Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 17:37:12 +0100 <![CDATA[Zakup i dostawa mebli do wyposażenia sali konferencyjno- widowiskowej w Placówce Wsparcia Dzinnego]]> Wyposażenie sali konferencyjno- widowiskowej w meble w budynku placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Miejsce realizacji: Bolesław, ul. Głowna 46, 32-329 Bolesław https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233771 Tue, 18 Feb 2020 17:17:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233771 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia do pensjonatu-meble do kuchni i inne]]> 1.Zestaw wypoczynkowy, narożnik 2. Meble gastronomiczne do kuchni ( regał magazynowy, witryna chłodnicza, szafa przelotowa, stół z basenem dwukomorowym, stół ze zlewem, zlew do zmywalni, bateria kuchenna- 3 szt, blat gastronomiczny, szafa magazynowa, szafka wisząca x 2 sztuki, okap, stół przyścienny x 2 sztuki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233763 Tue, 18 Feb 2020 16:48:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233763 <![CDATA[Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233628 Tue, 18 Feb 2020 12:30:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233628 <![CDATA[Udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia budynku użyteczności publicznej oraz zmodernizowanego budynku zamieszkania zbiorowego, położonych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko-Czar w Czarnym Bryńsku na terenie działki 62/1 w miejscowości Czarny Bryńsk, gmina Górzno]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia budynku użyteczności publicznej oraz zmodernizowanego budynku zamieszkania zbiorowego, położonych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko-Czar w Czarnym Bryńsku na terenie działki 62/1 w miejscowości Czarny Bryńsk, gmina Górzno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233524 Mon, 17 Feb 2020 18:20:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233524 <![CDATA[Dostawa mebli szkolnych do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli szkolnych do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do umowy nr OI.272.1.3.2020. Wymagane jest zapewnienie minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. 2. Kod CPV: 39160000-1 Meble szkolne 39130000-2 Meble biurowe 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 3. Szczegółowe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233480 Mon, 17 Feb 2020 15:43:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233480 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż mebli]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 1 Pełna treść zapytania w załączeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233364 Mon, 17 Feb 2020 12:13:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233364 <![CDATA[Zakup i montaż mebli do pracowni przyrodniczej zgodnie z załącznikiem do SIWZ. Tytuł projektu: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”]]> Zakup i montaż mebli do pracowni przyrodniczej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233290 Mon, 17 Feb 2020 07:20:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233290 <![CDATA[Zakup stołów w ramach projektu „Innowacyjne technologie edukacyjne – Inkubator programistów/ek”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup stołów dla szkoły zawodowej IT w Katowicach mieszczącej się w lokalu przy ulicy Sobieskiego 2 w Katowicach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28623 Fri, 14 Feb 2020 15:42:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28623 <![CDATA[Dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Zborowie]]> 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Zborowie realizowana w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój”. