Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 21 Aug 2019 19:48:18 +0200 <![CDATA[Opracowanie unikalnych receptur suchych oraz mokrych karm dla zwierząt domowych]]> Zlecone prace miałby na celu stworzenie unikalnych receptur karm suchych oraz mokrych dla zwierząt domowych w rozumieniu dla psów oraz kotów. Receptura miałaby być innowacyjnym produktem na rynku. Karmy wyznaczać mają się jako nowość na rynku, zachowując przy tym wysokie walory zdrowotne oraz ekologiczne. Karmy w większości miałby się składać ze świeżego mięsa oraz produktów mięsopodobnych. Przewidywany termin końcowy wykonania zlecenia to 1 października 2019. Wykonawcą zlecenia musi być jednostką naukową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22544 Wed, 21 Aug 2019 16:32:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22544 <![CDATA[Realizacja prac B+R w ramach stanowiska Specjalista ds. badań w zakresie zastosowań chmury obliczeniowej]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach stanowiska „Specjalista ds. badań w zakresie zastosowań chmury obliczeniowej” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22541 Wed, 21 Aug 2019 15:21:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22541 <![CDATA[A call for tender in Research and development services aimed at developing methods and tools to build the AI camera which will be able to exchange optimized embedding classifier models to analyze the images as part of a planned research and development project for which the contracting entity is applying for funding under the Regional Operational Programme of the Podlaskie Voivodship for the years 2014-2020, Priority Axis I Strengthening the potential and competitiveness of the region's economy, Sub-measure 1.2. Support for knowledge transfer, innovation, technology and commercialization of R&D results in enterprises and development of R&D activity in enterprises]]> The subject of the order is the purchase of professional development/research services regarding machine learning, aimed at developing methods and tools to build the AI camera which will be able to exchange optimized embedding classifier models to analyze the image of cameras. The main goal of the study is to create embeded AI models to run across a variety of AI sticks algorithms for automatic assessment of the correctness of components on the production line and the correctness of the manufacturer's final product packing. The research conducted on algorithms must enable the construction of a standalone AI camera with remote exchanging models.The research must be carried out in cooperation with the Contrator’s team working on AI Web application to manage the AI camera embedded models and classifier training in accordance with the defined timetable. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22488 Wed, 21 Aug 2019 15:02:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22488 <![CDATA[A call for tender in Research and development services aimed at aimed at verification of technology components in order to find optimal solutions for integration of the algorithm prototype with the constructed AI camera system and AI learning-cloud systems as part of a planned research and development project for which the contracting entity is applying for funding under the Regional Operational Programme of the Podlaskie Voivodship for the years 2014-2020, Priority Axis I Strengthening the potential and competitiveness of the region's economy, Sub-measure 1.2. Support for knowledge transfer, innovation, technology and commercialization of R&D results in enterprises and development of R&D activity in enterprises.]]> The subject of the order is the purchase of professional development/research services regarding machine learning, aimed at verification of technology components in order to find optimal solutions for integration of the algorithm prototype with the constructed AI camera system and AI learning-cloud systems as part of a planned research and development project for which the contracting entity is applying for funding under the Regional Operational Programme of the Podlaskie Voivodship for the years 2014-2020, Priority Axis I Strengthening the potential and competitiveness of the region's economy, Sub-measure 1.2. Support for knowledge transfer, innovation, technology and commercialization of R&D results in enterprises and development of R&D activity in enterprises. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22520 Wed, 21 Aug 2019 15:01:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22520 <![CDATA[Wybór wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu, wykonaniu i przetestowaniu prototypu innowacyjnej instalacji do warzenia soli z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu, wykonaniu i przetestowaniu prototypu innowacyjnej instalacji do warzenia soli z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22528 Wed, 21 Aug 2019 14:51:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22528 <![CDATA[Usługi badawczo-rozwojowe świadczone przez Specjalistę ds. projektowania wielowarstwowych obwodów drukowanych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo-rozwojowych na poziomie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach w/w projektu na stanowisku Specjalisty ds. projektowania wielowarstwowych obwodów drukowanych w wymiarze łącznym 4420h. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202011 Wed, 21 Aug 2019 14:45:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202011 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2019/G/DISK]]> Wykonanie prac eksperckich z zakresu monitorowania II fazy badania klinicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202000 Wed, 21 Aug 2019 14:33:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202000 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie badań laboratoryjnych pomidorów gruntowych świeżych i przetworzonych do postaci koncentratu ozn. sprawy: 7/POM/LOW]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badań laboratoryjnych w dostarczonych przez Zamawiającego próbach pomidorów gruntowych. Charakterystyka prób: • Próby pomidora świeżego - 10 szt. • Koncentrat pomidorowy z pomidora gruntowego aseptyka - 10 szt. • Koncentrat pomidorowy z pomidora gruntowego po okresie przechowania - 10 szt. Zakres analizy: • Badania zawartości: suchej masy, cukrów ogółem, kwasów organicznych i zdolności do inaktywowania wolnych rodników DPPH przez składniki hydrofobowe; • Zawartość likopenu i składniki mineralne (C, S, N, P, Mg, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) – w sumie 30 szt. - świeże owoce i koncentrat. Badania są konieczne do określenia parametrów, jakości i przydatności doświadczalnie uprawianych pomidorów. • Metodyka oznaczania zgodnie z akredytacją dla danej substacji aktywnej / pierwiastka • Raport końcowy w formie zbiorczej dla wszystkich prób w edytowalnym pliku programu Microsoft® Office Excel • Raport w formie papierowej z potwierdzeniem akredytacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201863 Wed, 21 Aug 2019 14:23:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201863 <![CDATA[Opracowanie receptur i technologii produkcji innowacyjnego puree z topinamburu w formie suchej (sproszkowanej) oraz mokrej (w tym w tzw. wersji pure- bez koloru)]]> Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczej polegającej na opracowaniu receptur i technologii produkcji innowacyjnego puree z topinamburu w formie suchej (sproszkowanej) oraz mokrej (w tym w tzw. wersji pure- bez koloru) zgodnie z zapytaniem ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22530 Wed, 21 Aug 2019 11:34:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22530 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20_2019_1.1.1_0048 z dnia: 21 sierpnia 2019 r. na wykonanie prac badawczych polegających na analizie wpływu systemu monitoringu parametrów transportowych na środowisko pracy]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych, polegających na weryfikacji poprawnego działania systemu monitoringu, w oparciu o przeprowadzone analizy wpływu systemu na środowisko pracy, którym jest samochód dystrybuujący towary, a w szczególności: 1. Wykonanie analizy wpływu systemu monitoringu na inne urządzenia i osprzęty elektroniczne będące wyposażeniem środka transportu (dalej środowisko pracy); 2. Weryfikacja poprawności przesyłanych danych oraz zdiagnozowanie ewentualnych strat danych; 3. Zgłoszenie Zamawiającemu wykrytego niepożądanego oddziaływania systemu na środowisko pracy oraz nieprawidłowości w procesie przesyłania danych; 4. Wskazanie rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie systemu oraz niwelujących jego nieprawidłowe działanie, o których mowa w ust. 2 i 3; 5. Współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia; 6. Przekazanie Zamawiającemu pisemnego raportu z przeprowadzonej usługi. Realizacja przedmiotowej usługi jest niezbędna do opracowania finałowej wersji prototypu interaktywnego system monitoringu parametrów transportowych produktów wrażliwych i narażonych na uszkodzenia. Powstający system ma pozwalać na identyfikację i ograniczenie strat w dystrybucji towarów. Na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonych testów w warunkach rzeczywistych, Zamawiający będzie w stanie zoptymalizować system i przygotować go do pierwszego wdrożenia u klienta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201908 Wed, 21 Aug 2019 11:21:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201908 <![CDATA[Opracowanie urządzenia załadowczo/ odbiorczego obsługującego ploter tnący CNC do