Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 19 Mar 2018 09:42:27 +0100 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 06/T/NBN/2018 dotyczące przeprowadzenia zajęć przez TRENERA]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Trenera na przeprowadzenie na terenie województwa śląskiego (Katowice) szkolenia "Specjalista ds. social media" dla jednej grupy 13-osobowej w wymiarze 60 godz. dydaktycznych na grupę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097024 Fri, 16 Mar 2018 20:11:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097024 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1_18_1.1.2_0007 na zakup usług programistycznych mających na celu stworzenie oprogramowania dla modułu komunikacji radiowej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług programistycznych mających na celu stworzenie oprogramowania dla modułu komunikacji radiowej. Usługa ma obejmować implementację aplikacji bramy Bluetooth Low Energy udostępniającej komunikację z urządzeniami BLE poprzez protokół HTTPS. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097001 Fri, 16 Mar 2018 16:47:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097001 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2018]]> Prace programistyczne mają na celu zasilenie platformy i aplikacji o nowe, zaktualizowane dane z bazy książek i dane historyczne dostarczane przez partnerów biznesowych (księgarnie internetowe, branża turystyczna) dotyczące m.in. historii zakupów użytkowników. Działania będą miały na celu optymalizację algorytmu poprzez uzupełnianie go o dodatkowe zewnętrzne dane dotyczące użytkowników serwisu. Na tym etapie dodane zostaną również nowe funkcjonalności związane z prezentacją szlaków turystycznych (opcja wyszukiwania po autorze, gatunku literackim etc.), wprowadzone zostaną dodatkowe elementy tj. obiekty związane z kulturą (film, muzyka) w pobliżu szlaków. Prace programistyczne doprowadzą również do wdrożenia nowych funkcjonalności do kont użytkowników – tworzenie własnych szlaków zwiedzania (Personal Planner), system ocen książek/szlaków. Ponadto przeprowadzona zostanie integracja ze stronami www partnerów umożliwiająca przekierowanie do kanału kupna książki. Istotnym działaniem w ramach zadania będzie zakup bazy danych w celu ich aktualizowania. Dla skutecznego działania platformy baza danych musi być regularnie uzupełniania i aktualizowana o dostępne na rynku nowości książkowe, a także rozbudowywana o pozycje obcojęzyczne dedykowane partnerom zagranicznym. a) Prace informatyczne i programistyczne – faza wdrożeniowa b) Zakup bazy danych oraz jej aktualizacja https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096949 Fri, 16 Mar 2018 15:12:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096949 <![CDATA[Stworzenia i wdrożenia dedykowanego systemu B2C – Podkarpacki Ogród o budowie modułowej wraz z dostawą sprzętu informatycznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wdrożenie dedykowanego systemu B2C – Podkarpacki Ogród o budowie modułowej wraz z dostawą sprzętu informatycznego. Planowany do wdrożenia system B2C – Podkarpacki Ogród w technologii TIK w modelu B2C (wraz z elementami B2B) zaimplementowany zostanie celem zaoferowania nowej e-usługi producentom rolnym oraz podmiotom zajmującym się przetwórstwem warzyw i owoców. Przedmiotem zamówienia jest również dostawa ŚT. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAJE PODZIELONY NA CZĘŚCI: I. CZĘŚĆ 1 Zakup wartości niematerialnej i prawnej: W zakresie stworzenia i wdrożenia systemu B2C – Podkarpacki Ogród opierającego się na technologii budowy modularnej, posiadającego następujące moduły funkcjonalne: • Moduł mechanizmu administracji • Moduł profil użytkownika • Moduł panel administracyjny • Moduł magazyn • Moduł produkcja • Moduł karty upraw • Moduł konfiguracja • Moduł karta produktu • Moduł API • Moduł Agroalert • System mobilny II. CZĘŚĆ 2 Dostawa środków trwałych (sprzęt informatyczny) w postaci: • Laptop – 3 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096948 Fri, 16 Mar 2018 15:04:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096948 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 1/03/2018_0035]]> Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 1. Przygotowanie i wdrożenie Systemu e-Urząd oraz wdrożenie 15 nowych usług w obszarze obsługi podatkowej i 10 nowych usług w obszarze nieruchomości w Gminie Kondratowice oraz