Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 21 Aug 2019 20:17:04 +0200 <![CDATA[Opracowanie prototypu witryny internetowej (website) zawierającego projekty podstawowych stron i umożliwiającego interakcję z użytkownikiem (tzw. clickable demo)]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu prototypu witryny internetowej (website) zawierającego projekty podstawowych stron i umożliwiającego interakcję z użytkownikiem (tzw. clickable demo)” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201968 Wed, 21 Aug 2019 13:47:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201968 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2019 - Zakup i wdrożenie modułu zgłaszania reklamacji, zlecania usług, zamawiania towarów powiązanych z produktem głównym (1 szt.)]]> Zakup i wdrożenie modułu zgłaszania reklamacji, zlecania usług, zamawiania towarów powiązanych z produktem głównym (1 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201935 Wed, 21 Aug 2019 12:52:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201935 <![CDATA[Przygotowanie identyfikacji wizualnej marki HumanBots oraz spójnych graficznie strony głównej i panelu webowego z aplikacją serwerową do konfiguracji wtyczki Unity dla Humanbotów]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Przygotowaniu identyfikacji wizualnej marki HumanBots oraz spójnych graficznie strony głównej i panelu webowego z aplikacją serwerową do konfiguracji wtyczki Unity dla Humanbotów” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201856 Wed, 21 Aug 2019 08:27:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201856 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/SZŚ/2019 z dnia 20.08.2019 dotyczące usługi dostarczania zdjęć satelitarnych i lotniczych dla zadanych współrzędnych geograficznych.]]> W ramach usługi Zamawiający potrzebuje dostarczenia 43 tysięcy zdjęć satelitarnych bądź lotniczych spełniających następujące warunki: 1. Rozdzielczość 1024x1024 piksele 2. Skala pomiędzy 50 a 25 cm na piksel. 3. Zdjęcia muszą być dostarczane dla zadanych przez Zamawiającego współrzędnych geograficznych na obszarach Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. 4. Zdjęcia będą dostarczane do dnia 30 czerwca 2020 roku. 5. W w/w okresie Zamawiający może przesyłać zapytania o różną liczbę zdjęć dla danego zbioru współrzędnych. 6. Dostarczenie zdjęć ma się odbywać w sposób całkowicie automatyczny przez sieć Internet za pośrednictwem interfejsu API, który dostaje zespół współrzędnych i odsyła zdjęcia dla podanego zespołu współrzędnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201812 Tue, 20 Aug 2019 20:05:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201812 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/08/2019/Z004/51/52/53/54/IJ/Z zapewnienie obsługi i zarządzania dostępem do usług w chmurze dla studentów kierunku Informatyka]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie obsługi i zarządzania dostępem do usług w chmurze dla studentów kierunku Informatyka. 1) Dostęp do wybranych usług w chmurze musi być przekazywany w zależności od potrzeb danych zajęć dla studentów oraz prowadzących. Wybrany Wykonawca, razem z wykładowcami, musi ustalać budżet dla każdych zajęć, aby w sposób efektywny wykorzystać środki dla każdego z providerów. 2) Okres realizacji zamówienia: od 15.09.2019 r. do 30.06.2021 r. 3) Zamówienie obejmuje zapewnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dostępu do następujących usług w chmurze : a) Amazon Web Service lub równoważny w kwocie do wykorzystania przez Zamawiającego: 3 200,00 euro b) Google Cloud Platform lub równoważny w kwocie do wykorzystania przez Zamawiającego: 4 000,00 euro c) Cloudflare DNS + Caching lub równoważne w kwocie do wykorzystania przez Zamawiającego: 480,00 dolarów US d) Założenie 2 kont developerskich: Mobile Dev Apple lub równoważnych o wartości: 2 x 297 dolarów US 4) Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wykładowców Zamawiającego z obsługi usług w chmurze, które są przedmiotem zapytania: - w wymiarze 20 godzin - na miejscu w siedzibie Zamawiającego 5) Wykonawca musi zapewnić zdalne konsultacje materiałów na kursy w wymiarze min. 30 godzin oraz doradztwo w wykorzystaniu usług na potrzeby dydaktyczne, w okresie od 15.09.2019 r. do 30.06.2021 r. 6) Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne poprzez platformę Jira Helpdesk. w okresie od 15.09.2019 r. do 30.06.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201733 Tue, 20 Aug 2019 14:00:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201733 <![CDATA[Zamówienie nr 5-2/II2.0/2019 dotyczące wykonania programu komputerowego, którego zadaniem będzie analiza badań tomografii komputerowej pod kątem rozpoznawania występowania określonych stanów chorobowych. Proces analizy ma odbywać się przy pomocy sieci neuronowych, a więc tzw. głębokiego uczenia.]]> Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach. Program komputerowy musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 1. Umożliwienie pracy w środowisku Windows oraz MacOS; 2. Wgrywanie badań tomograficznych z napędu CD oraz z poziomu katalogów; 3. Możliwość integracji oprogramowania z systemem PACS; 4. Automatyczna analiza badań i rozpoznawanie co najmniej 13 stanów chorobowych; 5. Informowanie o rozpoznanych stanach chorobowych i przenoszenie do obrazu z daną jednostką chorobową; 6. Możliwość przeglądania badań tomografii komputerowej w widoku osiowym; 7. Oznaczenie na obrazach tomografii komputerowej rozpoznanych stanów chorobowych. Sieć neuronowa za pomocą której ma się odbywać analiza musi spełniać następujące wymagania: 1. Zaimplementowana sieć neuronowa będzie typu konwolucyjnej sieci neuronowej; 2. Nauka sieci neuronowej odbędzie się na co najmniej 150 badaniach tomografii komputerowej z zakresu każdego stanu chorobowego; 3. Uzyskana czułość i specyficzność w rozpoznawaniu stanów chorobowych ma być odpowiednio nie gorsza niż 80% i 80%. Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca otrzyma niezbędnych zestaw danych do stworzenia architektury sieci neuronowej oraz jej nauki i walidacji. Badania będą odpowiednio opisane i oznakowane przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe opisanie badań obrazowych i dostarczenie ich w odpowiedniej ilości do Wykonawcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22477 Tue, 20 Aug 2019 11:19:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22477 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/111/2019 dot. zakupu usługi stworzenia, wraz z przekazaniem praw autorskich, środowiska testowego prototypu tworzonego w ramach projektu.]]> Firma The Farm 51 Group SA realizuje projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pn. „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiperrealistycznej balistyki pocisków i pancerzy, foto- realistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)”. Do realizacji projektu niezbędne jest stworzenie, wraz z przekazaniem praw autorskich, środowiska testowego prototypu tworzonego w ramach projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201452 Tue, 20 Aug 2019 11:18:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201452 <![CDATA[Platforma Wspomagająca Podejmowanie Decyzji (PWPD) wykorzystująca Sztuczną Inteligencję i Uczenie Maszynowe.]]> Przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego oprogramowania umożliwiającego wspieranie decyzji w zakresie oceny podmiotów gospodarczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22463 Mon, 19 Aug 2019 20:40:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22463 <![CDATA[Świadczenie usługi w zakresie technicznego przygotowania i wdrożenia kursów e-learningowych na platformie e-learningowej Moodle jako narzędzia wspierającego doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów dla Naczelnej Izby Lekarskiej]]> Techniczne przygotowanie i wdrożenie kursów e-learningowych na platformie e-learningowej Moodle jako narzędzia wspierającego doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów dla Naczelnej Izby Lekarskiej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201539 Mon, 19 Aug 2019 16:07:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201539 <![CDATA[Zaprojektowanie systemu informatycznego do obsługi procesu suszenia w innowacyjnych suszarniach konwekcyjnych wspomaganych algorytmami sztucznej inteligencji usprawniającymi proces suszenia na podstawie zbieranych w czasie rzeczywistym danych zasilanych przez szereg czujników i zarządzanych za pomocą systemu obórki i analizy danych wejściowych i zmiennych środowiskowych]]> Przedmiotem postępowania jest realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie B+R polegających na zaprojektowaniu systemu IT do obsługi procesu suszenia w innowacyjnych suszarniach konwekcyjnych wspomaganych algorytmami sztucznej inteligencji usprawniającymi proces suszenia na podstawie zbieranych w czasie rzeczywistym danych zasilanych przez szereg czujników i zarządzanych za pomocą systemu obórki i analizy danych wejściowych i zmiennych środowiskowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22442 Mon, 19 Aug 2019 12:50:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22442 <![CDATA[Opracowanie platformy e-learningowej wspomagającej nauczanie dla Wydziału Lekarskiego i Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego]]> Przedmiotem zamówienia jest aplikacja umożliwiająca dostęp studentów i wykładowców do materiałów dydaktycznych, opracowanych modułów nauczania według koncepcji SPICES, list sprawdzających, materiałów instruktażowych w formie pisemnej oraz filmów video. Platforma powinna umożliwiać przygotowanie się studentowi do zajęć, przyswojeniu oraz rozszerzeniu materiału realizowanego podczas zajęć. Aplikacja powinna umożliwiać wymianę korespondencji merytorycznej pomiędzy nauczycielem, a studentami (zadawanie pytań, wysyłanie odpowiedzi). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201414 Mon, 19 Aug 2019 10:51:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201414 <![CDATA[Kampania reklamowa w mediach cyfrowych]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii reklamowej w mediach nowoczesnych (cyfrowych) mająca na celu doprowadzenie potencjalnych klientów na naszą stronę internetową (BOWWE.com) i zainteresowanie ich świadczonymi przez nas usługami. Usługa ta będzie realizowana na rynek USA i ZEA. Usługa będzie rozliczana z Wykonawcą na podstawie płatności za roboczogodzinę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz płatności za prowizję naliczaną przez Wykonawcę od wysokości budżetu zakupionej reklamy (np. metodą płatność za kliknięcie). Ze względu na wysoki koszt reklam na rynkach ZEA i USA usługa ta będzie musiała zostać zrealizowana bardzo profesjonalnie, tzn. odbiorca reklamy będzie musiał być bardzo dobrze sprofilowany i wybrany, w taki sposób abyśmy trafili do klientów faktycznie zainteresowanych naszymi usługami, którzy w danym momencie chcą zakupić tego rodzaju usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201293 Sat, 17 Aug 2019 23:10:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201293 <![CDATA[Opracowanie MVP Frontendu sklepu internetowego]]> W ramach realizowanego zamówienia, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu: • MVP Frontendu sklepu internetowego z wykorzystaniem VUE, • Konfiguracja Magento 2 • Połączenie Frontendu z Magento 2 (synchronizacja produktów i zamówień) • Stworzenie importera produktów (zewnętrzny XML do Magento2) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201341 Fri, 16 Aug 2019 23:44:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201341 <![CDATA[Rekrutacja na stanowisko PROGRAMISTA w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM MVP: Projekt "otwartego" systemu zarządzania siecią kurieromatów umożliwiający dostęp do infrastruktury dla wielu usługodawców.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z projektowaniem i implementacją rozwiązań informatycznych, rozwijaniem i utrzymywaniem wielowarstwowych aplikacji w ramach objętego stanowiska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22421 Fri, 16 Aug 2019 21:32:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22421 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/POPW/2019 Dostawa zintegrowanych obwodów elektronicznych, niezbędnych do wykonania prototypów elektroniki sterującej do biokominka, na potrzeby podmiotu inkubowanego BIOMO Sp. z o.o. w ramach projektu Platformy Startowe - „Start In Podkarpackie”]]> Dostawa zintegrowanych obwodów elektronicznych, niezbędnych do wykonania prototypów elektroniki sterującej do biokominka Przedmiot zamówienia będzie realizowany na rzecz przedsiębiorstwa typu startup Biomo Sp. z o.o., inkubowanego przez Hugetech Sp. z o.o. w ramach projektu Platformy Startowe - „Start In Podkarpackie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201324 Fri, 16 Aug 2019 17:27:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201324 <![CDATA[Zakup systemu do zarządzania przedsiębiorstwem związanego z usługami serwisowo-montażowymi.]]> Przedmiotem zapytania jest zakup systemu do zarządzania przedsiębiorstwem związanego z usługami serwisowo-montażowymi. System powinien składać się z następujących paneli: - panel pracownika biurowego – 1szt, - panel pracownika terenowego – 1szt, - panel klienta – 1szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201268 Fri, 16 Aug 2019 12:17:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201268 <![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie prototypu kiosku telemedycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu kiosku telemedycznego” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201235 Fri, 16 Aug 2019 09:15:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201235 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 8/PS/2019 na zakup usług specjalistycznych pn.: „Opracowanie oprogramowania do interaktywnego lustra oraz zakup mikrokomputerów wraz z wyświetlaczami do prototypowania na rzecz M4CA Sp. z o.o. (KRS - 0000783822) – Przedsiębiorstwa typu Sturtup, inkubowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach projektu Platforma Startowa – Start in Podkarpackie”.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej pn.: „Opracowanie oprogramowania do interaktywnego lustra oraz zakup mikrokomputerów wraz z wyświetlaczami do prototypowania na rzecz M4CA Sp. z o.o. (KRS - 0000783822) – Przedsiębiorstwa typu Sturtup, inkubowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach projektu Platforma Startowa – Start in Podkarpackie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201051 Fri, 16 Aug 2019 07:45:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201051 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/08/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu informatycznego do badania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw i ich procesów. System ten będzie stanowił narzędzie badawcze do prowadzenia prac badawczych nad zoptymalizowaniem zarządzania informacją w ramach inteligentnych sieci w przedsiębiorstwach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201203 Wed, 14 Aug 2019 23:47:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201203 <![CDATA[Zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) dla 