Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 25 Apr 2018 18:35:55 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr IDAP12RPOZ6P1 na wykonanie prac badawczych (zadanie nr 2, 1 stanowisko - Koordynator ds. Naukowych, umowa zlecenie)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w ramach zadania nr 6 - Analiza i prezentacja wyników badań eksperymentalnych i symulacyjnych oraz opracowanie wniosków dotyczących wpływu zastosowania proponowanego systemu bezpieczeństwa na możliwość zmniejszenia ryzyka powstania obrażeń ciała dziecka pt.” Innowacyjny fotelik samochodowy o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107131 Wed, 25 Apr 2018 15:59:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107131 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr IDAP12RPOZ4P5 na wykonanie prac badawczych (zadanie nr 2, 1 stanowisko - Inżynier Monter, umowa o dzieło)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w ramach zadania nr 4 - Wykonanie prototypu instalacji pilotażowej fotelika w technologii wtryskowej w celu przeprowadzenia testów wytrzymałościowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych projektu pt.” Innowacyjny fotelik samochodowy o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107122 Wed, 25 Apr 2018 15:36:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107122 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr IDAP12RPOZ3P3 na wykonanie prac badawczych (zadanie nr 3, 1 stanowisko - Specjalista ds. modelowania numerycznego, umowa o dzieło)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w ramach zadania nr 3 - przeprowadzenie badań fokusowych na grupie docelowej oraz wprowadzenie zmian konstrukcyjnych modelu numerycznego i projektu konstrukcyjnego fotelika na podstawie wyników badań kinematycznych z zadania nr 2 oraz badań fokusowych grupy docelowej pt.” Innowacyjny fotelik samochodowy o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107115 Wed, 25 Apr 2018 15:27:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107115 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr IDAP12RPOZ2P4 na wykonanie prac badawczych (zadanie nr 2, 2 stanowiska - Inżynier Konstruktor, umowa o dzieło)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w ramach zadania nr 2 - Wykonanie prototypu instalacji demonstracyjnej fotelika w technologii 3D i przeprowadzenie testów kinematycznych mechanizmów konstrukcyjnych fotelika projektu pt.” Innowacyjny fotelik samochodowy o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107111 Wed, 25 Apr 2018 15:17:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107111 <![CDATA[Przedłużenie terminu składania ofert: Rozszerzenie możliwości systemu DMS (Document Management System, System Zarządzania Dokumentami) w zakresie optymalizacji czasu i kosztów obsługi dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych w firmie poprzez wyposażenie systemu o raportowanie business intelligence]]> Celem przedmiotu zamówienia jest rozszerzenie możliwości systemu DMS (Document Management System, System Zarządzania Dokumentami) w zakresie optymalizacji czasu i kosztów obsługi dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych w firmie poprzez wyposażenie systemu o raportowanie business intelligence. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3367 Wed, 25 Apr 2018 14:07:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3367 <![CDATA[Przeprowadzenie pogłębionych badań marketingowych na rynku japońskim i amerykańskim]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych związanych z przeprowadzeniem pogłębionych badań marketingowych na rynku japońskim i amerykańskim, w celu jak najlepszego dopasowania oferty produktowej, będącej przedmiotem internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego EDWANEX do potrzeb potencjalnych klientów na rynkach docelowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106863 Tue, 24 Apr 2018 23:32:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106863 <![CDATA[Wykonanie badań na tkankach zwierzęcych mikrosond kriochirurgicznych wraz z urządzeniem do mikroigłowej kriochirurgii guzów narządów wewnętrznych]]> 2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wykonanie badań na tkankach zwierzęcych mikrosond kriochirurgicznych wraz z urządzeniem do mikroigłowej kriochirurgii guzów narządów wewnętrznych 2.2. Rodzaj zamówienia: usługa 2.3. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie badań na tkankach zwierzęcych mikrosond kriochirurgicznych wraz z urządzeniem do mikroigłowej kriochirurgii guzów narządów wewnętrznych . Bardziej szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia Metrum Cryoflex udzielić może po podpisaniu przez zainteresowanych złożeniem oferty, oświadczenia o zachowaniu poufności. 