Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 16 Feb 2019 16:56:20 +0100 <![CDATA[Specjalistyczna usługa doradcza świadczona przez IOB - Wsparcie w opracowaniu listy klientów kluczowych]]> Usługa Wsparcie w opracowaniu listy klientów kluczowych obejmuje szereg analiz marketingowo-sprzedażowych, których celem jest m.in. wskazanie i aktywizacja obecnych kluczowych klientów firmy, opracowanie optymalnego procesu obsługi klientów kluczowych czy opracowanie koncepcji procesu sprzedaży produktów/usług firmy dla klientów kluczowych. Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie analizy marketingowo-sprzedażowej Firmy umożliwiającej wskazanie obecnych i przyszłych kluczowych klientów, ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych, a także wzrost obrotów i rentowności firmy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15134 Sat, 16 Feb 2019 16:36:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15134 <![CDATA[Prorozwojowe usługi doradcze świadczone przez IOB]]> Usługa Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa obejmuje szereg analiz ekonomicznych, których celem jest m.in. badanie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki, jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji. Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej Zamawiający umożliwiającej stawianie diagnoz, ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych, a także sprzyjających racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15133 Sat, 16 Feb 2019 13:20:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15133 <![CDATA[Specjalistyczna usługa doradcza świadczona przez IOB - Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa]]> Usługa Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa obejmuje szereg analiz ekonomicznych, których celem jest m.in. badanie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki, jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji. Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej Zamawiający umożliwiającej stawianie diagnoz, ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych, a także sprzyjających racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15131 Sat, 16 Feb 2019 11:08:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15131 <![CDATA[Specjalistyczna usługa doradcza świadczona przez IOB - Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa]]> Usługa Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa obejmuje szereg analiz ekonomicznych, których celem jest m.in. badanie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki, jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji. Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej umożliwiającej stawianie diagnoz, ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych, a także sprzyjających racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15122 Sat, 16 Feb 2019 10:19:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15122 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/KSGN/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegających na prowadzeniu zadań Animatora w Klubie Seniora W ramach zamówienia przewiduje się następujące czynności: Realizację usługi animatora w Klubie Seniora - 100 godzin miesięcznie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167398 Fri, 15 Feb 2019 23:50:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167398 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/Aktywny senior/2019]]> Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr I przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegających na prowadzeniu zadań Animatora w Klubie Seniora W ramach zamówienia przewiduje się następujące czynności: 1. Realizację usługi animatora w Klubie Seniora - 100 godzin miesięcznie Część nr II przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegających na prowadzeniu zadań Animatora w Klubie Seniora W ramach zamówienia przewiduje się następujące czynności: 2. Realizację usługi animatora w Klubie Seniora - 100 godzin miesięcznie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167396 Fri, 15 Feb 2019 23:36:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167396 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na usługi doradcze, o specjalistycznym charakterze, świadczone przez IOB w zakresie wsparcia wprowadzenia nowego produktu, jakim są wiaty samochodowe (carporty), na rynek.]]> Inerkon Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie wsparcia wprowadzenia nowego produktu, jakim są wiaty samochodowe (carporty), na rynek. W związku z planowanym uczestnictwem firmy Inerkon Sp. z o.o. jako Wnioskodawcy w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 Inerkon Sp. z o.o. wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15130 Fri, 15 Feb 2019 23:01:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15130 <![CDATA[Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu po okresie 18 miesięcy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu automatyzującego wczesne procesy rekrutacji opartego o samouczące się algorytmy i Big Data”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu po okresie 18 miesięcy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu automatyzującego wczesne procesy rekrutacji opartego o samouczące się algorytmy i Big Data” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167386 