Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:44:17 +0100 <![CDATA[Zaprojektowanie oraz wykonanie materiałów edukacyjno- informacyjnych oraz promocyjnych dot. ochrony powietrza dla projektu pod nazwą Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie materiałów edukacyjno- informacyjnych oraz promocyjnych dot. ochrony powietrza dla projektu pod nazwą Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221095 Fri, 06 Dec 2019 13:47:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221095 <![CDATA[Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowych]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II” zwany w dalszej części Projektem współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach (nr Umowy o dofinansowanie Projektu POIS.02.03.00-00-0100/17-00 z dnia 04.04.2018 r.) w zakresie zadania w zakresie zadania „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowych.” NAZWA PROJEKTU: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II”” Część 1. Tablice 80*120 (cm) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wydrukowanie tablic, wykonanie konstrukcji oraz zamontowanie tablic w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Pleszew. Konstrukcja winna być wykonana z rury kwadrat o przekroju nie mniejszej niż 20*40 (mm), zakonserwowana oraz pomalowana na kolor zielony. Prześwit pomiędzy podłożem (chodnik, gleba) a dolną krawędzią tablicy po dokonaniu montażu winien wynosić min. 2,20 m, tj.: całkowita wysokość konstrukcji musi wynosić min. 3,5 m. Tablice muszą być wykonane na podkładach z blachy ocynkowanej, natomiast lico tablicy może być wykonane dowolną techniką (sitodruk, druk wielkoformatowy, folia samoprzylepna - folia odblaskowa II generacji biała) zapewniającą trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 5 lat. Montaż tablic do konstrukcji za pomocą nitów lub blacho wkrętów. Ilość: 3 sztuki. Część 2: Tablica 200*300 (cm) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wydrukowanie tablicy oraz zamontowanie do istniejącej konstrukcji na terenie oczyszczalni ścieków Pleszew, Zielona Łąka 14 a. Tablica musi być wykonana na podkładzie z blachy ocynkowanej, natomiast lico tablicy może być wykonane dowolną techniką (sitodruk, druk wielkoformatowy, folia samoprzylepna - folia odblaskowa II generacji biała) zapewniającą trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 5 lat. Montaż tablicy do konstrukcji za pomocą nitów lub blacho wkrętów. Ilość: 1 sztuka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221382 Thu, 05 Dec 2019 12:42:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221382 <![CDATA[Opracowanie, korekta wydruk i dostarczenie publikacji „Jak Dąbrowianie fabrykę odzyskali. Reportaż z procesu rewitalizacji miejsc i pamięci” na potrzeby realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”]]> Opracowanie, korekta wydruk i dostarczenie publikacji „Jak Dąbrowianie fabrykę odzyskali. Reportaż z procesu rewitalizacji miejsc i pamięci” na potrzeby realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” dokonywane jest w związku z realizacją przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej projektu „Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26672 Mon, 02 Dec 2019 16:31:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26672 <![CDATA[106/ZK/2019/RNW Usługi reklamowe]]> 1. Zamawiający realizuje projekt pn. „RAK NA WSPAK”, którego celem jest profilaktyka zdrowotna polegająca na przeprowadzeniu badań kolonoskopowych, wśród osób mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem osób z Kielc i 10 gmin ościennych, tj. Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. 2. Przedmiotem zamówienia opracowanie projektów graficznych i wykonanie: plakatów, ulotek, roll upów, montaż grafiki reklamowej na tablicach informacyjnych (bilbordach), montaż ramy i reklamy wielkoformatowej, oklejenie autobusów, ekspozycja plakatów w autobusach, banery informacyjne, druk plansz informacyjnych. 3. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z Charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do zaproszenia oraz w projekcie umowy – załącznik nr 7 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia. 3.1 Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 79342200-5, 79810000-5 3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220754 Mon, 02 Dec 2019 16:26:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220754 <![CDATA[Wykonanie opracowania graficznego, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych i podręcznika]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania graficznego, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych i podręcznika