Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 10:06:35 +0200 <![CDATA[„Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby wzmocnienia siły kryptograficznej i rozbudowy funkcjonalności programu Specfile.”]]> „Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby wzmocnienia siły kryptograficznej i rozbudowy funkcjonalności programu Specfile.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17398 Tue, 23 Apr 2019 20:12:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17398 <![CDATA[Usługa testowania programistycznego paczek e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi testowania programistycznego paczek e-materiałów w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181413 Tue, 23 Apr 2019 17:28:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181413 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2019/0127 na zakup, dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania linią produkcyjną wraz z wyposażeniem niezbędnym do integracji oprogramowania z maszynami produkcyjnymi (1 komplet)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania linią produkcyjną wraz z wyposażeniem niezbędnym do integracji oprogramowania z maszynami produkcyjnymi (1 komplet) zwany dalej „Systemem”. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181371 Tue, 23 Apr 2019 14:48:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181371 <![CDATA[Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego w PUM Gubin Sp. z o.o.]]> Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego w PUM Gubin Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181277 Tue, 23 Apr 2019 12:32:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181277 <![CDATA[Opracowanie nowej generacji platformy telemedycznej dla Pregnabit]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie telemedycznej platformy . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181144 Sat, 20 Apr 2019 21:26:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181144 <![CDATA[Zakup i wdrożenie zaawansowanego, wielomodułowego systemu CRM, dającego możliwość optymalizacji procesów sprzedaży i obsługi klienta w zakładzie produkującym świeże i mrożone makarony „PERINO” w miejscowości Wielgolas Brzeziński gm. Halinów.]]> Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i wdrożenie zaawansowanego, wielomodułowego systemu CRM, dającego możliwość optymalizacji sprzedaży i obsługi klienta w zakładzie produkującym świeże i mrożone makarony „PERINO” w miejscowości Wielgolas Brzeziński gm. Halinów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181090 Fri, 19 Apr 2019 21:19:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181090 <![CDATA[Opracowanie i wykonanie nowej usługi - Platformy do realizacji usług wsparcia funkcjonowania klubów sportowych oraz zwiększenia konkurencyjności i dostępności bazy obiektów sportowo-hotelowych]]> Przedmiotem zamówienia ma być platforma wykonana w technologii hybrydowej (pozwala na działanie wszystkich funkcjonalności jednej wersji platformy zarówno w systemie iOS jak i Android), której adresaci to w zdecydowanej większości trenerzy wybranej dyscypliny sportowej i władze klubów sportowych. Celem aplikacji jest spełnienie w innowacyjny sposób zdefiniowanych potrzeb środowiska sportowego, w tym przede wszystkim w zakresie: 1. organizacji sparingów, 2. organizacji turniejów, 3. organizacji lig, 4. organizacji zgrupowań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17014 Fri, 19 Apr 2019 17:28:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17014 <![CDATA[NR 3/RPOP.02.01.02-16-0022/18 z dnia 19.04.2019r. na zakupu usługi wytworzenia i wdrożenia oprogramowania B2E, B2B i B2C.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wytworzenia i wdrożenia oprogramowania B2E, B2B i B2C. Szczegółowa specyfikacja zamówienia opisana została w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Załącznik nr 4 zostanie udostępniony zainteresowanym udziałem w postępowaniu podmiotom, które prześlą na adres e-mail: krzysztof.piton@hieko.pl podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik nr 5 Klauzulę o zachowaniu poufności i Załącznik nr 6 Wniosek o udostepnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181059 Fri, 19 Apr 2019 14:21:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181059 <![CDATA[Innowacyjne rozwiązanie w obszarze modelowania procesów produkcyjnych spersonalizowanych mieszanek suplementacyjnych