Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 16 Feb 2019 16:29:46 +0100 <![CDATA[Zakup i wdrożenie modułów systemu dziedzinowego (SD) do obsługi podatków i opłat oraz jego integracja z elektronicznym obiegiem dokumentów firmy WASCO S.A. dla GMINY RACŁAWICE]]> Przedmiotem zamówienia jest Zakup i wdrożenie modułów systemu dziedzinowego (SD) do obsługi podatków i opłat oraz jego integracja z elektronicznym obiegiem dokumentów firmy WASCO S.A. dla GMINY RACŁAWICE. Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Euro Innowacje sp. z o.o. projektu pn. „E-urzędy w województwie małopolskim” nr POWR.02.18.00-00-0007/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167391 Fri, 15 Feb 2019 22:56:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167391 <![CDATA[Integrajca systemów dziedzinowych z systemem EZD]]> Opracowanie modernizacji posiadanego systemu obiegu dokumentów z posiadanymi systemami dziedzinowymi zgodnie z załącznikiem numer 1 do zamówienia Wszystkie usługi realizowane będą na rzecz Partnerów Projektu tj: 1. Gmina Jodłownik Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik 2. Gmina Dobra Dobra 233, 34-642 Dobra 3. Gmina Pleśna Pleśna 240, 33-171 Pleśna 4. Gmina Rzepiennik Strzyżewski Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 5. Gmina Szczurowa ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa 6. Gmina Żabno Ul. W. Jagiełły 1, 33-240 Żabno 7. Gmina Zakliczyn Rynek 32, 32-840 Zakliczyn https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167362 Fri, 15 Feb 2019 17:28:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167362 <![CDATA[Realizacja projektu aplikacji do zarządzania klubem sportowym]]> Aionline.pl Sp.z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie opracowania specyfikacji technicznej projektu aplikacji do zarządzania klubem sportowym. W związku z planowanym uczestnictwem firmy Aionline.pl Sp. z o.o. jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10- 044/18 Aionline.pl Sp. z o.o. wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15116 Fri, 15 Feb 2019 16:49:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15116 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/II.1.2/2019 na organizację specjalistycznych usług doradczych dla firmy: P.P.H.U ALLES ALICJA WOJCIECHOWSKA]]> Zakup 2 usług doradczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15112 Fri, 15 Feb 2019 15:35:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15112 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/II.1.2/2019 na organizację specjalistycznych usług doradczych dla firmy: Vista Poland Sp. z o.o.]]> Zakup 2 usług doradczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15110 Fri, 15 Feb 2019 15:12:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15110 <![CDATA[Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu pn. "Rozwój firmy AP MEDIA s.c. poprzez wdrożenie innowacji technologicznej, produktowej i procesowej, a także organizacyjnej i marketingowej"]]> 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa na rzecz Zamawiającego środków trwałych wymienionych w punkcie 2 (Zadanie nr 1) oraz wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w punkcie 3 (Zadanie nr 2). 2. Środki trwałe stanowiące przedmiot zamówienia to (Zadanie nr 1): a) system chłodzenia pomieszczenia z macierzą dyskową (parametry minimalne: moc chłodnicza – 5 kW, praca w trybie inwertera) b) agregat prądotwórczy 15 kW (parametry minimalne: moc 15 KW, samokontrola i stabilizacja napięcia, obsługa 3 faz, automatyczny start) c) siłownia telekomunikacyjna z baterią akumulatorów 8x200Ah (parametry minimalne: napięcie wyjściowe 48V, możliwość rozbudowy o kolejne baterie akumulatorów, moc 8 kW, napięcie zasilające 400 V) d) macierz dyskowa obsługująca minimum 500 TB danych z możliwością rozbudowy do 2PB (parametry minimalne: 500 TB danych z możliwością rozbudowy do 2 PB, połączenie sieciowe 2x10Gb, obsługa protokołów sieciowych smb, iscsi, nfs) e) switch agregujący (parametry minimalne: 48 porty 1/10 G, porty SFP/SFP+, 4 porty OSFP+, obsługa 128k adresów mac) f) szafa Rack 42U (parametry minimalne: wysokość 42U, nośność 1300 kg) g) urządzenia do obsługi strumieni z kamer (parametry minimalne: obsługa min. 128 strumieni/per jednostka, obsługa kamer 4 k) h) serwer aplikacji (parametry minimalne: procesor 2x CPU klasy E5 v4, 64 GB RAM, karty sieciowe 2x10Gb, dyski ssd 2 x 512 GB, IPMI, 48 V.) i) falownik (parametry minimalne: napięcie wyjściowe 230V, napięcie wejściowe 48V, moc min. 4kW). 