2 JST (Gmina Miejska Turek, Gmina Rawicz) oraz elektronicznego obiegu dokumentów moduł kancelaria (EOD-K) dla 1 JST (Gmina Miejska Koło) wraz z usługą ich integracji z ePUAP i e-Portalem]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) dla 2 JST (Gmina Miejska Turek, Gmina Rawicz) oraz elektronicznego obiegu dokumentów moduł kancelaria (EOD-K) dla 1 JST (Gmina Miejska Koło) wraz z usługą ich integracji z ePUAP i e-Portalem. Zamówienie zrealizowane zostanie w ramach projektu pn. „Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego” nr WND-POWR.02.18.00-00-0011/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201154 Wed, 14 Aug 2019 16:48:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201154 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019: Zadanie dotyczącego świadczenia usługi w zakresie Zaawansowany analityk danych (Advanced Data Scientist)]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w projekcie badawczym w zakresie niżej wymienionym: Zaawansowany analityk danych (Advanced Data Scientist) Osoba na stanowisku będzie zaangażowana przez okres realizacji projektu badawczego tj.: - w etapie 2 od 01.10.2019 do 30.04.2020 w wymiarze 1064 godzin, - w etapie 3 od 01.05.2020 do 30.04.2021 w wymiarze 1824 godzin, - w etapie 4 od 01.05.2021 do 30.06.2021 w wymiarze 304 godziny. Zaawansowany analityk danych (Advanced Data Scientist) będzie odpowiedzialny za dostarczenie wsparcia merytorycznego oraz technicznego potrzebnego do budowy i rozwoju Inteligentnej platformy SpendWorx 2.0, realizacji koncepcji badawczych w postaci kodowania algorytmów, badanie jakości wytworzonych rozwiązań, testowanie rezultatów prac programistycznych. Zadania w projekcie: - realizacja koncepcji badawczych w postaci kodowania algorytmów - badanie jakości wytworzonych rozwiązań - testowanie rezultatów prac programistycznych - uczestnictwo w budowaniu i testowaniu modułu optymalizacji, symylacji i raportowania Wymagania wobec oferentów dla części A: - wykształcenie: magister matematyki lub ekonomii lub ekonometrii lub informatyki lub finansów i rachunkowości lub socjologii lub innych nauk społecznych lub innych studiów technicznych potwierdzone dyplomem. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży kopię dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem. - minimum 1,5 roku doświadczenia na takim samym lub podobnym stanowisku stanowisku potwierdzone listami referencyjnymi, świadectwami pracy lub innymi zaświadczeniami o współpracy (np. kopie umów o współpracy). Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży kopie listów referencyjnych, świadectw pracy lub innych zaświadczeń o współpracy (np. kopie umów o współpracy) potwierdzających doświadczenie ww. zakresie za okres minimum 1 roku. - znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1 oraz przedłoży kopię certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka angielskiego lub przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1 oraz podda się testowi ze znajomości języka angielskiego na zasadach określonych poniżej. W przypadku braku certyfikatu znajomości języka angielskiego test z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w siedzibie firmy Analyx przy ulicy Krysiewicza 2 w Poznaniu w terminie do 72 godzin od momentu poinformowania o dopuszczeniu oferenta do testu. Test zostanie przeprowadzony przez dyplomowanego absolwenta anglistyki w formie pisemnej i ustnej i zakończy się podpisaniem protokołu z oceną umiejętności językowych oferenta. - zaawansowana znajomość języka programowania R i pakietów do przygotowania danych, wizualizacji, modelowania. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1. - praktyczne doświadczenie w tworzeniu modeli statystycznych/ekonometrycznych w środowisku biznesowym (minimum 1 rok). Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1. - doskonałe umiejętności analityczne, a także zrozumienie relacji między danymi). Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1. - znajomość GIT, Shiny, Bitbucket, Jira, SCRUM, SQL, PostgreSQL przynajmniej w stopniu podstawowym. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1. - doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1. Ponadto na potwierdzenie doświadczenia oferent przedłoży tabelaryczny wykaz prac poświadczający dane doświadczenie oraz okres jego zdobycia (nazwa firmy, miejscowość, data, zakres obowiązków/prac). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22393 Wed, 14 Aug 2019 16:03:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22393 <![CDATA[Wykonanie prac programistycznych i analitycznych]]> Wykonanie prac programistycznych i analitycznych w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo - rozwojowych w ramach projektu pod nazwą: „Opracowanie i zwalidowanie technologii segmentacji śladów cyfrowych użytkowników Internetu wg kryteriów psychologicznych i wspierającej tworzenie lepiej dopasowanych do odbiorcy przekazów w Internecie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201082 Wed, 14 Aug 2019 15:38:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201082