Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 21 Jun 2018 14:06:00 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018 na usługę tłumaczenia pisemnego przysięgłego z języka polskiego na język angielski dokumentacji wytworzonej na potrzeby realizacji projektu.]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór oferty najkorzystniejszej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120114 Thu, 21 Jun 2018 00:44:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120114 <![CDATA[Modernizacja oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi w ramach projektu „Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi”]]> Modernizacja oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi, w szczególności: 1 Opracowanie e-usług na platformę ePUAP dla 8 Partnerów projektu z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami łącznie 80 e-usług - część I 2 Modernizacja Posiadanego Sytemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją o Integrację z platformą e -puap oraz systemami dziedzinowymi 1 szt.- część II 3 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z Integracją z platformą e-puap oraz systemami dziedzinowymi 1 szt. - część III 4 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach do prezentowania informacji o gminnym zasobie nieruchomości wraz z instruktażem przystanowiskowym dla 3 jednostek - część IV W ramach projektu "Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120083 Wed, 20 Jun 2018 20:41:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120083 <![CDATA[Dostwa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w ramach projektu „Efektywne łódzkie gminy”]]> Modernizacja oprogramowania Partnera Projektu tj. Miasta Głowno poprzez dostawę, instalację, konfigurację systemu do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz integracyjnymi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120079 Wed, 20 Jun 2018 19:55:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120079 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego projektów SIWZ ( specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ) wraz z wymaganymi załącznikami oraz wsparcie Zamawiającego w postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy systemu w projekcie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”]]> Przedmiotem zamówienia wykonanie usługi na opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego projektów SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wraz z wymaganymi załącznikami oraz wsparcie Zamawiającego w postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy systemu w projekcie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119918 Wed, 20 Jun 2018 11:57:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119918 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 z dnia 20.06.2018 r. na świadczenie usługi na stanowisku Programista gry/silnika]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku PROGRAMISTA GRY/SILNIKA Programista gry/silnika będzie odpowiedzialny za prace programistyczne nad prototypem gry potwierdzającym założenie uniwersalności/generyczności technologii symulacji zachowań w warstwie silnika gry. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119920 Wed, 20 Jun 2018 11:37:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119920 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15 z dnia 20.06.2018 r. na świadczenie usługi na stanowisku Grafik /Graphics Artist]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku Grafik /Graphics Artist Grafik /Graphics Artist będzie odpowiedzialny za pracę nad prototypem gry potwierdzającym założenie uniwersalności/generyczności technologii symulacji zachowań fizycznych w warstwie silnika gry. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119916 Wed, 20 Jun 2018 11:33:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119916 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 z dnia 20.06.2018 r. na świadczenie usługi na stanowisku Projektant gry/Game Designer]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku PROJEKTANT GRY/GAME DESIGNER Projektant gry będzie odpowiedzialny za prace designerskie nad prototypem potwierdzającym założenie uniwersalności/generyczności technologii dopasowania poziomu trudności do gracza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119914 Wed, 20 Jun 2018 11:29:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119914 <![CDATA[Usługa zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy internetowej/strony internetowej wraz z zapewnieniem bieżącego utrzymania i rozwoju strony, opieką serwisową i gwarancyjną oraz usługą przeprowadzenia szkoleń dla pracowników zamawiającego, w związku z realizacją projektu „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych”]]> 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie następujących prac: a. Opracowanie i wykonanie projektu graficznego platformy internetowej w pełni dostosowanej do osób niepełnosprawnych i zgodnej ze standardami WCAG 2.0 (poziom AA, z możliwością przełączenia trybów) w wersji responsywnej (3 projekty dostosowane do różnych zakresów rozmiaru ekranów). b. Opracowanie zestawu ikon, ilustracji i infografik, pozwalających w intuicyjny sposób zrozumieć informacje i dalej budować w oparciu o ten zestaw materiały informacyjne i edukacyjne. c. Opracowanie, wykonanie i wdrożenie na podstawie opracowanego wcześniej projektu graficznego platformy internetowej, tj. kompleksowego portalu informacyjnego wraz z systemem zarządzania treścią w pełni dostosowanego do osób niepełnosprawnych zgodnego ze standardami WCAG 2.0 (poziom AA, z możliwością przełączenia trybów) w wersji responsywnej (3 projekty dostosowane do różnych zakresów rozmiaru ekranów) o następujących funkcjonalnościach: i. zamknięte forum wymiany informacji dla 2 grup dostępne po zalogowaniu przez dedykowane zespoły i grupy; ii. system umieszczania filmów edukacyjnych na stronie, jak również umieszczania linków do filmów na portalu YouTube (lub równoważnym); iii. aktywne formularze do zbierania danych i informacji; iv. Baza Wiedzy z linkami i danymi teleadresowymi instytucji oraz wyszukiwarką tych miejsc (także w sposób wizualny na mapie on-line); v. system zarządzania treścią. d. Wdrożenie na powstałej platformie internetowej zewnętrznego czatu online dla 5 osób obsługujących o następujących parametrach: i. dostępność aplikacji czatu online przez stronę web, aplikację desktopową i urządzenia mobilne, ii. możliwość przeprowadzania ankiet w celu pozyskania informacji od uczestników czatu, iii. możliwość zapisywania wiadomości od użytkowników, kiedy system jest w trybie offline, iv. możliwość oceniania przydatności odpowiedzi, v. możliwość przekazania rozmowy pomiędzy osobami obsługującymi czat online bez jej przerywania, vi. możliwość archiwizowania i kategoryzowania przebytych rozmów, vii. możliwość przydzielania rozmów do odpowiednich osób, viii. możliwość kolejkowania nadchodzących czatów, ix. tworzenie harmonogramu dyżurów rozmów, x. możliwość przydzielania i nadzorowania obiegu zadań wynikających z rozmów, xi. możliwość późniejszego wrócenia do uczestnika rozmowy drogą mailową, xii. formularz przy braku czatu, xiii. możliwość śledzenia aktywności osób obsługujących czat i generowania raportów, xiv. panel zarządzania systemem wraz z systemem statystyk aktywności użytkowników i osób obsługujących czat, xv. możliwość prowadzenia rozmowy z użytkownikami, którzy używają strony mobilnej, xvi. możliwość ograniczenia dostępu do czatu według puli adresów IP oraz możliwość blokowania użytkowników, xvii. szyfrowanie komunikacji między uczestnikami, rozmowy, xviii. możliwość dostosowania wyglądu grafiki, xix. nielimitowane czasowo archiwum wiadomości. e. Optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarki. f. Konfiguracja i wdrożenie kompleksowego systemu statystyk, analiz ruchu i zachowań użytkowników na platformie informacyjnej (Google Analytics lub równoważne rozwiązanie). g. Skonfigurowanie danych dostępowych, stworzenie kont dla administratorów i koordynatorów, stworzenie kont dla użytkowników zamkniętego forum wymiany informacji. h. Pomoc i opieka techniczna w zakresie zarówno bieżącej obsługi platformy, zarządzania kontami, rozwiązywanie problemów z dostosowaniem treści (tekstów, plików, filmów) do optymalnego działania platformy. i. Przygotowanie i przeprowadzenie serii szkoleń/konsultacji w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi platformy informacyjnej, zarządzania treścią, edycją informacji, a także obsługi systemu statystyk, analiz ruchu i zachowań użytkowników na platformie informacyjnej (jak również generowania raportów na bazie takiego systemu), w tym optymalizacji działań na stronie. Koszty przygotowania materiałów szkoleniowych oraz dojazdu do siedziby Zamawiającego po stronie Wykonawcy. Szkolenia/konsultacje przeprowadzone powinny być zgodnie z następującym harmonogramem: i. Od uruchomienia projektu do 31.12.2018: 4x4 godziny (4 godziny co tydzień); ii. 1.01.2019 do 31.12.2019: 4x2 godziny (2 godziny co tydzień); iii. 