2.4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 73120000-9 2.5. Nazwa kodu CPV: Usługi eksperymentalno-rozwojowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106862 Tue, 24 Apr 2018 23:18:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106862 <![CDATA[Regulatory Services to advance oncology drug candidate OB-002O into Phase 1 clinical trial]]> ORION Biotechnology Poland (Formally K2 Biomedical) is seeking a regulatory service provider to provide comprehensive regulatory support for the advancement of the company’s OB-002O oncology drug candidate into a multi-site Phase 1 study(s). Vender will liase with ORION Biotechnology Poland’s R&D coordinator to complete anticipated regulatory needs are as follows: (1) Guidance on the optimal regulatory strategy for successful FDA & National Regulatory Authority (Poland)submissions; (2) Preparation of a pre-IND dossier for submission to the FDA; (3) Preparation of a scientific advice dossier for submission to the National Regulatory Authority (Poland); (4) Preparation of OB-002O IND for submission to the US FDA; (5) Preparation of OB-002O CTA/IMPD for submission to the National Regulatory Authority (Poland) and local Ethic Committees; (6) Management of interactions with National Regulatory Authority (Poland) & FDA; (7) Review of Phase 1 study CTA. (8) Provide insight during the execution of Phase 1 clinical trial and preparation of final registration documentation related to submitted OB-002O IMPD & IND dossiers. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3338 Tue, 24 Apr 2018 20:25:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3338 <![CDATA[GLP in vivo animal toxicology & Bioavailability testing]]> Orion Biotechnology Poland (formally K2 Biomedical) requests CRO proposals to conduct IND-enabling GLP in vivo animal toxicology studies for the evaluation of OB-002O, a novel recombinant protein that is being developed as a candidate agent for the treatment of metastatic cancer. OB-002O is a human C-C chemokine receptor 5 (CCR5) antagonist that is estimated to be 10-30 times more potent that the currently licensed CCR5 antagonist (Maraviroc; Selzentry®). cGMP OB-002O is an intravenously formulated protein, classified as a biological drug and manufactured in a yeast fermentation system (Cerini F et al. 2015). API (OB-002O) will be supplied and delivered by Sponsor in intravenous formulation. The route of administration for the study designs below will be oral administration and/or intravenous infusions; the company would also request the proposal to include oral bioavailability studies per the scope and study design outlined below. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3337 Tue, 24 Apr 2018 20:05:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3337 <![CDATA[Drug substance methodology and production]]> Orion Biotechnology Poland (formally K2 Biomedical) is seeking a Contract Manufacturing Organization to manufacture and vial Current Good Manufacturing Practice (cGMP) grade drug product for ongoing pharmaceutical and clinical trial activities. Orion Poland has recently partnered with the Mintaka Foundation http://www.mintakafoundation.org/), who have previously developed a cGMP process for production of an HIV inhibitor 5P12-RANTES in Pichia yeast (Komagataella pastoris) and manufactured product through a partnership with the Biological Process Development Facility at the University of Nebraska (BPDF)(https://engineering.unl.edu/bpdf/). This process has been previously run twice at the 150 L scale. It is described in detail, together with a description of the analytical methods, in the manuscript attached in annex (Cerini et al., Protein Expr Purif. 2016 March; 119: 1–10). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3336 Tue, 24 Apr 2018 19:48:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3336 <![CDATA[Development and GMP production of microbicide gel formulation]]> Orion Biotechnology Poland (formally K2 Biomedical) is seeking a CMO to develop their NOV-1004 (OB002H) protein as a gel formulation product for the treatment of HIV. Preclinical development work is currently underway to manufacture a gel formulation for GLP studies as bulk and to supply third party testing. Orion Poland requires a proposal to cover work associated with GMP clinical manufacturing of an active and placebo gel formulation to support a Phase 1 clinical trial. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106827 Tue, 24 Apr 2018 19:22:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106827 <![CDATA[Badanie in vivo – badania farmakokinetyczne związków przeciwnowotworowych]]> Badanie farmakokinetyczne in vivo będą przeprowadzone dla nowych związków o wykazanej in vitro aktywności przeciwnowotworowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106747 Tue, 24 Apr 2018 14:55:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106747 <![CDATA[Badanie in vivo – podskórny ksenograft linii ludzkich komórek nowotworowych]]> Badanie in vivo – podskórny ksenograft linii ludzkich komórek nowotworowych w celu wykazania aktywności przeciwnowotworowej badanych związków https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106734 Tue, 24 Apr 2018 14:36:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106734 <![CDATA[Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą opracowania technologii produkcji okrągłych kanałów wentylacyjnych o podwyższonej szczelności oraz podwyższonych parametrach higienicznych]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, która wykona prace badawczo-rozwojowe objęte projektem, którego celem jest opracowanie technologii produkcji okrągłych kanałów wentylacyjnych o podwyższonej szczelności oraz podwyższonych parametrach higienicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2666 Tue, 24 Apr 2018 13:38:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2666 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2018 na wykonanie prac podwykonawczych – badanie powłok cynkowych.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Oferenta prac podwykonawczych polegających na badaniu powłok cynkowych powstałych w trakcie prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach IV etapu projektu pn. „Opracowanie technologii kompleksowego zagospodarowania odpadów z ocynkowni ogniowych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106691 Tue, 24 Apr 2018 13:25:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106691 <![CDATA[Opracowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w Polsce za 2017]]> na opracowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w Polsce za 2017 r w ramach Zadania 1: Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, zainicjowane przez Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Formularz ofertowy należy przesłać na adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl; Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Żurawia 4, Warszawa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106652 Tue, 24 Apr 2018 12:30:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106652 <![CDATA[Usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodzie”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodzie” (zwanego dalej „Recenzent”) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego dla Projektu pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106595 Tue, 24 Apr 2018 10:26:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106595 <![CDATA[(Szacowanie ceny) RFP 086-2018 (3) Opracowanie modelu analitycznego i numerycznego przekładni kierowniczej.]]> (Szacowanie ceny) Opracowanie modelu analitycznego i numerycznego przekładni kierowniczej wspomaganej elektrycznie typu PEPS (układ wspomagania elektrycznego przy zębniku), który uwzględnia wpływ postaci konstrukcyjnej, zastosowanych materiałów i parametrów pracy na generowany hałas, zgodnie ze specyfikacją dołączoną do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106204 Tue, 24 Apr 2018 09:28:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106204 <![CDATA[Dotyczy wykonania prac rozwojowych (testów klinicznych) urządzenia do badania zmienności promieniowania elektromagnetycznego w zakresie IR w ciele człowieka]]> Usługa badawczo – rozwojowa polega na wykonaniu pomiarów testowych opracowanego urządzenia do analizy neuropsychosomatycznej w zakresie IR na: 1. I grupa – osoby zdrowe i pracujące (obejmujących stanowiska kierownicze) w ilości 30 osób 2. II grupa – pacjenci z SM – 30 osób 3. III grupa – pacjenci z idiopatyczną chorobą Parkinsona – 30 osób 4. IV grupa – pacjenci z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa - 30 osób 5. V grupa - pacjenci - stany po udarach mózgu – 30 osób 6. VI grupa – pacjenci ze stanami po przebytym zawale mięśnia sercowego - 30 osób 7. 