Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 19 Mar 2018 21:27:55 +0100 <![CDATA[Zapytanie nr 19 03 2018 GW - Wybór Generalnego Wykonawcy budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A w Krakowie]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w charakterze Generalnego Wykonawcy dla inwestycji pn. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A” w Krakowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096699 Mon, 19 Mar 2018 15:51:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096699 <![CDATA[Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą]]> Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą – zadanie służy odtworzeniu nawierzchni po przeprowadzonych robotach związanych z instalacją gruntowej pomy ciepła. Zamówienie obejmuje roboty budowlane dotyczące: wykonania podbudowy z kruszywa łamanego (515 m2), obrzeży betonowych (118 m) i ułożenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej (515 m2). Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót (roboty określone w pkt. 1.4 ) stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091902 Mon, 19 Mar 2018 15:02:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091902 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 04/03/2018 z dnia 19.03.2018 na roboty budowlane związane z wykonaniem posadzki przemysłowej hali prodkcyjno- magazynowej i pomieszczeń technicznych w osach od C do hali istniejącej w ramach projektu pt. Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na roboty budowlane związane z wykonaniem posadzki przemysłowej hali produkcyjno- magazynowej oraz pomieszczeń technicznych hali w osiach od C do hali istniejącej zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Dotyczy hali EPS, etap 4 oznaczony w dokumentacji budowlanej. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097303 Mon, 19 Mar 2018 14:35:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097303 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 03/03/2018 z dnia 19.03.2018 na roboty budowlane związane z dostawą i montażem ramp załadunkowych, bram, ślusarki okiennej i drzwiowej hali produkcyjno- magazynowej w ramach projektu pt. Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na roboty budowlane związane z dostawą i montażem: • ramp załadunkowych wraz z naprowadzaczami i kołnierzami- 2szt • bram segmentowych wewnętrznych i zewnętrznych, umożliwiających zintegrowanie z systemem oddymiania, zgodnie z projektem hali w osiach C-E • ślusarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej hali w osiach C- E • ślusarki okiennej PCV hali w osiach C-E Wszelkie wymiary, ilości, kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym Dotyczy hali EPS, etap 4 oznaczony w dokumentacji budowlanej, Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097293 Mon, 19 Mar 2018 14:20:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097293 <![CDATA[Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. św. Wincentego 7 we Wrocławiu]]> Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablicy informacyjnej projektu „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 7 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0001/16 Zamówienie obejmuje: 1. Remont elewacji frontowej 2. Remont klatki schodowej 3. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem 4. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097279 Mon, 19 Mar 2018 14:10:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097279 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/03/2018 z dnia 19.03.2018 na roboty budowlane związane z dostawą i montażem klap dymowych, naświetli, lameli napowietrzających, systemu oddymiania zintegrowanego z bramami w hali produkcyjno- magazynowej w ramach projektu pt. Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R.]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na roboty budowlane związane z dostawą i montażem klap dymowych, naświetli, lameli napowietrzających, systemu oddymiania zintegrowanego z bramami w hali produkcyjno- magazynowej Wszelkie ilości zgodnie z załączoną dokumentacją projektu budowlanego z uwzględnieniem aktualizacji rozmieszczenia i kształtu klap zgodnie z załącznikiem: „ Aktualny układ klap dymowych” Dotyczy budowy hali EPS, etap 4 , oznaczony w dokumentacji budowlanej Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097274 Mon, 19 Mar 2018 14:04:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097274 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/03/2018 z dnia 19-03-2018 na roboty budowlane związane z wykonaniem obudowy ścian i dachu hali produkcyjno- magazynowej w ramach realizacji projektu pt. Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R".]