Sundose]]> W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w konkursie nr 2 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR w 2019 r., Sundose sp. z o.o wszczyna postępowanie ofertowe nr ZO/02/2019 zgodne z zasadą konkurencyjności zmierzające do wyboru najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu do zarządzania linią produkcyjną do tworzenia spersonalizowanych mieszanek suplementacyjnych oraz do optymalizacji produkcji. Celem planowanego zamówienia jest stworzenie oprogramowania nadzorującego kolejkowanie procesów w celu osiągnięcia jak największej wydajności kosztowo/energetycznej produkcji i utrzymanie optymalnych stanów magazynowych. Wraz ze zwiększeniem wielkości produkcji spersonalizowanych mieszanek suplementacyjnych, istotne staje się wdrożenie nowoczesnej linii produkcyjnej. W tej chwili nie ma rozwiązania, które pozwoliłoby na skuteczne sprostanie oczekiwaniom rynkowym związanym z produkcją spersonalizowanych suplementów w dużej skali. Nowa technologia stanowiąca zaawansowane rozwiązanie informatyczne optymalne kolejkowanie zamówień oraz poszczególnych kroków produkcyjnych na projektowanej przez Sundose sp. z o.o. linii produkcyjnej, a także na zarządzanie zakupami przez kontrolę partii lub serii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17298 Fri, 19 Apr 2019 14:14:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17298 <![CDATA[Usługa testowania programistycznego paczek e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi testowania programistycznego paczek e-materiałów w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181005 Fri, 19 Apr 2019 12:53:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181005 <![CDATA[Innowacyjne rozwiązanie w obszarze analizy danych zdrowotnych dla optymalizacji procesu kompletowania pełnego profilu zdrowotnego klienta i procesu produkcji spersonalizowanych mieszanek suplementacyjnych Sundose]]> W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w konkursie nr 2 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR w 2019 r., Sundose sp. z o.o wszczyna postępowanie ofertowe nr ZO/01/2019 zgodne z zasadą konkurencyjności zmierzające do wyboru najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem zamówienia jest budowa architektury do obsługi danych o klientach i danych eksperckich oraz modelu automatycznej predykcji zalecanych badań, wraz ze środowiskiem do pozyskiwania nowych typów danych i środowiskiem testowym dla specjalistów współpracujących z firmą. Celem planowanego zamówienia jest implementacja rozwiązania, które będzie stanowiło prototypową wersję eksperckiej bazy danych Sundose. Platforma ta posłuży do zoptymalizowanego pozyskiwania i przetwarzania danych o klientach z różnych źródeł takich jak odczyty z zegarków sportowych, badania krwi czy sekwencjonowanie genomu. Przetworzone informacje będą służyły do kompletowania profilu klienta na podstawie którego wyznaczany jest skład spersonalizowanego suplementu, ale także do generowania dodatkowych pytań ankietowych i zaleceń badań w celu uzyskania brakujących informacji o kliencie. Dane te będą wykorzystywane także przez zewnętrznych ekspertów, takich jak dietetycy czy trenerzy personalni, współpracujących z klientami korzystającymi z platformy Sundose. Platforma danych Sundose będzie stanowiła doskonałe rozwiązanie dla klientów i specjalistów, którzy chcieliby w kompleksowy sposób i przy wykorzystaniu nowoczesnych technik badawczych śledzić swoją kondycję fizyczną i braki odżywcze, a jednocześnie uprości nam pozyskiwanie danych użytecznych do wyprodukowania spersonalizowanego suplementu. Ważnym elementem przeprowadzonych prac będzie zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych wrażliwych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17267 Fri, 19 Apr 2019 12:51:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17267 <![CDATA[Zakup i wdrożenie w 9 JST Portalu Mieszkańca i przedsiębiorcy.]]> Zakup i wdrożenie Portalu informacyjnego o nieruchomościach dla następujących jednostek: 1. Gmina Wińsko ul. Wolności2 56-160 Wińsko 2. Gmina Wąsosz Pl. Wolności 17 56-210 Wąsosz 3. Gmina Łagiewniki Ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki 4. Gmina Wołów ul. Rynek 34 56-100 Wołów 5. Gmina Dobromierz Ul. Wolności 24 58-170 Dobromierz 6. Gmina Miękinia ul. Kościuszki 41 55-330 Miękinia 7. Gmina Turawa ul. Opolska 39c 46-045 Turawa 8. Gmina Krośnice ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice 9. Gmina Praszka Pl. Grunwaldzki 13 46-320 Praszka Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt. „Urzędy dostępne on-line” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180840 Thu, 18 Apr 2019 23:03:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180840 <![CDATA[Zakup i wdrożenie w 8 JST Portalu Informacyjnego o nieruchomościach.]]