Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 25 Jun 2018 13:50:48 +0200 <![CDATA[Usługa transportowa]]> Usługa transportowa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120949 Mon, 25 Jun 2018 13:38:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120949 <![CDATA[Nabór na stanowisko Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych]]> Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – umowa o pracę na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020; pełny etat – 3 osoby; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120930 Mon, 25 Jun 2018 12:59:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120930 <![CDATA[Usługa transportu eksponatów - targi SIAL 2018]]> Transport eksponatów na targi SIAL Paris International Food Exhibition w Paryżu ,- 1 paleta, waga 120 kg, wysokość 150 cm. Trasa: siedziba firmy Zamawiającego - stoisko Barbara Luijckx na targach SIAL 2018 Dostawa eksponatów: w dniu 20.10.2018 godz. 10.00, Uwaga: transport drogowy lub lotniczy. Z zachowaniem temperatury kontrolowanej +8 do +12 st.C. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120920 Mon, 25 Jun 2018 12:34:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120920 <![CDATA[„Świadczenie usługi asystenckiej dla uczestników/czek projektu pn.: Asystent Seniora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usługi asystenckiej dla uczestników/czek projektu pn.: Asystent Seniora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich przez 1 asystenta w łącznym wymiarze 905 godzin w ramach całej umowy tj. średnio 36 godzin tygodniowo w godz. wskazanych przez Zamawiającego w okresie 09 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 min. Liczba świadczonych godzin z uzasadnionych przyczyn może ulec pomniejszeniu lub zwiększeniu. 3. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120921 Mon, 25 Jun 2018 12:33:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120921 <![CDATA[Bilety lotnicze dla uczestników targów MAGIC Las Vegas w terminie 11-16.08.2018 r.]]> Bilety lotnicze dla uczestników targów MAGIC Las Vegas w terminie 11-16.08.2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120915 Mon, 25 Jun 2018 12:18:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120915 <![CDATA[Usługi doradcze w zakresie innowacji w branży papierniczej dla firmy P.P.H. TYMOS Grzegorz Balicki]]> Przedmiotem zamówienia są usługi proinnowacyjne doradcze świadczone przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB) lub (IOB) zgłoszoną do akredytacji w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Doradztwo dotyczy wdrożenia innowacji o charakterze technologicznym w branży papierniczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5750 Mon, 25 Jun 2018 12:07:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5750 <![CDATA[Kompleksowa organizacja i obsługa targów MAGIC Las Vegas w terminie 11-16.08.2018 r.]]> 1. Zakup usługi noclegowej w hotelu. 2. Ubezpieczenie osób. 3. Transport i ubezpieczenie eksponatów. 4. Wynajem powierzchni wystawienniczej. 5. Organizacja stoiska wystawowego na targach. 6. Reklama w mediach targowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120913 Mon, 25 Jun 2018 12:06:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120913 <![CDATA[Zabudowa stoiska targowego firmy Wilk Elektronik na targi IFA 2018w Berlinie]]> Zabudowa stoiska wystawowego na targi IFA 2018 (Berlin, 31 sierpnia - 5 września 2018) o powierzchni 28 mkw, zlokalizowanym w sektorze My Media, w hali 17, pod numerem 118. Stoisko jest zlokalizowane w układzie rogowym, otwarte z dwóch stron. Dostosowanie wstępnego projektu Zamawiającego do wymogów organizatora oraz technicznych, przygotowanie projektu wykonawczego zabudowy, zgodnie z dostarczonym projektem Zamawiającego, stanowiącym Załącznik numer 1. Pomoc techniczna w trakcie wydarzenia, związana z funkcjonowaniem stoiska. Demontaż stoiska po zakończonych targach. Transport tam i z powrotem wszelkich materiałów niezbędnych do zabudowy i wyposażenia stoiska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120887 Mon, 25 Jun 2018 12:02:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120887 <![CDATA[Usługi doradcze w zakresie innowacji w branży motoryzacyjnej dla firmy Lubcar J. Kołodziejczyk Spółka Jawna]]> Przedmiotem zamówienia są usługi proinnowacyjne doradcze świadczone przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB) lub (IOB) zgłoszoną do akredytacji w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Doradztwo dotyczy wdrożenia innowacji o charakterze technologicznym w branży motoryzacyjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5747 Mon, 25 Jun 2018 11:30:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5747 <![CDATA[Obsługa dziennikarska działań promujących programy grantowe finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz badania beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach PO IR: 08/POIR/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest obsługa dziennikarska działań promujących programy grantowe finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz badania beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach PO IR. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120889 Mon, 25 Jun 2018 10:48:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120889 <![CDATA[Geneva Trust Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi na wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wydruku, konfekcjonowania oraz wysyłka imiennych zaproszeń na badania mammograficzne. Przedmiot zamówienia obejmuje: przygotowanie i wydrukowanie przez Wykonawcę z własnych materiałów kopert, zaproszeń, według wzorów określonych w załączniku nr 4 i załączniku numer 6 do SIWZ; wydrukowania na kopertach i zaproszeniach danych adresowych przekazywanych przez Zamawiającego; obsługę przygotowania wysyłki zaproszeń, nadanie i doręczenie przesyłek do adresata. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr 1. Zamówienie dotyczy wykonania usług, których wartość szacunkowa przekracza 50 tys. PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120854 Mon, 25 Jun 2018 09:28:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120854 <![CDATA[świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez opiekunów specjalistycznych oraz świadczenie usług fizjoterapii oraz rehabilitacji w miejscu zamieszkania i najbliższym otoczeniu Uczestników i Uczestniczek projektu „Złoty liść opieki”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez opiekunów specjalistycznych oraz świadczenie usług fizjoterapii oraz rehabilitacji w miejscu zamieszkania i najbliższym otoczeniu Uczestników i Uczestniczek projektu „Złoty liść opieki” tj. 20 osób, którzy ukończyli 60 rok życia (na dzień przystąpienia do projektu), są osobami niesamodzielnymi, mieszkają na terenie gminy Łańcut oraz wymagają pomocy innych osób. Wsparcie obejmować będzie usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2020 r. w łącznym wymiarze  14400 godzin, średnio 720 godzin na 1 Uczestnika/Uczestniczkę projektu dla opiekunów specjalistycznych oraz 960 godzin, średnio 48 godzin na Uczestnika/Uczestniczkę projektu (40 godzin miesięcznie) dla fizjoterapeuty i 960 godzin, średnio 48 godzin na Uczestnika/Uczestniczkę projektu (40 godzin miesięcznie) dla rehabilitanta. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunów oraz zakres świadczenia fizjoterapeuty i rehabilitanta będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, przypadających w dniach od poniedziałku do niedzieli. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120846 Mon, 25 Jun 2018 08:44:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120846 <![CDATA[świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz najbliższym otoczeniu Uczestników i Uczestniczek projektu, zamieszkałych na terenie gminy Łańcut]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz najbliższym otoczeniu Uczestników i Uczestniczek projektu, zwanych dalej uczestnikami tj. 25 osób, którzy ukończyli 60 rok życia (na dzień przystąpienia do projektu), są osobami starszymi/niesamodzielnymi, mieszkają na terenie gminy Łańcut oraz wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może zapewnić pomocy z uzasadnionej przyczyny, są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi oraz ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki z uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania przez nich podstawowych czynności dnia codziennego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2020 r. w łącznym wymiarze 36 000 godzin, średnio 1440 godzin na 1 Uczestnika projektu. Usługi opiekuńcze będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, przypadających w dniach od poniedziałku do niedzieli. Zamawiający Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 37-122 Albigowa 844 NIP: 8151449475 REGON: 040018210 1. Opis przedmiotu zamówienia 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz najbliższym otoczeniu Uczestników i Uczestniczek projektu, zwanych dalej uczestnikami tj. 25 osób, którzy ukończyli 60 rok życia (na dzień przystąpienia do projektu), są osobami starszymi/niesamodzielnymi, mieszkają na terenie gminy Łańcut oraz wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może zapewnić pomocy z uzasadnionej przyczyny, są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi oraz ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki z uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania przez nich podstawowych czynności dnia codziennego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2020 r. w łącznym wymiarze 36 000 godzin, średnio 1440 godzin na 1 Uczestnika projektu. Usługi opiekuńcze będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, przypadających w dniach od poniedziałku do niedzieli. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby godzin usług opiekuńczych, w zależności od potrzeb uczestników projektu bez zwiększenia ogólnej liczby godzin. Zamawiający zakłada, że 1 godzina usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania to 60 minut, przy czym okres świadczenia usług opiekuńczych liczy się od momentu wejścia do miejsca zamieszkania podopiecznego do momentu wyjścia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120843 Mon, 25 Jun 2018 08:29:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120843 <![CDATA[Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji elektrycznej niskiego napięcia wewnętrznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej - Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji elektrycznej niskiego napięcia wewnętrznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej - Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej stanowiącym załącznik nr 2. 