1.01.2020 - 28.02.2021: 2x2 godziny (2 godziny co 2 tygodnie). j. Zapewnienie bieżącego utrzymania infrastruktury serwerowej, jej konfiguracja, pokrycie kosztów, jak również bieżące utrzymanie, opieka i bieżące monitorowanie infrastruktury serwerowej, wraz z wprowadzaniem usprawnień i optymalizacją działania infrastruktury dla utrzymania platformy informacyjnej przez okres od uruchomienia platformy do 28 lutego 2021. k. Zapewnienie dostępu i pokrycie kosztów zewnętrznej usługi czatu online o zakresie z podpunktu d pkt. 1 przez okres od uruchomienia platformy do 28 lutego 2021. 2. Wykonawca zapewnienia gwarancję na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od chwili dostarczenia usługi, o której mowa w ppkt a-g. 3. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca będzie świadczył usługi wykazane w ppkt. h-k do w terminie nie dłuższym niż okres realizacji projektu, tj. do 28.02.2021. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119774 Tue, 19 Jun 2018 19:58:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119774 <![CDATA[Zaangażowania w projekcie Eksperta ds. lingwistyki.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych w ramach prowadzonych przez Zamawiającego prac badawczych i rozwojowych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe na podstawie umowy cywilnoprawnej na stanowisku Eksperta ds. lingwistyki. Czas realizacji trwa od 01.07.2018 r. do 30.12.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119724 Tue, 19 Jun 2018 15:38:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119724 <![CDATA[Zakup systemu informatycznego typu ERP wraz z infrastrukturą, instalacją u Zamawiającego, analizą przedwdrożeniową, szkoleniami oraz wdrożeniem]]> System ERP wraz z infrastrukturą musi spełniać wszystkie wymagania sformułowane w zapytaniu ofertowym. Dodatkowo Oferent zobowiązuje się poprzez wypełnienie i podpisanie kwestionariusza z pytaniami (Załącznik nr 3 - w tym samym PDF co zapytanie), jakie funkcjonalności system ERP będzie spełniał w standardzie (bez wymaganych prac programistycznych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119726 Tue, 19 Jun 2018 15:35:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119726 <![CDATA[Realizacja usług polegających na stworzeniu odpowiedniego oprogramowania dla platformy projektowo-sprzedażowej, zakup sprzętu oraz oprogramowania do zarządzania firmą oraz prowadzenia i zarządzania szkoleniami na potrzeby realizacji projektu]]> Przedmiot Zamówienia polega na realizacji usług polegających na stworzeniu odpowiedniego oprogramowania dla platformy projektowo-sprzedażowej, zakup sprzętu oraz oprogramowania do zarządzania firmą oraz prowadzenia i zarządzania szkoleniami na potrzeby realizacji projektu. Do najważniejszych wymagań, których spełnienie Zamawiający traktuje jako obligatoryjne dla Wykonawcy należą: • umożliwienie sprzedaży elektronicznej oferowanego przez Zamawiającego asortymentu w tym autorskich projektów, technologii poprzez interaktywny i spersonalizowany sklep internetowy; • umożliwienie dostępu, poprzez interaktywną bazę wiedzy połączoną ze sklepem internetowym, do opracowanych rozwiązań autorskich i koncepcyjnych wraz z możliwością ich zakupu i transferu autorskich projektów wraz z technologią. • stworzenie narzędzi projektowych, przyspieszających proces projektowania z umożliwieniem ich zakupu (oprogramowanie, prawo autorskie, kody źródłowe programów, biblioteki komponentów); • stworzenie aplikacji internetowej pozwalającej na wykonywanie projektu koncepcyjnego urządzenia elektronicznego z wykorzystaniem dostępnych opracowań autorskich(tzw. building-blocks). Aplikacja ta umożliwia bezpośrednią komunikację dwukierunkową z główną bazą danych systemu firmy. • stworzenie interaktywnej platformy internetowej, stanowiącej bazę ogólnodostępnych narzędzi i informacji wspierających projektowanie urządzeń elektronicznych. • Stworzenie systemu do zarządzania firmą obejmujący moduły: - handel (wraz z zaopatrzeniem i magazynami) - projekty - produkcja - księgowość - kadry https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119708 Tue, 19 Jun 2018 15:07:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119708 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu komponentu projektu: zdalnego systemu monitorowania taboru kolejowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania komponentu projektu: zdalnego systemu monitorowania taboru kolejowego. System składać się będzie z 7 niezależnych funkcjonalnie Modułów. Moduły będą komunikować się ze sobą poprzez Szynę Usług lub inne medium komunikacyjne. System ponadto będzie musiał komunikować się z Systemami Zewnętrznymi oraz Systemami Wewnętrznymi, pobierając dane umożliwiające jego sprawne i niezawodne działanie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5556 Tue, 19 Jun 2018 15:04:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5556 <![CDATA[STWORZENIE ALGORYTMU (SZTUCZNEJ INTELIGENCJI) UMOŻLIWIAJĄCEGO KLASYFIKACJĘ PACJENTÓW NA PODSTAWIE HISTORII ICH TERAPII ORAZ OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW TESTÓW TERAPEUTYCZNYCH]]> Celem zamówienia jest opracowanie algorytmu umożliwiającego grupowanie pacjentów na podstawie ich problemów oraz analizy postępów w terapii (algorytmy grupowania hierarchicznego lub gęstościowego, algorytmami sieci samoorganizujących się Kohonena lub algorytmami sieci