wycinania dowolnych kształtów w płytach drewnopochodnych]]> Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego urządzenia - automatycznego wysięgnika do podawania i odbierania obrabianego materiału na pole obróbcze plotera tnącego CNC służącego do wycinania dowolnych kształtów w płytach drewnopochodnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22526 Wed, 21 Aug 2019 11:12:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22526 <![CDATA[Badania laboratoryjne własności materiałów do procesu napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielokośrednicowych oraz badania laboratoryjne materiałów do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu B+R, obejmujące badania laboratoryjne materiałów do napawania, które będą zastosowane w metodzie LMD druk 3d oraz badania laboratoryjne elementów świdrów stalowych. Zakres badań laboratoryjnych obejmuje m.in: - pomiar wielkości ziaren i składu chemicznego materiałów do napawania przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego, - porowatość materiałów do napawania, pomiar przy użyciu tomografu przemysłowego, metodą Archimedesa, - rozkład wielkości ziaren materiału do napawania, pomiar przy pomocy analizy zdjęcia lub dyfrakcji laserowej, - reologię materiałów do napawania (badanie jego przepływu), przy pomocy Hall Flowmeter lub Reometr, - określenie pozornej gęstość materiału do napawania, przy użyciu reometra/ hall flowmeter. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201649 Wed, 21 Aug 2019 08:37:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201649 <![CDATA[Powierzenie obowiązków pracownika naukowego na stanowisko Kierownika prac B+R w oparciu o umowę zlecenie.]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie obowiązków pracownika naukowego na stanowisko „Kierownik prac B+R” w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod roboczym tytułem „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Imagene.me S.A. w celu opracowania nowego produktu z dziedziny medycyny spersonalizowanej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22489 Tue, 20 Aug 2019 18:50:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22489 <![CDATA[DZZ/N/461/2019 Opracowanie systemu monitorowania lotniczych struktur kompozytowych wg wytycznych zawartych w RFQ stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania]]> Opracowanie systemu monitorowania lotniczych struktur kompozytowych wg wytycznych zawartych w RFQ stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201750 Tue, 20 Aug 2019 14:34:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201750 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika na stanowisku Inżyniera wsparcia]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych na stanowisku Inżyniera Wsparcia, na potrzeby realizacji projektu pt. „Prace B+R nad innowacyjnym systemem do telediagnostyki". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201737 Tue, 20 Aug 2019 14:15:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201737 <![CDATA[Opracowanie inteligentnego systemu zbierania i przewożenia dokumentów do zniszczenia]]> Celem projektu jest opracowanie inteligentnego systemu zbierania i przewożenia dokumentów do zniszczenia. System będzie umożliwiał sprawne i niskoobsługowe niszczenie dokumentów zgodnie ze standardami ISO oraz RODO. Główną częścią systemu będzie inteligentne pudełko na dokumenty przeznaczone do zniszczenia. Pudełko będzie wyposażone w następujące elementy: • Obudowa zapewniająca trwałość oraz nienaruszalność zawartości • System monitorowania poziomu zapełnienia pudełka pozwalający na zaplanowanie terminu odbioru dokumentów • System zabezpieczający przed wyjęciem włożonych do niego dokumentów • Czujnik otwarcia pudełka pozwalający na sprawdzenie, czy i kiedy pudełko zostało otwarte • System jednoznacznej identyfikacji pudełek, osób niszczących oraz transportujących dokumenty uniemożliwiająca podmianę pudełka oraz pozwalający na jednoznaczne określenie osób, które miały styczność z pudełkiem oraz dokumentami. Waga napełnionego pudełka z dokumentami to ok. 70 kg https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22482 Tue, 20 Aug 2019 13:47:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22482 <![CDATA[Wyłonienie Podwykonawcy części prac badawczo-rozwojowych projektu w zakresie badań i zaprojektowania izolacyjnych i powłokowych mieszanek gumowych do przewodów gumowych giętkich o podwyższonych własnościach elastycznych do specjalistycznych aplikacji mobilnych.]]