Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 20 Sep 2018 18:08:02 +0200 <![CDATA[Wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie poprawy kondycji fizycznej poprzez wdrożenie prac B + R w firmie MEBLE R.C. BARZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach budynku przy ul. Al. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na działkach nr ewid. 539/6, 539/7, 538/1, 537/1. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie nowych, nieużywanych urządzeń klimatyzacyjnych, oraz konserwację urządzeń w okresie gwarancji. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej, instalacji wentylacji mechanicznej wyrzutowej, instalacji klimatyzacji i wody lodowej we wskazanych pomieszczeniach budynku przy ul. Al. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na działkach nr ewid. 539/6, 539/7, 538/1, 537/1. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie nowej, nieużywanej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej, instalacji wentylacji mechanicznej wyrzutowej, instalacji klimatyzacji i wody lodowej wraz z konserwacją urządzenia w okresie gwarancji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138460 Thu, 20 Sep 2018 17:34:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138460 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlano-wykończeniowych/części prac budowlano-wykończeniowych oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Zameczek”]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac budowlano-wykończeniowych na dwóch kondygnacjach o powierzchni łącznej 460m2 oraz zakup materiałów i wyposażenia do: budowy ścianek działowych, położenia gładzi gipsowej, położenia płytek łazienkowych, malowania pomieszczeń, położenia bezpiecznej podłogi, montażu okna oddymiającego, montażu sedesów i umywalek dziecięcych, montażu hydrantu przeciwpożarowego wraz z wężem, dostosowania instalacji CO i hydraulicznej, montażu grzejników łazienkowych i zwykłych, instalacji systemu oddymiania, dostosowania instalacji elektrycznej, montażu lamp, włączników i gniazdek, dostosowania wentylacji, instalacji przeciwpożarowej. Zakres prac podzielono na części, umożliwiając tym samym składanie ofert cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji nieotrzymania środków na realizację projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138422 Thu, 20 Sep 2018 15:31:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138422 <![CDATA[Wykonanie I etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach. Etap I inwestycji, będący przedmiotem zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich robót stanu surowego na poziomie piwnic oraz w zakresie fundamentów, a także robót żelbetowych związanych z przebudową tarasu w segmencie A. Pełna treść zaproszenia wraz ze wzorem oferty znajduje się w załącznikach do przedmiotowego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138347 Thu, 20 Sep 2018 15:03:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138347 <![CDATA[Budowa laboratorium]]> Budowa laboratorium zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9404 Thu, 20 Sep 2018 14:44:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9404 <![CDATA[Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”]]> Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” 1. Roboty budowlane: Remont i adaptacja na cele kulturalno-edukacyjne 3 budynków (dwa budynki są wpisane do rejestru zabytków), w szczególności zakres prac obejmuje: a) Budynek DCIT: remont dachu, murów i stropów, elewacji, obróbek blacharskich, instalacji sanitarnej i elektrycznej, adaptacja toalet do użytku osób niepełnosprawnych, montaż zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe; b) Dom Artysty: przebudowa wnętrz – wydzielenie pokoi, wykonanie nowej klatki schodowej, przebudowa i wymiana drzwi wewnętrznych, remont elewacji i dachu, wymiana posadzek, montaż zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe; c) Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury: wzmocnienie konstrukcji, całkowita przebudowa wnętrz, wykonanie nowej klatki schodowj, wymiana okien połaciowych i drzwi wewnętrznych, wymiana posadzek, remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe; d) Wykonanie szaty roślinnej i małej architektury: obsianie trawnika ok. 1000 m2, montaż ławek, koszy na śmieci oraz donic. 2. Wykonanie określonych środków trwałych: a) Makiety 3D przedstawiająca Opactwo Pocysterskie - w skali 1x1500, na postumencie granitowym o wymiarach 1,x2,2 m, na cokole granitowym wysokości 0,8 m. Makieta o nieregularnych kształtach wynikająca z faktycznego ukształtowania Opactwa, wykonana rzeźbiarsko odlana w brązie. Cokół o regularnym kształcie prostopadłościanu z uwzględnieniem tabliczki informacyjnej dla osób niewidomych w alfabecie Braille`a (wraz z tłumaczeniem). b) Tablicy informacyjnej o obiektach KCK (opis historyczny) razem z mapą. Tablica wykonana ze szkła hartowanego, laminowana, piaskowana, połączona z granitową podstawą o wymiarach 90x200. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138350 Thu, 20 Sep 2018 14:28:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138350 <![CDATA[Budowa i dostawa wyposażenia do budynku noclegowego „Róży wiatrów]]> 1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: budowa budynku noclegowego wraz dostawą wyposażenia. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z czego druga kondygnacja wraz z antresolą jest przewidziana jako poddasze użytkowe. Budynek zostanie funkcjonalnie połączony z istniejącym budynkiem stołówki w którym znajdują się toalety ogólnodostępne, pomieszczenia i toalety dla personelu w związku z tym w budynku nie przewiduje się ww pomieszczeń. Szczegółowy wykaz wyposażenia zawarty został w załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138390 Thu, 20 Sep 2018 14:23:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138390 <![CDATA[Modernizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z pracami remontowymi, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków na terenie w/w parku w ramach projektu pn. Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej.]]> Modernizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z pracami remontowymi, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków na terenie w/w parku w ramach projektu pn. Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej. 1. Rewaloryzacja Ogrodu Biskupiego (zabytkowego parku w Pelplinie), w szczególności:  wykonanie alejek i dróg w parku,  pielęgnacja drzew, kształtowanie terenów zielonych, nasadzenia krzewów,  wykonanie nawodnienia w parku,  wykonanie oświetlenia w parku,  wykonanie monitoringu w parku, 2. Prace budowlane, sanitarne i elektryczne w budynku dawnej wozowni, adaptacja budynku na Galerię Ogrody Cystersów, w szczególności:  wymiana elementów stolarki okiennej i drzwiowej,  docieplenie ścian zewnętrznych ścian budynku w technologii ocieplenia od wewnątrz aktywną kapilarnie płytą ze sztywnej pianki poliuretanowej grubości 5 cm,  docieplenie połaci dachowej wełną mineralną grubości 25 cm w obrębie pomieszczeń użytkowych – pom. z otwartą więźbą dachową,  docieplenie stropu drewnianego wełną mineralną grubości 25 cm dla pomieszczeń poddasza nieużytkowego,  modernizacja instalacji: grzewczej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,  wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED,  przebudowa wnętrza obiektu oraz prace remontowe wewnętrzne: izolacja przeciwwilgociowa muru, wymiana posadzek, tynki wew. i okładziny, roboty murowe i ścianki działowe,  budowa przeszklonego korytarza od strony dziedzińca,  wymiana pokrycia dachowego,  remont murów (elewacji), więźby dachowej, kominów,  remont dziecińca,  montaż czujek ruchu,  montaż kamer wew.,  montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu,  montaż pulpitu obsługowego (konsoli) z wyświetlaczem LCD,  montaż czujek pożarowych. 3. Remont budynku bramnego, w szczególności:  prace rozbiórkowe wewnątrz budynku,  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muru,  nowe posadzki,  nowe tynki wewnętrzne i okładziny,  roboty murowe i ścianki działowe,  naprawa nadproży w piwnicy,  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 4. Wykonanie sceny na terenie parku 5. Opracowanie projektu i wykonanie malunku ściennego w sali dla dzieci w Galerii Ogrody Cystersów. 6. Dostawy:  Dostawa i montaż infokiosku  Wykonanie i montaż makiety 3D przedstawiająca Opactwo Pocysterskie, umiejscowiona przed budynkiem dawnej wozowni (w skali 1x1500, na postumencie granitowym o wymiarach 1,5x2,2 m, na cokole granitowym wysokości 0,8 m. Makieta opracowana rzeźbiarsko, odlana w brązie. Cokół o regularnym kształcie prostopadłościanu z uwzględnieniem tabliczki informacyjnej dla osób niewidomych w alfabecie Braille`a.  Wykonanie i montaż makiety 3D przedstawiająca Ogrody Biskupie umiejscowiona przy wejściu głównym. Skala makiety 1:500, o wymiarach 1m x 1m. Makieta opracowana rzeźbiarsko, odlana w brązie, na postumencie granitowym.  Wykonanie i montaż mapy w formie tablicy z informacjami o Ogrodach. Wykonana ze szkła hartowanego, laminowana, piaskowana, połączona z granitową podstawą. O wymiarach 90 x 200 cm.  Wykonanie i montaż plakiet informacyjnych - 16 sztuk, postument plakiety wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach 90x30 cm, z przymocowaną plakietą o formacie A3, wykonanej rzeźbiarsko, odlanej z cynku bądź mosiądzu dodatkowo pokrywana patyną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138337 Thu, 20 Sep 2018 14:17:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138337 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.1 z dnia 20/09/2018]]> CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących robót i materiałów budowlanych: - PRZENIESIENIE KOTŁOWNI DO BUDYNKU PRODUKCYJNEGO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9401 Thu, 20 Sep 2018 14:17:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9401 <![CDATA[„Roboty budowlane - Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych polegających na przebudowie i remoncie nast. pracowni: ekonomicznej, informatycznej, spedycyjnej oraz egzaminacyjnej w zawodzie technik informatyk oraz rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w ww. pracowniach w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Ogólny zakres prac obejmuje wykonanie w pracowniach malowania ścian, malowania stolarki drzwiowej, wymianę lub wykonanie nowych instalacji c.o. i wentylacji oraz rozbudowę i modernizację sieci komputerowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138294 Thu, 20 Sep 2018 13:49:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138294 <![CDATA[Budowa hali produkcyjnej dla przedsiębiorstwa Robur Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej dla przedsiębiorstwa Robur Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przy ul. Szafirowej 14, 16-400 Suwałki. Zamówienie dotyczy budowy hali parterowej o wymiarach 24,5 x 20,5 m. i powierzchni użytkowej 880,5 m² zgodnie z projektem budowlanym. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie projektu budowalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138346 Thu, 20 Sep 2018 13:15:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138346 <![CDATA[Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa elektrociepłowni biomasowej o minimalnej mocy cieplnej brutto 12,02 MW (mocy cieplnej netto 9,598 MW) oraz o mocy elektrycznej brutto 2,319 MW (mocy elektrycznej netto 2,221 MW). 2. Realizacja zadania obejmuje w szczególności: - budowę kompletnej infrastruktury techniczno – użytkowej elektrociepłowni niezbędnej do jej prawidłowego funkcjonowania – zgodnie z założeniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej w tym, w Minimalnych wymaganiach technicznych oraz techniczno-eksploatacyjnych elektrociepłowni biomasoawej z blokiem ORC w Olecku, - przyłączenie elektrociepłowni do sieci elektroenergetycznej, rozruch i próby – zgodnie z Dokumentacją Projektową w tym: warunkami przyłączenia, umową przyłączeniową, schematem przyłączenia oraz minimalnymi wymaganiami technicznymi oraz techniczno-eksploatacyjnymi elektrociepłowni biomasoawej z blokiem ORC w Olecku, - budowa przyłączy energetycznych wraz z układami pomiarowymi, z wyłączeniem kosztów opłaty przyłączeniowej, a także obowiązków wynikających z podpisanej przez Zamawiającego umowy przyłączeniowej z operatorem sieci takich jak: uzgodnienie układów pomiarowych, zapewnienie możliwości synchronizacji z siecią elektryczną itp., - budowa przyłącza elektrociepłowni do istniejącej w zakładzie Zamawiającego zakładowej sieci cieplnej umożliwiającego efektywne wykorzystanie produkowanej przez elektrociepłownię energii cieplnej – zgodnie z projektem przyłącza cieplnego, - wykonanie dróg wewnętrznych w elektrociepłowni zapewniających komunikację pojazdów o ładowności nie mniejszej niż 25t i masie całkowitej nie mniejszej niż 40t oraz połączenie elektrociepłowni z istniejącą w zakładzie Zamawiającego siecią drogową, - wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu elektrociepłowni, - wykonanie instalacji odgromowej obiektu elektrociepłowni, - przeprowadzenie prób odbiorczych i uruchomienie instalacji – zgodnie z art. 2.3 Zapytania Ofertowego (SIWZ), - uruchomienie elektrociepłowni - rozumiane jako doprowadzenie instalacji do możliwości produkcji założonych w projekcie wielkości energii elektrycznej oraz cieplnej – zgodnie z art. 2.3 Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz art. 3.5 oraz 9.4 Umowy o roboty budowlane (Załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego (SIWZ)), - wykonanie projektu powykonawczego, - przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, - obsługa geodezyjna w zakresie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej, - nadzór geologiczny, - nadzór serwisowy w okresie pierwszych 360 dni od daty uruchomienia elektrociepłowni obejmujący co najmniej dwa przeglądy serwisowe w odstępach nie dłuższych niż 180 dni oraz wizyty serwisu w sytuacjach awaryjnych, - szkolenie co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w minimalnym wymiarze 5 dni roboczych w innej, pracującej elektrociepłowni o zbliżonym profilu technicznym oraz o zbliżonej mocy elektrycznej oraz cieplnej do obiektu stanowiącego Przedmiot zamówienia. Szkolenie ma odbyć się przed datą zgłoszenia obiektu/przedmiotu zamówienia do użytkowania; (1) wykonawca w tym zakresie ponosi koszty samego szkolenia, natomiast (2) koszty związane z dojazdem pracowników Zamawiającego do miejsca szkolenia, wyżywienia oraz noclegów ponosi Zamawiający. - w trakcie rozruchu instalacji wykonawca dokona też dodatkowego szkolenia, minimum 5 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi wykonanej instalacji w minimalnym wymiarze nie mniejszym niż 14 dni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138321 Thu, 20 Sep 2018 12:32:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138321 <![CDATA[Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Przedsiębiorstwa Transportowego Mazury w Ełku Sp. z o.o.]]> Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Przedsiębiorstwa Transportowego Mazury w Ełku Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138300 Thu, 20 Sep 2018 12:23:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138300 <![CDATA[Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w bud. J Politechniki Rzeszowskiej ul. Podkarpacka 1 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo”]]> Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w bud. J Politechniki Rzeszowskiej ul. Podkarpacka 1 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138309 Thu, 20 Sep 2018 12:13:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138309 <![CDATA[Roboty konserwatorskie elewacyjne zabytkowego Ratusza w Łowiczu]]> Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na Roboty konserwatorskie elewacyjne zabytkowego Ratusza w Łowiczu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138289 Thu, 20 Sep 2018 11:48:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138289 <![CDATA[„Utwardzenie ciągu pieszego stanowiącego łącznik pomiędzy ul. Tołstoja a „Traktem Rudzkim” w Rudzie Śląskiej" w ramach projektu Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas - LUMAT]]> Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu u podnóża północnej skarpy zrewitalizowanego zwałowiska pocynkowego wraz z zabudową oświetlenia parkowego stanowiącego łącznik pomiędzy ul. Lwa Tołstoja a realizowanym obecnie “Traktem Rudzkim” w Rudzie Śląskiej – Wirek https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9382 Thu, 20 Sep 2018 11:35:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9382 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Stanisława Kunickiego nr 8 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. Stanisława Kunickiego nr 8 w Wałbrzychu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9384 Thu, 20 Sep 2018 10:37:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9384 <![CDATA[II Zapytanie ofertowe - Ogrodzenie ścieżki edukacyjnej Białochowo na potrzeby Nadleśnictwa Jamy]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji obejmująca wykonanie ogrodzenia ścieżki edukacyjnej Białochowo. • Lokalizacja inwestycji: działka geodezyjna nr 3176/1, obręb 0010, powiat grudziądzki, gmina Grudziądz, teren Leśnictwa Dusocin. • Stan istniejący: Ogrodzenie w obecnym kształcie stanowi siatka leśna o łącznej długości ok. 315mb oraz ogrodzenie drewniane o łącznej długości ok. 80mb oraz drewniane furtka 2,0m i brama 2,5m. Ogrodzenie w części frontowej sąsiaduje z drogą gminną nr 040327C oraz drogą powiatową nr 1350C. • Przewidziany zakres prac: Do wykonania nowa trasa ogrodzenia, bram wjazdowych i furtek nawiązująca do stanu istniejącego zagospodarowania. Zakłada się zastosowanie trzech rodzajów konstrukcji ogrodzeniowych: - typ I – ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej ślimakowej, powlekanej PCV, drut Ø3,0/4,2mm, oczko 55x55mm, wysokość h=150cm, kolor zielony, o łącznej długości 220mb (bez bramy); słupki ogrodzeniowe Ø45mm i wys. h=2,3m; płyta podmurówki betonowa prefabrykowana ozdobna dł. L=2,42m x wys. h=0,25m, zbrojona; - typ II – ogrodzenie systemowe z paneli ocynkowanych, drut Ø3,0/4,2mm, wysokość h=150cm, kolor zielony, o łącznej długości 202mb (bez bramy i furtek); słupki ogrodzeniowe 60x40x1,25mm i wys. h=2,3m; płyta podmurówki betonowa prefabrykowana ozdobna dł. L=2,42m x wys. h=0,25m, zbrojona; - typ III – ogrodzenie ozdobne drewniane typu ranczo – cztery podłużne rzędy desek dębowych powietrznosuchych 30x140mm, przytwierdzonych na styk za pomocą wkrętów do dębowych słupków 140x140mm, wysokość h=120cm, w rozstawie 250cm, drewno podwójnie impregnowane w kolorze naturalnego drewna, o łącznej długości 153mb. Oprócz ogrodzeń zostaną też wykonane nowe bramy i furtki, przebiegające w ciągach ogrodzeń: - jedna brama rozwierna dwuskrzydłowa, o wymiarach 400x153cm w ciągu ogrodzenia typu I, - jedna brama rozwierna dwuskrzydłowa, o wymiarach 300x153cm w ciągu ogrodzenia typu II, - jedna furtka, o wymiarach 120x153cm w ciągu ogrodzenia typu II, - jedna furtka, o wymiarach 150x153cm w ciągu ogrodzenia typu II. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy. Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o: dokumentację projektową, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień „uzupełniających”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138261 Thu, 20 Sep 2018 10:27:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138261 <![CDATA[Roboty remontowo-budowlane, w tym w zakresie zakupu i montażu produktów budowlano-montazowych w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym]]> Wykonanie robót remontowo-budowlanych, w tym w zakresie zakupu i montażu produktów budowlano-montazowych w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w budynku przy ul. Starokrakowskiej 135 w Radomiu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9378 Thu, 20 Sep 2018 10:21:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9378 <![CDATA[Wykonanie przebudowy stacji postojowej w Kołobrzegu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy stacji postojowej PKP Intercity w Kołobrzegu. Lokalizacja inwestycji: Kołobrzeg, działki nr 1/15, 1/36 obręb Kołobrzeg 12; działka nr 1/2 obręb Kołobrzeg 13; działka nr 12 obręb Kołobrzeg 14. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133361 Thu, 20 Sep 2018 09:34:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133361 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 19 w Wałbrzychu(umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0093/16-00 z dnia 17.09.2018) w ramach projektu: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ulicy Adama Mickiewicza nr 19 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 19 w Wałbrzychu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137627 Thu, 20 Sep 2018 08:28:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137627 <![CDATA[Wykonanie posadzki przemysłowej (roboty budowlane)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie posadzki przemysłowej zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia musi być nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138186 Wed, 19 Sep 2018 20:55:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138186 <![CDATA[Budowa 12 oczek wodnych i 2 zastawek]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na budowie 12 oczek wodnych (stawów) i 2 zastawek na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138110 Wed, 19 Sep 2018 19:38:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138110 <![CDATA[Przygotowanie terenu placu zabaw i montaż nowych zabawek w ramach Projektu „Czekoladowa gratka- utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu numer 18 w Zielonej Górze” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przygotowanie terenu placu zabaw i montaż nowych zabawek w ramach Projektu „Czekoladowa gratka- utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu numer 18 w Zielonej Górze” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Zakres prac obejmuje m.in.: - Projekt zagospodarowania terenu - Rozbiórka ogrodzenia boiska - Demontaż sztucznej nawierzchni boiska - Demontaż wszystkich elementów obecnego placu zabaw - Demontaż koszy na śmieci - Montaż zabawek dostarczonych przez Zamawiającego - Wysianie trawy i nasadzenia Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, p.poż., organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138128 Wed, 19 Sep 2018 18:56:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138128 <![CDATA[Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Chrobrego 40 we Wrocławiu]]> Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablicy informacyjnej projektu „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Chrobrego 40 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0045/16 Zamówienie obejmuje: 1. Remont elewacji frontowej 2. Remont klatki schodowej 3. Remont instalacji elektrycznej WLZ i ADM 4. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem 5. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138173 Wed, 19 Sep 2018 17:28:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138173 <![CDATA[Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Chrobrego 38 we Wrocławiu]]> Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablicy informacyjnej projektu „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Chrobrego 38 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0007/16 Zamówienie obejmuje: 1. Remont elewacji frontowej 2. Remont klatki schodowej 3. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem 4. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138164 Wed, 19 Sep 2018 17:14:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138164 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/KRB/2018 na wykonawcę prac remontowych, celem przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową]]> Przedmiot zamówienia stanowią prace adaptacyjne w lokalu przy ul. Nowowiejskiej 11 w Krakowie, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej w ramach projektu „Kraina odkrywcy w Krakowie I” o nr naboru RPMP.08.05.00-12-0084/17 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138144 Wed, 19 Sep 2018 16:22:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138144 <![CDATA[Kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej – budowa budynku usługowego nr 134A w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/3 i 547/4]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na kompleksowej realizacji inwestycji budowlanej – budowa budynku usługowego nr 134A w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/3 i 547/4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ (do pobrania na str. http://www.enklawabialowieska.pl ) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137810 Wed, 19 Sep 2018 15:53:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137810 <![CDATA[Przebudowa i adaptacja powierzchni budynku Krajowej Izby Gospodarczej na potrzeby funkcjonowania front-office oraz back-office CPPK realizowane w ramach projektu "Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.8. Adaptacja powierzchni na potrzeby funkcjonowania CPPK - front office i back office - KIG]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i adaptacji powierzchni budynku Krajowej Izby Gospodarczej na potrzeby funkcjonowania front-office oraz back-office CPPK realizowane w ramach projektu "Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.8. Adaptacja powierzchni na potrzeby funkcjonowania CPPK - front office i back office - KIG. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138119 Wed, 19 Sep 2018 15:25:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138119 <![CDATA[Wykonanie remontu pomieszczeń budynku przy ul. Żubrów 3 w Szczecinie w ramach projektu „Dzieńdoberek II”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac adaptacyjnych w oparciu o przedstawione przez Zamawiającego projekty (które stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) i ekspertyzy (do wglądu w biurze Zamawiającego) w celu przystosowania lokalu na pomieszczenia przedszkolne w budynku położonym przy ul. Żubrów w Szczecinie, poprzez realizację w szczególności: 1. robót rozbiórkowych- 45111100-9 2. robót murowanych i elementów konstrukcyjnych-45262500-6 3. wykonanie tynków i okładzin ścian i sufitów-45410000-4 4. malowania-45442100-8 5. wykonanie posadzek-45432100-5 6. wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej-45421000-4 7. wykonanie prac elektrycznych- 45317000-2, 45310000-3 8. instalowanie autonomicznych czujek przeciwpożarowych-45312100-8 9. uzupełnienie listew przyściennych z PCV-45450000-6 10. wykonanie instalacji wodociągowej-45332200-5 11. wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej-45332300-6 12. wykonanie wentylacji pomieszczeń-45331211-8 13. wykonanie prac uzupełniających-45400000-1 w terminie 08.10.2018-03.12.2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138105 Wed, 19 Sep 2018 14:57:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138105 <![CDATA[Roboty budowlane - przystosowanie Dziennego Domu Opieki w Krakowie]]> Szczegółowe prace remontowe polegać będą na: 1) Wykończeniu ścian i sufitów: wykonanie tynków zwykłych wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów: 250 m2 2) Wykończeniu ścian i sufitów: Wykonanie licowania ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej: 83 m2 3) Wykończeniu ścian i sufitów: Malowania podłoży gipsowych farba emulsyjna, dwukrotne: 655 m2 4) Wykonanie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych, obiektowych z cokołami około 170 m2. 5) Stolarka drzwiowa: Ościeżnice drewniane zwykłe: 35 m2 6) Stolarka drzwiowa: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne: 35 m2 7) Wyposażenie toalet: uchwyty, poręcze, itp.. (damska i męska) do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 komplet 8) Wyposażenie 3 łazienek z umywalką oraz prysznicem i krzesełkiem wraz z uchwytami 3 komplety. 9) Oświetlenie pomieszczeń - dodatkowe, lampy, inne 7 szt. 10) Dostosowanie dla os. z niepełnospr. – dostosowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138098 Wed, 19 Sep 2018 14:48:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138098 <![CDATA[Remont i zakup, dostawa i montaż wykładziny obiektowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie budynek "B"]]> Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja pięciu pomieszczeń lekcyjnych na II Piętrze budynku „B”, skład których wchodzą: -sala 202, 203,204,205, 206 na II piętrze Budynku „B” ( ok. 1220 m2) Podłoga ok.337 m2 Kod CPV- 45400000-1 Przeprowadzenie prac remontowych takich jak malowanie, likwidacja progów, dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do w/w remontu. a) Ze względu na specyfikę pracy szkoły Wykonawca wykona prace sukcesywnie wyłączając z użytkowania poszczególne pomieszczenia w których planowany jest remont. b) Kolorystyka ścian zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą zamówienia przed podpisaniem umowy. 2. Zakres prac: • - Zakup, dostawa i montaż wykładziny obiektowej (ok.337 m2 plus wywinięcie 10cm) • - przygotowanie podłoża ścian i sufitów do prac malarskich • - malowanie farbą - Materiał jest po stronie Wykonawcy 3. Wymagania dotyczące zamówienia: a) Wykładzina ma spełniać następujące parametry techniczne: Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874) 43 Intensywne natężenie ruchu Grubość całkowita 2,5 mm Warstwa użytkowa 0,7 mm Zabezpieczenie powierzchni poliuretan Rodzaj wykładziny heterogeniczna Waga całkowita 2900 g/m2 Klasa palności min. Cfl-s1 Przeznaczenie obiektowe - bardzo intensywne użytkowanie przemysłowe- intensywne użytkowanie klasa 34 klasa 43 Antypoślizgowość tak R10 (DIN 51130) Grupa ścieralności T Instalacja Klejona na całej powierzchni b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancję producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. Zakupionej wykładziny. c) Wykonawca wykona prace sukcesywnie wyłączając z użytkowania poszczególne pomieszczenia w których planowana jest wymiana wykładziny. d) Kolorystyka wykładziny zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą zamówienia przed podpisaniem umowy, przy czym Zamawiający przewiduje wyłożenie wykładzin w każdym z pomieszczeń przynajmniej w dwóch kolorach. e) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia korytarza prowadzącego do remontowanych pomieszczeń przed zabrudzeniem. 