Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 17:51:24 +0100 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/135/2020 dotyczące opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, dokumentacji developerskiej wykorzystywanej w implementacji edytora dodatkowej zawartości.]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, dokumentacji developerskiej wykorzystywanej w implementacji edytora dodatkowej zawartości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233748 Tue, 18 Feb 2020 16:02:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233748 <![CDATA[Opracowanie i wdrożenie portalu podatkowego dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Łęczna wraz ze szkoleniem]]> Przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego/portalu podatkowego dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Łęczna. Szkolenie z obsługi systemu pracowników Urzędu Miejskiego w Łęcznej (20 osób w siedzibie zamawiającego). Skrócony opis funkcjonalny systemu/portalu: - udostępnienie mieszkańcom gminy Łęczna wybranych danych dotyczących danego klienta, przechowywanych w systemach dziedzinowych Urzędu Miejskiego w Łęcznej, - możliwość sprawdzenia dokonanych płatności i aktualnego stanu zobowiązań podatkowych, - dokonywanie płatności online, - składanie pism i wniosków https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191307 Tue, 18 Feb 2020 15:50:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191307 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/135/2020 dotyczące wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości.]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233743 Tue, 18 Feb 2020 15:48:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233743 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2.3.1/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa wykorzystującego znaczniki i skanery RFID https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233732 Tue, 18 Feb 2020 15:37:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233732 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/135/2020 dotyczące opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych potrzebnych do stworzenia interfejsu użytkownika w edytorze dodatkowej zawartości]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych potrzebnych do stworzenia interfejsu użytkownika w edytorze dodatkowej zawartości w projekcie „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233729 Tue, 18 Feb 2020 15:29:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233729 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/135/2020 dotyczące opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenie prototypu edytora dodatkowej zawartości]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenie prototypu edytora dodatkowej zawartości w projekcie „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233720 Tue, 18 Feb 2020 15:10:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233720 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na Wirtualny Spacer po Akademii Morskiej w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wirtualnego Spaceru Akademii Morskiej w ramach Projektu „Nowe Horyzonty”, wg następującej specyfikacji wymagań: Szczegółowa specyfikacja zakresu prac: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych - niezbędne konsultacje, spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie. 2. Wykonanie Wirtualnego Spaceru po głównych budynkach Akademii Morskiej. 3. Instalacja Wirtualnego Spaceru w zasobach serwera WWW Uczelni. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do wykonanego dzieła. 4. Przeprowadzenie szkolenia dla wybranych pracowników. 5. Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej. 6. Uruchomienie produkcyjne 7. Serwis Gwarancyjny. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA STANOWI PRZEDSTAWIONY PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233681 Tue, 18 Feb 2020 13:47:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233681 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/014/2020 dotyczące opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli, narzędzi programistycznych i algorytmów służących do łączenia aktywności użytkownika, sposobów odtwarzania dźwięku i muzyki oraz efektów specjalnych na potrzeby systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach.]