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem ( dotyczy etapu 4, hala EPS-oznaczona w projekcie budowlanym); a) Ścian zewnętrznych z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR 120mm wraz z wszelkimi obróbkami, w tym cokołów, otworów okiennych, drzwiowych, bram; Kolor zewnętrzny RAL9010 biały, kolor wewnętrzny RAL9010 biały, okładzina 0,50 mm/0,50 mm, przetłoczenia liniowe b) Kurtyn dymowych z blach trapezowych T18 gr. 0,5 mm ocynk lub równoważnych wraz z obróbkami; c) Ścian wewnętrznych z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR 80mm wraz z wszelkimi obróbkami, w tym cokołów, otworów okiennych, drzwiowych i bram; Kolor zewnętrzny RAL9010 biały, kolor wewnętrzny RAL9010 biały, okładzina 0,50 mm/0,50 mm, przetłoczenia liniowe d) pokrycia dachowego z membrany dachowej antypoślizgowej gr. 1,5 mm wraz z wykonaniem wszelkich obróbek, listew stalowych, kieszeni, narożników, uszczelnieniem złączy, uszczelnieniem i obróbką przejść dachowych; e) paroizolacji z folii PE 0,2 mm, izolacji termicznej z wełny mineralnej zgodnie z parametrami określonymi w projekcie budowlanym; f) blachy trapezowej TR150 w układzie jednoprzęsłowym grubości dobranej do wymagań stanu granicznego nośności i użytkowalności. Należy założyć dodatkowe obciążenie technologiczne o wartości charakterystycznej 0,2 kN/m2 Wszelkie ilości zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiot zamówienia dotyczy hali EPS oznaczonej na PZT nr 4 Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097256 Mon, 19 Mar 2018 13:29:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097256 <![CDATA[Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 5 we Wrocławiu]]> Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablicy informacyjnej projektu „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 5 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0003/16 Zamówienie obejmuje: 1. Remont elewacji frontowej 2. Remont klatki schodowej 3. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem 4. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097252 Mon, 19 Mar 2018 13:21:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097252 <![CDATA[Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej Pojedynka w Warszawie]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku wielorodzinnym mieszkalnym położonym przy al. 3-Maja 7a w Warszawie, obejmujące następujący zakres: a. docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (CPV - 45443000-4), b. remont balkonów (CPV - 45453000-7), c. wymianę instalacji c.o. w budynku przy, w tym wymianę grzejników i wyposażenie ich w zawory termostatyczne i montaż zaworów podpionowych z systemem zarządzania energią (CPV - 45331100-7), d. modernizację oświetlenia polegającą na wymianie istniejących 92 opraw oświetleniowych na nowe, energooszczędne, typu LED (CPV - 45311200-2), e. montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,8 kW (CPV - 45311200-2), f. wymianę konstrukcji i przeszklenia świetlika (CPV - 45441000-0), g. wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku (CPV - 45421131-1), h. wymianę okien piwnicznych (CPV - 45421132-8), i. roboty dodatkowe: roboty porządkowe, przygotowawcze, ziemne, między innymi związane z likwidacją ziemnej skarpy (CPV - 45111230-9; 451111220-6; 45453000-7). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach do Zapytania ofertowego: a. Załącznik nr 1 „Projekt budowlany remontu balkonów i docieplenia budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy Al. 3 Maja 7a w Warszawie” , b. Załącznik nr 2 „Przedmiar do projektu budowlanego remontu balkonów i docieplenia budynku wielorodzinnego” c. Załącznik nr 3 „Projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania”, d. Załącznik nr 4 „Przedmiar do projektu wykonawczego wymiany instalacji centralnego ogrzewania”, e. Załącznik nr 5 „Projekt fotowoltaiki”, f. Załącznik nr 6 „Audyt oświetleniowy”. Ze względu na znaczną cyfrową wielkość/wagę powyższych załączników, zostaną one udostępnione oferentom po przez pocztę elektroniczną lub fizycznie w biurze administracji pod adresem : DAAN Daniel Stolarczyk, ul. Ząbkowska 40, 03-735 Warszawa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096978 Mon, 19 Mar 2018 12:42:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096978 <![CDATA[KRESOWIA – rozbudowa i przebudowa budynku usługowego z przeznaczeniem na restaurację i pomieszczenia gospodarcze wraz z zagospodarowaniem terenu]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zadaniem: „KRESOWIA – rozbudowa i przebudowa budynku usługowego z przeznaczeniem na restaurację i pomieszczenia gospodarcze wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac związanych z wykonaniem zadania i uzyskania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu jeżeli będzie wymagana zgodnie z przepisami oraz uzyskania wszelkich innych decyzji, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do przekazania Inwestycji do użytkowania, a także poniesienie wszelkich kosztów niezbędnych do ich uzyskania, w tym również przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wielobranżowej powykonawczej. 3. Dokumentacja projektowa precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i składa się z: - Projekt architektoniczno-budowlany zamienny rozbudowy i przebudowy budynku usługowego z przeznaczeniem na restaurację i pomieszczenia gospodarcze - Projekt architektoniczno-budowlany zamienny branży konstrukcyjnej rozbudowy i przebudowy budynku usługowego z przeznaczeniem na restaurację i pomieszczenia gospodarcze - Przedmiar robót – ma on charakter wyłącznie informacyjny (pomocniczy) i nie jest zestawieniem szczegółowym planowanych robót ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za realizację inwestycji; - Pozwolenie na budowę: decyzja z dnia 07 września 2017r. znak AB.6740.268.2017. 