Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 15 Dec 2018 01:31:14 +0100 <![CDATA[Usługa specjalistycznego wsparcia - indywidualna terapia osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej w formie fizjoterapii (ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania osoby małoletniej)]]> Usługa specjalistycznego wsparcia - indywidualna terapia osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej w formie fizjoterapii (ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania osoby małoletniej) – w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155772 Sat, 15 Dec 2018 00:07:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155772 <![CDATA[OGŁOSZENIE O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ „INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY – IPP” W ZAKRESIE PROJEKTU „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)”,WSPÓŁFINANSOWEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – NR PROJEKTU POWR.01.02.01-10-0042/17]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa „Indywidualne Pośrednictwo Pracy – IPP” w zakresie projektu „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – nr projektu POWR.01.02.01-10-0042/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155770 Fri, 14 Dec 2018 23:35:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155770 <![CDATA[Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę Farmy fotowoltaicznej SULIMY o mocy 18 MW (składającej się z dwóch farm „Sulimy 1” o mocy 9 MW i „Sulimy 2” o mocy 9 MW) oraz budowę linii napowietrzno-kablowej SN-15 kV oraz stacji kontenerowej SN/nN Giżycko.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego. opracowanie specyfikacji technicznej oraz opracowanie projektu wykonawczego obejmującego budowę Farmy fotowoltaicznej SULIMY o mocy 18 MW (składającej się z dwóch farm „Sulimy 1” o mocy 9 MW i „Sulimy 2” o mocy 9 MW) oraz budowę linii napowietrzno-kablowej SN-15 kV oraz stacji kontenerowej SN/nN Giżycko. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13538 Fri, 14 Dec 2018 23:27:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13538 <![CDATA[Usługa specjalistycznego wsparcia – poradnictwo psychologiczne – terapia poznawczo-behawioralna dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej]]> Usługa specjalistycznego wsparcia – poradnictwo psychologiczne – terapia poznawczo-behawioralna dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155762 Fri, 14 Dec 2018 22:45:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155762 <![CDATA[Realizacja usługi przeprowadzenia procesu badań laboratoryjnych na zgodność z europejską i polską normą w obszarze konstrukcji spawanych – postępowanie nr 4.12.2018]]> Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest zamówienie usługi przeprowadzenia kompleksowych badań laboratoryjnych w obszarze konstrukcji metalowych będących w ofercie firmy Ferrox Sp. z o.o. z Białegostoku, członka Klastra Obróbki Metali celem spełnienia norm międzynarodowych z zakresu konstrukcji spawanych PN-EN ISO 1090 i 3834 zwiększającej szanse skutecznego operowania na rynkach zagranicznych. Kody CPV zamówienia: 71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne, 73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155751 Fri, 14 Dec 2018 20:45:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155751 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - DOradztwo specjalistyczne]]> 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312320-8 usługi doradztwa, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji, 79410000-8 - usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 79411100-9 - usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, 79414000-9 - usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, 79341100-7 - doradcze usługi reklamo-we, 79412000-5 - usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami, 72224000-1 usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem; 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne, 79110000-8, usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej; 79111000-5, usługi w zakresie doradztwa prawnego, 79140000-7 doradztwo prawne i usługi informacyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155747 Fri, 14 Dec 2018 19:38:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155747 <![CDATA[Usługi doradcze w zakresie kompleksowego wprowadzania firmy SMILE Sp. z o.o na wybrane rynki perspektywiczne Czechy, Węgry, Ukraina, Białoruś]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługi doradcze w zakresie kompleksowego wprowadzania produktów firmy SMILE Sp. z o.o. na docelowe rynki zagraniczne: Czechy, Węgry, Ukraina, Białoruś w tym: a) Wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, b) Przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m. in. Badania marketingowe na rynku docelowym), c) Budowa kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego, d) Przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron aplikacji internetowych, e) Wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, f) Tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów, g) Uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155575 Fri, 14 Dec 2018 19:05:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155575 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 34/IPS/CBA/2018 pn.: „Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w projekcie pn Chcemy być aktywni!]]> 2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na pełnieniu funkcji członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w projekcie pn. „Chcemy być aktywni!”, 2.2. Planowana łączna wielkość zamówienia: maksymalnie 128 tzw. „pakietów godzinnych” – jeden pakiet zawiera 5 h zegarowych w miesiącu. 2.3. Okres realizacji zamówienia - maksymalnie do sierpnia 2019 r. (maksymalnie 9 miesięcy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155744 Fri, 14 Dec 2018 18:57:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155744 <![CDATA[Zakup usługi reklamy w internecie w ramach realizacji projektu „Wdrożenie innowacji w zakresie hydrofobizacji pianki do produkcji elementów wygłuszeniowych i termoizolacyjnych.”]]