Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 17 Jan 2018 04:31:10 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/POPW.01.01.02-26-0027/17 - Opracowanie strony internetowej integrującej wybrany system do zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line]]> Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie strony internetowej integrującej wybrany system do zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line dla firmy ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), objętej wsparciem w ramach realizacji Projektu: „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” o numerze POPW.01.01.02-26-0027/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 1/POPW.01.01.02-26-0027/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081573 Tue, 16 Jan 2018 18:36:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081573 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Innoconect/2018 na dostarczenie 1 kompletu licencji oprogramowania do projektowania schematów elektrycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest: dostarczenie 1 kompletu licencji oprogramowania do projektowania schematów elektrycznych Specyfikacja techniczna: Ilekroć w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia znajduje się odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym gwarantujące parametry nie gorsze niż określono w w/w dokumentacji. Oferent powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia/usługi/produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Specyfikacja techniczna: W ramach 1 kompletu licencji na oprogramowanie do planowania projektu, tworzenia dokumentacji oraz zarządzania projektami automatyki planowane jest zakupienie: 1. 1 sztuka licencji oprogramowania EPLAN Electric P8 Select Network lub oprogramowania stanowiącego jego odpowiednik. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081493 Tue, 16 Jan 2018 14:45:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081493 <![CDATA[Dotyczy : umowa zlecenia Specjalista GIS – specjalność modelowania dostawy energii słonecznej – 1 os.]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Specjalista GIS – specjalność modelowania dostawy energii słonecznej – 1 os. – w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych” Działanie 1.2 Badania celowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu: Opracowanie modelu nasłonecznienia wykorzystującego technologię HPC-GIS wraz z opracowaniem danych wejściowych. Łączne zaangażowanie na rzecz projektu: 18 miesięcy Zaangażowanie miesięczne: 95 rbg. / miesiąc . Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081481 Tue, 16 Jan 2018 14:26:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081481 <![CDATA[Gmina Głusk zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą zaprojektowania i obsługi strony internetowej projektu dla projektu pn. „Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie strony internetowej projektu dla projektu pn. „Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna. 2. Opracowanie strony internetowej projektu powinno być zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, dostępnym na stronie internetowej: https://rpo.lubelskie.pl/strona-613-wytyczne_dot_informacji_i_promocji.html. 3. Zamówienie obejmuje stworzenie serwisu internetowego z systemem zarządzania w oparciu o CMS, umieszczenie zbudowanego serwisu na serwerze Wykonawcy, a także aktualizację i opiekę techniczną nad stroną internetową na czas trwania i trwałości projektu tj. do końca 2024 roku. 4. Opracowanie strony musi być zgodne z wytycznymi i dokumentami dotyczącymi informacji i promocji projektów Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu strony w formie elektronicznej wraz z zawartością merytoryczną i graficzną, zarówno strony głównej oraz podstron, a ponadto systemu linków i banerów wraz z ich wzajemną hierarchią powiązań, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia opisanymi poniżej: a) Struktura strony projektu www (planowana): - Strona internetowa projektu powinna zawierać stronę główną oraz m.in. zakładki / podstrony takie jak: „Aktualności”, 4 zakładki dotyczące miejsca realizacji projektu: „Kalinówka”, „Mętów”, „Prawiedniki”, „Wilczopole-Kolonia”, „O projekcie”, „Pliki do pobrania”, „Kontakt”, „Mapa strony”, „Formularz kontaktowy”. „Galeria” – w ramach każdej z zakładek „Kalinówka”, „Mętów”, „Prawiedniki”, „Wilczopole-Kolonia” - Branża: Projekt finansowany prze UE. - Rodzaj: strona projektu. - Wymagania dotyczące wyglądu i funkcjonalności strony: 1) strona wykonana w systemie CMS, 2) przejrzystość i czytelność, 3) grafika oraz kolory powinny być spójne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, 4) strona www musi być kompatybilna z przeglądarką internetową i systemem użytkownika. Technologie użyte do budowy strony powinny zapewnić poprawne wyświetlanie jej na wszystkich urządzeniach, systemach i oprogramowaniach, oraz szybkie ładowanie strony, 5) tekst i linki wyraźne, 6) strona optymalizowana do poprawnego wyświetlania w standardowej rozdzielczości, umieszczona centralnie, 7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do trzeciego poziomu szczegółowości, 8) strona winna być oparta na konstrukcji DIV, 9) zgodna ze standardami W3C, WCAG 2.0 10) czytnik RSS, 11) możliwość wklejania tabel, 12) boksy informacyjne, 13) sonda, 14) intuicyjny i prosty panel administracyjny, 15) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do trzeciego poziomu szczegółowości, 16) galeria zdjęć pozwalająca na umieszczanie w artykułach plików graficznych w formie miniatur (pop-up), które po kliknięciu powiększają się wysuwając na pierwszy plan w nowym oknie. Technologia wykonania strony powinna pozwolić na rozbudowę strony. Strona powinna być w pełni obsługiwana przez najpopularniejsze przeglądarki. Strona www dodatkowo musi posiadać informację o plikach cookies. Struktura strony może ulec zmianie w trakcie opracowania, po wspólnych konsultacjach Wykonawcy z Zamawiającym. b) Wymagania dotyczące wyglądu strony: - przejrzystość i czytelność, - wygląd nowoczesny, klasyczny, adekwatny do tematyki strony, - strona www musi być kompatybilna z przeglądarką internetową i systemem użytkownika. Technologie użyte do budowy strony powinny zapewnić poprawne wyświetlanie jej na wszystkich