Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Druk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 21:35:06 +0200 <![CDATA[Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych - fabrycznie nowych i opakowanych hermetycznie, w sposób chroniący kasetę z tonerem/tuszem po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (posiadających opakowanie wewnętrzne), nieregenerowanych, nieużywanych, nie poddanych procesowi ponownego napełniania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nieuszkodzonych i oryginalnie zapakowanych, wymienionych w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia oraz przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy, zawarte są w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany dostarczonych produktów równoważnych na oryginalne w przypadku, gdy produkty równoważne posiadają tego rodzaju wadę lub wady, że ich wydajność, jakość lub niezawodność niekorzystnie odbiegają od wymagań producenta urządzenia, powodują nieprawidłowe działanie urządzenia lub uszkodzenie urządzenia, w którym mają być lub są stosowane. Wszelkie koszty takiej wymiany pokrywa Wykonawca. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212313 Thu, 17 Oct 2019 10:08:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212313 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE NA AQUATECH AMSTERDAM 2019]]> 1. KATALOGI /BROSZURY • 400 sztuk; 56 stron; format 170 x 170 mm; jedna składka 170 x 225 mm (złożona do 170 mm) / okładka kreda mat 350 g/m2 + folia soft touch jednostronna; wnętrze kreda mat 170 g/m2 • 300 sztuk; 12 stron; A5; okładki 350 g; wnętrze 300g; kreda mat • 200 sztuk; 12 stron; A5; okładki 350 g; wnętrze 300g; kreda mat • 200 sztuk; 16 stron; A5; okładki 350 g; wnętrze 300g; kreda mat • 100 sztuk; format: 600 mm, wysokość 282 mm (składany na 3 części do A4); druk dwustronny; 200 g kreda mat • 200 sztuk; 44 strony; A5; okładka i wnętrze 150 g; kreda błysk • 100 sztuk; 20 stron; A4; okładka 200 g; wnętrze 150 g; kreda mat • 100 sztuk; 84 strony; A4; okładka 200 g; wnętrze 150 g; kreda błysk 2. ULOTKI • 3600 sztuk; A5; jedno lub dwustronne; 135 g; kreda błysk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212217 Wed, 16 Oct 2019 16:07:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212217 <![CDATA[Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211724 Tue, 15 Oct 2019 10:16:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211724 <![CDATA[Przedmiotem postępowania jest wykonania i dostawa materiałów niezbędnych do promocji projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki”.]]> Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę następujących elementów: A. Tablica informacyjno – pamiątkowa – 1 sztuka: -B. Plakaty informacyjne – 21 sztuk: C. Naklejki samoprzylepne na urządzenia – 200 sztuk: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211370 Fri, 11 Oct 2019 12:08:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211370 <![CDATA[Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie nowej maszyny flexograficznej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienia nowej maszyny flexograficznej do shrinks sleeve . Oferowana maszyna flexograficzna powinna posiadać: 1. Możliwość druku na różnych materiałach w tym: foli termokurczliwej typu shrink sleeve, papierach i foliach samoprzylepnych, monofoliach o grubości minimum 15mikronów. 2. 8 zespołów drukujących z systemem suszenia UV, w tym 1 zespół z systemem suszenia ciepłym powietrzem z certyfikatem ATEX. 3. Szerokość zadruku minimum 430 mm 4. Prędkość mechaniczną druku minimum 300 m/min dla minimum 1 stacji drukującej i minimum 225 m/min dla druku na wszystkich stacjach drukujących. 5. Chłodzone cylindry docisków. 6. Przynajmniej 1 sekcję wykrojnikową, do wycinania z użyciem cylindra magnetycznego. 7. Automatyczny autoregister. 8. Preregister. 9. System eliminacji ładunków elektrostatycznych. 10. System czyszczenia wstęgi. 11. Posiadać system aktywacji materiału drukowanego tzw. Koronę. 12. Dodatkowo minimum 3 płytkie otwarte kałamarze farbowe umożliwiające druk już od 200 ml farby. 13. Możliwość druku z cylindrów drukowych o raporcie od 44 do 192 zębów. 14. Zespół laminowania z funkcją złocenie folią na zimno (tzw. cold stamping). 15. Min. 5 kompletów wałków drukowych. 16. 5 cylindrów magnetycznych. 17. 8 standardowych aniloksów. 18. 4 aniloksy do druku z zawansowanym grawerowaniem. 19. Tensometr naciągu na nawijaku (lub równoważny system). 20. Minimum 2 serwomotory napędu na stację drukującą. 21. Automatyczne prowadzenie wstęgi. 22. System inspekcji i pasowania druku z możliwością przesuwu kamery inspekcyjnej. 23. Krótki przebieg wstęgi (nie więcej niż 145 cm między zespołami drukowymi UV). 24. Zespoły drukujące z natychmiastowym pneumatycznym (beznarzędziowym) ryglowaniem wymienianych cylindrów. 25. Napęd cylindra drukowego realizowany z napędu cylindra aniloksu niezależnie od napędu cylindrów dociskowych. 26. System elektroniczny kontroli pasowania druku. 27. Zabezpieczenia zgodne z polskimi normami bezpieczeństwa. 28. Komplet dokumentacji (w tym musi posiadać Dokumentację Techniczno-Ruchową maszyny również w języku polskim). 29. System zmiany wymiarów wydruku ( wydłużanie i skracanie długości druku na maszynie o minimum +/- 3 mm). 30. Możliwość skrócenia przebiegu wstęgi pomiędzy zespołami UV do poniżej 140cm bieżących materiału przy zastosowaniu chłodzonych cylindrów dociskowych. 31. Możliwość automatycznego pasowania kolorów do jednej marki umieszczonej pomiędzy etykietami lub użytkami (warunkiem jest minimum 15 mm wolnej przestrzeni przed i po marce). 32. Możliwość korekty poprzecznej rejestracji kolorów za pomocą przesuwu całej stacji druku (łącznie z cylindrem drukowym ) a nie tylko samego cylindra drukowego. 33. Średnicę cylindrów dociskowych co najmniej 190 mm ( lub więcej). 34. System druku ink-jetowego UV Monochrome o szerokości min. 216 mm z głowicami drukującymi o jakości druku 600dpi x 600 dpi z minimalną ilością 2600 dysz. Głowica drukująca powinna posiadać możliwość druku tekstu, numerów seryjnych, kodów kreskowych, dat, itp. 35. System 100% Inspekcji druku z kamerą RGB Color, polem widzenia kamery min. 450 mm, szerokością badanego obiektu 450 mm i rozdzielczością minimum 230 dpi. Prędkość Inspekcji druku min. 200 m/min. System Inspekcji powinien mieć możliwość porównania zeskanowanego obrazu ze wzorcem w PDF. Warunek konieczny maszyna oferowana na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210629 Tue, 08 Oct 2019 14:41:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210629