Fri, 15 Feb 2019 22:56:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167386 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru dostawcy usługi komunikacji alarmowej wraz z systemem monitorowania, dla niesamodzielnych osób starszych]]> Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru dostawcy usługi komunikacji alarmowej wraz z systemem monitorowania, dla niesamodzielnych osób starszych, uczestników Projektu „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych” nr: RPWP.07.02.02-30-0101/17 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167319 Fri, 15 Feb 2019 22:39:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167319 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2019 na usługi doradcze w zakresie analizy technicznej i funkcjonalnej systemów IT oraz budowy ścieżki komercjalizacji dla rozwiązań zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstwa]]> Mirosław Karkosik sp. k. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie analizy technicznej i funkcjonalnej systemów IT oraz budowy ścieżki komercjalizacji dla rozwiązań zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstwa. W związku z planowanym uczestnictwem firmy Mirosław Karkosik sp. k. jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 Mirosław Karkosik sp. k. wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15126 Fri, 15 Feb 2019 21:14:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15126 <![CDATA[Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych (Targi Cosmoprof Worldwide Bologna, 14-17 Marca 2019 r. w Bolonii, Włochy, Targi Beauty World Middle East, 15-17 Kwietnia 2019r. w Dubaju, ZEA).]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby promocji projektu pt.: „Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp” (Targi Cosmoprof Worldwide Bologna, 14-17 Marca 2019 r. w Bolonii, Włochy, Targi Beauty World Middle East, 15-17 Kwietnia 2019r. w Dubaju, ZEA) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167382 Fri, 15 Feb 2019 20:51:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167382 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2019 na usługi doradcze w zakresie wdrożenia na rynek kosmetyków dla osób aktywnych, marki moviGO rozwijanej przez DREAM.ink Sp.z.o.o.”]]> DREAM.ink Sp.z.o.o. poszukuje wykonawców do wsparcia firmy w obszarze doradczym, w niektórych aspektach wdrożenia na rynek kosmetyków dla osób aktywnych marki moviGO. DREAM.ink Sp. z o.o. jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu
Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 DREAM.ink Sp.z.o.o. wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15066 Fri, 15 Feb 2019 17:33:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15066 <![CDATA[montaż i demontaż mebli targowych poznań]]> Dotyczy: Transport zabudowy targowej z firmy zamawiającego na targi, montaż ekspozycji, po kilku dniach demontaż ekspozycji targowej, transport zabudowy z targów do firmy zamawiającego wg poniższej specyfikacji: 1. Wymiary stoiska 30m2 – stoisko narożne, podstawa 5m x 6m wysokość 2,5m 2. Wykładzina targowa – szybkiego montażu, wycięta i przygotowana do rozwinięcia, 3. Ściany i ekspozytory wykonane z płyty mdf, sklejki o raz wyklejone czarnymi i białymi płytami hipps (połysk),– wszystkie elementy mają oświetlenie ledowe. 4. Logotyp wycięty z folii i wyklejony 5. Elementy graficzne we wnękach ze szklanymi półkami ekspozycyjnymi (wydruk na folii – połysk) 6. Sztuczna roślina dekoracyjna – 2 sztuki 7. Oświetlenie ledowe. Ekspozytory mają zasilanie z akumulatorów żelowych 8. Załącznik nr 2 pokazuje projekt stoiska Do transportu będzie potrzebny samochód o przestrzeni ładunkowej wysokość 2,3 m, szerokość 2m, długość 4m. Montaż wszystkich elementów odbywa się za pomocą podstawowych narzędzi, takich jak wkrętarka akumulatorowa, klucze płaskie i nasadowe. Specyfikacja imprez targowych w których bierzemy udział i na których trzeba dokonać montażu i demontażu stoiska oraz transportu z siedziby zleceniodawcy i z powrotem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167363 Fri, 15 Feb 2019 17:30:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167363 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/7.1/NZ/2019 pn. „Pośrednictwo pracy”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie pośrednictwa pracy, zwane w dalszej części pośrednictwem pracy lub pośrednictwem. Uczestnikami pośrednictwa będą osoby wyłonione przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167342 Fri, 15 Feb 2019 17:10:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167342 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/II.1.2/2019 na organizację specjalistycznych usług doradczych dla firmy: ALLES COMPANY SP Z O O]]> Zakup 1 usługi doradczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15115 Fri, 15 Feb 2019 16:17:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15115 <![CDATA[Profesjonalizacja usług doradczych o specjalistycznym charakterze, które mają doprowadzić do wdrożenia.]]