3. Wartości niematerialne i prawne stanowiące przedmiot zamówienia to (Zadanie nr 2): a) Oprogramowanie obsługujące centralę telefoniczną współpracujące z modułem LMS b) Moduł LMS obsługujący proces zawierania umów na odległość c) Moduł LMS do generowania/konfiguracji/zawierania umów na usługi głosowe wraz z interfejsem odpowiedzialnym za komunikację d) Moduł LMS udostępnianie przestrzeni dyskowej wraz z możliwością przygotowania/generowania umów na usługę prywatnej przestrzeni dyskowej e) Oprogramowanie do obsługi rejestracji obrazu z kamer f) Moduł LMS udostępnianie przestrzeni dyskowej dla indywidualnego monitoringu z możliwością przygotowania/generowania umów na usługę prywatnej przestrzeni dyskowej g) Oprogramowanie do zarządzania nagrywaniem treści TV: obsługa multicast i unicast h) Moduł LMS nagrywanie treści z TV wraz z możliwością przygotowania/generowania umów na usługę nagrywania treści z TV i) Oprogramowanie i skastomizowanie dekoderów pod potrzeby Zamawiającego j) System provisioning i zarządzania na dekoderach k) Moduł LMS zarządzanie dekoderami klienta wraz z obsługą provisioningu l) Szata graficzna interfejsu użytkownika współpracująca z systemem LMS m) Moduł LMS udostępnianie materiałów (VOD) wraz z możliwością przygotowania/generowania umów na usługę VOD n) Aplikacja na urządzenia mobilne i komputery do konfiguracji oraz zarządzania dostępem do Internetu o) Moduł LMS zarządzanie usługą zdalnego wyłączania dziecku Internetu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167253 Fri, 15 Feb 2019 14:05:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167253 <![CDATA[Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego/serwerowego będącego w posiadaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w roku 2019.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie diagnozy uszkodzenia z przedstawieniem kosztorysu oraz naprawy i transportu sprzętu komputerowego / wyposażenia serwerowego, którego posiadaczem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167202 Fri, 15 Feb 2019 12:06:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167202 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/02/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest system zarządzania bazą danych SQL Server w najnowszej wersji, tj. serwer bazodanowy na którym umieszczona zostanie platforma integracyjna. Wydatek niezbędny do stworzenia środowiska do przetwarzania danych. Na serwerze SQL zostaną zainstalowane bazy danych platformy do budowy modeli kalkulacyjnych wraz z modułami oraz mechanizmy zasilania, czyszczenia-walidacji danych źródłowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167161 Fri, 15 Feb 2019 10:50:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167161 <![CDATA[Świadczenie usług: programistycznych, asysty technicznej oraz konsultacji technicznych w obszarze budowy i użytkowania narzędzi teleinformatycznych wytworzonych w technologii IBM Lotus Domino]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programistycznych, asysty technicznej oraz konsultacji technicznych w obszarze budowy i użytkowania narzędzi teleinformatycznych wytworzonych w technologii IBM Lotus Domino na rzecz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166963 Fri, 15 Feb 2019 10:25:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166963 <![CDATA[Stworzenie i wdrożenie Narzędzia IT w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu”]]> Przedmiotem Zamówienia są usługi projektowania, instalacji, wdrożenia, dostępu i utrzymania Narzędzia IT w zakresie opisanym w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167065 Fri, 15 Feb 2019 08:44:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167065 <![CDATA[Nabycie i wdrożenie modułów systemu B2B, B2C, modułów do wewnętrznego zarządzania firmą w tym B2E]]> Wyszczególnienie zadania 1. Nabycie i wdrożenie modułów systemu B2B i B2C w tym aplikacji mobilnych (obejmujące: zakup licencji, usługę wdrożenia, szkolenie) Aplikacja dla Klienta na platformie Android Aplikacja internetowa dla Klienta Moduł zlecenie dla Klienta (web) Moduł zlecenie dla Klienta (platforma Android) Moduł podglądu statusu rekrutacji dla Klienta (wersja webowa) Moduł podglądu statusu rekrutacji dla Klienta (platforma Android) Moduł komunikacji dla Klienta (wersja webowa) Moduł komunikacji dla Klienta (platforma Android) Moduł dostępu do dokumentów dla Klienta (wersja webowa) Moduł dostępu do dokumentów dla Klienta (platforma Android) Aplikacja mobilna dla Kandydata Aplikacja internetowa dla Kandydata Moduł konto