Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 18:00:01 +0100 <![CDATA[Opracowanie Księgi Marki dla produktu turystycznego "SOCCER BOX PRO"]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Księgi Marki dla produktu turystycznego „SOCCER BOX PRO” która jest realizowana w oparciu o projekt: „SOCCER BOX PRO”- jako sieciowy produkt turystyki sportowej w Polsce Wschodniej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233546 Tue, 18 Feb 2020 17:45:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233546 <![CDATA[Zakup usług w zakresie zaprojektowania katalogu reklamowego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne katalogu produktów firmy "MASTERPROFI" Sp. z o.o. Zamawiającemu zależy na prezentacji swoich wyrobów w sposób czytelny oraz atrakcyjny wizualnie. Katalog powinien być wykonany tak, aby mógł spełniać zadania narzędzia sprzedaży, jak i informatora. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć brief marketingowy, który Zamawiający wypełni. Wykonawca wykona pierwszy projekt na podstawie informacji zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, szczegółowych informacji z pliku brief oraz materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Pierwszy projekt zostanie przeanalizowany, a następnie Wykonawca wykona poprawki zgłoszone przez Zamawiającego i przedstawi finalną wersję projektu. Na każdym etapie prac, wymagana jest akceptacja Zamawiającego. Można wzorować się na katalogach konkurencji. 1. Główne założenia: a) katalog produktowy, b) 50 stron, c) kolory CMYK, d) wykonanie uzupełniających zdjęć: a. aranżowanych (10 sztuk), b. produktowych (100 sztuk), e) forma przygotowana do druku, plik edytowalny oraz pliki źródłowe; f) wydruk próbny 10 egzemplarzy katalogu. 2. Spis treści: a) okładka, b) prezentacja firmy, c) odkurzacze na sucho, d) odkurzacze sucho-mokre, e) odkurzacze przemysłowe, f) odkurzacze piorące, g) odkurzacze centralne, h) akcesoria/wyposażenie, i) pozostałe odkurzacze, j) kontakt. 3. Zawartość: a) zdjęcia produktowe (dostarczone przez Zamawiającego), b) opisy produktów, c) tabela porównania produktów, d) piktogramy obrazujące zastosowanie, cechy, elementy wyposażenia, e) zawarcie informacji typu: - moc silnika, - długość przewodu, - pojemność, - podciśnienie, - wymiary, - etc. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233765 Tue, 18 Feb 2020 17:06:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233765 <![CDATA[Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Realizacja przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. programu rehabilitacji zdrowotnej]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Realizacja przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. programu rehabilitacji zdrowotnej” obejmującej: 1) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych: a) produkcja spotu reklamowego radiowego (30 sekund, co najmniej 2 lektorów) i emisja w przynajmniej 3 regionalnych rozgłośniach – łącznie minimum 300 emisji; b) przygotowanie reklamy prasowej ½ strony (263 mm x 151,6 mm) i publikacja w dzienniku o zasięgu regionalnym co najmniej 5- krotnie; c) przygotowanie baneru reklamowego i publikacja na co najmniej trzech portalach internetowych lokalnych mediów. Baner ma być umieszczony na głównej stronie, dopuszczalna wielkość plików 60 kb. 2) Przygotowanie druków i materiałów promocyjnych wraz z kosztami indywidualnej dystrybucji ulotek w nakładzie 10000 szt. do osób, pracujących w firmach i instytucjach na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego i ziemskiego zielonogórskiego oraz instytucje współpracujące z ludźmi niepracującymi (grupa docelowa – potencjalni odbiorcy kampanii: a) Plakaty B2 , 480x 680 mm, kreda 130 g, druk jednostronny, 4+0 nadruk, nakład 2 000 szt, b) Ulotka A4 składana do formatu DL ( 99x210 mm)- 2 bigi , papier kreda 130 g ,druk dwustronny, 4+4 kolory, nakład 10 000 szt, c) Broszury reklamowe o wym. 198x 210 mm składana na pół- 1 big , kreda 130 g, druk dwustronny, 4+4 kolory, nakład 1 000 szt, d) Smycze silikonowe w jednym kolorze z karabińczykiem wraz z 1 kolorem nadruku, nakład 1000 szt. 3) Przekazywanie informacji o Programie na lokalnych konferencjach , sympozjach, zwłaszcza powiązanych tematycznie z programem wraz z wykonaniem stoiska promocyjnego : a) ścianka prosta o wymiarze wysokość: 230 cm, szerokość: 300 cm. Druk dwustronny na materiale. Pakowana do torby. Konstrukcja z aluminiowych profili łączonych ze sobą, druk na materiale: tkanina poliestrowa , rozłożenie i złożenie konstrukcji musi odbywać się bez dodatkowych narzędzi - szt. 1, b) rollup 2 x 2 m – szt. 1, c) trybunka - wysokość 95 cm , szerokość 95 cm, głębokość 50 cm , konstrukcja aluminiowa, blat i półka z płyty meblowej , wydruk na folii zabezpieczonej laminatem – szt. 1, d) namiot - konstrukcja „nadmuchiwany pająk”, nie wymaga podłączenia stałego do prądu, nadruk na wodoodpornej tkaninie poliestrowej, obciążniki i pompka oraz torba , rozmiar: 390x390 cm – szt. 1. 