Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 17 Mar 2018 21:29:54 +0100 <![CDATA[Zaprojektowanie i wytworzenie materiałów promocyjnych - foldery produktowe]]> Zaprojektowanie i wytworzenie materiałów promocyjnych - folderów produktowych: a)- ilość: 5000, - forma: książeczka A4, ilość stron 20 (10 kartek) - uszlachetnienia: folia i lakier UV, - druk: dwustronny, - grafika: indywidualna, do opracowania z materiałów powierzonych w języku polskim; - język: rosyjski, - papier: kreda mat, - gramatura: 130g; b)- ilość: 5000, - forma: książeczka A4, ilość stron 20 (10 kartek) - uszlachetnienia: folia i lakier UV, - druk: dwustronny, - grafika: indywidualna, do opracowania z materiałów powierzonych w języku polskim; - język: francuski, - papier: kreda mat, - gramatura: 130g; c)- ilość: 500, - forma: książeczka A4, ilość stron 20 (10 kartek) - uszlachetnienia: folia i lakier UV, - druk: dwustronny, - grafika: indywidualna, do opracowania z materiałów powierzonych w języku polskim; - język: kazachskim i rosyjskim, - papier: kreda mat, - gramatura: 130g; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096892 Fri, 16 Mar 2018 18:56:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096892 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/5.2/D/2018 Na Wydruk i dostarczenie materiałów na szkolenia realizowane w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.]]> Przedmiotem zamówienia jest: Wydruk (w tym projekt graficzny, opracowanie, skład) i dostarczenie materiałów szkoleniowych – skryptu dla Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”: Skrypt – prezentacje i ćwiczenia – max. 60 stron, wydruk jednostronny, czarno biały, pierwsza strona w kolorze, format A4, papier 150g/m2, okładka 300 g/m2, trwale spięty tj. zbindowany, okładka: front przezroczysty, tył okładka w kolorze granatowym lub zielonym. Planowana ilość sztuk 460. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096715 Thu, 15 Mar 2018 22:43:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096715 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 03/03/2018/OWES/SGR – materiały szkoleniowe]]> W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z zakresu przygotowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych na wydarzenia organizowane w ramach przedmiotowego projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096246 Wed, 14 Mar 2018 14:50:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096246 <![CDATA[Projekt, opracowanie graficzne i wykonanie pomocy i artykułów szkoleniowych w ramach projektu pt." Interdyscyplinarne Warsztaty Edukacyjne KU PRZYSZŁOŚCI"]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie 3600 kompletów pomocy i artykułów szkoleniowych, na które składają się: 1. Plecak bawełniany ze sznurkiem (min. 140 g, bawełna w kolorze naturalnym, wymiary nie mniejsze niż 37x46,5 cm), nadruk 1 kolor - nie mniejszy niż 20x20 cm, Ilość: 3.600 sztuk; 2. Piórnik płócienny wykonany z lnu, zapinany na guziczek (w zestawie kolorowe długopisy (3 – różne kolory), ołówek, temperówka, gumka do ścierania, linijka), nadruk 1 kolor w 1 miejscu wzdłuż piórnika, Ilość: 3.600 kompletów; 3. Notes eko nie mniejszy niż B6 z kartkami nie mniej niż 80 (bindowany, grzbiet metalowy, kartki z papieru recyklingowego) z długopisem ekologicznym (wykonany z kartonu i biodegradowalnego plastiku), nadruk 1 kolor na notesie, Ilość: 3.600 kompletów; Wszystkie materiały promocyjne opisane powyżej muszą zawierać logotypy wg zapisów Zapytania Ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095922 Tue, 13 Mar 2018 20:28:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095922 <![CDATA[Druk i dostarczenie materiałów na Targi Pracy: plakatu i informatora targowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi druku oraz dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów użytkowych na Targi Pracy, tj. informatora targowego oraz plakatu wg dostarczonych przez Zamawiającego projektów graficznych tych materiałów w ramach projektu „Akademia Kompetentnego Studenta” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie (nr umowy POWR.03.01.00-00-B012/17-00). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095952 Tue, 13 Mar 2018 15:43:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095952 <![CDATA[Opracowanie projektu graficznego, składu i przygotowanie do druku zestawu publikacji]]> Usługa przygotowania do druku zestawu publikacji, w tym opracowanie projektu graficznego dla: serii 50 raportów, 1 raportu o postępach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce i 1 poradnika dla użytkowników narzędzia analitycznego oraz skład ww. publikacji, w tym przygotowanie plików do druku. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia polegającego na: 1/ usłudze przygotowania projektu graficznego serii 50 raportów o pieczy zastępczej w 50 powiatach, 1 raportu o postępach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce i 1 poradnika dla użytkowników narzędzia analitycznego; 2/ usłudze składu 50 raportów o pieczy zastępczej w 50 powiatach, tylko w wersji elektronicznej; 3/ usłudze składu raportu o postępach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce, w wersji elektronicznej i do druku, przygotowanie do druku; 4/ usłudze składu poradnika dla użytkowników narzędzia analitycznego, w wersji elektronicznej i do druku, przygotowanie do druku, w ramach projektu pn. „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” (POWR.02.08.00-00-0002/15) realizowanego przez WiseEuropa w partnerstwie z Fundacją Przyjaciółka i Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095667 Mon, 12 Mar 2018 21:13:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095667 <![CDATA[Usługa wydruku European Cybersecurity Market nr 5]]> Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą w Krakowie, ul. Feldmana 4/9-10, 31130 Kraków, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145838, NIP 6751302992, Nr REGON 35668376, zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe dot. Usługi wydruku European Cybersecurity Market nr 5 w ramach projektu „CYBERSEC in MAŁOPOLSKA - sieć zintegrowanych działań wspierających i promujących małopolskie firmy sektora ICT i budujących cyberbezpieczeństwo regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarski”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095118 Mon, 12 Mar 2018 09:25:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095118 <![CDATA[Dostawa materiałów dydaktycznych do szkoleń językowych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski) w ramach projektu „Level Up – kompleksowy program nabywania kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej”.]]> Zamawiającym jest ALIA SCHOOL. Centrum Językowe Alicja Swatek NIP 8992528121 - partner projektu „Level Up – kompleksowy program nabywania kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do szkoleń językowych (angielski, niemiecki, francuski) w ramach projektu „Level Up – kompleksowy program nabywania kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej”. Przedmiot zamówienia opiewa na 528 kompletów dydaktycznych, z których każdy zawiera podręcznik wraz z płytą CD oraz zeszytem ćwiczeń (w tym: 372 komplety do nauki języka angielskiego, 132 komplety do nauki języka niemieckiego, 24 komplety do nauki języka francuskiego), gdzie podana ilość jest ilością maksymalną, zaś faktycznie zamówiona ilość podręczników wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Pojedyncza dostawa podręczników, niezależnie od ilości zamawianych sztuk, nastąpi w ciągu 7 dni liczonych od dnia złożenia wykonawcy zamówienia przez Zamawiającego. Komplety dydaktyczne powinny zawierać pełny materiał merytoryczny z zakresu szkoleń językowych (angielski, niemiecki, francuski) zgodnych z wymaganym jednym poziomem (A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2) ramy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Zakres oferowanego przez Wykonawcę kompletu dydaktycznego powinien zawierać takie elementy jak: Podręcznik wraz z ćwiczeniami oraz płytą CD powinien obejmować zakresem materiału jeden poziom znajomości języka obcego według norm ESOKJ, tj. A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2 (ilość kompletów dydaktycznych z danego poziomu będzie ustalana zgodnie z zapotrzebowaniem kursantów, przystępujących do projektu). Szczegółowy opis zamówienia i wymaganych norm ESOKJ znajduje się z załączniku " Zapytanie ofertowe nr 1_ASC_2018" do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095194 Sat, 10 Mar 2018 16:43:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095194 <![CDATA[Zakup gadżetów promocyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup gadżetów promocyjnych. Opis zakresu objętego przedmiotem zapytania ofertowego: • Opracowanie projektów gadżetów promocyjnych (wizytownik, pendrive, zestaw pióro+długopis) i dostawa ich do siedziby Zamawiającego • Zestaw pióro + długopis - 70 sztuk; materiał: metal; kolor: chromowy; rozmiar (cm)- pudełko (od 19 do 20)x(od 3 do 4) x (od 8 do 9) • Pendrive 8GB - 50 sztuk; obudowa: skórzano-metalowa; wymiar: (od 57 do 59) mm x (od 20 do 22) mm x (od 13 do 15) mm; powierzchnia logo przód; skórzany element: (od 29 do 31) mm x (od 17 do 19) mm; metalowy element: (od 27 do 29) mm x (od 14 do 16) mm powierzchnia logo tył: skórzany element: (od 29 do 31)mm x (od 17 do 19)mm; opakowanie jednostkowe: kartonik smycz: tak • Wizytownik - 40 sztuk: materiał: skóra ekologiczna; rozmiar (cm): (od 8 do 9)cm x (od 5 do 7)cm x (od 1 do 2) cm; kolor: czarny Gadżety promocyjne muszą zawierać oznakowanie zgodnie z wytycznymi dot. Promocji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: "Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji" opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl. oraz wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki zgodnie z projektem udostępnionym na stronie internetowej www.mr.gov.pl. a) Gadżety promocyjne zostaną wykonane w oparciu o opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego projekt. b) Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu projekt gadżetów promocyjnych. c) Projekt musi uwzględniać wymagania zawarte w niniejszym punkcie Zapytania ofertowego tj. Opisie przedmiotu zamówienia. d) Zamawiający zaakceptuje projekt, wezwie Wykonawcę do naniesienia poprawek, lub odrzuci projekt. e) Odrzucenie projektu może nastąpić wyłącznie w przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. f) W przypadku dwukrotnego odrzucenia projektu przez Zamawiającego, umowa może ulec rozwiązaniu z winy Wykonawcy. g) Czas na wykonanie projektu wlicza się do czasu realizacji zamówienia określonego przez Wykonawcę w Ofercie. Dostawa gadżetów promocyjnych zastanie potwierdzona poprzez sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony w ciągu trzech dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę ostatnich sztuk gadżetów promocyjnych. Kody CPV: 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy, 22852000-7 Foldery reklamowe, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094931 Fri, 09 Mar 2018 09:22:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094931