Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 23:23:03 +0200 <![CDATA[Wykonanie i dostawę broszur informacyjnych oraz plakatów zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa broszur informacyjnych oraz plakatów, w celu promocji projektu pn. „Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020. KOD CPV – 39294100 – 0 artykuły informacyjne i promocyjne Językiem komunikacji będzie język polski. Wersją obowiązujących dokumentów będzie wersja polskojęzyczna. 1. Dokumenty w oparciu o które realizowane są działania informacyjne i promujące Przedmiot zamówienia musi być zgodny z zasadami dotyczącymi promocji projektów realizowanych w ramach POIiŚ. Uregulowane jest to w niżej wymienionych dokumentach: 1. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”– Załącznik nr 1, 2. „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” – Załącznik nr 2, 3. „Karta Wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” – Załącznik nr 3. Należy zwrócić uwagę, że Wytyczne mogą ulegać zmianom/modyfikacjom w trakcie trwania Umowy, dlatego obowiązkiem Wykonawcy jest ich bieżący monitoring i stosowanie Wytycznych obowiązujących w trakcie realizowania Umowy. Aktualne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241594 Mon, 06 Apr 2020 09:35:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241594 <![CDATA[Opracowanie graficzne, skład, druk oraz dostawa albumu prezentującego unikalne zasoby naturalne, walory krajobrazowe i kulturalne oraz turystyczne gmin: Gródek nad Dunajcem (PL) oraz Gminy Lendak (SK).]]> Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie graficzne, skład, druk oraz dostawa albumu prezentującego unikalne zasoby naturalne, walory krajobrazowe i kulturalne oraz turystyczne gmin: Gródek nad Dunajcem (PL) oraz Gminy Lendak (SK). Do zakresu zamówienia należy również: 1. Prezentacja i uzyskanie akceptacji projektu albumu ze strony Zamawiającego. 2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. Szczegółowe wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zawiera plik "Zapytanie ofertowe" wraz z załącznikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29985 Fri, 03 Apr 2020 10:05:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29985 <![CDATA[Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz dostawa publikacji o tematyce związanej z bioróżnorodnością]]> Postępowanie opublikowane zostało również na stronie BIP Zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/przetarg/8659/opracowanie-merytoryczne-i-graficzne-oraz-dostawa-publikacji-o-tematyce-zwiazanej-z-bioroznorodnoscia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i graficzne oraz dostawa publikacji o tematyce związanej z bioróżnorodnością. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia przez oferenta oferty na: Część I zamówienia lub Część II zamówienia, a także złożenia ofert na obie części zamówienia. CZĘŚĆ I Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydrukowanie oraz dostawa 4 000 szt. publikacji dla dzieci o tematyce związanej z bioróżnorodnością. CZĘŚĆ II Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydruk i dostawa do siedziby Zamawiającego 3 000 szt. publikacji dotyczącej bioróżnorodności zabytkowego parku Plant Miejskich w Kędzierzynie-Koźlu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240270 Wed, 25 Mar 2020 09:40:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240270 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 08/2019]]> Informacja o wyborze oferenta w związku z zapytaniem ofertowym nr 08/2019 z dnia 28.10.2019 rok. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215813 Tue, 05 Nov 2019 14:29:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215813 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 07/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Intercharm Kijów, Ukraina w terminie 18-20 września 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 Wed, 11 Sep 2019 13:08:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego 05/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beauty Eurasia w Istambule, Turcja w terminie 20-22 czerwca 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 Fri, 07 Jun 2019 09:01:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 04/2019]]> Firma I.M.P.A., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beautyworld Middle East w Dubaju, ZEA w terminie 15-17 kwietnia 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685 Thu, 04 Apr 2019 13:55:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685