Kandydata (web) Moduł konto Kandydata (platforma Android) Moduł aplikacji na oferty pracy przez Kandydata (web) Moduł aplikacji na oferty pracy przez Kandydata (platforma Android) Moduł komunikacji dla Kandydata (web) Moduł komunikacji dla Kandydata (platforma Android) Moduł do automatycznej komunikacji z Kandydatem (web) Moduł do automatycznej komunikacji z Kandydatem (platforma Android) Moduł zarządzania zgodami na przetwarzanie danych osobowych (web) Moduł zarządzania zgodami na przetwarzanie danych osobowych (platforma Android) 2. Nabycie i wdrożenie modułów do wewnętrznego zarządzania firmą w tym B2E (obejmujące: zakup licencji, usługę wdrożenia, szkolenie) Moduł obsługi procesu sprzedaży (web) Moduł raportowania do faktur (web) Moduł kadrowy (web) Moduł naliczania premii (web) Moduł HR (web) Moduł EDI – elektroniczna wymiana dokumentów (web) Moduł eFaktury (web) Moduł ePodpis – zaawansowany serwerowy podpis elektroniczny (web) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15033 Thu, 14 Feb 2019 11:26:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15033 <![CDATA[Realizacja usług specjalistycznych w ramach projektu „Jitiv - Inteligentny system wspomagania użytkowników w efektywnym wykorzystaniu energii elektrycznej”]]> 4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja usług specjalistycznych w ramach projektu „Jitiv - Inteligentny system wspomagania użytkowników w efektywnym wykorzystaniu energii elektrycznej”, polegających na opracowaniu: 1. Usługi: Opracowanie specyfikacji technicznej urządzenia w postaci głowicy termostatu opisanego szczegółowo w pkt 4.2 i 4.3; 2. Usługi: Opracowanie projektu urządzenia w postaci głowicy termostatu opisanego szczegółowo w pkt 4.2 i 4.3; 3. Usługi: Wykonanie prototypu urządzenia w postaci głowicy termostatu opisanego szczegółowo w pkt 4.2 i 4.3 wraz z obudową i oprogramowaniem; 4. Usługi: Wykonanie docelowego urządzenia w postaci głowicy termostatu opisanego szczegółowo w pkt 4.2 i 4.3 wraz z obudową i oprogramowaniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166789 Wed, 13 Feb 2019 22:30:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166789 <![CDATA[Moderacja współpracy osób zaangażowanych w realizację projektu za pośrednictwem platformy umieszczonej na serwerze]]> Wykonawca w ramach realizowanego Projektu Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej ekonomiczno-administracyjnej będzie odpowiedzialny za moderację współpracy osób zaangażowanych realizację projektu za pośrednictwem platformy umieszczonej na serwerze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166654 Wed, 13 Feb 2019 22:10:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166654 <![CDATA[Zakup i wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat oraz jego integracja z systemami dziedzinowymi do obsługi podatków i opłat (SD) w 3 JST (Gmina Czarnków, Gmina Miasto Chodzież, Gmina Miasteczko Krajeńskie)]]> Przedmiotem zamówienia jest Zakup i wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat oraz jego integracja z systemami dziedzinowymi do obsługi podatków i opłat (SD) w 3 JST (Gmina Czarnków, Gmina Miasto Chodzież, Gmina Miasteczko Krajeńskie). Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Euro Innowacje sp. z o.o. partnerskiego projektu pn. „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego” nr POWR.02.18.00-00-0008/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (dalej: Projekt). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166784 Wed, 13 Feb 2019 21:55:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166784 <![CDATA[ICM-PU-001/2019/OT "Opracowanie projektów graficznych oraz identyfikacji wizualnej dla trzech repozytoriów otwartych danych badawczych"]]> Postępowanie na przedstawienie oferty na opracowanie projektów graficznych oraz identyfikacji wizualnej dla trzech serwisów internetowych - repozytoriów otwartych danych badawczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166709 Wed, 13 Feb 2019 15:41:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166709 <![CDATA[Rekrutacja do Zespołu Interdyscyplinarnego w projekcie "e-pionier" na stanowisko: PROGRAMISTA]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest zatrudnienie pracownika na stanowisku: PROGRAMISTY w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM do pracy przy projektach z zakresu medycyny i technologii informatycznych. Pracownik będzie odpowiedzialny za nadzorowanie budowy rozwiązań informatycznych, rozwijanie i utrzymywanie wielowarstwowych aplikacji, za kontrolę