Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 26 Jun 2019 04:14:11 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE - leżaki i materace oraz maty dla 36 dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lat.]]> Przedmiotem zamówienie jest dostawa leżaków + materacy + mat do przedszkola NOVUM w Wołominie na potrzeby utworzenia 36 nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój Przedszkola NOVUM jako możliwość zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej „ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192340 Wed, 26 Jun 2019 03:47:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192340 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE - meble przedszkolne do 2 sal przedszkolnych i szatni dla 36 dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lat]]> Druga osoba do kontaktu: Anna Gębicka tel 500-488-719 Przedmiotem zamówienie jest dostawa mebli do przedszkola NOVUM w Wołominie na potrzeby utworzenia 36 nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój Przedszkola NOVUM jako możliwość zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192339 Wed, 26 Jun 2019 03:09:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192339 <![CDATA[„Usługa Nadzoru Inwestorskiego - Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej 8MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdźcu Małym”]]> 1. Przedmiotem zamówienia / umowy jest: świadczenie kompleksowej usługi nadzoru w zakresie sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, o której mowa art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. nad budową układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej ok. 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 2. Przedmiotem nadzoru jest budowa „Elektrociepłowni” tj. budynku elektrociepłowni wraz z niezbędnymi instalacjami oraz kompletną infrastrukturą techniczno – użytkową, infrastrukturą zewnętrzną i (kompletny układ wysokosprawnej kogeneracji). Budowa będzie realizowana przez podmiot („Generalnego Wykonwcę“) wyłoniony w odzoelnym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Zadanie: „Budowa wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej 8MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdźcu Małym”, Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-01/19/TRb . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192338 Wed, 26 Jun 2019 01:01:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192338 <![CDATA[Wynajem i zabudowa stoiska wystawowego na targach: Cosmoprof Asia Hong Kong]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem, zabudowa i demontaż stoiska wystawowego na targi Cosmoprof Asia 2019 w Hong Kongu, które odbędą się w dniach 13-15/11/2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192222 Tue, 25 Jun 2019 23:16:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192222 <![CDATA[Obsługa Zamawiającego w zakresie zadań polegających na- udział w targach w charakterze wystawcy -BATIMAT Francja]]> Przedmiotem zamówienia w zakresie obsługi Zamawiającego w targach w charakterze wystawcy jest : A. Kompleksowa obsługa i organizacja następujących imprez targowych: a) BATIMAT Paryż ,Francja, listopad 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20209 Tue, 25 Jun 2019 22:48:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20209 <![CDATA[Artykuły informacyjne i promocyjne]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wydruk, dostawa i kolportaż materiałów opisanych szczegółowo w zał. Nr 4- opis przedmiotu zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192315 Tue, 25 Jun 2019 22:42:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192315 <![CDATA[Stworzenie dokumentu aktualizującego długoterminową strategię rozwoju spółki Zmawiającego w związku technologicznym rozwojem oferowanego produktu i koncepcji sprzedaży usługi oraz bieżące doradztwo dotyczącej eksportu usługi informatycznej na rynku amerykańskim (USA).]]> Stworzenie dokumentu aktualizującego długoterminową strategię rozwoju spółki Zmawiającego w związku technologicznym rozwojem oferowanego produktu i koncepcji sprzedaży usługi oraz bieżące doradztwo dotyczącej eksportu usługi informatycznej na rynku amerykańskim (USA). Opracowany dokument powinien zawierać minimum: • przygotowanie strategii rozwoju eksportu, w tym: o realizacja badań co najmniej gabinetowych dotyczących potencjalnych klientów naszej usługi (wskazanej najodpowiedniejszej grupy docelowej, opracowanie profili potencjalnych klientów); przeprowadzenie innych badań niż gabinetowych (tj. badań pierwotnych na rynkach anglojęzycznych tj. USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia) będzie skutkowało wyższą punktacją oferty, co w szczegółach przedstawia w dalszej części zapytania algorytm; o stworzenie oceny jaki kanał dotarcia do klientów będzie najlepszy, ze szczegółowym opisem zalet i wad; należy uwzględnić kanały dotarcia on-line jak i off-line. o stworzenie zarysu strategii marketingowej niezbędnej do ekspansji produktu na rynki anglojęzyczne ze szczególnym uwzględnieniem USA. o szczegółowe informacje jak należy się przygotować do ekspansji produktu na rynek USA. Zamawiający oczekuje szczegółowych informacji dotyczących mentalności/upodobań potencjalnych klientów w danym kraju. o ocena na ile cena produktu powinna być różna bądź taka sama w różnych krajach, dla których jest robiona analiza rynku i budowanie strategii; o analiza jaka płatna reklama