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 3 Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 39160000-1 Meble szkolne 4 Szczegółowy zakres obowiązków dot. dostawy zawiera umowa będąca załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233101 Fri, 14 Feb 2020 13:33:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233101 <![CDATA[Usługa dostawy taboretów medycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy, zakupu i montażu taboretów medycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232804 Thu, 13 Feb 2020 13:04:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232804 <![CDATA[Dostawa i montaż mebli]]> Przedmiot zamówienie obejmuje dostawę i montaż mebli w Klubie Dziecięcym znajdującym się pod adresem Tychów Stary 69, 27-220 Mirzec: 1. Zestaw mebli- 1 komplet 2. Szafka z nakryciem kącik małego kierowcy - 1 szt. 3. Szafka z nakryciem kącik kuchenny - 1 szt. 4. Szafka domek - 1 szt. 5. Stół - 2 szt. 6. Krzesełko z podłokietnikiem - 12 szt. 7. Biurko z szafką i szufladą -1 szt. 8. Krzesło - 1 szt. 9. Łóżeczko - 12 szt. 10. Szafka na łóżeczka - 1 szt. 11. Szafa na pościel i 4 materacy (zestaw) - 1zestaw 12. Kojec modułowy - 1 szt. 13. Szatnia z 5 przegrodami - 2 szt. 14. Szatnia z 3 przegrodami - 1 szt. 15. Półka na pieluchy i akcesoria - 1 szt. 16. Regał z półeczkami na nocniki - 1 szt. 17. Półka na kubeczki, ręczniki papierowe - 2 szt. 18. Lustro - 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232480 Wed, 12 Feb 2020 12:12:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232480 <![CDATA[Dostawa mebli medycznych na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pałecznicy]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pałecznicy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232355 Tue, 11 Feb 2020 19:40:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232355 <![CDATA[Dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego - część 3 w ramach projektu „Przyszłość to My - CIS rozwój”]]> Dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego - część 3 w ramach projektu „Przyszłość to My - CIS rozwój” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232345 Tue, 11 Feb 2020 18:21:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232345 <![CDATA[Dostawa stanowiska badawczego o wymiarach zewnętrznych blatu 1200x600mm i wysokości 900+700 mm, wraz z montażem oraz transportem]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska badawczego o wymiarach zewnętrznych blatu 1200x600mm i wysokości 900+700 mm, wraz z montażem oraz transportem, na potrzebę realizacji projektu realizowanego przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku "Zapytanie 20 - całość". Przedstawione załączniki stanowią integralną część Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232287 Tue, 11 Feb 2020 15:50:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232287 <![CDATA[Dostawa i montaż dwóch takich samych szaf garderobianych na wymiar do ośrodka]]> Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania usługi polegającej na dostawie i montażu dwóch takich samych szaf garderobianych na wymiar do ośrodka w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez działalność Dziennego Domu Opieki dla Seniorów w Łańcucie” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232291 Tue, 11 Feb 2020 14:35:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232291 <![CDATA[Na zakup i dostawę 10 stołów elektrotechnicznych z konsolą do nauki w zawodzie Technik Elektryk i Technik Elektronik w ramach projektu „W Skarżysku kształcimy zawodowo”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 stołów elektrotechnicznych z konsolą zasilającą do Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej (Aleje Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232274 Tue, 11 Feb 2020 14:11:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232274 <![CDATA[Dostawa i montaż mebli stanowisk biurowych oraz laboratoryjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli stanowisk biurowych oraz laboratoryjnych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części CZEŚĆ I Dostawa i montaż 8 zestawów stanowiskowych mebli biurowych Termin dostawy i montażu: 4 tygodnie od daty podpisania umowy W skład każdego zestawu wchodzą: - 2 biurka - kontener - fotel - 2 regały II CZĘŚĆ Dostawa i montaż 4 zestawów stanowiskowych mebli laboratoryjnych W skład mebli laboratoryjnych wchodzi: - 4 stanowiska laboratoryjne – biurko unoszone elektrycznie – 4 