Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 25 Jun 2018 00:07:02 +0200 <![CDATA[PHARMANN_ zapytanie ofertowe _Ulotki marketingowe]]> Zapytanie ofertowe dotyczy druku 5 rodzajów ulotek produktowych w języku tajskim (wraz z przygotowaniem plików do druku), zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem graficznym (projekt do wglądu na życzenie) . całkowita ilość ulotek - 4000 szt.(cztery tysiące sztuk). Ulotki muszą być dostarczone jako produkt gotowy. Każdy rodzaj ulotek pakowany osobno w opakowania zbiorcze i odpowiednio opisane. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty( w tym koszty dostawy na adres podany przez Zamawiającego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120396 Thu, 21 Jun 2018 16:03:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120396 <![CDATA[Druk ulotki Aktywatory Młodości wersja angielska]]> druk ulotki Youth Activators (Aktywatory Młodości wersja angielska) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120271 Thu, 21 Jun 2018 13:29:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120271 <![CDATA[Usługa wykonania i montażu tablic pamiątkowych wewnętrznych w ramach projektów pn. "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim" oraz "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”]]> Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 12 tablic wewnętrznych (5 szt. w formacie A3 dla projektu "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim" oraz 5 szt. w formacie A3 i 2 szt. w formacie A1 dla projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119218 Tue, 19 Jun 2018 14:15:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119218 <![CDATA[Usługa wykonania i montażu tablic pamiątkowych zewnętrznych w ramach projektów pn. "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim" oraz "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”]]> Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 4 tablic zewnętrznych (3 szt. dla projektu "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim" oraz 1 szt. dla projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119212 Tue, 19 Jun 2018 14:14:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119212 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/14/2018 dotyczące druku i dodruku publikacji oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” wraz z ich dystrybucją]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja (druk) publikacji i materiałów informacyjnych i promocyjnych (m.in. 3 podręczniki, broszura informacyjna, plakaty i ulotki), ich konfekcjonowanie oraz dostarczenie do wybranych lokalizacji w Polsce. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119105 Fri, 15 Jun 2018 18:15:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119105 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania, tłumaczenia, wydrukowania i dostarczenia ulotek oraz opracowania, tłumaczenia, wydrukowania i dostarczenia katalogów firm łowickiej branży włókienniczej.]]> 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: 1) Opracowanie projektów ulotki i katalogu firm łowickiej branży włókienniczej, 2) Tłumaczenie tekstów zawartych w ulotce i katalogu na języki niemiecki i angielski, 3) Stworzenie projektów graficznych w/w ulotki i katalogu (w tym obróbka graficzna zdjęć), 4) Po akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego, przygotowanie do druku i druk materiałów w wersji polsko-anglo-niemiecko-języcznej: a) ulotek w ilości 15 000 szt. (5 tys. egzemplarzy w j. polskim, 2 tys. egz. w j. niemieckim, 8 tys. egz. j. angielski) b) katalogu w ilości 3 000 szt. 5) Dostawa przedmiotu zamówienia (tj. ulotek i katalogów) do siedziby Zamawiającego. 6) Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu ofertowym SOP.042.9.2018.AS i złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami programowymi RPO WŁ na lata 2014 – 2020 i wytycznymi w zakresie promocji projektów realizowanych z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku: Zapytanie ofertowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118855 Fri, 15 Jun 2018 10:55:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118855 <![CDATA[Opracowanie graficzne, wydruk i montaż: 1 szt. naklejki na autobus na tylną szybę oraz 5 szt. naklejek foliowanych na przystanki autobusowe]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, wydruk i montaż: 1 szt. naklejki na autobus na tylną szybę oraz 5 szt. naklejek foliowanych na przystanki autobusowe. Naklejki mają umożliwić promocję i informację, iż zakupione w ramach projektu przystanki autobusowe oraz autobus zostały dofinansowane ze środków unijnych w ramach ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116808 Thu, 07 Jun 2018 10:16:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116808