4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 5. Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający. Ilekroć opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu i będą nadawały się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. SZCZEGÓŁY W ZAPYTANIU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097223 Mon, 19 Mar 2018 12:35:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097223 <![CDATA[Budowa przepompowni głównej ścieków wraz z przebudową podłączeń sieci do przepompowni, jej zasilania elektroenergetycznego i AKPiA w Tarnowskiej Woli]]> 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania pn. Budowa przepompowni głównej ścieków wraz z przebudową podłączeń sieci do przepompowni, jej zasilania elektroenergetycznego i AKPiA w miejscowości Tarnowska Wola, gmina Nowa Dęba; 2. Zakres robót: Zadanie obejmuje wykonanie nowej przepompowni ścieków obok przepompowni istniejącej, która po wybudowaniu nowej przewidziana jest do likwidacji. Zakres zadania oprócz wybudowania nowej przepompowni obejmuje również: - Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej łączącej istniejącą sieć kanalizacyjną z nową przepompownią (odcinek o długości ok. 6 m) - Wykonanie odcinka kolektora tłocznego łączącego nową przepompownię z istniejącym kolektorem tłocznym - Przedłużenie linii kablowej istniejącego zasilania energii elektrycznej - Modernizację istniejącej aparatury i instalacji AKPiA włącznie z wyposażeniem jej w system monitoringu pracy przepompowni wraz z bezprzewodowym przekazem informacji o jej pracy do już istniejącego systemu obejmującego inne przepompownie - wykonanie ogrodzenia z siatki ocynk do wysokości 2,0 m Zbiornik przepompowni należy zastosować z polimerobetonu. Średnica zbiornika D – 150 cm, głębokość – 3,2 m Przepompownię należy wyposażyć w dwie pompy. Wydajność całkowita obu pomp 17,96 1/s Poza standardowym wyposażeniem układ sterowania pompowni winien spełniać warunki układu sterującego opartego na sterownikach StTr-GSM755. Sterownik powinien monitorować następujące parametry: awaria ogólna, awaria pompy; brak zasilania, suchobieg, poziom ścieków, przelew, czas pracy pompy. Pomiary winny być dokonywane sondami hydrostatycznymi. Do sterownika podłączone są anteny GPS i GSM pozwalające na przenoszenie odczytów z czujników w postaci sygnałów SMS na telefony komórkowe oraz serwer eksploatatora przepompowni. Wyłączniki pływakowe są wyłącznikami dodatkowymi zabezpieczającymi pompy przed suchobiegiem i przelewem. Przepompownia typ PMS-2x10-80V52L-15x37. Zbiornik przepompowni w zabudowie szczelnej, średnica fi 1500 mm. Wyposażenie technologiczne w wykonaniu ze stali nierdzewnej oraz żeliwa sferoidalnego. Pompy typu MSV-80-52L. Zakres robot obejmuje wykonanie: - robot przygotowawczych - robot ziemnych - przepompowni PMB Ø 1500 (zbiornik polimerobetonowy) - przyłączy kanalizacyjnych ( grawitacyjne i tłoczne) - obsypki i oskarpowania przepompowni - rozbiórka starego i wykonanie nowego ogrodzenia - wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej Ogrodzenie wykonać z siatki plecionej na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie, cokół z desek żelbetowych, wysokość ogrodzenia – 2,00 m ponad poziom terenu, ogrodzenie zakończone drutem kolczastym w trzech rzędach skierowanych do wewnątrz, brama stalowa dwuskrzydłowa o szerokości 4 m. Ogrodzenie należy wykonać uwzględniając wymagania zawarte w PN-EN 12433-1:2002 i PN-EN 12433-2:2002. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2059 Mon, 19 Mar 2018 11:57:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2059 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na roboty budowalne nr 5/2018 z dnia 19.03.2018]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego z częścią socjalną oraz hali produkcyjnej wraz z utwardzonym placem testowania gotowych produktów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2054 Mon, 19 Mar 2018 11:49:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2054 <![CDATA[Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. św. Wincentego 3 we Wrocławiu]]> Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablicy informacyjnej projektu „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 3 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0002/16 Zamówienie obejmuje: 1. Remont elewacji frontowej 2. Remont klatki schodowej 3. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem 4. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097205 Mon, 19 Mar 2018 11:48:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097205 <![CDATA[Realizacja robót budowlanych w postaci budowy ogrodzenia, oświetlenia oraz miejsc wypoczynkowych w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności obiektów Fundacji Piękniejszego Świata poprzez wykonanie robót budowlanych na terenie Zespołu dworsko-pałacowego w Skłudzewie"]]> Realizacja robót budowlanych w postaci: 1. budowy ogrodzenia - wykonanie podmurówki i montaż ogrodzenia zewnętrznego oraz bram wjazdowych, 2. budowy oświetlenia - montaż latarni, 3. budowy miejsc wypoczynkowych - montaż stołów, ławek i tablic informacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2057 Mon, 19 Mar 2018 11:41:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2057 <![CDATA[Prace remontowo-adaptacyjne wraz z zakupem niezbędnych materiałów do potrzeb prowadzenia punktu przedszkolnego w ramach projektu „Morenowy Porcik na start!”,]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych wraz z zakupem niezbędnych materiałów, mających na celu dostosowanie lokalu o powierzchni ok. 145 m2 położonego w Gdańsku (Piecki-Migowo) przy ul. Żylewicza 7, do potrzeb prowadzenia punktu przedszkolnego, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, z późn. zm.) oraz wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Szczegółowy zakres prac został określony w Projekcie wykonawczym, który pozostaje do wglądu Oferentów w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ulicy Krzysztofa Kolumba 6E od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2053 Mon, 19 Mar 2018 11:15:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2053 <![CDATA[Dostawa i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 24,64 kWp w miejscowości Biłgoraj]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i budowa instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy co najmniej 24,64 kWp – 1 komplet. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachu budynku wnioskodawcy odbędzie się wg. Projektu budowlanego Zamawiającego. Przedmiot zamówienia to budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest większa niż 25 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: słońce), której moc mieści się w zakresie do 2 MWe/MWt, zamontowanej na dachu budynku w siedzibie przedsiębiorstwa. Prace budowlane obejmą: • Montaż systemowej konstrukcji aluminiowej przeznaczonej pod panele fotowoltaiczne. • Montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się z 88 sztuk paneli fotowoltaicznych na dachu istniejącego budynku do konstrukcji wsporczej. • Wykonanie instalacji elektrycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095581 Mon, 19 Mar 2018 10:46:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095581 <![CDATA[Budowa budynku biurowego pełniącego funkcję Centrum Badawczo – Rozwojowego NMG S.A.]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Generalnego Wykonawcy budowy budynku biurowego o powierzchni ok. 650 m2, pełniącego funkcję Centrum Badawczo – Rozwojowego NMG S.A. wraz z niezbędnymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097159 Mon, 19 Mar 2018 10:30:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097159 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych: a)w ramach „termomodernizacji” docieplenia elewacji wraz z przemurowaniem kominów, wymiany pokrycia dachowego oraz izolacji pionowej fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach oraz; b)nadbudowy, przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu celem adaptacji na lokale mieszkalne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach]]> 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną część SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia): a: Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przemurowaniem kominów i wymianą pokrycia dachowego. b: Projekt budowlany nadbudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na lokale mieszkalne. c: Pozwolenie na budowę – decyzja 1285/2017 z dnia 26 września 2017r. d: Pozwolenie na budowę – decyzja 1371/2017 z dnia 13 października 2017r. e: Przedmiary robót: nr 1 (termomodernizacja), nr 2 (remont dachu, nadbudowa budynku). 2. Pozostałe informacje zostały określone w SIWZ, w szczególności w pkt. 3. 3. SIWZ stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097142 Mon, 19 Mar 2018 10:13:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097142 <![CDATA[Wykonanie prac budowlano-montażowych dotyczących modernizacji kotłowni w budynku reklekcyjno - administracyjnym Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano – montażowych dotyczących modernizacji kotłowni w budynku rekolekcyjno-administracyjnym Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP w ramach projektu „Ośrodek przyjazny ludziom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097070 Sat, 17 Mar 2018 16:46:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097070 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.1/2018/3.2.1 POIR - Wykonanie przyłącza energetycznego do nowobudowanego zakładu produkcji innowacyjnych wyrobów silikatowych w miejscowości Śniadowo (18-411) przy ul. Kolejowej 17]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza energetycznego do nowobudowanego zakładu produkcji innowacyjnych wyrobów silikatowych w miejscowości Śniadowo (18-411) przy ul. Kolejowej 17 na działkach o numerach geodezyjnych: 218/12, 29/10,29/12 obręb ewidencyjny 0026 Stare Ratowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R celem dywersyfikacji oferty firmy „PREFBET” i wprowadzenia innowacji procesowej i produktowej w zakresie wyrobów silikatowych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097042 