Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 10:25:19 +0200 <![CDATA[Zabudowa na targi SPOGA GAFA 2019]]> ZABUDOWA STOISKA NA TARGI SPOGA GAFA Kolonia, Niemcy 01-03.09.2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181506 Wed, 24 Apr 2019 10:05:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181506 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizacje pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej (roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj)]]> Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizowaną przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj modernizacji pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej (roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce" Nadzór będzie sprawowany z,godnie z ustawą Prawo budowlane, będzie obejmował też, koordynowanie czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i kosztorysową, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzór inwestorski obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną oraz elektryczną w zakresie wskazanym w dokumentacji PFU dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego. 1.1. Zakres prac nad którymi sprawowany będzie nadzór obejmuje przebudowę i wykończenie pomieszczeń we wskazanych lokalizacjach, dostosowując je do nowego układu funkcjonalnego, wraz z wymianą instalacji oraz ułożeniem nowych, wynikających z potrzeb użytkownika, a także obowiązujących przepisów. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.szpital.ostroleka.pl/zamowienia-publiczne/postępowania-aktywne/mss-tzp-zpp-26-4-19 1.2. Do podstawowych zadań zespołu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego należy występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego zgodnie ustawą Prawo budowlane, efektywne nadzorowanie budowy i administrowanie zadaniem inwestycyjnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181491 Wed, 24 Apr 2019 10:04:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181491 <![CDATA[Świadczenie usług przez 4 Liderów Lokalnych Centrów Integracji dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przez 4 Liderów Lokalnych Centrów Integracji dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL. Zamówienie podzielone jest na cztery części. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w zapytaniu ofertowym OPS.WR.271.2.14.2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181203 Wed, 24 Apr 2019 09:34:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181203 <![CDATA[Zabudowa stoiska wystawowego na targach: SPOGA + GAFA 2019, Kolonia, Niemcy]]> Przedmiotem zamówienia jest zabudowa i demontaż stoiska wystawowego na targi SPOGA + GAFA 2019, Kolonia, Niemcy, które odbędą się w dniach 01-09-2019 do 03-09-2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180749 Tue, 23 Apr 2019 23:31:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180749 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację pięciu jednodniowych wycieczek, numer GOPS. 3302.5.2019]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja pięciu (5) jednodniowych wycieczek tj. - jednodniowej wycieczki do Rzeszowa, - jednodniowej wycieczki do Kalwarii Pacławskiej i Bolestraszyc, - jednodniowej wycieczki do Leżajska, - jednodniowej wycieczki do Pruchnika (Farma Albert Korzenie) oraz - jednodniowej wycieczki do Soliny. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181460 Tue, 23 Apr 2019 22:08:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181460 <![CDATA[Świadczenie usług pielęgniarskich w Dziennym Ośrodku Pobytu Osób Starszych w Laskach w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pielęgniarskich w Dziennym Ośrodku Pobytu Osób Starszych w Laskach, w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181447 Tue, 23 Apr 2019 21:08:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181447 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/WRPO/2019]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usług świadczonych przez architekta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181442 Tue, 23 Apr 2019 20:39:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181442 <![CDATA[Konsultacje i telekonsultacje medyczne w ramach projektu „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.” – post. 3]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w formie telekonsultacji oraz konsultacji osobistych. Usługi mają charakter opieki koordynowanej i dotyczą wypracowania procedury współpracy lekarza POZ z lekarzami specjalistami. Przedmiotem zamówienia są konsultacje i telekonsultacje następujących lekarzy: 1) urologa; 2) pulmonologa; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181444 Tue, 23 Apr 2019 20:34:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181444 