> Przedmiotem zamówienia jest : Zakup i wdrożenie w 8 JST Portalu Informacyjnego o nieruchomościach. Zakup i wdrożenie Portalu informacyjnego o nieruchomościach dla następujących jednostek: 1. Gmina Wicko ul. Słupska 9 84-352 Wicko 2. Gmina Malbork Pl. Słowiański 5 82-200 Malbork 3. Gmina Żukowo Ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo 4. Gmina Potęgowo ul. Kościuszki 5 76-230 Potegowo 5. Gmina Kartuzy Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy 6. Gmina Bobowo ul. Gdańska 12 83-212 Bobowo 7. Gmina Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino 8. Gmina Morzeszczyn ul. Kociewska 12 83-132 Morzeszczyn Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt. „Pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180838 Thu, 18 Apr 2019 22:56:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180838 <![CDATA[Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, wdrożenie modułu śledź sprawę, oraz uruchomienie rejestrów elektronicznych w dziewięciu gminach partnerskich.]]> Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, wdrożenie modułu śledź sprawę, oraz uruchomienie rejestrów elektronicznych w dziewięciu gminach partnerskich. Wszystkie wdrożenia będą realizowane na rzecz i w siedzibach następujących Partnerów Projektu tj:  Gmina Wińsko ul. Wolności2 56-160 Wińsko  Gmina Wąsosz Pl. Wolności 17 56-210 Wąsosz  Gmina Łagiewniki Ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki  Gmina Wołów ul. Rynek 34 56-100 Wołów  Gmina Miękinia ul. Kościuszki 41 55-330 Miękinia  Gmina Turawa ul. Opolska 39c 46-045 Turawa  Gmina Krośnice ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice  Gmina Praszka Pl. Grunwaldzki 13 46-320 Praszka Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt. „Urzędy dostępne on-line” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180837 Thu, 18 Apr 2019 22:48:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180837 <![CDATA[Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz wdrożenie modułu śledź sprawę w ośmiu gminach partnerskich.]]> Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz wdrożenie modułu śledź sprawę w ośmiu gminach partnerskich. Wszystkie wdrożenia będą realizowane na rzecz i w siedzibach następujących Partnerów Projektu tj:  Gmina Wicko ul. Słupska 9 84-352 Wicko  Gmina Malbork Pl. Słowiański 5 82-200 Malbork  Gmina Żukowo Ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo  Gmina Potęgowo ul. Kościuszki 5 76-230 Potegowo  Gmina Kartuzy Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy  Gmina Bobowo ul. Gdańska 12 83-212 Bobowo  Gmina Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino  Gmina Morzeszczyn ul. Kociewska 12 83-132 Morzeszczyn Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt. „Pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180836 Thu, 18 Apr 2019 22:42:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180836 <![CDATA[Wdrożenie systemu GIS do zarządzania ewidencją mienia gminy oraz jego integracja z systemem informacji przestrzennej (SIP) w Gminie Rokietnica]]> Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu GIS do zarządzania ewidencją mienia gminy oraz jego integracja z systemem informacji przestrzennej (SIP) w Gminie Rokietnica. System GIS do zarządzania ewidencją mienia gminy wdrożony zostanie w ramach projektu pn. „E-Urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim” nr POWR.02.18.00-00-0041/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180770 Thu, 18 Apr 2019 16:52:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180770 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2/2019 Big Data]]> Zakup innowacyjnej platformy do analizy Big Data, czyli systemu informatycznego wspomagającego system telewizji interaktywnej VOD w zakresie analizy danych statystycznych, reklam i „content discovery”. Platforma będzie uzupełnieniem Multiplatformy. Dzięki niej będzie można na bieżąco uzyskiwać precyzyjne informacje dotyczące widzów. Innowacyjne narzędzie będzie stanowić skuteczny system rekomendacji treści. Podstawowe funkcje systemu to: • Narzędzie rozpoznawania użytkownika na podstawie