4) produkcja krótkiego filmu promocyjnego (30 sek.) i emisja w lokalnej stacji TV (minimum 15 emisji) - Rozdzielczość SD – Standard DEFINITION ( 720x 576) PAL, Aspekt RATIO obrazu 16:9 FHA 9 (anamorficzne), Fonia: nagranie stereofoniczne . Poziom -18 dB, 48 Kbit/s, 16 bit, Avi, MOV, MP4 5) stworzenie strony internetowej dedykowanej projektowi : strona musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami HTML5 i CSS3, strona musi być zbudowana w oparciu o technikę RWD (Responsive Web Design), tak aby wygląd i układ witryny dostosowywał się automatycznie do rozmiaru ekranu. 6) produkcja spotu reklamowego (15 sekund) i promowanie projektu za pomocą wyświetlaczy LED tekstowo-graficznych umiejscowionych na co najmniej jednym nośniku na terenie Zielonej Góry https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233750 Tue, 18 Feb 2020 17:06:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233750 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące: opracowania strategii wzorniczej i briefu wzorniczego, wykonania prototypu systemu hydroponicznego pionowej uprawy roślin w warunkach domowych oraz przeprowadzenia testów prototypu, opracowania strategii komunikacji wizualnej]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowania strategii wzorniczej i briefu wzorniczego, wykonania prototypu systemu hydroponicznego pionowej uprawy roślin w warunkach domowych oraz przeprowadzenia testów prototypu, opracowania strategii komunikacji wizualnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233759 Tue, 18 Feb 2020 16:44:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233759 <![CDATA[Przeprowadzenie badań przesiewowych kwalifikujących do udziału w projekcie pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO”]]> 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przesiewowych dla 8118 osób, kwalifikujących kandydatów do udziału w programie metabolicznym. Badania będzie przeprowadzała osoba/osoby posiadająca/e kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa lub inne kwalifikacje uprawniające do wykonywania przewidzianych poniżej czynności w zakresie badań przesiewowych. Badania te będą realizowane w 9 stałych punktach na terenie AKO (w tym co najmniej po 3 punkty w miastach Kalisz i Ostrów Wielkopolski) oraz podczas eventów odbywających się na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w punkcie zgłoszeniowym dla kandydatów do programu. Zakłada się 9 punktów badań przesiewowych działających od momentu rozpoczęcia rekrutacji uczestników projektu, nie później niż do dnia 31.12.2021 roku lub do wyczerpania limitu osób planowanych objęciem badań przesiewowych tj. 8118. Dany punkt badań przesiewowych będzie działał 2 dni w danym miesiącu minimum po 4 godz./dziennie. Harmonogram funkcjonowania punktów będzie ustalony w taki sposób, aby w ciągu miesiąca punkty te były otwarte w godzinach dopołudniowych, popołudniowych, wieczornych oraz w sobotę, aby dostosować godziny otwarcia m.in. do osób pracujących. W przypadku zorganizowania punktu zgłoszeniowego dla kandydatów do projektu w trakcie eventu odbywającego się na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozostawania w dyspozycji uczestników wydarzenia przez 1 godzinę w przypadku eventu trwającego nie dłużej niż 2 godziny oraz 2 godziny w przypadku eventu trwającego dłużej niż 2 godziny. Ewentualny koszt dojazdu do 9 stałych punktów badań przesiewowych oraz dojazdy do eventów na terenie AKO Wykonawca pokrywa we własnym zakresie. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia badań zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram ten będzie aktualizowany w porozumieniu z Zamawiającym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233758 Tue, 18 Feb 2020 16:16:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233758 <![CDATA[Pełnienie funkcji konsultanta ds. rynku austriackiego w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”]]> Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące usługi doradztwa – pełnienie funkcji konsultanta ds. rynku austriackiego w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Przedsiębiorcza Małopolska; Działanie 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki; Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski; nr projektu RPMP.03.03.01-12-0592/18, dalej także jako Projekt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233721 Tue, 18 Feb 2020 15:23:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233721 <![CDATA[Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w ramach projektu „Żłobek naszych marzeń”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w ramach projektu „Żłobek naszych marzeń”, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233719 Tue, 18 Feb 2020 15:04:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233719 <![CDATA[Zakup doradczo-konsultacyjnej usługi eksperckiej