przeszkolenie wytypowanych pracowników JST z powyższego systemu – 1 część zamówienia 2. Przygotowanie i wdrożenie Interaktywnej platformy informacyjnej o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w Gminie Kondratowice i Mieście Świdnica – 2 część zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096924 Fri, 16 Mar 2018 14:40:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096924 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR K01/QPOZ/2018 - dostawa 33 bezterminowych licencji na oprogramowanie do telekonsultacji, zwanego dalej Systemem Telekonsultacji (33 licencje, w tym 29 dla POZ-ów oraz 4 dla centrum telekonsultacji) umożliwiających realizację Zadania. W ramach Zadania Zamawiający ma uruchomić i wdrożyć w 29 POZ-ach (miejscach udzielania świadczeń) na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego system telekonsultacji, z którego będą korzystać zarówno personel, jak i pacjenci POZ-ów.]]> Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 33 bezterminowych licencji na oprogramowanie do telekonsultacji, zwanego dalej Systemem Telekonsultacji (33 licencje, w tym 29 dla POZ-ów oraz 4 dla centrum telekonsultacji) umożliwiających realizację Zadania. W ramach Zadania Zamawiający ma uruchomić i wdrożyć w 29 POZ-ach (miejscach udzielania świadczeń) na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego system telekonsultacji, z którego będą korzystać zarówno personel, jak i pacjenci POZ-ów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096911 Fri, 16 Mar 2018 14:33:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096911 <![CDATA[System Inwentaryzacji Cyfrowego Muzeum (SICM)]]> Przedmiotem zamówienia jest System Inwentaryzacji Cyfrowego Muzeum (SICM). Dedykowane oprogramowanie niezbędne do świadczenia zaawansowanej usługi dostępu do Systemu Inwentaryzacji Cyfrowego Muzeum (SICM) w modelu SaaS. Będzie to właśnie System Inwentaryzacji Cyfrowego Muzeum (prawa autorskie majątkowe do oprogramowania i licencja wyłączna i bezterminowa) składający się z trzech modułów funkcjonalnych. Będą one stanowiły wartości niematerialne i prawne. Oprogramowanie to zostanie wykonane według koncepcji Wnioskodawcy, na podstawie założeń przekazanych wykonawcy oprogramowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096554 Fri, 16 Mar 2018 13:22:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096554 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 16.03.2018 na wykonywanie zadań w charakterze Animatora]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań w charakterze Animatora. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096824 Fri, 16 Mar 2018 12:29:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096824 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/03/2018]]> Przedmiotem zamówienia Modernizacja oprogramowania poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi i szkoleniami stanowiskowymi dla 5 JST https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096729 Thu, 15 Mar 2018 23:50:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096729 <![CDATA[Wykonanie oprogramowania do wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstwem integrującego się z istniejącym systemem ERP klienta]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oprogramowania do wspierania decyzji biznesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w oparciu o system ERP klienta. Aby zapewnić możliwie jak największą elastyczność systemu, aplikacja zostanie podzielona na moduły, które będą na tyle uniwersalne, aby mogły zostać zmienione bądź dostosowane do potrzeb konkretnego klienta, czy systemu jaki posiada. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096460 Thu, 15 Mar 2018 23:12:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096460 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI INFORMATYCZNE]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi informatycznej polegającej na dostosowaniu produktów zamawiającego do potrzeb rynku docelowego jakim jest Wielka Brytania. W skład tej usługi wchodzą: • przygotowanie 24 templatów (szablonów) stron w wersji angielskiej dla kilku branż, • do każdego templatu przygotowanie projektu graficznego wraz z tekstami, • następnie zaimplementowanie tych projektów na platformie bowwe. Każdy z templatów musi być dostosowany do rynku Wielkiej Brytanii pod względem językowym, ale także graficznym i treści, które będą w nim prezentowane. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096714 Thu, 15 Mar 2018 22:39:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096714 <![CDATA[Innowacyjny system wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rodzin]]> Platforma informatyczna będzie trzonem systemu teleopieki, czyli zdalnej formy pomocy mającej na celu podwyższenie poczucia bezpieczeństwa (monitoring czynności życiowych, monitoring upadków, wyjść poza określony obszar, czujniki bezpieczeństwa), pozwalającej skutecznie reagować w sytuacjach krytycznych, zapewniającej wsparcie dotychczasowej opieki o zautomatyzowane systemy teleinformatyczne. Platforma ma spełniać także funkcję zapobiegającą wykluczeniu ze społeczeństwa osób zależnych i niesamodzielnych poprzez: - łączenie podopiecznych w grupy, ułatwiające nawiązywanie kontaktów, rozwijanie wspólnych pasji, zainteresowań, - gry rozwijające umysł, utrzymujące jego sprawność, np.: Gra Pamięć, szachy, - naukę nowych technologii poprzez korzystanie z dedykowanych urządzeń (terminal), - stały kontakt i "nadzór" rodziny, - osobisty asystent – teleopiekun. System będzie rozwijany o kolejne innowacyjne funkcje ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096702 Thu, 15 Mar 2018 21:09:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096702 <![CDATA[Zakup usługi wykonania oprogramowania pomiaru statystyk do pomiaru wszelkich danych związanych z odtwarzanym video]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wykonania oprogramowania pomiaru statystyk do pomiaru wszelkich danych związanych z odtwarzanym video. 1. Usługa realizowana będzie w ramach Działania 1.4 „Wsparcie MŚP", Poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie", w ramach I Osi priorytetowej: „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 2. Zakres usługi musi być zgodny ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 3. Maksymalny termin realizacji usługi: 4 miesiące od daty zawarcia umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096556 Thu, 15 Mar 2018 17:04:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096556 <![CDATA[Roczny wynajem serwera / serwerów wraz z domenami internetowymi, pracami hostingowo – serwerowymi związanymi z migracją systemu internetowego HRmapa.pl i powiązanych domen.]]> Konkurs ofert na roczny wynajem serwera wraz z pracami hostingowo – serwerowymi związanymi z migracją systemu internetowego HRmapa.pl i powiązanych domen (adresów) internetowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096067 Thu, 15 Mar 2018 16:45:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096067 <![CDATA[ZAKUP LICENCJI WIECZYSTEJ I WDROŻENIE SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA DO KOMPUTEROWEJ ARANŻACJI TERENÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA CELÓW ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZWIĄZANYCH Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup licencji wieczystej i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do komputerowej aran-żacji terenów rekreacyjno-sportowych dla celów organizacji szkoleń związanych z poprawą bez-pieczeństwa funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 48190000-6 – Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2. Opis przedmiotu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 1) dostarczy licencję wieczystą, 2) wdroży specjalistyczne oprogramowanie do komputerowej aranżacji terenów rekreacyjno-sportowych dla celów organizacji szkoleń związanych z poprawą bezpieczeństwa funkcjono-wania obiektów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych, 3) zapewni przez to oprogramowanie pełną, wymaganą funkcjonalność, tj.: • możliwość kształtowania terenu podlegającego zagospodarowaniu (wybór kształtu, określenie wymiarów, np. kwadrat, trójkąt, romb itp.) • gotowe obiekty do wyboru z kilku kategorii tematycznych wraz z wizualizacjami (obiekty 3D) typu huśtawki, bujaki, piaskownice, itp. • uwzględnianie stref bezpiecznych dla każdego urządzenia, • automatyczne wyznaczenie WSU wraz z możliwością doboru rodzaju nawierzchni bezpiecznej, • możliwość edycji parametrów urządzeń (długość, szerokość, WSU) • komunikacja błędów aranżacyjnych np. brak tablicy, kosza, odpowiedniej nawierzchni, nacho-dzące na siebie strefy bezpieczne etc. • możliwość przechodzenia pomiędzy widokami 2D i 3D z możliwością dowolnego obracania • dostęp online do programu dla uczestników szkoleń. W tym celu oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności: a) biblioteki obiektów: • podział na kategorie, • import modeli 3D w postaci plików dwg, • definicja parametrów , b) planowania kształtu podłoża terenów rekreacyjno-sportowych wraz z modelowaniem ich charakterystyki, c) obliczeń w zakresie: • weryfikacji poprawności założeń zamodelowanego terenu rekreacyjno-sportowego (brak kolizji), • weryfikacji zgodności zamodelowanego terenu rekreacyjno-sportowego z aktualnymi przepisami i zaleceniami z norm, • wyznaczania WSU, d) sugerowania rozwiązań na bazie ww. obliczeń, e) zastosowania odpowiednich materiałów, f) interfejs użytkownika pozwalający na prezentację wyników działania oprogramowania. 