urządzeniach, systemach i oprogramowaniach, oraz szybkie ładowanie strony, - standard internetowy zgodny z W3C – test systemu na validator.w3.org - tekst wyraźny z możliwością regulacji wielkości czcionki, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością - linki wyraźnie zaznaczone - zgodnie ze standardami panującymi w Internecie, - strona optymalizowana do poprawnego wyświetlania w standardowej rozdzielczości, umieszczona centralnie, - każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. c) Informacja o ilości wersji językowych: strona w języku polskim. CPV: 72000000-5 39294100-0 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081407 Tue, 16 Jan 2018 13:14:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081407 <![CDATA[Dostęp on-line do systemu informacji prawnej]]> Dostęp on-line do systemu informacji prawnej dla 25 stanowisk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081390 Tue, 16 Jan 2018 12:56:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081390 <![CDATA[Wdrożenie w spółce ShopApp innowacyjnej usługi crowdfundingowej wspierającej procesy sprzedaży]]> 1. Zakup platformy do świadczenia nowej usługi - Opis działania planowanej platformy: system stanowić będzie nowatorskie narzędzie w zakresie tworzenia i przeprowadzania aukcji promocyjnych oraz tworzenia i sprzedaży bonów towarowych. Będzie to platforma sprzedaży bonów towarowych w ramach kampanii crowdfundingowej, czyli zbiórki w sieci. Platforma skierowana będzie dla wszystkich firm i osób prowadzących sprzedaż detaliczną: - poszukujących nowych klientów, - zamierzających rozpocząć lub zwiększyć sprzedaż online, - chcących wypromować swoją ofertę w sieci. Zasady działania: - kampania promocyjna będzie tworzona samodzielnie, - usługa będzie wyposażona w zautomatyzowany moduł projektowania i generowania bonów, - Użytkownik sam będzie ustalał min. i maks. wartość bonów w ofercie oraz kwotę do zbiórki, - zapłata za bony będzie wpływała na konto użytkownika natychmiast po zakończenia zbiórki. - Moduły platformy: 1. moduł obsługi kampanii crowdfundingowej, 2. moduł generatora bonów zakupowych, 3. moduł rozliczeniowy, 4. moduł administracyjny, 5. moduł responsywnego interface'u użytkownika, 6. moduł restAPI. - Technologie planowane do wykorzystania: Adobe Flash, Adobe AIR, Adobe FLEX, HTML 5, JavaScript, JQuery, Backend : PHP 5, MySQL, Linux, Apache, Perl, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, dostęp mobilny do danych i aplikacji, oprogramowanie jako usługa (SaaS), automatyzacja procesów biznesowych (BPM) [proces zarządzania płatnościami, proces generowania i autoryzowania bonów sprzedażowych], otwarte standardy, opublikowane API - Wymaganie: przetwarzane dane muszą być przechowywane na terenie Polski w zgodzie z wytycznymi UE oraz GIODO. - Wymaganie: skalowalność chmury, możliwość dowolnego zwiększania wykorzystywanej mocy obliczeniowej. 2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania oraz testy. Zakres usługi: - Analiza przedwdrożeniowa - Uruchomienie środowiska produkcyjnego - Przeprowadzenie testów [Wydajnościowe, Funkcjonalne, WCAG, zgodności W3C (HTML, CSS), webusability] - Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa [test penetracyjny symulujący rzeczywisty atak, test podatności sprawdzające podatność infrastruktury na zestaw predefiniowanych luk w systemach, audyt bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001, audyt ochrony danych osobowych w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych] - Analiza powdrożeniowa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081374 Tue, 16 Jan 2018 11:26:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081374 <![CDATA[Zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. systemów informatycznych, analityki oprogramowania i analityki systemowej]]> Praca na stanowisku „Specjalisty ds. systemów informatycznych, analityki oprogramowania i analityki systemowej” na potrzeby realizacji projektu pn. „ApCoR (Apollo Combine Research) – multiplatformowy panel badawczy”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach Działania 1.1/Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0555/17), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081359 Tue, 16 Jan 2018 10:41:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081359 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2018 dotyczące wykonania usługi polegającej na opracowaniu interaktywnej platformy medycznej oraz aplikacji mobilnej w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu interaktywnej platformy medycznej oraz aplikacji mobilnej dzięki której pacjenci i lekarze będą mieli dostęp do zintegrowanych usług oferowanych przez Specjalistyczne Centrum Medyczne Spectrumed. 2. Usługa będzie realizowana w ramach działania 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP", w ramach II osi priorytetowej: "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/222 Tue, 16 Jan 2018 09:40:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/222 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03A/2017]]> Usługi w chmurze walidowanej – 1 szt. • Opis przedmiotu zamówienia: Usługi informatyczne, pozwalające osadzić działanie systemu w środowisku typowym dla badań klinicznych. Usługi pozwolą mieć pełną kontrolę nad procesem badawczym, będąc jednocześnie zgodnym z wyśrubowanymi standardami dla technologii „w chmurze” dedykowanych do realizacji badań klinicznych (w szczególności HIPAA-BAA). Minimalne wymagania: • Chmura typu: chmura “prywatna” (Private Cloud) • Co najmniej 2 (dwie) instancje serwerowe o następujących parametrach: o 8 jednostek procesorowych stanadardu X86, 64-bitowych, każda taktowana zagarem minimum 2,5Ghz o 32 GB pamięci operacyjnej wysokiej wydajności (na każdą instancję) o 800 GB pamięci dyskowej SSD (na każdą instancję) o Przepustowość 500 GB/s • Zgodność z HIPAA (BAA) • Zgodność z HITECH Omnibus • Zgodność z SOC 1,2,3 • Zgodność z ISO/IEC 27002 • Zgodność z FDA 21 CFR Part 820 Quality system oraz FDA 21 CFR Annex 11 • Certyfikat HITRUST Common Security Framework (CSF) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081318 Tue, 16 Jan 2018 09:15:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081318 <![CDATA[Wykonanie narzędzia on-line (z interfejsem typu wizard) służącego do weryfikacji gotowości i identyfikacji projektu do finansowania w ramach POIR.]]