> DENTIKON ŁUKASZ KONOPKA ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie : zakupu proinnowacyjnych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez IOB, które maja wesprzeć Zamawiającego we wdrożeniu nowych rozwiązań do gabinetu dentystycznego, które podniosą konkurencyjność firmy Zamawiającego w branży medycznej. W związku z planowanym uczestnictwem firmy DENTIKON jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu- Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 DENTIKON wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15114 Fri, 15 Feb 2019 16:17:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15114 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019/NEW TRENDY na wykonanie zabudów targowych w związku z udziałem Zamawiającego w targach ISH Frankfurt (11-15.03.2019 r.), Mosbuild Moskwa (02-05.04.2019 r.) oraz Budprages (24-27.09.2019 r.) a także zapewnienie transportu elementów zabudowy targowej na targi ISH Frankfurt, Mosbuild Moskwa i Budprages Mińsk w ramach projektu „Rozszerzenie działalności eksportowej oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki przez firmę „NEW TRENDY” Sp. z o.o. na wybranych rynkach zagranicznych”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudów targowych wraz z obsługą techniczną stoiska w związku z udziałem Zamawiającego w targach ISH Frankfurt (11-15.03.2019 r.), Mosbuild Moskwa (02-05.04.2019 r.) oraz Budprages Mińsk (24-27.09.2019 r.) a także transport elementów zabudowy targowej w związku z udziałem w targach ISH Frankfurt, Mosbuild Moskwa i Budprages Mińsk. Po stronie wyłonionego w ramach postępowania Wykonawcy przedmiotu zamówienia leży pokrycie kosztu akredytacji wykonanych zabudów targowych stoisk na wskazanych powyżej 3 imprezach targowo-wystawienniczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167340 Fri, 15 Feb 2019 16:16:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167340 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2019 na usługi doradcze w zakresie komercjalizacji internetowej platformy szkoleniowej.]]> FITFIRMA SP. Z O.O. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie komercjalizacji internetowej platformy szkoleniowej. W związku z planowanym uczestnictwem firmy FITFIRMA SP. Z O.O. jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu 
Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 FITFIRMA SP. Z O.O. wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15113 Fri, 15 Feb 2019 16:11:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15113 <![CDATA[Wyłonienie fizjoterapeutów do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych-terapia zajęciowa]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapii zajęciowej dla dzieci objętych projektem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167336 Fri, 15 Feb 2019 16:08:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167336 <![CDATA[Kompleksowa usługa organizacji udziału firmy IRSEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w targach międzynarodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy IRSEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w targach międzynarodowych: 1. Targi budownictwa i energii, Berno,Szwajcaria - Termin imprezy targowej: 15.11.2018 - 18.11.2018 r. 2. Targi budownictwa i energii, Austria,Wiedeń, BAUEN & ENERGIE WIEN14-17 luty 2019 r. Messe Wien - Termin imprezy targowej: 14-17 luty 2019 Strona www: bauen-energie.at 3. Międzynarodowe Targi Nowych Źródeł Energii,Teheran, Iran - Termin imprezy targowej 21 -24 lutego 2019 r. 4. MIDDLE EAST ELECTRICITY, DUBAJ, Zjednoczone Emiraty Arabskie -Termin imprezy targowej 05-07 marca 2019 r. 5. Powerexpo Astana Międzynarodowe Targi Energii, Wyposażenia Elektrycznego i Budowa Maszyn, Astana,Kazachstan - Termin imprezy targowej 25-26 kwietnia 2019 r. 6. SOLAR POWER INTERNATIONAL, Salt Lake City, USA - Termin imprezy targowej 23-26 września 2019 r. Usługa obejmuje zarówno organizację logistyczną targów jak i kwestie merytoryczne, w poniższym zakresie: 1. Wynajem powierzchni wystawienniczej, 2. Organizacja doboru, transportu i spedycji eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i wizami), 3. Opracowanie i druk materiałów promocyjnych oraz koszty związane z tłumaczeniem treści ww. materiałów, 4. Projekt i budowa stoiska wystawowego, 5. Obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach (w tym m.in.: montaż, demontaż stoiska, podłączenie i zużycie mediów), 6. Działania promocyjne podczas uczestnictw w targach, min. wpisu do katalogu targowego, opłaty rejestracyjne, reklama w mediach targowych, 7. Organizacja dojazdu do i z kraju docelowego w terminach umożliwiających uczestnictwo w targach, 8. Zapewnienie zakwaterowania/noclegu w hotelach o stan-dardzie 3-gwiazdkowym, 9. Zapewnienie wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje/ obiadokolacje), 10. Ubezpieczenia osób uczestniczących, 11. Usługi tłumacza, 12. Organizacja wstępu na teren targów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167030 Fri, 15 Feb 2019 15:52:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167030 <![CDATA[Usługa związana z wykonaniem 50 filmów o zawodach w projekcie pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”]]> Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu 50 filmów o zawodach w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167119 Fri, 15 Feb 2019 15:51:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167119 <![CDATA[Usługi transportu uczestników projektu]]> Usługi w zakresie transportu uczestników projektu „Dom Św. Brata Alberta” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie polegające na dowozie i odwozie uczestników dziennego domu pomocy w Kolbuszowej. Transport uczestników jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167314 Fri, 15 Feb 2019 15:34:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167314 <![CDATA[Usługi psychologiczne w związku z realizacją projektu pt. „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej”]]> realizacja warsztatów oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych, ukierunkowanych na potrzeby pacjenta (2 h przypadające na każdego pacjenta). Konsultacje psychologiczne będą stanowiły działania o charakterze indywidualnym i medycznym i będą elementem rehabilitacji realizowanej w „Pro Corde” Dom Medyczny Opole, w związku z realizacją projektu pt. „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15111 Fri, 15 Feb 2019 15:27:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15111 <![CDATA[Usługa doradcza w zakresie opracowania modelu funkcjonalno – technicznego]]> Usługa doradcza w zakresie opracowania modelu funkcjonalno – technicznego modułów systemu Velox – w ramach wskazanej usługi doradczej zostaną przygotowane założenia służące kolejno wykonawcy systemu Velox. Dokument będzie zawierał opracowanie każdego modułu wchodzącego w skład systemu w aspekcie funkcjonalno – technicznym. Zakres usługi: Przeprowadzenie wstępnej analizy celem wyboru rozwiązania funkcjonalno – technicznym optymalnych pod kątem preferencji zamawiającego;  Opracowanie koncepcji modułów;  Identyfikacja elementów systemu;  Stworzenie logiki powiązań pomiędzy poszczególnymi modułami i funkcjami systemu przepływu danych;  Przeprowadzenie konsultacji i zebrania informacji od potencjalnych użytkowników w aspekcie obsługi:  Opis funkcjonalności systemu;  Zaprojektowanie nowych autonomicznych algorytmów dla procesów obsługi klienta;  Przygotowanie raportu zawierającego istotne ustalenia. Rezultat usługi: Model funkcjonalno – użytkowy modułów systemu Velox w formie raportu z realizacji usługi doradczej w wersji papierowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167301 Fri, 15 Feb 2019 15:14:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167301 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/MAKEMEBIO na przygotowanie zabudowy stoiska wystawowego według projektu wraz z montażem demontażem i transportem eksponatów]]> Przedmiotem zamówienia jest: realizacja zamówienia na przygotowanie zabudowy stoiska wystawowego według projektu (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego)w związku z realizacją projektu pn. „Udział w Branżowym Programie Promocji szansą rozwoju eksportowego firmy Make Me Bio S.C.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167287 Fri, 15 Feb 2019 14:48:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167287 <![CDATA[Nabór na stanowisko osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne]]> Nabór na stanowisko osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczestników Projektu „Przepis na Opiekę” – osób starszych i niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167282 Fri, 15 Feb 2019 14:42:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167282 <![CDATA[Świadczenie usług w charakterze Dietetyka dla uczestników projektu pn. Bracki Dom dla Seniorów w Bytomiu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 - postępowanie II]]> 1. Nazwa: Świadczenie usług w charakterze Dietetyka dla uczestników projektu pn. Bracki Dom dla Seniorów w Bytomiu. 2. Ilość: Usługi świadczone będą w okresie od 4 marca 2019 r. – 30 listopada 2019 r. (tj. przez 9 miesięcy) na zasadzie umowy cywilno-prawnej w wymiarze 108 godzin (średnio 12 godzin miesięcznie) dla maksymalnie 15 pacjentów przebywających jednoczasowo w Brackim Domu dla Seniorów w Bytomiu. 3. Miejsce świadczenia usług: Bracki Dom dla Seniorów w Bytomiu mieszczący się w Przychodni Brackiej Bobrek, ul. Konstytucji 89, Bytom. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167276 Fri, 15 Feb 2019 14:35:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167276 <![CDATA[Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza, w ramach projektu pn.: ,,UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (nr RPLD.09.02.02-10-B014/18-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.]]> Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza w okresie od 26.02.2019 r. do 31.03.2020 r. (zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub w ramach działalności gospodarczej, łącznie ok. 1.170 godzin pomocy pielęgniarskiej dla ok. 6 Uczestników Projektu) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167281 Fri, 15 Feb 2019 14:33:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167281 <![CDATA[Przygotowanie i Prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach cyfrowych oraz prasie na rynkach perspektywicznych.]]