4. Przygotowanie podłoża: • - zerwanie starej wykładziny PCV i jej utylizacja • - naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi i ścian • - przygotowanie podłoża poprzez nakręcenie dwóch warstw płyt wiórowych lub wylanie masy samopoziomującej w zależności od podłoża • Miejscowe szpachlowanie podłoża w celu zniwelowania progów • - szlifowanie powierzchni w celu usunięcia nierówności 5. Wykonanie posadzki PCV: • - ułożenie wykładziny i przyklejenie jej na całej powierzchni klejem • - wykonanie cokolika (wywinięcie wykładziny na ścianę ok. 10 cm) • - spawanie złączy wykładziny, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138097 Wed, 19 Sep 2018 14:47:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138097 <![CDATA[Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 51/53, ul. Kilińskiego 33/35 we Wrocławiu]]> Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 51/53, ul. Kilińskiego 33/35 we Wrocławiu. Zakres prac remontowych budynku obejmuje m.in.: remont elewacji frontowej wraz z balkonami, remont elewacji podwórzowej z dociepleniem, remont dwóch klatek schodowych, modernizację WLZ i oświetlenia części wspólnych, wymianę instalacji domofonowej oraz wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w V odrębnych etapach: I etap – remont elewacji frontowych (E1 i E2) od dnia 17 października 2018 r. do dnia 29 marca 2019 r. II etap – modernizacja WLZ wraz z instalacją oświetlenia części wspólnych oraz wymianą instalacji domofonowej - począwszy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 29 marca 2019 r. III etap – wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych - począwszy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 29 marca 2019 r. IV etap – remont i docieplenie elewacji tylnych (E3 i E4) - począwszy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 29 marca 2019 r. V etap – remont klatki schodowej ul. Jedności Narodowej 51-53 oraz remont klatki schodowej ul. Kilińskiego 33-35 - począwszy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 29 marca 2019 r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9314 Wed, 19 Sep 2018 14:19:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9314 <![CDATA[Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"]]> Przedmiotem zapytania jest zaproszenie do składania ofert na usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138061 Wed, 19 Sep 2018 13:26:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138061 <![CDATA[Modernizacja wewnętrznego dziedzińca budynku wielorodzinnego przy ul. Muzealnej 9 – 11 w Kłodzku]]> Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja wewnętrznego dziedzińca budynku wielorodzinnego przy ul. Muzealnej 9 – 11 w Kłodzku, zgodnie z projektem budowlanym pn. „Rewitalizacja dziedzińca przy ul. Muzealnej 9-11 w Kłodzku”, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zadanie obejmuje następujące główne zamierzenia: - uporządkowanie istniejącego zagospodarowanie terenu, - oddzielenie ruchu pieszego od jezdnego, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników posesji, wykonanie nowych nawierzchni drogowych i pieszych, - wykonanie wiaty śmietnikowej w odległościach zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami, - wykonanie bramy ograniczającej dostęp do podwórza osobom postronnym w istniejącym przejeździe bramnym, - wykonanie bezpiecznych dojść ( także dla osób niepełnosprawnych) do wiaty śmietnikowej, - inne roboty towarzyszące. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138054 Wed, 19 Sep 2018 13:21:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138054 <![CDATA[Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12”]]> Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie i ukończenie robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mąchocice Scholasteria gm. Masłów w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137719 Wed, 19 Sep 2018 08:56:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137719 <![CDATA[„Adaptacja sali w budynku Szkoły Podstawowej nr 101 w Krakowie, os. Jagiellońskie 9” Numer postępowania : MCOO-DPZ.261.44/7.2018]]> Przedmiotem zamówienia jest adaptacja sali, zgodnie z dokumentacją projektową w budynku Szkoły Podstawowej nr 101 w Krakowi, os. Jagiellońskie 9, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w postępowaniu nr MCOO-DPZ.261.44/7.2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137929 Wed, 19 Sep 2018 08:06:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137929 <![CDATA[Wymiana ogrodzenia posesji kościoła Zboru Chrześcijan Baptystów w Ełku.]]> Przedmiotem zamówienia jest wymiana ogrodzenia posesji kościoła w ramach zadania "Rewitalizacja obiektów Kościoła Baptystycznego w Ełku wraz z otoczeniem." https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137887 Tue, 18 Sep 2018 22:08:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137887 <![CDATA[Prace termomodernizacyjne WM Mickiewicza 3]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Mickiewicza nr 3 w Jeleniej Górze, zgodna z audytem energetycznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9287 Tue, 18 Sep 2018 19:51:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9287 <![CDATA[Prace termomodernizacyjne WM Powstania Styczniowego 7]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Powstania Styczniowego nr 7 w Jeleniej Górze, zgodna z audytem energetycznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9284 Tue, 18 Sep 2018 18:50:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9284 <![CDATA[Projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.” 1. W ramach ww. zadania realizowana jest inwestycja: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Brzezinach w formule -zaprojektuj i wybuduj” w zakresie: Przebudowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Głowackiego w Brzezinach - wymiana rur preizolowanych o średnicy 2xDn80mm na 2xDn125mm.]]> Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Etap I – Dokumentacja Projektowa Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz.462). W zakres projektu zawartego w przedmiocie zamówienia, powinny wchodzić w szczególności: - część opisowa z niezbędnymi obliczeniami hydraulicznymi i wytrzymałościowymi, zestawieniem materiałów oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi wykonania robót i wymaganych prób oraz odtworzenia nawierzchni; - część graficzna zawierająca: plan zagospodarowania terenu z naniesioną trasą projektowanego rurociągu, profilem podłużnym, schematem montażowym sieci ciepłowniczej i instalacji alarmowej, rzutem pomieszczenia technicznego, przez które przechodzi projektowana trasa przyłącza ciepłowniczego; - część prawna zawierająca uzgodnienia z właścicielami terenu odnośnie lokalizacji projektowanego uzbrojenia i prowadzenia robót; - informację BIOZ; - przedmiar robót wraz z częścią kosztową. Zamówienie map do celów projektowych – po stronie Wykonawcy. W ramach niniejszej Umowy Projektant zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego. Ww. roboty budowlane należy wykonać w wykopie otwartym, po śladzie istniejącej sieci ciepłowniczej. Zakres robót obejmuje: - demontaż istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej 2 x DN80mm na odcinku o długości L=76m (odcinek A-C), zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym, - budowę odcinka 2xDN100mm o długości L=8m – odc.: BC, - budowę odcinka 2 x DN125mm o długości L=68m – odc.: AB, - włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej w punkcie A i C, - dostosowanie przedmiotowego odcinka sieci do włączenia nowo projektowanej sieci w ul. Głowackiego, zgodnie z załącznikiem graficznym. Ww. prace powinny być wykonane przy założeniu przerwy pracy ciepłociągu - max. 2 dni. Harmonogram robót należy uzgodnić z Inwestorem. Do przedmiotowego odcinka nastąpi włączenie nowo projektowanej sieci ciepłowniczej w ul. Głowackiego, będącej w trakcie budowy. Etap II – Roboty budowlane Roboty budowlane będą polegać na demontażu istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x DN80mm na odcinku wskazanym na załączonej mapie sytuacyjno – wysokościowej oraz wykonaniu sieci ciepłowniczej 2 x DN125mm, zgodnie z opracowanym projektem, odtworzeniu nawierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie i w uzgodnieniach zarządców dróg i terenów prywatnych. Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca. Przed złożeniem zamówienia materiałów, należy uzyskać ich akceptację u Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty związane z wytyczeniem, inwentaryzacją, wykonaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu ( w zakresie wynikającym z potrzeb inwestycji), wykonaniem badań i prób wybudowanego uzbrojenia, zagęszczeń gruntów, zabezpieczenia placu budowy (należy oznakować na czas prac budowlanych), ubezpieczeniem opłat za zajęcie pasa drogowego i ewentualne innych opłat oraz wszystkich czynności wynikających z decyzji, kosztami składowania odpadów, wykonaniem dokumentacji powykonawczej inwestycji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisano w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – załącznik nr 1. Okres gwarancji na wykonane wszystkie roboty budowlane i zamontowane urządzenia wynosi minimum 36 miesięcy a maksimum 60 miesięcy, zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna sięw dniu następnym po dniu, w którym nastąpił odbiór końcowy robót. UWAGA: Ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie prace jakie są niezbędne do wykonania obiektu zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wszędzie tam, gdzie występują nazwy własne technologii, materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137871 Tue, 18 Sep 2018 17:49:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137871 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BUD/09/2018 Na wykonanie robót instalacji wentylacji w ramach zadania: „Budowa hali produkcyjnej”.]]> Wykonanie robót instalacji wentylacji w ramach zadania: „Budowa hali produkcyjnej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9279 Tue, 18 Sep 2018 15:54:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9279 <![CDATA[DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,6 KW]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,04MW w Łobzie przy ul. Bema 35. Montaż na dachu na konstrukcji samonośnej (balastowej) bez przytwierdzenie do dachu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137814 Tue, 18 Sep 2018 15:13:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137814 <![CDATA[Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada 194 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0032/16-00 z dnia 18.07.2018r.), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada 194 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0032/16-00 z dnia 18.07.2018r.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137761 Tue, 18 Sep 2018 14:57:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137761