> a) Weryfikacja, dostosowanie i testy użyteczności wstępnych makiet przygotowanych przez Zamawiającego; b) Stworzenie aplikacji wraz z panelem administracyjno-analitycznym oraz dokumentacją, obsługa gwarancyjna, hosting. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081309 Tue, 16 Jan 2018 09:10:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081309 <![CDATA[Zapytanie ofertowe: Na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów zgodnie ze specyfikacją techniczną, szczegółowo opisaną w Części II Regulaminu – opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest m.in.: 1. Zakres 1: Stworzenie narzędzi do udostępniania i prezentacji danych. Rozbudowa oraz modernizacja całej platformy slaskie.travel o nowe funkcje i narzędzia z zachowaniem istniejących funkcjonalności. Dodanie mechanizmów bezpiecznej dwukierunkowej synchronizacji danych, przystępnego udostępnienia wybranych danych w uniwersalnych formatach na stronach zewnętrznych serwisów. Wymieniona modernizacja wymaga przemodelowania bazy danych serwisu slaskie.travel oraz usługi sieciowej webserwice API. Modyfikacja interfejsu, szablonu strony głównej oraz szablonów dla podserwisów do wersji responsywnej. 2. Zakres 2: Aplikacja mobilna. Opracowanie i wykonanie systemu aplikacji mobilnych odpowiadających istniejącym serwisom tematycznym slaskie.travel z możliwością samodzielnego tworzenia kolejnych aplikacji tematycznych w przyszłości. System aplikacji mobilnych uruchomiony zostanie na trzy platformy systemowe (Android, iOS, Windows). Oprócz udostępniania treści, system aplikacji będzie zawierał szeroki zakres dodatkowych funkcjonalności multimedialnych i planistycznych, ułatwiających dostęp do informacji i wspomagających użytkownika od etapu planowania, do aktywnego odwiedzania miejsc na terenie województwa śląskiego. 3. Zakres 3: Digitalizacja zasobów. Przewiduje się wykonanie digitalizacji zasobów kulturowych dla 30 miejsc/obiektów, obejmujących łącznie 100 minut materiału multimedialnego. Materiał będzie zgromadzony z wykorzystaniem technologii VR (Virtual Reality, tzn. wirtualna rzeczywistość) oraz AR (Augmented Reality, tzn. rozszerzona rzeczywistość), materiały filmowe 360 stopni, filmowanie z drona. Zakres prac będzie obejmował: opracowanie scenariuszy, przygotowanie materiału filmowego, montaż i czynności obróbki i korekty graficznej, tak aby wynikowy materiał był wysokiej jakości zarówno na poziomie merytorycznym, jak i technologicznym (technicznym). 4. Zakres 4: Wyposażenie. Przewidywany jest zakup sprzętu w następujących kategoriach: • Tablety • Smartfony • Zestawy VR • Laptopy • Dyski twarde USB/LAN 5. Zakres 5: Hosting i utrzymanie infrastruktury. Zapewnienie kompleksowego hostingu i transmisji danych, w zakresie niezbędnym do efektywnego uruchomienia całego systemu (obecnego oraz objętego niniejszym zamówieniem) oraz obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/66 Mon, 15 Jan 2018 20:59:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/66 <![CDATA[Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa złożonymi danymi cyfrowymi oraz administrator sieci i serwerów (ISB UZ.3/2018)]]> Przedmiotem zapytania jest wybór 2 (dwóch) osób w roli Specjalisty w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa złożonymi danymi cyfrowymi oraz administrator sieci i serwerów. Wybrane osoby będą stanowić kadrę naukowo – techniczną do realizacji projektu pn. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081013 Mon, 15 Jan 2018 09:00:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081013 <![CDATA[Zakup usługi środowiska hostującego, obliczeniowego i bazodanowego dla elementów systemu AITeF]]> Zakup usługi środowiska hostującego, obliczeniowego i bazodanowego dla elementów systemu AITeF https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080884 Sun, 14 Jan 2018 21:32:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080884 <![CDATA[Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu IT w zakresie zarządzania kuponami rabatowymi w strukturach MLM w celu zwiększenia sprzedaży i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w relacjach B2B, B2E, B2C]]> Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu IT w zakresie zarządzania kuponami rabatowymi w strukturach MLM w celu zwiększenia sprzedaży i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w relacjach B2B, B2E, B2C. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego zakres opisu przedmiotu zamówienia został ograniczony w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Uzupełnienie wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia zostanie dokonane wyłącznie w stosunku do tych potencjalnych wykonawców, którzy zobowiążą się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji i w tym celu zawrą z Zamawiającym umowę o zachowaniu poufności według wzoru stanowiącego (Załącznik nr 3) do niniejszego Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem, że Wykonawcy chcący złożyć ofertę w postępowaniu muszą uprzednio zapoznać się z pełnym opisem przedmiotu zamówienia, zaś oferty wykonawców, którzy nie wystąpili do Zamawiającego o udostępnienie opisu zamówienia objętego tajemnicą przedsiębiorstwa i nie zawarli z Zamawiającym umowy o zachowaniu poufności, o której mowa powyżej, zostaną odrzucone. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/188 Sat, 13 Jan 2018 12:18:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/188 <![CDATA[Dotyczy: Umowa zlecenia Specjalista GIS – specjalność modelowanie osuwisk – 1 os]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Specjalista GIS – specjalność modelowanie osuwisk – 1 os. – w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych” Działanie 1.2 Badania celowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu: Opracowanie modelu oceny podatności zboczy na płytkie ruchy masowe w oparciu o technologię HPS-GIS: - wyznaczanie granicznych warunków stateczności powierzchniowej warstw zboczy opartych o krytyczne wartości ciśnienia ssania/ porowego – Kalibracja wyników analizy przestrzennej o model geotechniczny (dwuwymiarowy). Łączne zaangażowanie na rzecz projektu: do 30.06.2019 Zaangażowanie miesięczne : 95 rbg. Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080848 Fri, 12 Jan 2018 15:35:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080848 <![CDATA[Dotyczy : umowa zlecenia Specjalista GIS – specjalność modelowanie hydrologiczne – 1 os]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Specjalista GIS – specjalność modelowanie hydrologiczne – 1 os. – w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych” Działanie 1.2 Badania celowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu: Opracowanie modelu hydrologicznego z wykorzystującego technologię HPC-GIS wraz z opracowaniem danych wejściowych: • Opracowanie danych wejściowych do modelu hydrologicznego w postaci map • Analiza ukształtowania terenu pod kątem uwarunkowań występowania okresowych stref spływu w obszarach poza dolinowych, wywołanych gwałtownymi opadami i tajaniem pokrywy śnieżnej • Analiza ukształtowania terenu (w obszarach poza dolinnych) pod kątem uwarunkowań występowania okresowej stagnacji wód padowych i roztopowych Łączne zaangażowanie na rzecz projektu: do 30.06.2019r. Zaangażowanie miesięczne: 72 rbg Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080834 Fri, 12 Jan 2018 15:25:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080834 <![CDATA[Dotyczy : umowa zlecenia Specjalista GIS – specjalność modelowanie hydrologiczne – 1 os]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Specjalista GIS – specjalność modelowanie hydrologiczne – 1 os. – w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych” Działanie 1.2 Badania celowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu: Opracowanie modelu hydrologicznego z wykorzystującego technologię HPC-GIS wraz z opracowaniem danych wejściowych: • Opracowanie danych wejściowych do modelu hydrologicznego w postaci map • Analiza ukształtowania terenu pod kątem uwarunkowań występowania okresowych stref spływu w obszarach poza dolinowych, wywołanych gwałtownymi opadami i tajaniem pokrywy śnieżnej • Analiza ukształtowania terenu (w obszarach poza dolinnych) pod kątem uwarunkowań występowania okresowej stagnacji wód padowych i roztopowych Zaangażowanie miesięczne: 72 rbg Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080827 Fri, 12 Jan 2018 15:17:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080827 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest wynajem dedykowanych i wirtualnych środowisk do przetwarzania danych, zwanych dalej „Infrastrukturą ”.]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem środowisk do przetwarzania danych (środowisk deweloperskich i testowych). 2) Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2017 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080683 Fri, 12 Jan 2018 13:18:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080683 <![CDATA[Realizacja następujących zadań wchodzących w zakres projektu „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących Zadań wchodzących w zakres projektu „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”: 1. Zadanie 1.1. - OPROGRAMOWANIE - E-USŁUGI - Zakup Licencji – oprogramowanie e-usługi: podatki lokalne, gospodarka odpadami, opłaty lokalne, udostępnienie informacji w zakresie wykonania budżetu, udostępnienia informacji i komunikacji ogólnej z mieszkańcami gminy, 2. Zadanie 1.2. - OPROGRAMOWANIE - E-USŁUGI – Zakup oprogramowania (środowisko pracy): System operacyjny serwerowy, Rozszerzenie systemu operacyjnego serwerowego, Licencje bazodanowe dla systemu operacyjnego, Certyfikaty Serwerowe, Oprogramowanie do Backup 3. Zadanie 2. – INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA: Serwer wraz z wirtualizacją 1 szt; Urządzenia sieciowe w postaci switchy zarządzanych – 6 szt; Urządzenie archiwizujące – napęd taśmowy wraz z kompletem taśm - 1 szt; Etykiety z kodami kreskowymi 1 szt.; Kartridż czyszczący - 1 szt.; 4. Zadanie 3. - PRACE WDROŻENIOWO-INSTALACYJNE - Wdrożenie i instalacja zakupionego oprogramowania 5. Zadanie 4. - SZKOLENIA - Przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Celem ogólnym projektu pn.: „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ” jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług. Projekt „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080629 Fri, 12 Jan 2018 09:54:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080629 <![CDATA[Zapytanie dotyczy zakupu usług technicznych – programistycznych, konsultingowych oraz doradczych w celu stworzenia oprogramowania dla certyfikowanych projektantów konstrukcji umożliwiającego realizowanie projektów konstrukcyjnych z wykorzystaniem standardu BIM.]]> Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie zbudowane według indywidualnych potrzeb i wymagań Zamawiającego. Oprogramowanie składa się z 3 podstawowych modułów, które zostaną zintegrowane w jeden spójny system informatyczny kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem seryjnym (GSTARCAD, AUTOCAD, ZWCAD, All Plan, Strakon, Revit). Poszczególne moduły realizują wymianę danych ze wszystkimi składowymi oprogramowania budowanego i posiadanego. Służą do ekstraktownia danych elementów składowych konstrukcji obiektu z programu podstawowego wraz z segregowaniem i odkładaniem ich w repozytorium „SCS” będącym rdzeniem głównym aplikacji opartej o infrastrukturę internetową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/153 Thu, 11 Jan 2018 16:38:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/153 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/2018 na dostawę i wdrożenie modułu do Zarządzania produkcją współpracującego z systemem Streamsoft Prestiż wraz z analizą wymagań.