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 10/04/2019 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UDZIAŁU W TARGACH GIFA 2019, Düsseldorf, Niemcy dla członka KGOiR]]> Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację wyjazdu na TARGI GIFA 2019, Düsseldorf, Niemcy w dniach 25-29.06.2019 r. Wykonawca będzie musiał zapewnić udział dla 3 uczestników projektu Zamawiającego w wyjazdowych Targach o charakterze indywidualnego wyjazdu przedsiębiorcy (Zamawiającego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181436 Tue, 23 Apr 2019 18:52:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181436 <![CDATA[zakup i dostawa posiłków – dań gotowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizacji projektu „W dobrym kierunku – podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej”]]> zakup i dostawa posiłków – dań gotowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizacji projektu „W dobrym kierunku – podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181437 Tue, 23 Apr 2019 18:50:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181437 <![CDATA[zakup i dostawę posiłków – dań gotowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizacji projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”]]> zakup i dostawę posiłków – dań gotowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizacji projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181434 Tue, 23 Apr 2019 18:23:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181434 <![CDATA[Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i koordynowanie robót budowlanych, montażowych oraz kontrola prób odbiorowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych” obejmujących: - przebudowę istniejącej podziemnej niskoparametrowej (2 x CO) osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną wysokoparametrową (o średnicach 2 x Ø65/160 L= 105 mb, 2 x Ø50/140 L= 18 mb, 2 x Ø32/125 L= 187 mb, 2 x Ø20/110 L= 2 mb) przy ul. 1 Maja / Armii Krajowej w Lęborku, - likwidację węzła grupowego, - dostawę i instalację kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 56, 57, 58, 58A i ul. 1 Maja 7, 8 i 9 (dz. nr 1/3, 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 obręb 7 w Lęborku). W pawilonie handlowym A. Krajowej 58 A zostanie zainstalowany jednofunkcyjny węzeł cieplny (o mocy Φ co = 25 kW), w pozostałych dwufunkcyjne węzły cieplne (o mocy Φ co = 60 kW o mocy Φ cwu = 50 kW). Przebieg sieci preizolowanych będzie pokrywał się częściowo z trasami sieci kanałowych. Na tych odcinkach Wykonawca zdemontuje i usunie łupiny kanałów i płyty nakrywające. Nie przewiduje się rozbiórki dna i ścian kanału. Wymianę sieci ciepłowniczej rozpocząć na wysokości ściany komory K-5. Ułożenie nowych preizolowanych sieci ciepłowniczych odbywać się będzie na terenach zielonych oraz częściowo w chodniku, nie oznaczonych miejscach parkingowych oraz ciągach pieszo jezdnych. W związku z gęsto występującą na trasie ciepłociągu siecią elementów uzbrojenia podziemnego, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywania robót ziemnych. Odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, o której mowa wyżej, spoczywać będzie na Wykonawcy robót budowlanych. 2. Zakres robot budowlanych został opisany w dokumentacji technicznej: • Projekcie budowlanym przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych (dz. nr 1/3, 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 obr. 7) – wyk. mgr inż. M. Mazurkiewicz, Lębork – październik 2016 • Projektem wykonawczym pt. „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i A. Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych” z marca 2019 roku; • Zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę • Przedmiarze robót; • STWiO. 3. Do obowiązków Wykonawcy – Inspektora nadzoru branży sanitarnej będzie należało zapewnienie koordynacji i kontroli na etapie budowy, odbioru oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji. Okres rękojmi dla Wykonawcy robót budowlanych trwać będzie 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego. 4. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia został opisany w pkt. 4.4. - 4.6. Zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175299 Tue, 23 Apr 2019 17:09:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175299 <![CDATA[Usługa udźwiękowienia / realizacji dźwięku na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi udźwiękowienia / realizacji dźwięku w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181356 Tue, 23 Apr 2019 17:06:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181356 <![CDATA[Usługa montażu animacji na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu animacji w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181331 Tue, 23 Apr 2019 16:50:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181331 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi wynajmu sal dydaktycznych (wykładowych) wraz z wyposażeniem dla uczestników kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i pielęgniarzy - Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla Pielęgniarek i Położnych cz. II - Białystok]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Podmiotów świadczących usługi wynajmu sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181419 Tue, 23 Apr 2019 16:23:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181419 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie dostępu do zasobów IT (chmurowych), nielimitowany oraz szybki dostęp do repozytorium danych satelitarnych oraz wsparcie eksperckie w zakresie konfiguracji i optymalizacji zasobów chmurowych/obliczeniowych pod kątem wydajności procesów.]]> 1. Zapewnienie elastycznego dostępu do zasobów lT (chmurowych) o parametrach :  64 core  256GB RAM  1TB systemowych dysków SSD  15TB dysków HDD  zapewniony system operacyjny Microsoft Windows Przez elastyczny dostęp należy rozumieć możliwość tworzenia i zmiany konfiguracji maszyn wirtualnych, łączenia ich w podsieci itp. 2. Nielimitowany oraz szybki dostęp do repozytorium danych satelitarnych (optycznych i radarowych o rozdzielczości nie gorszej niż 10 m dla obszaru całej Polski aktualnych (nie starsze niż 10dni) i archiwalnych (co najmniej 3 lata wstecz). 3. Konsultacje/wsparcie eksperckie w wymiarze 500 godzin - w zakresie konfiguracji i optymalizacji zasobów chmurowych/obliczeniowych pod kątem wydajności procesów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177418 Tue, 23 Apr 2019 16:09:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177418 <![CDATA[Organizacja misji gospodarczej do Singapuru w 2019r.]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja misji gospodarczej do Singapuru dla 16 uczestników projektu w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego w ramach realizacji projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181401 Tue, 23 Apr 2019 15:48:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181401 <![CDATA[Świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach. Funkcjonowanie poradni wsparcia jest celem projektu „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181398 Tue, 23 Apr 2019 15:33:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181398 <![CDATA[Wynajem lokalu użytkowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu użytkowego pod działalność Ośrodka Wsparcia Medyczno - Rehabilitacyjnego funkcjonującego w ramach projektu unijnego pn. „ Rozszerzenie funkcjonowania Ośrodka Medyczno – Rehabilitacyjnego w m. Bytom” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych-OSI https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181380 Tue, 23 Apr 2019 15:33:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181380 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2019 na kompleksową obsługę w zakresie organizacji targów SUMMER FANCY FOOD SHOW, które odbędą się w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone w terminie 23-25.06.2019r. oraz kompleksową obsługę w zakresie organizacji Misji Gospodarczej, która odbędzie się w Chicago, Stany Zjednoczone w terminie 26.06-29.06.2019r.]]> Przedmiot zamówienia składa się z: a. Zakwaterowanie w hotelu podczas targów SUMMER FANCY FOOD SHOW w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone: Wynajem pokoi hotelowych: dwóch 1-osobowych z łazienkami Termin: 23-26.06.2019r. a1. Zakwaterowanie w hotelu podczas Misji Gospodarczej w Chicago, Stany Zjednoczone: Wynajem pokoi hotelowych: dwóch 1-osobowych z łazienkami Termin: 26-29.06.2019r. b. Miejscowe dojazdy podczas targów SUMMER FANCY FOOD SHOW w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone- dojazd z lotniska do hotelu, z hotelu na targi w obie strony. b1. Miejscowe dojazdy podczas Misji Gospodarczej w Chicago, Stany Zjednoczone- dojazd z lotniska do hotelu, z hotelu na spotkania w obie strony. c. Transport z Bełchatowa na lotnisko na terenie Rzeczpospolitej (w zależności od uzgodnionego miejsca lotu) oraz transport powrotny do Bełchatowa z lotniska na terenie Rzeczpospolitej (w zależności od uzgodnionego miejsca przylotu). Transfer z i na lotnisko w USA (miejsce lądowania) oraz transport lokalny. d. Przelot pracowników do Nowego Jorku i Chicago, Stany Zjednoczone - Polska. Ilość biletów: 4 Dzień wylotu: 22/23.06.2019, 2 bilety lotnicze z ubezpieczeniem na trasie: lotnisko zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – Nowy Jork Dzień transferu do Chicago: 26.06.2019 2 bilety lotnicze z ubezpieczeniem na trasie: Nowy Jork - Chicago W cenie każdego biletu lotniczego jeden bagaż podręczny oraz