> Celem zamówienia jest wybór podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji 2 etapu projektu realizowanego w ramach konkursu 5/1.1.1/2018 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR o dofinansowanie projektu p.t.: "Nowa gama przewodów gumowych giętkich o podwyższonych własnościach elastycznych do specjalistycznych aplikacji mobilnych", polegającego na opracowaniu innowacyjnych receptur oraz technologii wytwarzania nowych mieszanek gumowych do wykorzystania na izolacje lub opony przewodów o podwyższonych własnościach elastycznych do specjalistycznych aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w procesach przemysłowych i ich automatyzacji, w których to przewody stanowią spójny element systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200200 Tue, 20 Aug 2019 11:44:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200200 <![CDATA[Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie badań i zaprojektowania nowych rozwiązań żył roboczych z materiałów na osnowie Cu do przewodów gumowych giętkich o podwyższonych własnościach elastycznych do specjalistycznych aplikacji mobilnych.]]> TELE-FONIKA Kable S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na wyłonienie Podwykonawcy części prac badawczo-rozwojowych projektu w zakresie badań i zaprojektowania nowych rozwiązań żył roboczych z materiałów na osnowie Cu do przewodów gumowych giętkich o podwyższonych własnościach elastycznych do specjalistycznych aplikacji mobilnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200196 Tue, 20 Aug 2019 10:55:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200196 <![CDATA[RFP 14033 – CYTIS – USŁUGI ANALITYCZNE Z ZAKRESU MIKROBIOLOGII]]> 1. Przedmiotem postępowania są: • Opracowanie i walidacja metody na badanie czystości mikrobiologicznej dla substancji pomocniczej zgodnie z Ph. Eur. i zdefiniowanymi w niniejszym zapytaniu kryteriami akceptacji, • Badanie czystości mikrobiologicznej substancji pomocniczej zgodnie z Ph. Eur. 2.6.12, 2.6.13, • Opracowanie i walidacja metody na badanie czystości mikrobiologicznej dla wyrobu gotowego zgodnie z Ph. Eur. i zdefiniowanymi w niniejszym zapytaniu kryteriami akceptacji, • Badanie czystości mikrobiologicznej wyrobu gotowego zgodnie z Ph. Eur. 2.6.12, 2.6.13, • Testy konserwacji zgodnie z Ph. Eur 5.1.3. i zdefiniowanymi w niniejszym zapytaniu kryteriami akceptacji. 2. Sponsorem badania (Zamawiającym) jest firma Adamed Pharma S.A. 3. Miejsce dostarczenia: Adamed Pharma S.A., Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05 152 Czosnów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201628 Tue, 20 Aug 2019 10:10:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201628 <![CDATA[Usługi badania w zakresie opracowania metody sterowania testerem oraz opracowania kodu programu sterownika w ramach opracowania i wdrożenia przez MiBM nowej technologii oraz prototypu testera funkcjonalnego zespołu wrzeciona]]> Przedmiotem zamówienia są usługi badania w zakresie opracowania metody sterowania testerem oraz opracowania kodu programu sterownika w ramach opracowania i wdrożenia przez MiBM nowej technologii oraz prototypu testera funkcjonalnego zespołu wrzeciona. Kody CPV: Kod CPV 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze Kod CPV 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22427 Mon, 19 Aug 2019 18:29:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22427 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. dotyczące usługi badawczej obejmującej wykonanie analizy i obliczeń układu magnetycznego]]> Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi: usługa badawcza obejmująca: wykonanie analizy i obliczeń układu magnetycznego. Należy wykonać obliczenia teoretyczne przy wykorzystaniu symulacji komputerowych, w celu zdeterminowania kształtu, rozmiaru oraz umiejscowienia magnesów, które mają zapewnić przyczepność robota do ściany kadłuba statku na czas pracy. Badaniu mają zostać poddane następujące warianty magnesów: - Łuki - Sanki - Prostokąty - Punkty sześcienne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22457 Mon, 19 Aug 2019 16:40:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22457 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/2019 na realizację części prac rozwojowych w projekcie, którego przedmiotem jest wypracowanie koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat]]> a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja części prac rozwojowych na stanowisku badawczym Architekt, zgodnie z planowanym zakresem obowiązków, określonym w zał. nr II do niniejszego Zapytania ofertowego pn. Specyfikacja wymagań dla stanowiska badawczego. Przedmiotem prowadzonych prac rozwojowych w projekcie są prace w zakresie stosowalności mechanizmów przetwarzania strumieniowego oraz machine learning, zdefiniowania Kontekstowych Scenariuszy Użycia i na ich podstawie opracowania koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu, a także jego implementacja w prototypie systemu Avagat, opracowanie prototypu GUI Awareness Studio i aplikacji mobilnej. b) W ramach realizacji