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie modułu do zarządzania produkcją współpracującego z systemem Streamsoft Prestiż wraz z analizą wymagań. Zakres rzeczowy dostawy: Moduł zarządzania produkcją zapewni: - integrację procesów w obrębie działów: planowania produkcji, zakupów, magazynu, produkcji oraz sprzedaży - harmonogramowanie szczegółowe – funkcjonalność umożliwiająca automatyzację procesu układania szczegółowych planów produkcji w oparciu o zasoby, operacje w odpowiedniej kolejności wykonania ułożone na podstawie analizy przez system dat realizacji zamówień pożądanych przez klienta, kalendarzy zasobów (maszyn, ludzi, brygad, narzędzi, kooperacji), wydajności, pojemności oraz kompetencji jak również na podstawie powiązań między operacjami - tworzenie technologii wielopoziomowych z uwzględnieniem 4 zakładów produkcyjnych tworzenie wycen, kalkulacji - współpracę z innymi urządzeniami, nie mniej niż skanerami, panelami produkcyjnymi oraz drukarkami - dostępy do modułu dla użytkowników: 1) 4 dostępy dla osób zarządzających produkcją 2) 4 dostępy dla osób odsługujących produkcję: pobieranie materiałów do zleceń, meldowanie produkcji wraz z ilościami, stratami, ludźmi, drukowanie etykiet do zleceń produkcyjnych Wdrożenie zawiera: - analizę wymagań - instruktaż stanowiskowy - uruchomienie modułu do 100% działania wszystkich założeń określonych podczas analizy wymagań - gwarancja i bezpłatna opieka serwisowa minimum 12 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia (wykonawca może zaproponować wiążący dla niego dłuższy termin gwarancji i opieki serwisowej – kryterium oceny ofert) - min 20 raportów ustalonych podczas wdrożenia - asysta po uruchomieniu (przez pierwsze 5 dni spotkania 2 godzinne, na których zostaną omówione i rozwiązane napotkane problemy, przez kolejny miesiąc spotkania 1 godzinne co piątek podsumowujące cały tydzień z przekazaniem zagadnień do rozwiązania, ponadto do dwóch miesięcy wsparcie telefoniczne z wyznaczonym konsultantem) Informacja wstępna: w przedsiębiorstwie MARBA wdrożony jest system Streamsoft Prestiż. Ze względów ekonomiki i nie zakłócenia normalnego trybu przedsiębiorstwa Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy współpracował z ww./ systemem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080502 Thu, 11 Jan 2018 15:51:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080502 <![CDATA[„Wykonanie podstrony dla projektu pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstrony na stronie www.wodociagi-niepolomice.pl. Podstrona ma spełniać funkcję informacyjną i promocyjną projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice” dofinansowywanego ze środków UE w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0097/17-00 zawartej w dniu 18.12.2017 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Umieszczenie na stronie główniej tj. www.wodociagi-niepolomice.pl prawidłowego oznaczenia podstrony zgodnie z wytycznymi określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (załącznik 1). 2. Umieszczenie na stronie główniej podstrony prawidłowego oznaczenia zgodnie z wytycznymi określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 3. Podstrona dla projektu powinna zawierać stronę główną oraz zakładki/podstrony tj. • aktualności, • opis projektu, • realizacje, • przetargi (przekierowanie do odpowiedniej zakładki na stronie www.wodociagi-niepolomice.pl), • zgłoszenie nieprawidłowości, • promocja, • ważne strony, • kontakt. 4. Umieszczenie na podstronie znaku Funduszu Europejskiego oraz znaku Unii Europejskiej zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej (załącznik nr 2). 5. Wymagana jest konstrukcja strony internetowej w oparciu o system zarządzania treścią (CMS-Content Management System) w pełni zarządzana przez panel administracyjny. 6. Grafika oraz kolorystyka strony powinna być spójna z Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (załącznik 1) oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej (załącznik nr 2). 7. Technologia wykonania podstrony powinna pozwolić na dalszą rozbudowę podstrony. Strona powinna być w pełni obsługiwana przez ogólnodostępne przeglądarki: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome oraz na urządzeniach mobilnych z systemem Android. 8. Utworzenie podstrony internetowej nie może się wiązać z opłatami licencyjnymi oraz innymi kosztami związanymi z zakupieniem dodatkowego oprogramowania umożliwiającego jej poprawne działanie lub umożliwiające poprawne zarządzanie systemem wprowadzani a treści. 9. System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski system graficznej edycji treści stron internetowych umożliwiający wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, playerów audio, video, animacji wstawianie i formatowanie tabel. Dodawanie/edycja treści musi uwzględniać fakt, iż użytkownicy będą kopiować treść z edytorów tekstu typu: Microsoft Office. 10. System zarządzania treścią musi zapewniać zróżnicowany poziom uprawnień dostępu do strony na co najmniej dwóch poziomach: a) Administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzenie całym systemem, w tym tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników, działów, podstron, dodawanie i usuwanie użytkowników i nadawanie im praw dostępu, dodawanie podstron. b) Redaktor–osoba odpowiedzialna za tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników na określonych podstronach. 11. Stworzenie kalendarza, z możliwością wprowadzania nowych wydarzeń, które będą w nim widoczne. 12. Przeszkolenie 2 osób w siedzibie Zamawiającego z obsługi panelu CMS (z zakresu funkcjonowania, zamieszczenia/zarządzania treścią w serwisie wraz z dostarczeniem instrukcji obsługi CMS w wersji papierowej). 13. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę elementów graficznych i/lub multimedialnych, Wykonawca musi posiadać do nich pełnię praw autorskich. Wraz z zakupem projektu strony internetowej z systemem CMS Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do wykorzystania tych elementów. 14. Wykonawca będzie zobowiązany od konsultowania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego projektu podstrony na każdym etapie jej tworzenia. Struktura strony może ulec zmianie w trakcie opracowania, po wspólnych konsultacjach Wykonawcy z Zamawiającym. 15. Utworzenie strony internetowej nie może się wiązać z opłatami licencyjnymi oraz innymi kosztami związanymi z zakupieniem dodatkowego oprogramowania umożliwiającego jej poprawne działanie lub umożliwiające poprawne zarządzanie systemem wprowadzania treści. 16. Wykonawca, na wykonane prace udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080472 Thu, 11 Jan 2018 14:35:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080472 <![CDATA[Realizacja prac związanych z wykonaniem usług informatycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z wykonaniem usług informatycznych i dzieł opisanych w załączniku „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”, w ramach projektu: „Pamięć masowa nowej generacji: inteligentny system składowania danych cyfrowych wykorzystujący procesy przetwarzania danych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” dla Działania 1.2 „Projekty badawczo-rozwojowe”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080220 Thu, 11 Jan 2018 13:11:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080220 <![CDATA[Aparatura badawcza - Infrastruktura sprzętowa IaaS]]> Aparatura naukowo-badawcza - Infrastruktura sprzętowa niezbędna do realizacji Projektu (IaaS). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080313 Thu, 11 Jan 2018 09:16:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080313 <![CDATA[Licencja na dostęp do zaawansowanego oprogramowania mapowego dla ciężarówek]]> Przedmiot zamówienia stanowi licencja na dostęp do oprogramowania mapowego pozwalającego na wyznaczanie tras oraz przeprowadzania symulacji oraz obliczeń w oparciu o dane geograficzne w połączeniu z informacjami rynkowymi oraz historycznymi danymi pozostającymi w posiadaniu zleceniodawcy. Oferta powinna obejmować cenę za licencję na 18 miesięcy z możliwością ewentualnego przedłużenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079997 Wed, 10 Jan 2018 19:16:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079997 <![CDATA[Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Firmie GRANULAT-CHMIELARZ SP.J. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080241 Wed, 10 Jan 2018 16:10:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080241 <![CDATA[„Modernizacja strony www.osno.pl - standard WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu AA”]]> Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację strony www.osno.pl - standard WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu AA. Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w zaproszeniu do składania ofert w pkt. II. Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zamawiającym jest Gmina Ośno Lubuskie, a zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080104 Wed, 10 Jan 2018 13:45:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080104 <![CDATA[Dzierżawa sprzętu komputerowego]]> 1 All-In-One PC Komputer typu "All-In-One" wyposażony w co najmniej 16 GB pamięci operacyjnej DDR4, dysk SSD o pojemności 512 GB, czterordzeniowy procesor o prędkości taktowania rdzenia co najmniej 3.8GHz, wyświetlacz o rozdzielczości 5K i przekątnej 27 cali oraz kartę graficzną z pamięcią VRAM 8 GB. Komputer ten powinien być wyposażony w system operacyjny macOS. 2 szt. 2 Desktop 1 Procesor czterordzeniowy z technologią Hyper-Threading i Turbo-Boost, z wynikiem w PassMark w okolicy 5000 punktów i zintegrowaną kartą graficzną, 16GB RAM DDR4, z dyskiem 256GB SSD 6 szt. 3 Desktop 1 Procesor czterordzeniowy z technologią Hyper-Threading i Turbo-Boost, z wynikiem w PassMark w okolicy 5000 punktów i zintegrowaną kartą graficzną, 16GB RAM DDR4, z dyskiem 256GB SSD 1 szt. 4 Desktop 2 Procesor czterordzeniowy z technologią Hyper-Threading i Turbo-Boost, z wynikiem w PassMark w okolicy 5000 punktów, 16GB RAM DDR4, z dyskiem 256GB SSD, z kartą graficzną posiadającą 6GB RAM GDDR5, interfacem pamięci 192bit z 1280 rdzeniami CUDA 3 szt. 5 Laptop Procesor dwu rdzeniowy z technologią Hyper-Threading i Turbo-Boost, z wynikiem w PassMark w okolicy 4000 punktów, 8GB ram, 500GB HDD lub 120GB SSD 5 szt. 6 Laptop Procesor dwu rdzeniowy z technologią Hyper-Threading i Turbo-Boost, z wynikiem w PassMark w okolicy 4000 punktów, 8GB ram, 500GB HDD lub 120GB SSD 2 szt. 7 Desktop 4 Procesor czterordzeniowy z technologią Hyper-Threading i Turbo-Boost, z wynikiem w PassMark w okolicy 5000 punktów, 16GB RAM DDR4, z dyskiem 256GB SSD, z kartą graficzną posiadającą 6GB RAM GDDR5, interfacem pamięci 192bit z 1280 rdzeniami CUDA; oraz zestaw do wirtualnej rzeczywistości zawierający gogle, dwa kontrolery oraz minimalnymi wymaganiami obszaru roboczego 1m x 1m 10 szt. 8 Monitor Przekątna 24 cale, rozdzielczość 1920x1080 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI 2 szt. 9 Monitor Przekątna 24 cale, rozdzielczość 1920x1080 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI 10 szt. 10 Monitor 27 Przekątna 27 cali, rozdzielczość 1920x1080 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI 2 szt. 11 Monitor Przekątna 24 cale, rozdzielczość 1920x1080 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI 6 szt. 12 Monitor Przekątna 24 cale, rozdzielczość 1920x1080 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI 10 szt. 13 Monitor 27 Przekątna 27 cali, rozdzielczość 1920x1080 lub większa, odświeżanie 60Hz lub większe, złącza 2x DVI-D lub DVI-D + HDMI 2 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079984 Tue, 09 Jan 2018 16:47:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079984 <![CDATA[Dodo4Story Sp. z o.o. poszukuje osób do realizacji prac rozwojowych nad stworzeniem prototypu platformy do tworzenia nowatorskich, nieliniowych, wielostronnie interaktywnych gier w 7 wymiarach rozgrywanych na ekranie 360°, prototypów przykładowych gier i mobilnej multimedialnej sali projekcyjnej z ekranem 360° i dedykowanym oprogramowaniem, które umożliwią przetestowanie prototypów platformy i gier.]]> - zad.1: projektant zadań-przygotowanie atrakcyjnych zadań w grach 7D na ekranie 360 stopni - zad.2 : starszy programista sprzętu i komunikacji ; wsparcie merytoryczne pracy zespołu programistów sprzętu i komunikacji - zad.3: programista gier -stworzenie platformy do tworzenia gier 7D na ekran 360 0, zaprojektowanie i stworzenie prototypów przykładowych 5 gier - zad.4: programista sprzętu i komunikacji- zaprojektowanie i stworzenie prototypu oprogramowania do projekcji gier, kontrolerów, sterowników, aplikacji do zarządzania konfiguracją efektów specjalnych, interpretacją danych ze sterowników i gry oraz API do komunikacji między grą a salą 360 stopni - zad.5: specjalista w dziedzinie technologii XD i szerokokątnych ekranów -stworzenie prototypu sali projekcyjnej i jej oprogramowania (sterowników, kontrolerów, aplikacji do zarządzania konfiguracją efektów, API) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079842 Tue, 09 Jan 2018 12:45:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079842 <![CDATA[Budowa Lokalnego Układu Wykonawczego na potrzeby projektu wirtualnej elektrowni (VPP)]]> Przedmiotem zamówienia