Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 09:54:46 +0200 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181381 Tue, 23 Apr 2019 17:21:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181381 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca oceny skutków wprowadzonych zmian prawnych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. 2. Założona w budżecie projektu kwota brutto za wykonanie ekspertyzy wynosi 4000 zł. 3. Cele ekspertyzy: • Ocena wpływu rozwiązań zaproponowanych w dokumencie na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, • Ocena w jakim stopniu zmiany zawarte w projekcie ustawy wpływają na konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, • Rekomendacje na potrzeby przygotowania stanowiska dla administracji rządowej dot. proponowanych zmian dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 4. Zakres ekspertyzy: Ekspertyza dotyczy planowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366/katalog/12577127#12577127 Ekspertyza powinna mieć objętość ok. 15- 20 stron maszynopisu i zawierać odniesienia do wszystkich celów określonych dla ekspertyzy w opisie przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181418 Tue, 23 Apr 2019 16:18:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181418 <![CDATA[Świadczenie usług poradnictwa prawnego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa prawnego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich. Funkcjonowanie poradni wsparcia jest celem projektu „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181407 Tue, 23 Apr 2019 15:59:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181407 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług specjalistycznych prawnych na rzecz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących działalność gospodarczą – działających na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Zamawiający realizujący Projekt w ramach Osi Priorytetowej 7 – Włączenie Społeczne, Działania 7.3 – Ekonomia Społeczna, Poddziałania 7.3.2 – Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia ofert na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług specjalistycznych prawych na rzecz PS – prowadzących działalność gospodarczą – działających na terenie subregionu pilskiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181247 Tue, 23 Apr 2019 14:36:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181247 <![CDATA[Doradztwo formalno-prawne dla grup inicjatywnych, istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa formalno-prawnego dla grup inicjatywnych oraz istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), Przedsiębiorstw Społecznych (PS) – średnio 120h/m-c. Usługi będą świadczone od dnia podpisania umowy. Planowany na etapie zapytania termin zakończenia realizacji usług – 31.12.2022. Szczegółowe warunki umowy będą uzgadniane z wyłonionym Wykonawcą. Umowa zostanie podpisana przez partnera projektu Fundację Pokolenia. Praca stacjonarna oraz w terenie na obszarze metropolii (powiaty: Gdańsk, Gdynia, Sopot, tczewski, gdański, nowodworski, kartuski, wejherowski, pucki). Praca stacjonarna głównie w biurze partnera: Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dyspozycyjności w zakresie udziału w spotkaniach z kadrą OWES, kadrą PES/PS oraz grupami inicjatywnymi, a także w zakresie bezpośredniego kontaktu z obsługiwanymi podmiotami i grupami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181335 Tue, 23 Apr 2019 14:03:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181335 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego prawnego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”.]]> Zamawiający realizujący Projekt w ramach Osi Priorytetowej 7 – Włączenie Społeczne, Działania 7.3 – Ekonomia Społeczna, Poddziałania 7.3.2 – Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia ofert na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego prawnego na rzecz PES oraz PS – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem PES lub PS działającego na terenie subregionu pilskiego, obejmującego w szczególności następującą tematykę: 1) prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS, 2) prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, 3) podatki bezpośrednie i pośrednie, 4) wykonywanie czynności administracyjnych i sądowych związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem PES lub PS (m.in. przygotowywanie aktów założycielskich, zgłoszenie podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego, zgłaszanie wszelkich zmian do Krajowego Rejestru Sądowego), 5) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181189 Tue, 23 Apr 2019 09:09:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181189 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180968 Fri, 19 Apr 2019 12:05:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180968 <![CDATA[POPW12/2019/04/18/2 zapytanie ofertowe]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych wg poniższej specyfikacji: Zakres usług/ Specyfikacja: 1.Analiza stanu legislacji rejestratorów rozmów – Bułgaria 2.Analiza stanu legislacji rejestratorów rozmów – USA 3. Opracowanie wzorów kontraktów sprzedażowych- Bułgaria 4. Opracowanie wzorów kontraktów sprzedażowych – USA 5.Usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji oraz procedur rejestracji znaku towarowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180701 Thu, 18 Apr 2019 15:21:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180701 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180599 Thu, 18 Apr 2019 12:12:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180599 <![CDATA[Doradztwo personalne- nabór na prawnika w projekcie " Lepsze jutro II"]]> Przedmiotem zamówienia jest doradztwo personalne na stanowisku prawnika w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – Zadanie 3. Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180286 Wed, 17 Apr 2019 16:05:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180286 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług zgodnie z poniższą specyfikacją: 1) Usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji oraz procedur rejestracji znaku towarowego: - usługa obejmuje przygotowanie dokumentacji i wytycznych dla firmy Probio pod kątem zabezpieczenia znaku towarowego poprzez zastrzeżenie go na terenie Ukrainy W ramach wykonania zadania Wykonawca przedstawi raport z przeprowadzonych działań. Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 2) Doradztwo związane z przygotowaniem do certyfikacji - przygotowanie procedur i dokumentacji dla trzech produktów, które podlegają internacjonalizacji: - PROBIOCID MASTER - PROBIOCID CLS - TOXINSORB W ramach wykonania zadania Wykonawca przedstawi raport z przeprowadzonych działań. Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 3) Analiza stanu legislacji w zakresie spółek handlowych na Ukrainie W ramach wykonania zadania Wykonawca przedstawi raport z przeprowadzonych działań. Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 4) Opracowanie umowy spółki TOB (spółka TOB jako ukraiński odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Umowa spółki TBO powinna zostać przygotowana w języku ukraińskim i polskim. Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 5) Analiza stanu legislacji specjalistycznych dodatków do mieszanek paszowych W ramach wykonania zadania Wykonawca przedstawi raport z przeprowadzonych działań, który powinien wskazać procedury rejestracji na Ukrainie produktów zawierających specjalistyczne dodatki do mieszanek paszowych. Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 6) Opracowanie wzorów kontraktów sprzedażowych Wzory kontraktów sprzedażowych powinny być zgodne z obowiązującymi na Ukrainie przepisami, przy jednoczesnym prawnym zabezpieczeniu interesów firmy Probio. Wzory kontraktów muszą być przygotowane w języku ukraińskim i polskim. Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180437 Wed, 17 Apr 2019 15:53:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180437 <![CDATA[Porady i pomoc prawna dla Uczestników Projektu]]> Pomoc prawna uczestnikom projektu i ich rodzinom w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeniowego, sporządzanie wniosków i pism urzędowych i sądowych. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 250 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 420 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179882 Tue, 16 Apr 2019 11:32:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179882 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia rozwiązań umożliwiających budowę serwisu/platformy lub aplikacji skierowanej do obsługi prawnej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze szczególnym uwzględnieniem spraw korporacyjnych oraz windykacji wierzytelności.]]> Celem projektu jest stworzenie rozwiązań umożliwiających budowę serwisu/platformy lub aplikacji skierowanej do obsługi prawnej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze szczególnym uwzględnieniem spraw korporacyjnych oraz windykacji wierzytelności. Wynik opracowania powinien wskazywać na innowacyjne w skali krajowej rozwiązania dla tego rodzaju działalności znacząco wspomagające wypełnianie zobowiązań prawnych lub dochodzenie należności. Celem projektu jest usprawnienie działalności spółek i stworzenie przyjaznego otoczenia usługowego dzięki którym najpopularniejsza forma prowadzenia działalności w Polsce będzie bezpieczna z punktu widzenia prawnego i łatwa dla osoby potencjalnie niezwiązanej z prawem. Istotne jest także by koszty obsługi prawnej spółek nie stanowiły bariery dostępu dla potencjalnego klienta, stąd potrzeba automatyzacji niektórych rodzajów usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16557 Mon, 15 Apr 2019 15:57:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16557 <![CDATA[Usługa wykonywania czynności pełnomocnika ds. informacji niejawnych w procedurze tworzenia kancelarii do obsługi dokumentów niejawnych o klauzuli tajne w ramach projektu pt. „Utworzenie pakietów charakterystycznych dla branży budowlanej przez Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis i partnerów” realizowanego w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie: RPWM.01.04.02 Pakietowanie produktów i usług.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania czynności pełnomocnika ds. informacji niejawnych w procedurze tworzenia kancelarii do obsługi dokumentów niejawnych o klauzuli tajne w ramach projektu pt. „Utworzenie pakietów charakterystycznych dla branży budowlanej przez Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis i partnerów” realizowanego w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie: RPWM.01.04.02 Pakietowanie produktów i usług. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie – Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 3. ZAMAWIAJĄCY / PARTNER PROJEKTU: Inwest-Serwis Sp. z o.o. ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn Adres do doręczeń ofert : ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179461 Fri, 12 Apr 2019 21:57:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179461 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6024/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6024/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175155 Fri, 22 Mar 2019 16:20:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175155