Fri, 16 Mar 2018 23:09:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097042 <![CDATA[Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza wodno–kanalizacyjnego]]> Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza wodno–kanalizacyjnego zgodnie z projektem budowlanym instalacji wodno-kanalizacyjnej na nieruchomości gruntowej położonej w Głownie przy ul. Swoboda 2, obejmującej między innymi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów m. Głowna nr 15/28 o powierzchni 61,6849 ha w obrębie Głowno 11, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1G/00015769/4,, zawartym w załączniku nr 1 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097011 Fri, 16 Mar 2018 18:02:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097011 <![CDATA[Modernizacji hali pod potrzeby działu badań i rozwoju.]]> 1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane realizowane w Grabowcu ul. Słoneczna 13. 2. Nazwa zamówienia: Modernizacja hali pod potrzeby działu badań i rozwoju – adaptacja poddasza , roboty budowlane związane z przebudową hali wraz z robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnym, energii elektrycznej na działce nr 71/26 i 71/27 w obrębie 3. 3. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznej, lista materiałowa, wzoru harmonogramu oraz projektu umowy) zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2019 Fri, 16 Mar 2018 16:46:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2019 <![CDATA[Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacyjnym w Kłodzku przez: Wspólnotę Mieszkaniową przy Pl. Jagiełły 4, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Czeskiej 21, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Lutyckiej 11, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Lutyckiej 29-31, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wodnej 1, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Korfantego 6.]]> 4.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacyjnym w Kłodzku. 4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, kilku lub wszystkich części zamówienia. Liczba części: 6. część nr 1 – Rewitalizacja budynku przy Pl. Jagiełły 4 w Kłodzku. część nr 2 – Modernizacja budynku przy ul. Czeskiej 21 w Kłodzku. część nr 3 – Modernizacja budynku przy ul. Lutyckiej 11 w Kłodzku. część nr 4 – Modernizacja budynku przy ul. Lutyckiej 29-31 w Kłodzku. część nr 5 – Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 1 w Kłodzku. część nr 6 – Modernizacja budynku przy ul. Korfantego 6 w Kłodzku. 4.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich części) określa zapytanie ofertowe w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, decyzje konserwatorskie, tabele równoważności, które stanowią załącznik nr 5 (SOPZ) do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2024 Fri, 16 Mar 2018 15:54:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2024 <![CDATA[Budowa, w związku z likwidacją węzła grupowego przy ul. Szlenkierów 2, osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy: Górczewska 6, 8; Młynarska 25A, 27, 29, 31; Szlenkierów 2, 7; Tyszkiewicza 6, 8, 12, 12A; Żytnia 55, 63 w Warszawie - nr rej. 6]]> Przedmiotem zamówienia jest Budowa, w związku z likwidacją węzła grupowego przy ul. Szlenkierów 2, osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy: Górczewska 6, 8; Młynarska 25A, 27, 29, 31; Szlenkierów 2, 7; Tyszkiewicza 6, 8, 12, 12A; Żytnia 55, 63 w Warszawie - nr rej. 6 Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera: 1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna, 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096971 Fri, 16 Mar 2018 15:45:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096971 <![CDATA[Przekształcenie Izby przyjęć w Sztumie w Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z budową lądowiska dla helikopterów LPR]]> Pełna dokumentacja techniczna zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://szpitale-polskie.pl/SPSA/2018/03/16/pu032018/ Podział Zamówienia na zadania: Zadanie nr 1 Budowa lądowiska; Zadanie nr 2: Budowa budynku wielofunkcyjnego. W zakresie zadania nr 1: Przedmiotem zamówienia jest budowa lądowiska na rzecz szpitala w Sztumie. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej odnoszącej się do tej części zamówienia, stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 178 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi decyzjami administracyjnymi 136/2016, 118/2017, 17/2016 oraz 1/2018 za wyjątkiem pkt 6 tejże decyzji. Wykonawca powinien, w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej, dokonać stosownych ustaleń z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, przed lub w trakcie realizacji wskazanych tamże elementów przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) nasadzenie drzew zgodnie z decyzją nr 1/2018 oraz inne prace związane z oczyszczeniem i oznakowaniem podejścia do lądowiska, b) oznaczenie przeszkód na podejściu do lądowiska zgodnie z dokumentacją projektową i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, c) sporządzenie kompletnej dokumentacji, celem wpisu do ewidencji lądowisk zgodnie z przepisami prawa lotniczego oraz regulacjami odnoszącymi się do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, d) opracowanie i przekazanie sporządzone przez Wykonawcę: Instrukcji Operacji Lądowiska oraz Planu Ratowniczego do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 1. Okres Gwarancji – 36 miesięcy. W zakresie zadania nr 2: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielofunkcyjnego na rzecz szpitala w Sztumie. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej, odnoszącej się do tej części zamówienia, stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 178 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi decyzjami administracyjnymi 136/2016, 118/2017, 17/2016 . Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 1. Okres Gwarancji – 36 miesięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096967 Fri, 16 Mar 2018 15:36:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096967 <![CDATA[Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji i klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi nieruchomości przy ul. Rynek 6 w Sobótce]]> Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Rynek 6 w Sobótce. Zakres prac remontowych budynku obejmuje m.in. remont elewacji frontowej, tylnej i szczytowych oraz remont klatki schodowej. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w III odrębnych etapach: I etap – remont elewacji frontowej od dnia 18 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. II etap – remont elewacji tylnej, remont elewacji szczytowych oraz budowa zewnętrznych kominów wentylacyjnych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 28 września 2018 r. III etap – remont klatki schodowej od dnia 01 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1941 Fri, 16 Mar 2018 15:10:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1941 <![CDATA[Prace remontowo-adaptacyjne, zakup i montaż zestawu kamer z osprzętem oraz domofonem dla żłobka w Nowym Targu przy ul. Szaflarska 61]]> Prace remontowo-adaptacyjne, zakup i montaż zestawu kamer z osprzętem oraz domofonem dla żłobka w Nowym Targu przy ul. Szaflarska 61 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096936 Fri, 16 Mar 2018 14:57:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096936 <![CDATA[Realizacja Projektu pn.: "Termomodenizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Spółka z o.o. w Kaliszu"]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego w Kaliszu. 2. Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego spółka z o.o. w Kaliszu” nr POIS.01.02.00-00-0001/16 w ramach działania 1.2 oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096592 Fri, 16 Mar 2018 14:27:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096592 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. 11 Listopada nr 194 w Wałbrzychu, w ramach projektu: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada 194 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. 11 Listopada nr 194 w Wałbrzychu, w ramach projektu: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada 194 w Wałbrzychu. Zakres prac: Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. 11 Listopada nr 194 w Wałbrzychu wraz z rozbiórką gospodarczej przybudówki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2015 Fri, 16 Mar 2018 14:04:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2015 <![CDATA[Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 40 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 40 w Boguszowie-Gorcach”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 40 w Boguszowie-Gorcach. Zakres prac obejmuje: Remont elewacji Remont Instalacji elektrycznej Remont stolarki drzwiowej Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2011 Fri, 16 Mar 2018 13:38:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2011 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii na potrzeby firmy ROTOR]]> Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych, na dachu budynku przedsiębiorstwa ROTOR w Motyczu. Instalacja składa się z 60 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 265Wp, moc instalacji 15,9 kWp . 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na południowo-wschodniej połaci dachowej pod kątem 17° na systemie montażowym. W celu zoptymalizowania produkcji energii, należy bezwzględnie zastosować system, w którym każdy z modułów fotowoltaicznych ma własny traker śledzący punkt mocy maksymalnej 2. System zarządzania energią elektryczną wyprodukowaną z instalacji PV oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych W celu zwiększenia współczynnika autokonsumpcji i tym samym zredukowania ilości energii oddanej do sieci zakładu energetycznego, system fotowoltaiczny zostanie wyposażony w programowalny sterownik do optymalizacji poboru własnego, energii wytwarzanej przez elektrownię fotowoltaiczną. Moduł pomiarowy będzie mierzył w czasie rzeczywistym prąd we wszystkich fazach. W projekcie założono, ze zarówno falownik jak i kontroler zarządzania energią, zostaną podłączone do wewnętrznej sieci LAN z dostępem do Internetu. Dane gromadzone w pamięci falownika będą przesyłane na serwer producenta i udostępniane użytkownikowi w postaci raportów i podglądu na żywo, na urządzeniach obsługujących przeglądarki internetowe. 