niezbędnej do opracowania narzędzi i raportu w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług/usługi wsparcia eksperckiego, których celem jest stworzenie warunków dla prawidłowej pracy zespołów powstałych w wyniku wdrożonej zmiany poprzez przygotowanie pakietu narzędzi niezbędnych oraz monitoring wdrażanych usprawnień w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający przewiduje 346 godzin na realizację usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233627 Tue, 18 Feb 2020 14:41:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233627 <![CDATA[Usługa transportowa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczestników projektu „Wspólna misja – wspólny rozwój z Dzielnicy Targówek na zajęcia do Akademii Wychowania Fizycznego, gospodarstw ekologicznych Rysiny oraz Pokrzydowo i z powrotem w okresie od 02 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.]]> Przedmiotem zamówienie jest usługa transportowa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczestników projektu „Wspólna misja – wspólny rozwój z Dzielnicy Targówek (Warszawa) na zajęcia do Akademii Wychowania Fizycznego (Warszawa), gospodarstw ekologicznych Rysiny (Warszawa) oraz Pokrzydowo (woj. kujawsko- pomorskie) i z powrotem w okresie od 02 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z załączonym harmonogramem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233690 Tue, 18 Feb 2020 14:11:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233690 <![CDATA[Świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu indywidualnych konsultacji dietetycznych z pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi i neurologicznymi z województwa opolskiego w ramach projektu RPOP.07.04.00-16-0011/17-00 pn. „Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” w Brzeskim Centrum Medycznym.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji dietetycznych z pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi i neurologicznymi z województwa opolskiego, uczestnikami projektu w ramach programu pn. „Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.4 – Wydłużenie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) sygn. akt ZO/UE/4/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233683 Tue, 18 Feb 2020 13:51:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233683 <![CDATA[Świadczenie usług doradczych dla nowych przedsiębiorców w ramach indywidualnego doradczego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek projektu – nowych przedsiębiorców (dalej UP) w ramach projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych dla nowych przedsiębiorców w ramach indywidualnego doradczego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek projektu – nowych przedsiębiorców (dalej UP) w ramach projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233669 Tue, 18 Feb 2020 13:33:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233669 <![CDATA[Zaproszenie do żłożenia oferty na realizację: jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy- udział w wykładzie w SGGW w Warszawie w ramach projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja: jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy- udział w wykładzie w SGGW w Warszawie  Grupa uczestników wycieczki – 16 uczniów + 2 opiekunów  Termin wycieczki w dniu 25.03.2020 r.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233667 Tue, 18 Feb 2020 13:30:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233667 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługi z zakresu kompleksowego pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia"]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna. 2.Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) Wykonanie grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 23 708,60 m 2) Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej o długości 1 334,50 m 3) Posadowienie przepompowni ścieków – 4 sztuki 4) Wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni ścieków – 4 sztuki 5) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7kW na przepompowni P4. 6) Wykonanie ogrodzenia i dróg dojazdowych do przepompowni ścieków. 7) Przyłączy kanalizacyjnych do budynków o długości 2 794,00 m. 8) Naprawa rowów oraz nawierzchni dróg 9) Innych elementów/obiektów charakterystycznych dla sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem przedstawionym w załączonych przedmiarach robót i dokumentacji projektowej. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji określa przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa. Przedmiar robót dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.zgk-ns.pl, natomiast dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. W dokumentacji technicznej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. 