jeden bagaż do 20 kilogramów na każdą osobę. Klasa: ekonomiczna, 2 bilety lotnicze z ubezpieczeniem na trasie: Chicago – lotnisko zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej W cenie każdego biletu lotniczego jeden bagaż podręczny oraz jeden bagaż do 20 kilogramów na każdą osobę. Klasa: ekonomiczna e. Rezerwacja miejsca wystawowego o powierzchni wystawienniczej 9-12m2, rejestracja, wpis do katalogu na targach SUMMER FANCY FOOD SHOW w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone, bilety wstępu/przepustki na targi dla 2 osób. e1. Rezerwacja miejsca spotkań biznesowych z minimum dwoma kontrahentami z branży spożywczo- rolnej w ramach Misji Gospodarczej w Chicago, wynajem Sali konferencyjnej bądź miejsca godnego spotkania biznesowego z zapleczem multimedialnym (Projektor z wyposażeniem, głośniki, notebook/laptop z wejściem USB) mająca na celu przeprowadzenie spokojnych rozmów i prezentacji biznesowych. f. Organizacja pokazów i degustacji przez Hostessę (wymogi: język polski- angielski poziom minimum B2, planowany czas pracy 8 godzin każdego dnia) na stoisku na targach SUMMER FANCY FOOD SHOW w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone - zapoznanie potencjalnych kontrahentów z promowanymi produktami: Fresher oraz Kraina Przypraw, dbając o umacnianie wizerunku firmy i jej produktów. f1. Organizacja pokazów i degustacji przez Hostessę (wymogi: język polski- angielski poziom minimum B2, planowany czas pracy 8 godzin każdego dnia) na spotkaniach w ramach Misji Gospodarczej w Chicago, Stany Zjednoczone - zapoznanie potencjalnych kontrahentów z promowanymi produktami: Fresher oraz Kraina Przypraw, dbając o umacnianie wizerunku firmy i jej produktów. g. Transport materiałów i produktów promocyjnych na targi SUMMER FANCY FOOD SHOW w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone; w tym procedury celne i logistyczne zgodnie z wymaganiami Organizatora targów SFFS w NJ., g1. Transport materiałów i produktów promocyjnych na Misję Gospodarczą w Chicago, Stany Zjednoczone; w tym procedury celne i logistyczne zgodnie z wymaganiami obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych. h. Przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z pozyskaniem wiz na wyjazd do Nowego Jorku, Stany Zjednoczone dla delegatów Zamawiającego w terminie do 14 dni przed planowanym wyjazdem. i. Zakup ubezpieczenia turystycznego w terminie od 22/23.06.2019r. do 29/30.06.2019r. na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wykonawca zapewnieni ubezpieczenia KL+ NNW +OC+ bagażu Ponadto Wykonawca zapewni ewentualną opiekę medyczną oraz transport do najbliższego szpitala w przypadku uszczerbku na zdrowiu któregokolwiek z uczestników. j. Współpraca z Zamawiającym, organizatorem targów i innymi podmiotami. Zakres obejmuje współpracę i kontakt ze wszystkimi podmiotami (hotele, firmy transportowe itp.) w celu skoordynowania pobytu uczestników w miejscu targów - USA. Zakres obejmuje także współpracę z Zamawiającym oraz wsparcie we wszelkich czynnościach organizacyjnych związanych z pobytem na targach, w tym udzielenie wszelkiej pomocy w kontaktach z organizatorem targów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181387 Tue, 23 Apr 2019 15:18:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181387 <![CDATA[Kompleksowa organizacja i obsługa targów Magic Las Vegas w terminie 12-14.08.2019 r.]]> 1. Wynajem powierzchni na targach 2. Organizacja stoiska - zabudowa 3. Transport i ubezpieczenie eksponatów 4. Reklama w mediach targowych 5. Nocleg oraz ubezpieczenie na czas trwania targów. 6. Bilety lotnicze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181385 Tue, 23 Apr 2019 15:10:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181385 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/SW/2019 na wybór psychologa do Świetlicy w Chełmży]]> Postępowanie dotyczy wyboru psychologa świadczącego pomoc w świetlicy dla podopiecznych w wieku 7-15 lat, uczestników projektu pn. „Uśmiech dziecka – Świetlica na Tumskiej”, nr RPKP.09.03.02-04-0062/17 oraz świadczącego wsparcie dla otoczenia podopiecznych Świetlicy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17387 Tue, 23 Apr 2019 15:04:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17387 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 03/MOBILNE/2019]]> Przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla Uczestników Projektu pn.: „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego, na terenie gmin Nałęczów, Urzędów, Gościeradów, Annopol. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181378 Tue, 23 Apr 2019 15:01:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181378 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług konsultanta do spraw zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Zamawiający realizujący Projekt w ramach Osi Priorytetowej 7 – Włączenie Społeczne, Działania 7.3 – Ekonomia Społeczna, Poddziałania 7.3.2 – Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia ofert na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług konsultanta do spraw zamówień publicznych, realizowanych na rzecz na rzecz przedsiębiorstw społecznych (dalej jako: „PS”) oraz podmiotów ekonomii społecznej (dalej jako: „PES”) oraz jednostek samorządu terytorialnego (dalej jako: „JST”), w tym także jednostek organizacyjnych JST, działających na terenie subregionu pilskiego , obejmujących w szczególności: a) prowadzenie doradztwa z zakresu dotyczącego stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „PZP”), a także innych właściwych przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020); b) motywowanie PES i PS do poszukiwania ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz zgłaszania ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, c) poszukiwanie dla PES i PS postepowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących przedmiotu działalności danego PES lub PS, w tym w szczególności postępowań, w ramach których są stosowane tzw. klauzule społeczne, d) pomoc PES i PS w opracowywaniu oraz składaniu ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, e) monitorowanie wyników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w których brały udział PES lub PS objęte wsparciem, f) pomoc w opracowywaniu lub weryfikacja umów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych, g) weryfikację ofert przygotowywanych przez PES i PS pod kątem warunków formalnych uczestnictwa w postępowaniu udzielenia zamówienia publicznego, h) weryfikację i analiza postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod kątem formalnym, w tym ocena zasadności składania środków odwoławczych, i) bieżącą współpracę z przedstawicielami JST oraz jednostek organizacyjnych JST, w tym także z osobami odpowiedzialnymi za ogłaszanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, j) wsparcie na rzecz przedstawicieli PES oraz PS w ramach ewentualnych procedur odwoławczych związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, k) rzecznictwo na rzecz upowszechniania tzw. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181234 Tue, 23 Apr 2019 14:41:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181234 <![CDATA[Organizacja i prowadzenie zajęć warsztatowych oraz organizacja i prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej dla uczestników Klubu Seniora w okresie maj 2019 – sierpień 2020]]> Przedmiotem zamówienia są następujące zadania: 1) Zadanie 1 - Organizacja i prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczestników Klubu Seniora; 2) Zadanie 2 - Organizacja i prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej dla uczestników Klubu Seniora; które będą realizowane w okresie pomiędzy maj 2019 – sierpień 2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181366 Tue, 23 Apr 2019 14:36:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181366 <![CDATA[Najem systemu do monitorowania obróbki skrawaniem w czasie rzeczywistym na okres 24 miesięcy]]> Najem systemu do monitorowania obróbki skrawaniem w czasie rzeczywistym na okres 24 miesięcy, realizowanego w ramach projektu pn. Kompleksowa optymalizacja konstrukcji, technologii oraz wdrożenie procesu wytwarzania wirujących elementów krytycznych turbinowego silnika lotniczego. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0032/18-00). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181241 Tue, 23 Apr 2019 14:05:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181241 <![CDATA[Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie gminy Wodzisław przy realizacji zadania pod nazwą "Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław".]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Wodzisław pod nazwą „Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław”. Roboty budowlane będą prowadzone w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Wodzisław. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181342 Tue, 23 Apr 2019 14:02:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181342 <![CDATA[Sprzątanie pomieszczeń Centrum Oieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci na parterze i piętrze budynku przy ul. Jaroszowickiej 113 o powierzchni 280 m2, Budynek przy ul. Jarozowickiej 113, 43-100 Tychy parter 200m2 piwnica 50m2 piętro 30m2 2. Zamawiający w dniu 30.04.2019 r. w godz. 08:00-14:00 umożliwia oferentom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia po wcześniejszym ustaleniu godziny z Zamawiającym. 