jest najlepsza dla naszej grupy odbiorców oraz w zależności od kraju jakie są koszty tego typu reklamy oraz jaki budżet należy przewidzieć i na jaki czas na marketing tego typu; o analiza i zbudowanie strategii dotarcia nie tylko do odbiorców produktu, lecz także do potencjalnych inwestorów w zależności od kraju. Zamawiający oczekuje również informacji poprzez jakie kanały najlepiej dotrzeć do tego typu osób; o analiza z jakimi osobami fizycznymi czy też firmami (ze względów językowych i mentalnych najlepiej polskimi) warto nawiązać współpracę w zakresie pomocy w budowaniu marki na danym rynku zagranicznym. Mile widziana szczegółowa analiza co najmniej trzech firm lub osób fizycznych • doraźne doradztwo dotyczące rozwoju eksportu – w ramach wykonywanych usług i tego wynagrodzenia Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu doraźnych porad związanych z rozwojem eksportu. W szczególności chodzi o, pomoc w podejmowaniu decyzji jakie działania marketingowe należy podjąć w danym momencie i w danym czasie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultacji co najmniej 10 godzin miesięcznie przez cały okres trwania umowy wynoszący min. 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Okres ten może ulec wydłużeniu w zależności od potrzeb Oferenta. Przygotowany dokument powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192323 Tue, 25 Jun 2019 21:23:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192323 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie przygotowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Zamawiającego]]> ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie przygotowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Zamawiającego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20207 Tue, 25 Jun 2019 20:59:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20207 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie przygotowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Zamawiającego]]> Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20206 Tue, 25 Jun 2019 20:40:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20206 <![CDATA[Najem łóżek rehabilitacyjnych wraz ze świadczeniem usługi transportu ww. łóżek rehabilitacyjnych w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”]]> Najem łóżek rehabilitacyjnych wraz ze świadczeniem usługi transportu ww. łóżek rehabilitacyjnych w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191925 Tue, 25 Jun 2019 18:37:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191925 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.2-076/2016/005 w częściach A1, A2, A3, A4]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.2-076/2016/005 w częściach A1, A2, A3, A4 na zakup usługi doradczej w projekcie doradczym z zakresu tworzenia planów rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży mięsnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192290 Tue, 25 Jun 2019 16:04:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192290 <![CDATA[Zaproszenie do składania oferty na relizację na terenie Miasta Lublin lub w innej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego wskazanej przez Zamawiającego, indywidualnych usług doradczych dla nowopowstałych przedsiębiorstw w ramach projektu "Przedsiębiorcza Lublszczyzna".]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia indywidualnych usług doradczych w ramach projektu "Przedsiębiorcza Lubelszczyzna". Szczegółowy opis został ujęty w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192289 Tue, 25 Jun 2019 15:59:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192289 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/2019 Dotyczy: WYNAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ ( od 14 m2 do 16 m2) W WERSJI NAROŻNEJ ORAZ ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO NA TARGACH COSMOPROF ASIA HONG KONG 2019]]> Dotyczy : WYNAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ OD 14 M2 DO 16 M2 W WERSJI NAROŻNEJ ORAZ ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO NA TARGACH COSMOPROF ASIA HONG KONG 2019 Opis zamówienia: • Wynajem powierzchni wystawienniczej od 14 m2 do 16 m2 w wersji narożnej w sekcji polskiej Zabudowa powinna być wykonana według innowacyjnego projektu wykonawcy i powinna gwarantować wysoki poziom wizualny i estetyczny • Wymiary stoiska: od 14 m2 do 16 m2 • Wysokość zabudowy: 3 m lub więcej • podłoga: jasny szary dywan • Witryny : 1 wąska ze szkłem na froncie, podświetlana. 2 duże z lightboxem u góry i podświetlanymi półkami 6 i 4. Jedna z witryn z TV na górze 51 cali i logo 3D podświetlone. • 4 podświetlone szklane półki • Telewizor 51 cali (wypożyczenie) • 2 loga 3D podświetlane • Zabudowa biała z plexi. • Preferowane kolory: biały • Zaplecze: 1m2 • Zaplecze: Na zapleczu minimum 5 półek i haki na ubrania. • Meble i wyposażenie : Stolik okrągły, biały lakierowany- 1 szt. Fotele - 4 szt. Hoker - 1 szt. • Stolik okrągły biały/transparentny- wysoki • 3 krzesła białe/transparentne wysokie • Elektryka: Rozdzielnia elektryczna - 1 szt. minimum 15 AMP Gniazdo 220 V - 2 szt. Halogen 300 W – minimum 6 szt. Lampy wpuszczane w konstrukcję - minimum 12 szt. • Grafika : LIGHTBOX na 1 ścianie przedstawiający modelkę oraz produkty. Lightbox nad 2 witrynami (modelka i produkty). • Fototapeta z modelką i produktami + podświetlane szklane półki – ilość j.w • Oznakowanie stoiska zgodnie ze specyfikacja i wytycznymi - Marki Polskiej Gospodarki: http://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt panelu promocyjnegoMarkiPolskiejGospodarki • Montaż i demontaż zabudowy. Gotowa zabudowa stoiska musi zostać przekazana zamawiającemu do dnia 12.11.2019 do godziny 15:00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192281 Tue, 25 Jun 2019 15:45:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192281 <![CDATA[Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowe]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w łącznym wymiarze 4000 godzin zegarowych (8h/Uczestnik). Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe odbywać się będzie w dni robocze i/lub w weekendy pomiędzy godz. 8.00-21.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Celem indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego jest diagnoza i określenie kluczowowych predyspozycji zawodowych, edukacyjnych i osobistych, ścieżki edukacyjno-zawodowej z wykorzystaniem analizy dokonanej przy rekrutacji Uczestnika. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192283 Tue, 25 Jun 2019 15:34:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192283 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/7.1/RPiB/ASK/2019 dot. indywidualnych konsultacji z zakresu pośrednictwa pracy]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są indywidualne konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy świadczone 50 Uczestnikom/czkom projektu „Aktywni, solidni, kompetentni!”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192248 Tue, 25 Jun 2019 15:29:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192248 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/7.1/RPiB/ASK/2019 dot. indywidualnych konsultacji psychologicznych]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są indywidualne konsultacje psychologiczne świadczone 50 Uczestnikom/czkom projektu „Aktywni, solidni, kompetentni!”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192238 Tue, 25 Jun 2019 15:29:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192238 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/7.1/RPiB/ASK/2019 dot. świadczenie usług doradztwa zawodowego]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego 50 Uczestnikom/czkom projektu „Aktywni, solidni, kompetentni!”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192229 Tue, 25 Jun 2019 15:28:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192229 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. Szczegółowy zakres zamówienia: 1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. Audyt wzorniczy obejmować będzie, co najmniej: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego. 2. Opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego Zamawiającego (strategii wzorniczej) zawierającego, co najmniej następujące elementy: a. Ogólną charakterystykę Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa Zamawiającego w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej, b. Ogólny opis otoczenia firmy Zamawiającego w zakresie designu zawierający, co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, c. Opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego, d. Ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie, e. zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego), f. Możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, g. Rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy Zamawiającego wraz z wstępnym harmonogramem i oszacowaniem kosztów ich wdrożenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20198 Tue, 25 Jun 2019 15:20:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20198 <![CDATA[Wynajem sal]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi wynajmu sal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192271 Tue, 25 Jun 2019 15:19:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192271 <![CDATA[Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dzikowiec”]]> Usługi - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192237 Tue, 25 Jun 2019 15:07:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192237 <![CDATA[Wynajem sal]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi wynajmu sal pozwalających na: a. Zajęcia indywidualne - przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu przez psychologa w wymiarze 268 godzin. b. Zajęcia indywidualne - przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego w wymiarze 3990 godzin c. Zajęcia grupowe - szkolenia ABC Wolontariatu w wymiarze 264 godzin. d. Zajęcia grupowe - przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych z trenerem kompetencji miękkich wymiarze 380 godzin. e. Zajęcia grupowe - przeprowadzenie przez psychologa warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 436 godzin. f. Zajęcia grupowe - przeprowadzenie debaty wolontariackiej w wymiarze 8 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192259 Tue, 25 Jun 2019 15:03:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192259 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWEJ]]> • Wynajem powierzchni biurowej – lokal od 40 do 50m2 • KODY CPV Zamówienia • 70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność • 70310000-7 Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych Minimalne wymagane parametry związane z zamówieniem • Lokal o powierzchni w przedziale od 40 do 50m2 • Lokalizacja biura – miasto Poznań • Parking w pobliżu nie dalej niż 500m od biura • Komunikacja miejska nie dalej niż 300m od biura https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192256 Tue, 25 Jun 2019 14:57:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192256 <![CDATA[Realizacja usługi w zakresie wsparcia czynności skautingowych i organizacyjnych]]> Wykonawca zobowiązuje się za wynagrodzeniem zrealizować na rzecz Huge Thing usługę wsparcia skautingowego i organizacyjnego zespołu realizującego projekt "Program akceleracji Huge Thing dla startupów z branży FinTech oraz MarTech z Europy Środkowo-Wschodniej" przez cały pozostały okres akceleracji, tj. od dnia 08 lipca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. (chyba że czas realizacji Projektu ulegnie zmianie). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20191 Tue, 25 Jun 2019 14:50:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20191 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 25.06.2019r.]]> 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212000-3 Usługi audytu. 85312320-8 Usługi doradztwa. 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. 2. Szczegółowy zakres zamówienia: 2.1 Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20192 Tue, 25 Jun 2019 14:48:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20192 <![CDATA[Postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykaszanie roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew na łącznej powierzchni ok. 6,95 ha, a także, na części terenu, usunięcie kłączy i korzeni roślinności]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykaszaniu roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew, a także, na części terenu, usunięcie kłączy i korzeni roślinności na łącznej powierzchni ok. 6,95 ha. Działania prowadzone będą w rezerwacie przyrody Jezioro Wieleckie (gmina Mrocza), na obszarze Natura 2000 Żwirowni Skoki (gmina Włocławek) i na obszarze wodno-błotnym Mościska (gmina Brzuze). Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: Część I - wykaszanie szuwaru w rezerwacie przyrody Jezioro Wieleckie (gmina Mrocza). Część II - wykaszanie roślinności zielnej, odrostów krzewów i drzew oraz miejscowe usuwanie kłaczy/korzeni na wyspach na obszarze Natura 2000 Żwirowni Skoki (gmina Włocławek). Część III - wykaszanie roślinności zielnej na wyspach na obszarze wodno-błotnym Mościska (gmina Brzuze). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190137 Tue, 25 Jun 2019 14:45:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190137 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/1.4/ROSE/POPW na realizację działań doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla Firmy Handlowej ROSE Tomasz Leszczak]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: realizację działań doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla Firmy Handlowej ROSE Tomasz Leszczak Szczegóły w załączniku Zapytanie_ofertowe nr 1_2019_1.4_ROSE_POPW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20190 Tue, 25 Jun 2019 14:44:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20190 <![CDATA[Weryfikacja podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych]]> a) Przedmiotem jest weryfikacja podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192250 Tue, 25 Jun 2019 14:42:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192250 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dot. realizacji dwóch usług marketingowych "szytych na miarę" z zakresu rebrandingu dla PES, w tym PS.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch usług marketingowych. Usługi dotyczą rebrandingu marki na rzecz podmiotu ekonomii społecznej – PES (Fundacja), dopasowanych do potrzeb tego podmiotu – tzw. szytych na miarę, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pozostałe szczegóły dotyczące zamówienia będą ustalane wraz z wyłonionym Wykonawcą a Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo Gdańskie, będącym jednym z partnerów projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192246 Tue, 25 Jun 2019 14:39:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192246 <![CDATA[Konsultacje z psychologiem]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Konsultacji z Psychologiem podczas rekrutacji. Łącznie zostanie przeprowadzonych 550 szt. Konsultacji psychologicznych Celem konsultacji jest ocena pozyskanych kompetencji społecznych uczestnika przeprowadzona z wykorzystaniem testu psychometrycznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192242 Tue, 25 Jun 2019 14:29:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192242 <![CDATA[Badania lekarskie studentów Wydziału Przyrodniczego uczestniczących w stażach w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”]]> Badania lekarskie studentów Wydziału Przyrodniczego uczestniczących w stażach w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192240 Tue, 25 Jun 2019 14:23:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192240 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej]]> 3. Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. 3.1 Szczegółowy zakres zamówienia: 3.1.1 Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. Audyt wzorniczy obejmować będzie, co najmniej: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego. 3.1.2 Opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego Zamawiającego (strategii wzorniczej) zawierającego, co najmniej następujące elementy: a. Ogólną charakterystykę Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa Zamawiającego w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej, b. Ogólny opis otoczenia firmy Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, c. Opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego, d. Ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie, e. zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego), f. możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, g. rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy Zamawiającego wraz z wstępnym harmonogramem i oszacowaniem kosztów ich wdrożenia. 4. Wymagane jest, aby raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego (strategia wzornicza) poparty był wiarygodnymi źródłami, w szczególności analizą wyników m.in. badań preferencji, badań obserwacyjnych, wywiadów i badań doświadczeń klientów, kooperantów, dystrybutorów, analiz konkurentów, a także powinien zawierać case study i przykłady dobrych praktyk. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu surowych danych badawczych. 5. Do oferty Oferent załączy plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi proponowanej przez Oferenta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20188 Tue, 25 Jun 2019 14:22:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20188 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług związanych z udziałem firmy PAULA Ingredients w charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terenie Europy w roku 2019 (Targi: ANUGA, Kolonia)]]> Zapytanie dotyczy imprezy targowo-wystawienniczej: 1. Targi ANUGA, Kolonia (Niemcy), 05-09.10.2019, powierzchnia stoiska 16 m2 Przedmiot zapytania i obowiązki Wykonawcy: 1.Wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej Cena za wynajem powinna obejmować: 1. Wykonanie projektu stoiska, wraz z rysunkiem/-ami technicznym (niezbędnymi dla Zamawiającego/Organizatora i Wykonawcy), zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami. 2. Wykonanie zabudowy i wyposażenie stoiska zgodnie z projektem, montaż i demontaż. 3. Pomoc w zamówieniu usług technicznych na stoisko (np. podłączenie prądu) 4. Wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej na stoisku. 5. Nadzór techniczny nad stoiskiem podczas eksploatacji. Zabudowa powinna zostać opatrzona wizualizacją graficzną, związaną z dofinansowaniem projektu ze środków UE (zgodnie z art. 8 i 9 Rozporządzenia nr 1828/2006), zgodnie z zasadami promowania projektu zawartymi na stronie http://www.poir.gov.pl/ (link do strony: http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/) Kolorystyka i grafika zabudowy powinna być zgodna z kolorystyką pozostałych materiałów promocyjnych firmy PAULA Ingredients. 2. Transport eksponatów z Kalisza na miejsce odbywania się targów, i z powrotem: Usługa obejmuje transport: 1. Zabudowy stoiska; 2. 2 witryn ekspozycyjnych należących do PAULA Ingredients Sp. z o. o. Sp. k.; 3. Około 5 palet (euro/przemysłowych), po około 100-150 kg każda, z próbkami oraz materiałami promocyjnymi należącymi do Zamawiającego; 4. Każdorazowy zwrot do siedziby zamawiającego pozostałych materiałów promocyjnych/próbek po zakończeniu danej imprezy targowej (w terminie do 20 dni); 5. Zwrot witryn ekspozycyjnych do siedziby zamawiającego po zakończeniu całego cyklu wystawienniczego, którego obsługę zrealizuje Oferent. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192219 Tue, 25 Jun 2019 14:15:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192219 <![CDATA[Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach będącego siedzibą Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach przy ul. Wesołej 56”]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych służących do opisu przedmiotu zamówienia, opracowanie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI) oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Głęboka termomodernizacja budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach będącego siedzibą Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach przy ul. Wesołej 56”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192231 Tue, 25 Jun 2019 14:04:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192231 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr DZ_2019_05 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: "Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim- roboty termomodernizacyjne"]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług doradczych oraz czynności związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem inwestorskim na etapie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.- roboty termomodernizacyjne", w zakresie prac termomodernizacyjnych budynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192133 Tue, 25 Jun 2019 13:58:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192133 <![CDATA[Przeprowadzenie WARSZTATÓW GRUPOWYCH AKTYWIZACYJNYCH]]> Przeprowadzenie grupowych warsztatów aktywizacyjnych dla 40 uczestników projektu – osób długotrwale bezrobotnych, osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Zawiercie objętego rewitalizacją, wymagających wsparcia ze względu na posiadane deficyty społeczne i zawodowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192193 Tue, 25 Jun 2019 13:31:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192193 <![CDATA[Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” Zakres projektu obejmuje budowę podziemnego zbiornika retencyjnego o szacowanej objętości V=900 m3 wraz z:  przelewem awaryjnym i regulatorem przepływu q=100 l/s,  osadnikiem poziomym przed zbiornikiem retencyjnym,  punktem czerpania wody retencjonowanej,  drogą dojazdową. W ramach prac projektowych konieczne jest również, aby Wykonawca przewidział doprowadzenie zasilania z sieci energetycznej dla projektowanych w zbiorniku retencyjnym urządzeń sygnalizacyjnych i pomiarowych. Ponadto projekt obejmuje budowę nowych lub przebudowę istniejących kanałów deszczowych niezbędną dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji zbiornika. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7, 7A, 7B, 7C, 7D do niniejszej SIWZ. 3. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192209 Tue, 25 Jun 2019 13:22:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192209 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7.1/2018/1' z dnia 25.06.2019 r. na przeprowadzenie zadań: „Identyfikacji potrzeb uczestnika”: identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz „Poradnictwa zawodowego”: grupowego i indywidualnego w ramach projektu „Kierunek-praca”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zadań: - „Identyfikacji potrzeb uczestnika”, tj. identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego dla 8 uczestników projektu, - „Poradnictwa zawodowego”: grupowego dla 1 grupy 8 osobowej i indywidualnego dla 8 uczestników projektu. Powyższe działania realizowane są w ramach projektu „Kierunek- praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe. Gr. docelowa to osoby bezrobotne K i M, w wieku powyżej 29 lat, w tym długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe.(w rozum. KC) woj. podkarpackie. Wszyscy UP to osoby .bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach lub kobiety. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192215 Tue, 25 Jun 2019 13:12:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192215 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr PCPR.0724-2-16/19 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych]]> 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy. 2.Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE. 3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192204 Tue, 25 Jun 2019 12:53:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192204 <![CDATA[Usługa psychologa w projekcie "Oaza aktywności"]]> Świadczenie usług psychologicznych w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 22 uczestników projektu ”Oaza aktywności”, ich otoczenia oraz osób z obszaru Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim, osób nieaktywnych zawodowo, osób bezrobotnych, seniorów i dzieci. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191417 Tue, 25 Jun 2019 12:37:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191417 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2019 W ZAKRESIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA DOSTARCZENIU ELEMENTÓW DO BUDOWY STOISKA NA TARGI MIDDLE EAST DESIGN AND HOSPITALITY WEEK - INDEX 2019 (DUBAI, ZEA)]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu elementów do budowy stoiska na targi Middle East Design and Hospitality Week – INDEX 2019 (Dubai, ZEA). Miejsce realizacji zamówienia: Targi Middle East Design and Hospitality Week – INDEX 2019 (Dubai, ZEA), adres Dubai World Trade Centre, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates, hala 2, stoisko: 2C83. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192169 Tue, 25 Jun 2019 12:16:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192169 <![CDATA[Przeprowadzenia usługi indywidualnego audytu wzorniczego i opracowania na jego podstawie strategii wzorniczej Firmy Handlowej Davi Marzena Mądra-Próchniewicz]]> W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę Firma Handlowa Davi Marzena Mądra-Próchniewicz (zwana dalej Zamawiającym) o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – Etap I (zwany dalej Projektem), ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: Przeprowadzenia usługi indywidualnego audytu wzorniczego i opracowania na jego podstawie strategii wzorniczej Firmy Handlowej Davi Marzena Mądra-Próchniewicz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20182 Tue, 25 Jun 2019 10:29:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20182 <![CDATA[Dzierżawa linii technologicznej do produkcji próbnej partii biopreparatów]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dzierżawa linii technologicznej do produkcji próbnej partii biopreparatów w firmie International Chemical Company Spółka Akcyjna w Świebodzinie planującej projekt badawczy pt: ”Opracowanie technologii wytwarzania i aplikacji nowatorskich biopreparatów promujących wzrost roślin” w ramach dofinansowania z działania 1.1 Badania i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20136 Tue, 25 Jun 2019 09:56:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20136 <![CDATA[Najem powierzchni laboratoryjnych]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest najem powierzchni laboratoryjnych w firmie International Chemical Company Spółka Akcyjna w Świebodzinie planującej projekt badawczy pt: ”Opracowanie technologii wytwarzania i aplikacji nowatorskich biopreparatów promujących wzrost roślin” w ramach dofinansowania z działania 1.1 Badania i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20125 Tue, 25 Jun 2019 09:55:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20125