4. Integralną częścią przedmiotu zamówienia stanowi Projekt umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233622 Tue, 18 Feb 2020 13:25:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233622 <![CDATA[Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na usługę zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż jednej tablicy informacyjnej o rozmiarach 80x120 cm https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233657 Tue, 18 Feb 2020 13:20:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233657 <![CDATA[.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy”.]]> „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wybudowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie obecnego targowiska przy ul. Sędzickiego w Kartuzach, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową, uwzględnionych w załączonych dokumentach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233650 Tue, 18 Feb 2020 13:13:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233650 <![CDATA[Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy, na podstawie której Zamawiający w przyszłości ogłosi przetarg na realizację zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233643 Tue, 18 Feb 2020 12:51:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233643 <![CDATA[usługa transportu dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, uczestniczących w zajęciach w ramach projektu Nr RPLB.08.04.01-08-0020/16-00 pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim”,]]> transport Międzyrzecz- Zielona Góra- Międzyrzecz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233623 Tue, 18 Feb 2020 12:05:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233623 <![CDATA[Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230518 Tue, 18 Feb 2020 12:05:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230518 <![CDATA[Zakup usług B+R mających na celu wypracowanie metodologii badawczych z wykorzystaniem sprzętu biometrycznego Zamawiającego]]> Przedmiot zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: 1. Opracowanie procedur badawczych dla nowych produktów badawczych realizowanych w ASM Motion LAB tj. • Metodologia do badań komunikacji niewerbalnej / mowy ciała podczas wystąpień publicznych oraz komunikacji z klientem w punktach obsługi klienta z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) i biometrycznej (Eyetracking (ET), Face Tracking (FT), EEG, GSR). • Metodologia badania funkcjonalności prototypów nowych produktów; gier, aplikacji komputerowych, maszyn, urządzeń, narzędzi, produktów budowlanych, mebli i innych przedmiotów użytkowych z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) i biometrycznej (ET, FT, EEG, GSR). • Metodologia badania ergonomii stanowisk pracy z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) i biometrycznej (ET, FT, EEG, GSR). • Metodologia realizacji badań ergonomii przestrzeni dedykowanej dla osób starszych z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) i biometrycznej (ET, FT, EEG, GSR). • Metodologia badania aktywności psychofizjologicznej i optymalizacji treningu zawodników e-sportu z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) i biometrycznej (ET, FT, EEG, GSR). 2. Opracowanie informatycznych narzędzi do szybkiej analizy i raportowania wyników badań antropometrycznych dotyczących komunikacji niewerbalnej / mowy ciała podczas wystąpień publicznych oraz komunikacji z klientem w punktach obsługi klienta z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) możliwe do integracji z wynikami badań biometrycznych (ET, FT, EEG, GSR). 3. Współpraca z Zamawiającym w implementacji opracowanych procedur badawczych oraz narzędzi informatycznych dedykowanych dla nowych produktów badawczych realizowanych w ASM Neuro LAB wymienionych w pkt. 1 Zakres zadań objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: • Integracji oprogramowania do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych antropometrycznych i biometrycznych pochodzących z różnych systemów / urządzeń pomiarowych. • Opracowania informatycznego systemu dla szybkiej analizy pomiarów antropometrycznych w zakresie identyfikacji określonych cech psychofizjologicznych tj. Mowy Ciała • Opracowanie interface`u umożliwiającego dynamiczną prezentację, raportowanie wyników badań antropometrycznych i biometrycznych. • Dobór testów w obszarze badań antropometrycznych i behawioralnych przy projektowaniu eksperymentów badawczych • Doradztwo w interpretacji danych źródłowych z pomiarów antropometrycznych. • Doradztwo w zakresie budowy modelu dla informatycznego systemu eksperckiego dla szybkiej analizy pomiarów antropometrycznych. . Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała konsultacje z Zamawiającym na poszczególnych etapach realizacji: • Konsultacje na etapie projektowania metodologii badawczej, maks. 100 rbh • Konsultacje na etapie wdrożenia urządzeń antropometrycznych maks. 100 rbh • Konsultacje na etapie pomiarów antropometrycznych, maks. 100 rbh • Konsultacje na etapie interpretacji wyników badań antropometrycznych maks. 100 rbh • Konsultacje na etapie prezentacji wyników badań antropometrycznych maks. 100 rbh Zespół Wykonawcy musi być gotowy do udziału w bezpośrednich spotkaniach z Zespołem Zamawiającego w jego Siedzibie Zamawiającego na każde zaproszenie przekazane Wykonawcy z 2 dniowym wyprzedzeniem. Zespól Wykonawcy będzie w całym okresie realizacji umowy dostępny dla Zespołu Zamawiającego do komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (e-mail, sky`pe itp.) Zmawiający do realizacji przedmiotu Zamówienia udostępni Wykonawcy swoje Laboratorium do Badań Biometrycznych i Antropometrycznych. Rezultaty prac B+R musza być dostosowane do realizacji na sprzęcie i oprogramowaniu do badań biometrycznych będącym w posiadaniu Zamawiającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki postępowania zawiera załącznik "Zapytanie Ofertowe". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233621 Tue, 18 Feb 2020 12:01:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233621 <![CDATA[usługa transportu dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, uczestniczących w zajęciach w ramach projektu Nr RPLB.08.04.01-08-0020/16-00 pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim”,]]> transport na trasie Międzyrzecz - Zielona Góra - Międzyrzecz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233607 Tue, 18 Feb 2020 11:35:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233607 <![CDATA[Wykonanie projektów zagospodarowania terenu.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów zagospodarowania terenu wraz z projektami realizacyjnymi i kosztorysami dla: 4.1. Budowa czterech stanic rowerowych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w ciągu szlaku rowerowego łączącego Nadleśnictwa i szlaku MTB w Leśnictwach:  Leśnictwo Łupowo oddz. 673, jednostka ewidencyjna m. Gorzów, obręb ewidencyjny lasy, nr ewid. działki 149,  Leśnictwo Łupowo oddz. 585, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Racław, nr ewid. działki 291,  Leśnictwo Motylewo oddz. 760, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Nowiny Wlk., nr ewid. działki 831,  Leśnictwo Nowiny oddz. 733, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Bogdaniec, nr ewid. działki 891. Skład jednego kompletu stanicy obejmuje:  Jedno zadaszenie o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy około 30,0 m2 i wysokości około 4,0 m przykryte dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, wyposażone w stół i dwie ławy drewniane (ławostół) zamontowane trwale w sposób uniemożliwiający kradzież,  Jedną tablicę informacyjną o konstrukcji drewnianej,  Drewniany stojak na rowery umożliwiający ustawienie pięciu rowerów,  Drewniany zamykany kosz na śmieci umożliwiający zbiórkę odpadów. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje: 1. uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania opinii i uzgodnień oraz reprezentowanie Zamawiającego w organach Administracji Państwowej w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich potrzebnych uzgodnień oraz decyzji, 2. projekty zagospodarowania terenu sporządzone na mapach do celów projektowych – 4 egzemplarze papierowe i 1 egzemplarz na nośniku CD z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH UDOSTĘPNIA ZAMAWIAJĄCY 3. szczegółowe kosztorysy inwestorskie (1 egzemplarz na nośniku CD w formacie PDF i ATH), 4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egzemplarz na nośniku CD w formacie PDF i WORD). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233604 Tue, 18 Feb 2020 11:31:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233604 <![CDATA[IBE/37/2020 Ekspertyza dotycząca nazywania kwalifikacji uregulowanych oraz sposobów ich oznaczania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).]]> Ekspertyza dotycząca nazywania kwalifikacji uregulowanych oraz sposobów ich oznaczania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Szczegółowy opis zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233608 Tue, 18 Feb 2020 11:26:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233608 <![CDATA[Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i realizację min 8 max 12 paneli pn. „Jak Mistrz z Mistrzem”]]> Kompleksowe przygotowanie i realizacja min 8 max 12 paneli pn. „Jak Mistrz z Mistrzem” dla kadry dydaktycznej oraz administracyjnej Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233606 Tue, 18 Feb 2020 11:25:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233606 <![CDATA[Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego (nr ogłoszenia 1231316) na: organizację imprezy podsumowującej inicjatywę lokalną pt.: ”Kuchenna rewolucja – remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Przywodziu” na potrzeby projektu pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”]]> Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" uprzejmie informuje, że Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania ofertowego organizację imprezy podsumowującej inicjatywę lokalną pt.: ”Kuchenna rewolucja – remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Przywodziu” na potrzeby projektu pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” na potrzeby projektupn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej została wybrana oferta przygotowana przez: Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów, Przelewice 80. 