0 grupa – grupa kontrolna - 60 osób Zlecenie obejmuje konieczność uzyskania zgody Komisji Bioetycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3303 Tue, 24 Apr 2018 08:35:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3303 <![CDATA[Wybór podwykonawcy części prac merytorycznych projektu badawczo-rozwojowego]]> Celem zamówienia jest wybór podwykonawcy części prac merytorycznych w realizacji badań klinicznych fazy I, II i III w celu zastosowania nowoczesnej autoszczepionki przeciwnowotworowej wykorzystującej do celu immunizacji własnych komórek dendrytycznych pacjenta (DC) pozyskanych drogą leukaferezy własne wyizolowane u leczonego pacjenta krążące komórki nowotworu. Przedmiotem zamówienia jest: - identyfikacja, rekrutacja, prowadzenie i obserwacja pacjentów w fazach I-III badań klinicznych; - konsultacje w zakresie badań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3299 Mon, 23 Apr 2018 22:33:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3299 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 8/POIR/1.1.2/2018 - na usługę badawczą pt.: „Opracowanie i weryfikacja wytycznych w zakresie inżynieryjno-technicznym dotyczącym skompletowania i montażu linii demonstracyjnej”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej pt.: „Opracowanie i weryfikacja wytycznych w zakresie inżynieryjno-technicznym dotyczącym skompletowania i montażu linii demonstracyjnej”, niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres zamówienia obejmuje: 1). Wykonanie analiz i opracowanie wytycznych dotyczących poprawności wyboru elementów linii demonstracyjnej oraz opracowanie i nadzór nad realizacją harmonogramu instalacji urządzeń. Zagadnienie to jest związane z poprawnym zaprojektowaniem, wytworzeniem oraz zainstalowaniem linii demonstracyjnej. 2). Wykonanie analiz i opracowanie projektów posadowienia i zainstalowania urządzeń linii demonstracyjnej oraz nadzór nad ich realizacją. Zagadnienie to jest związane z określeniem sposobu fundamentowego połączenia poszczególnych urządzeń składowych, tak aby zabezpieczyć linię technologiczną między innymi przed: skutkami drgań generowanych przez urządzenia w ruchu, zmianami położenia urządzeń wynikającymi z pracy termicznej i statycznej posadowienia oraz warunkami pracy podłoża w planowanym miejscu zainstalowania linii. 3). Wykonanie analiz i opracowanie projektów z zakresu zagadnień konstrukcyjnych oraz instalacyjnych niezbędnych do właściwego doboru, zamontowania, zintegrowania i eksploatowania urządzeń linii demonstracyjnej oraz nadzór nad ich realizacją. Zagadnienie to jest związane z wykonaniem analiz oraz projektów instalacji obsługujących i zasilających urządzenia linii demonstracyjnej w zakresie: zasilania energią elektryczną, posadowienia, obiegów wodnych, obiegów chłodniczych, obiegów gazowych oraz pod względem zgodności z odpowiednimi przepisami prawnymi. Całość prac usługi badawczej podzielono na cztery etapy tj.: • etap analizy dokumentacji technicznej urządzeń linii demonstracyjnej oraz opracowanie i nadzór nad realizacją harmonogramu głównego dla wszystkich etapów wraz z uwzględnieniem harmonogramu dostaw urządzeń linii demonstracyjnej; • etap przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wielobranżowego projektu budowlanego zamiennego (PBZ), branżowych projektów wykonawczych (PW) oraz wykonania prac demontażowych i budowlano - montażowych; • etap wyboru i nadzór nad wykonawcą prac budowalnych (kanały i fundamenty linii demonstracyjnej); • etap wyboru i nadzór nad wykonawcą prac montażowych i instalacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106488 Mon, 23 Apr 2018 22:23:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106488 <![CDATA[Wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku ekspert do spraw automatyki]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku ekspert do spraw automatyki, zmierzających do opracowania technologii pozwalających na redukcję energochłonności pracy tłoczni gazu przy równoczesnym obniżeniu emisji związków toksycznych. Forma zaangażowania: umowa zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3287 Mon, 23 Apr 2018 20:56:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3287 <![CDATA[Wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Kierownik naukowy Projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Kierownik naukowy projektu, zmierzających do opracowania technologii pozwalających na redukcję energochłonności pracy tłoczni gazu przy równoczesnym obniżeniu emisji związków toksycznych. Forma zaangażowania: umowa zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3286 Mon, 23 Apr 2018 20:53:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3286 <![CDATA[Wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Inżynier ds. Obliczeń Numerycznych i Analiz CFD]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Inżynier ds. Obliczeń Numerycznych i Analiz CFD, zmierzających do opracowania technologii pozwalających na redukcję energochłonności pracy tłoczni gazu przy równoczesnym obniżeniu emisji związków toksycznych. Forma zaangażowania: umowa zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3284 Mon, 23 Apr 2018 20:44:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3284 <![CDATA[Wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku asystent badawczy]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku asystent badawczy, zmierzających do opracowania technologii pozwalających na redukcję energochłonności pracy tłoczni gazu przy równoczesnym obniżeniu emisji związków toksycznych. Forma zaangażowania: umowa zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3280 Mon, 23 Apr 2018 20:43:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3280 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr APM/POIR/03-5a/2018 na wykonanie prac na stanowisku Analityk 4. Zaangażowanie w formie umowy zlecenia]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na stanowisku Analityk. Zaangażowanie w formie umowy zlecenia od 9 maja 2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3294 Mon, 23 Apr 2018 19:01:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3294 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr APM/POIR/03-4a/2018 na wykonanie prac na stanowisku Analityk 3. Zaangażowanie w formie umowy zlecenia]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na stanowisku Analityk. Zaangażowanie w formie umowy zlecenia od 9 maja 2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3293 Mon, 23 Apr 2018 18:50:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3293 <![CDATA[Wykonanie, dostawa DDP INCOTERMS 2010 - 16 szt. kadzi stalowniczych, nadzór nad montażem i uruchomieniem, sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla ArcelorMittal Poland S.A. Kraków.]]> W związku z realizacją projektu „Innowacyjna stal wysokokrzemowa z regulowaną niską zawartością zanieczyszczeń i wtrąceń niemetalicznych o kontrolowanej morfologii oraz odpowiednim poziomie inhibitora AlN z przeznaczeniem na wysokojakościowe blachy transformatorowe” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0238/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1 1 (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 2/1.1.1/2017 ) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Poland S.A. składa zapytanie ofertowe dotyczące Wykonanie, dostawa DDP INCOTERMS 2010 - 16 szt. kadzi stalowniczych, nadzór nad montażem i uruchomieniem, sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla ArcelorMittal Poland S.A. Kraków. W związku z faktem, iż pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający zastrzega, iż przekazanie pełnego opisu przedmiotu zamówienia nastąpi po odesłaniu przez Oferenta podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności. Elektroniczny dostęp Oferentów do pełnej treści opisu przedmiotu zamówienia (tzn. pełna wersja specyfikacji technicznej wraz z załącznikami) zostanie umożliwiony Oferentom, którzy odesłali podpisane oświadczenie o poufności. Przekazanie przez Zamawiającego loginów oraz haseł dostępu nastąpi drogę elektroniczną do 7 dni od otrzymania podpisanego oświadczenia o poufności. Oświadczenie o zachowaniu poufności musi zostać podpisane przez upoważnione do tego osoby ze strony Oferenta w dokumencie rejestrowym bądź udzielonym pełnomocnictwie. Wzór oświadczenia o poufności stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Uzgodnienie terminu wizji lokalnej nastąpi po podpisaniu i odesłaniu przez oferentów oświadczenie o poufności. W związku z faktem, iż termin składania ofert upływa 24 maja 2018r. o godzinie 16:00 czasu polskiego Oferenci będą mieli prawo do odbycia jednorazowej wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej zostanie uzgodniony z Oferentem w drodze korespondencji elektronicznej. Termin realizacji zamówienia max 83 tygodnie od momentu podpisania umowy. Kod / kody CPV1: 42942000-1 Piece i akcesoria / 42942200-3 Piece próżniowe. Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień obowiązującym u Zamawiającego. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego (Al. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza) oraz na stronie internetowej Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106446 Mon, 23 Apr 2018 18:48:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106446 <![CDATA[Zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa (zgodnie z DDP INCOTERMS 2010), zabudowa, montaż, próba odbioru technicznego oraz przekazanie do użytku instalacji Obróbki Próżniowej VTD.]]> W związku z realizacją projektu „Innowacyjna stal wysokokrzemowa z regulowaną niską zawartością zanieczyszczeń i wtrąceń niemetalicznych o kontrolowanej morfologii oraz odpowiednim poziomie inhibitora AlN z przeznaczeniem na wysokojakościowe blachy transformatorowe” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0238/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1 1 (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 2/1.1.1/2017 ) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Poland S.A. składa zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wytworzenia, dostawy zgodnie z DDP INCOTERMS 2010, zabudowy, montażu, próby, odbioru technicznego oraz przekazania do użytku instalacji Obróbki Próżniowej VTD. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa (zgodnie z DDP INCOTERMS 2010), zabudowa, montaż, próba odbioru technicznego oraz przekazanie do użytku instalacji Obróbki Próżniowej VTD. W związku z faktem, iż pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający zastrzega, iż przekazanie pełnego opisu przedmiotu zamówienia nastąpi po odesłaniu przez Oferenta podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności. Elektroniczny dostęp Oferentów do pełnej treści opisu przedmiotu zamówienia (tzn. pełna wersja specyfikacji technicznej wraz z załącznikami) zostanie umożliwiony Oferentom, którzy odesłali podpisane oświadczenie o poufności. Przekazanie przez Zamawiającego loginów oraz haseł dostępu nastąpi drogę elektroniczną do 7 dni od otrzymania podpisanego oświadczenia o poufności. Oświadczenie o zachowaniu poufności musi zostać podpisane przez upoważnione do tego osoby ze strony Oferenta w dokumencie rejestrowym bądź udzielonym pełnomocnictwie. Wzór oświadczenia o poufności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Uzgodnienie terminu wizji lokalnej nastąpi po podpisaniu i odesłaniu przez oferentów oświadczenie o poufności. W związku z faktem, iż termin składania ofert upływa 24 maja 2018r. o godzinie 16:00 czasu Polskiego Oferenci będą mieli prawo do odbycia jednorazowej wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej zostanie uzgodniony z Oferentem w drodze korespondencji elektronicznej. Termin realizacji zamówienia max 91 tygodni od momentu podpisania umowy. Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień obowiązującym u Zamawiającego. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego (Al. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza) oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Kod CPV: 42942000-1 Piece i akcesoria / 42942200-3 Piece próżniowe / 71323000-8 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106432 Mon, 23 Apr 2018 18:46:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106432 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr APM/POIR/03-3a/2018 na wykonanie prac na stanowisku Analityk 2. Zaangażowanie w formie umowy zlecenia]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na stanowisku Analityk. Zaangażowanie w formie umowy zlecenia od 9 maja 2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3289 Mon, 23 Apr 2018 18:32:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3289 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie prac badawczo-rozwojowych]]> Zapytanie dotyczy realizacji prac B+R w ramach realizowanego przez zamawiającego postępowania zgodnie z regulaminem konkursu nr 1/1.1.1/2018 – Szybka Ścieżka MŚP ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3267 Mon, 23 Apr 2018 18:11:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3267 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr APM/POIR/03-2a/2018 na wykonanie prac na stanowisku Analityk 1. Zaangażowanie w formie umowy zlecenia]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na stanowisku Analityk. Zaangażowanie w formie umowy zlecenia od 9 maja 2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3288 Mon, 23 Apr 2018 18:09:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3288 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr APM/POIR/03-1a/2018 na wykonanie prac na stanowisku Kierownik B+R. Zaangażowanie w formie umowy zlecenia]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na stanowisku Kierownik B+R. Zaangażowanie w formie umowy zlecenia od 9 maja 2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3285 Mon, 23 Apr 2018 17:55:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3285 <![CDATA[Przeprowadzenie laboratoryjnych prac badawczych:]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie laboratoryjnych prac badawczych: 1. Analiza wstępna c) Opracowanie koncepcji materiałowo-konstrukcyjnych pływaków . Formułowanie rodzajów analiz i możliwych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych pływaków w odniesieniu do sformułowanych warunków użytkowania i cech pływaków. d) Ustalenie/uzgodnienie kryteriów dla warunków badawczych (zbliżonych do rzeczywistych), wytrzymałościowych, stabilności itp. 2. Badania teoretyczne komputerowe (symulacja komputerowa) f) Wykonanie symulacji komputerowych w celu prognozy stanu naprężenia i odkształcenia konstrukcji pływaków lub ich części na działanie obciążeń statycznych lub dynamicznych. g) Ocena trwałości (odporności chemicznej). h) Ocena właściwości hydrodynamicznych pływaków. i) Ocena stabilności pływania pływaków. j) Analiza wyników badań, rekomendacje do rozwiązań konstrukcyjnych. 