Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 12 Jul 2020 19:38:17 +0200 <![CDATA[WYŁONIENIE WYKONAWCY USŁUGI – Wydawnictwo Muzeum Archidiecezji Warmińskiej – Druk i oprawa publikacji wraz z dostawą.]]> Przedmiot zamówienia: Druk i oprawa publikacji wraz z dostawą. Autor: Zbigniew Czernik, Tytuł: Wzgórze Katedralne we Fromborku Dzieje architektury, jej przemiany i funkcje XIII-XX w. ISBN 978-83-954915-0-4 Format w mm 150x235 mm Objętość 278 str. Papier wnętrze Kreda silk 130 g Druk wnętrza 4+4 Oprawa Twarda całopapierowa z grzbietem szytym nićmi /płaskim Oklejka Kreda 130 g Zadruk oklejki i uszlachetnienie 4+0 + lakier błysk Papier wyklejki Offset 140 g / bez zadruku Tektura 2,5 mm Nakład 1 000 egz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252159 Sat, 11 Jul 2020 23:22:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252159 <![CDATA[1.1 Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Zrób to mammo! - Program profilaktyki raka piersi”]]> 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Zrób to mammo! - Program profilaktyki raka piersi” wg Tabeli nr 1. Określenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane 22140000-3 Ulotki 22462000-6 Materiały reklamowe 1.2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: TABELA NR 1 lp. Nazwa Ilość i parametry A Wydruk i dostawa ulotek z instrukcją samobadania piersi (zawieszka pod prysznic) Format DL; zadruk dwustronny pełny kolor; materiał – twarde PCV 5mm; druk UV dwustronny; laminat zabezpieczający - zgodnie z załączonym projektem (projekt poglądowy) Nakład 700 sztuk Wymienione wyżej materiały muszą zawierać oznaczenie projektu:  znak Unii Europejskiej spełniające normy określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;  znak Funduszy Europejskich spełniające normy określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji  oficjalne logo promocyjne Województwa;  logo beneficjenta przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WM pod adresem: www.rpo.malopolska.pl  informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  nazwa projektu Projekt artykułu wymienionego w TABELI 1 pkt. stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania. Wykonawca załączy do oferty/bądź prześle oddzielnie próbkę zamówienia w postaci przykładowego egzemplarza wymienionego w TABELI 1 pkt. A celem weryfikacji paramentów już na etapie Oceny Oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253582 Fri, 10 Jul 2020 13:52:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253582 <![CDATA[PRZYGOTOWANIE I DRUK POLSKO-NIEMIECKIEGO FOLDERU PROMUJĄCEGO PROJEKT „PODNIESIENIE JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIAST PARTNERSKICH ZIELONA GÓRA I COTTBUS” i CENTRUM SPOTKAŃ POLSKO-NIEMIECKICH]]> Przygotowanie i wykonanie polsko-niemieckiego folderu promującego projekt „Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus” i Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33535 Wed, 08 Jul 2020 13:39:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33535 <![CDATA[Dzierżawa drukarki 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi w projekcie dofinansowanym w ramach RP WSL na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dzierżawie drukarki 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi w projekcie dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2 „Medicine Prescriptive System – Inteligentny system sensoryki domowej dla spersonalizowanej preskrypcyjnej ochrony zdrowia”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33556 Tue, 07 Jul 2020 23:20:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33556 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 08/2019]]> Informacja o wyborze oferenta w związku z zapytaniem ofertowym nr 08/2019 z dnia 28.10.2019 rok. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215813 Tue, 05 Nov 2019 14:29:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215813 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 07/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Intercharm Kijów, Ukraina w terminie 18-20 września 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 Wed, 11 Sep 2019 13:08:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego 05/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beauty Eurasia w Istambule, Turcja w terminie 20-22 czerwca 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 Fri, 07 Jun 2019 09:01:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 04/2019]]> Firma I.M.P.A., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beautyworld Middle East w Dubaju, ZEA w terminie 15-17 kwietnia 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685 Thu, 04 Apr 2019 13:55:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685