neuronowych). PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: STWORZENIE ALGORYTMU (SZTUCZNEJ INTELIGENCJI) UMOŻLIWIAJĄCEGO KLASYFIKACJĘ PACJENTÓW NA PODSTAWIE HISTORII ICH TERAPII ORAZ OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW TESTÓW TERAPEUTYCZNYCH https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119678 Tue, 19 Jun 2018 14:40:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119678 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14 z dnia 19.06.2018 r. na świadczenie usługi na stanowisku Inżynier Walidacji Gry]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku INŻYNIER WALIDACJI GRY. Wykonawca realizujący tą usługę będzie odpowiedzialny za opracowanie planu walidacji elementów funkcjonalnych technologii symulacji zachowań fizycznych w warstwie silnika gry. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119657 Tue, 19 Jun 2018 13:47:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119657 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13 z dnia 19.06.2018 r. na świadczenie usługi na stanowisku Grafik /Graphics Artist]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku Grafik /Graphics Artist Grafik /Graphics Artist będzie odpowiedzialny za pracę nad komponentami graficznymi wykorzystywanymi w grze w wersji potrzebnej do przeprowadzenia prac badawczych, opartej o symulacje zachowań fizycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119652 Tue, 19 Jun 2018 13:43:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119652 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12 z dnia 19.06.2018 r. na świadczenie usługi na stanowisku Programista gry/rozgrywki]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku PROGRAMISTA GRY/ROZGRYWKI Programista gry/rozgrywki będzie odpowiedzialny za pracę nad implementacją i algorytmiką rozgrywki gry w wersji potrzebnej do przeprowadzenia prac badawczych opartych o symulacje zachowań fizycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119648 Tue, 19 Jun 2018 13:38:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119648 <![CDATA[„Wykonanie dwóch ławeczek interaktywnych i jednego stanowiska wirtualnej przestrzeni Powiat Limanowski – Dolny Kubin 2.0. (stanowisko VR) w ramach Mikroprojektu nr INT/ET/TAT/1/I/A/0015 Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch ławeczek interaktywnych i jednego stanowiska wirtualnej przestrzeni Powiat Limanowski - Dolny Kubin 2.0. (stanowisko VR) w ramach Mikroprojektu nr INT/ET/TAT/1/I/A/0015 Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5470 Tue, 19 Jun 2018 10:34:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5470 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8_1.1.2_2018 z dnia: 18.06.2018 r. na zakup usług opracowania nowego projektu konstrukcyjno-mechanicznego urządzenia Locky]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego projektu konstrukcyjno - mechanicznego urządzenia Locky przy zachowaniu obecnego wyglądu zewnętrznego urządzenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119433 Mon, 18 Jun 2018 17:12:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119433 <![CDATA[Wdrożenie i utrzymanie platformy e-learningowej wraz z opracowaniem modułów szkolenia e-learningowego, na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”]]> Realizacja usługi polegającej na wdrożeniu i utrzymaniu platformy e-learningowej wraz z opracowaniem modułów szkolenia e-learningowego. Usługa realizowana będzie na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy o dofinansowanie POWR. 02.08.00-00-0018/17-00). Zamówienie będzie polegało na: (1) zaprojektowaniu pod kątem technicznym i graficznym internetowej platformy e-learningowej i jej wdrożenie, osadzenie Platformy na zewnętrznym serwerze (w tym zapewnienie serwera), utrzymanie i serwisowanie platformy, a także zapewnienie wsparcia technicznego w całym zakresie trwania Umowy dla użytkowników oraz administratorów Platformy; (2) przygotowaniu pod kątem technicznym, graficznym i multimedialnym szkolenia e-learningowego składającego się z ośmiu modułów w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego, osadzenie materiałów na Platformie oraz zapewnienie możliwości odtwarzania wszystkich treści multimedialnych i wykonywania wszystkich zadań interaktywnych przez użytkowników, spełniających wymagania minimalne określone przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119340 Mon, 18 Jun 2018 15:09:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119340 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę stworzenia frameworku programistycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia frameworku programistycznego do badań nad zarządzaniem cyklem dostaw, magazynowaniem i dystrybucją produktów spożywczych pozwalającym na ograniczenie strat żywności i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży spożywczej oraz prototypu systemu informatycznego wykorzystującego wyniki tych badań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5398 Fri, 15 Jun 2018 20:57:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5398 <![CDATA[Realizacja usług specjalistycznych w ramach projektu „Jitiv - Inteligentny system wspomagania użytkowników w efektywnym wykorzystaniu energii elektrycznej”,]]> 4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja usług specjalistycznych w ramach projektu „Jitiv - Inteligentny system wspomagania użytkowników w efektywnym wykorzystaniu energii elektrycznej”, polegających na opracowaniu: 1. Usługi: projekt i wykonanie prototypowego układu elektronicznego urządzenia Jitiv; 2. Usługi: projekt i wykonanie docelowej elektroniki urządzenia; 3. Usługi: wykonanie oprogramowania urządzenia; 4. Usługi: wykonanie obudowy urządzenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119103 Fri, 15 Jun 2018 17:59:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119103 <![CDATA[Wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie Zamawiającego SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku]]> Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie Zamawiającego SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118978 Fri, 15 Jun 2018 14:03:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118978 <![CDATA[„Dostawa aplikacji rozbudowujących Geoportal powiatowy o nowe funkcjonalności i e-usługi oraz wdrożenie kompleksowego systemu PZGiK”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozbudowie Geoportalu powiatowego oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających usługi o wysokim poziomie dojrzałości. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118962 Fri, 15 Jun 2018 13:39:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118962 <![CDATA[Zaangażowanie programisty]]> Zaangażowanie programisty zatrudnionego w uśrednionym miesięcznym wymiarze 160 godzin Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie, przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania badawczego. Wymagania: • Wykształcenie wyższe, techniczne • Szeroka znajomość zagadnień związanych z tworzeniem oprogramowania, internetem i sieciami komputerowymi • Biegła znajomość języka angielskiego • Znajomość zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji • Co najmniej 7 letnie doświadczenie w realizacji projektów IT • Wymagana znajomość: C#, WCF, .NET, HTML, CSS, jQuery, JavaScript, MSSQL Server, TSQL. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1026776 Fri, 15 Jun 2018 08:57:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1026776 <![CDATA[Wykonanie internetowej platformy edukacyjnej do projektu „Podkarpacki E-Senior”.]]> Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie internetowej platformy edukacyjnej do projektu „Podkarpacki E-Senior” obejmujące w szczególności: 1. Opracowanie graficzne platformy; 2. Opracowanie i wdrożenie Systemu zarządzania platformą; 3. Instalację platformy na serwerze; 4. Wykonanie konfiguracji i testów; 5. Szkolenie z obsługi części administracyjnej oraz części trenerskiej dla pracowników Zamawiającego min. 2 osoby; 6. Szkolenie z systemu zarządzania zawartością platformy dla pracowników Zamawiającego (min. 2 osoby); 7. Utrzymanie domeny platformy edukacyjnej do projektu „Podkarpacki E-senior” przez okres 3 lat; 8. Hosting platformy edukacyjnej do projektu „Podkarpacki E-Senior” przez okres 3 lat; 9. Utrzymanie/support (pomoc techniczna) platformy edukacyjnej projektu „Podkarpacki E-senior” do dnia zakończenia realizacji projektu tj. 28.02.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118722 Thu, 14 Jun 2018 19:24:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118722 <![CDATA[Nabór ofert na wykonanie prac rozwojowych – prac programistycznych (software developer) w ramach projektu pn. „Big Data Game Content Engine: silnik udostępniany developerom jako usługa pozwalająca na wykorzystanie Big Data do tworzenia treści gier” .]]> Reality Games sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt pn. „Big Data Game Content Engine: silnik udostępniany developerom jako usługa pozwalająca na wykorzystanie Big Data do tworzenia treści gier”, w ramach działania 1.2 Sektorowe Programy B+R Program sektorowy GAMEINN Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ogłasza nabór nabór ofert na wykonanie prac rozwojowych w roli programisty (software developer) w ramach projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118611 Thu, 14 Jun 2018 17:11:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118611 <![CDATA[Wynajem serwerów Machine Learningowych]]> Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Wynajem serwerów ML”. Oferta jest ofertą dotyczącą usług informatycznych określonych kodem CPV: 