Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 21:29:18 +0200 <![CDATA[Kierownik prac B+R – umowa zlecenie]]> Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko „Kierownika prac B+R” w celu bezpośredniego i bieżącego nadzoru prowadzonymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi zmierzającymi do stworzenia nowych dwu rozwiązań, które znajdą swoje zastosowanie w rolnictwie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213366 Tue, 22 Oct 2019 20:58:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213366 <![CDATA[Pełnienie funkcji trenera samodzielności dla uczestniczek i uczestników projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”]]> 1.Pełnienie funkcji trenera samodzielności dla wychowanków pieczy zastępczej realizujących program usamodzielnienia w mieszkaniu treningowym w ramach projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”. Część I: Pełnienie funkcji trenera samodzielności dla wychowanków pieczy zastępczej realizujących program usamodzielnienia w mieszkaniu treningowym we Włodowicach w ramach projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego” Część II: Pełnienie funkcji trenera samodzielności dla wychowanków pieczy zastępczej realizujących program usamodzielnienia w mieszkaniu treningowym w Wysokiej w ramach projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213359 Tue, 22 Oct 2019 20:45:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213359 <![CDATA[Przygotowanie polskiej i angielskiej wersji napisów filmów oraz ich wyświetlenie, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2019, który odbędzie się w Toruniu w CKK Jordanki, (ul. Aleja Solidarności 1-3), Teatrze im. W. Horzycy (Plac Teatralny 1), w Cinema City (ul. Czerwona Droga 1/6) oraz w Centrum Sztuki Współczesnej (ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 13) w dniach od 9 do 16 listopada 2019 roku w Projekcie pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019.]]> Przygotowanie polskiej i angielskiej wersji napisów filmów oraz ich wyświetlenie, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2019, który odbędzie się w Toruniu w CKK Jordanki, (ul. Aleja Solidarności 1-3), Teatrze im. W. Horzycy (Plac Teatralny 1), w Cinema City (ul. Czerwona Droga 1/6) oraz w Centrum Sztuki Współczesnej (ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 13) w dniach od 9 do 16 listopada 2019 roku w Projekcie pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24666 Tue, 22 Oct 2019 20:21:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24666 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019 na usługi markingowe i badania rynku]]> Przedmiotem postępowania jest wykonanie następujących usług: 1) Testy UX 2) Testy marketingowe 3) Branding / identyfikacja wizualna marki produktu 4) Koncepcja opakowania 5) Opracowanie instrukcji użytkownika 6) Doradztwo w zakresie wyboru technologii wytwarzania zgodnej z planem rozwoju produktu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213356 Tue, 22 Oct 2019 19:50:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213356 <![CDATA[Przygotowanie i obsługa cyfrowych projekcji filmowych na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2019, który odbędzie się w Toruniu w CKK Jordanki, (ul. Aleja Solidarności 1-3), Teatrze im. W. Horzycy (plac Teatralny 1), w Cinema City (ul. Czerwona Droga 1/6) oraz w Centrum Sztuki Współczesnej (ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 13) w dniach od 9 do 16 listopada 2019 roku w Projekcie pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019.]]> Przygotowanie i obsługa cyfrowych projekcji filmowych na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2019, który odbędzie się w Toruniu w CKK Jordanki, (ul. Aleja Solidarności 1-3), Teatrze im. W. Horzycy (plac Teatralny 1), w Cinema City (ul. Czerwona Droga 1/6) oraz w Centrum Sztuki Współczesnej (ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 13) w dniach od 9 do 16 listopada 2019 roku w Projekcie pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24661 Tue, 22 Oct 2019 19:46:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24661 <![CDATA[Wynajem powierzchni laboratoryjnej przystosowanej pod prace IT]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej o powierzchni ok 200 m2 (+/- 15m2). Dotyczy powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań przemysłowych i prac rozwojowych z zakresu