Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:32:47 +0100 <![CDATA[„Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – Ekspert ds. VR – do projektu VR-LMS”]]> 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowiskach specjalistycznych jako Członek Zespołu Interdyscyplinarnego:  Ekspert ds. VR: tj. funkcji specjalistycznej wspierającej prace Zespołu Interdyscyplinarnego pracującego nad zdefiniowanym rozwiązaniem dla instytucji publicznej - produkt MVP https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26949 Fri, 06 Dec 2019 17:01:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26949 <![CDATA[„Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – Specjalista w zakresie odwzorowania obiektów 3D oraz elementów architektury w środowisku wirtualnym”]]> 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowiskach specjalistycznych jako Członek Zespołu Interdyscyplinarnego:  Specjalista w zakresie odwzorowania obiektów 3D oraz elementów architektury w środowisku wirtualnym: tj. funkcji specjalistycznej wspierającej prace Zespołu Interdyscyplinarnego pracującego nad zdefiniowanym rozwiązaniem dla instytucji publicznej - produkt MVP https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26950 Fri, 06 Dec 2019 17:00:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26950 <![CDATA[Zatrudnienie specjalisty do procesu produkcji kontentów e-learning - odbiór techniczny i metodyczny]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Specjalisty - Odbiór techniczny i metodyczny kontentów e-learning. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221750 Fri, 06 Dec 2019 16:17:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221750 <![CDATA[Dostawa licencji oraz kompleksowe wdrożenie zaawansowanego oprogramowania do obsługi toku studiów oraz kształcenia za pomocą systemów informatycznych (2)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oraz kompleksowe wdrożenie zaawansowanego oprogramowania do obsługi toku studiów oraz kształcenia za pomocą systemów informatycznych dalej ZOOTS oraz dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania systemu: 1) Dostawa licencji oprogramowania ZOOTS. 2) Wdrożenie ZOOTS (wraz z dostawą sprzętu). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221717 Fri, 06 Dec 2019 16:10:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221717 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia dwóch osób na stanowisko Frontend developer]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji zadań na stanowisku Frontend developer w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26920 Fri, 06 Dec 2019 15:08:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26920 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia osoby na stanowisko SysOps/DevOps]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do realizacji zadań na stanowisku SysOps/DevOps w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26925 Fri, 06 Dec 2019 15:08:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26925 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia dwóch osób na stanowisko Backend developer]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji zadań na stanowisku Backend developer w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26907 Fri, 06 Dec 2019 15:07:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26907 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczych przy opracowaniu i integracji algorytmów sztucznej inteligencji w celu optymalizowania procesu produkcyjnego z zakresu wytwarzania oprogramowania.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych przy opracowaniu i integracji algorytmów sztucznej inteligencji w celu optymalizowania procesu produkcyjnego z zakresu wytwarzania oprogramowania. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci wykonanie zadań: 1. Prace badawcze w zakresie uzyskania możliwości współpracy elementów składowych mechanizmu decyzyjnego w oparciu o środowisko symulacyjnego i opracowane modele funkcjonalne algorytmów sztucznej inteligencji z obszarów akwizycji, retencji danych oraz eksploracji danych i wypracowania reguł decyzyjnych a. Przeprowadzenie serii testów w środowisku interfejsu symulacyjnego, w ramach, których wyniki działania technologii akwizycji i retencji danych pomiarowych będą stanowić dane wejściowe do modułu decyzyjnego. b. Aktualizacja, korekta i dostrojenie technologii akwizycji i retencji danych pomiarowych oraz modułu decyzyjnego. c. Uzyskanie potwierdzenia dla możliwości współpracy technologii akwizycji i retencji danych pomiarowych z modułem decyzyjnym. 2. Przebadanie efektów współpracy połączonych elementów składowych mechanizmu decyzyjnego w warunkach środowiska symulacyjnego: a. Przeprowadzenie serii testów w środowisku interfejsu symulacyjnego, w ramach, których technologia akwizycji i retencji danych pomiarowych oraz moduł decyzyjny będą współpracować. b. Aktualizacja, korekta i dostrojenie technologii akwizycji i retencji danych pomiarowych oraz modułu retencji danych. c. Uzyskanie gotowości technologicznej dla łącznego działania technologii akwizycji i retencji danych pomiarowych z modułem decyzyjnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26926 Fri, 06 Dec 2019 14:30:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26926 <![CDATA[Realizacja usługi specjalistycznej obejmującej usługi zaprojektowania i wytworzenia aplikacji integrującej komponenty technologiczne produktu w postaci interaktywnej kabiny relaksacyjnej na rzecz inkubowanej spółki Zen Zone Sp. z o.o.]]