> Prowadzone postępowanie dotyczy zakupu usługi reklamy w Internecie, tj. przeprowadzenia akcji promocyjnej, sprofilowanej dla konkretnych branż, umożliwiającej dotarcie z ofertą innowacyjnych produktów (płyt oraz formatek hydrofobowych z melaminy) poprzez działania w Internecie do potencjalnych odbiorców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155743 Fri, 14 Dec 2018 18:29:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155743 <![CDATA[Wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego na targach Pitti Immagine Bimbo Florencja – Styczeń 2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego na targach Pitti Immagine Bimbo Florencja – Styczeń 2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155740 Fri, 14 Dec 2018 17:39:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155740 <![CDATA[Zakup usług doradczych]]> Zakup usług doradczych: - zaprojektowanie serii nowych produktów - dań dietetycznych na tackach; - zaprojektowanie serii nowych produktów - dań kuchni świata/regionów - zaprojektowanie marki i identyfikacji wizualnej dla nowych produktów - zaprojektowanie nowych, innowacyjnych opakowań dla nowych produktów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155735 Fri, 14 Dec 2018 17:02:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155735 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5DSZNDZ]]> Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" w związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat wielicki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na: Świadczenia usług Superwizji na potrzeby realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” w ramach: Zadania nr 1. Centrum koordynacji (zadanie realizowane przez Lidera projektu Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo), Zadania nr 2. Zespoły mobilne (zadanie realizowane przez Partnera projektu Da Vinci Sp. z o.o.), Zadania nr 3. Zintegrowane świadczenie oparcia społecznego (zadanie realizowane przez Lidera projektu Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo). Zamawiający - Wnioskodawca Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" 31-908 Kraków -Nowa Huta, os. Młodości 8 NIP: 6792742498 REGON: 356584130 występujący w imieniu własnym oraz Partnera projektu: Da Vinci Sp. z o.o. z siedzibą 31-067 Kraków, ul. Piekarska 3, NIP: 6762154928, REGON: 357147726 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13531 Fri, 14 Dec 2018 16:19:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13531 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/WRPO 1.2/2018]]> Zakup badań: - badania laboratoryjne tablic rejestracyjnych z zintegrowanym znacznikiem RFID na zgodność z normą ISO 7591, - badania laboratoryjne tablic rejestracyjnych z zintegrowanym znacznikiem RFID na zgodność z normą DIN 74069. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155726 Fri, 14 Dec 2018 16:17:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155726 <![CDATA[Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy zadaniu przebudowy budynku „GAMMA” w kompleksie budynków biurowo-laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji 2. piętra do potrzeb laboratoryjnych Laboratorium Technologii Rozwoju Leku - postępowanie 2]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu INNOPOLISnext w zakresie zadania inwestycyjnego przebudowy budynku „GAMMA” w kompleksie budynków biurowo-laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji 2. piętra do potrzeb laboratoryjnych Laboratorium Technologii Rozwoju Leku (zwanego dalej „Zadaniem Inwestycyjnym”) w zakresie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13535 Fri, 14 Dec 2018 16:13:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13535 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POPW/1.4 II ETAP DOT. REALIZACJI USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA OBRÓBEK DEKARSKICH]]> PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na zaprojektowaniu obróbek dekarskich, w tym: wiatrownicy, dwóch pasów nadrynnowych, pasa podrynnowego, kosza rynnowego w ramach projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/18. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155708 Fri, 14 Dec 2018 15:33:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155708 <![CDATA[Wykonanie elementów stoiska wystawowego na konferencji/targach R&D Data Intelligence Forum 2019 w Bazylei w Szwajcarii]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów stoiska wystawowego na konferencji/targach R&D Data Intelligence Forum 2019 w Bazylei w Szwajcarii w dniach 23-25 stycznia 2019 r. dla przedsiębiorstwa 2KMM sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155703 Fri, 14 Dec 2018 15:30:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155703 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/WNS/2018 z dnia 14.12.2018r.]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacji wyjazdu na szkolenie w Redzie wraz ze zwiedzaniem dla uczniów/czennic Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach, w terminie 18-20.01.2019r., w ramach projektu „Wsparcie na starcie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155688 Fri, 14 Dec 2018 14:47:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155688 <![CDATA[Elementy skrawane - Przeprowadzenie prac B+R w zakresie pantografu trolejbusowego z automatycznym podnoszeniem/opuszczaniem]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów skrawanych zgodnie z przesłaną dokumentacją poniżej zakres prac: - obróbka precyzyjna, - kontrola jakości, Ilość elementów do wykonania: TCC10_110000-024-03_Pret_LG - 4 sztuki, TCC10_110000-023-03_Pret_PG - 4 sztuki, TCC11_110000-033-02_Tulejka_dystansowa - 8 sztuk, TCC11_100000-007-02_Tulejka - 4 sztuki, TCC10_110000-016-02_Tulejka_gorna - 2 sztuki, TCC10_110000-015-02_Tulejka_dolna - 2 sztuki, TCC11_110000-029-02_Walek_poduszki - 4 sztuki, TCC11_110000-028-02_Walek_poduszki_pionowej - 2 sztuki, TCC10_110000-014-03_Lacznik_lancucha_napedu_poziomego - 4 sztuki, TCC11_110000-030-02_Montaz_poduszki - 4 sztuki, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155684 Fri, 14 Dec 2018 14:37:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155684 <![CDATA[Dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej]]> Dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155662 Fri, 14 Dec 2018 14:34:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155662 <![CDATA[Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowo- płacowa stowarzyszenia]]> Przedmiotem zapytania jest koszt kompleksowej obsługi księgowej (prowadzenia ksiąg rachunkowych) oraz kadrowo-płacowej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w terminie 01.01.2019 r. – 30.06.