Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 26 Jun 2019 03:54:17 +0200 <![CDATA[Świadczenie usług w zakresie rozwiązań ICT przez podwykonawcę w ramach realizacji projektu pn. „System Zdalnej Opieki Telemedycznej (SZOT)”]]> Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie prototypu systemu asysty telemedycznej dla seniorów, działającego z wykorzystaniem nadgarstkowego urządzenia (w formie inteligentnej opaski bądź zegarka) mierzącego parametry fizjologiczne i aktywność, oraz telefonu komórkowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20197 Tue, 25 Jun 2019 22:01:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20197 <![CDATA[ZO/POWERZ093/19-1/licencjaZSI]]> Przedmiotem zamówienia jest: dostawa licencji oraz wdrożenie systemu ERP oraz systemu obsługi toku studiów(dziekanatowego) - dalej zwanym ZSI (zintegrowanym systemem informatycznym) wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie minimum 24 miesięcy dla wdrożonego ZSI. na potrzeby realizacji projektu o nazwie: „Kompleksowy Rozwój Uczelni na Kierunkach Kreatywnych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192217 Tue, 25 Jun 2019 13:42:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192217 <![CDATA[Przygotowania kampanii internetowej na rynku słowackim i ukraińskim. Przygotowanie modernizacji strony internetowej z zaznaczeniem produktów eksportowych oraz tłumaczeniem na języki: angielski, słowacki i ukraiński]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowania kampanii internetowej na rynku słowackim i ukraińskim. Przygotowanie modernizacji strony internetowej z zaznaczeniem produktów eksportowych oraz tłumaczeniem na języki: angielski, słowacki i ukraiński https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192166 Tue, 25 Jun 2019 10:11:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192166 <![CDATA[BK20190624]]> Świadczenie usługi Google Cloud Platform (GCP) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20168 Mon, 24 Jun 2019 23:08:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20168 <![CDATA[Ogłoszenie o o postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności na realizację usługi polegającej zakupie systemu ERP oraz elektronicznego obiegu dokumentów dla WSEI Lublin oraz licencji, wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz uzupełnienie baz danych w systemie FK]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu systemu ERP oraz elektronicznego obiegu dokumentów dla WSEI Lublin oraz licencji, wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz uzupełnienie baz danych systemie FK. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192060 Mon, 24 Jun 2019 15:49:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192060 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2/2019 Stworzenie i wdrożenie platformy]]> Stworzenie platformy składającej się z: - części do zarządzania punktami usługowymi w branży beauty wraz z modułem zakupowo - sprzedażowym u wybranych dostawców i aplikacji mobilnej - „Cosmotti Business” - części do rezerwacji online wizyt w wybranym punkcie usługowym i aplikacji mobilnej - „Cosmotti Booking” - systemu/ panelu do zarządzania platformą i aplikacjami mobilnymi dla administratora - bazy danych wspólnej dla zintegrowanej platformy i aplikacji mobilnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187597 Mon, 24 Jun 2019 15:28:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187597 <![CDATA[Budowa serwisu internetowego dla projektu „Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I” oraz utrzymanie i hosting serwisu internetowego w okresie trwania projektu tj. do 31 grudnia 2020 r realizowanego na potrzeby KPK PB UE - nr sprawy ZP/BP-BK/43/2019]]> Budowa serwisu internetowego dla projektu „Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I” oraz utrzymanie i hosting serwisu internetowego w okresie trwania projektu tj. do 31 grudnia 2020 r realizowanego na potrzeby KPK PB UE https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192051 Mon, 24 Jun 2019 15:27:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192051 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa projektowa polegająca na zaprojektowaniu trzech typoszeregów urządzeń typu self-service wraz z intuicyjnym oprogramowaniem do tych urządzeń.]]> Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa projektowa polegająca na zaprojektowaniu trzech typoszeregów urządzeń typu self-service wraz z intuicyjnym oprogramowaniem do tych urządzeń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191460 Mon, 24 Jun 2019 11:51:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191460 <![CDATA[Nabór ofert na wykonanie prac rozwojowych – prac programistycznych (software developer) w ramach projektu pn. „Big Data Game Content Engine: silnik udostępniany developerom jako usługa pozwalająca na wykorzystanie Big Data do tworzenia treści gier” .]]> Reality Games sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt pn. „Big Data Game Content Engine: silnik udostępniany developerom jako usługa pozwalająca na wykorzystanie Big Data do tworzenia treści gier”, w ramach działania 1.2 Sektorowe Programy B+R Program sektorowy GAMEINN Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ogłasza nabór nabór ofert na wykonanie prac rozwojowych w roli programisty (software developer) w ramach projektu. Zamawiający poszukuje 2 osób/podmiotów wykonujących pracę zgodnie ze szczegółami określonymi w niniejszym postępowaniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191850 Mon, 24 Jun 2019 09:05:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191850 <![CDATA[Zatrudnienie na umowę zlecenie osoby na stanowisko Data & Software Development Engineer w projekcie pt. „Life+” - system automatycznego modelowania, promowania, monitorowania i utrwalania indywidualnych wskazań prozdrowotnych]]> Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie prac programistycznych o charakterze badań przemysłowych i prac rozwojowych na stanowisku Data & Software Development Engineer. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191828 Sun, 23 Jun 2019 20:59:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191828 <![CDATA[Zakup usług doradczych w zakresie analizy przedwdrożeniowej (zamówienie nr 2/06/2019)]]> Usługi doradcze w zakresie analizy przedwdrożeniowej (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Realizacja usługi ma prowadzić do opracowania RAPORTU – analizy przedwdrożeniowej rozwiązań IT w celu usprawnienia procesu sprzedaży i logistyki w Przedsiębiorstwie zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191819 Sat, 22 Jun 2019 22:07:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191819 <![CDATA[Zakup usług doradczych w zakresie zastosowania TIK w przedsiębiorstwie (zamówienie nr 1/06/2019)]]> Usługi doradcze w zakresie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwie (kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Realizacja usługi ma prowadzić do opracowania RAPORTU – wytycznych w zakresie zastosowania TIK w Przedsiębiorstwie zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191818 Sat, 22 Jun 2019 21:57:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191818 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019 na świadczenie usługi w projekcie badawczym w zakresie: Starszy Inżynier oprogramowania (Senior Software Engineer)]]> Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadania dotyczącego świadczenia usługi w zakresie: Starszy Inżynier oprogramowania (Senior Software Engineer) zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Inteligentna platforma SpendWorx 2.0 do optymalizacji struktury alokacji budżetu marketingowego w perspektywie krótko- i długoterminowej”. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia dostawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. opis przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20062 Fri, 21 Jun 2019 23:25:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20062 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 na świadczenie usługi w projekcie badawczym w zakresie: Ekspert analizy danych (Data Science Expert) , Analityk danych (Data Scientist), Zaawansowany programista (Advanced Software Developer)]]> Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadania dotyczącego świadczenia usługi w zakresie części: A. Ekspert analizy danych (Data Science Expert) B. Analityk danych (Data Scientist) C. Zaawansowany programista (Advanced Software Developer) zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Inteligentna platforma SpendWorx 2.0 do optymalizacji struktury alokacji budżetu marketingowego w perspektywie krótko- i długoterminowej” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020). Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia dostawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. opis przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20059 Fri, 21 Jun 2019 23:23:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20059 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 na świadczenie pracy zleconej w projekcie badawczym w zakresie: Starszy analityk danych (Senior Data Scientist) oraz Programista (Software Developer)]]> Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadania dotyczącego pracy zleconej w zakresie części: A. Starszy analityk danych (Senior Data Scientist) B. Programista (Software Developer) zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Inteligentna platforma SpendWorx 2.0 do optymalizacji struktury alokacji budżetu marketingowego w perspektywie krótko- i długoterminowej” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020). Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia dostawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. opis przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20051 Fri, 21 Jun 2019 23:22:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20051 <![CDATA[time Zapytanie ofertowe nr 20/2019 dotyczące zakupu infrastruktury (serwerów) i dodatkowych usług w chmurze o parametrach, które pozwolą w sposób wydajny procesować 50TB surowych danych z zasilaniem real-time]]> Infrastruktura o charakterze hybrydowym do wynajęcia tj. usługi cloud i dedykowana infrastruktura zbudowana na dedykowanych serwerach w profesjonalnym centrum hostingowym; oraz dodatkowe usługi w chmurze oparte o technologię SSD https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191799 Fri, 21 Jun 2019 22:44:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191799 <![CDATA[Usługa polegająca na umożliwieniu korzystania z chmury obliczeniowej wraz z usługą nadzoru i zabezpieczenia]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na umożliwieniu korzystania z chmury obliczeniowej wraz z usługą nadzoru i zabezpieczenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191778 Fri, 21 Jun 2019 17:56:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191778 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe dotyczące kadry do realizacji prac