> W ramach projektu: „Promocja marki WOLMED na rynkach perspektywicznych”; numer umowy o dofinansowanie POIR.03.03.03-10-0006/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand firma Wolmed ogłasza zapytanie ofertowe na: Przygotowanie i Prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach cyfrowych oraz prasie na rynkach perspektywicznych. Kampania skierowania będzie do potencjalnych klientów z rynków perspektywicznych USA, Rosja, Szwecja oraz Wielka Brytania. Okres trwania kampanii od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 Zamówienie obejmuje (szczegółowy opis): Kampania skierowania będzie do potencjalnych klientów z rynków perspektywicznych. Działania realizowane będą za pomocą sieci Internet oraz ogłoszeń w prasie. Kampania informacyj-no-promocyjna w Internecie obejmie takie elementy, jak: projekt i wykonanie zakładek do strony www.wolmed.pl w wersji angielskiej oraz rosyjskiej zawierającej opis realizowanych zadań oraz ofert Kliniki Wolmed umożliwiające pozycjonowanie organiczne, a także reklamy w serwisach społecznościowych. Reklama w prasie zarówno papierowej jak i w wersji elektronicznej obejmuje tytuły, które wydawane są na rynkach perspektywicznych Cele kampanii: - wzrost o 10% w oparciu o dane z Google Analytics, liczy osób zainteresowanych zdrowiem psychicznym oraz leczeniem uzależnień poprzez stronę www.wolmed.pl, - zwiększenie rozpoznawalności marki WOLMED na rynkach perspektywicznych obejmującego kliknięcia w przyciski min. przejście do strony kontaktu itp., - w przypadku działań na Facebooku zwiększenie o min. 30% ilości fanów oraz interakcji użytkowników z treściami dotyczącymi zdrowia psychicznego oraz leczenia uzależnień. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167280 Fri, 15 Feb 2019 14:32:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167280 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/6.1.3./2019 z dnia: 15 lutego 2019 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas rejestracji zwyczaju wystawiania jasełek bożonarodzeniowych w obrządku greckokatolickim w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem w celu rejestracji zwyczaju.]]> Przedmiotem zamówienia jest prezentacja zwyczaju wystawiania jasełek bożonarodzeniowych w obrządku greckokatolickim w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem. Prezentacja zostanie zarejestrowana w formie audiowizualnej i fotograficznej. Uzyskany materiał będzie szeroko udostępniany i upowszechniany. Prezentacja prowadzona będzie przez min. dziesięć osób. Do zadań osób zaangażowanych do prezentacji należeć będzie odtworzenie zwyczaju oraz wypowiedź na temat jego istoty - charakteru, form, historii itp.. Rejestracja odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 12:00 na terenie Zagrody Maziarskiej w Łosiu (gm. Ropa). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167274 Fri, 15 Feb 2019 14:25:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167274 <![CDATA[Usługa wypożyczenia sprzętu do analizy ruchu.]]> Wypożyczenie sprzętu: EMG + 3 kamery TV (system do analizy ruchu) oraz pomiary EMG: a. System do rejestrowania sEMG; b. System do analizy ruchu 2D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15013 Fri, 15 Feb 2019 14:22:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15013 <![CDATA[Sukcesywna dostawa azotu ciekłego do PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski"]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa azotu ciekłego w łącznej ilości 21 700 L (szacunkowo 31 dostaw w ilości po 700 L) w okresie od daty zawarcia umowy do 15.12.2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167264 Fri, 15 Feb 2019 14:19:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167264 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/6.1.3./2019 z dnia: 15 lutego 2019 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas rejestracji zwyczaju wystawiania jasełek bożonarodzeniowych w obrządku prawosławnym w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem w celu rejestracji zwyczaju]]> Przedmiotem zamówienia jest prezentacja zwyczaju wystawiania jasełek bożonarodzeniowych w obrządku prawosławnym w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem. Prezentacja zostanie zarejestrowana w formie audiowizualnej i fotograficznej. Uzyskany materiał będzie szeroko udostępniany i upowszechniany. Prezentacja prowadzona będzie przez min. dziesięć osób. Do zadań osób zaangażowanych do prezentacji należeć będzie odtworzenie zwyczaju oraz wypowiedź na temat jego istoty - charakteru, form, historii itp.. Rejestracja odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 11:00 na terenie Zagrody Maziarskiej w Łosiu (gm. Ropa). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167269 Fri, 15 Feb 2019 14:18:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167269 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/6.1.3./2019 z dnia: 15 lutego 2019 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas rejestracji zwyczaju kolędowania w obrządku prawosławnym w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem w celu rejestracji zwyczaju.]]> Przedmiotem zamówienia jest prezentacja zwyczaju kolędowania w obrządku prawosławnym w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem. Prezentacja zostanie zarejestrowana w formie audiowizualnej i fotograficznej. Uzyskany materiał będzie szeroko udostępniany i upowszechniany. Prezentacja prowadzona będzie przez min. 5 osób. Do zadań osób zaangażowanych do prezentacji należeć będzie odtworzenie zwyczaju oraz wypowiedź na temat jego charakteru, form, historii itp. Rejestracja odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 10:00 na terenie Zagrody Maziarskiej w Łosiu (gm. Ropa). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167263 Fri, 15 Feb 2019 14:14:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167263