jakości prototypu, weryfikację opracowanych rozwiązań MVP, stanowiących rozwiązanie problemu zdefiniowanego przez jednostkę administracji publicznej w ramach projektu „e-Pionier” realizowanego przez Zamawiającego na mocy umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14999 Wed, 13 Feb 2019 14:26:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14999 <![CDATA[Rekrutacja do Zespołu Interdyscyplinarnego w projekcie "e-pionier" na stanowisko: MENTOR]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest zatrudnienie pracownika na stanowisku: MENTORA w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM do pracy przy projektach z zakresu medycyny i technologii informatycznych. Pracownik będzie odpowiedzialny za nadzorowanie budowy rozwiązań informatycznych, rozwijanie i utrzymywanie wielowarstwowych aplikacji, za kontrolę jakości prototypu, weryfikację opracowanych rozwiązań MVP, stanowiących rozwiązanie problemu zdefiniowanego przez jednostkę administracji publicznej w ramach projektu „e-Pionier” realizowanego przez Zamawiającego na mocy umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14997 Wed, 13 Feb 2019 14:24:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14997 <![CDATA[Stworzenie wielojęzycznej strony internetowej promującej produkty marki YASUMI]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie wielojęzycznej strony www przedstawiającej produkty marki YASUMI. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166591 Wed, 13 Feb 2019 11:40:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166591 <![CDATA[Wsparcie eksperckie w zakresie IT]]> Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie analizy technicznej, infrastrukturalnej oraz funkcjonalnej systemów IT, pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych biura rachunkowego i świadczonych przez nie usług oraz wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania i panelu obsługi klienta, automatyzacji procesu księgowania danych i zabezpieczonego udostępniania klientom wglądu w dokumentację. Analiza bezpieczeństwa przesyłania danych oraz zabezpieczenie danych biura. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14940 Wed, 13 Feb 2019 10:14:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14940 <![CDATA[Stworzenie serwisu internetowego z modułem do handlu elektronicznego i tłumaczeniem wraz z dostawą zaplecza komputerowego.]]> Na przedmiot zamówienia składa się stworzenie serwisu internetowego z modułem do handlu elektronicznego i tłumaczeniem wraz z dostawą zaplecza komputerowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166506 Tue, 12 Feb 2019 23:01:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166506 <![CDATA[Opracowanie poradnika multimedialnego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i udostępnienie na platformie internetowej zintegrowanej ze stroną www projektu INFOdoradca+, MULTIMEDIALNEGO PORADNIKA w formie kursu e-learning, dotyczącego tworzenia i wykorzystania Informacji o Zawodach (IoZ) w działalności Publicznych Służb Zatrudnienia/Instytucji Rynku Pracy. Szczegółowe wymagania w zakresie Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166436 Tue, 12 Feb 2019 18:44:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166436 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy(ów), którzy będą świadczyć swoje usługi w ramach projektu: Opracowanie inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego optymalizującego przychody hoteli przy użyciu zaawansowanych algorytmów prognozujących popyt i pozycjonujących optymalne ceny, a także zarządzającego ich publikacją w kanałach dystrybucji” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr RPDS.01.02.01-02-0079/17, w ramach stanowisk: • Analityk branżowy 1 • Analityk branżowy 2 • Programista Java 1 • Programista Java 2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166422 Tue, 12 Feb 2019 15:32:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166422 <![CDATA[Usługa wsparcia oraz prace rozwojowe serwisów internetowych Ministerstwa Środowiska działających w obrębie jednego systemu CMS: BIP (bip.mos.gov.pl), Intranet (info.mos.gov.pl), Dziennik Urzędowy (dziennikurzedowy.mos.gov.pl), WWW (archiwum.mos.gov.pl)]]> Usługa wsparcia oraz prace rozwojowe serwisów internetowych Ministerstwa Środowiska działających w obrębie jednego systemu CMS: BIP (bip.mos.gov.pl), Intranet (info.mos.gov.pl), Dziennik Urzędowy (dziennikurzedowy.mos.gov.pl), WWW (archiwum.mos.gov.pl) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14973 Tue, 12 Feb 