> Zgodnie z zapytaniem ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221697 Fri, 06 Dec 2019 14:30:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221697 <![CDATA[„Zaprojektowanie i przygotowanie kompletnego, interaktywnego Prototypu (Mock-up), w tym przeprowadzenie badań użyteczności UX aplikacji na urządzenia mobilne (iOS & Android) KidsNow, która ma łączyć rodziców poszukujących aktywności dla dzieci oraz firmy je oferujące”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych usług polegających na zaprojektowaniu i przygotowaniu kompletnego, interaktywnego Prototypu (Mock-up), w tym przeprowadzeniu badań użyteczności UX dla aplikacji na urządzenia mobilne (iOS & Android) KidsNow, która ma łączyć rodziców poszukujących aktywności dla dzieci oraz firmy je oferujące dla Podmiotu Inkubowanego Start Now Sp. z o.o. przez Animatora Projektu - Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Podmiot Inkubowany to przedsiębiorstwo typu startup – nowopowstałe przedsiębiorstwo w formie spółki kapitałowej stworzone przez osoby fizyczne w celu poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221627 Fri, 06 Dec 2019 12:34:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221627 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia dwóch osób na stanowisko Architekt IT]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji zadań na stanowisku Architekt IT w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26904 Fri, 06 Dec 2019 11:57:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26904 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZO/18/2019: Zakup licencji wyłącznej na system do zarządzania danymi wejściowymi oraz zakup licencji wyłącznej na programowanie, które będzie odpowiedzialne za wizualizację i nawigację na danych wytworzonych w silniku wiedzy oraz komunikację użytkownika z silnikiem wiedzy eye-trackera.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji wyłącznej na system do zarządzania danymi wejściowymi oraz dostarczenie licencji wyłącznej na oprogramowanie, które będzie odpowiedzialne za wizualizację i nawigację na danych wytworzonych w silniku wiedzy oraz komunikację użytkownika z silnikiem wiedzy eye-trackera. Wyżej wymienione postępowanie jest związane z realizacją przez TeamSoft Sp. z o.o. projekt pn. „Zastosowanie technologii informatycznych w zakresie budowy silnika wiedzy w oparciu dane eye-trackera.” w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26883 Thu, 05 Dec 2019 23:56:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26883 <![CDATA[Zakup i wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat oraz jego integracja z systemami dziedzinowymi do obsługi podatków i opłat (SD) oraz Krajowym Węzłem Tożsamości (KWT) w 3 JST (Gmina Miasto Lębork, Gmina Miejska Tczew, Gmina Miasto Złotów)]]> Opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat oraz jego integrację z systemami dziedzinowymi do obsługi podatków i opłat (SD) oraz Krajowym Węzłem Tożsamości (KWT) w 3 JST (Gmina Miasto Lębork, Gmina Miejska Tczew, Gmina Miasto Złotów) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej i automatyzacji rozliczeń, co jest jednym z głównych celów projektu „Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług”. Wdrożenie ma umożliwić Partnerom świadczenie e-usług w następującym zakresie: - prosty dostęp do formularzy elektronicznych z katalogu usług świadczonych przez Urząd na e-PUAP; - dokonanie płatności on-line na rachunek Urzędu w czasie rzeczywistym; - udostepnienie informacji o wymiarze naliczonych podatków i opłat; - możliwość zalogowania do e-usług poprzez login.gov.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221500 Thu, 05 Dec 2019 17:38:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221500 <![CDATA[Wykonanie zautomatyzowanego systemu informatycznego wykorzystującego innowacyjne algorytmy i położenia z wykorzystaniem danych pochodzących z bezzałogowego statku powietrznego oraz aktualnych danych dotyczących dostępności przestrzeni powietrznej oraz prognozowanych warunków atmosferycznych.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie systemu IT do wykonania zautomatyzowanego systemu informatycznego wykorzystującego innowacyjne algorytmy i położenia z wykorzystaniem danych pochodzących z bezzałogowego statku powietrznego oraz aktualnych danych dotyczących dostępności przestrzeni powietrznej oraz prognozowanych warunków atmosferycznych wraz z przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych do wszelkich wyników prac wykonanych w ramach zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26844 Thu, 05 Dec 2019 17:31:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26844 <![CDATA[Realizacja prac badawczych dotyczących opracowania algorytmów wykrywania bliskości urządzeń bezprzewodowych wyposażonych w wiele interfejsów komunikacyjnych.