Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 20:40:32 +0200 <![CDATA[Realizacja usługi specjalistycznej: Stworzenie regulaminu dotyczącego funkcjonowania aplikacji mobilnej, dostosowanego do wymogów prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych oraz krajach spoza UE w języku angielskim wraz czynnościami prowadzących do poprawnego wdrożenia ww. regulaminu na rzecz ARFORTECH Sp. z o.o. (nr KRS 0000786234) – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platforma startowa – Start in Podkarpackie]]> Przedmiotem zapytania jest wybór wykonawcy zamówienia polegającego na: stworzeniu regulaminu dotyczącego funkcjonowania aplikacji mobilnej, dostosowanego do wymogów prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych oraz krajach spoza UE w języku angielskim wraz czynnościami prowadzących do poprawnego wdrożenia ww. regulaminu na rzecz ARFORTECH Sp. z o.o. (nr KRS 0000786234) – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platforma startowa – Start in Podkarpackie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213281 Tue, 22 Oct 2019 14:17:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213281 <![CDATA[The services of a patent attorney and translations related to further proceeding of two European patent applications and subsequent validation]]> Subject of the procurement are the services of a patent attorney and translations required for further proceeding of two European patent applications (application nos. 18189586.3 and 18189593.9) until grant in the European Patent Office and the subsequent validation of the two granted patents in 18 EPO states. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24448 Thu, 17 Oct 2019 16:24:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24448 <![CDATA[Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich]]> Przedmiot inwestycji zlokalizowany ma być w: Polska Zamówienie obejmuje: - Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do EPO - Tłumaczenie dokumentacji zgłoszeniowej na język angielski - Dokonanie Zgłoszenia patentowego do EPO - Złożenie wniosku o badanie merytoryczne - Tłumaczenie dokumentacji w trakcie realizacji procesu ubiegania się o patent - Nadzorowanie terminów i korespondencji z EPO - Analiza zarzutów EPO i przygotowanie odpowiedzi - Tłumaczenie korespondencji z EPO - Przeprowadzenie procesu walidacji w 22 krajach-stronach Konwencji Monachijskiej (Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia, Austria, Węgry, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Irlandia, Dania) - Tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej na etapie walidacji - Nadzorowanie prac zagranicznych kancelarii patentowych na etapie walidacji w danym kraju - Prowadzenie korespondencji z zagranicznymi kancelariami patentowymi na etapie walidacji - Wykonywanie raportów na temat etapu rozwoju zadania każdego ostatniego dnia kwartału dla instytucji pośredniczącej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Specyfikacja. Realizacja zadania zgodnie z wytycznymi ujętymi we wniosku o dofinansowanie. Kopia wniosku zostanie udostępniona Wykonawcy przy podpisaniu umowy. Przedmiot zamówienia opisują kody CPV: kod CPV – 79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24456 Thu, 17 Oct 2019 15:09:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24456 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/EMIC/2019 z dnia 17.10.2019]]> Fundacja Emic zaprasza do składania ofert cenowych na wykonywanie usług prawniczych w zakresie doradztwa obywatelskiego i prawa pracy w ramach projektu pn.: „Pracuj w Polsce!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212407 Thu, 17 Oct 2019 14:48:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212407 <![CDATA[Wybór wykonawcy na udzielanie porad prawnych dla osób starszych w ramach projektu „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę”]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na udzielanie porad prawnych dla osób starszych w ramach projektu „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212328 Thu, 17 Oct 2019 10:55:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212328 <![CDATA[Wybór wykonawcy dla dokonania zgłoszenia znaku towarowego słownego dla Homebox24 sp. z o.o.]]> W ramach realizowanego zamówienia, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na: - Złożenie wniosku na rejestrację europejskiego znaku towarowego słownego w dwóch klasach towarowych, - Dokonanie opłaty online za złożony wniosek przez stronę https://euipo.europa.eu/ohimportal - Przyjęcie pełnomocnictwa spółki do reprezentacji w OHIM Złożony wniosek musi zawierać poprawne nazewnictwo klas towarowych i wykazu świadczonych usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212153 Wed, 16 Oct 2019 14:10:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212153 <![CDATA[Świadczenie usługi noclegowej dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na zasadach określonych w Załączniku nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24400 Wed, 16 Oct 2019 12:51:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24400 <![CDATA[Zakup usługi doradczej dotyczącej badania aspektów prawnych w zakresie przepisów i rozporządzeń nt.: akumulatorów hybrydowych]]> Przedmiotem zamówienia jest Zakup usługi doradczej dotyczącej badania aspektów prawnych w zakresie przepisów i rozporządzeń nt.: akumulatorów hybrydowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24110 Tue, 08 Oct 2019 17:24:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24110