Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Oct 2018 04:29:05 +0200 <![CDATA[Wyłonienie Podwykonawcy Projektu Badawczo-Rozwojowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Podwykonawcy Projektu ds. Badawczo-Rozwojowych na okres jego przygotowania, realizacji i rozliczenia. Planowany jest Projekt pt: "Opracowanie algorytmu rekonstrukcji widm optycznych pikseli obrazu na podstawie dostępnych punktów pomiarowych, kalibracja metody na podstawie danych z kamer hiperspektralnych oraz testy na własnej infrastrukturze obliczeniowej". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10485 Wed, 17 Oct 2018 22:47:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10485 <![CDATA[Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu - nawiewnika doprowadzającego oczyszczone powietrze do wnętrza hal produkcyjnych z regulowanym kierunkiem wyrzutu powietrza.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego wyrobu, w postaci nawiewnika doprowadzającego oczyszczone powietrze do wnętrza hal produkcyjnych z regulowanym kierunkiem wyrzutu powietrza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10477 Wed, 17 Oct 2018 21:40:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10477 <![CDATA[Zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R na potrzeby firmy ZUL SZCZYTNO]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych polegających na określeniu możliwości oraz skuteczności pomiaru miąższości pozyskanego drewna w drzewostanach starszych świerkowych co spowoduje doprecyzowanie przez producentów głowic i i oprogramowania w maszynach wielooperacyjnych do pozyskiwania drewna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10479 Wed, 17 Oct 2018 20:53:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10479 <![CDATA[Nabór na stanowisko „Ekspert ds. detergentów”]]> W ramach niniejszego postępowania ofertowego C.T. SERVICE Sp. z o.o. dokona wyboru Wykonawcy na stanowisko „Ekspert ds. detergentów" w projekcie pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii laserowego zabezpieczania antypoślizgowego powierzchni podłóg oraz doczyszczania i odkamieniania powierzchni metodą ultradźwięków” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143915 Wed, 17 Oct 2018 15:56:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143915 <![CDATA[Nabór na stanowisko „Konsultant naukowy ds. detergentów”]]> W ramach niniejszego postępowania ofertowego C.T. SERVICE Sp. z o.o. dokona wyboru Wykonawcy na stanowisko „Konsultant naukowy ds. detergentów" w projekcie pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii laserowego zabezpieczania antypoślizgowego powierzchni podłóg oraz doczyszczania i odkamieniania powierzchni metodą ultradźwięków” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143911 Wed, 17 Oct 2018 15:51:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143911 <![CDATA[Osobiste świadczenie usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w ramach stanowiska: Pracownik naukowo-techniczny, na potrzeby realizacji projektu związanego z opracowaniem prototypu urządzenia i technologii , służących do identyfikacji, monitorowania i analizy zachowań osób znajdujących się w budynkach oraz na terenach zamkniętych]]> Zapytanie ofertowe dot. osobistego świadczenia przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w ramach stanowiska: Pracownik naukowo-techniczny, na potrzeby realizacji projektu pt. "Opracowanie prototypu urządzenia i technologii inMonit, służących do identyfikacji, monitorowania i analizy zachowań osób znajdujących się w budynkach oraz na terenach zamkniętych" w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, 1.2 Badania celowe, współfinansowanego przez Lubelską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – projekt RPLU.01.02.00-06-0078/16. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143896 Wed, 17 Oct 2018 15:48:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143896 <![CDATA[Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Recenzenta opisu informacji o zawodach]]> Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisów informacji o zawodach” (dalej Recenzent) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów reprezentujących różne, niepowiązane miejsca pracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143562 Wed, 17 Oct 2018 15:38:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143562 <![CDATA[Eksperckie usługi doradcze w zakresie badań przedklinicznych dotyczące badań toksyczności rozwojowej i reprodukcyjnej kandydata na lek OATD-01.]]> Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci konsultacji i porad eksperckich dotyczących badań przedklinicznych obejmujących badania toksyczności rozwojowej i reprodukcyjnej (DART) dla kandydata na lek OATD-01. Zamówienie obejmuje: • zaprojektowanie programu badań przedklinicznych DART, • zaprojektowanie protokołów poszczególnych badań DART, • analiza i interpretacja wyników poszczególnych badań, • analiza i interpretacja slajdów histopatologicznych, • weryfikacja raportów badań DART, • weryfikacja rozdziałów Broszury Badacza opisujących wyniki badań przedklinicznych, • monitorowanie badań prowadzonych przez firmę CRO na zlecenie Zamawiającego, • przeprowadzenie audytu ośrodka badawczego, w którym będą realizowane badania, Zamawiający przewiduje zapotrzebowanie na usługę doradczą i ekspercką w wymiarze ok. 2000 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej szacowanej liczby roboczogodzin, wskazanej powyżej. Ekspert nie jest uprawniony do występowania do Zamawiającego z roszczeniami o wykorzystanie pełnej szacowanej liczby roboczogodzin i uzyska wynagrodzenie tylko i wyłącznie za roboczogodziny zlecone przez Zamawiającego i wykonane. Czas trwania umowy: od momentu podpisania do 30/06/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10459 Wed, 17 Oct 2018 14:50:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10459 <![CDATA[Opracowanie algorytmu monitorowania silosa do przechowywania biomasy pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie algorytmu monitorowania silosa do przechowywania biomasy pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przedmiot projektu będzie realizowany pod adresem: Mig-Tech Sp. z o.o. ul. Rynek Im. Jana Pawła II nr 12 42-100 Kłobuck https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10456 Wed, 17 Oct 2018 14:31:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10456 <![CDATA[Zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R na potrzeby firmy DREWPOL SP. Z O.O. SP. KOM]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych polegających na określeniu możliwości oraz skuteczności pomiaru miąższości pozyskanego drewna w drzewostanach starszych sosnowych co spowoduje doprecyzowanie przez producentów głowic i i oprogramowania w maszynach wielooperacyjnych do pozyskiwania drewna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10448 Wed, 17 Oct 2018 12:55:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10448 <![CDATA[Lider zespołu programistów – Projektant systemów]]> Przeprowadzenie warunkowej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Lidera zespołu programistów – Projektanta systemów w ramach Projektu „Innowacyjna platforma wsparcia lekarza-radiologa z funkcją wspierania identyfikacji patologii w obrębie trzustki, wątroby i płuc” - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10435 Wed, 17 Oct 2018 09:57:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10435 <![CDATA[Główny Specjalista Radiolog]]> Przeprowadzenie warunkowej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Głównego Specjalisty Radiologa w ramach Projektu „Innowacyjna platforma wsparcia lekarza-radiologa z funkcją wspierania identyfikacji patologii w obrębie trzustki, wątroby i płuc” - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10433 Wed, 17 Oct 2018 09:34:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10433 <![CDATA[Główny Badacz]]> Przeprowadzenie warunkowej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Głównego Badacza w ramach Projektu „Innowacyjna platforma wsparcia lekarza-radiologa z funkcją wspierania identyfikacji patologii w obrębie trzustki, wątroby i płuc” - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10432 Wed, 17 Oct 2018 09:31:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10432 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 26/POIR/4.1.4/2018 usługa badawcza "Symulacja obciążeń prądowych przewodów napowietrznych w warunkach laboratoryjnych”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Ograniczenie strat przesyłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych 110 kV poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz technologii produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych” w ramach Działania 4.1.4. „Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na wykonaniu symulacji obciążeń prądowych przewodów napowietrznych w warunkach laboratoryjnych. Na podstawie symulacji zostanie wyznaczona temperatura, rezystancja oraz obciążalność prądowa wybranych konstrukcji niskostratnych przewodów napowietrznych, które zostaną bezpośrednio porównane do odpowiadającym im konstrukcji przewodów tradycyjnych typu AFL. Uzyskane wyniki pozwolą wyznaczyć, w warunkach laboratoryjnych, różnice w stratach energii elektrycznej występujących przy różnym poziomie obciążenia prądowego (zasilanie prądem stałym, zmiennym). Usługa