72000000-5. Serwery będą wykorzystywane w formie farmy serwerów będą więc dedykowanymi serwerami obliczeniowymi, które pozwolą na równoległą pracę nad sieciami neuronowymi oraz systemami uczącymi trzech możliwych zespołów projektowych (minimalna łączna liczba rdzeni procesora to 48 oraz ilość pamięci RAM nie powinna być mniejsza niż 192 GiB RAM) .Oznacza to, że będą one służyć przede wszystkim do przeliczania modeli deep learningowych (Machine Learningowych) na jednostkach typu GPU - ze względu na optymalizację GPU pod ten typ przeliczeń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118630 Thu, 14 Jun 2018 14:21:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118630 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 3/06/2018_0070]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do obsługi zarządzania lokalami użytkowymi dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118601 Thu, 14 Jun 2018 13:34:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118601 <![CDATA[Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie systemu informatycznego identyfikacji i identyfikowalności żywności (surowców oraz wyrobów gotowych).]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie systemu informatycznego identyfikacji i identyfikowalności żywności (surowców oraz wyrobów gotowych). Opis działania systemu znajduje się w Załączniku nr 1. 2. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 3. Wykonawca /Sprzedający zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. 4. Wykonawca udzieli gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy. W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118589 Thu, 14 Jun 2018 13:10:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118589 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/2018/KOGUCIUK]]> 1. Nazwa zamówienia: Wykonanie oprogramowania dedykowanego zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 2 2. Rodzaj zamówienia: usługi 3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72212517-6, Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oprogramowania dedykowanego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, określoną w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia co najmniej 6 miesięcy od daty odbioru protokolarnego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 12 ppkt 3 zapytania ofertowego. 6. Termin realizacji zamówienia - wymagane jest dostarczenie wykonanego, działającego i wdrożonego oprogramowania nie później niż do 30 czerwca 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117785 Thu, 14 Jun 2018 06:45:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117785 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2/1.3.2/2018]]> 1. Nazwa zamówienia: Wykonanie oprogramowania dedykowanego zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 2 2. Rodzaj zamówienia: usługi 3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72212517-6, Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oprogramowania dedykowanego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, określoną w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia co najmniej 6 miesięcy od daty odbioru protokolarnego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 12 ppkt 3 zapytania ofertowego. 6. Termin realizacji zamówienia - wymagane jest dostarczenie wykonanego, działającego i wdrożonego oprogramowania nie później niż do 30 czerwca 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118104 Thu, 14 Jun 2018 06:44:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118104 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert na wykonanie portalu internetowego, działającego w oparciu o system zarządzania treścią do prowadzenia Internetowej Akademii Rodziny wraz ze wsparciem technicznym oraz opracowanie wyszukiwarki informacji dotyczącej bazy usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.]]> Wykonanie portalu internetowego, działającego w oparciu o system zarządzania treścią do prowadzenia Internetowej Akademii Rodziny wraz ze wsparciem technicznym oraz opracowanie wyszukiwarki informacji dotyczącej bazy usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118139 Wed, 13 Jun 2018 10:10:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118139 <![CDATA[„Opracowanie kalkulatora efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kalkulatora efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych w ramach projektu pn. “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji pn. „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5278 Tue, 12 Jun 2018 13:34:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5278 <![CDATA[Przeprowadzenie działań pozwalających na wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych - zaleceń wynikających z raportu z prac badawczo-rozwojowych pt. Badania nad zastosowaniem zaawansowanych technologii ICT w charakterze integratora procesów projektowania, wykonawstwa i kontroli w systemie "zaprojektuj i wybuduj"]]> Zakres planowanych prac wdrożeniowych: Przygotowanie odpowiednich elementów umożliwiających prace w technologii Building Information Modeling przy wykorzystaniu plików w formacie Industry Foundation Classes w 3 etapach. 