Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 16 Feb 2019 16:06:27 +0100 <![CDATA[Dostawę fabrycznie nowych mebli biurowych i foteli obrotowych dla komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich]]> Dostawę fabrycznie nowych mebli biurowych i foteli obrotowych dla komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166834 Thu, 14 Feb 2019 10:52:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166834 <![CDATA[„Doposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Starych Babicach w meble sceniczne. Część I: meble tapicerowane”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pomieszczeń w Domu Kultury w kompleksie dydaktycznym w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice w meble sceniczne. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę: 1) Sofa nierozkładana o długości siedziska min 130 cm oraz dwa fotele pojedyncze. Tkanina welur, aksamit, kolor bordo. Konstrukcja siedziska na sprężynach. Szkielet drewniany kolor wykończenia - ciemny orzech. Meble ujednolicone w stylu klasycystyczny np. jak na przedstawionym na zdjęciu. Zamawiający dopuszcza meble równoważne, które będą wykonane w stylu (formacie) nawiązującym do przedstawionych na zdjęciach. 2) Fotel wysoki z zagłówkami, typu „uszak”, siedzisko na sprężynach. Konstrukcja drewniana, Tkanina welur bądź aksamit kolor bordo identyczny jak przy sofie i fotelach. Wykończenie ciemny orzech. Meble w stylu przedstawionych na zdjęciach (bez podnóżka). W stylu analogicznym do pozycji 1. 3) Szezlong w stylu analogicznym jak pozycja 1. 3. Uwagi do przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad technicznych i prawnych. Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych wydatków. Meble powinny posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z Polskimi Normami oraz dopuszczenie na rynek Unijny. 2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do kompleksu budynków przy ul. Południowej 2, Zielonki Parcela, 05-082 Stare Babice, gdzie nastąpi jego odbiór. Zgodność dostawy z zamówieniem zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 3) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy mebli gotowych do użytkowania. 4) Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w pkt. 6.5 ppkt. 8 lit. h) wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 5) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 poz. 1986 z późn. zm.). Wzór umowy stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166706 Wed, 13 Feb 2019 15:22:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166706 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/AS/2019]]> Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy: • mebli (część I zapytania ofertowego) • wyposażenia sal (część II zapytania ofertowego) na potrzeby prowadzenia Dziennego Domu Pobytu w ramach projektu „Aktywni Seniorzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zlokalizowanego w Zamościu, ul. Koszary 55, 22-400 Zamość. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166491 Tue, 12 Feb 2019 20:59:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166491 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Przedszkola Niepublicznego SMYKI w Sząbruku]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji w ramach realizacji projektu „Smyki na dobry start” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres I – Wyposażenie. Zakres II – Meble. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166267 Tue, 12 Feb 2019 11:08:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166267 <![CDATA[Dostawa mebli biurowych]]> Meble biurowe dla pracowników CBR 5 kpl (4 + 1). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166237 Tue, 12 Feb 2019 09:15:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166237 <![CDATA[Dostawa szafek ubraniowych pracowniczych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafek ubraniowych pracowniczych – 20 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166138 Mon, 11 Feb 2019 16:45:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166138 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11/02/2019 na wybór dostawcy WYPOSAŻENIA SOCJALNEGO]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego wyposażenia socjalnego, według specyfikacji jak w przedmiocie zamówienia. Pomieszczenia w którym będzie wykorzystywane pomieszczenie socjalne, ma służyć pracownikom produkcji. Przedmiotem zamówienia jest kompletne wyposażenie socjalne, w skład którego wchodzą: A) Wyposażenie szatni pracowniczych B) Wyposażenie jadalni pracowniczej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165888 Mon, 11 Feb 2019 08:24:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165888 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11/02/2019 na wybór dostawcy MEBLI LABORATORYJNYCH]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu mebli laboratoryjnych, według specyfikacji jak w przedmiocie zamówienia. Laboratorium w którym będą wykorzystywane meble laboratoryjne, ma świadczyć usługi na rzecz produkcji, w zakresie badania własności materiałów wsadowych, oraz wyrobów końcowych, wytwarzanych w zakładzie produkcyjnym. W laboratorium nie będą prowadzone analizy związane z zastosowaniem cieczy i odczynników kwaśnych lub alkaicznych. Przedmiotem zamówienia jest koncepcja mebli laboratoryjnych i dostawa kompletu mebli laboratoryjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165889 Mon, 11 Feb 2019 08:23:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165889 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/ŚCZP/2019 z dnia 10 lutego 2019 r. dotyczące zakupu mebli do pomieszczeń ŚCZP w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Chełmie”.]]