badawczo-rozwojowych nr 2/06/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja 1 osoby na stanowisko Eksperta prac badawczych z zakresu rozwiązań informatycznych w obszarze zarządzania placówkami medycznymi w w ramach projektu „Zintegrowany wirtualny system produkcji leków cytotoksycznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Szybka Ścieżka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20011 Fri, 21 Jun 2019 12:25:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20011 <![CDATA[Opracowanie mechanizmów sztucznej inteligencji do: odnajdowania elementów składowych zawartych w dokumentacji technicznych produktów przemysłowych, ich klasyfikowania; rozpoznawanie materiałów oraz wymiarów wymaganych obiektów ; wyceniania kompleksowych produktów oraz ich składowych na bazie zawartej dokumentacji technicznej przy użyciu mechanizmu sztucznej inteligencji. Mechanizmy sztucznej inteligencji przewidywanej do wyceny musza uwzględniać różne technologie produkcji. Opracowanie fragmentów platformy wyceniającej pozwalające na uruchamianie mechanizmów sztucznej inteligencji.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi polegającej na: Rozpoznawaniu, klasyfikacji i analizy i przetwarzaniu informacji z dokumentacji technicznych produktów przemysłowych. Wycenianie kompleksowych produktów składających się ze złożonych elementów za pomocą danych historycznych. Dodatkowo zleceniobiorca będzie miał za zadanie opracować aplikację która będzie wywoływała powyższe mechanizmy sztucznej inteligencji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19993 Thu, 20 Jun 2019 22:59:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19993 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019]]> Wybór wykonawcy do realizacji zadań Kierownika B+R w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu pt. Platforma testowo-szkoleniowa do weryfikacji praktycznych umiejętności na stanowisku pracy oraz doskonalenia zawodowego z zastosowaniem technologii VR i AI, w tym: - kierowanie realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie, - planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności badawczej zespołu naukowego, - opracowanie i ewaluacja planu prac we wszystkich etapach projektu, - ustalanie i przydzielenie zadań dla poszczególnych pracowników zespołu badawczego, - dokonanie wyboru metodologii badań dla Zespołu Badawczego, - zatwierdzanie lub odrzucanie wyników badań Zespołu Badawczego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19992 Thu, 20 Jun 2019 22:42:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19992 <![CDATA[Dostarczenie usługi dostępu na wyłączność do infrastruktury obliczeniowej dedykowanej do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym]]> Zamawiający oczekuje dostarczenia przez Oferenta usługi dostępu na wyłączność do infrastruktury obliczeniowej dedykowanej do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym wg szczegółowych informacji opisanych w załączniku. Oferent jest zobowiązany do zapewnienia, że wszystkie serwery udostępniane Zamawiającemu będą zasilane w 100% ze źródeł odnawialnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191678 Wed, 19 Jun 2019 23:19:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191678 <![CDATA[Wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania optymalizującego procesy biznesowe w obszarze produkcji, usług, logistyki, obsługi reklamacji i zarządzania przedsiębiorstwem]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania składającego się z następujących modułów funkcjonalnych: Moduł 1. Elektroniczna Teczka Moduł 2. Planowanie Produkcji Moduł 3. Technologia Produkcji Moduł 4. Elektroniczna Dokumentacja Warsztatowa Moduł 5. Akordowy System Wynagrodzeń Moduł 6. Logistyka Moduł 7. Planowanie Usług Moduł 8. Reklamacje https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19902 Wed, 19 Jun 2019 23:00:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19902 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/FPGP/06/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Miejskiego Systemu Komunikacji On-line dla Miasta Staszów i Miasta Wieluń . • Szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191675 Wed, 19 Jun 2019 22:58:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191675 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/06/03 - Programista mobile]]> Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług programisty mobile na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191641 Wed, 19 Jun 2019 17:54:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191641 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/06/02 - Programista frontend]]> Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług programisty frontend na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191639 Wed, 19 Jun 2019 17:50:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191639 <![CDATA[Elektroniczna platforma wspomagania stacji kontroli pojazdów SKP]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych wartości niematerialnych i prawnych wg poniższej specyfikacji: Platforma wspomagająca stację obsługi pojazdów SKP. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci 15 szt. licencji użytkownika niezbędnych do obsługi systemu oraz 1 szt. licencji serwerowej obsługująca bazy danych i system. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191372 Wed, 19 Jun 2019 17:48:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191372 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/06/01 - Programista backend]]> Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług programisty backend na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191638 Wed, 19 Jun 2019 17:45:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191638 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2-AS-RPO.02.01.02-16-0039-18 na stworzenie i wdrożenie systemu dedykowanego o funkcjonalnościach w obszarach B2B, B2C, B2E.]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wdrożenie systemu dedykowanego o funkcjonalnościach w obszarach B2B, B2C, B2E. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191608 Wed, 19 Jun 2019 15:58:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191608 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/06/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej usługę zaprojektowania i wykonania aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android w wersji 4.4 lub wyższej na rzecz inkubowanej spółki Gmina360 Sp. z o.o. w ramach projektu „Platforma Startowa „Unicorn Hub”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191610 Wed, 19 Jun 2019 15:57:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191610 <![CDATA[Zapytanie 2/2019]]> Przedmiotem postępowania jest: 1) Opracowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych niezbędnych do przygotowania prototypu funkcjonalnego inteligentnej kociej kuwety – Smart Litter Box według wytycznych z zapytania ofertowego 2) Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanych rozwiązań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191609 Wed, 19 Jun 2019 15:55:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191609 <![CDATA[Dostawa oraz wdrożenie systemu e-usług dla Miasta Stargard]]> 1) Zadanie I - wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy: a) zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie Systemu Powiadamiania Klientów/Podatników (poprzez: sms, e-mail, wiadomość na ePUAP) wraz z aplikacją mobilną, b) wykonanie i wdrożenie portalu internetowego dotyczącego informacji podatkowo-opłatowych, c) opracowanie nowych e-usług (formularze elektroniczne ePUAP) w obszarze podatków i opłat lokalnych. d) przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli Partnera (10 osób) z obsługi nowych programów wskazanych w lit. a) – c), Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w trybie e-learning. 2) Zadanie II – wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje: a) zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie Systemu Powiadamiania Klienta w obszarze gospodarowania lokalami użytkowymi (poprzez: sms, mail, e-PUAP) wraz z aplikacją mobilną, b) opracowanie formularza e-PUAP w zakresie zarządzania nieruchomościami, c) przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli Partnera (2 osoby) z obsługi nowych programów wskazanych w lit. a) i b). Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w trybie e-learning. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191593 Wed, 19 Jun 2019 15:52:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191593 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/06/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej analizę funkcjonalną oraz wykonanie WBS (Work Breakdown Structure) dla 10 aplikacji mobilnych na rzecz firmy AI Estimo Software Sp. z o.o. w ramach projektu „Platforma Startowa „Unicorn Hub”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191599 Wed, 19 Jun 2019 15:45:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191599 <![CDATA[Dostawy dodatkowych obiektów w NAV zgodnie ze szczegółową specyfikacją]]> Przedmiotem zamówienia jest Dostawy dodatkowych obiektów w NAV zgodnie ze szczegółową specyfikacją Przedmiot zamówienia stanowi rozszerzenie posiadanej licencji NAV o: • dodatkowe 20 tabel (2 paczki po 10 tabel), • 100 raportów (1 paczka – 100 raportów), • 200 page’y (widoków) – (2 paczki po 100 page’y). Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający. Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191595 Wed, 19 Jun 2019 15:39:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191595 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/06/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej zaprojektowanie i stworzenie dedykowanej podstrony www na rzecz firmy ZAX Technology Sp. z o.o. w ramach projektu „Platforma Startowa „Unicorn Hub”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191594 Wed, 19 Jun 2019 15:38:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191594 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/06/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej usługi zaprojektowania i opisania architektury IT systemu obsługującego nowy model wykonywania zamówień w branży budowlanej na rzecz inkubowanej spółki BIMproQR Sp. z o.o w ramach projektu „Platforma Startowa „Unicorn Hub”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191583 Wed, 19 Jun 2019 15:21:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191583 <![CDATA[Dostawa oraz wdrożenie systemu e-usług dla Miasta i Gminy Gryfino]]> 1) Zadanie I – wdrożenie rozwiązań w zakresie systemu zarządzania dokumentami oraz nowych e-usług: a) zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie oprogramowania (Elektronicznego Obiegu Dokumentów) umożliwiającego kompleksowe zarządzenie korespondencją, sprawami i dokumentami JST wraz z repozytorium w zakresie podatków i odpadów, b) opracowanie nowych e-usług w obszarze podatków i opłat lokalnych, w tym przede wszystkim: opracowanie wzoru dokumentu elektronicznego i uzyskanie akceptacji w CRWDE; opracowanie formularza elektronicznego; opracowanie karty usługi i jej opisu na ePUAP, c) przeprowadzenia szkolenia (wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych) dla przedstawicieli Partnera (10 osób) z obsługi nowych programów wskazanych w lit. a) oraz b), Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w trybie e-learning. 