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13518 Fri, 14 Dec 2018 14:30:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13518 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 9/12/2018/1.2RPOWP]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Analityk Tester systemu na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy 168 godzin miesięcznie w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 (Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem) w okresie do 01.01.2019 do 31.12.2020 oraz Zadania 2 (Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteligentnego systemu) w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155558 Fri, 14 Dec 2018 14:24:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155558 <![CDATA[Zakup usługi wykonania elementów dla rozwiązań technicznych w zakresie prac badawczych]]> W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach działania 1.2 RPO WSL „Prace badawczo-rozwojowe dotyczące stworzenia innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usługi wykonania elementów dla rozwiązań technicznych w zakresie prac badawczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155670 Fri, 14 Dec 2018 14:23:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155670 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 8/12/2018/1.2RPOWP]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Programista na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy 168 godzin miesięcznie w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 (Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem) w okresie do 01.01.2019 do 31.12.2020 oraz Zadania 2 (Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteligentnego systemu) w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155352 Fri, 14 Dec 2018 14:20:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155352 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7/12/2018/1.2RPOWP]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Starszy programista na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy 168 godzin miesięcznie w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 (Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem) w okresie do 01.01.2019 do 31.12.2020 oraz Zadania 2 (Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteligentnego systemu) w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155347 Fri, 14 Dec 2018 14:14:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155347 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/12/2018/1.2RPOWP]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Architekt-programista na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy 168 godzin miesięcznie w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 (Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem) w okresie do 01.01.2019 do 31.12.2020 oraz Zadania 2 (Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteligentnego systemu) w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155344 Fri, 14 Dec 2018 14:12:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155344 <![CDATA[Organizacja podróży służbowej przedstawicieli firmy WIEJAK do Los Angeles (USA) w związku z udziałem w targach IBS SHOW 2019]]> Organizacja podróży służbowej (lotniczej) 2 przedstawicieli firmy WIEJAK z Warszawy do Los Angeles w związku z udziałem w targach IBS SHOW 2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155667 Fri, 14 Dec 2018 14:12:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155667 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/12/2018/1.2RPOWP]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Programista-analityk na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy 168 godzin miesięcznie w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 (Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem) w okresie do 01.01.2019 do 31.12.2020 oraz Zadania 2 (Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteligentnego systemu) w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155340 Fri, 14 Dec 2018 14:10:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155340 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/12/2018/1.2RPOWP]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Projektant systemów złożonych na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy 168 godzin miesięcznie w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 (Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem) w okresie do 01.01.2019 do 31.12.2020 oraz Zadania 2 (Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteligentnego systemu) w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155332 Fri, 14 Dec 2018 14:08:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155332 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/12/2018/1.2RPOWP]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista ds. metod inteligencji obliczeniowej na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy 168 godzin miesięcznie w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 (Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem) w okresie do 01.01.2019 do 