Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 21:50:10 +0200 <![CDATA[Wykonanie usługi zaprojektowania, wydruku i dostarczenia konspektu w związku z realizacją projektu pn.„Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25 -59 lat w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2019-2020” (RPMP.08.06.02-12-0255/18)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zaprojektowania, wydruku i dostarczenia konspektu w ramach realizacji Projektu pn. .„Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25 -59 lat w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2019-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213008 Mon, 21 Oct 2019 14:45:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213008 <![CDATA[Druk i dostawa folderów i ulotek prezentujących produkty Zamawiającego]]> Druk i dostawa do siedziby Zamawiającego ogółem 1000 sztuk materiałów promocyjnych dotyczących produktów Zamawiającego będących przedmiotem działalności eksportowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212889 Mon, 21 Oct 2019 10:44:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212889 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/RPO/ZK dotyczące usług doradczych z zakresu opracowania koncepcji marki przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych oraz dotyczące wykonania materiałów reklamowych i promocyjnych niezbędnych do promocji oferty firmy na targach w wybranych krajach]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza z zakresu opracowania, dostosowania koncepcji marki przedsiębiorstwa Vernitech Sp. z o.o. na wybranych rynkach zagranicznych (Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa) oraz wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych niezbędnych do promocji oferty spółki podczas targów w ww. krajach w ramach projektu pt. Zwiększenie aktywności międzynarodowej spółki Vernitech na rynkach Europy Wschodniej (Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa), współfinansowanego w ramach Poddziałania 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Postępowanie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212743 Fri, 18 Oct 2019 19:03:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212743 <![CDATA[Opracowanie graficzne i wydruk broszury informacyjnej - 1 500 szt.]]> - przygotowanie projektu graficznego broszury, - wydruk 1 500 szt. - format A5 - papier półkredowy, - kolor zadruku dwustronny w pełnym kolorze (10-12 stron), - kod CPV 22140000-3 - po wykonaniu projektu graficznego ulotki Wykonawca zobowiązany będzie do przeslania projektu do akceptacji Zamawiającego, - wydrukowane broszury Wykonawca zobowiązanych jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Broszura musi zawierać: - loga programu z którego jest dofinansowany projekt, - logo/herb Gminy Świebodzice, - tytuł projektu, - testy informujące o projekcie uzgodnione z Zamawiającym, - zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212140 Fri, 18 Oct 2019 07:30:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212140 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej]]> Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej z PCV, jednostronnej w ilości – 1szt., o wymiarach 0,8m (wysokość) x 1,20m (szerokość), na konstrukcji stalowej (2 słupy o średnicy 5cm i wysokości 3m) wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablicę należy wykonać z płyty warstwowej typu DIBOND o grubości min. 2 mm., tło – kolor biały. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212303 Thu, 17 Oct 2019 09:44:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212303 <![CDATA[Druk i dostawa promocyjnych materiałów drukowanych – katalogów]]> Druk i dostawa promocyjnych materiałów drukowanych – katalogów Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Druk 3 rodzajów katalogów i 2 rodzajów broszur na podstawie materiałów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego według poniższej specyfikacji : a) Katalogi - Rozmiar broszury: A4 ( 210 mm x 297 mm ) - Rozmiar projektu: 216 mm x 303 mm ( wliczając 3 mm spadu ) - Zadruk: 4+4 pełnokolorowy dwustronny - Gramatura okładki:170 gsm - Okładka - rodzaj papieru: kreda mat + folia mat jednostronnie + lakier UV - Gramatura środka: 170 gsm - Środek - rodzaj papieru: kreda mat - Wykończenie: oprawa zeszytowa b) Broszury - Rozmiar broszury: A4 ( 210 mm x 297 mm ) - Rozmiar projektu: 216 mm x 303 mm ( wliczając 3 mm spadu ) - Zadruk: 4+4 pełnokolorowy dwustronny - Gramatura:170 gsm - Rodzaj papieru: kreda mat - Wykończenie: oprawa zeszytowa 2. Ilość sztuk 2.1. Katalogi a) Katalog 1 - Liczba stron: 16 str. ( 4 str. okładka + 12 str. wewnętrznych ) - sztuk 300 b) Katalog 2 - Liczba stron: 20 str. ( 4 str. okładka + 16 str. wewnętrznych ) – sztuk 300 c) Katalog 3 - Liczba stron: 28 str. ( 4 str. okładka + 24 str. wewnętrznych ) – sztuk 500 2.2. Broszury a) Broszura 1 - Liczba stron: 8 str. - sztuk 300 b) Broszura 2 - Liczba stron: 8 str. - sztuk 200 3. Dostarczenie katalogów do siedziby zamawiającego w tym zapewnienie odpowiedniego opakowania materiałów i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie transportu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212176 Wed, 16 Oct 2019 14:44:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212176 <![CDATA[Zapytanie ofertowe WCDN/4/2019]]> Wybór wykonawcy materiałów konferencyjnych do projektu „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211947 Tue, 15 Oct 2019 14:56:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211947 <![CDATA[Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych,]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań informacyjno-promocyjnych dotyczących zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablic pamiątkowych dla następujących projektów pn.: 1) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 44 ” – umowa o dofinansowanie POIS zawarta 27.02.2017 r., 2) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b ” – umowa o dofinansowanie POIS zawarta 6.06.2019 r., 3) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Długosza 17 ” – umowa o dofinansowanie POIS zawarta 24.07.2019 r., 4) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24 ” – umowa o dofinansowanie POIS zawarta 6.06.2019 r., 5) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 ” – umowa o dofinansowanie POIS zawarta 6.06.2019 r., 6) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13/14” – umowa o dofinansowanie POIS zawarta 6.06.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211935 Tue, 15 Oct 2019 14:41:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211935 <![CDATA[materiały promocyjne - projekt i wydruk katalogów: Technika Spawalnicza i Technika Sprężonego Powietrza]]> materiały promocyjne - projekt i wydruk katalogów: Technika Spawalnicza i Technika Sprężonego Powietrza https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24337 Tue, 15 Oct 2019 11:07:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24337 <![CDATA[dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługami ich zaprojektowania i wykonania]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów promocyjnych: a) notes – 1000 szt.,; b) długopis – 1000 szt.; c) teczka papierowa – 1000 szt.; zgodnie z opisem jak niżej: 1.1 Notes w formacie A5 Wykonawca zaprojektuje, wykona i dostarczy notes inspirowany naturą i wykonany w 100% z materiałów wtórnych, ze sztywną okładką, zamykany na gumkę, o formacie A5. opcjonalnie z miejscem (gumką) na przechowywanie długopisu lub ołówka. - papier okładki: sztywny, 100% recycled (papier ekologiczny z certyfikatem FSC), - papier środka: w linię, 100% recycled ( papier ekologiczny z certyfikatem FSC i EU Ecolabel) wyprodukowane w EU. Dodatkowo: wstążkowa zakładka, papierowa zakładka z kalendarzem na 2019 i 2020 rok; wewnątrz notesu kieszonka na wizytówki/notatki. Liczba stron: 150 +/- 5. Druk 4 + 4. Rodzaj nadruku: tampo-druk lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego. Zawartość nadruku: zgodnie z identyfikacją wizualną Projektu. Liczba: 1000 szt. Pakowanie: zbiorczo w zamknięte, opisane kartony. Nadruk tylko na okładce. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 3 wzory notesu, z których Zamawiający wybierze jeden, który może jeszcze podlegać dalszym ewentualnym zmianom w celu ostatecznego zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku dalszych zmian, Wykonawca obowiązany jest do ich wprowadzenia każdorazowo w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania uwag przez Zamawiającego. Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem poczty email. 1.2 Długopis Wykonawca zaprojektuje, wykona i dostarczy długopis, z wkładem w kolorze niebieskim w obudowie z materiału ekologicznego/po recyklingu (Długopis biodegradowalny). Druk 4 + 0. Rodzaj nadruku: tampo-druk lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego. Zawartość nadruku: użycie skróconej graficznej nazwy Polskie Mosty Technologiczne (PMT) plus obowiązkowe loga Projektu . Liczba: 1000 szt. Pakowanie: zbiorczo w opisane kartony. W terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego wersji elektronicznej hasła promocyjnego oraz znaku graficznego projektu Polskie Mosty Technologiczne, o którym mowa w ust. 1.4., przedstawi 3 wzory długopisu, z których Zamawiający wybierze jeden, który może jeszcze podlegać ewentualnym zmianom w celu ostatecznego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Liczba sztuk -1000 szt. W przypadku dalszych zmian, Wykonawca obowiązany jest do ich wprowadzenia każdorazowo w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania uwag przez Zamawiającego. Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem poczty email. 1.3 Teczka papierowa w formacie A4 Wykonawca zaprojektuje, wykona i dostarczy teczkę z papieru ekologicznego/po recyklingu zawierającą przednią okładkę oraz tylną okładkę z kieszonką umożliwiającą włożenie dokumentów, w formacie A4. Druk 4 + 0. Rodzaj nadruku: tampo-druk lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego. Zawartość nadruku: zgodnie z identyfikacją wizualną Projektu. Liczba: 1000 szt. Pakowanie: zbiorczo w opisane kartony. Papier ekologiczny z certyfikatem FSC, wyprodukowane w EU. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211565 Mon, 14 Oct 2019 09:41:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211565 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 07/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Intercharm Kijów, Ukraina w terminie 18-20 września 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 Wed, 11 Sep 2019 13:08:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego 05/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beauty Eurasia w Istambule, Turcja w terminie 20-22 czerwca 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 Fri, 07 Jun 2019 09:01:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 04/2019]]> Firma I.M.P.A., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beautyworld Middle East w Dubaju, ZEA w terminie 15-17 kwietnia 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685 Thu, 04 Apr 2019 13:55:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685