3. Dopuszczenie równoważności: 1) W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 2) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane oprogramowanie spełnia wymagania Zamawiającego. 3) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim musi odpowiadać oprogramowanie, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 4) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność i przeznaczenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096486 Thu, 15 Mar 2018 12:13:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096486 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 1/B006/2018 zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego licencji do narzędzia do diagnozowania kompetencji studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji do narzędzia do diagnozowania kompetencji studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie w ramach projektu pn. Inkubator Kariery. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096406 Thu, 15 Mar 2018 10:15:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096406 <![CDATA[Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława spółka z o.o.:, w szczególności: 1. Wykonanie e-portalu (opracowanie strony www, dostosowanie do dyrektywy WCGA 2.0). 2.E-usługi. 3. Usługi szkolenia z zakresu obsługi internetowej platformy e-usług. 4. Serwer na potrzeby aplikacji webowej e-usług oraz przeniesienie systemów dziedzinowych (zakup serwera plików oraz oprogramowania do tworzenia kopii, systemów operacyjnych, silnika bazy danych, szafy telemetrycznej -rack, UPS). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096331 Wed, 14 Mar 2018 18:55:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096331 <![CDATA[przeprowadzenie egzaminów ECDL DIGCOMP na poziomie od A do B dla 212 uczestników projektu wraz z wydaniem certyfikatów ECDL, potwierdzających zdobycie kompetencji cyfrowych (5 modułów)]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia egzaminów ECDL DIGCOMP na poziomie minimum od A do B dla 212 uczestników projektu wraz z wydaniem certyfikatów ECDL, potwierdzających zdobycie kompetencji cyfrowych (5 modułów). Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych – certyfikowane szkolenia językowe i TIK dla mieszkańców województwa pomorskiego”, numer Projektu RPPM.05.05.00-22-0008/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096319 Wed, 14 Mar 2018 18:16:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096319 <![CDATA[Zakup usług informatycznych i technicznych mających na celu stworzenie i uruchomienie e-usługi Foto_Event przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań ICT]]> Stworzenie i uruchomienie e-usługi Foto_Event, której zadaniem będzie tworzenie materiałów multimedialnych z eventów (wydarzeń kulturalnych, imprez masowych) w celu wsparcia promocji wydarzenia, stworzenia bazy multimedialnej oraz jej obróbki do gotowego materiału promocyjnego, albumu lub pamiątki. E-usługa wytworzona zostanie w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej e-usługi Foto_Event przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań ICT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096007 Tue, 13 Mar 2018 20:34:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096007 <![CDATA[Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o.:, w szczególności: • E-usługi wraz z dodatkowymi modułami oprogramowania dziedzinowego. • Wdrożenie e-usług wraz z dodatkowymi modułami oprogramowania dziedzinowego. • Integracja systemów. • Szkolenia pracowników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096006 Tue, 13 Mar 2018 19:00:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096006 <![CDATA[wybór jednostki naukowej lub (w przypadku braku możliwości wyłonienia jednostki naukowej) osoby