Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 22 Sep 2018 15:42:02 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.09.2018]]> Skład i przygotowanie projektu graficznego z dostarczonych danych, przygotowanie zdjęć produktowych oraz wykonanie wydruków 2700 szytych katalogów 120 stronicowych w formacie A4 na papierze 135 gr, w kolorze 4+4, w sztywnej okładce 250 gr folia mat. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9490 Fri, 21 Sep 2018 15:20:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9490 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/09/2018 Przygotowanie projektu i druk materiałów informacyjno-promocyjnych.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu materiałów informacyjno-promocyjnych - folderów, wydrukowanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w zapytaniu ofertowym nr 01/09/2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138436 Thu, 20 Sep 2018 15:53:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138436 <![CDATA[Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych 
w postaci materiałów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie w Republice Federalnej Niemiec]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych 
w postaci materiałów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie w Republice Federalnej Niemiec, tj.: - katalogów wraz z ulotkami; - folderów; - długopisów; - wizytówek; - toreb reklamowych; - notesów; - opakowań; - naklejek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138102 Thu, 20 Sep 2018 13:07:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138102 <![CDATA[Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim. Data publikacji – 5 października 2018 r. Liczba stron – jedna strona formatu dziennika. Druk – full color. Artykuł musi zawierać oznaczenia zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Tekst, zdjęcia oraz zgodne z Wytycznymi oznaczenia dostarcza Zamawiający. Wycena powinna uwzględniać wartość autorskich praw majątkowych do dzieła powstałego w wyniku realizacji zamówienia. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138012 Wed, 19 Sep 2018 12:15:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138012 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup materiałów drukowanych i gadżetów reklamowych na targi MEDICA Dusseldorf 2018]]> Opis zakresu objętego przedmiotem zapytania ofertowego: 1) Reklamowa torba papierowa - format powiększony A4, rozkładana (ok. 24x36x9-10 cm) , - z jednej strony zadruk w jednym kolorze tj. logo firmowe + hasło firmowe - z drugiej strony naklejka full color zadrukowana na wymiar A4 tj. reklama produktów Zamawiającego + logotypy* - papier biały, gramatura i konstrukcja gwarantująca nośność do 10 kg, - uszy doklejone, sznurkowe, białe, - Ilość: 800 szt. 2) Długopis reklamowy - metalowy z grawerem ( logo firmowe+ logotypy*), - kolor niebieski lub granatowy, - model jakości COSMO lub równoważny, - Ilość: 800 szt. 3) Notes A5 z okładką - gramatura okładki 170 g - w notesie 25 kartek (gramatura 90 g) w kratkę lub linie z nadrukiem firmowym w stopce ew. w nagłówku, - logotypy*, - kartki wyrywane względem krótszej krawędzi, - notes klejony, - Ilość: 800 szt. 4) Piłka antystresowa - w kolorach firmowych Zamawiającego z nadrukiem logo w jednym kolorze, - logotypy*, - Ilość: 800 szt. 5) Parasol automatyczny - w kolorach firmowych Zamawiającego z nadrukiem logo w jednym kolorze, - logotypy*, - Ilość: 50 szt. 6) Katalog - katalog format A4 - zadruk 4+4 - ilość stron w katalogu 32 + okładka - papier kreda [okładka 250g mat, środek 150g mat.] - oprawa zeszytowa [szyte na płaskie zszywki] - ilość 800 szt. *zgodnie z opisem i wskazówkami zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 22000000-0 Druki i produkty podobne 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki 22150000-6 Broszury 22160000-9 Informatory 39295200-8 Parasole 30192121-5 Długopisy kulkowe 18937100-7 Torby do pakowania towarów 37441700-8 Piłki do ćwiczeń https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137921 Wed, 19 Sep 2018 00:05:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137921 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie składu oraz wydruk i dostawa trzech publikacji w ramach projektu „Tradycje ponad granicami” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020]]> 1. Zaprojektowanie, przygotowanie do druku oraz wydruk i dostawa trzech publikacji. 2. Stworzenie 3 niezależnych interaktywnych prezentacji multimedialnych (z animacjami), prezentacja tłoczona na płytach CD, stanowiąca integralną część wydawnictwa. Nakład 3 x 1500 szt. Prezentacje będzie można przeglądać niezależnie online w internecie oraz będą stałym elementem strony www. 3. Stworzenie 3 niezależnych witryn internetowych z grafiką responsywną dostosowaną do urządzeń mobilnych działających w oparciu o systemy IOS i Android zawierających cały kontent publikacji, optymalizacja kodu każdej ze stron pod przeglądarkę Google. 4. Tłumaczenie tekstów na język słowacki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9232 Mon, 17 Sep 2018 15:03:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9232 <![CDATA[Wydruk katalogów promocyjnych oraz ulotek]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest wydrukowanie 10 000 sztuk katalogów promocyjnych (przewodników turystycznych) oraz 100 000 sztuk ulotek. Wydrukowane materiały należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Podana kwota musi zawierać koszty realizacji powyższych usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137430 Mon, 17 Sep 2018 11:58:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137430 <![CDATA[wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej szt. 1]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż wraz z dostawą 1 szt. tablicy pamiątkowej, Tablica pamiątkowa powinna zawierać:  nazwę Beneficjenta: Gmina Świebodzice,  tytuł projektu: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”,  cel projektu: kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w rejonie ulicy Słowackiego, Krasickiego i Piaskowej w Świebodzicach oraz utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Os. Sudeckie 10.  zestaw logo – znaki FE, barwy RP, herb województwa z napisem „Dolny Śląsk”, znak UE,  adres portalu www.mapadotacji.gov.pl  tablica powinna być wykonana z przezroczystej pleksi,  wielkość tablicy informacyjnej: 80 x 120 cm (wymiar europalety),  napisy na tablicy informacyjnej powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały, w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr, słońce),  tablicę należy zamocować na ścianie budynku za pomocą kołków,  wzór tablicy znajduje się w Internecie na stronie www.rpo.dolnyslask.pl,  projekt tablicy przed wykonaniem podlegał będzie akceptacji przez Wydział Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.  Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcy gwarancji na tablicę,  zamówienie obejmuje dostawę tablic oraz elementów mocowania,  montaż tablic w miejscu realizacji projektu, wskazanym przez Zamawiającego,  Kod CPV 31523200-0 trwałe znaki informacyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137132 Fri, 14 Sep 2018 13:36:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137132 <![CDATA[Usługa opracowania treści, wydruk oraz dostawa podręczników dla uczestników szkoleń w ramach projektu „E-senior”]]> Usługa opracowania treści, wydruk oraz dostawa 1979 sztuk podręczników dla uczestników szkoleń w ramach projektu „E-senior”. Podręczniki muszą zawierać niezbędne treści umożliwiające nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych, przewidzianych w ramach projektu, przez osoby powyżej 65 roku życia, na poziomie podstawowych umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136898 Thu, 13 Sep 2018 15:35:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136898