3. Multimedialny system prezentacji danych. System monitoringu użyty będzie także w multimedialnym systemie prezentacji danych poprzez wyświetlenie parametrów instalacji fotowoltaicznej na ekranie monitora. Dane te będą prezentowane w sposób dostępny dla osób trzecich w siedzibie inwestora, pełniąc rolę informacyjną oraz podnosząc świadomość ekologiczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096490 Fri, 16 Mar 2018 12:41:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096490 <![CDATA[BUDOWA 2 INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY 39,61 kWp DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,69 kW oraz budowa instalacji wiatrowej o mocy 1kW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096844 Fri, 16 Mar 2018 12:37:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096844 <![CDATA[Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Niepodległości 10 w Wołowie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy al. Niepodległości 10 w Wołowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095451 Fri, 16 Mar 2018 12:02:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095451 <![CDATA[Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w wieku przedszkolnym w miejscowości Mielno na działce nr 122/13, będącą własnością Zamawiającego. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz z przedmiarem robót. Zakres prac obejmował będzie przede wszystkim: 1. dostawa i montaż certyfikowanych elementów wyposażenia placu zabaw: - zestaw zabawowy dla dzieci młodszych – wieża wspinaczkowa z jedną zjeżdżalnią – 1 szt., - karuzela talerzowa – 2 szt., - huśtawka typu ważka – 3 szt. . 2. wytyczenie i wykonanie ogrodzenia placu zabaw: - roboty ziemne zgodnie z projektem, - stopy fundamentowe prefabrykowane – 12 elementów, - ogrodzenie z siatki (piłkochwyty) wysokości 4,0 m na słupkach stalowych z rur śr. 60x2,5 mm o wys. 5000 mm, obsadzonych w stopach i obetonowanych – 43,5 m, - montaż furtki w ogrodzeniu 1000x2000 mm. 3. wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, 4. zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 5. wykonanie wszystkich innych robót towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096803 Fri, 16 Mar 2018 11:21:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096803 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE_3_2018_Oferta na budowę instalacji do odzysku ziemi bielącej z rafinacji parafin z wykorzystaniem procesu ekstrakcji przy użyciu heksanu – część elektryczna - montaż.]]> Prace elektryczne – MONTAŻ, polegające: 1) montaż urządzeń i osprzętu elektrycznego wszystkich sekcji procesu zgodnie z przygotowanym projektem, 2) uruchomienie oraz pomiary elektryczne zgodnie z wymaganiami, 3) udział w rozruchu instalacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096485 Fri, 16 Mar 2018 10:33:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096485 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Zamenhofa 1 w Gdyni polegające na: remoncie ośmiu klatek schodowych]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Zamenhofa 1 w Gdyni polegające na: remoncie ośmiu klatek schodowych. Przedmiot zamówienia obejmuje: prace malarskie oraz prace z zakresu robót budowlanych, w obrębie ośmiu klatek schodowych w budynku 5 kondygnacyjnym przy ulicy Zamenhofa 1 (4 pięter, parteru oraz piwnicy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096770 Fri, 16 Mar 2018 09:56:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096770 <![CDATA[Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Dworskiej, Polskiego Czerwonego Krzyża i Gdańskiej w Gdańsku]]> Przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Dworskiej, Polskiego Czerwonego Krzyża i Gdańskiej w Gdańsku. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących Prac: roboty technologiczne roboty odtworzeniowe roboty demontażowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (technicznej) stanowiącej Załącznik nr 5 z 9 do SIWZ oraz w treści wzoru umowy i dołączonych do niej dokumentów stanowiącej załącznik nr 1 z 9 do SIWZ. W każdym przypadku, gdy załączone do SIWZ dokumenty wskazują nazwę własną producenta elementów infrastruktury ciepłowniczej dopuszcza się wykorzystanie elementów równoważnych, w tym wyprodukowanych przez innego producenta, o ile spełniają one wszystkie normy i wymagania wskazane w tych dokumentach. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w załączonych do SIWZ dokumentach uzasadnione jest koniecznością kompleksowego podejścia do projektowania sieci ciepłowniczych w jednym systemie technologicznym uwzględniając technologie zastosowane w istniejącej infrastrukturze. Realizacja prac obejmuje roboty technologiczne (rozumiane jako ułożenie ciepłociągów w wykonanym wykopie, wykonanie wszystkich prac spawalniczych potwierdzonych pozytywnym protokołem odbioru świetleń spawów wraz z mufowaniem, zapewniające ciągłą i stabilną pracę sieci ciepłowniczej), roboty demontażowe wraz z utylizacją oraz roboty odtworzeniowe, rozumiane jako przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. W związku z tym, że do zrealizowania inwestycji niezbędne będą wstrzymania dostaw ciepła, Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiej ilości przerw, by długość każdej przerwy nie przekraczała 72 godzin (uwzględniając odwodnienie sieci, roboty technologiczne oraz ponowne napełnienie sieci). W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: zrealizowania robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia; dostawy wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zaoferowaną przez Wykonawcę technologią wykonania robót; dokonania innych czynności określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ; dokonania wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do należytej realizacji prac, w tym uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji administracyjnych, jak również uzgodnień z podmiotami trzecimi niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem tych, które zostały wyraźnie zastrzeżone jako leżące w gestii Zamawiającego; wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, umową, Polskimi normami i zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i z dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ, jak również wynikających z dokonanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego uzgodnień i porozumień z podmiotami trzecimi, w tym z właścicielami nieruchomości na trasie ciepłociągu. przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji powykonawczej w zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, pokrycia we własnym zakresie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej oraz ciepła, odprowadzania ścieków, transportu i przekazania do utylizacji odpadów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096628 Thu, 15 Mar 2018 19:51:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096628 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 417,60 kWp – 1 komplet]]> I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy do 417,60 kWp – 1 komplet. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachach hal produkcyjnych o mocy do 417,60 kW odbędzie się wg projektu budowlanego Zamawiającego. Przedmiot zamówienia to budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest większa niż 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: słońce), której moc mieści się w zakresie do 2 MWe/MWt, zamontowanej na dachu budynku hali produkcyjnej w siedzibie przedsiębiorstwa. W ramach zadania zaplanowano roboty instalacyjne związane z budową instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacją inteligentnego systemu zarządzania energią wykorzystującą technologie informacyjno -komunikacyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej 417,60 kW. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096683 Thu, 15 Mar 2018 18:38:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096683 <![CDATA[Renowacja części wspólnych budynków]]> Przedmiotem zamówienia jest remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych, położonych przy ul. Wojska Polskiego 45, ul. Wojska Polskiego 47, ul. Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze. Zamówienie polega na wykonaniu koniecznych prac rewitalizacyjnych. Dodatkowo, Zamawiający wymaga – we wskazanym zakresie, aby Wykonawca dostosował każdy z budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096673 Thu, 15 Mar 2018 18:26:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096673 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.1/POIR/1.1.1/2018 na zakup stacji trafo]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup elementu służącego do budowy i na stałe zainstalowanego w instalacji pilotażowej, tj. stacji trafo (transformer station) – 1 szt. wraz z niezbędnym specjalistycznym montażem urządzenia. Szczegółowy techniczny opis przedmiotu zamówienia stanowi poufną specyfikację techniczną i zostanie udostępniony w formie elektronicznej po uprzednim przesłaniu skanu podpisanej klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 3, do Pani Agnieszka Gross na adres: agnieszka.gross@euroceras.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1974 Thu, 15 Mar 2018 18:04:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1974 <![CDATA[Instalacja wentylacji mechanicznej w zrewitalizowanych piwnicach w budynku Fundacji Tumult w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.]]> 1. Przedmiot zamówienia: Instalacja wentylacji mechanicznej w zrewitalizowanych piwnicach w budynku Fundacji Tumult w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2. Miejsce wykonania robót budowlanych: siedziba Fundacji Tumult, ul. Rynek Nowomiejski 28 w Toruniu. Inwestorem i Zamawiającym jest partner projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, Fundacji Tumult, z siedzibą w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń. Szczegółowy opis niniejszego zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest również na stronie Fundacji Tumult pod adresem http://www.tumult.pl/index.php/przetargi . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096668 Thu, 15 Mar 2018 17:59:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096668