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/014/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli, narzędzi programistycznych i algorytmów służących do łączenia aktywności użytkownika, sposobów odtwarzania dźwięku i muzyki oraz efektów specjalnych na potrzeby systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach w projekcie „Opracowanie zautomatyzowanego systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach wideo LudFX z uwzględnieniem charakterystyki dźwięku i muzyki” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233614 Tue, 18 Feb 2020 11:38:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233614 <![CDATA[Wykonanie prac na stanowisku Programista Cloud]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi bądź Oferentom wykonania prac programistycznych w ramach tworzonej aplikacji mobilnej OneMeter 2.0 mających na celu opracowanie efektywnej energetycznie aplikacji mobilnej, oferującej zdalny dostęp do danych o zużyciu energii w ramach utworzonego u Zamawiającego stanowiska Programista Aplikacji Mobilnych na potrzeby realizacji projektu pt. „System do bilansowania i zdalnego odczytu pomiarów energii z wykorzystaniem urządzeń dostarczających funkcjonalności Smart Meter dla obecnej infrastruktury elektronicznych liczników energii elektrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233585 Tue, 18 Feb 2020 10:22:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233585 <![CDATA[Zakup usług doradczych w zakresie dostosowania produktów przeznaczonych do internacjonalizacji do rynku rosyjskiego i ukraińskiego oraz badań i testów tych produktów pod kątem poprawności ich działania i bezpieczeństwa w środowiskach typowych dla rynku rosyjskiego i ukraińskiego.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie dostosowania produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, tj. PLANTATOR System i AgriCoNetwork do wymogów rynku rosyjskiego i ukraińskiego oraz zakup badań i testów tych produktów pod kątem poprawności ich działania i bezpieczeństwa w środowiskach typowych dla rynków rosyjskiego i ukraińskiego. Zakres usług przedstawiono poniżej. USŁUGI DOT. RYNKU ROSYJSKIEGO: A. Usługi doradcze w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego -dostosowanie produktu PLANTATOR System do rynku rosyjskiego. Zakres usług: 1. Dostosowanie wersji językowej produktu PLANTATOR System - język rosyjski. 2. Dostosowanie układu i funkcjonalności PLANTATOR System do wymogów lokalnych rynku rosyjskiego. 3. Dostosowanie PLANTATOR System do popularnego w Rosji systemu księgowego 1C („odin-es”) (współpraca między systemami, import i eksport danych). 4. Sporządzenie raportu wraz z rekomendacjami. B. Usługi doradcze w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego -dostosowanie produktu AgriCoNetwork Platform do rynku rosyjskiego. Zakres usług: 1. Dostosowanie wersji językowej produktu AgriCoNetwork Platform - język rosyjski. 2. Dostosowanie układu i funkcjonalności AgriCoNetwork Platform do wymogów lokalnych rynku rosyjskiego. 3. Sporządzenie raportu wraz z rekomendacjami. C. Badania i testy produktu przeznaczonego do internacjonalizacji: PLANTATOR System - rynek rosyjski. Zakres badań: 1. Badania i testy poprawności działania i współpracy produktu z typowymi programami wykorzystywanymi na rynku rosyjskim. 2. Badania i testy poprawności integracji z systemem księgowym 1C („odin-es”). 3. Badania i testy bezpieczeństwa produktu w lokalnym środowisku informatycznym. 4. Sporządzenie raportu z badań i testów. D. Badania i testy produktu przeznaczonego do internacjonalizacji: AgriCoNetwork Platform - rynek rosyjski. Zakres badań: 1. Badania i testy poprawności działania i współpracy produktu z typowymi programami wykorzystywanymi na rynku rosyjskim. 2. Badania i testy bezpieczeństwa produktu w lokalnym środowisku informatycznym. 3. Sporządzenie raportu z badań i testów. Usługi doradcze (usługa A, usługa B) nie mogą być wykonywane w jednym terminie z badaniami i testami (usługa C, usługa D). Akceptacja przez Zamawiającego wykonania usług doradczych (usługa A) będzie podstawą do uruchomienia badań i testów (usługa C) i odpowiednio akceptacja przez Zamawiającego wykonania usług doradczych (usługa B) będzie podstawą do uruchomienia badań i testów (usługa D). USŁUGI DOT. RYNKU UKRAIŃSKIEGO: E. Usługi doradcze w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego -dostosowanie produktu PLANTATOR System do rynku ukraińskiego. Zakres usług: 1. Dostosowanie wersji językowej produktu PLANTATOR System - język ukraiński. 2. Dostosowanie układu i funkcjonalności PLANTATOR System do wymogów lokalnych rynku ukraińskiego. 3. Sporządzenie raportu wraz z rekomendacjami. F. Usługi doradcze w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego -dostosowanie produktu AgriCoNetwork Platform do rynku ukraińskiego. Zakres usług: 1. Dostosowanie wersji językowej produktu AgriCoNetwork Platform - język ukraiński. 