IT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24658 Tue, 22 Oct 2019 19:24:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24658 <![CDATA[Wykonanie 5 zestawów urządzeń do osuszania]]> Wykonanie 5 zestawów urządzeń do osuszania, z materiałów przekazanych przez Zamawiającego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213349 Tue, 22 Oct 2019 18:48:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213349 <![CDATA[wynajem sali z wyposazeniem]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajęcia sali wraz z wyposażeniem na wykłady, treningi, zajęcia prowadzone przez animatora dla uczestników Projektu „Przez Aktywność do Zmiany” finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 2. Termin wynajęcia: od listopada 2019 roku do sierpnia 2020 roku. Łączna średnia liczba godzin wynajęcia sali to 400 godzin, podzielone na 70 godzin w 2019 roku a od I do VIII 2020 roku 330 godzin. Średnio 10 godzin tygodniowo podzielone na dwa dni po pięć godzin. Planowane zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku między godz. 08:00 a 15:00, w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu oraz z wykonawcą. Zamawiający zastrzega, możliwość zmniejszenia lub wydłużenia ilości godzin wynajęcia sali określonego dnia po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 3. Godziny wynajęcia: najpóźniej do godz. 15:00. Wykonawca biorąc pod uwagę specyfikę projektu zakłada, że sporadycznie możliwe będzie wynajęcie pomieszczenia w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z wykonawcą. 44. Miejsce wynajęcia: teren miasta Puławy. 45. Liczba osób przebywająca w pomieszczeniu: 15-30 osób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213351 Tue, 22 Oct 2019 18:43:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213351 <![CDATA[USŁUGA - Identyfikacja potrzeb Uczestnika/czki Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo zawodowe]]> Firma NS Konsulting Sp. z o. o. w ramach realizacji na terenie województwa podkarpackiego projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0121/18 ( wartość projektu 4 368 471,88) planuje zrealizowanie USŁUGI - przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb Uczestnika/czki Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwa zawodowego dla siedmiu maksymalnie 8-osobowych grup szkoleniowych: dwóch grup w miejscowości Lubaczów (grupa nr 28, nr 29) i trzech grup w miejscowości Narol (grupa nr 30, nr 31, nr 32) oraz jedna grupa w miejscowości Ustrzyki Dolne (grupa nr 33) i jedna grupa w miejscowości Lesko (grupa nr 34) łącznie dla maksymalnie 56 Uczestników/czek (UP). Przedmiotem zamówienia jest wybór doradców zawodowych, którzy przeprowadzą: A. LUBACZÓW - zajęcia indywidualne tj. Identyfikację potrzeb Uczestnika/czki Projektu oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 16 Uczestników Projektu (UP). Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika będzie realizowana w systemie podzielonym na 2 spotkania indywidualne trwające po 2 godziny zegarowe tj. łącznie po 4 godzin zegarowe na Uczestnika Projektu. Jedno spotkanie średnio 1-2 razy na tydzień. Liczba godzin do zrealizowania wynosi 32 godziny zegarowe dla jednej 8 osobowej grupy. W ramach zamówienia odbędzie się łącznie max. 64h zegarowych wsparcia dla 16 UP. (4 godziny x 16UP = 64 godziny / 2 grupy). - zajęcia grupowe tj. poradnictwo zawodowe, które prowadzone będzie w ramach zajęć grupowych tj. 12 godzin zegarowych dla jednej grupy, w systemie podzielonym na 2 spotkania grupowe po 6 godzin zegarowych. Łącznie w ramach zamówienia dla dwóch grup zostanie zrealizowanych maksymalnie 24 godziny zajęć grupowych. Przyjmuje się, iż 1 godzina to 60 minut zegarowych. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. B. NAROL - zajęcia indywidualne tj. Identyfikację potrzeb Uczestnika/czki Projektu oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 24 Uczestników Projektu (UP). Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika będzie realizowana w systemie podzielonym na 2 spotkania indywidualne trwające po 2 godziny zegarowe tj. łącznie po 4 godzin zegarowe na Uczestnika Projektu. Jedno spotkanie średnio 1-2 razy na tydzień. Liczba godzin do zrealizowania wynosi 32 godziny zegarowe dla jednej 8 osobowej grupy. W ramach zamówienia odbędzie się łącznie max. 96h zegarowych wsparcia dla 24 UP. (4 godziny x 24UP = 96 godzin / 3 grupy). - zajęcia grupowe tj. poradnictwo zawodowe, które prowadzone będzie w ramach zajęć grupowych tj. 12 godzin zegarowych dla jednej grupy, w systemie podzielonym na 2 spotkania grupowe po 6 godzin zegarowych. Łącznie w ramach zamówienia dla trzech grup zostanie zrealizowanych maksymalnie 36 godzin zajęć grupowych. Przyjmuje się, iż 1 godzina to 60 minut zegarowych. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. C. USTRZYKI DOLNE I LESKO - zajęcia indywidualne tj. Identyfikację potrzeb Uczestnika/czki Projektu oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 16 Uczestników Projektu (UP). Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika będzie realizowana w systemie podzielonym na 2 spotkania indywidualne trwające po 2 godziny zegarowe tj. łącznie po 4 godzin zegarowe na Uczestnika Projektu. Jedno spotkanie średnio 1-2 razy na tydzień. Liczba godzin do zrealizowania wynosi 32 godziny zegarowe dla jednej 8 osobowej grupy. W ramach zamówienia odbędzie się łącznie max. 64h zegarowe wsparcia dla 16 UP. (4 godziny x 16UP = 64 godziny / 2 grupy). - zajęcia grupowe tj. poradnictwo zawodowe, które prowadzone będzie w ramach zajęć grupowych tj. 12 godzin zegarowych dla jednej grupy, w systemie podzielonym na 2 spotkania grupowe po 6 godzin zegarowych. Łącznie w ramach zamówienia dla dwóch grup zostanie zrealizowanych maksymalnie 24 godziny zajęć grupowych. Przyjmuje się, iż 1 godzina to 60 minut zegarowych. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne zamieszkujące województwo podkarpackie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w wieku powyżej 29 roku życia (w tym 54 osoby to rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa) należące, co najmniej do jednej z następujących grób: osoby w wieku 50 lat i więcej; osoby długotrwale bezrobotne; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ICED3 włącznie). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213343 Tue, 22 Oct 2019 16:39:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213343 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na prowadzenie specjalistycznych zajęć dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu (DDP) przy Sanatorium Uzdrowiskowym MAX]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dla podopiecznych DDP w łącznym wymiarze 40 godz. (zegarowych). W ramach zamówienia prowadzone będą zajęcia: • terapeutyczne, • plastyczne, • muzyczne, • wspierające ruchowo. Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Dziennego Domu Pobytu w Ciechocinku przy ul. Lorentowicza 4. Zakłada się, że wymiar poszczególnych rodzajów zajęć zostanie dostosowany do potrzeb uczestników projektu. OPIS ZAMÓWIENIA ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213125 Tue, 22 Oct 2019 16:35:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213125 <![CDATA[Świadczenie usług pielęgniarskich]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zlecenie realizacji usługi świadczonej przez 1 pielęgniarkę/pielęgniarza zgodnie z zapisami par. 3 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213337 Tue, 22 Oct 2019 16:15:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213337 <![CDATA[1/10/ZPU2/2019 Opracowanie sylabusów do przedmiotów specjalnościowych (logistyka w awiacji - autorzy zagraniczni)]]> Przedmiotem zamówienia jest współopracowanie sylabusów do przedmiotów specjalnościowych w specjalności logistyka w awiacji realizowanej w ramach studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku logistyka na Międzynarodowej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu w projekcie "Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów" The subject of the contract is co-development of syllabuses for specialty subjects in the specialty Logistics in Aviation implemented as part of bachelor's degree studies in logistics at the International University of Logistics and Transport in Wroclaw in the project "Integrated University Development Program as a Guarantee of Student Success". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211928 Tue, 22 Oct 2019 16:08:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211928 <![CDATA[Kompleksowa usługa organizacji wyjazdu na targi Sea Otter Europe w Costa Brava – Girona (Hiszpania)]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji wyjazdu na targi Sea Otter Europe w Costa Brava – Girona (Hiszpania) w ramach realizacji projektu „Promocja gospodarcza Małopolski poprzez rozwój i internacjonalizację usług około-rowerowych” dofinansowanego w ramach Poddziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213327 Tue, 22 Oct 2019 15:54:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213327 <![CDATA[świadczenie usługi doradcy zawodowego dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My - CIS rozwój”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradcy zawodowego dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My - CIS rozwój” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w formie indywidualnych i grupowych konsultacji: 1) 30 osób w ramach warsztatu ogrodniczego (180 godzin), 2) 30 osób w ramach warsztatu specjalistycznych, mobilnych usług sprzątających (180 godzin), 3) 30 osób w ramach warsztatu szwalniczego (180 godzin), 4) 30 osób w ramach warsztatu poligraficzno-graficznego (180 godzin). Uczestnikami projektu, będą osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13.06.2013 o zatrudnieniu socjalnym. Dla każdego uczestnika ze 120 osób przewiduje się 2 godziny zegarowe indywidualnego doradztwa - 240 godzin zegarowych oraz 480 godzin doradztwa grupowego, łącznie 720 godzin w okresie do 31.01.2023 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24649 Tue, 22 Oct 2019 15:43:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24649 <![CDATA[Przeprowadzenia wyboru psychologów w celu udzielenia wsparcia psychologicznego uczestnikom projektu w ramach realizacji projektu pn. „Lok-uj w siebie i aktywuj swoje życie zawodowe!”]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi wsparcia psychologicznego dla uczestniczek i uczestników projektu pn. „Lok-uj w siebie i aktywuj swoje życie zawodowe!” nr projektu POWR.01.02.01-24-0115/18. 2) Na przedmiot zamówienia składa się 1 godzina wsparcia na każdej uczestniczki i każdego uczestnika projektu. Maksymalnie 100 godzin wsparcia psychologicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213325 Tue, 22 Oct 2019 15:41:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213325 <![CDATA[Doradztwo w zakresie realizacji profesjonalnego procesu projektowania siedmiu nowych kategorii produktowych w ofercie Anna Kwiatkowska Imagine Design Group - pudełek kartonowych z nowoczesnym systemem zamykania/otwierania]]> Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie realizacji procesu projektowania wzorniczego w 7 nowych kategoriach produktów w ofercie Anna Kwiatkowska Imagine Design Group - pudełek kartonowych z nowoczesnym systemem zamykania/otwierania. Kategorie pudełek przewidziane w projekcie: koperty wysyłkowo-transportowe; opakowania kalendarzowe; pakiety wysyłkowe; pudełka wysyłkowe; pudełka podłużne teleskopowe; pudełka na wina; pudełka premium. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24609 Tue, 22 Oct 2019 15:30:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24609 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z 22.10.2019 r. - wizyta studyjna]]> Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w ramach realizacji projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” planuje zlecenie kompleksowej organizacji pięciodniowej wizyty studyjnej we Francji (Lille oraz Region Ile de France, w tym Paryż). Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pięciodniowej wizyty studyjnej (pięć dni licząc łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu) na terenie Francji w celu zapoznania uczestników z funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych. Zamówienie obejmuje następujący zakres: I. Usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkań z przedsiębiorstwami społecznymi (w tym spółdzielniami socjalnymi) na terenie Francji. II. Usługę transportu lotniczego uczestników wizyty studyjnej (z Warszawy do Paryża oraz z Paryża do Warszawy) III. Usługę transportu na terenie Lille oraz Region Ile de France, w tym Paryża IV. Zapewnienie noclegów w hotelu dla uczestników wizyty studyjnej w Paryżu V. Zapewnienie pełnego wyżywienia VI. Usługę tłumaczenia VII. Ubezpieczenie uczestników VIII. Zatrudnienie Opiekuna wizyty IX. Zatrudnienie Specjalisty ds. ekonomii społecznej Planowana liczba uczestników: maksymalnie 21 osób wskazanych przez Zamawiającego. Termin wizyty studyjnej: pomiędzy 27 listopada a 13 grudnia 2019 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Miejsce wizyty: Francja (Lille oraz Region Ile de France, w tym Paryż) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213316 Tue, 22 Oct 2019 15:27:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213316 <![CDATA[Zapytanie 1/10/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych, które będą stanowiły wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe międzynarodowe rynki zbytu. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynkowym i świadczyć usługi księgowe, ochronę danych osobowych dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy posiadają firmy na terenie Polski https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24645 Tue, 22 Oct 2019 15:25:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24645 <![CDATA[ZAP/1/10/2019 Wynajem powierzchni laboratoryjnej - Warszawa]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej niezbędnej do prowadzenia prac badawczych (programistycznych) w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0946/18 pn. „Opracowanie innowacyjnej platformy wykorzystującej Sztuczną Inteligencję do zautomatyzowania i podniesienia efektywności procesów sprzedażowych dla sklepów odzieżowych e-commerce.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213317 Tue, 22 Oct 2019 15:17:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213317 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 22.10.2019. r.]]> Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie finansowym w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213313 Tue, 22 Oct 2019 15:11:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213313 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR III/11.02.04-28-0015/19/KR - KONSULTANT RODZINY w projekcie pn.: "Usługi społeczne dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie - Barczewo"]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na pełnieniu roli konsultanta rodziny dla 60 Uczestników Projektu i ich rodzin w projekcie pn. "Usługi społeczne dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie - Barczewo" w okresie od miesiąca XI 2019 r. do V 2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24642 Tue, 22 Oct 2019 14:46:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24642 <![CDATA[Kompleksowa organizacja targów w związku z udziałem Zamawiającego w targach Arab Health 2020, BIHE Healthcare Exhibition 2019, Kuweit Medica Conference and Exhibition 2019, Medica Dusseldorf 2019.]]> Kompleksowa organizacja targów w związku z udziałem Zamawiającego w targach Arab Health 2020, BIHE Healthcare Exhibition 2019, Kuweit Medica Conference and Exhibition 2019, Medica Dusseldorf 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213295 Tue, 22 Oct 2019 14:41:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213295 <![CDATA[MOWES/KOM/CMPL/2019/20 Świadczenie usługi mentoringu polegającej na wsparciu z zakresu wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych]]> Świadczenie usługi mentoringu polegającej na wsparciu z zakresu wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych (kod CPV: 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania) w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3. z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr RPMP.09.03.00-12-0048/16-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213294 Tue, 22 Oct 2019 14:40:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213294 <![CDATA[Zamówienie na świadczenie usług pielęgniarki w wymiarze 15h tygodniowo w Niepublicznym Żłobku "Słoneczna Kraina w Radomiu"]]> Niepubliczny Żłobek „Słoneczna Kraina” ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pielęgniarki w Niepublicznym Żłobku Słoneczna Kraina w Radomiu ul. Sportowa 5/31 w terminie od 01 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Słoneczna Kraina–żłobek w Radomiu”, nr RPMA.08.03.01-14-7023/16-03 realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” (pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213282 Tue, 22 Oct 2019 14:19:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213282 <![CDATA[Stworzenie i wdrożenie innowacyjnej platformy – sklepu internetowego zintegrowanego z maszynami CNC (3 x programista PHP/Java - umowa o pracę). – TIK02]]> Stworzenie i wdrożenie innowacyjnej platformy – sklepu internetowego zintegrowanego z maszynami CNC (3 x programista PHP/Java - umowa o pracę). – TIK02 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213277 Tue, 22 Oct 2019 14:08:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213277 <![CDATA[„Wykonanie malunku wielkoformatowego – muralu, na bocznej ścianie budynku przy skrzyżowaniu ulic Zwierzyckiego i Stanisławowskiej w Lubinie w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby, Działanie: 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie: 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne”.]]