fizycznej, która wykona prace badawczo-rozwojowe objęte projektem, którego celem jest wdrożenie MOMENTUM – cyfrowego środowiska usług finansowych, skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw – stanowisko (zakres usługi): Platform Architekt]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki naukowej lub (w przypadku braku możliwości wyłonienia jednostki naukowej) osoby fizycznej, która wykona prace badawczo-rozwojowe objęte projektem, którego celem jest wdrożenie MOMENTUM – cyfrowego środowiska usług finansowych, skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw – stanowisko (zakres usługi): Platform Architekt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095989 Tue, 13 Mar 2018 17:37:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095989 <![CDATA[Świadczenie usług przez Inżyniera Oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Inżyniera Oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem. Szczegółowy opis znajduje się w Zapytaniu Ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095744 Tue, 13 Mar 2018 17:08:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095744 <![CDATA[Wykonanie modułu oprogramowania]]> Realizacja w ramach umowy-zlecenia zadań programistycznych. 1) Infrastruktura do generycznego testowania botów zbudowanych w oparciu o opracowywaną przez nas technologię przez protokół TCP/IP tak, aby każdy gracz mógł pochodzić z niezależnej kompilacji programu (zadanie opcjonalne) 2) Implementacja oraz wsparcie w opracowaniu metryki do odległości stanów w grze Hearthstone 3) Opracowanie i implementacja interfejsów do używania zbiorów informacyjnych w algorytmie ISMCTS w sposób rozmyty używając metryki z punktu 2 4) Implementacja kontekstowego (lokalnego) porównywania ruchów w algorytmie ISMCTS 5) Implementacja wizualnego narzędzia umożliwiającego przeglądanie i debugowanie drzewa MCTS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095976 Tue, 13 Mar 2018 17:03:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095976 <![CDATA[Stworzenie aplikacji „system zgłaszania zdarzeń niepożądanych”, która będzie replikowana w 25 szpitalach.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji informatycznej „system zgłaszania zdarzeń niepożądanych”, która będzie replikowana w 25 szpitalach. 2. Usługa obejmuje: 2.1. Opracowanie modelu funkcjonalno-logicznego systemu zgłaszania medycznych zdarzeń niepożądanych (dotyczących bezpieczeństwa pacjenta), który będzie wdrożony w aplikacji oraz zaprojektowanie aplikacji pod względem struktury i grafiki. 2.2. Wypełnienie treścią, skonfigurowanie, zainstalowanie na serwerze Zamawiającego i uruchomienie aplikacji. Krótki tekst na stronę główną, logotypy dostarczy Zamawiający w dniu podpisania umowy. 2.3. Replikowanie modelu dla 25 szpitali biorących udział w projekcie i udostępnienie aplikacji użytkownikom. 2.4. Trzy godziny szkolenia/instruktażu online z obsługi aplikacji dla personelu w szpitalach Szkolenie ma mieć formę interaktywnego szkolenia online + dostarczenie wersji szkoleniowych wdrażanych aplikacji. Przeszkolony powinien być lider w każdym z 25 szpitali. 2.5. Usuwanie błędów programistycznych, technicznych na podstawie 12 miesięcznej gwarancji. 2.6. Aktualizacje, serwis techniczny i programistyczny aplikacji od jej uruchomienia do zakończenia realizacji zamówienia, czyli do 31 marca 2019 r. 2.7. Przekazanie gotowej aplikacji wraz z rozruchem i konfiguracją oraz pełnym dostępem do plików i bazy danych oraz serwera na etapie odbioru końcowego zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095016 Tue, 13 Mar 2018 14:44:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095016 <![CDATA[Budowa i wdrożenie systemu informatycznego realizującego innowacyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców w zakresie wymiany barterowej - portal giełda wymiany barterowej dla Południowego Instytutu Gospodarczego sp. z o.o., wraz z przekazaniem bezterminowego prawa do modyfikacji kodu źródłowego wdrażanego systemu, będącego przedmiotem zamówienia oraz kompletem dokumentów prawnych umożliwiających wejście systemu na rynek]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa i wdrożenie systemu informatycznego realizującego innowacyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców w zakresie wymiany barterowej - portal giełda wymiany barterowej dla Południowego Instytutu Gospodarczego sp. z o.o., wraz z przekazaniem bezterminowego prawa