74-210 Przelewice Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania opisane w ogłoszeniu nr 1231316 i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Dokładne informacje dotyczące wszystkich ofert znajdują się w załączonym protokole z wyboru najkorzystniejszej oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233327 Tue, 18 Feb 2020 09:41:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233327 <![CDATA[Zakup usługi wzorniczej.]]> Wykonanie usługi projektowania wzorniczego, zgodnie ze specyfikacją. Zamówienie jest związane z realizacją projektu dofinansowanego w ramach poddziałania 2.3.5 PO IR. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233558 Tue, 18 Feb 2020 09:15:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233558 <![CDATA[Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Letnicy]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Jeleniowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233555 Tue, 18 Feb 2020 08:34:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233555 <![CDATA["Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz" - oczyszczalnia ścieków, - stacja uzdatniania wody]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz" - oczyszczalnia ścieków, - stacja uzdatniania wody. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28669 Tue, 18 Feb 2020 08:27:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28669 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020]]> Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres m.rozniata@ramp.pl, pocztą pod adres korespondencyjny Zamawiającego lub dostarczona osobiście (RAMP sp. z o.o., ul. Jugosłowiańska 25 a, 92-720 Łódź). Termin składania ofert: 8 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, licząc od następnego dnia po upublicznieniu, za datę złożenia oferty uważać się będzie datę dostarczenia oferty do Zamawiającego, Oferent nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po jej złożeniu, wyłonienie wykonawcy nastąpi w terminie do 9 dni od dnia upływu terminu składania ofert Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 24.02.2020 r. W przypadku ofert dostarczonych osobiście lub pocztą liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego. W przypadku ofert przesłanych drogą elektroniczną, decyduje data i godzina wpływu na podany adres poczty elektronicznej podany powyżej. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert, nie będą rozpatrywane. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233542 Mon, 17 Feb 2020 23:01:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233542 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/02/2020 na Zakup usługi doradczej w celu stworzenia strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, opracowanie Briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych, a także opracowanie projektów i prototypów 6 typów uli wielofunkcyjnych wraz z przeprowadzeniem testów nowego produktu, w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców POIR.]]> Przedmiotem zamówienia jest Zakup usługi doradczej w celu stworzenia strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, opracowanie Briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych, a także opracowanie projektów i prototypów 6 typów uli wielofunkcyjnych wraz z przeprowadzeniem testów nowego produktu w ramach projektu nr POIR.02.03.05-12-0103/19 "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów wzorniczych uli wielofunkcyjnych przez firmę Kornel Burnat Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wytyczne horyzontalne) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233518 Mon, 17 Feb 2020 22:46:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233518 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020/0042/OZ]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wykonawcy: 1) część a) przygotowanie bezpiecznej nawierzchni w żłobku w Strzegomiu (materiały + robocizna), 2) część b) montaż ogrodzenia w żłobku w Strzegomiu (materiały + robocizna), 3) część c) montaż zadaszenia ogrodu zabaw w żłobku w Strzegomiu i Wołowie (materiały + robocizna), 4) część d) montaż zabawek w ogrodzie zabaw w żłobku w Wołowie i Strzegomiu (materiały + robocizna) w ramach projektu „Wołów, Brzeg Dolny, Strzegom – nowe żłobki to nowe szanse na rynku pracy” numer umowy RPDS.08.04.01-02-0042/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233534 Mon, 17 Feb 2020 21:12:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233534 