> Przedmiotem zamówienia jest wierne przełożenie (odwzorowanie) zatwierdzonego przez Zamawiającego i przekazanego Wykonawcy projektu (wizualizacji) na elewacji ściany budynku - tzw. muralu fotorealistycznego, przy użyciu wałków oraz pędzli lub natrysku, z zastosowaniem podnośnika wysokościowego oraz rusztowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213258 Tue, 22 Oct 2019 13:48:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213258 <![CDATA[Praca specjalisty – logopedy – w grupach przedszkolnych prowadzonych w ramach projektu Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę – utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu]]> Przedmiotem zamówienia jest praca specjalisty logopedy z dziećmi uczęszczającymi do grup przedszkolnych w ramach projektu Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę – utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu. Zajęcia prowadzone w grupach przedszkolnych w Wałbrzychu przy ulicach Kasztelańskiej i Grodzkiej, zgodnie z zasadami dotyczącymi funkcjonowania przedszkoli w Polsce wynikającymi z przepisów ustawy Prawo Oświatowe oraz akty towarzyszące. Do zadań logopedy będzie należeć diagnoza wstępna 330 dzieci w 3 placówkach przedszkolnych, zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi. Przewiduje się realizację łącznie 1344 godzin zegarowych wsparcia podzielonych na trzy placówki. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia będzie ustalony bezpośrednio z dyrekcją każdego przedszkola. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213267 Tue, 22 Oct 2019 13:46:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213267 <![CDATA[Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” w zakresie prac budowlanych obejmujących budynki przy ul. Serbańskiej 7 i Rynek 9]]> Ogłoszeniodawcą jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - Partner w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, do którego należy kierować zapytania ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” realizowane jest przez Gminę Miejską Przemyśl jako Wnioskodawcę oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jako Partnera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. W ramach w/w zadania usługa obejmuje pełnienie czynności związanych z nadzorowaniem prac budowlanych w budynkach przy ul. Serbańskiej 7 oraz Rynek 9 obejmujących : - przebudowę i remont piwnic w budynku przy Rynek 9, - wymianę pokrycia dachowego połaci frontowej w budynku przy Rynek 9, - przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy Rynek 9, - przebudowę i remont pomieszczeń na poziomie I i II piętra w budynku przy ul. Serbańskiej7, - remont elewacji frontowych w budynkach przy Rynek 9 i ul. Serbańskiej 7. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do: - kompleksowego nadzorowania zadania pod względem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym, - kontroli zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z art. 25, Dz.U.2019.0.1186 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z póz. zmianami. - koordynowania rozliczeń finansowo-rzeczowych zadania, - zapewnienia specjalisty branżowego posiadającego stosowne uprawnienia budowlane o specjalności w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213266 Tue, 22 Oct 2019 13:42:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213266 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FIR/RIS/2019 na przeprowadzenie zajęć psychologiczno-terapeutycznych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznych w mieście Łomża, Kolno oraz powiatach: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski w ramach projektu: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”]]> Przeprowadzenie zajęć psychologiczno - terapeutycznych przez następujących specjalistów: psycholog, trener, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213249 Tue, 22 Oct 2019 13:33:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213249 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ/ WARSZTATÓW DLA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA]]> I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia warsztatów/ zajęć dla 50 osób w wieku 60+ tj. podopiecznych Klubu Seniora: 1. Warsztaty rękodzielnicze; 2. Warsztaty kulturalno-taneczne; 3. Zajęcia muzyczne; 4. Gimnastyka rekreacyjna; 5. Zdrowy senior. II. Zamówienie dotyczy jednej części zapytania ofertowego. III. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213260 Tue, 22 Oct 2019 13:32:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213260 <![CDATA[Wynajem powierzchni wystawienniczej na imprezie targowo-wystawienniczej Salon Nautic de Paris w roku 2019 w formie stoiska wraz z opłatą rejestracyjną i wpisem do katalogu targowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni wystawienniczej w formie stoiska na imprezie targowo-wystawienniczej wraz z opłatą rejestracyjną i wpisem do katalogu targowego oraz zabudową stoiska. Firma Parker jest producentem łodzi motorowych do 12 metrów długości. Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej www.parkerpoland.com w celu uzyskania informacji na temat naszych łodzi. Specyfikacja: Wynajem około 250 do 300 m2 powierzchni na 6 eksponatów (łodzi) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213256 Tue, 22 Oct 2019 13:14:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213256 <![CDATA[Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i farmakologiczną immobilizacji żubrów]]> Przedmiotem zamówienia jest obsługa weterynaryjna i farmakologiczna immobilizacji żubrów w ramach Projektu w okresie od zawarcia umowy do 30 czerwca 2023 r. (lub w przypadku przedłużenia Projektu do końca Projektu, nie później jednak niż do 30 czerwca 2024 r.). W Projekcie przewidywana jest immobilizacja co najmniej 50 żubrów. Szczegółowy zakres obowiązków w ramach zamówienia zawarty jest we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213240 Tue, 22 Oct 2019 13:04:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213240 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dot. realizacji dwóch usług marketingowych "szytych na miarę", skierowanych do podmiotu ekonomii społecznej (kaseton, baner i tablice wolnostojące)..]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch usług marketingowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES), dopasowanych do potrzeb podmiotu – tzw. szytych na miarę, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pozostałe szczegóły dotyczące zamówienia będą ustalane wraz z wyłonionym Wykonawcą a Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo Gdańskie, będącym jednym z partnerów projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213243 Tue, 22 Oct 2019 12:46:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213243 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego projektu]]> Kod CPV : 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 71540000-5 Usługi zarządzania budową Przedmiotem oferty jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad montażem instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica oraz rozliczenie pozyskanych środków w ramach zadania pn.: „Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica” Inwestycja objęta nadzorem polegała będzie na montażu 208 instalacji : - 141 instalacji fotowoltaicznych, ( 3 szt. o mocy ok. 40 kWp, 2szt. o mocy ok. 20 kWp, 1 szt. o mocy ok.15 kWp, 90szt. o mocy ok. 4 kWp, 45szt. o mocy ok. 3 kWp ), - 67 instalacji solarnych ( 30 szt. 3 panelowych, oraz 37 szt.2 panelowych), oraz dokonanie następujących czynności: a. Przedstawianie programów spotkań Zespołu, a także dokumentów niezbędnych do konsultacji. b. Organizacja spotkań Zespołu. c. Koordynacja i odbiory poszczególnych etapów realizacji projektu, w tym współpraca z pracownikami oddelegowanymi do realizacji projektu przez Wójta Gminy Przechlewo i Burmistrza Gminy Czarne. d. Przedstawianie pisemnych wniosków ze spotkań Zespołu, dotyczących konieczności zmian w realizowanych instalacjach. e. Przekazywanie informacji na temat tempa realizacji projektu, f. Koordynacja obsługi technicznej, g. Uczestnictwo w czynnościach odbiorowych: projektów, zakupionego sprzętu i zamontowanych instalacji. h. Prowadzenie dzienników budowy oddzielnie dla każdego budynku użyteczności publicznej oraz jednego dla pozostałych instalacji. i. Udział w komisji przetargowej. j. Wykonanie odbiorowej dokumentacji powykonawczej. Zamawiający wymaga codziennej obecności ( t.j. minimum 5 wizyt w tygodniu) na inwestycji w czasie trwania prac. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213233 Tue, 22 Oct 2019 12:38:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213233