2019 17:25:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17393 <![CDATA[DOSTAWA MEBLI NA POTRZEBY DOPOSAŻENIA SAL DOMU DZIENNEGO WSPARCIA.]]> Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MEBLI NA POTRZEBY DOPOSAŻENIA SAL DOMU DZIENNEGO WSPARCIA. Dostawa i montaż w siedzibie Domu Dziennego Wsparcia ul. Moniuszki 3, 39-300 Mielec Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181341 Tue, 23 Apr 2019 13:59:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181341 <![CDATA[Zakup regałów paletowych do zakładu produkcyjnego świeżych i mrożonych makaronów „PERINO” w miejscowości Wielgolas Brzeziński gm. Halinów wraz z dostawą i montażem.]]> Zakup regałów paletowych do zakładu produkcyjnego świeżych i mrożonych makaronów „PERINO” w miejscowości Wielgolas Brzeziński gm. Halinów wraz z dostawą i montażem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181087 Fri, 19 Apr 2019 15:41:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181087 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2019 r. dotyczące wyboru wykonawcy na wykonanie i montaż aneksu kuchennego do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „Pozytywny żłobek przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż aneksu kuchennego do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „Pozytywny żłobek przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17320 Fri, 19 Apr 2019 15:05:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17320 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.04.2019 r. dotyczące wykonania i montażu aneksu kuchennego do lokalu w Gdańsku przy ul. Jana Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie przedszkola w ramach projektu: "Nowe -dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku".]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż aneksu kuchennego do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie przedszkola w ramach projektu „Nowe - dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17314 Fri, 19 Apr 2019 14:29:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17314 <![CDATA[Zakup środków trwałych - Stanowiska magazynu buforowego]]> Przedmiotem zamówienia jest środek trwały stanowiący stanowisko magazynu buforowego składające się z: Regałów magazynowych na minimum 300 miejsc paletowych Zakres zamówienia (specyfikacja techniczna): Opis parametru Wymagania Wymagania dodatkowe 1. Sumaryczna ilość miejsc - 784 miejsc paletowych 2. Wymagana wysokość ram (słupów) - 6000 mm 3. Maksymalna wysokość ram słupów - 6200 mm 4. Maksymalne obciążenie pojedynczego gniazda paletowego Wg załącznika Kraty w regałach o wymiarach pozwalających na wstawienie palety 1200x800 mm. Nośność kraty dopasowana do magazynowania sumarycznego ciężaru znamionowego rozmieszczonego na dwóch mniejszych paletach np. 600 x 800 5. Możliwość regulacji wysokości poszczególnych poziomów - Co 50 mm 6. Kolor ram i elementów łączących słupy - RAL 5010 7. Kolor belek nośnych - RAL 2011 8. Dodatkowe wymagania - pozostałe elementy ocynkowane - zawarcie w ofercie odbojników słupów oraz odbojnic ram https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181049 Fri, 19 Apr 2019 14:08:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181049 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2019 r. dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę i montaż szaf do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „Pozytywny żłobek przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż szaf do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „Pozytywny żłobek przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17289 Fri, 19 Apr 2019 12:08:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17289 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/04/2019 na dostawę mebli laboratoryjnych]]> Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projektu pn. „Opracowanie palety preparatów i produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z różnego typu materiałów wraz z dedykowanymi usługami rezultatem prac badawczo-rozwojowych” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0347/18-004) współfinansowany z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli laboratoryjnych. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17245 Thu, 18 Apr 2019 23:21:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17245 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostarczenie wyposażenia Żłobka Calineczka w Tomaszowie Mazowieckim]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie wyposażenia do Żłobka Calineczka zgodnie z zapytaniem ofertowym. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Calineczka” nr umowy RPLD.10.01.00-10-A012/18-00 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180839 Thu, 18 Apr 2019 22:58:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180839 <![CDATA[Dostawa mebli, zabawek oraz wyposażenia w ramach projektu pn. Opieka nad maluszkami - Tuli, luli. Postępowanie znak ZO/P/4/2019]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, zabawek oraz wyposażenia w ramach projektu pn. Opieka nad maluszkami - Tuli, luli. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 1) część 1 - MEBLE-WYPOSAŻENIE: a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 3 do ZO tabela 1. b) Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. i terminem przydatności do użytku. c) Wymaga się aby oferowane meble posiadały gwarancję na min. 12 miesięcy od dnia dostawy. d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia. e) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne, 39121100-7 - Biurka, 39112000-0 - Krzesła, 39151300-8 - Meble modułowe, 39512500-9 - Poszewki na poduszki, 39512100-5 - Prześcieradła, 39512200-6 – Pokrycia 2) Część 2 - ZABAWKI: a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiających oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiący załącznik nr 3 do ZO tabela 2. b) Wszystkie zabawki powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Dostarczone zabawki muszą posiadać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U.2016.1730) atesty, certyfikaty w szczególności CE, co należy udokumentować w czasie ich przekazania. c) Zamawiający wymaga, aby oferowane zabawki posiadały gwarancję na min. 12 miesięcy od dnia dostawy. d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia. e) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 37520000-9 - Zabawki, 37529200-4 - Zabawki służące do jazdy, 37527200-0- Pojazdy do zabawy, 37522000-3 - Zabawki na kółkach, 37521000-6 - Instrumenty muzyczne do zabawy, 37510000-6 - Lalki, 3) część 3 - URZĄDZENIA: a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 3 do ZO tabela 3. b) Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. i terminem przydatności do użytku. c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia, d) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42514200-4 - Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu, 39515410-2 - Rolety wewnętrzne, 35111320-4 - Gaśnice przenośne, 3. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 1-3 obejmuje także dostarczenie, montaż, posprzątanie wraz kosztami transportu oraz utylizacji opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 3 do ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku nr 3 do ZO oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, , charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w załączniku nr 3 do ZO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180824 Thu, 18 Apr 2019 21:45:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180824 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 11 na dostawę nowych, gotowych do użytkowania w miejscu przeznaczenia elementów wyposażenia]]> Dostawa nowych, gotowych do użytkowania w miejscu przeznaczenia elementów wyposażenia, tj. mebli biurowych, zabudowy kuchennej, sprzętów AGD. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180642 Thu, 18 Apr 2019 14:22:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180642 <![CDATA[Zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny”]]> Zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Odnowa dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne – projekty lokalne zgodnie z opisem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180255 Wed, 17 Apr 2019 15:32:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180255 <![CDATA[Zakup i dostawa ergonomicznych podnóżków w ilości 63 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.]]> Zakup i dostawa ergonomicznych podnóżków w ilości 63 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć podnóżki do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w jego siedzibie w godzinach pracy tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia wraz z zdjęciem poglądowym znajduje się w załączniku nr 1. Zakup realizowany jest w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs”. Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zaąłczniku nr 1 oraz w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179687 Mon, 15 Apr 2019 14:58:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179687