jest Budowa Lokalnego Układu Wykonawczego umożliwiającego integrację poszczególnych elementów infrastruktury zarządzanej przez System Centralny realizujący funkcje biznesowe platformy integrującej zdolności wytwórcze i regulacyjne rozproszonych źródeł energii odnawialnej, zasobników oraz wybranych odbiorów sterowalnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079588 Mon, 08 Jan 2018 12:57:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079588 <![CDATA[Zatrudnienie na stanowisku Specjalisty ds. oprogramowania mobilnego]]> Praca na stanowisku „Specjalisty ds. oprogramowania mobilnego” na potrzeby realizacji projektu pn. „ApCoR (Apollo Combine Research) – multiplatformowy panel badawczy”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach Działania 1.1/Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0555/17), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079531 Mon, 08 Jan 2018 11:09:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079531 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 8/2017 – zakup oprogramowania do zarządzania procesem produkcyjnym]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oraz wdrożenie i przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do oprogramowania wraz z kodami źródłowymi do zarządzania procesem produkcyjnym oraz do dokumentacji dotyczącej oprogramowania. Wymagania dla oprogramowania: - Oprogramowanie powinno zostać napisane w taki sposób, by umożliwić uruchomienie go na komputerze o architekturze x68 lub ARM, - Oprogramowanie posiada kilka modułów komunikujących się w sposób, który pozawala na w pełni zautomatyzowaną wymianę danych: 1. Moduł ewidencji czasu pracy. 2. Moduł do planowania produkcji (usprawniający proces planowania produkcji poprzez kontrolę dostaw towarów, panowanie czasu pracy pracowników, kontrolę czasu procesów w projektach). 3.Moduł do analizy efektywności i kosztów. Szczegółowy opis wymagań dotyczących oprogramowania znajduję się w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079404 Fri, 05 Jan 2018 23:51:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079404 <![CDATA[„Uruchomienie e-usług dla ludności wraz z dodatkowymi modułami oprogramowania dziedzinowego w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i uruchomieniu (wdrożeniu) e-usług dla ludności oraz dostarczenie licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Część III SOWPN). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079382 Fri, 05 Jan 2018 19:59:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079382 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2018 z dnia 05.01.2018 na wdrożenie oprogramowania do automatyzacji wstępnych wycen, licencje na oprogramowanie CPQ, licencje na oprogramowanie bazy danych oraz serwer sprzętowy System CPQ oraz wdrożenie oprogramowania dla panelu administracyjnego (PA) wraz serwerem sprzętowym do panelu administracyjnego]]> Przedmiotem zamówienia są dwa zadania: 1. Wdrożenie oprogramowania do automatyzacji wstępnych wycen, licencje na oprogramowanie CPQ, licencje na oprogramowanie bazy danych oraz serwer sprzętowy System CPQ, oznaczone dalej jako Zadanie 1 lub CPQ 2. Wdrożenie oprogramowania dla panelu administracyjnego (PA) wraz serwerem sprzętowym do panelu administracyjnego, oznaczone dalej jako Zadanie 2 Skrócony opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1: - Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej w zakresie wdrożeniem systemu CPQ - Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami niezbędnymi do uruchomienia wdrażanego systemu - Wdrożenie zintegrowanego systemu CPQ Skrócony opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2: - Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej w zakresie wdrożeniem systemu PA - Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami niezbędnymi do uruchomienia wdrażanego systemu - Wdrożenie zintegrowanego systemu PA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/77 Fri, 05 Jan 2018 16:59:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/77 <![CDATA[Drukarka 3D - Leasing]]> Leasing Drukarki 3D https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078842 Thu, 04 Jan 2018 11:06:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078842 <![CDATA[zapytanie ofertowe na wdrożenie e-usług i systemu GIS]]> Zamówienie obejmuje: 1. Dostawę sprzętu i oprogramowania narzędziowego GIS 2. Oprogramowanie aplikacyjne 3. Budowę bazy danych GIS dla obszaru obsługiwanego przez Zamawiającego 4. Szkolenia i konsultacje https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078627 Wed, 03 Jan 2018 14:02:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078627 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 01/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. na zakup licencji zintegrowanego oprogramowania do zarządzania zakładem produkcji biżuterii]]> 1.1. W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie wyników prac B+R w BePostBe dla uruchomienia innowacyjnej usługi wykonania biżuterii sposobem precyzyjnego odlewania” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek firma ELDORADOO Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup licencji zintegrowanego systemu zarządzania procesem projektowym, produkcją, sprzedażą, gospodarką magazynową i bezpieczeństwem zakładu produkcji biżuterii. 1.1.1. Zakup nieograniczonych w czasie licencji wyłącznych i niewyłącznych zintegrowanego systemu zarządzania procesem projektowym, produkcją, sprzedażą i gospodarką magazynową zakładu produkcji biżuterii na który składa się 1.1.1.1. Oprogramowanie do projektowania 3D dla biżuterii - nieograniczona w czasie licencja niewyłączna, 1.1.1.2. Oprogramowanie do zarządzania produkcją i gospodarką magazynową - nieograniczona w czasie licencja wyłączna, 1.1.1.3. Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą - nieograniczona w czasie licencja wyłączna, 1.1.1.4. Oprogramowanie repozytorium wzorów wraz z zaprojektowaniem wzorów - nieograniczona w czasie licencja wyłączna, 1.1.1.5. Oprogramowanie integrujące z systemem bezpieczeństwa - nieograniczona w czasie licencja wyłączna. 