3. Podstawowe zasady sprzątania pomieszczeń: Sprzątanie codzienne: • pomieszczeń z których korzystają dzieci (ścieranie kurzy z parapetów, mebli i sprzętów, odkurzanie podłogi, mycie podłóg); • kuchni (odkurzanie i umycie podłogi, czyszczenie blatów, zlewozmywaka i armatury); • opróżnianie koszy na śmieci, koszy z niszczarek, zaopatrywanie koszy w czyste worki jednorazowego użycia oraz mycie koszy (jeśli tego wymagają) ; • wynoszenie nieczystości do wyznaczonych miejsc (śmietnika) zgodnie z segregacją śmieci, którą stosuje Zamawiający; • utrzymywanie w czystości elementów przeszklonych w tym drzwi i prześwietli wg potrzeb, co najmniej 1 x w tygodniu; • pomieszczenie sanitarne (mycie podłóg na mokro z zastosowaniem odpowiednich środków dezynfekcyjnych; mycie urządzeń sanitarnych tj. muszli klozetowych, umywalek, zlewów; mycie i polerowanie armatury sanitarnej i luster; opróżnianie pojemników, zmiana worków foliowych i wynoszenie śmieci, uzupełnianie mydeł w piance/płynie, środków dezynfekujących, papieru toaletowego) Sprzątania w razie potrzeb (minimum 2 razy w miesiącu): • czyszczenie drzwi zewnętrznych, kaloryferów • mycie szafek kuchennych z zewnątrz; Sprzątania okresowo: • mycie okien (około 12 szt.) ) (minimum 4 razy w roku zgodnie z harmonogramem); • sprzątanie, mycie schodów wejściowych oraz klatki schodowej wewnętrznej wg potrzeb nie rzadziej niż 1 x w tygodniu * sprzątanie sali konferencyjnej (ok 30 mkw) 2 x w tygodniu i przynależnych toalet 5. Czas pracy: • Codziennie w dni robocze w godzinach do uzgodnienia (3 godz.dziennie) • W soboty 2 godz 6. Inne: a) Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnego sprzętu, materiałów i środków czyszczących, dezynfekujących, konserwujących i zapachowych posiadających atesty PZH lub równoważny. b) Zleceniodawca udostępni Wykonawcy miejsce na sprzęt i środki czystości oraz dostęp do źródła prądu w celu wykonania usługi. 7. Klauzula społeczna Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia zatrudnione były na umowę o pracę w wymiarze nie mniejszym niż ½ wymiaru czasu pracy (etat częściowy). 8. Prace sprzątające muszą być wykonywane w sposób rzetelny i profesjonalny. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonywania przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca wskaże koordynatora (może nim być jedna z osób sprzątających), z którym Zamawiający m.in. będzie na bieżąco konsultował prace. 10. Wykonawca zapewni pracownikom kompletne uniformy 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia jak i również zmniejszenia powierzchni na której świadczona jest usługa sprzątania. 12. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 98000000-3 usługi sprzątania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16933 Tue, 23 Apr 2019 13:44:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16933 <![CDATA[Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego]]> Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. jako partner realizujący projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 zadanie: specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje oferentów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z określonymi wymaganiami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181330 Tue, 23 Apr 2019 13:41:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181330 <![CDATA[Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego]]> Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. jako partner realizujący projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 zadanie: specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje oferentów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z określonymi wymaganiami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181328 Tue, 23 Apr 2019 13:37:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181328 <![CDATA[Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego]]> Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. jako partner realizujący projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 zadanie: specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje oferentów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z określonymi wymaganiami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181324 Tue, 23 Apr 2019 13:32:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181324 <![CDATA[Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego]]> Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. jako partner realizujący projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 zadanie: specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje oferentów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z określonymi wymaganiami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181322 Tue, 23 Apr 2019 13:28:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181322