szt., - stół – 1 szt., - kontener – 4 = szt., - 2 fotele do każdego stanowiska, czyli 8 szt., - szafy: na dokumenty – 2 szt., ubraniowa BHP - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym nr 1/KL803/IOZE/CBR/2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232159 Tue, 11 Feb 2020 10:24:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232159 <![CDATA[Dostawa mebli do pracowni cyfrowych, matematycznych, biologicznej i chemicznej]]> Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia - mebli do pracowni matematycznych (dwie pracownie), cyfrowych (dwie pracownie), pracowni biologicznej oraz pracowni chemicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232072 Mon, 10 Feb 2020 18:35:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232072 <![CDATA[„Dostarczenie i montaż wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu Pobytu oraz Klubu Seniora”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu Pobytu oraz Klubu Seniora , w ramach projektu „Aktywny Senior”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28469 Mon, 10 Feb 2020 16:40:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28469 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19DSNDZ na zakup i dostawę mebli oraz wyposażenia do 2 pokoi]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia do dwóch pokoi w ramach Interwencyjnych Miejsc Noclegowych udostępnionych dla uczestników projektu – klientów Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce, w okresie od dnia podpisania umowy do 25.02.2020 r. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia do 2 pokoi w ramach Interwencyjnych miejsc noclegowych na podstawie umowy cywilno-prawnej od dnia jej podpisania do 25.02.2020r.: I. MEBLE 1. Łóżko pojedyncze dla osoby dorosłej z materacem (4 sztuki), o wymiarach dostosowanych do materaca 90 cm x 200 cm x 10 cm, z podnoszonym stelażem bądź z pojemnikami na pościel. Łóżko z boczną osłoną oraz z zagłówkiem. Łóżko może być tapicerowane. Na etapie podpisania umowy zostanie określona ilość łóżek z boczną osłoną po prawej stronie oraz ilość łóżek z boczną osłoną po lewej stronie. Łóżko może być wykonane z dowolnego materiału (drewno/płyta), obite tkaniną welurową, umożliwiającą wielokrotne czyszczenie, zabezpieczoną przed wnikaniem brudu i wszelkiego rodzaju płynów, o odporności na ścieranie około 50.000 cykli, kolor (łóżka/obicia): szare, lub ciemnoszare, lub grafitowe. Łóżko może być w całości tapicerowane. Łóżko nie może być obite ekoskórą. 2. Szafka nocna (4 sztuki) – wykonana z dowolnego materiału (drewno/płyta), w kolorze białym, o wymiarach minimum głębokość 30 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm , z co najmniej jedną szufladą, na nóżkach w kolorze naturalnego drewna bądź wykonanych z drewna (tzw. styl skandynawski) 3. Szafa dwudrzwiowa na ubrania (2 sztuki) – wykonana z dowolnego materiału (drewno/płyta), w kolorze białym, o wymiarach około głębokość 58 cm, szerokość 120 cm, wysokość 216 cm, z dwiema szufladami. Szafa może posiadać drzwi przesuwane. Szafa powinna być wyposażona w 6 półek rozłożonych równomiernie oraz drążek garderobiany. Meble wymienione wyżej będą stanowić wyposażenie pokoju i winny być wykonane z tych samych materiałów. II. WYPOSAŻENIE 1. Koszt na śmieci (2 sztuki), plastikowy, z pokrywą o pojemności około 9 litrów w kolorze czarnym. 2. Lampka nocna (4 sztuki), z podstawą w kolorze czarnym bądź odcienie szarości, oraz abażurem w kolorze białym, bądź w kolorach jasnoszarych wysokość około 33 cm, średnica klosza około 23 cm, szerokość podstawy około 23 cm, głębokość podstawy ok 23 cm. Lampka z jednym punktem światła, rodzaj gwintu dowolny 3. Dywanik przyłóżkowy (4 sztuki) o wymiarach minimum 60 cm x 100 cm, maksymalne wymiary to 90 cm x 140 cm, w kolorze szarym lub ciemnoszarym typu shaggy 4. Zmywalny szpitalny pokrowiec na materac (4 sztuki) o wymiarach 90 cm x 200 cm x 10 cm 5. Poduszka (4 sztuki) o wymiarach 70 cm x 80 cm, antyalergiczna, wysoka, nadająca się do prania w wysokiej temperaturze. Poduszka zachowująca przez długi okres czasu wysokie walory użytkowe. 