Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 15 Dec 2018 01:00:07 +0100 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PRO-OL/2018 na zakup i wdrożenie części B2B, B2E oraz B2C systemu informatycznego]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie części B2B, B2E oraz B2C systemu informatycznego. 2) Szczegółowe dane oraz wymagania wraz z opisem rozwiązania technicznego zostały przedstawione w tabeli znajdującej się w dołączonym do niniejszej publikacji Zapytaniu ofertowym, pkt 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13536 Fri, 14 Dec 2018 16:42:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13536 <![CDATA[Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia programu do zarządzania procesami produkcyjnymi z możliwością składania zleceń i zapytań produkcyjnych przez dział handlowy, wraz ze szkoleniem z jego obsługi)]]> W związku z udziałem w konkursie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, firma P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. realizuje projekt pt. ”Wdrożenie nowego i innowacyjnego procesu biznesowego poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie dla celów poprawy komunikacji, optymalizacji produkcji, precyzyjności wycen oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych”. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na program do zarządzania procesami produkcyjnymi, którego specyfikacja znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155716 Fri, 14 Dec 2018 15:55:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155716 <![CDATA[Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji Contact Center w MPWiK S.A. we Wrocławiu w celu usprawnienia usług świadczonych mieszkańcom]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na budowie i wdrożeniu zintegrowanego systemu komunikacji Contact Center w MPWiK S.A. we Wrocławiu w celu usprawnienia usług świadczonych mieszkańcom. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Etap I - organizacja prac kończąca się na opracowaniu i dostarczeniu Projektu Technicznego oraz Planu testów akceptacyjnych, 2) Etap II - dostarczenie Standardowego Oprogramowania Systemowego i Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, 3) Etap III - dostarczenie i wdrożenie Systemu Dedykowanego, opracowanie i dostarczenie Scenariuszy testowych oraz dostarczenie Dokumentacji powdrożeniowej, przeprowadzenie testów, przygotowanie i dostarczenie Raportów z testów, dostarczenie sprzętu (słuchawek), 4) Etap IV - przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155588 Fri, 14 Dec 2018 14:42:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155588 <![CDATA[Opracowanie dzieła w postaci metodyki prowadzenia postępowania w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu digitalizacji akt (SDA), wdrożonego w Prokuraturze Krajowej, prokuraturach regionalnych oraz prokuraturach okręgowych.]]> Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dzieła w postaci metodyki prowadzenia postępowania w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu digitalizacji akt (SDA), wdrożonego w Prokuraturze Krajowej, prokuraturach regionalnych oraz prokuraturach okręgowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na jedną lub więcej części tematycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155628 Fri, 14 Dec 2018 13:05:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155628 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę: 1. Opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego 2.Opracowanie i wdrożenie konfiguratora zamówień dla sklepu internetowego]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. Opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego; b. Opracowanie i wdrożenie konfiguratora zamówień dla sklepu internetowego; 2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się: a. Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego – Opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego (kod CPV: 48000000-8) oraz opracowanie i wdrożenie konfiguratora zamówień dla sklepu internetowego (kod CPV: 48000000-8). Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wykonanie) systemu informatycznego do obsługi sprzedaży ecommerce (oprogramowanie wraz z licencją), który będzie posiadał szeroki zakres funkcjonalności zarówno z poziomu administracyjnego (Zamawiającego) jak i poziomu obsługi przez klienta, co tym samym umożliwi kompleksową obsługę klienta od momentu złożenia zamówienia poprzez zapłatę on-line, informowanie o postępie realizacji zamówienia do wysyłki towaru do klienta. Będzie to system sprzedażowy stworzony pod indywidualne zamówienie, tworzony od podstaw (tzw. „szyty na miarę”) na platformie Magento lub Prestashop lub innych równoważnych. System ma posiadać rozbudowany konfigurator produktu wraz z wizualizacją 3D. System