Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Druk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 25 Sep 2018 07:38:06 +0200 <![CDATA[Dostawa podręczników do nauki języków obcych - DPF21-15]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie podręczników niezbędnych do realizacji kursu języka angielskiego na poziomie A1, A2 i niemieckiego na poziomie A1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1139029 Mon, 24 Sep 2018 15:22:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1139029 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr PDS/ANG/2018]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami do nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na pełnym poziomie A, realizowanych w ramach projektu pn. „Język angielski przepustką do sukcesu.” nr RPSW.08.04.02-26-0017/17, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa świętokrzyskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138388 Thu, 20 Sep 2018 14:48:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138388 <![CDATA[Druk broszur informacyjno -edukacyjnych]]> Druk broszur informacyjno -edukacyjnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137405 Tue, 18 Sep 2018 23:44:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137405 <![CDATA[Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wykonania i dostawy 4 szt. tablic informacyjnych przygotowanych do montażu oraz 20 szt. plakatów informacyjnych w ramkach przygotowanych do powieszenia. Zakres zamówienia obejmuje: • Wykonanie projektu graficznego tablic informacyjnych oraz plakatów zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WSL w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych • Wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych i plakatów – po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego • Dostawę tablic i plakatów oraz innych niezbędnych części do montażu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137676 Tue, 18 Sep 2018 12:38:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137676 <![CDATA[Zapytanie ofertowe ploter Lateksowy]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego urządzenia: 1. Hybrydowy Ploter Lateksowy Przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej parametry techniczne oraz funkcje: - Minimalna szerokość druku 160 cm - Druk z użyciem białego koloru w standardzie - Możliwość druku na materiałach o grubości 1 mm - Druk o wytrzymałości temperaturowej min. 120 °C - Minimalna prędkość drukowania 20 m/h. - Stół płaski, podawanie arkuszy, podawanie z roli, system pasa z podsysem próżniowym umożliwiający łatwe ładowanie i automatyczną kontrolę przesuwu mediów - Druk z roli na rolę, o udźwigu do 100 kg - Automatyczny system utrzymania głowic koloru białego, podwójna cyrkulacja systemu białej farby - Automatyczna kontrola dysz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132981 Fri, 24 Aug 2018 10:15:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132981