Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:28:51 +0100 <![CDATA[Zakup analiz prawnych, ekonomicznych, marketingowych oraz usług doradczych]]> Przedmiotem zamówienia są usługi prawne, ekonomiczne, marketingowe i doradcze w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu obejmującego ochronę zgłoszenia patentowego, dotyczącego kompozycji hamującej łaknienie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221615 Fri, 06 Dec 2019 16:21:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221615 <![CDATA[Świadczenie usług inkubujących - doradztwo prawne dla podmiotów objętych wsparciem projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim” Nr postępowania: 01/SZOWES_OWES_RSZK/12/2019]]> świadczenie usług inkubujących - doradztwa prawnego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem zgodnie z potrzebami i zapotrzebowaniem zgłaszanym przez PES, PS w trakcie realizacji projektu. Wymienione poniżej zagadnienia Zamawiający traktuje jako przykładowe i zastrzega możliwość zgłaszania potrzeb doradztwa prawnego w szerszym zakresie, a w szczególności dotyczącym określonej branży zawierającej się w danym obszarze merytorycznym. Do zakresu świadczenia usług doradztwa prawnego zaliczamy w szczególności: • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS), • prawne aspekty funkcjonowania w obszarze ekonomii społecznej, • zatrudnianie w podmiotach PS, w tym zatrudniania osób niepełnosprawnych, • prawne aspekty zakładania podmiotów ekonomii społecznej (PES), • prawne aspekty rejestrowania PES, • prawne aspekty przekształcania PES w PS, • prawne aspekty założenia i prowadzenia działalności PES, PS prowadzonych zgodnie ze szczegółowymi przepisami branżowymi. • pomoc w przygotowaniu pism w imieniu uczestników projektu dla: a) podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym także podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne); b) podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstw społecznych (zwanych dalej: przedsiębiorstwami społecznymi - PS), prowadzących działalność w ramach ekonomii społecznej na terenie powiatów powiat: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski. Szczegółowe informacje w załączeniu - SIWS i załączniki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221483 Thu, 05 Dec 2019 16:04:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221483 <![CDATA[Usługa specjalisty d.s. opieki prawnej]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalisty d.s. opieki prawnej w ramach projektu "Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób niepełnosprawnych w powiecie tucholskim", polegającym na testowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221472 Thu, 05 Dec 2019 15:51:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221472 <![CDATA[Świadczenie porad prawnych]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie porad prawnych w miejscu zamieszkania Uczestników projektu (mieszkańców Poznania) w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki – Centrum Usług Domowych w ramach projektu pn. „USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA” (nr RPWP.07.02.02-30-0065/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220963 Tue, 03 Dec 2019 14:27:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220963 <![CDATA[Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego, tj. pomocy prawnej, w ramach projektu „Razem możemy więcej!” realizowanego przez Fundację Green Europe w Białogardzie]]> Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220493 Fri, 29 Nov 2019 16:47:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220493 <![CDATA[Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu mediacji dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze z województwa opolskiego, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020]]> Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu mediacji dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze z województwa opolskiego, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220319 Fri, 29 Nov 2019 11:20:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220319 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 9/MOTYLE2/FRES/2019]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie doradztwa prawnego dla uczestników/czek projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska – będzie nas więcej”. Zakres doradztwa prawnego, m.in.: aspekty prawa rodzinnego (problemy opieki nad osobą zależną np. starszą, niepełnosprawną, dzieckiem), aspekty prawne dotyczące zadłużeń, spadków, rozwodów, alimentów, aspekty prawa lokalowego, aspekty prawa pracy. Szczegółowy zakres doradztwa prawnego będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników/czek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220032 Thu, 28 Nov 2019 10:01:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220032