1.2. Zamówienie udzielane jest w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068269 Wed, 03 Jan 2018 09:24:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068269 <![CDATA[Utworzenie i uruchomienie systemu do wysyłania masowych wiadomości SMS, MMS i VMS dla klienta hurtowego i detalicznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego systemu do wysyłania masowych wiadomości SMS, MMS i VMS dla klienta hurtowego i detalicznego. Szczegółowe minimalne parametry techniczne urządzenia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078432 Tue, 02 Jan 2018 20:18:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078432 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2/2017 - Zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania klastrem serwerów ARM]]> Pozycja A. Przedmiotem zamówienia jest zakup prac programistycznych i przekazanie licencji na czas nieokreślony do oprogramowania zbudowanego w ramach tych prac oraz przekazanie do nich pełnych praw własności. Specjalistyczne oprogramowanie musi zostać przygotowane w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację HLD oraz LLD. W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia dokumentacji technicznej oraz funkcjonalnej oprogramowania, przeprowadzenie testów oprogramowania oraz jego wdrożenie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: • budowanie interfejsu użytkownika zgodnie z technikami UX, • development modułu monitoringu i raportowania, • development modułu administracyjnego, • implementacje i integracje zbudowanego oprogramowania na klastrze serwerów • przygotowanie dokumentacji technicznej oprogramowania • przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych prac. W ramach usługi wykonawca zobligowany jest również do przeprowadzenia testów funkcjonalności, testów bezpieczeństwa oraz testów integracji systemu. System będzie składał się z dwóch niezależnych systemów informatycznych, zintegrowanych ze sobą oferujących minimalne, kluczowe funkcjonalności opisane poniżej. Będą to: Oprogramowanie do zarządzania klastrem mikroserwerów (specyfikacja oraz minimalne wymagania klastra mikroserwerów zostały opisane w zapytaniu nr 3/2017 opublikowanym na portalu: www.bazakonkurencyjności.gov.pl w dniu 30.12.2017 r.): Wymagania funkcjonalne: a. Architektura systemu oparta o Representational State Transfer (REST, ang. zmiana stanu poprzez reprezentacje), b. System zapewnia katalogowanie i zarządzanie pamięcią, obciążeniem oraz procesami każdego urządzenia w klastrze, c. System wspiera strategie Zero touch deployment na urządzeniach dla takich systemów jak Windows, Ubuntu, CentOS, RHEL and SUSE; d. System umożliwia integrację z narzędziami wspierającymi zarządzanie i automatyzację obsługi aplikacji w chmurach obliczeniowych takich jak Juju, Chef, Puppet, SALT, Ansible. e. System umożliwia zewnętrzny dostęp do urządzeń z wykorzystaniem SSH lub Powershell. f. System zapewnia kompatybilność i pełna komunikacją z infrastrukturą serwerowa opartą o IPMI (Intelligent Platform Management Interface) oraz PXE (ang. Preboot Execution Environment). g. Moduł Zarządzania adresami IP (ang. IPAM - IP Address Management) – system planowania, śledzenia i zarządzania przestrzenią adresową protokołu internetowego używanego dla sieci komputerowej. Moduł raportowy klastra mikroserwerów (specyfikacja oraz minimalne wymagania klastra mikroserwerów zostały opisane w zapytaniu nr 3/2017 opublikowanym na portalu: www.bazakonkurencyjności.gov.pl w dniu 30.12.2017 r.): Wymagania funkcjonalne: a. System umożliwia przeprowadzanie analiz statystycznych danych o funkcjonowaniu klastra serwerów zebranych i usystematyzowanych w ramach modułu zarządzania klastrem oraz danych pochodzących bezpośrednio z samych urządzeń; b. System umożliwia monitorowanie stanu urządzeń na podstawie danych pomiarowych, danych z logów, danych o awariach, parametrów fizycznych urządzenia c. System posiada moduł predykcyjny wspierający profilaktykę klastra serwerów tj. wykrywanie anomalii i zachowań niestandardowych każdego z zarządzanych w ramach klastra serwerów zanim ich skutki są widoczne dla użytkownika d. System posiada intuicyjny interfejs użytkownika e. System udostępnia operatorowi jednolitą przestrzeń analityczną (dashbord), Kokpity, Raporty, Analizy, Logi zdarzeń, Wskaźniki, f. System umożliwia budowanie własnych raportów i analiz w oparciu o przyjazny użytkownikowi interfejs f. System zapewnia analizę wielowymiarową danych w celu zmiany perspektywy przeglądanych informacji g. System posiada mechanizmy budowy prezentacji danych i analiz w trybie ad-hoc i w czasie rzeczywistym Kod CPV: 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne Pozycja B. Zakup: Oprogramowanie do projektowania CAD/CAM 2D i 3D – szt. 1 Zamawiający poszukuje oprogramowania umożliwiającego tworzenie rysunków technicznych i dokumentacji technicznej o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż: - możliwość tworzenia rysunków 2D, - możliwość tworzenia rysunków 3D, - wymiarowanie rysunków, - możliwość rysowania na wielu warstwach, - tworzenie dokumentacji technicznej, - możliwość zapisu i otwierania plików z rozszerzeniem .DWG i .DWF, - możliwość renderowania stworzonych rysunków - wsparcie dla pluginów - możliwość przeprowadzania symulacji działania projektowanych elementów - pracującej w systemie operacyjnym Windows 10 lub Windows Serwer od wersji 2012 Kod CPV: 48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078214 Fri, 29 Dec 2017 22:50:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078214 <![CDATA[Zakup licencji i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”]]> Przedmiotem umowy jest zakup licencji i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego Elektroniczną Dokumentację Medyczną i wspierającego zarządzanie Hospicyjnym Zakładem Ochrony Zdrowia w ramach projektu „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1071684 Thu, 28 Dec 2017 20:08:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1071684 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2017/7/20/G1 do projektu pt. "E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze – zakres podstawowy (Grupa 1)"]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 300 scenariuszy e-materiałów z przedmiotów historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o kulturze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1077716 Wed, 27 Dec 2017 16:10:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1077716