do modyfikacji kodu źródłowego wdrażanego systemu, będącego przedmiotem zamówienia oraz kompletem dokumentów prawnych umożliwiających wejście systemu na rynek dofinansowanego w ramach Działania 1.4. Wsparcie MSP, Osi priorytetowej I: Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Celem projektu jest uruchomienie portalu internetowego pod nazwą "Giełda Wymiany Barterowej" - pierwszego tego typu narzędzia w Polsce - wykorzystującego sieć internetową do dokonywania transakcji pomiędzy partnerami biznesowymi na poziomie wymiany barterowej. Portal dzięki swym funkcjonalnościom będzie umożliwiał m.in.: wystawienie na aukcji produktów, półproduktów, materiałów, automatyczne łączenie ofert stosując parametry zawarte w ankiecie opisowej lub podane jako słowa kluczowe, prowadzenie negocjacji pomiędzy partnerami online, przeliczanie i kalkulowanie ofert z rożnych branż, prezentację opisową i fotograficzną produktów, filtrowanie informacji i ofert oraz barter wielostronny - umożliwiający prowadzenie wymiany pomiędzy kilkoma partnerami. Przewidziano następujące moduły funkcjonalne portalu Giełda Wymiany Barterowej: Moduł zarządzania użytkownikami, Moduł oferty, Moduł wyszukiwania, Moduł transakcji i negocjacji, Moduł arkuszy przeliczeniowych, Moduł wysyłania komunikatów, Moduł generowania raportów i rozliczeń prowizji. 2. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące oferowanego przez Wykonawcę Portalu Giełda Wymiany Barterowej określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego pn. : „Szczegółowe wymagania funkcjonalne względem Portalu Giełda Wymiany Barterowej”. Oferowane moduły muszą spełniać wszystkie wymagania opisane w tym załączniku. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Wybór ofert dokonywany jest w stosunku do całości zamówienia. 4. W przypadku konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty proszę kontaktować się poprzez kontakt mailowy na adres e-mail, na który należy wysłać zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095642 Mon, 12 Mar 2018 21:15:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095642 <![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne (doręczenia direct to smartphone)]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na realizację działań, mających na celu zaprojektowanie i wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne. Podstawowe cechy i funkcje narzędzia: • dostępność dla platform IOS i Android • dostępność na telefon i tablet • orientacja pionowa • funkcja logowania do serwisu • obsługa notyfikacji push • obsługa geolokalizacji. • prezentacja kontentu (wiadomości, dokumenty, galerie, video) w podziale na działy, synchronizacja z serwisem www.konfederacjalewiatan.pl w zakresie pobierania treści (Zamawiający dostarczy API) • integracja aplikacji z profilem FB i Twitter (pobieranie treści) • funkcja ankiet online/glosowania • możliwość wyszukiwania po frazie i po tagach • szybki kontakt (prezentacja ekspertów, dane kontaktowe) • możliwość odbioru newsletterów (w wersji dla wszystkich użytkowników i dla użytkowników zalogowanych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095635 Mon, 12 Mar 2018 18:00:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095635 <![CDATA[Wynajem mobilnej sali komputerowej w ramach Projektu „Pomorska Akademia Językowa – certyfikowane szkolenia językowe i TIK dla mieszkańców województwa pomorskiego” dla 212 Uczestników Projektu w wymiarze 2112 godzin (22 grupy po 96 godzin)]]> Zapytanie Ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi wynajmu mobilnej sali komputerowej, w ramach Projektu „Pomorska Akademia Językowa – certyfikowane szkolenia językowe i TIK dla mieszkańców województwa pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 05 Zatrudnienie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne, numer wniosku RPPM.05.05.00-22-0008/16. Wymiar zamówienia: 2112 godzin (22 grupy po 96 godzin) dla szkoleń min. na poziomie A (podstawowym), średnio 9-10 osób w grupie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095080 Mon, 12 Mar 2018 11:30:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095080 <![CDATA[Wykonanie systemu multimedialnego na urządzenia mobilne]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu multimedialnego na urządzenia mobilne poprawiającego dostępność do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie wraz z systemem do pomiarów ilości osób korzystających z zasobów kultury. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095373 Mon, 12 Mar 2018 11:07:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095373 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 09.03.2018 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest Licencja na oprogramowanie CRM, spełniające niżej wymienione wymagania: Oprogramowanie musi wspierać/umożliwiać/zapewniać min.: • Możliwość załączania plików; • Dostęp z urządzeń mobilnych oraz możliwość dostosowania interfejsu graficznego do własnych potrzeb; • Dostęp offline z urządzeń mobilnych – użytkownicy muszą mieć możliwość dodawania notatek do zdefiniowanych klientów (klienci offline); • Integracja z serwerem Exchange (aplikacja) i Integracja z Microsoft Outlook - możliwość wykorzystania Microsoft Outlook do wysyłki mailowej, wiadomości wysyłane z poziomu CRM mają być widoczne/pojawiać się w Microsoft Outlook jako wiadomości wysłane; • Integracja z usługą Google Gmail (autoryzacja do konta Google Gmail ma umożliwiać autoryzację w Oprogramowaniu CRM); • Integracja z oprogramowaniem Google Apps; • Integracja za pomocą API z usługami web; • Możliwość śledzenia i tworzenia aktywnych zadań; • Dostosowanie procesu sprzedaży; • Tworzenie domyślnych szablonów email; • Masowe rozsyłanie wiadomości do klientów którzy są w bazie danych; • Tworzenie raportów; • Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego; • Tworzenie podstawowych prognoz na podstawie historycznych danych; • Zarządzanie klientami m. in. (dodawanie, usuwanie, edycja); • Tworzenie i rozsyłanie umów sprzedaży i zamówień dla klientów; • Tworzenie list z cenami danych produktów/usług; • Wstawianie tekstów jako “cytaty”; • Możliwość edycji i przypisywania praw dostępu do systemu dla użytkowników; • Mechanizm wysłania powiadomień o zaległej lub oczekującej płatności; • Definiowanie szablonów powiadomień; • Wsparcie techniczne 24h 7 dni w tygodniu; • Zapoznanie się z możliwościami programu za pomocą treningu online w infrastrukturze sprzedawcy oprogramowania. Oprogramowanie CRM musi udostępniać API w postaci usługi REST lub WS umożliwiającej min.: • Rejestracja klienta indywidualnego; • Rejestracja klienta biznesowego; • Rejestracja sprzedaży zdefiniowanego produktu; • Wystawienie Faktury Vat (FV), pobranie PDF; • Aktualizacja FV jako PDF na podpisany dokument; • Wystawienie korekty; • Rozliczenie sprzedaży – odnotowanie płatności. Ponadto Zamawiający wymaga aby: • oprogramowanie CRM zostało zintegrowane z Systemem Finansowo-Księgowym Zamawiającego – tj. Subiekt GT; • oprogramowanie CRM mogło być użytkowane przez nielimitowana liczbę użytkowników, • użytkowanie oprogramowania CRM przez Zamawiającego nie było ograniczone czasowo, • Wykonawca przeniósł na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do oprogramowania, • Wykonawca dostarczył, zainstalował/wdrożył/zintegrował oprogramowanie CRM oraz wykonał testy odbiorcze i dostarczył dokumentację powdrożeniową. Przedmiot niniejszego zamówienia powinien zostać dostarczony/wykonany najpóźniej do dnia 31.07.2018 r. W/w elementy mają zostać dostarczone na adres Zamawiającego i zainstalowane na wskazanych przez Zamawiającego urządzeniach: Perceptus Sp. z o. o. ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8, 66-002 Zielona Góra https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094397 Fri, 09 Mar 2018 15:44:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094397 <![CDATA[Doradztwo w zakresie projektu i zarządzania danymi pomiarowymi w systemie bazodanowym]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu oraz mechanizmów zarządzania systemem bazodanowym. System bazodanowy odpowiedzialny będzie za przechowywanie danych pomiarowych gromadzonych przez system pomiarowy tramwajowych zestawów kołowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094940 Fri, 09 Mar 2018 10:45:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094940 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne dotyczące wykonania testów/raportów systemu obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne dotyczące wykonania testów/raportów systemu obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094850 Thu, 08 Mar 2018 18:12:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094850 <![CDATA[Analiza i specyfikacja oprogramowania]]> Analiza i specyfikacja oprogramowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094826 Thu, 08 Mar 2018 16:33:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094826 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące postępowania na udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru wykonawcy platformy informatycznej do projektu „4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa]]> SZCZEGÓŁOWY OPIS W ZAŁĄCZONEJ PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy Platformy 4P, w zakresie wykonania:  wersji 1 platformy,  wersji 2 platformy,  bieżącej aktualizacji narzędzia informatycznego w okresie objętym umową, w tym w szczególności w fazie testowania narzędzia (faza 2). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094667 Thu, 08 Mar 2018 13:07:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094667 <![CDATA[Program do projektowania CAD oraz wytwarzania CAM i umożliwiający zarządzanie dokumentacją PLM, wraz z urządzeniami na których programy te będą użytkowane]]> Program do projektowania CAD oraz wytwarzania CAM i umożliwiający zarządzanie dokumentacją PLM, wraz z urządzeniami na których programy te będą użytkowane PEŁNY OPIS ZAMÓWIENIA PODANY JEST W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094440 Thu, 08 Mar 2018 10:50:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094440 <![CDATA[Dzierżawa sprzętu komputerowego]]> 1. Desktop 3 Procesor czterordzeniowy z technologią TurboBoost, taktowany zegarem 3.2GHz lub lepszym, z zintegrowaną kartą graficzną, 16GB RAM DDR3 lub szybszym, z dyskiem 240GB SSD oraz 1TB HDD, z kartą graficzną posiadającą 8GB RAM GDDR5, interfacem pamięci 256bit z 1920 rdzeniami CUDA 1szt Monitor RGB Przekątna 27 cali lub większa, rozdzielczość 2560x1440 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI, matryca IPS, pokrycie sRGB 100% 2szt Desktop 3 Procesor czterordzeniowy z technologią TurboBoost, taktowany zegarem 3.2GHz lub lepszym, z zintegrowaną kartą graficzną, 16GB RAM DDR3 lub szybszym, z dyskiem 240GB SSD oraz 1TB HDD, z kartą graficzną posiadającą 8GB RAM GDDR5, interfacem pamięci 256bit z 1920 rdzeniami CUDA 1szt Monitor 27 Przekątna 27 cali, rozdzielczość 2560x1440 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI 2szt Laptop Procesor dwu rdzeniowy z technologią HyperThreading i Turbo-Boost, 8GB ram, 500GB HDD lub 120GB SSD 1szt Desktop 3 Procesor czterordzeniowy z technologią TurboBoost, taktowany zegarem 3.2GHz lub lepszym, z zintegrowaną kartą graficzną, 16GB RAM DDR3 lub szybszym, z dyskiem 240GB SSD oraz 1TB HDD, z kartą graficzną posiadającą 8GB RAM GDDR5, interfacem pamięci 256bit z 1920 rdzeniami CUDA 3szt Monitor RGB Przekątna 27 cali lub większa, rozdzielczość 2560x1440 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI, matryca IPS, pokrycie sRGB 100% 6szt Desktop 3 Procesor czterordzeniowy z technologią TurboBoost, taktowany zegarem 3.2GHz lub lepszym, z zintegrowaną kartą graficzną, 16GB RAM DDR3 lub szybszym, z dyskiem 240GB SSD oraz 1TB HDD, z kartą graficzną posiadającą 8GB RAM GDDR5, interfacem pamięci 256bit z 1920 rdzeniami CUDA 8szt Monitor 27 Przekątna 27 cali, rozdzielczość 2560x1440 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI 16szt Desktop 2 Procesor czterordzeniowy z technologią TurboBoost, taktowany zegarem 3.2GHz lub lepszym, z zintegrowaną kartą graficzną, 16GB RAM DDR3 lub szybszym, z dyskiem 240GB SSD, z kartą graficzną posiadającą 6GB RAM GDDR5, interfacem pamięci 192bit z 1280 rdzeniami CUDA 1szt Monitor Przekątna 24 cale, rozdzielczość 1920x1080 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI 2szt Desktop 1 Procesor czterordzeniowy z technologią TurboBoost, taktowany zegarem 3.2GHz lub lepszym, z zintegrowaną kartą graficzną, 16GB RAM DDR3 lub szybszym, z dyskiem 240GB SSD 6szt Monitor Przekątna 24 cale, rozdzielczość 1920x1080 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI 21szt Desktop 2 Procesor czterordzeniowy z technologią TurboBoost, taktowany zegarem 3.2GHz lub lepszym, z zintegrowaną kartą graficzną, 16GB RAM DDR3 lub szybszym, z dyskiem 240GB SSD, z kartą graficzną posiadającą 6GB RAM GDDR5, interfacem pamięci 192bit z 1280 rdzeniami CUDA 2szt Monitor Przekątna 24 cale, rozdzielczość 1920x1080 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI 4 szt Laptop Procesor dwu rdzeniowy z technologią HyperThreading i Turbo-Boost, 8GB ram, 500GB HDD lub 120GB SSD 10szt https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094023 Wed, 07 Mar 2018 13:11:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094023