6. Kołdra (4 sztuki) o wymiarach 135 – 140 cm x 200 cm, całoroczna, antyalergiczna, trwała i odporna na długi okres użytkowania, nadająca się do prania w wysokiej temperaturze. 7. Koc/narzuta (4 sztuki) o wymiarach 150 – 160 cm x 200 cm, w kolorze szarym, ciemnoszary, grafitowym, zieleń butelkowa. Może być z wytłaczanym wzorem. 8. Prześcieradło bawełniane (8 sztuk) o wymiarach odpowiednich do materaca 90 cm x 200 cm, w kolorze białym 9. Komplet pościeli bawełnianej składający się z poszewki na poduszkę i poszwy na kołdrę – 8 kompletów) – komplet odpowiedni do poduszek o wymiarach 70 cm x 80 cm oraz kołdry o wymiarach 135 – 140 cm x 200 cm, w kolorze białym. 10. Ręcznik frotte o wymiarach 50 cm x 100 cm (8 sztuk), gramatura 550g/m2, w kolorze białym. 11. Ręcznik frotte o wymiarach 70 cm x 140 cm (8 sztuk), gramatura 550g/m2, w kolorze białym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231910 Mon, 10 Feb 2020 11:42:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231910 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z transportem wyposażenia poniżej 3500 zł netto – część II]]> Dostawa wraz z transportem wyposażenia poniżej 3500 zł netto – część II 1 Dywan 2 x 2 m - szt. 1 2 Dywan okrągły śr. 200 - szt. 1 3 Nogi regulowane do blatów - szt. 1 4 Blat stołu prostokątny - szt. 1 5 Krzesło T z regulowaną wys. rozm. 2-3 - szt. 4 6 Biurko dla nauczyciela - szt. 1 7 Materace do łóżeczek - szt. 4 8 Mata gimnastyczna - szt. 16 9. Sensoryczna poduszka - szt. 3 10. Bujak kotek-sensoryczny - szt. 3 11 Poduszka Chmurka - szt. 4 12 Gruszki rehabilitacyjne - szt. 16 13 Szatnia porzadkus 5 osobszt. - 1 szt. 14 Półeczka na kubeczki (20osób) - szt. 1 15 Naczynia: kubeczki ,miseczki, talerze ,dzbanki Kubek – 4 szt. Miseczka – 4 szt. Talerz płytki– 4 szt. Talerz płytki mały – 4 szt. Talerz głęboki– 4 szt. Dzbanek – 4 szt. 16 Sztućce: łyżki stołowe, widelce stołowe, noże stołowe, łyżeczki deserowe Łyżki stołowe – komplet 6 szt. Widelce stołowe – komplet 6 szt. Noże stołowe – komplet 6 szt. Łyżeczki deserowa – komplet 6 szt. 17 Parawan - szt. 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231850 Mon, 10 Feb 2020 00:38:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231850 <![CDATA[Zapytania ofertowego nr 3/KOKII/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w żłobku powstającym w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Katowicach (II)” o nr RPSL.08.01.03-24-07BG/17-00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231851 Mon, 10 Feb 2020 00:32:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231851 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/WSH/EFS_IK/2020 dot. dostawy, montażu i uruchomienia kabiny do tłumaczeń symultanicznych na potrzeby prowadzenia zajęć warsztatowych na Kierunku Filologia Angielska]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kabiny do tłumaczeń symultanicznych, które będzie użytkowana podczas praktycznych zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanitas. 2. Oferent powinien mieć na uwadze, że elementy wyposażenia, powinny być ze sobą kompatybilne, to znaczy powinny posiadać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające ich wzajemne podłączenie, tj. w szczególności kable, wejścia. 3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, zamontowany i uruchomiony na terenie Wyższej Szkoły Humanitas. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229975 Thu, 30 Jan 2020 12:38:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229975 <![CDATA[Zakup mebli biurowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli biurowych zgodnie z załączoną minimalną specyfikacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229130 Fri, 24 Jan 2020 17:13:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229130 <![CDATA[Wybór dostawcy mebli do CBR w ramach rozbudowy Centrum Badawczo Rozwojowego ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska, Stanisław Molski, ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko]]> Dostawa mebli do CBR https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226825 Mon, 13 Jan 2020 14:18:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226825