wielowymiarowych sygnatur klienta • Elastyczne narzędzie analityczne operujące na danych własnych, pozyskanych dzięki rozpoznawaniu użytkownika, cookies i działania Multiplatformy oraz danych pozyskanych z zewnątrz. • Moduł zarządzania kampaniami reklamowymi wraz z powiązaniem z zewnętrznymi ad serwerami z uwzględnieniem doboru reklam w czasie rzeczywistym i śledzenia i planowania kampanii wraz z integracją z zewnętrznymi ad-serwerami. • Moduł automatycznych sugestii treści w czasie rzeczywistym na podstawie obserwacji aktywności użytkownika. Funkcjonalność szczegółowo opisana jest w Załączniku 1 do Zapytania Ofertowego – Wymagania techniczne dla systemu Big Data. Okres realizacji: 11 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą Miejsce realizacji zamówienia (dostawy): Lublin, Polska Wspólny słownik zamówień (CPV): 72211000-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180344 Thu, 18 Apr 2019 16:00:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180344 <![CDATA[Usługa programistyczna dla potrzeb prac badawczo-rozwojowych związanych z systemem do ewidencji i zarzadzania zasobami przechowywanymi w szafach metalowych.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa programistyczna dla potrzeb prac badawczo-rozwojowych związanych z systemem do ewidencji i zarzadzania zasobami przechowywanymi w szafach metalowych. Kody CPV: 72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 72243000-0 - Usługi programowania 72254000-0 - Testowanie oprogramowania 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Zasada działania (podstawowa): 1.1. logowanie użytkownika z wykorzystaniem: 1.2. Użytkownik po otwarciu drzwi pobiera bądź oddaje zasób, zamyka drzwi 1.3. Ewidencja zawartości z wykorzystaniem czytnika RFID UHF. 1.4. Możliwość wyświetlenia operacji na ekranie z wymogiem jej zatwierdzenia, włączenia ponownego odczytu lub wprowadzenia uwagi (z konfigurowalnej listy, lub wpisywanej ręcznie, uwaga może dotyczyć zwracanego przedmiotu lub np. błędu procesu (proces konfigurowalny przez admina z możliwością jego wyłączenia) 1.5. zakończenie operacji i zmiana ewidencji zasobów, rejestracja wszystkich operacji w bazie danych dostępnych następnie w panelu administratora. Szczegółowe procesy mogą się różnic w zależności od wariantu produktu lub specyfiki obsługiwanego procesu. 2. Zamówienie wymaga dostosowania zakresu prac do przebiegu prac B+R: 2.1. Na etapie badań laboratoryjnych program w głównej mierze ma na celu dostarczenie wygodnych narzędzi do analizy uzyskiwanych dla różnych ustawień wyników (tworzenia raportów, programowanie testów), np. analiza wyników dla odczytu tagów dla różnych parametrów np. • Ilość odczytanych tagów • Czas odczytu • Zmiany parametrów odczytu dla różnych ustawień fizycznych i parametrów pracy czytnika • Inne Realizacja tego etapu powinni być prowadzona z przy uwzględnieniu konieczności uwzględnienia ogólnej logiki systemu opisanej w pkt 1 i pkt 3.1, 3.2. W szczególności także wymaganym będzie przeprowadzenie części prac opisanych w pkt 3.4., 3.5., 3.6, 3.9, 3.11, 3.12 2.2. Na etapie testów prototypów wśród potencjalnych użytkowników, kiedy wymagane będzie odzwierciedlenie warunków rzeczywistych a tym samym rozbudowa opracowanych już wcześniej funkcjonalności w celu odzwierciedlenia zasady działania opisanego w pkt. 1.2. a także ujętego w pozostałych wymaganiach określonych w niniejszym zapytaniu. 2.3. Na etapie przygotowania do wdrożenia – w zakresie optymalizacji działania programu w tym interfejsu graficznego, wprowadzenie wersji językowych, testy wydajnościowe, funkcjonalne i inne działania niezbędne do dopasowanie programu do procesu optymalnego dla użytkownika. 3. Pozostałe wymogi: 3.1. System oparty na dwóch warstwach: 3.2. System wykonany w otwartym środowisku programistycznym. System powinien działać na otwartych systemach bez konieczności ponoszenia opłat licencyjnych. 3.3. Możliwość działania systemu w sieci wewnętrznej lub sieci internetowej 3.4. Integracja z wybranymi przez zamawiającego czytnikami RFID UHF (do 5 różnych czytników). Konfiguracja umożliwiająca autonomiczne ustawiania działania poszczególnych anten podłączonych do jednego czytnika. 