3. Opracowanie Stanowiska badawczego, program badawczych c) Opracowanie konstrukcji stanowiska badawczego dla przeprowadzenia badań w skali 1:10 (wstępnie) wg ustalonych kryteriów. d) Opracowanie programu badań modeli fizycznych prototypów pływaków w skali 1:10. 4. Badania laboratoryjne d) Badanie laboratoryjne agresywności chemicznej środowisk zewnętrznych w stosunku do materiałów przewidzianych dla pływaków. e) Badania trwałości, mrozoodporności, wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie lub zginanie, nasiąkliwości etc. dla próbek pływaków z różnych materiałów, w tym betonowych i stalowych. f) Analiza wyników badań, rekomendacje do rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych. 5. Badania prototypów w skali 1:10 e) Wykonanie badań wypornościowych dla podanych modeli prototypów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (wg ustalonych kryteriów) w różnych środowiskach . f) Badanie właściwości hydrodynamicznych dla podanych modeli fizycznych pływaków w skali 1:10 (wstępnie) w warunkach laboratoryjnych. g) Eksperymentalna ocena stabilności pływania modeli pływaków. Analiza wyników badań, rekomendacje do rozwiązań konstrukcyjnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3281 Mon, 23 Apr 2018 17:46:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3281 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/2018 dotyczące wyboru podwykonawcy w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej technologii przetopu ubogich rud manganowych w kierunku otrzymania wysokowęglowego żelazomanganu i krzemomanganu.]]> Przedmiotem zamówienia jest wybranie podwykonawcy, który przeprowadzi prace badawczo-rozwojowe zmierzające do opracowania innowacyjnej technologii przetopu ubogich rud manganowych w kierunku otrzymania wysokowęglowego żelazomanganu i krzemomanganu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3278 Mon, 23 Apr 2018 17:03:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3278 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 06/04/2018 - usługi Badanie prototypów oświetlenia na szczelność]]> Badanie szczelności oprawy oświetleniowej wg. klasy IP65 Ze względu na wieloetapowość projektu oraz charakter prac badawczych Zamawiający nie wyklucza wielokrotnego powtórzenia badań. Wycena powinna uwzględniać wielokrotność badań w okresie trwania projektu. Zamawiający zakłada zlecenie nie więcej niż 9 badań. KODY CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106447 Mon, 23 Apr 2018 16:58:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106447 <![CDATA[Ekspert ds. opracowania konstrukcji, zagadnień technicznych i technologicznych w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych]]> Przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Eksperta ds. opracowania konstrukcji, zagadnień technicznych i technologicznych w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach Projektu „Technologia produkcji chmielu wykorzystująca innowacyjną konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin” . Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1099137 Mon, 23 Apr 2018 15:47:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1099137 <![CDATA[Wykonanie ekspertyzy dotyczącej sposobów modyfikacji powierzchni toru prądowego do kontaktu z izolacją oraz ekspertyzy dotyczącej efektów naskórkowych i wypierania prądu.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej sposobów modyfikacji powierzchni toru prądowego do kontaktu z izolacją oraz ekspertyzy dotyczącej efektów naskórkowych i wypierania prądu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103416 Mon, 23 Apr 2018 14:50:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103416 <![CDATA[Z-CBR-6-2018 Wykonanie usług badawczych współczynnika pochłaniania dźwięku]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługi badawczej na rzecz Zamawiającego polegającej na: wykonaniu cyklu usług pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku oraz równoważnej powierzchni dźwiękochłonnej materiałów, układów materiałów, gotowych wyrobów dźwiękochłonnych oraz mebli biurowych wraz z merytorycznym wsparciem specjalistycznym w zakresie interpretacji wyników badań. Program obejmuje wykonanie co najmniej 10 badań współczynnika pochłaniania dźwięku w rurze impedancyjnej oraz 20 badań współczynnika pochłaniania dźwięku/równoważnej powierzchni dźwiękochłonnej w komorze pogłosowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106219 Mon, 23 Apr 2018 11:19:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106219