2. Osoba wykonująca usługę inspektora nadzoru nad budową instalacji elektrycznej (oświetlenie i monitoring), powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120838 Mon, 25 Jun 2018 08:07:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120838 <![CDATA[Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej dla oczka wodnego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej - Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej dla oczka wodnego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej - Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu, zgodnie z projektem przyłącza wodociągowego (załącznik nr 2) i kanalizacyjnego (załącznik nr 3). 2. Osoba wykonująca usługę inspektora nadzoru nad budową przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej dla oczka wodnego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120833 Mon, 25 Jun 2018 07:45:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120833 <![CDATA[Wynajem sal na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie KELNER - Dębica, Rzeszów Projekt„Moje Nowe Kwalifikacje RPPK.09.05.00-18-0053/16"]]> 1) Usługi : Wynajem sal - na kwalifikacyjny kurs zawodowy Kelner - 508 godz. miejsce kursu: Dębica Wynajem sal - na kwalifikacyjny kurs zawodowy Kelner - 508 godz. miejsce kursu: Rzeszów dla 30 (2 grupy po 15 osób) uczestników Projektu „Moje Nowe Kwalifikacje” nr RPPK.09.05.00-18-0053/16 - Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 –Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120809 Sun, 24 Jun 2018 18:33:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120809 <![CDATA[Usługi doradcze w zakresie innowacji]]> Przedmiotem Zamówienia są usługi proinnowacyjne doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Przedmiotem projektu jest wsparcie doradcze Studia Pielęgniarskiego w zakresie wdrożenia na rynek innowacyjnej usługi rehabilitacyjnej. Planowana do wdrożenia usługa rehabilitacyjna to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. W projekcie zaplanowano wdrożenie kompleksowego rozwiązania dedykowanego rehabilitacji pacjentów ortopedycznych opartego na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynku. Szczegółowe zestawienie usług do wykonania przedstawia załącznik "Zapytanie ofertowe". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5735 Sun, 24 Jun 2018 18:12:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5735 <![CDATA[Zakup usług doradczych dla projektu pt: Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Nova Praxis sp. z o.o. w zakresie rozwoju eksportu na rynkach zagranicznych”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań: 1.1. Zakup usług doradczych w zakresie opracowania strategii produktowej dla nowego, dotychczas nieobsługiwanego rynku zagranicznego; 1.2. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych; 1.3. Zakup usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym - projektowanie materiałów promocyjnych i reklamowych; 2. Szczegółowy zakres projektu został opisany w Załączniku nr 1. 3. Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji usług, o których mowa w Ust 1 powyżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120794 Sun, 24 Jun 2018 10:42:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120794 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 4/03/2018 do projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi udźwiękowienia obejmujące realizację, montaż, postprodukcję dźwięku dla nagrań edukacyjnych, animacji i filmów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120792 Sat, 23 Jun 2018 23:37:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120792 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 2/04/2018 do projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu animacji edukacyjnych w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120790 Sat, 23 Jun 2018 23:21:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120790 <![CDATA[Doradztwo w zakresie ergonomii kształtu i projektu ostatecznej formy użytkowej wyrobów medycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie ergonomii kształtu i projektu ostatecznej formy użytkowej wyrobów medycznych w postaci minimum 3 propozycji koncepcji dla każdego z trzech produktów oraz jedną sztukę ostatecznej formy i kształtu dla każdego z produktów tj: 1. Urządzenie multifunkcyjne dla dzieci. 2. Urządzenie multifunkcyjne dla młodzieży: 3. Urządzenie multifunkcyjne dla dorosłych. Opracowania dotyczyć będą opracowania formy stylistycznej, ergonomii kształtu i poprawnej funkcjonalności obejmującej bezpośredniego użytkownika jak i jego opiekuna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120776 Sat, 23 Jun 2018 15:17:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120776 <![CDATA[Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw - wynajem powierzchni i organizacja stoiska wywstawowego na targach COSMOPROF ASIA Hong Kong 2018]]> Dotyczy wynajęcia powierzchni i organizacji stoiska na Targach COSMOPROF Asia 14-16 listopada 2018 roku, Hong Kong. 1. Najem powierzchni wraz z zabudową. Powierzchnia: narożna, stoisko 16 metrów kwadratowych (+/- dwa metry kwadratowe). Dodatkowo obligatoryjnie: reklama w informatorze sekcji polskiej, obsługa techniczna, wpisowe, przyłącze prądu min. 12 kW plus ( do ewentualnej weryfikacji) 2. Najem Zabudowy narodowa z elementami zabudowy Marki Polskiej Gospodarki wymaganymi Regulaminem Programu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120769 Sat, 23 Jun 2018 11:29:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120769 <![CDATA[Świadczenie usług gminnego specjalisty ds. wdrażania standardów usług asystenckich i opiekuńczych (AiO) w tym teleopieki (umowa cywilno-prawna) – Gmina Michałowice na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gminnego specjalisty ds. wdrażania standardów usług asystenckich i opiekuńczych (AiO) w tym teleopieki (umowa cywilno - prawna) – Gmina Michałowice na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. projektu POWR. 02.08.00-00-0018/17-00). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120766 Sat, 23 Jun 2018 07:41:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120766 <![CDATA[dostosowanie publikacji „Dobre praktyki” do standardu WCAG 2.0 w ramach projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”]]> Poszukujemy osoby do dostosowania publikacji „Dobre praktyki” do standardu WCAG 2.0 w ramach projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120750 Fri, 22 Jun 2018 21:42:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120750 <![CDATA[dostosowanie programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi]]> Poszukujemy osoby do dostosowania programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi do standardu WCAG 2.0 w ramach projektu Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120749 Fri, 22 Jun 2018 21:28:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120749 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla działania 1.2 :Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych w zakresie opracowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji (zwanym dalej MBI) zgodnie z dokumentacją działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu operacyjnego Polska Wschodnia dostępną na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5721 Fri, 22 Jun 2018 19:52:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5721 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie linii technologicznej do produkcji kruszyw sztucznych z uwzględnieniem wymogów stawianych technologii zagospodarowania odpadu granitowego w połączeniu z wykorzystaniem osadów ze ścieków komunalnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120730 Fri, 22 Jun 2018 19:50:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120730 <![CDATA[Menadżer ds. Zapewnienia Jakości - usługi badawczo – rozwojowe]]> Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. “Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej” planowanego do realizacji w ramach konkursu nr 4/1.2/2016 INNOSZB organizowanym przez Naukowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Uczestnictwo w badaniach przemysłowych w zakresie: odpowiedzialność za nadzór nad standardami jakości, rola weryfikująca i kontrolna testy manualne, tworzenie testów jednostkowych, integracyjnych i automatycznych. Łączne zaangażowanie na rzecz projektu: okres od 02.07.2018 do 31.12.2018. Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120732 Fri, 22 Jun 2018 19:45:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120732 <![CDATA[Inżynier - usługi badawczo – rozwojowe]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. “Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej” planowanego do realizacji w ramach konkursu nr 4/1.2/2016 INNOSZB organizowanym przez Naukowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Uczestnictwo w badaniach przemysłowych w zakresie: odpowiedzialność za przeprowadzenie prac wytwórczych oprogramowania, wsparcie prac podwykonawcy, implementacja systemu sterowania z wykorzystaniem technologii opartych o Java, implementacja systemu do przetwarzania danych w chmurze. Uczestnictwo w pracach rozwojowych w zakresie: odpowiedzialność za przeprowadzenie prac wytwórczych oprogramowania, wsparcie prac podwykonawcy, implementacja systemu sterowania z wykorzystaniem technologii opartych o Java, implementacja systemu do przetwarzania danych w chmurze. Planowany termin realizacji: 01.07.2018 do 28.02.2019. Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120721 Fri, 22 Jun 2018 19:14:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120721 <![CDATA[Wykonanie łożysk zgodnie z powierzoną dokumentacją Opracowanie innowacyjnych przegubów międzyczłonowych o unikalnej lżejszej konstrukcji pochłaniającej energię zderzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w transporcie publicznym]]> Wykonanie łożyska wieńcowego zgodnie z załączoną dokumentacją: 1. ECaBus_0006102-1_Lozysko_wiencowe_-_wytyczne oraz poniższymi specyfikacjami technicznymi: Specyfikacje techniczne dla łożyska: 1. Wymiary: D= 400-600 mm, h= 50. 2. Kąt wychylenia: β= 60° 3. Obciążenia eksploatacyjne: a. Dla kierunku obciążenia wzdłużnego ( x) wartość obciążenia statycznego 213kN; dla dynamicznego 60 kN b. Dla kierunku obciążenia poprzecznego ( y) wartość obciążenia statycznego równe 168kn; dla wartość dla dynamicznego równie 47 kN c. Dla kierunku pionowego ( Z) wartość obciążenia statycznego 30 ±15 kN; wartość obciążenia dynamicznego 20±15 kN. 4. Obciążenia maksymalne: a. Dla wzdłużnego kierunku obciążenia wartość obciążenia równa +600/-350 kN b. Dla poprzecznego kierunku obciążenia wartość obciążenia ±530 kN c. Dla pionowego kierunku obciążenia wartość obciążenia równa ±250 kN 5. Czas pracy: 15 lat 6. Preferowane bezobsługowe 7. Mogące pracować w : a. Roczna wilgotność otoczenia ≤ 75%; szczególne przypadki od 95% do 100% b. Zakres temperatury: -40°C +80°C c. Zapylenie: Duże 8. Dodatkowe uwagi: a. Preferowane spełnianie normy EN 45545 ( minimum HL1) Kod CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120373 Fri, 22 Jun 2018 17:28:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120373