31.12.2020 oraz Zadania 2 (Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteligentnego systemu) w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155323 Fri, 14 Dec 2018 14:06:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155323 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/12/2018/1.2RPOWP]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista ds. analiz danych na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy 168 godzin miesięcznie w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 (Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem) w okresie do 01.01.2019 do 31.12.2020 oraz Zadania 2 (Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteligentnego systemu) w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155317 Fri, 14 Dec 2018 14:03:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155317 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/12/2018/1.2RPOWP]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista ds. algorytmów numerycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy 168 godzin miesięcznie w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 (Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem) w okresie do 01.01.2019 do 31.12.2020 oraz Zadania 2 (Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteligentnego systemu) w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155310 Fri, 14 Dec 2018 14:00:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155310 <![CDATA["Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej, gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny wraz z obiektami infrastruktury"]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie: Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej, gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny wraz z obiektami infrastruktury. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155559 Fri, 14 Dec 2018 13:57:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155559 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradczych w ramach udziału firmy Bloober Team w imprezach targowych]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynek amerykański (USA) nowego produktu Wnioskodawcy. Rynek amerykański jest rynkiem perspektywicznym dla branży Zamawiającego (IT/ITC). Zakup usługi doradczej nastąpi w związku z udziałem Zamawiającego w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie USA i dotyczyć będzie wdrożenia na rynek amerykański nowego produktu Zamawiającego - gry wideo pn. „Layers of Fear 2”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. poprzez promocję produktów na arenie międzynarodowej”. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155655 Fri, 14 Dec 2018 13:53:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155655 <![CDATA[Świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej” dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych]]> II.1. Opis Przedmiotu Zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na: - opracowaniu i udostępnieniu Zamawiającemu: a) programu szkolenia nt. „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej” dostosowanego do potrzeb grupy docelowej: sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, obejmującego zagadnienia: - przekaz werbalny, jako narzędzie służące zapobieganiu konfliktom na sali sądowej, - sporządzanie i wygłaszanie uzasadnień orzeczeń sądowych, skutecznym sposobem wygaszania konfliktu, - ugodowe metody rozwiązywania konfliktu pomiędzy stronami sporu sądowego, jako narzędzie skutecznego i efektywnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, - organizacja pracy przez sędziego, jako instrument budowania właściwych relacji interpersonalnych, b) konspektu szkolenia dedykowanego grupie docelowej określonej w punkcie „a” obejmującego podstawowe zagadnienia z zakresu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”, c) obudowy metodycznej szkolenia obejmującej: - pre - testy i post - testy służące ustaleniu poziomu wiedzy z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej, a nadto - przykładowe scenki rodzajowe oparte na dostępnym materiale poglądowym, stworzone w celu odgrywania przez uczestników projektu sytuacji praktycznych mogących mieć miejsce na sali sądowej, - uczestnictwie w dwudniowych warsztatach konsultacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155658 Fri, 14 Dec 2018 13:46:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155658 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 13/2018 dotyczy: Udział w Targach Arab Health 2018 (transport)]]> Zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników, ubezpieczenie osób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155653 Fri, 14 Dec 2018 13:37:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155653 <![CDATA[Zakup kompleksowej usługi zaprojektowania oraz wytworzenia zabudowy targowej wielorazowo użytku mającej na celu wdrożenie nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ZPH Stanisław Krzaczek na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi zaprojektowania zabudowy targowej wielorazowego użytku oraz wytworzenia zabudowy targowej wielorazowego użytku. Zabudowa powinna zostać zaprojektowana w sposób, który pozwoli na jej transportowanie samochodem (AUTO - podwozie do adaptacji zabudowy DMC 7,5 tony (z windą tylną) dostarczy ZPH Stanisław Krzaczek), nie będąca przy tym integralna częścią samochodu. Umożliwi to uczestnictwo zarówno w wydarzeniach odbywających się wewnątrz budynku (zabudowa będzie w takim przypadku wyłącznie transportowana przez samochód lecz użytkowana osobno) jak i w wydarzeniach na terenie otwartym (zabudowa pozostanie podczepiona do samochodu). Wytworzenie zabudowy musi być spersonalizowane i dobrze dopasowane do potrzeb ZPH Stanisław Krzaczek – wpasować się w szatę graficzną produktów oraz przedstawiać wysoki poziom designu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13497 Fri, 14 Dec 2018 13:36:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13497