Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 15 Dec 2018 00:40:02 +0100 <![CDATA[Świadczenie obsługi prawnej w związku z pełnioną przez Zamawiającego funkcją Regionalnej Instytucji Finansującej oraz realizacją programów powierzonych Zamawiającemu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Bank Gospodarstwa Krajowego]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prawnej w związku z pełnioną przez Zamawiającego funkcją Regionalnej Instytucji Finansującej (zwanej dalej: RIF) oraz realizacją programów powierzonych Zamawiającemu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Bank Gospodarstwa Krajowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153079 Fri, 14 Dec 2018 14:38:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153079 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/CHBA/GIB/2018 w przedmiocie przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa specjalistyczno-prawnego]]> Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistyczno-prawnego dla Uczestników Projektu pn. ”Chcemy być aktywni” tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155510 Thu, 13 Dec 2018 21:33:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155510 <![CDATA[Usługa prawna w zakresie stworzenia regulaminów i gwarancji produktowych oraz uzyskanie ochrony własności przemysłowej]]> Zakres Zamówienia obejmuje: stworzenie regulaminów usług i gwarancji produktowych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek, przygotowanie do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny, uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszące się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155124 Wed, 12 Dec 2018 14:04:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155124 <![CDATA[Dokonanie trzech wstępnych zgłoszeń patentowych (provisional) w US Patent Office (USPTO) celem uzyskania praw pierwszeństwa konwencyjnego dla ww. wynalazków oraz dokonanie trzech międzynarodowych zgłoszeń patentowych w procedurze PCT (Patent Cooperation Treaty) wywodzących pierwszeństwo z ww. zgłoszeń wstępnych celem rozszerzenia zakresu terytorialnego ochrony patentowej ww. wynalazków]]> Dokonanie trzech wstępnych zgłoszeń patentowych (provisional) w US Patent Office (USPTO) celem uzyskania praw pierwszeństwa konwencyjnego dla ww. wynalazków oraz dokonanie trzech międzynarodowych zgłoszeń patentowych w procedurze PCT (Patent Cooperation Treaty) wywodzących pierwszeństwo z ww. zgłoszeń wstępnych celem rozszerzenia zakresu terytorialnego ochrony patentowej ww. wynalazków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154305 Tue, 11 Dec 2018 18:19:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154305 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na poradnictwo prawne KDP - etap II]]> Przedmiotem zamówienia jest indywidualne poradnictwo prawne dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154628 Mon, 10 Dec 2018 14:55:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154628 <![CDATA[Usługi doradcze związane z przygotowaniem formalno-prawnym do rozpoczęcia działalności na rynkach USA i Japonii]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług doradczych związanych z przygotowaniem formalno-prawnym do rozpoczęcia działalności na rynkach USA i Japonii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154434 Sat, 08 Dec 2018 23:55:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154434