3.5. Pomoc w dobrze osprzętu do wykorzystania do obsługi szafy w tym komputer, czytniki do kart zbliżeniowych (standard 125 kHz i 13,56 MHz) elektronika do sterowania zamkami a także innymi mechanizmami w szafie niezbędnymi z punktu widzenia poprawnego działania całego produktu. Wymagane jest opracowanie 2 systemów o różnej wydajności: 3.6. Optymalizacja procesu przetwarzania danych od procesu odczytu tagów przez czytnik do momentu uzyskania pożądanej zaprogramowanej akcji (np. wyświetlenie wyników). Prace z zakresu skrócenia procesu odczytu (np. zmiana zakresu eksportowanych danych, protokołów komunikacji i innych). Szybkość działania stanowić może parametr krytyczny dla funkcjonalności produktu. 3.7. Zarządzanie procesami związanymi z dostępnością użytkowników do określonych szaf / drzwi, w tym przypisanie użytkownika do szafy / drzwi (grupy szaf / drzwi), przedmiotu, grupy przedmiotów. Zarządzanie uprawnieniami z poziomu administratora. Możliwość zarządzania dla grupy użytkowników. 3.8. Opracowanie kilku wariantów i scenariuszy działania systemu związanych np. z: -uprawnieniami poszczególnych użytkowników lub grup do określonych w systemie zasobów. -koniecznością i sposobem logowania użytkownika i inne. 3.9. Opracowanie efektywnych metod dodawania tagów do systemu (z wykorzystaniem czytnika zewnętrznego / biurkowego a także systemu zastosowanego w szafie oraz opcjonalnie innych rozwiązań) 3.10. Opracowanie efektywnych metod dodawania użytkowników do systemu w tym analiza możliwości eksportu z plików zewnętrznych 3.11. Opracowanie i analiza różnych rozwiązań wspomagających poprawną ewidencje zawartości na podstawie np. porównywania wyników z poszczególnych odczytów lub innych operacji 3.12. Opracowanie rozwiązań do efektywnego generowania raportów z panelu administratora (sortowanie, filtrowanie, zapamiętywanie ustawień, eksport do plików zewnętrznych) 3.13. Opracowanie grafiki i jej optymalizacja na podstawie uwag potencjalnych użytkowników 3.14. Testy funkcjonalne i wydajnościowe i optymalizacja systemu 3.15. Testy z potencjalnymi użytkownikami i optymalizacja systemu 3.16. Opracowanie dokumentacji dla systemu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku - Zapytanie Ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17208 Thu, 18 Apr 2019 15:52:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17208 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr z223/ZAD8/08: wybór Wykonawcy do zaprojektowania, wdrożenia i utrzymania Systemu Informatycznego do Obsługi Ankiet Studenckich w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego”.]]> Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu Informatycznego do Obsługi Ankiet Studenckich. Zakres prac do wykonania przez Dostawcę opisany jest w Załączniku nr 2 do Formularza Ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA STANOWIĄ PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI: 1)Zapytanie ofertowe 2)Formularz ofertowy z załącznikami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180670 Thu, 18 Apr 2019 15:03:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180670 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MULTITEX/2019 na zakup i wdrożenie części B2B, B2E oraz B2C systemu informatycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie części B2B, B2E oraz B2C systemu informatycznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180710 Thu, 18 Apr 2019 14:38:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180710 <![CDATA[Wdrożenie dedykowanego systemu ERP w firmie P and V Spółka z o. o.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP wchodzącego w zakres rzeczowy realizowanego projektu pn. „Prace badawcze kluczem do opracowania nowej jakości usług w firmie P and V” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. System ERP będący przedmiotem zamówienia winien być istotnym elementem integrującym wszystkie kluczowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17192 Thu, 18 Apr 2019 14:06:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17192 <![CDATA[OPIEKA SERWISOWA NAD KOMPUTERAMI, SIECIAMI I SERWERAMI W GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ JEDNOSTKACH TERENOWYCH]]> Zakres zamówienia obejmuje usługę, a w szczególności: a) Opiekę serwisową w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego Zamawiającego, b) Opiekę serwisową w zakresie napraw i konserwacji oprogramowania Zamawiającego, c) Konserwacja sprzętu, oprogramowania komputerowego i sieci teleinformatycznej Zamawiającego, d) Usługi w zakresie doradztwa, e) Kompleksowe usługi w zakresie bieżącej pomocy komputerowej, f) Usuwanie awarii i bieżąca obsługa informatyczna, g) Usługi w zakresie sieci komputerowej