Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 10:38:03 +0200 <![CDATA[Usługa druku wraz z dostawą materiałów promocyjnych, reklamowych i publikacji na otwarcie Spichlerza Białego dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w związku z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Projektu pn. „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX wiecznych zabytkowych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap 1 – Spichlerz Biały”]]> Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi druku wraz z dostawą materiałów promocyjnych, reklamowych i publikacji w technologii offsetowej i cyfrowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181006 Fri, 19 Apr 2019 14:59:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181006 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/GTB/2019 z dnia: 18.04.2019 r. na opracowanie i wytworzenie materiałów informacyjno – promocyjnych w postaci katalogów i gadżetów reklamowych, oraz produkcję filmu informacyjno – promocyjnego dla firmy Gór – Stal Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest: − opracowanie i wytworzenie materiałów informacyjno – promocyjnych w postaci katalogów; − opracowanie i wytworzenie materiałów informacyjno – promocyjnych w postaci gadżetów promocyjnych; − produkcjia filmu informacyjno - promującego; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180653 Thu, 18 Apr 2019 13:05:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180653 <![CDATA[Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie oraz montażu na elewacji frontowej budynku na rzecz poszczególnych Beneficjentów (Wspólnot Mieszkaniowych) 1 plakatu informacyjnego, promującego projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020]]> Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie oraz montażu na elewacji frontowej budynku na rzecz poszczególnych Beneficjentów (Wspólnot Mieszkaniowych) 1 plakatu informacyjnego, promującego projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać, dostarczyć oraz zamontować na elewacjach budynków Beneficjentów (Wspólnot Mieszkaniowych) ogółem 9 plakatów informacyjnych, o treści indywidualnie zróżnicowanej dla każdego z Beneficjentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17178 Thu, 18 Apr 2019 11:22:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17178 <![CDATA[Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. Dostawa i montaż 88 instalacji solarnych i 237 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. Dostawa i montaż 88 instalacji solarnych i 237 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180292 Thu, 18 Apr 2019 08:10:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180292 <![CDATA[Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przygotowanie projektu i wykonanie tablic informacyjnych: a) wolnostojące tablice informacyjne na stalowym stelażu wykonanym z blachy nierdzewnej w ilości 7 szt, b) opracowanie projektu graficznego tablic zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji (Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020) oraz sugestiami Zamawiającego, c) minimalny format tablic 80 cm x 120 cm, d) trwały materiał (blacha ocynk lub aluminiowa płyta kompozytowa), e) przygotowany projekt graficzny treści tablicy w formacie .jpg lub .pdf, zostanie przekazany zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kilkukrotnej zmiany projektu. f) nadruk kolorowy w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych, g) montaż tablic we wskazanych miejscach przez Zamawiającego. 2.2. Wykonanie materiałów promocyjnych: a) Spot radiowy – 2 spoty (w radio o słuchalności min. 10%): - przygotowanie projektu, produkcja i zlecenie emisji 2 różnych spotów reklamowych, - termin realizacji spotów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, - długość spotu minimum 30 sekund, - 20 emisji każdego spotu, - wykonawca przeprowadzi kampanię w rozgłośni radiowej o zasięgu co najmniej regionalnym. - wykonawca przekaże wyprodukowane spoty na nośniku DVD/CD. - przygotowanie projektu graficznego publikacji (opracowanie zawartości merytorycznej, - wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu emisji spotów radiowych minimum 2 dni robocze przed publikacją pierwszego spotu. b) Artykuł w prasie: - przygotowanie projektu graficznego publikacji (opracowanie zawartości merytorycznej, graficznej, edytorskiej, korekta), - artykuł powinien zostać opracowany w sposób umożliwiający opublikowane na stronach redakcyjnych w formacie 1 strony, kolor 4x4 CMYK, c) Foldery – 100 sztuk: - format A4 w ilości 8 stron, - druk dwustronny na papierze błyszczącym o gramaturze minimum 200g/m2, - kolor 4+4 CMYK, - oprawa zeszytowa zszywana (2 zszywki), - okładka foliowana 1+1, - przygotowanie szaty graficznej oraz części merytorycznej, - wydruk – tekst + zdjęcia. d) Plakaty – 30 sztuk: - format B3 (335x480), - druk jednostronny na papierze błyszczącym o gramaturze minimum 130g/m2, - kolor 4+4 CMYK, - przygotowanie szaty graficznej oraz części merytorycznej, - wydruk – tekst + zdjęcia po stronie wykonawcy. 3.3. Postanowienia ogólne: a) Wykonawca zobowiązuje się przekazać do akceptacji wszelkie materiały opracowane w ramach zlecenia. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do akceptacji ww. treści w terminie, co najmniej 1 dnia od ich przekazania. b) Wszystkie materiały promocyjne jak również inne opracowania muszą zawierać logotypy zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180251 Thu, 18 Apr 2019 08:07:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180251 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4B/2019/REH na wykonanie usługi druku i dostawy ulotek]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca druk i dostawę ulotek w ramach projektu pod tytułem: „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu, utrudniającymi wykonanie pracy zawodowej, w CMP Sp. z o.o.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: • 79810000-5 Usługi drukowania, • 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180258 Wed, 17 Apr 2019 11:57:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180258 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 006/2019 na wykonanie materiałów reklamowych w związku z uczestnictwem na targach UK Games Expo odbywających się w dniach 31.05-02.06.2019 r. w Birmingham (Wielka Brytania).]]> Przedmiotem zamówienia jest – Usługa zaprojektowania i wydruku materiałów reklamowych niezbędnych do prezentacji oferty produktowej firmy oraz jej pozostałych atutów w czasie trwania targów UK Games Expo. KOD CPV 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179939 Tue, 16 Apr 2019 13:00:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179939 <![CDATA[Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na projekt, skład i przygotowanie do druku wydawnictw dot. promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych]]> http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-wylaczone-ze-stosowania-pzp/centrala-kowr-zapytanie-ofertowe-na-projekt-sklad-i-przygotowanie-do-druku-wydawnictw-dot-promocji-polskich-produktow-rolno-spozywczych-na-rynkach-zagranicznych-15042019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179838 Tue, 16 Apr 2019 09:40:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179838 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 04/2019]]> Firma I.M.P.A., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beautyworld Middle East w Dubaju, ZEA w terminie 15-17 kwietnia 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685 Thu, 04 Apr 2019 13:55:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685