2) Zadanie II – wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje: a) opracowanie formularza e-PUAP w zakresie zarządzania nieruchomościami (zapytanie czy mienie Gminy przeznaczone jest pod dzierżawę), w tym przede wszystkim: opracowanie wzoru dokumentu elektronicznego i uzyskanie akceptacji w CRWDE; opracowanie formularza elektronicznego; opracowanie karty usługi i jej opisu na ePUAP, b) przeprowadzenie szkolenia (wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych) dla przedstawicieli Partnera (20 osób) z obsługi nowych usług wskazanych w lit. a). Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w trybie e-learning. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191570 Wed, 19 Jun 2019 15:02:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191570 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (ów), którzy będą świadczyć swoje usługi w ramach projektu: pn. Opracowanie inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego optymalizującego przychody hoteli przy użyciu zaawansowanych algorytmów prognozujących popyt i pozycjonujących optymalne ceny, a także zarządzającego ich publikacją w kanałach dystrybucji” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr: RPDS.01.02.01-02-0079/17, w ramach stanowisk: • Specjalista ds. modeli matematycznych • Specjalista ds. modeli matematycznych • Specjalista Big Data https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191550 Wed, 19 Jun 2019 14:43:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191550 <![CDATA[Dostawa oraz wdrożenie systemu e-usług dla Miasta Mińsk Mazowiecki]]> 1) Zadanie I - wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy: a) zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie oprogramowania (Elektronicznego Obiegu Dokumentów) umożliwiającego kompleksowe zarządzenie korespondencją, sprawami i dokumentami JST wraz z repozytorium w zakresie podatków i odpadów, b) wykonanie i wdrożenie portalu internetowego dotyczącego informacji podatkowo-opłatowych, c) opracowanie nowych e-usług (formularze elektroniczne ePUAP) w obszarze podatków i opłat lokalnych. d) przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli Partnera (dwie grupy po 12 osób) z obsługi nowych programów wskazanych w lit. a) – c), Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w trybie e-learning. 2) Zadanie II – wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje: a) opracowanie formularza e-PUAP w zakresie zarządzania nieruchomościami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191535 Wed, 19 Jun 2019 14:34:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191535 <![CDATA[Dostawa oraz wdrożenie systemu e-usług dla Miasta Głogów]]> 1) Zadanie I - wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy: a) zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie Systemu Powiadamiania Klientów/Podatników (poprzez: sms, e-mail, wiadomość na ePUAP), b) wykonanie i wdrożenie portalu internetowego dotyczącego informacji podatkowo-opłatowych, c) opracowanie nowych e-usług (formularze elektroniczne ePUAP) w obszarze podatków i opłat lokalnych. d) przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli Partnera (dwie grupy po 5 osób) z obsługi nowych programów wskazanych w lit. a) – c), Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w trybie e-learning. 2) Zadanie II – wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje: a) zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie Systemu Powiadamiania Klienta w obszarze gospodarowania lokalami użytkowymi (poprzez: sms, mail, e-PUAP), b) opracowanie formularza e-PUAP w zakresie zarządzania nieruchomościami, c) przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli Partnera (jedna grupa 5 osób) z obsługi nowych programów wskazanych w lit. a) i b). Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w trybie e-learning. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191515 Wed, 19 Jun 2019 13:52:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191515 <![CDATA[Moduł iskrobezpiecznego sterownika wykonawczego o rozszerzonej funkcjonalności realizujący funkcję bezpieczeństwa zmechanizowanej obudowy ścianowej.]]> W ramach tego zadania powinien zostać opracowany moduł iskrobezpiecznego sterownika wykonawczego o rozszerzonej funkcjonalności realizujący funkcję bezpieczeństwa zmechanizowanej obudowy ścianowej. Moduł odpowiedzialny jest za: - lokalne sterowanie elementami hydraulicznymi sekcji obudowy zmechanizowanej, - komunikację ze systemem nadrzędnym, - realizację sterowania lokalnego przy wykorzystaniu dostępnych lokalnych interfejsów użytkownika. Do modułu sterownika wykonawczego wprowadza się oprogramowanie, dzięki któremu odbywa się sterowanie obudową zmechanizowaną. Moduł kontroluje pracę elektrozaworów, nadzorując stan wszelkich połączeń kablowych. Moduł sterownika umieszczony jest w obudowie, w dolnej jego części powinno umieścić się szereg wejść, do których wpinane są elektrozawory. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191411 Wed, 19 Jun 2019 01:48:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191411