w ramach projektu Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy. Zamówienie składa się z następujących elementów: 1. skład , projekt, redakcja techniczna oraz korekta techniczna folderu informacyjnego i podręcznika 2. Druk folderu informacyjnego 3. Druk podręcznika wdrażania metodologii 4. Dystrybucja wydrukowanych materiałów do 340 Powiatowych Urzędów Pracy oraz siedziby Zamawiającego Bezwzględny termin realizacji całości usługi: 30.12.2019, przy czym Wykonawca który zadeklaruje wcześniejszy termin realizacji będzie premiowany przy ocenia oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220431 Sat, 30 Nov 2019 19:27:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220431 <![CDATA[Zapytanie ofertowe: Zapewnienie materiałów poligraficznych do promocji wydarzenia: imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r. we Włoszczowie]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie materiałów poligraficznych do promocji wydarzenia: imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami, w dniu 12 grudnia 2019 r. we Włoszczowie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220547 Fri, 29 Nov 2019 23:15:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220547 <![CDATA[Usługi drukowania w podziale na Zadania.]]> Zadanie I. Notes Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi drukowania notesów formatu A5 na spirali, 50 kartek w linie, z perforacją, zgodnie z poniższymi wymaganiami: Wymiary: 14,8 x 20,8 cm (+/- 2%) + szerokość dopasowanej spirali. Ilość: 1 000 sztuk. Okładka przód i tył: druk pełnokolorowy 4+4, papier 350 g/m2 kreda mat + folia mat. Na pierwszej stronie przedniej okładki dodany lakier UV wybiórczy. Wsad notesu: druk 4+1, 50 kartek, papier 90 g/m2. Dodatkowo perforacja umożliwiające łatwe i estetyczne wyrywanie kartek. Linie na obydwu stronach kartki muszą na siebie zachodzić (nie mogą być przemieszczone względem siebie i prześwitywać, co utrudniłoby pisanie). Spirala: w kolorze złotym, dopasowana wielkością do ilości kartek (umożliwiająca łatwe przekładanie kartek), zamocowana wzdłuż dłuższego, lewego boku notesu. Zadanie II Zdjęcia w oprawie Wymiar/format: 40x60 cm lub 60x40 cm, druk pełnokolorowy, papier matowy o gramaturze nie mniejszej niż 240 g/m2. Ilość: 14 indywidualnych zdjęć Oprawa zdjęć: 14 indywidualnych antyram, formatem dopasowanych do zdjęć o wymiarze 40x60 cm lub 60x40 cm. W skład antyramy wchodzą: klipsy mocujące, plexi przejrzyste o grubości ok.1 mm, płyta tylna HDF o grubości ok. 3 mm, zawieszki do powieszenia w pionie i poziomie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220049 Thu, 28 Nov 2019 11:02:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220049 <![CDATA[Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie oraz montażu na elewacji frontowej budynku na rzecz poszczególnych Beneficjentów (Wspólnot Mieszkaniowych) 1 tablicy pamiątkowej, promującej projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020]]> Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie oraz montażu na elewacji frontowej budynku na rzecz poszczególnych Beneficjentów (Wspólnot Mieszkaniowych) 1 tablicy pamiątkowej, promującej projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać, dostarczyć oraz zamontować na elewacjach budynków Beneficjentów (Wspólnot Mieszkaniowych) ogółem 9 tablic pamiątkowych, o treści indywidualnie zróżnicowanej dla każdego z Beneficjentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26415 Tue, 26 Nov 2019 14:01:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26415 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 08/2019]]> Informacja o wyborze oferenta w związku z zapytaniem ofertowym nr 08/2019 z dnia 28.10.2019 rok. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215813 Tue, 05 Nov 2019 14:29:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215813 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 07/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Intercharm Kijów, Ukraina w terminie 18-20 września 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 Wed, 11 Sep 2019 13:08:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego 05/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beauty Eurasia w Istambule, Turcja w terminie 20-22 czerwca 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 Fri, 07 Jun 2019 09:01:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 04/2019]]> Firma I.M.P.A., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beautyworld Middle East w Dubaju, ZEA w terminie 15-17 kwietnia 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685 Thu, 04 Apr 2019 13:55:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685