Zamawiającego, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17183 Thu, 18 Apr 2019 12:49:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17183 <![CDATA[Modernizacja strony www uczelni w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17)]]> Podstawowym celem zamówienia jest modernizacja obecnej strony uczelni dostępnej pod adresem www.ukw.edu.pl oraz wszystkich podstron, które są zarządzane z poziomu obecnego CMS-a. Modernizacja powinna polegać na opracowaniu nowego layoutu w oparciu o trendy UI oraz UX, migracji wszystkich starych danych, zachowaniu wszystkich istniejących funkcjonalności oraz wprowadzeniu szeregu nowych funkcjonalności. Koncepcja nowej strony oraz zakres nowych funkcjonalności zostanie przygotowana przez Zamawiającego na podstawie spotkań z pracownikami, w pierwszej fazie realizacji projektu. Działania projektowe realizowane w ramach zamówienia są wielopoziomowe, zakładają bowiem następujące interdyscyplinarne typy działań: 1. koncepcyjne (np. opracowanie koncepcji systemu) 2. graficzne (np. przygotowanie projektu graficznego i layoutu) 3. programistyczne (np. tworzenie autorskich rozwiązań programistycznych) 4. administracyjne (np. konfiguracja serwera) 5. szkoleniowe i konsultingowe (np. szkolenie pracowników z obsługi systemów) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180620 Thu, 18 Apr 2019 12:08:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180620 <![CDATA[Wybór podwykonawcy dotyczący świadczenia usług z zakresu Data and Machine Learning Expert]]> Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wybór podwykonawcy dotyczący świadczenia usług z zakresu Data and Machine Learning Expert w ramach planowanego do realizacji Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17179 Thu, 18 Apr 2019 11:55:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17179 <![CDATA[Usługa testowania programistycznego paczek e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi testowania programistycznego paczek e-materiałów w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180588 Thu, 18 Apr 2019 11:22:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180588 <![CDATA[Implementacja systemu - program statystyczny do analiz statystycznych]]> Zapytanie ofertowe na implementację systemu - program statystyczny do analiz STATYSTYCZNYCH, w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w Laboratorium Galeonowym Olsztyn Sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach poddziałania 1.4.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180377 Thu, 18 Apr 2019 08:40:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180377 <![CDATA[Wykonanie prac na stanowisku Back-End Developer]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi bądź Oferentom wykonania prac programistycznych potrzeby realizacji projektu pt. „System do bilansowania i zdalnego odczytu pomiarów energii z wykorzystaniem urządzeń dostarczających funkcjonalności Smart Meter dla obecnej infrastruktury elektronicznych liczników energii elektrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180492 Wed, 17 Apr 2019 22:01:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180492 <![CDATA[Wykonanie prac na stanowisku Tester]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi bądź Oferentom wykonania prac testerskich potrzeby realizacji projektu pt. „System do bilansowania i zdalnego odczytu pomiarów energii z wykorzystaniem urządzeń dostarczających funkcjonalności Smart Meter dla obecnej infrastruktury elektronicznych liczników energii elektrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180489 Wed, 17 Apr 2019 21:54:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180489 <![CDATA[Wykonanie prac na stanowisku Programista Aplikacji Mobilnych]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi bądź Oferentom wykonania prac programistycznych w ramach tworzonej aplikacji mobilnej OneMeter 2.0 mających na celu opracowanie efektywnej energetycznie aplikacji mobilnej, oferującej zdalny dostęp do danych o zużyciu energii w ramach utworzonego u Zamawiającego stanowiska Programista Aplikacji Mobilnych na potrzeby realizacji projektu pt. „System do bilansowania i zdalnego odczytu pomiarów energii z wykorzystaniem urządzeń dostarczających funkcjonalności Smart Meter dla obecnej infrastruktury elektronicznych liczników energii elektrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178305 Wed, 17 Apr 2019 21:43:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178305