Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 22:40:03 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe PARTNERA PROJEKTU - FRSO - na usługi prawne, w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu „Model usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.]]> Przedmiotem zamówienia jest prawna obsługa franczyzy z elementami ochrony prawnej, m.in.: - wsparcie doradcze dla franczyzodawcy i franczyzobiorców, (max 7 podmiotów), - obsługa prawna franczyzodawcy i franczyzobiorców w zakresie licencji i znaków, - praca nad stworzeniem umowy franczyzowej: przygotowanie wzoru umowy, konsultacje zmian, opracowanie ostatecznej wersji, - konsultacje merytoryczne zmierzające do utworzenia funduszu franczyzowego, w tym opracowanie dokumentacji związanej z jego funkcjonowaniem, zgodnie z treścią umów franczyzowych, - przygotowanie propozycji mechanizmu prawnej obsługi funduszu oraz sposobów finansowania z opłat przez franczyzobiorców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241678 Mon, 06 Apr 2020 16:05:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241678 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/2020 na usługi związane z analizą możliwości ochrony własności intelektualnej wynikającej z Projektu (usługi rzecznika patentowego)]]> Przedmiotem zamówienia jest Analiza możliwości ochrony własności intelektualnej wynikającej z Projektu (usługi rzecznika patentowego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241651 Mon, 06 Apr 2020 14:19:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241651 <![CDATA[Świadczenie indywidualnych konsultacji prawnych dla seniorów” w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście”]]> Zamówienie dotyczy świadczenia indywidualnych konsultacji prawnych dla seniorów z Dziennego Domu Pobytu w Zawichoście w wymiarze 128 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241058 Wed, 01 Apr 2020 08:17:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241058 <![CDATA[Obsługa prawna i szkoleniowa w ramach procesu legislacyjnego związanego z projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Prezesa UKE]]> Obsługa prawna i szkoleniowa w ramach procesu legislacyjnego związanego z projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Prezesa UKE. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w 2020 r.” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241084 Tue, 31 Mar 2020 15:40:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241084