2. Dostosowanie układu i funkcjonalności AgriCoNetwork Platform do wymogów lokalnych rynku ukraińskiego. 3. Sporządzenie raportu wraz z rekomendacjami. G. Badania i testy produktu przeznaczonego do internacjonalizacji: PLANTATOR System - rynek ukraiński. Zakres badań: 1. Badania i testy poprawności działania i współpracy produktu z typowymi programami wykorzystywanymi na rynku ukraińskim. 2. Badania i testy bezpieczeństwa produktu w lokalnym środowisku informatycznym. 3. Sporządzenie raportu z badań i testów. H. Badania i testy produktu przeznaczonego do internacjonalizacji: AgriCoNetwork Platform - rynek ukraiński. Zakres badań: 1. Badania i testy poprawności działania i współpracy produktu z typowymi programami wykorzystywanymi na rynku ukraińskim. 2. Badania i testy bezpieczeństwa produktu w lokalnym środowisku informatycznym. 3. Sporządzenie raportu z badań i testów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233503 Mon, 17 Feb 2020 18:00:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233503 <![CDATA[Wdrożenie platformy B2B, oprogramowania typu PIM oraz integratora wszystkich systemów informatycznych]]> Przedmiotem zamówienia są wdrożenia wynikające ze zrealizowanych usług doradczych w ramach projektu pt.: "Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez IOB z zamiarem wdrożenia rezultatów tych usług". Zalecane wdrożenia obejmują: 1. Stworzenie i uruchomienie dedykowanej platformy B2B opartej o open-sourcowy system PrestaShop. 2. Wdrożenie oprogramowania typu PIM (Product Information Management). 3. Integrację wszystkich systemów informatycznych działających w firmie w jeden komplementarny ekosystem IT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28626 Mon, 17 Feb 2020 15:15:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28626 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2020, którego przedmiotem jest zakup niezbędnego oprogramowania w celu automatyzacji procesów biznesowych związanych z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności na rynkach docelowych (Szwajcaria, Luksemburg).]]> Nabycie kompleksowego oprogramowania odpowiadającego zaprojektowanemu systemowi narzędzi informatycznych. System i narzędzia teleinformatyczne będą musiały spełnić następujące cechy: Obsługa zamówień: • projektowanie stolarki otworowej, • kalkulacja stolarki otworowej, • opcje konstrukcji, • wizualizacji projektów wraz z odbiciem lustrzanym, • zamówienia, • rozróżnianie ofert od zleceń, • wielojęzyczność programu • szybkie przeliczanie ofert między systemami, • cenniki rastrowe, • współpraca profili, • projektowanie i kalkulacja rolet, • indywidualna konfiguracja elementów składowych rolety • możliwość wyceny rolety jako osobnej pozycji, lub dodatku do okna • podział rolet i napędów na słupku • możliwość konfiguracji wykluczających się elementów składowych rolet • projektowanie i kalkulacja innych osłon okiennych i drzwiowych • możliwość indywidualnego tworzenia bazy dodatków • jednoczesna praca na wielu bazach i dokumentach • historia wykonanych operacji • schematy kalkulacji cenowych • możliwość pracy u dealerów w sieci wewnętrznej zapewniająca wymianę danych pomiędzy komputerami • bezpłatne licencje dealerskie w nielimitowanej ilości • możliwość indywidualnego tworzenia wydruków • podgląd informacji o zleceniach online dla dealera na stronie internetowej producenta • indywidualna konfiguracja wyświetlania informacji dla każdego użytkownika • zestawienia pozycji zlecenia, wraz z elementami dodatkowymi • dodawanie wartości odpadów produkcyjnych do oferty • pełna baza rozwiązań okuciowych • pakiety szybowe • moskitiery i nawietrzaki • kompletna technologia produkcji stolarki i systemach Deceuninck Arcade, Deceuninck Eforte, Deceuninck Elegante, Salamander bluEvolution 82, Decco Planowanie produkcji oraz prowadzenie magazynu: • tworzenie deklaracji zgodności • tworzenie etykiet wyrobu gotowego • możliwość indywidualnego tworzenia wydruków • znakowanie CE • ustalenie wydajności dla każdej zmiany produkcyjnej • planowanie produkcji dla zakładów • planowanie produkcji dla linii produkcyjnych • planowanie produkcji dla zmian produkcyjnych • podgląd produkcji w toku • optymalizacja materiału do produkcji • produkcja bez papieru • obliczanie wydajności pracowników • zestawienia pozycji zlecenia, wraz z elementami dodatkowymi • kompletne dane do sterowań maszynami CNC • konfiguracja sterowania następującymi maszynami: piła – 1 szt., zgrzewarki – 2 szt., centrum obróbcze – 1 szt. • obsługa etykiet • obsługa kodów kreskowych • zarządzanie materiałem do produkcji • konfiguracja wielu magazynów • konfiguracja i tworzenie dowolnych dokumentów magazynowych • importy faktur • wysyłanie