1) Stworzenie dynamicznego połączenia pomiędzy obiektem 3D z meta danymi elementu 2) Stworzenie biblioteki powtarzalnych elementów infrastrukturalnych z przypisanymi danymi geometrycznymi oraz z niegraficznymi informacjami. 3) Stworzenie odpowiednich schematów i translatorów zgodnych ze standardem zapisu pliku w formacie Industry Foundation Clasess dla elementów infrastruktury drogowej, sieci oraz robot ziemnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117679 Mon, 11 Jun 2018 15:11:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117679 <![CDATA[usługa przeprowadzenia prac rozwojowych nowego rozwiązania informatycznego dla Centrum Aktywnego Wypoczynku]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac rozwojowych nowego rozwiązania informatycznego dla Centrum Aktywnego Wypoczynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5238 Mon, 11 Jun 2018 12:36:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5238 <![CDATA[zakup i wdrożenie platformy edukacyjnej i portalu pracowniczego dla Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego nr 2/2018/OSW/ZAM]]> Zakup Systemu tj. platformy edukacyjnej (Zadanie 1) i portalu pracowniczego (Zadanie 2) dla Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Ruseckiego, na który składa się: 1) Udzielenie licencji do systemów informatycznych: a) platformy edukacyjnej, b) portalu pracowniczego, 2) Udostępnienie pilotażowej wersji systemów na serwerach Wykonawcy, 3) Dostosowanie, konfiguracja portali, 4) Instalacja portali na serwerach Zamawiającego, 5) Utrzymanie Systemu (tzw. Helpdesk) i wsparcie użytkowników w trakcie trwania projektu. 6) Organizacja i realizacja szkoleń z zakresu użytkowania udostępnionego Systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117447 Sun, 10 Jun 2018 20:09:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117447 <![CDATA[Zakup i wdrożenie platformy edukacyjnej i portalu pracowniczego dla Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji nr 2/2018/SGTiR/ZAM]]> Zakup Systemu tj. platformy edukacyjnej (Zadanie 1) i portalu pracowniczego (Zadanie 2) dla Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, na który składa się: 1) Udzielenie licencji do systemów informatycznych: a) platformy edukacyjnej, b) portalu pracowniczego, 2) Udostępnienie pilotażowej wersji systemów na serwerach Wykonawcy, 3) Dostosowanie, konfiguracja portali, 4) Instalacja portali na serwerach Zamawiającego, 5) Utrzymanie Systemu (tzw. Helpdesk) i wsparcie użytkowników w trakcie trwania projektu. 6) Organizacja i realizacja szkoleń z zakresu użytkowania udostępnionego Systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117333 Sat, 09 Jun 2018 00:09:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117333 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest wynajem serwera zewnętrznego – serwer do testów jednostki centralnej.]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem serwera zewnętrznego – serwer do testów jednostki centralnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116846 Thu, 07 Jun 2018 12:21:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116846 <![CDATA[Oferta pracy na stanowiska (dwa) : " Monter urządzeń elektronicznych i mechanicznych"]]> W ramach realizacji umowy należy: 1. Zrealizować funkcjonalności na bazie radia szerokopasmowego USRP-2954 i USRP2901 lub 2. Zrealizować konstrukcje mechaniczne w oprogramowaniu Inentor Autodesk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116385 Tue, 05 Jun 2018 17:48:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116385 <![CDATA[Postępowanie na usługę: zakup i wdrożenie platformy edukacyjnej i portalu pracowniczego dla Akademii Finansów i Biznesu Vistula]]> Zakup Systemu tj. platformy edukacyjnej (Zadanie 1) i portalu pracowniczego (Zadanie 2) dla Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, na który składa się: 1) Udzielenie licencji do systemów informatycznych: a) platformy edukacyjnej, b) portalu pracowniczego, 2) Udostępnienie pilotażowej wersji systemów na serwerach Wykonawcy, 3) Dostosowanie, konfiguracja portali, 4) Instalacja portali na serwerach Zamawiającego, 5) Utrzymanie Systemu (tzw. Helpdesk) i wsparcie użytkowników w trakcie trwania projektu. 6) Organizacja i realizacja szkoleń z zakresu użytkowania udostępnionego Systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115571 Sat, 02 Jun 2018 13:04:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115571