2019 15:13:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14973 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/WSB/Z055/2019]]> Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń, w związku z realizacją projektu pt. „ZINTEGROWANI - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” zaprasza do złożenia oferty na dostawę licencji na oprogramowanie pozwalające na szybkie przeszukiwanie i docieranie do potrzebnych zasobów bibliotecznych elektronicznych i drukowanych – multiwyszukiwarki Integro lub równoważnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166347 Tue, 12 Feb 2019 13:27:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166347 <![CDATA[Zakup serwera , systemu IT/portalu , doradztwa IT , usług translacyjnych]]> Przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej parametry techniczne oraz funkcje: 1. Serwer: płyta główna z możliwością obsługi 8 dysków, dwóch procesorów o mocy obliczeniowej 2,1 GHZ, 8 rdzeni, 20 cache z obsługą pamięci do 2 TB, full tower, zasilacz minimum 900 W, kontroler raid SAC/SATA z pamięcią cache 1024 MB ilość kanałów 8, procesor o mocy obliczeniowej dwóch procesorów 2,1 GHZ, 8 rdzeni, 20 cache, dysk twardy 2,5 " 1TB sas (4 sztuki), dysk SSD minimum 900 GB, AES 256 bit (4 sztuki), pamięć DDR 4, ECC, CL19,2666 MHZ, 32 GB, nagrywarka dvd. 2. System IT/portal: - budowa wielojęzycznej platformy, zaprojektowanie indywidualnych kont użytkowników z opcją przechowywania plików, zapewnienie automatyzacji procesów komunikacyjnych z użytkownikami, zapewnienie opcji multimedialnych (dodawanie i zarządzanie filmami oraz galeriami), budowa systemu CMS: moduł artykułów, moduł kategorii, zarządzani stroną główną modułu boxów i zarządzanie banerami), automatyzacja procesu zamówień, zarządzanie zamówieniem 3. Doradztwo IT: informatyczne - doradca zewnętrzny, specjalista analityk biznesowy IT, doradztwo w zakresie analizy i specyfikacji wymagań, projektowania rozwiązań IT, pomoc przy wytwarzaniu oprogramowania i testowaniu czy oprogramowanie spełnia wymagania. Wszystkie konsultacje i spotkania informacyjne związane ze świadczeniem usługi, dotyczące doradztwa IT: informatyczne muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. 4. Usługi translacyjne: związane z przygotowaniem oferty 9 wersji językowych portalu dla klientów z krajów: Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, Austria, Litwa, Łotwa, Białoruś, Włochy; tłumaczenia m.in. dokumentacji, umów, ofert, tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. - wszystkie konsultacje i spotkania informacyjne związane ze świadczeniem usługi, dotyczące przedmiotu postępowania ofertowego tj. Doradztwo IT: informatyczne, muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia potwierdzającego że usługi będą świadczone w siedzibie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14947 Tue, 12 Feb 2019 09:49:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14947 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest: • wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane • przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych • przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej • produkcja i emisja spotów i filmów informacyjno-promocyjnych • nabycie lub wytworzenie oraz instalacja elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166207 Mon, 11 Feb 2019 23:29:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166207 <![CDATA[„OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM OBSŁUGI PRAWNEJ”, znak postępowania: 17/02/2019/ZESPOŁY]]> Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i spółki gminne są przekonane, że najlepszym rozwiązaniem na pojawiające się problemy prawne jest posiadanie własnego biura/wydziału prawnego. Niestety możliwości finansowe JST są ograniczone i w efekcie poziom świadczonego wsparcia jest stosunkowo niski. Podejmowano są oczywiście próby zatrudniania kancelarii prawnych ale powszechne jest przekonanie, że tego typu współpraca jest droga i/lub nieefektywna. Przyczyny w/w stanu rzeczy spowodowane są: • modelem biznesowym istniejących kancelarii (w większości stosowane podejście „time & material”), który nie daje klientowi końcowemu gwarancji efektywnego rozwiązania przedstawionego zagadania prawnego w ekonomicznie uzasadnionych ramach kosztowych. • modelem procesowym )dotyczącym zarówno zarządzania strukturą zatrudnienia, czasem, zadaniami, jak i obiegiem dokumentów), który drastycznie wpływa na efektywność pracy, a co za tym idzie ma bezpośrednie przełożenie na efektywność