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2020]]> Przygotowanie strategii marketingu w internecie Usługa doradcza w zakresie wyszukiwania i selekcji potencjalnych kontrahentów oraz nawiązanie kontaktów - Białoruś Usługa doradcza w zakresie wyszukiwania i selekcji potencjalnych kontrahentów oraz nawiązanie kontaktów – Ukraina Badania marketingowe – Ukraina Badania marketingowe – Białoruś Doradztwo z wiązane ze spełnieniem wszystkich wymagań prawnych dotyczących wprowadzania żywności na rynek państw docelowych tj.: Białoruś oraz Ukraina Usługa doradcza związana z projektowaniem katalogu firmowego. Projekty opakowań Opracowanie CI Opracowanie umów handlowych Druk katalogów Opracowanie filmu reklamowego Tłumaczenia Organizacja udziału w targach WORLDFOOD UKRAINE 10.2020 – jako wystawca Organizacja udziału w targach BELARGO BIAŁORUŚ 06.2020 – jako wystawca Organizacja udziału w targach PRODEXPO Białoruś 11.2020 – jako wystawca https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233413 Mon, 17 Feb 2020 20:56:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233413 <![CDATA[Usługi Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.]]> Usługi asystencji osobistej świadczone osobom z niepełnosprawnością intelektualną (nazwa skrócona ONI), odciążające, w ramach zapewnienia opieki wytchnieniowej, rodziców/opiekunów faktycznych tych osób na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz powiatu Police. Usługi świadczone będą w trakcie 14 dniowych turnusów (pobytów) osób z niepełnosprawnością intelektualną. Odbiorcami usług asystencji osobistej są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Usługi będą miały miejsce w segmencie mieszkalnym w obiekcie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, przy ul. Hożej 32. W skład segmentu wchodzi 5 dwuosobowych pokoi z łazienką, pokój dzienny z aneksem kuchennym, pomieszczenie gospodarcze. Uczestnicy turnusów (pobytów) będą mieli do dyspozycji bogato wyposażoną salę do aktywności fizycznej. Miejsce to będzie bazą do szerszej aktywności ONI, także w miejscach publicznych środowiska lokalnego. Pomocny w tym zakresie będzie 9 osobowy bus. Jednorazowa ilość uczestników pobytu (ONI) – zależna od ich funkcjonowania fizycznego oraz psychospołecznego – od 5 do 10. Średnio 7 osób. Turnusy będą organizowane raz w miesiącu. Godziny asystencji w trakcie jednego turnusu: 4 dni x 24 godziny, 10 dni x 16 godzin. Zakłada się zlecenie 42240 godzin asystentury poprzez zaangażowanie 5 osób na nie więcej niż 256 godzin/1 asystent miesięcznie przez 33 miesiące. 1 godzina = 60 min. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części tj.: 1) cześć 1 - świadczenie usług przez jednego Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - 256 godzin przez 33 miesiące. Łącznie 8448 godzin. 2) cześć 2 - świadczenie usług przez jednego Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - 256 godzin przez 33 miesiące. Łącznie 8448 godzin. 3) cześć 3 - świadczenie usług przez jednego Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - 256 godzin przez 33 miesiące. Łącznie 8448 godzin. 4) cześć 4 - świadczenie usług przez jednego Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - 256 godzin przez 33 miesiące. Łącznie 8448 godzin. 5) cześć 5 - świadczenie usług przez jednego Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - 256 godzin przez 33 miesiące. Łącznie 8448 godzin. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Forma zaangażowania: Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie/umowa o świadczenie usług) Okres zaangażowania: 14 kwiecień 2020 r. – 31 grudzień 2022 r. Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością intelektualną zostaną określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy ONI (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usług asystenckich. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego. Zakres usług asystenckich musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 09.01.2018 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają (w przypadku wykonywania samodzielnie przedmiotu zamówienia) osobiście lub dysponują osobami, które spełniają kryteria zaangażowania, - posiadają stan zdrowia, który pozwala na zaangażowanie na określonym stanowisku (w przypadku wykonywania samodzielnie przedmiotu zamówienia) lub dysponują osobami, których stan zdrowia pozwala na zaangażowanie na określonym stanowisku. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowanego przez Zamawiającego – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie w Partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin (Lider) i Fundacją „Pasja” (Partner). Umowa na przedmiot zamówienia zostanie zawarta z: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin NIP: 8521084498 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233477 Mon, 17 Feb 2020 20:17:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233477