zamówienia zostaną zlecone usługi w zakresie prac rozwojowych obejmujące: wykonywanie prac projektowych, programistycznych i konfiguracyjnych zgodnie ze zdefiniowaną specyfikacją wg najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii środowisk oraz metodyki programowania, udział w pracach związanych z optymalizacją kodu oprogramowania pod kątem zmaksymalizowania efektywności działania prototypu systemu AVAGAT, implementację rozwiązania zgodnie z zadaną metodyką pod kierunkiem programisty i/lub architekta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201468 Mon, 19 Aug 2019 16:06:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201468 <![CDATA[Zamówienie na opracowanie dokumentu pn. Aktualizacja koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna w zakresie powiązań komunikacyjnych z miastem rdzeniem - ogłoszenie powtórne]]> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22459 Mon, 19 Aug 2019 15:57:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22459 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej opracowania środowiska wirtualnego na potrzeby firmy HCentrum Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Implant stomatologiczny z opracowanym w wyniku prac B+R łącznikiem o zastosowaniu ortodontycznym” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej opracowania środowiska wirtualnego na potrzeby firmy HCentrum Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Implant stomatologiczny z opracowanym w wyniku prac B+R łącznikiem o zastosowaniu ortodontycznym” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22460 Mon, 19 Aug 2019 15:57:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22460 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usług analiz badawczych na potrzeby firmy HCentrum Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Implant stomatologiczny z opracowanym w wyniku prac B+R łącznikiem o zastosowaniu ortodontycznym” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług analiz badawczych na potrzeby firmy HCentrum Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Implant stomatologiczny z opracowanym w wyniku prac B+R łącznikiem o zastosowaniu ortodontycznym” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22455 Mon, 19 Aug 2019 15:22:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22455 <![CDATA[Opracowanie receptury innowacyjnego preparatu do konserwacji, ochrony i czyszczenia paneli fotowoltanicznych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu receptury innowacyjnego preparatu do konserwacji, ochrony i czyszczenia paneli fotowoltanicznych, pozwalającego na uzyskanie: ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym, ochrony przed mikroorganizmami, przepuszczalności spektrum widzialnego światła, zdolności hydrofobowych, zdolności do usuwania zanieczyszczeń oraz biodegradowalności tworzonych powłok paneli fotowoltaicznych. Część prac - do etapu wytworzenia wersji testowej preparatu zostało wykonane przez Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201510 Mon, 19 Aug 2019 15:18:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201510 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w charakterze Grafika 2D]]> Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w charakterze Grafika 2D https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201480 Mon, 19 Aug 2019 13:34:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201480 <![CDATA[Przeprowadzenie badań jakości surowców oraz suszy owocowych]]> Przeprowadzenie badań jakości surowców oraz suszy owocowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22433 Mon, 19 Aug 2019 12:39:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22433 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykonawców na umowę zlecenie na stanowisko pracownik naukowy]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców na stanowisko pracownik naukowy w firmie International Chemical Company Spółka Akcyjna w Świebodzinie realizującej projekt badawczy pt: ”Opracowanie technologii wytwarzania i aplikacji nowatorskich biopreparatów promujących wzrost roślin” w ramach dofinansowania z działania 1.1 Badania i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201003 Mon, 19 Aug 2019 12:22:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201003 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykonawców na umowę zlecenie na stanowisko specjalista ds. prac laboratoryjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na stanowisko specjalista ds. prac laboratoryjnych w firmie International Chemical Company Spółka Akcyjna w Świebodzinie realizującej projekt badawczy pt: ”Opracowanie technologii wytwarzania i aplikacji nowatorskich biopreparatów promujących wzrost roślin” w ramach dofinansowania z działania 1.1 Badania