> Przedmiotem zamówienia jest: zakup mebli do pomieszczeń ŚCZP https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165912 Sun, 10 Feb 2019 22:10:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165912 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia - mebli w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia – mebli w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2. Szczegółowe opisy stanowi załącznik Nr 2 do zapytania Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 39130000-2 Meble biurowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165425 Thu, 07 Feb 2019 14:04:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165425 <![CDATA[Wybór wykonawcy zadania na wykonanie i dostawę wyposażenia meblowego - w ramach przebudowy i rozbudowy Centrum Badawczo Rozwojowego ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska, Stanisław Molski, ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko]]> Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165166 Wed, 06 Feb 2019 14:46:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165166 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Żłobka Niepublicznego SMYKI w Sząbruku]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji na potrzeby Niepublicznego Żłobka SMYKI, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kraina Smyków” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Zakres I Wyposażenie Żłobka – meble i sprzęt Zakres II Wyposażenie Żłobka – pomoce dydaktyczne, zabawki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164818 Tue, 05 Feb 2019 13:13:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164818 <![CDATA[Wykonanie prac wewnętrznych w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji pn.:„Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap VIa – dostawa i montaż regałów bibliotecznych)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów bibliotecznych w Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym - dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014 r. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zakres prac przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia przedstawia się następująco: Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych na książki i płyty wraz z torowiskiem oraz niezbędnym osprzętem dla pomieszczeń 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 wg załączonego rysunku A2 oraz specyfikacji. Łączna długość półek: ok. 1318m.b. półek na książki oraz ok. 62m.b. półek na płyty i kasety. Torowisko nawierzchniowe (w pom. 1.8) oraz szyny wpuszczane (w pozostałych pomieszczeniach). Napęd w systemie lekkiego otwierania ręcznego. W zakres wchodzi również udzielanie wszelkich informacji pracującej na miejscu ekipie budowlanej w kwestii sposobu przygotowania podłoża pod montaż torowiska. UWAGI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PRAC: - przed przystąpieniem do prac w pobliżu istniejącej instalacji p.poż lub prac powodujących zapylenie należyzabezpieczyć istniejącą instalację i czujki (optyczne, wzbudzające alarm przy zapyleniu); - prace należy przeprowadzać z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania pozostałej, użytkowanej części klasztoru (szczególnie w zakresie użytkowanych instalacji); - prace ingerujące w zabytkową strukturę muszą być wykonywane pod nadzorem badacza architektury i konserwatora (osoby działające na zlecenie Opactwa); - wszystkie wymienione prace należy wykonać zgodnie z przedłożonym projektem wykonawczym oraz późniejszymi nadzorami autorskimi. - przed realizacją zamówienia należy dokonać odpowiednich obmiarów; - dobór elementów mających wpływ na estetykę przedmiotu inwestycji należy uzgodnić z projektantem architektury. 3. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe „LEONOWICZ ARCHITEKCI, ul. Kujawska 1/43, 30–042 Kraków, z której wyciąg – w zakresie prac objętych niniejszym zamówieniem – stanowi załącznik do niniejszego RKO. 4. Zakres prac w ramach poszczególnych części może ulegać nieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zaleceń komisji konserwatorskich, badacza architektury, konserwatora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 5. Kod CPV: 39155100-4 Wyposażenie bibliotek 39131100-0 Regały archiwalne 6. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia na siebie i realizacji obowiązków szczegółowo opisanych w treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 7. Realizacja zamówienia musi być zgodna z wydawanymi na bieżąco zaleceniami komisji konserwatorskich, badacza architektury, konserwatora, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, a także z uzyskanymi przez Zamawiającego pozwoleniami konserwatorskimi i budowlanymi (wszystkie pozwolenia są ostateczne i wykonalne). 8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że równolegle do prac prowadzonych w ramach niniejszego Zamówienia prowadzone będą prace zewnętrzne (na dziedzińcach przyległych do budynku, w którym mieści się biblioteka) oraz prace dotyczące wykonania instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznych, ochrony p.poż, przeciwwłamaniowej, monitoringu, kontroli dostępu, a także prace związane z koniecznością dokończenia prac budowlanych (gł. tynki, posadzki, ścianki działowe, sanitariaty) i prace związane z wymianą i remontem stolarki otworowej oraz prace konserwatorskie (gł. konserwacja wątków ceglanych i kamienia), wszystkie realizowane w ramach inwestycji pn.: „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile”, - i zobowiązuje się do współpracy w niezbędnym zakresie, z wykonawcami wyżej wskazanych prac. Szczegółowy zakres prac (ze względu na limit znaków i max wielkość załączników) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : https://drive.google.com/open?id=11uJ0ZJH5GAlVEydp6aZ7zADPGos-0wr8 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164365 Fri, 01 Feb 2019 21:14:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164365 <![CDATA[Dostawa regału na szkło]]> Dostawa regału na szkło. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161184 Thu, 17 Jan 2019 15:02:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161184