zamówień automatycznie do każdego z dostawców z programu • rezerwacja towaru w magazynie • zamawianie towaru w pełnych opakowaniach • rezerwacja na elementach zamówionych, jeszcze nie dostarczonych • funkcje remanentowe Logistyka i transport: • planowanie transportu • zarządzanie pojazdami • zarządzanie trasami • planowanie załadunków • obliczanie wagi ładunku • drukowanie listów przewozowych • zarządzanie kierowcami • kalendarz transportu • kontrola poprawności załadunku okien i elementów dodatkowych na wybranych aucie • podgląd on-line postępu produkcji okien zaplanowanych do wyjazdu Pozostałe: • Doświadczona, wieloosobowa kadra zapewniająca stabilność i ciągły rozwój oferowanego oprogramowania • Dostępność wsparcia technicznego, które może być realizowane odpowiednio dużą kadrą przez samego producenta lub poprzez sieć wyspecjalizowanych partnerów • Rozbudowane interfejsy API umożlwiające integrację ze sobą różnych narzędzi • Dobrze udokumentowana i otwarta baza danych PSQL • Przewidywalne koszty utrzymania oraz aktualizacji • Wysoka konfigurowalność interfejsu użytkownika • Możliwość dowolnego kształtowania wydruków i zestawień • Możliwość eksportowania danych do różnych formatów plikowych np. CSV, XML, DOC, PDF itp. • Konfiguracja oprogramowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233395 Mon, 17 Feb 2020 13:03:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233395 <![CDATA[Wykonanie prac na stanowisku Programista Aplikacji Mobilnych]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi bądź Oferentom wykonania prac programistycznych w ramach tworzonej aplikacji mobilnej OneMeter 2.0 mających na celu opracowanie efektywnej energetycznie aplikacji mobilnej, oferującej zdalny dostęp do danych o zużyciu energii w ramach utworzonego u Zamawiającego stanowiska Programista Aplikacji Mobilnych na potrzeby realizacji projektu pt. „System do bilansowania i zdalnego odczytu pomiarów energii z wykorzystaniem urządzeń dostarczających funkcjonalności Smart Meter dla obecnej infrastruktury elektronicznych liczników energii elektrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233333 Mon, 17 Feb 2020 12:57:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233333 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr. POIR.01.01.01-00-0462/19/003/02]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr. POIR.01.01.01-00-0462/19/003/02 Zamawiający CONET Sp. z o. o. Sp. K. OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dla Wykonawcy, który wykona usługę wynajmu:  mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej pozwalającej na tworzenie serwerów wirtualnych, dostępnej zdalnie opartej o rozwiązania chmurowe, wraz z konfiguracją, wdrożeniem, finansowane na podstawie umowy wynajmu. Celem zamówienia jest pozyskanie narzędzi do prowadzenia obliczeń służących realizacji projektu pt. ,,Audiobot – innowacyjny, samouczący się system automatycznej diagnostyki słuch metodami SPW w środowisku domowym pacjenta” realizowanego przez CONET Sp. z o. o. Sp. K. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233353 Mon, 17 Feb 2020 11:42:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233353 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/POPW.01.02.00-18-0041/18 - Wykonanie usługi automatyzacji procesów biznesowych na rynkach zagranicznych]]> Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi automatyzacji procesów biznesowych na rynkach zagranicznych poprzez: A) Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie zakupionych modułów oraz narzędzi teleinformatycznych; B) Analiza informatyczno-techniczna wdrożenia nowych modułów systemowych do systemu klasy ERP oraz narzędzi teleinformatycznych. dla firmy ENTROS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy al. prof. Adama Krzyżanowskiego 4B/3, 35-327 Rzeszów, objętej wsparciem w ramach realizacji Projektu: „Przygotowanie do wdrożenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w firmie ENTROS Sp. z o.o. w celu rozpoczęcia działalności eksportowej na zagranicznych rynkach” o numerze: POPW.01.02.00-18-0041/18 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Automatyzacja procesów biznesowych będzie mieć na celu zoptymalizowanie współpracy pomiędzy kontrahentami z rynków docelowego eksportu. Potrzeba automatyzacji wynika z konieczności usprawnienia procesów biznesowych w działalności eksportowej przedsiębiorstwa, polegającej na większej automatyzacji działalności, poprzez integrację nowych modułów systemu informatycznego klasy ERP z systemami relacji handlowych partnerów zagranicznych B2B/B2C, zgodnie z zakresem, specyfikacją i wymaganymi funkcjonalnościami, określonymi w punkcie nr 4 załącznika pn. "Zapytanie ofertowe - Automatyzacja procesów". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232972 Fri, 14 Feb 2020 18:24:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232972 <![CDATA[Usługa odpłatnego udostępnienia chmury obliczeniowej Azure Cognitive API lub równoważnej na potrzeby badania emocji u graczy]]> Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi odpłatnego udostępnienia chmury obliczeniowej Azure Cognitive API lub równoważnej na potrzeby badania emocji u graczy w ramach realizacji I etapu projektu pt. „Silnik zarządzający warstwą emocjonalną rozgrywki”. Przedmiotowy projekt dotyczy procesu wytwarzania i oferowania gier mobilnych typu casual/midcore - koncentrując się na zjawiskach emocjonalnych towarzyszących rozgrywce. Celem projektu jest opracowanie silnika zdolnego do dynamicznego reagowania na zmiany we wzorcu zachowania gracza i przeciwdziałania adaptacji hedonistycznej poprzez sterowanie nasileniem emocjonalnym funkcjonałów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233110 Fri, 14 Feb 2020 14:10:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233110 <![CDATA[Opracowanie aplikacji mobilnej na potrzeby realizacji projektu „BEZPIECZNA RODZINA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu aplikacji mobilnej w projekcie „BEZPIECZNA RODZINA”. Założenia do aplikacji mobilnej: 1. Przedmiot Zamówienia uznaje się za wykonany z chwilą przekazania Zamawiającemu łącznie: a) kodu źródłowego aplikacji; b) całości majątkowych praw autorskich do wszystkich utworów stworzonych w związku z wykonywaniem zamówienia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. c) udostępnienia użytkownikom aplikacji w wersji stabilnej. Funkcjonalności aplikacji: 1. Informacje o dostępnych testach, szkoleniach. 2. Możliwość wysyłania zapytania online z poziomu aplikacji mobilnej. 3. Wiadomości, aktualności. 4. Mapy. 5. Wydarzenia, eventy. 6. Wideo, zdjęcia. 7. Panel administracyjny, który ułatwia zarządzanie użytkownikami, testami, wiadomościami dla użytkowników, wydarzeniami, zdjęciami, plikami wideo itp. 8. Aplikacja będzie się znajdowała na serwerze Zamawiającego. Zadania Wykonawcy: 1. Opracowanie i zaprojektowanie interface’u z wykorzystaniem projektowania UX (user experience) oraz DT (Design Thinking) w celu dostosowania urządzenia w jak najwyższym stopniu do preferencji użytkownika. 2. Wykonanie aplikacji według specyfikacji działającej na urządzeniach z systemem Android i iOS. 3. Przeprowadzenie testów aplikacji oraz wprowadzenie poprawek funkcjonalnych. 4. Treści merytoryczne dostarczy Zamawiający, po stronie Wykonawcy jest stworzenie pełnego opracowania graficznego oraz wykonanie wszystkich prac informatycznych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zamawiającego w opracowaniu aplikacji i elementów graficznych. 6. Wykonawca w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu (tj. do 30 kwietnia 2024 r.) zobowiązany jest do utrzymania kompatybilności stworzonej aplikacji mobilnej z oprogramowaniem co najmniej 95% telefonów z systemami operacyjnymi iOS, Android. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233131 Fri, 14 Feb 2020 14:06:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233131 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 07/2020- Zakup usług Frontend (Mobile) Developera]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług Frontend (Mobile) Developera na potrzeby realizacji projektu pt."VOCALY - aplikacja do zdrowego rozwoju głosu oparta na sztucznej inteligencji z zastosowaniem w nauce śpiewu, logopedii, foniatrii i psychologii głosu". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232969 Fri, 14 Feb 2020 12:59:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232969 <![CDATA[MENTOR w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM zajmującym się technologiami informatycznymi w medycynie]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług nadzorowania budowy rozwiązań informatycznych, rozwijania i utrzymywania wielowarstwowych aplikacji, kontroli jakości prototypu, weryfikacji opracowanych rozwiązań MVP, stanowiących rozwiązanie problemu zdefiniowanego przez jednostkę administracji publicznej w ramach projektu „e-Pionier” realizowanego przez Zamawiającego na mocy umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28621 Fri, 14 Feb 2020 12:07:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28621 <![CDATA[PROGRAMISTA w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM zajmującym się technologiami informatycznymi w medycynie]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z projektowaniem i implementacją rozwiązań informatycznych, rozwijaniem