ekonomiczną JST. • brakiem kwalifikacji prawników do rozwiązywania problemów branżowych oraz brakiem procesów budujących wewnętrzną bazę wiedzy (ang. „know-how”) przedsiębiorstwa jakim jest kancelaria prawna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14944 Mon, 11 Feb 2019 22:55:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14944 <![CDATA[Zakup usługi polegającej na weryfikacji podstawowych podsystemów (układów elektronicznych) w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (wykonanie prototypów) dla trzech urządzeń firmy WIK sp. z o.o: Cr Lab, Bujak Dino Rider, Minikręgle]]> Zakup usługi polegającej na weryfikacji podstawowych podsystemów (układów elektronicznych) w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (wykonanie prototypów) dla trzech urządzeń firmy WIK sp. z o.o: Cr Lab, Bujak Dino Rider, Minikręgle. Celem zamówienia jest wykonanie dla każdego z wymienionych urządzeń 10 złożonych płytek PCB dla każdego rodzaju płytki występującego w danym urządzeniu na podstawie dostarczonych plików produkcyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166098 Mon, 11 Feb 2019 14:56:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166098 <![CDATA[Usługa dostarczenia i wdrożenia Licencji systemu wspomagania projektowania trójwymiarowego statku wraz z systemami okrętowymi, obejmującymi 4 stanowiska (2 licencje projekt kadłuba, 2 licencje systemy okrętowe) dla firmy NELTON Sp. z. o. o.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia i wdrożenia Licencji systemu wspomagania projektowania trójwymiarowego statku wraz z systemami okrętowymi, obejmującej 4 stanowiska (2 licencje projekt kadłuba, 2 licencje systemy okrętowe). 2. Poprzez usługę dostarczenia i wdrożenia Licencji systemu rozumie się również gwarancję aktualności i sprawności oprogramowania oraz jego wszystkich składników, w tym innych niezbędnych do spełnienia podstawowych i dodatkowych wymagań w/w systemu przez okres trwania projektu (24 m-ce). 3. Dostarczony w ramach zamówienia system wspomagania projektowania trójwymiarowego statku wraz z systemami okrętowym, musi spełniać wszystkie funkcje wymienione w tabeli „Niezbędne funkcje” oraz powinien spełniać funkcje wymienione w tabeli „Funkcje dodatkowe”: 4. Spełnianie wyżej wymienionych funkcji będzie weryfikowane na etapie rozpatrywania ofert. W przypadku niejasności, co do spełniania funkcji przez oprogramowanie możliwe jest wysłanie prośby o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy. 5. Oferent deklaruje rozłożenie płatności w 10 równych, miesięcznych transzach bez dodatkowych kosztów, począwszy od dnia podpisania umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165996 Mon, 11 Feb 2019 12:25:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165996 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie egzaminów z zakresu TIK]]> Usługa przeprowadzenia łącznie 568 egzaminów zewnętrznych z Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) dla 313 uczniów Technikum Informatycznego SCI w Szczecinie wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie kwalifikacji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165940 Mon, 11 Feb 2019 11:06:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165940 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01 na usługi doradcze w zakresie “Opracowanie techniczne i analiza rynkowa dla produktu Perseids.io”]]> EENGINE sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie “Opracowanie techniczne i analiza rynkowa dla produktu Perseids.io”. W związku z planowanym uczestnictwem firmy EENGINE sp. z o.o. jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu 
Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 EENGINE sp. z o.o. wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14871 Sun, 10 Feb 2019 21:23:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14871 <![CDATA[Opracowanie i wdrożenie oprogramowania mającego usprawnić funkcjonowanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie oprogramowania mającego usprawnić funkcjonowanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Zamawiającego. Oprogramowanie obejmuje kilka części: • Opracowanie i wdrożenie bazy scenariuszy symulacyjnych • Opracowanie i wdrożenie aplikacji wspomagającej nauczanie i wprowadzanie danych • Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do obsługi debriefingu i egzaminu OSCE https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165582 Fri, 08 Feb 2019 14:29:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165582