Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Druk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:40:32 +0100 <![CDATA[Zakup i dostawa książek do świetlic środowiskowych na terenie gminy Łączna]]> Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa książek do świetlic środowiskowych na terenie gminy Łączna. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: Część 1 Zakup i dostawa książek do świetlicy środowiskowej w Zagórzu Część 2 Zakup i dostawa książek do świetlicy środowiskowej w Klonowie Część 3 Zakup i dostawa książek do świetlicy środowiskowej w Czerwonej Górce https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221073 Wed, 04 Dec 2019 09:27:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221073 <![CDATA[Z204_02/12/2019 /48/KWC/Z dostawa książek dla kierunku Zarządzanie]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy książek - zgodnie z podaną specyfikacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220943 Tue, 03 Dec 2019 14:02:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220943 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. " Poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracy personelu Szpitala Powiatowego w Zawierciu"]]> Dostawa materiałów promocyjnych - 54 zestawy szkoleniowe z nadrukiem logo promujących dofinansowanie projektu (teczka, notes/zeszyt, długopis), w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. 1. Teczka: a) Format: A4 (pionowe); b) Nadruk w kolorze kolor, zgodny ze wzorem zatwierdzonym przez Zamawiającego; c) Materiał: papier kreda 350g + lakier zabezpieczający 2. Notes/zeszyt z logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Polski, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny a) Format: A4; b) Oprawa zeszytowa; c) Okładka w kolorze, zgodna ze wzorem zatwierdzonym przez Zamawiającego; d) Gramatura okładki min. 170g; e) Objętość: min. 24 kartki (bez okładek) f) Materiał: kartki czarno-białe 1:1, papier o gramaturze min.80 g.; 3. Długopisy z logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Polski, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny a) materiał: metal b) nadruk/grawer w jednym kolorze, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego; Wykonawca przed realizacją przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu projekty do zaakceptowania. Nadruki muszą zawierać: teczki oraz zeszyty muszą zawierać: • nazwę beneficjenta, • tytuł projektu, • cel projektu (opcjonalnie), • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie), • zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa, (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny), Flagę Polski z napisem Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Długopis musi zawierać: Jeśli nazwa funduszu oraz nazwa programu nie będą czytelne, należy użyć znaku FE z napisem Fundusze Europejskie (bez nazwy programu) oraz znaku UE tylko z odniesieniem do Unii Europejskiej. Jest to tak zwany wariant minimalny, który może być stosowany tylko dla niewielkich przedmiotów promocyjnych, o bardzo małym polu zadruku. W takich przypadkach nie stosuje się słownego odniesienia do odpowiedniego funduszu. Zawsze natomiast należy stosować pełny zapis nazw „Fundusze Europejskie” i „Unia Europejska” zatem powinien zawierać Fundusze Europejskie z logo, potem słownie Rzeczpospolita Polska i następnie Unia Europejska z flagą. Na małych przedmiotach promocyjnych w przypadku programów regionalnych stosowanie herbu z nazwą województwa lub logo promocyjnego województwa nie jest obowiązkowe. Wariant minimalny może występować zarówno w układzie poziomym, jak i układach pionowych. Znak Unii Europejskiej Zgodnie z KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie umieszczamy barw RP. Szczegółowe zasady znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220942 Tue, 03 Dec 2019 13:59:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220942 <![CDATA[„Dostawa 200 szt. kolorowych kalendarzy trójdzielnych dla RDOŚ w Szczecinie"]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wydruk i dostawa 200 szt. kolorowych kalendarzy trójdzielnych na potrzeby realizacji projektu o numerze POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. Przedmiot zamówienia musi być nowy, pełnowartościowy, pierwszego gatunku, nienoszący śladów wad, zużycia, bez pęknięć, zarysowań, zabrudzeń, przebarwień oraz innych uszkodzeń. Specyfikacja kalendarza trójdzielnego: - nakład 200 szt., - kalendarz wiszący, naścienny, na 2020 rok o orientacji pionowej, z główką, miejscem na stopkę zawierającą informacje o projekcie, - wymiary po rozłożeniu: szerokość: 350 mm (+/-5 %) x długość 845 mm (+/-5%), - główka: wypukła, kaszerowana, podkład: karton o gramaturze 275 g/m2, druk jednostronny w pełnej palecie kolorów CMYK 4/0, foliowana folią błysk na całej powierzchni. Ilustracja główki będzie zawierała zdjęcie dostarczone przez Zamawiającego. Kalendarz musi posiadać zawieszkę lub otwór do zawieszania z wzmocnieniem, które podniesie jego wytrzymałość, bigowanie w trzech miejscach, - plecki: druk jednostronny w pełnej palecie kolorów CMYK 4+0 na kartonie o gramaturze 275 g/m2, folia błysk jednostronnie na całej powierzchni, tło kolorowe do uzgodnienia z Zamawiającym, kolorowy zadruk w dolnej plecków pod kalendarium, w główce kalendarza lub pomiędzy kalendariami (w zależności od przedstawionego projektu, czytelności i dostępnego miejsca), - zawartość: dane teleadresowe RDOŚ w Szczecinie, tytuł i nr projektu, logotypy RP, Fundusze Europejskie, Unia Europejska, RDOŚ w Szczecinie, GDOŚ w Warszawie w czytelnej wielkości, zdjęcie wraz z informacją o autorze: imię i nazwisko, - kalendarium: doklejane do plecków, zadruk jednostronny czerwono – czarny plus odcienie szarości w palecie CMYK 3+0 na papierze offsetowym o gramaturze minimum 80 g/m2, trzy odrębne kalendaria jednomiesięczne, każde po 12 kartek oraz biała kartka doklejana do plecków, jako wzmocnienie ze zrywanymi kartami kalendarium, każde zawierające nazwy miesięcy i dni tygodnia w języku polskim i w języku angielskim, numerację tygodni, niedziele i święta oznaczone kolorem czerwonym, soboty kolorem szarym, imieniny, kolorystyka kalendarium czerwono – czarna, w zestawie każdego kalendarza jeden plastikowy pasek z z przesuwanym okienkiem do zaznaczania bieżącego dnia, apla środkowej część kalendarium kolorowa (kolor do uzgodnienia), - kalendarz po złożeniu musi się swobodnie mieścić do koperty, umożliwiającej jego wysyłkę w kopercie o wymiarach: 250x353 mm, Przedmiot zamówienia należy wykonać z zachowaniem należytej staranności, przy zastosowaniu odpowiednich norm technicznych i drukarskich, z właściwym rozmieszczeniem znaków identyfikacji wizualnej PO IŚ 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220427 Fri, 29 Nov 2019 14:04:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220427 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wydruk i dostawa spakowanych (konfekcjonowanych) materiałów edukacyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wydruk i dostawa spakowanych (konfekcjonowanych) materiałów edukacyjnych dla Uczestników Projektu: „Program badań przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców Powiatu Łańcuckiego” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220334 Fri, 29 Nov 2019 11:41:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220334 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PLAKAPOL/2019 na kompletną dostawę urządzeń wykorzystywanych w druku wielkoformatowym]]> Przedmiotem zamówienia jest kompletna dostawa fabrycznie nowych urządzeń wykorzystywanych w druku wielkoformatowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218605 Wed, 20 Nov 2019 15:56:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218605 <![CDATA[„Dostawa bigówki z możliwością falcowania”]]> IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bigówki z możliwością falcowania. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie bigówki. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce (woj. mazowieckie), jego zainstalowania, uruchomienia, sprawdzenia prawidłowości działania i ewentualnie dokonania konfiguracji oraz przekazania personelowi wszelkich informacji niezbędnych do jego prawidłowej obsługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/25253 Fri, 08 Nov 2019 10:42:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/25253