będzie stanowił oprogramowanie wraz z licencją. Zamawiający na etapie realizacji prac nad sklepem będzie mógł sam dobierać sobie funkcjonalności sklepu i łączyć je w jedną całość co będzie stanowiło o tym, iż będzie to system ecommerce indywidualnie dostosowywany do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klienta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155491 Fri, 14 Dec 2018 08:45:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155491 <![CDATA[Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z opracowaniem i uruchomieniem rejestrów i repozytorium dokumentów w ramach projektu pt. „Urzędy na miarę XXI wieku”]]> Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z opracowaniem i uruchomieniem rejestrów i repozytorium dokumentów w sześciu gminach Partnerskich. Wszystkie wdrożenia będą realizowane na rzecz i w siedzibach następujących Partnerów Projektu tj: Część I - Gmina Koczała ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała Część II - Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice Część III - Gmina Gizałki ul. Kaliska 28 63-308 Gizałki Część IV - Gmina Gołuchów ul. Lipowa 1 63-322 Gołuchów Część V - Gmina Dobrzyca Rynek 14 63-330 Dobrzyca Część VI - Gmina Brusy ul. Na Zaborach 1 89-632 Brusy Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt. „Urzędy na miarę XXI wieku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155509 Thu, 13 Dec 2018 21:33:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155509 <![CDATA[Zaprojektowanie, zaprogramowanie i wdrożenie systemu laboratoryjnego typu LIMS]]> W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej licencji uprawniającej do korzystania z Systemu przez nielimitowaną liczbę użytkowników końcowych. System zrealizowany zostanie z wykorzystaniem technologii RIA (Rich Internet Application) i będzie składać się z następujących modułów: 1. Laboratorium 2. Badania 3. Administracja 4. Edytor klas dokumentów 5. Ankiety https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155446 Thu, 13 Dec 2018 15:54:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155446 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko Technik administrator IT]]> Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko Technik administrator IT w celu udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych zmierzających do rozwoju i modyfikacji systemu rezerwacyjnego reservis https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13468 Thu, 13 Dec 2018 15:47:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13468 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko Technik specjalista ds. analizy i obróbki danych]]> Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko Technik specjalista ds. analizy i obróbki danych w celu udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych zmierzających do rozwoju i modyfikacji systemu rezerwacyjnego reservis https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13467 Thu, 13 Dec 2018 15:38:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13467 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko Programista]]> Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko Programista w celu udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych zmierzających do rozwoju i modyfikacji systemu rezerwacyjnego reservis. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13465 Thu, 13 Dec 2018 15:31:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13465 <![CDATA[Zakup usługi polegającej na opracowaniu metody sterowania pozwalającej na konfigurację sieci Wi-Fi pomiędzy układem Wi-Fi, a siecią zewnętrzną przy pomocy telefonu komórkowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu metody sterowania pozwalającej na konfigurację sieci Wi-Fi pomiędzy układem Wi-Fi, a siecią zewnętrzną przy pomocy telefonu komórkowego. Celem zamówienia jest opracowanie metody konfiguracji modułu Wi-Fi opartego na układzie ESP8266 z telefonów komórkowych posiadających systemy operacyjne Android i IOS. Moduł Wi-Fi domyślnie po pierwszym uruchomieniu nie łączy się do żadnej sieci. Użytkownik który otrzymał moduł musi być w stanie podłączyć moduł do sieci Wi-Fi która jest dostępna w jego lokalizacji. Z tego powodu trzeba opracować metodę/metody konfiguracji nazwy sieci i hasła do niej, a następnie przesłania ich do modułu Wi-Fi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155444 Thu, 13 Dec 2018 15:29:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155444 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko Programista Frontend]]> Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko Programista Frontend w celu udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych zmierzających do rozwoju i modyfikacji systemu rezerwacyjnego reservis. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13463 Thu, 13 Dec 2018 15:23:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13463 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko Programista Backend]]> Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko Programista Backend w celu udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych zmierzających do rozwoju i modyfikacji systemu rezerwacyjnego reservis. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13462 Thu, 13 Dec 2018 15:07:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13462 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2018/0127 na zakup, dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania dokumentacją produkcyjną (1 sztuka)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania dokumentacją produkcyjną (1 sztuka). Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155438 Thu, 13 Dec 2018 15:05:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155438 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/PRO/2018 DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE PROJEKTU w ramach realizacji PROJEKTU „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand NR POIR 03.03.03-14-055/16.]]> OPIS ZAMÓWIENIA: Usługa stworzenia gotowej strony internetowej połączonej ze sklepem internetowym • Usługa polegająca na kreacji strony internetowej o charakterze inforamacyjno - promocyjnym wraz z opcją zakupu produktów (sklep internetowy) dla produktów BeautyFace oraz ich udział w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03.– GO TO BRAND. • Strona ma być przygotowana jako strona międzynarodowa dla marek BeautyFace z opcją wyświetlania zawartości w języku z którego pochodzi użytkownik (np. USA – strona po angielsku) • Strona ma przedstawiać zarówno same marki i produkty Zamawiającego jak także inne informacje jak: aktualności, porady, blog, galerie, obecność marek i produktów na rynkach perspektywicznych, polskie pochodzenie produktów, ich innowacyjność, rozwój , oraz niepowtarzalne cechy produktów wyżej wymienionych marek, • Oprogramowanie strony musi zawierać możliwość wyświetlania i zaciągania video np. Z You Tube, prezentacji, dokumentów Exell czy pdf a także być skonfigurowane z systemami prezentacji i gazetek • Oprogramowanie strony musi mieć możliwość wystawiania produktów na amazon, ebay, allegro i innych systemach aukcyjnych • Strona musi zawierać również sklep internetowy dla każdego kraju / języka • Grafika strony musi odpowiada wizualnie grafice i wytycznym marki Zamawiającego – zamawiający przedstawi Wykonawcy pełne wytyczne w zakresie grafiki strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155408 Thu, 13 Dec 2018 14:21:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155408 <![CDATA[: Zakup systemu B2B automatyzującego system zamówień integrującego wszystkie procesy magazynowe i zamówieniowe z działaniem systemów sprzedażowych i standardem CRM/CMS]]> Zakup systemu B2B automatyzującego system zamówień integrującego wszystkie procesy magazynowe i zamówieniowe z działaniem systemów sprzedażowych i standardem CRM/CMS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154411 Thu, 13 Dec 2018 11:09:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154411 <![CDATA[Usługa aktualizacji posiadanych modułów i wdrożenia nowych modułów systemu informatycznego do zarządzania uczelnią]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa aktualizacji posiadanych modułów i wdrożenia nowych modułów systemu informatycznego do zarządzania uczelnią. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155218 Wed, 12 Dec 2018 19:54:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155218 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zadań Eksperta Analizy i Bezpieczeństwa Danych]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań z zakresu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym realizacja prac dotyczących wybranych funkcjonalności platformy CUBE (komponentów modułów centralnych) oraz tworzenie analiz, raportów, a także dokumentacji badawczo-rozwojowej i projektowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155175 Wed, 12 Dec 2018 16:05:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155175 <![CDATA[Wykonanie systemu informatycznego oraz dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu dotyczącego budowy systemu do zdalnego zarządzanie wynajmem boksów rowerowych]]> Zakup systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu dotyczącego budowy systemu do zdalnego zarządzanie wynajmem boksów rowerowych zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu ze źródeł UE nr RPWM.01.03.02-28-0020/18 (projekt do wglądu dostępny w siedzibie Zamawiającego na życzenie Wykonawcy, po uprzednim umówieniu terminu). Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania i dostawy systemu informatycznego, którego zakres opracowania oraz ilość godzin przeznaczonych na jego wykonanie został określony w specyfikacji zapytania ofertowego (punkt 3.1). Również parametry sprzętu komputerowego zostały odpowiednio określone w specyfikacji zapytania ofertowego (punkt 3.1) Jeżeli w niniejszej dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wykonawca celem pełnego zapoznania się z warunkami powinien zapoznać się z dołączonym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155078 Wed, 12 Dec 2018 14:44:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155078 <![CDATA[Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli programisty w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli programisty pod kątem wdrożenia MVP w modelu dual-use. Do zakresu obowiązków Oferenta (zwanego również „Wykonawcą”) należeć będzie m.in.: • Tworzenie programów i aplikacji przy użyciu specjalistycznego języka programowania • Rozwijanie systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danych • Wyszukiwanie i usuwanie błędów powstałych w trakcie pisania kodu (debugowanie) • Automatyzacja budowania i wdrażania aplikacji / MVP w modelu dual use • Wsparcie i utrzymanie produktu w zakresie testów MVP w modelu dual use • Testowanie oprogramowania oraz pisanie scenariuszy testowych • Tworzenie dokumentacji projektowej • Udział w procesie wytwarzania oprogramowania w szczególności w spotkaniach projektowych, spotkaniach zespołu, komitetach inwestycyjnych, testach na Uczelni https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13428 Wed, 12 Dec 2018 13:58:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13428 <![CDATA[Zakup informatycznego systemu dziekanatowego]]> 1. Wdrożenie systemu: a. Zakup bezterminowej licencji systemu dziekanatowego, b. Zakup usługi siedmiomiesięcznej analizy przedwdrożeniowej prowadzonej przez dostarczyciela systemu dziekanatowego (Oferenta), c. Zakup usługi dwunastomiesięcznego wdrożenia systemu dziekanatowego przez dostarczyciela systemu dziekanatowego d. Zakup usługi przeprowadzenia migracji danych ze starego systemu do nowego systemu dziekanatowego e. Zakup usługi przeszkolenia przez dostarczyciela systemu użytkowników i administratorów systemu dziekanatowego (13 modułów szkol. na łącznie 220 godz. dla łącznie 23 pracowników/czek WSL) 2. Zakup usługi asysty powdrożeniowej i maintenance przez dostarczyciela systemu na okres od zakończenia wdrożenia do końca realizacji projektu tj. do grudnia 2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155082 Wed, 12 Dec 2018 12:59:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155082 <![CDATA[Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli testera w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli testera pod kątem wdrożenia MVP w modelu dual-use. Do zakresu obowiązków Oferenta (zwanego również „Wykonawcą”) należeć będzie m.in.: 1) Analiza i tworzenie standardów i procedur testowania, 2) Analiza i projektowanie przypadków testowych, 3) Wykonywanie scenariuszy testowych, 4) Zapewnianie najlepszej jakości oprogramowania, 5) Tworzenie dokumentacji rezultatów testów, 6) Tworzenie planu rozwoju testów, koordynacja i realizacja testów, 7) Informowanie o wszystkich znalezionych problemach i zgłaszanie wad, 8) Przygotowanie raportów oraz innej wymaganej dokumentacji testów i instrukcji użytkownika. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13415 Wed, 12 Dec 2018 10:48:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13415 <![CDATA[Zakup licencji wyłącznej wartości niematerialnych i prawnych do oprogramowania klasy Long Term Memory - oprogramowania odpowiadającego za przechowywanie danych Big Data o użytkownikach zebranych z różnych źródeł w takim sposób, aby zebrane dane były imitacją ludzkiej pamięci długotrwałej.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej wartości niematerialnych i prawnych do oprogramowania klasy Long Term Memory - oprogramowania odpowiadającego za przechowywanie danych Big Data o użytkownikach zebranych z różnych źródeł w takim sposób, aby zebrane dane były imitacją ludzkiej pamięci długotrwałej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13399 Tue, 11 Dec 2018 20:07:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13399 <![CDATA[Dostawa oprogramowania Snoza Platform - platformy wspierającej procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami]]> Przedmiotem zamówienia jest Stworzenie programu Snoza Platform - platformy wspierającej procesy związane z zarządzaniem organizacją, jej partnerami i klientami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154933 Tue, 11 Dec 2018 18:05:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154933 <![CDATA[Zapytanie nr 2/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzeniu innowacyjnego oprogramowania oraz systemu do urządzeń typu kiosk vendingowy umożliwiających wprowadzenie do nich modułów wspomagających funkcjonowanie pacjentów w szpitalu oraz oprogramowania na telewizory profesjonalne (hotelowe) z platformą Android. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13371 Tue, 11 Dec 2018 10:58:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13371 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr z223/ZAD8/07: wybór Wykonawcy na Zintegrowanie w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie Systemu Dziekanatowego VDO z Hurtownią Danych i Systemem Analitycznym: przeprowadzenie analizy technicznej oraz rozbudowa Hurtowni Danych EURECA.]]> Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie analizy technicznej, opracowanie projektu technicznego integracji oraz modelu danych, zintegrowanie Hurtowni Danych Eureca z Systemem Dziekanatowym VDO, rozbudowa modelu Hurtowni Danych Eureca zgodnie z przeprowadzoną analizą oraz zapewnienie poprawnego przepływu danych z Systemu VDO do Hurtowni Danych Eureca o dane wystawiane przez System Dziekanatowy VDO. Zakres prac do wykonania przez Dostawcę opisany jest w Załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA STANOWIĄ PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI: 1)Zapytanie ofertowe 2)Formularz ofertowy z załącznikami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154744 Tue, 11 Dec 2018 10:09:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154744 <![CDATA[Przygotowanie i wdrożenie platformy interaktywnej – generator wniosków o przyznawanie znaków jakości w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”]]> Przygotowanie i wdrożenie platformy interaktywnej – generatora wniosków o przyznawanie znaków jakości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154589 Mon, 10 Dec 2018 14:35:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154589 <![CDATA[Usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ®]]> Usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ® na lata 2019-2021. Zamawiający posiada wdrożony pakiet RATUSZ® w skład, którego wchodzą następujące programy: - program finansowo-księgowy wraz z obsługą wyciągów bankowych – 7 użytkowników, - program umożliwiający sprawozdawczość dla jednostek budżetowych - 1 użytkownik, - program umożliwiający rejestrowanie zamówień, umów, dokumentów rozliczeniowych – 8 użytkowników, - program umożliwiający emisję przelewów elektronicznych – 4 użytkowników, - program do rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych – 1 użytkownik, - program płacowy, współpracujący z Płatnikiem ZUS –1 użytkownik, - program do ewidencji pracowników – 1 użytkownik, - program do obsługi bankowych wyciągów elektronicznych - 1 użytkownik, - aplikacja – administrator systemów do obsługi powyższych programów - 1 użytkownik. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154573 Mon, 10 Dec 2018 13:44:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154573 <![CDATA[WP/2/2018/OLESZ Opracowanie wytycznych do zakupu aplikacji wspomagającej proces nauczania z modułem do zbierania i analizowania odpowiedzi na podstawie analizy potrzeb szkoły dla szkół z terenu Gminy Oleszyce w ramach projektu „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu”]]> Opracowanie wytycznych do zakupu aplikacji wspomagającej proces nauczania z modułem do zbierania i analizowania odpowiedzi na podstawie diagnozy potrzeb szkoły dla 4 szkół z Gminy Oleszyce Ww. elementy zostaną zamówione w ramach projektu „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie wytycznych do zakupu aplikacji wspomagającej proces nauczania z modułem do zbierania i analizowania odpowiedzi na podstawie diagnozy potrzeb szkoły odrębnie dla każdej ze wskazanych poniżej 4 szkół podstawowych: - Szkoła Podstawowa w Oleszycach - Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach - Szkoła Podstawowa w Zalesiu - Szkoła Podstawowa w Futorach Wymagania i warunki realizacji zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy koncepcji funkcjonalności w wymiarze 24 godzin/ szkołę. Łącznie = 96 godzin Jedna godzina prowadzenia analizy rozumiana jest jako godzina zegarowa 60 min. Przeprowadzenie analizy koncepcji funkcjonalności każdorazowo obejmuje: 1/ wywiady z wybranymi pracownikami szkół, poznanie wymagań i identyfikację niezbędnych funkcjonalności z punktu widzenia potrzeb szkoły, zbadanie potrzeb i możliwości każdej ze szkoły w zakresie posiadanego sprzętu, sprzętu zakupionego w ramach projektu, liczby i rodzaju zajęć prowadzonych on-line, zakresy tematyczne (modułowe) zajęć, zakresy merytoryczne potrzebne do prowadzenia zajęć i ćwiczeń, na których dostanie wykorzystana aplikacja/platforma, możliwości techniczne i infrastrukturalne szkoły, liczba użytkowników korzystających systemu, 2/ opracowanie dokumentu/ raportu z przeprowadzonej analizy, zawierającego wytyczne do zakupu aplikacji/platformy. Termin realizacji: maksymalnie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza zakończenie realizacji przed terminem wskazanym w umowie. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostaną ustalone w porozumieniu Zamawiającego z Wykonawcą. Szczegółowy opis zamieszczony jest w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154531 Mon, 10 Dec 2018 12:10:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154531 <![CDATA[Zakup 18 licencji edukacyjnych (subskrypcji) oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego.]]> Przedmiotem zamówienia jest roczna subskrypcja oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego. W ramach zamówienia wykonawca dostarczy 18 licencji edukacyjnych oprogramowania Adobe Creative Cloud w wersji device (licencja na urządzenie) lub równoważnego i zapewni ich działanie w ramach subskrypcji w okresie 12 miesięcy. Niniejsze oprogramowanie wykorzystywane będzie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach, w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach” na kierunku Informatyka oraz Grafika, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu III, działania 3.5, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13298 Mon, 10 Dec 2018 12:04:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13298 <![CDATA[Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020]]> Przedmiotem Zamówienia objęte zostaną prace związane z rozbudową systemu LSI2020. Szerszy opis systemu LSI2020 stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Usługa będzie polegała na wykonaniu prac związanych z dodaniem nowych funkcjonalności LSI2020. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do akceptacji przez Zamawiającego opracowane scenariusze testów do każdej nowej lub zmienionej części systemu. Po zatwierdzeniu ww. testów Zamawiający na ich podstawie będzie przeprowadzał testy akceptacyjne przy odbiorze prac. Wykonawca udzieli co najmniej 2 letniej gwarancji na nowy lub zmieniony kod systemu licząc od daty odbioru prac. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13285 Mon, 10 Dec 2018 11:08:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13285 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru usług rozbudowy, dzierżawy serwera z bezpiecznego ośrodka przetwarzania danych dla DPK System Consulting]]> Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest udostępnienie dedykowanego serwera wraz usługami utrzymania infrastruktury przez okres 30 miesięcy. Całość rozwiązania ma być dostarczona w modelu usługowym. Oferent, będzie świadczył usługę dla Zamawiającego siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (łącznie przez okres 30 miesięcy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1151646 Mon, 10 Dec 2018 11:02:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1151646 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na opracowanie oraz wdrożenie projektu „Innowacyjnego systemu marketplace dla landing pages i usług powiązanych".]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu innowacyjnego systemu marketplace dla landing pages i usług powiązanych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, dostępnego w formule SaaS. System ma umożliwiać między innymi: wystawianie ofert na zakup stworzonych szablonów landing pages (wraz z całym systemem promowania, oceniania, rozliczeń), możliwość zakupu landing pages i związanych z nimi usług przez klientów zewnętrznych. Rezultatem projektu ma być wdrożenie innowacji technologicznej, pozwalającej wprowadzić wnioskodawcy na rynek nowy produkt pod względem technologicznym, jak i produkt znacząco udoskonalony technologicznie. Wdrożony system, pozwoli na: wdrożenie innowacji procesowej - znaczącego udoskonalenia procesu tworzenia landing pages przez Wnioskodawcę, wdrożenie innowacji produktowej - rozpoczęcie świadczenia nowych usług dla klientów - z wykorzystanie innowacyjnego systemu landing pages maketpalce, udostępnianych Klientom w formule SaaS. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154352 Fri, 07 Dec 2018 22:33:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154352 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 9 z dnia 07.12.2018 na wykonywanie zadań w charakterze Programisty]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań w charakterze Programisty (Developera) w projekcie pn. „Opracowanie zestawu algorytmów, umożliwiających zastosowanie proceduralnego generowania treści w produkcji gier z wykorzystaniem pętli sprzężenia zwrotnego opartej o metody eksploracji procesów”, realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe Programy B+R” – GAMEINN. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154330 Fri, 07 Dec 2018 16:08:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154330