i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201009 Mon, 19 Aug 2019 12:08:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201009 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia wykonawcy na umowę zlecenie na stanowisko specjalisty ds. prac szklarniowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na stanowisko specjalisty ds. prac szklarniowych w firmie International Chemical Company Spółka Akcyjna w Świebodzinie realizującej projekt badawczy pt: ”Opracowanie technologii wytwarzania i aplikacji nowatorskich biopreparatów promujących wzrost roślin” w ramach dofinansowania z działania 1.1 Badania i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201022 Mon, 19 Aug 2019 12:03:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201022 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia wykonawcy na umowę zlecenie na stanowisko technik]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na stanowisko technik w firmie International Chemical Company Spółka Akcyjna w Świebodzinie realizującej projekt badawczy pt: ”Opracowanie technologii wytwarzania i aplikacji nowatorskich biopreparatów promujących wzrost roślin” w ramach dofinansowania z działania 1.1 Badania i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200979 Mon, 19 Aug 2019 11:50:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200979 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia wykonawcy na umowę zlecenie na stanowisko kierownika zadania II]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na stanowisko kierownika zadania II w firmie International Chemical Company Spółka Akcyjna w Świebodzinie realizującej projekt badawczy pt: ”Opracowanie technologii wytwarzania i aplikacji nowatorskich biopreparatów promujących wzrost roślin” w ramach dofinansowania z działania 1.1 Badania i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200962 Mon, 19 Aug 2019 11:43:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200962 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia wykonawcy na umowę zlecenie na stanowisko specjalista ds. prac laboratoryjnych - naukowiec]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na stanowisko specjalista ds. prac laboratoryjnych – naukowiec w firmie International Chemical Company Spółka Akcyjna w Świebodzinie realizującej projekt badawczy pt: ”Opracowanie technologii wytwarzania i aplikacji nowatorskich biopreparatów promujących wzrost roślin” w ramach dofinansowania z działania 1.1 Badania i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201011 Mon, 19 Aug 2019 11:37:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201011 <![CDATA[Wykonanie badań tribologicznych i SEM warstw azotowanych plazmowo]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań tribologicznych i SEM na dostarczonych próbkach azotowanych plazmowo. Szczegółowy zakres prac określa załącznik 3. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201404 Mon, 19 Aug 2019 10:23:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201404 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2019 na realizację zadań dotyczących przeprowadzenia Badań starzeniowych]]> Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 71900000-7 Usługi laboratoryjne Czas badań - 38 dni x3 (trzy tury po 38 dni) Badania starzeniowe czujników światłowodowych będą prowadzane w komorach symulujących promieniowanie UV, zmiany temperatury otoczenia od ujemnych do dodatnich, korozję. Wynikiem tych badań musi być raport określający wpływ warunków atmosferycznych na zdolności pomiarowe sytemu a w szczególności na stabilność pomiaru odkształceń i temperatury. Badanie to jest istotne z puntu widzenia zapewnienia potencjalnemu odbiorcy systemu pomiarowego niezmiennego w czasie. W ramach tego zadania procesom starzeniowym poddane zostaną zarówno czujniki światłowodowe z siatką Bragga (FBG) jak również czujniki z rozpraszaniem Rayleigha (OFS). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201389 Mon, 19 Aug 2019 09:24:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201389 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na prace badawczo-rozwojowe MyScreen CUT & GO. Kompleksowy system produktowo-usługowy ochrony urządzeń elektronicznych przed uszkodzeniem- „Opracowanie technologii automatycznej oraz półautomatycznej aplikacji folii oraz szkła hybrydowego”.]]> Przedmiotem oferty jest wykonanie prac badawczo rozwojowych związanych z przeglądem i analizą technologii, wykonaniem wstępnych prototypów oraz badań możliwości półautomatycznej z automatycznej aplikacji folii oraz szkła hybrydowego na ekranach urządzeń mobilnych o wymiarach min 110 x 200 mm. możliwych do zastosowania w punkcie usługowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201373 Sun, 18 Aug 2019 21:28:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201373