i utrzymywaniem wielowarstwowych aplikacji w ramach objętego stanowiska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28620 Fri, 14 Feb 2020 11:53:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28620 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 09/02/2019 dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: DevOps Engineer]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) os. zaangażowanej w realizację projektu na stanowisku DevOps Engineer Celem badania będącego przedmiotem realizowanego Projektu jest wytworzenie rozwiązania informatycznego, wraz z implementacją gwarantującego osiągnięcia założonych w projekcie parametrów tj.: latency: przy określonym w założeniach projektu obciążeniu ilości zleceń/sekundę dla 90% przesłanych zleceń., przy poziomie realizacji trans. 1/50; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233008 Fri, 14 Feb 2020 10:14:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233008 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 06/2020- Zakup usług Frontend Developera]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług Frontend Developera na potrzeby realizacji projektu pt."VOCALY - aplikacja do zdrowego rozwoju głosu oparta na sztucznej inteligencji z zastosowaniem w nauce śpiewu, logopedii, foniatrii i psychologii głosu". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232967 Thu, 13 Feb 2020 23:46:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232967 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 05/2020 - Zakup usług Backend Developera]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług Backend Developera na potrzeby realizacji projektu pt."VOCALY - aplikacja do zdrowego rozwoju głosu oparta na sztucznej inteligencji z zastosowaniem w nauce śpiewu, logopedii, foniatrii i psychologii głosu". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232964 Thu, 13 Feb 2020 23:34:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232964 <![CDATA[Zakup i wdrożenie systemu wraz ze szkoleniami oraz osprzętem w ramach projektu pn. Zakup i wdrożenie systemu ERP w spółce SDK sp. z o.o. w Ostródzie. Postępowanie znak ZO/SDK/1/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu wraz ze szkoleniami oraz osprzętem w ramach projektu pn. Zakup i wdrożenie systemu ERP w spółce SDK sp. z o.o. w Ostródzie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) zakup i wdrożenie systemu wraz ze szkoleniami systemu ERP, 2) dostawę komputera All in One - 4 szt., 3) czytnik kodów cyfrowych – 4 szt., 3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 48700000-5- Pakiety oprogramowania użytkowego 30213000-5 Komputery osobiste; 30213100-6 - Komputery przenośne, 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie; 48821000-9 - Serwery sieciowe. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 3 i 4 do ZO. 5. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1 do ZO w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu oferowanych urządzeń oraz wymaganych parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty. Wymagane dane są wskazane w tabeli formularza ofertowego. 6. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż, uruchomienie posprzątanie wraz kosztami transportu oraz utylizacji opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. 7. Wszystkie urządzenia, produkty powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a wykonanie dostaw i rozliczenie musi nastąpić do dnia wskazanego w §IV ZO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232949 Thu, 13 Feb 2020 20:56:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232949 <![CDATA[Kurs zawodowy Marketing Internetowy]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia podnoszącego kompetencje zawodowe z zakresu Marketing Internetowy/Social Media dla jednej osoby , w wymiarze 48-60 h. - dla projektu System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku RPPM.06.01.01-22-0007/16-00, komponent Aktywnej Integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232786 Thu, 13 Feb 2020 11:24:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232786 <![CDATA[Zakup i wdrożenie kompleksowych systemów informatycznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Zakup i wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie Abakus” realizowanego w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie: RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie kompleksowych systemów informatycznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Zakup i wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie Abakus” realizowanego w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie: RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232569 Wed, 12 Feb 2020 14:51:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232569 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2020/02/02 - Programista mobile]]> Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług programisty mobile na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232566 Wed, 12 Feb 2020 14:40:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232566 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2020/02/01 - Programista frontend]]> Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług programisty frontend na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232555 Wed, 12 Feb 2020 14:33:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232555 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie narzędzia wspierającego korzystanie z danych na portalu www.dane.gov.pl - monitoring]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie narzędzia wspierającego korzystanie z danych na portalu www.dane.gov.pl, mającego na celu identyfikowanie produktów, usług lub aplikacji, które wykorzystały otwarte dane udostępnione na portalu www.dane.gov.pl, oraz informowanie administratora portalu i wskazywanie na źródło w systemie teleinformatycznym, w którym taki produkt, usługa lub aplikacja zostały udostępnione. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232534 Wed, 12 Feb 2020 14:09:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232534 <![CDATA[“Rozwój kompilatora LUNA 2.0”]]> 2. Przedmiotem zamówienia jest: a) Projekt i implementacja modułu serwera języka, pozwalającego na dynamiczne edytowanie kodu źródłowego, zarządzanie wykonaniem programów oraz pobieranie informacji dotyczących wyników działania programu. b) Stworzenie wydajnego systemu cache, pozwalającego na znaczące ograniczenie potrzebnych obliczeń kompilatora po interaktywnej zmianie parametrów w interfejsie graficznym. c) Stworzenie wydajnego systemu podglądu rezultatów obliczeń w wybranych miejscach programu, pozwalającego na interaktywne wyświetlanie wizualizacji wyników w interfejsie graficznym. d) Stworzenie systemu pozwalającego na pobieranie meta-informacji o wykonaniu programu, wliczając typy przetwarzanych danych, czas wykonania, zużycie pamięci i podobne. e) Stworzenie modułu auto uzupełniania, pozwalającego edytorowi graficznemu na wykonywanie zapytań o dostępne symbole w danej lokalizacji w kodzie źródłowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232533 Wed, 12 Feb 2020 14:07:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232533 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/014/2020 dotyczące stworzenia, wraz z przekazaniem praw autorskich modeli 3D wykonanych w oparciu o skany fotogrametryczne dostarczone przez Zamawiającego na potrzeby systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/014/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi stworzenia, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli 3D wykonanych w oparciu o skany fotogrametryczne dostarczone przez Zamawiającego na potrzeby systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach w projekcie „Opracowanie zautomatyzowanego systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach wideo LudFX z uwzględnieniem charakterystyki dźwięku i muzyki” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232486 Wed, 12 Feb 2020 12:31:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232486 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/014/2020 dotyczące stworzenia, wraz z przekazaniem praw autorskich modeli 3D wykonanych w oparciu o skany fotogrametryczne dostarczone przez Zamawiającego na potrzeby systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/014/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi stworzenia, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli 3D wykonanych w oparciu o skany fotogrametryczne dostarczone przez Zamawiającego na potrzeby systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach w projekcie „Opracowanie zautomatyzowanego systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach wideo LudFX z uwzględnieniem charakterystyki dźwięku i muzyki” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232481 Wed, 12 Feb 2020 12:09:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232481 <![CDATA[Zakup usług specjalistycznych w postaci prac programistycznych na rzecz Cash Your Giftcard Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych w postaci prac programistycznych wykonanych na rzecz Cash Your Giftcard Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232439 Wed, 12 Feb 2020 10:34:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232439