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczych dotyczących opracowania algorytmów wykrywania bliskości urządzeń bezprzewodowych wyposażonych w wiele interfejsów komunikacyjnych, jak np. Bluetooth, WiFi, LTE oraz wykorzystująca fuzję informacji pochodzących z innych sensorów, jak np. akcelerometru. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26841 Thu, 05 Dec 2019 16:19:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26841 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2019: Oprogramowanie do analizy treści, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji w celu zautomatyzowania procesu wydawniczego i predykcji sukcesów rynkowych publikacji”]]> Etap 1 Analiza porównawcza tekstów Przeprowadzenie badań nad modelami głębokich sieci neuronowych automatycznego rozpoznawania kluczowych metadanych o książkach w języku polskim do obowiązków wykonawcy należy przygotowanie zbioru danych uczących opartych na tekstach literackich w j. polskim, przeprowadzenie eksperymentów polegających na wykorzystaniu sieci typu transformer w celu identyfikacji kluczowych meta-informacji ,udostępnienie wyników w postac najlepszegoi modelu oraz dokumentacji projektowej Rozpoznawanie NER (Named Entity Recogniotion) - Opracowanie technologii ekstrakcji konceptów z tekstów literackich przygotować model do rozpoznawania słów z kategorii:: zawody, miejsca geograficzne, miejsca fikcyjne, brand, produkt, eventy, stany emocjonalne do obowiązków wykonawcy należy przygotowanie zbioru danych uczących opartych na tekstach literackich w j. polskim, minimalny rozmiar zbioru uczącego: 50 000 próbek oznaczeń dokładność rozpoznania wszystkich etykiet na poziomie 70% Etap 2 Opracowanie modelu języka i algorytmów ukierunkowanego generowania treści w oparciu o metody głębokiego uczenia przygotowanie i zebranie danych potrzebnych do uczenia modelu języka min. 5GB tekstu w języku polskim przeprowadzenie procesu uczenia modelu języka polskiego w trybie przewidywaniu następnego słowa lub testu cloze przygotowanie modelu i opracowanie usługi generującej 400-600 słów tekstu na podstawie kontekstu tekst powinien być bardzo zbliżony do tekstów redakcyjnych dostarczonych przez zamawiającego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26806 Thu, 05 Dec 2019 14:00:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26806 <![CDATA[Zakup i dostawa certyfikatów SSL na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.]]> Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa certyfikatów SSL na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (dalej: MCP) z dostawą do siedziby MCP w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221393 Thu, 05 Dec 2019 13:01:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221393 <![CDATA[Strona główna Ogłoszenia Dostawa wartości niematerialnej i prawnej w postaci innowacyjnej usługi odzyskiwania danych opartej na rozwiązaniach TIK LargeStart. Dostawa wartości niematerialnej i prawnej w postaci innowacyjnej usługi odzyskiwania danych opartej na rozwiązaniach TIK LargeStart.]]> System Large Start: Podstawowe założenia dokonane przez Zamawiającego: Moduł programowy sterowania zasilania online Moduły analizy dysków Moduł analizy dysków Western Digital (programowy) Moduł analizy dysków Seagate (programowy) Moduł analizy dysków Seagate Moduł analizy dysków Samsung (programowy) Moduł analizy dysków Toschiba (programowy Moduł analizy dysków Hitachi (programowy) Moduł analizy dysków Maxtor (programowy Moduł analizy dysków Fijitsu (programowy) Moduł analizy dysków uniwersalny (programowy) Moduł integrujący moduły dyskowe Moduł analizy programowej danych systemu FAT i NTFS Moduł transmisji danych klient Moduł transmisji danych serwer Moduł online connect Moduł zarządzania systemem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku "Treść zapytania ofertowego". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221236 Wed, 04 Dec 2019 17:09:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221236 <![CDATA[Zakup zbiorów danych przestrzennych o charakterze fotografii, zobrazowań satelitarnych, lotniczych, dronowych oraz danych 3D w postaci chmur punktów pozyskanych skanowaniem laserowym z pułapu lotniczego i naziemnego, w tym mobilnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę zbiorów danych przestrzennych o charakterze fotografii, zobrazowań satelitarnych, lotniczych, dronowych oraz danych 3D w postaci chmur punktów pozyskanych skanowaniem laserowym z pułapu lotniczego i naziemnego, w tym mobilnego. Przedmiot zamówienia jest tożsamy z przedmiotem zamówienia z zapytania ofertowego z dnia 21.11.2019 o numerze ZO-11-ZD/2019, w ramach którego z powodu problemów technicznych z pocztą elektroniczną do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający załącza dodatkowy dokument zbierający pytania i odpowiedzi z postępowania ofertowego ZO-11-ZD/2019 (Załącznik_4). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221092 Wed, 04 Dec 2019 13:35:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221092 <![CDATA[Wykonanie oprogramowania pomostowego w ramach prac rozwojowych w Przedsiębiorstwie Produkcyjno — Handlowym „KAPICA MARKET" Florian Kapica w Biłgoraju]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oprogramowania pomostowego w ramach prac rozwojowych w Przedsiębiorstwie Produkcyjno — Handlowym „KAPICA MARKET" Florian Kapica w Biłgoraju w ramach projektu „Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego” w trybie konkursu ofert. Oprogramowanie pomostowe ma zoptymalizować system zarządzania produkcją za pomocą: 1) połączenia aplikacji do konstrukcji odzieży i rozkroju tkanin Accumartk v8 z systemem znakowania materiału w postaci jednostronnej wymiany danych z programu Accumartk v8 z tym systemem, 2) połączenia systemu nadawania numerów egzemplarzowych z systemem magazynowo - sprzedażowym WAPRO Mag, 3) połączenia aplikacji do konstrukcji odzieży i rozkroju tkanin Accumartk v8 z systemem produkcji narzędzi do maszyn i systemem oprogramowaniem maszyn i automatów szwalniczych w postaci jednostronnej wymiany danych z programu do konstrukcji odzieży i rozkroju tkanin Accumartk v8 z tymi systemami, 4) połączenia ewidencji czasu pracy z systemem kontroli dostępu, zdalnego przekazywania parametrów pracy poszczególnych typów maszyn z aktualnie wykonywanymi czynnościami oraz przekazywania danych do maszyn produkujących narzędzia, 5) synchronizacji czasu pracy z systemem kadrowo - płacowym WAPRO Gang. Po wykonaniu i zainstalowaniu oprogramowania pomostowego zostanie ono przekazane Zamawiającemu na własność wraz z przekazaniem praw majątkowych do wykonanego oprogramowania oraz wyrażeniem zgody na wykonywanie wszelkich zmian w tym oprogramowaniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221106 Wed, 04 Dec 2019 12:54:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221106 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 04/XII/2019, dotyczące dostawy usług polegających na udostępnieniu zasobów obliczeniowych Microsoft Azure.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu do usług przetwarzania w chmurze Microsoft Azure, wyspecyfikowanych w Załączniku 1 na potrzeby realizowanego przez Zamawiającego projektu badawczo-rozwojowego pt.: "Platforma chmurowa HEMOFLOW do nieinwazyjnej diagnostyki hemodynamicznej". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220836 Wed, 04 Dec 2019 10:55:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220836 <![CDATA[Przeprowadzenie testów wdrożeniowych, wydajnościowych oraz WCAG]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu: • testów wdrożeniowych (funkcjonalnych) narzędzia e-KSSiP, • testów wydajnościowych narzędzia e-KSSiP, • testów WCAG zgodnych z obowiązującym stanem prawnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221079 Wed, 04 Dec 2019 09:52:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221079 <![CDATA[Zakup usług programistycznych w celu opracowania i wdrożenia portalu kreacyjnego FSH]]> 1. . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie kompleksowego portalu kreacyjnego FSH w formie platformy 2. Usługa i dostawa będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220815 Tue, 03 Dec 2019 22:58:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220815 <![CDATA[Przygotowanie strony internetowej wnioskodawcy]]> Wykonanie strony internetowej , w tym: 1) Wykup domeny na okres 5 lat; 2) Wykup hostingu na okres 5 lat; 3) Archiwizacja strony; 4) Zaprojektowania szaty graficznej i zawartości strony internetowej. Struktura strony www. musi zawierać: - strona główna: aktualności - zakładka / podstrona "Oferta” - zakładka / podstrona „System zamówień” -- zakładka / podstrona "Galeria" - zdjęcia (zarówno archiwalne, jak i współczesne); - zakładka / podstrona "Kontakt" - numery telefonów, mapa dojazdu itp.; 5) wykonania strony internetowej zgodnie z wymogami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) 6) oznaczenia strony internetowej logotypami m.in. Unii Europejskiej oraz nazwą projektu w 7) Zawartość strony internetowej a) CMS b) Slajder c) Banery d) Aktualności e) Newsletter https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221046 Tue, 03 Dec 2019 22:47:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221046 <![CDATA[Inteligentny sklep autonomiczny – badania w obszarze zastosowania mechanizmów sztucznej inteligencji]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych modeli i algorytmów sztucznej inteligencji sklepu autonomicznego, które stanowić będą kluczowy element systemu wspomagania decyzji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26659 Tue, 03 Dec 2019 20:41:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26659 <![CDATA[Utrzymanie infrastruktury do agregacji danych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania infrastruktury do agregacji danych w ramach wynajmu powierzchni serwerowej niezbędnej do realizacji prac badawczych w projekcie, zapewnienie usług opartych o publiczne środowisko chmurowe na potrzeby aplikacji Eventory. Usługodawca chmury publicznej powinien udostępnić wirtualne środowisko dla deweloperów w którym będą oni mogli samodzielnie się obsługiwać. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218994 Tue, 03 Dec 2019 14:35:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218994 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17 z dnia 03.12.2019 r. na świadczenie usługi na stanowisku Programista gry/silnika]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku PROGRAMISTA GRY/SILNIKA Programista gry/silnika będzie odpowiedzialny za pracę badawczą nad elementami funkcjonalnymi technologii dopasowywania poziomu trudności do gracza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220939 Tue, 03 Dec 2019 13:39:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220939 <![CDATA[Wykonanie prac programistycznych na stanowisku Front-End Developer]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi bądź Oferentom wykonania prac programistycznych na potrzeby realizacji projektu pt. „System do bilansowania i zdalnego odczytu pomiarów energii z wykorzystaniem urządzeń dostarczających funkcjonalności Smart Meter dla obecnej infrastruktury elektronicznych liczników energii elektrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220775 Mon, 02 Dec 2019 19:26:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220775 <![CDATA[Wykonanie prac na stanowisku Tester]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi wykonania prac programistycznych na stanowisku Programista Systemów Wbudowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych nad efektywnym energetycznie beaconem do odczytu energii z liczników prądu oraz bramki OneMeter PRO na potrzeby realizacji projektu pt. „System do bilansowania i zdalnego odczytu pomiarów energii z wykorzystaniem urządzeń dostarczających funkcjonalności Smart Meter dla obecnej infrastruktury elektronicznych liczników energii elektrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220772 Mon, 02 Dec 2019 19:14:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220772 <![CDATA[Stworzenie dedykowanego systemu informatycznego składającego się z 8 modułów]]> W ramach projektu planowana jest realizacja dedykowanego systemu informatycznego składającego się z 8 modułów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220638 Mon, 02 Dec 2019 16:02:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220638 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 13 z dnia 02.12.2019 na wykonywanie zadań w charakterze Programisty]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań w charakterze Programisty (Developera) w projekcie pn. „Opracowanie zestawu algorytmów, umożliwiających zastosowanie proceduralnego generowania treści w produkcji gier z wykorzystaniem pętli sprzężenia zwrotnego opartej o metody eksploracji procesów”, realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe Programy B+R” – GAMEINN. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220744 Mon, 02 Dec 2019 15:42:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220744 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie sal szkoleniowych - Lębork - nr 5.5/6/2019]]> Przedmiotem postępowania ogłoszonego w ramach realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zapewnienie sal szkoleniowych/komputerowych: 1. na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w obszarze TIK, w planowanym wymiarze 1576 godzin; 2. na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w obszarze TIK, w planowanym wymiarze 94 godzin; Wskazany powyżej zakres rzeczowo-liczbowy zamówienia obowiązuje dla całego Projektu (wszystkich lokalizacji na terenie województwa pomorskiego, w których realizowane będą szkolenia i egzaminy). Rzeczywista wielkość zamówienia tj. liczba godzin szkoleń i egzaminów realizowanych w Stegnie będzie zależała od wyników prowadzonej na bieżąco rekrutacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220623 Mon, 02 Dec 2019 10:47:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220623 <![CDATA[Usługa testowania programistycznego paczek e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi testowania programistycznego paczek e-materiałów w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220578 Mon, 02 Dec 2019 10:00:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220578 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup specjalistycznych oprogramowań.]]> Przedmiotem zamówienia będą Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne -kod CPV: 48000000-8 1. Aplikacja do projektowania wspomaganego komputerowo CAD – 2 szt. 2. Aplikacja do projektowania wspomaganego komputerowo CAD – 1 szt. 3. Aplikacja do analizy wytrzymałościowej (MES) – 1 szt. 4. Aplikacja do komputerowego wsparcia programowania maszyn numerycznych CAM – 1 szt. oraz postprocesor do frezarki 4-osiowej i postprocesor do tokarki z napędzanymi narzędziami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji technicznej stanowiącej – załącznik nr 3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220598 Mon, 02 Dec 2019 09:16:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220598