badawcza wchodzi w zakres badań przemysłowych pt.: Wykonanie symulacji warunków eksploatacji przewodów dla wybranych przypadków linii dystrybucyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143719 Wed, 17 Oct 2018 09:30:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143719 <![CDATA[Badacz]]> Przeprowadzenie warunkowej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Badacza w ramach Projektu „Innowacyjna platforma wsparcia lekarza-radiologa z funkcją wspierania identyfikacji patologii w obrębie trzustki, wątroby i płuc” (tytuł roboczy) - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10431 Wed, 17 Oct 2018 09:26:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10431 <![CDATA[Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji na Mazowszu, w tym cyfryzacji]]> 1. Identyfikacja wąskich gardeł dla dyfuzji innowacji w regionie, z uwzględnieniem nowego podziału statystycznego Mazowsza na NUTS 2. 2. Konsekwencje wąskich gardeł dla regionalnego systemu innowacji. 3. Możliwości zarządzania wąskimi gardłami przez uczestników regionalnego systemu innowacji, w tym przez: - władze Mazowsza, - instytucje otoczenia biznesu; - uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe; - przedsiębiorców; - samorząd lokalny. 4. Analiza barier w zakresie cyfryzacji regionu. 5. Rekomendacje dla Samorządu Mazowsza w zakresie zwiększenia efektywności procesu przedsiębiorczego odkrywania, w tym: - zasad funkcjonowania grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji regionu; - zasad funkcjonowania Mazowieckiej Rady Innowacyjności. 6. Rekomendacje dla Samorządu Mazowsza w zakresie możliwości zapobiegania wąskim gardłom dla dyfuzji innowacji w regionie, z uwzględnieniem nowego podziału statystycznego Mazowsza. 7. Wnioski z przeprowadzonej analizy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143720 Wed, 17 Oct 2018 09:26:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143720 <![CDATA[Przeprowadzenie badań z zakresu oceny mikrostrukturalnej elementów drukowanych w technologii 3D]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej w zakresie badania materiału ALSi10Mg. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie poniższych usług badawczych dla 12 wydruków wykonanych dla każdej 7 próbek proszku: 1) Ocena mikrostrukturalna elementu drukowanego wraz z niezbędną obróbką mechaniczną dostarczonych próbek: a) Minimalna gęstość materiału wynosząca 99.9% b) Brak ciągłości wewnętrznej (porowatość, brak przetopu, nie przetopiony pył, pęknięcia) 0.1% maximum c) Mikrostruktura (rozmiar ziarna i morfologia) maksymalna wielość ziarna na poziomie 10 mikronów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10427 Tue, 16 Oct 2018 23:40:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10427 <![CDATA[Przebadanie własności materiałowych elementów wykonanych w druku 3D po wykonaniu HIP i/lub obróbki termicznej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej w zakresie badania materiału ALSi10Mg. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie poniższych usług badawczych dla 30 próbek na każdy typ badania: 1) Własności materiałowe po wykonaniu HIP i/lub obróbki termicznej wraz z niezbędną obróbką mechaniczną dostarczonych próbek: a) Skład chemiczny zgodnie z ASTM E3061 – 17 lub ASTM E1251 - 17a a) Mikrostruktura (rozmiar ziarna i morfologia, mikro segregacja składu) 10 mikronów max, wyrównany, minimalna segregacja b) Wytrzymałość doraźna materiału w warunkach normalnych oraz w temperaturach -67F, 71F, 200F, 300F, 400F (granica plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, moduł Younga, maksymalne wydłużenie, współczynnik Poissona) zgodnie z MT24, ASTM E8/E8M-16 c) Wytrzymałość zmęczeniowa materiału w warunkach normalnych oraz w wysokich temperaturach -67F, 71F, 200F, 300F, 400F dla liczby cykli 103 i 107 częstotliwości testu do 60Hz dla R=-1 {wytrzymałość zmęczeniowa nisko i wysoko cyklowa} d) Odporność na pękanie i prędkość pękania w temperaturze otoczenia zgodnie z NASGRO) e) Własności fizyczne (gęstość, przewodność cieplna, pojemność cieplna, współczynnik rozszerzalności termicznej) w funkcji temperatur {-67F, 71F, 200F, 300F, 400F} f) Wpływ chropowatości na własności wytrzymałości doraźnej (granica plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, moduł Younga, maksymalne wydłużenie) materiału {chropowatość procesu wytwarzania, chropowatość po obróbce powierzchniowej, chropowatość po obróbce mechanicznej skrawaniem} w temperaturze otoczenia {71F} - maksymalnie 25% różnicy w stosunku do w pełni obrobionego g) Wpływ grubości części na własności wytrzymałości doraźnej (granica plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, moduł Younga, maksymalne wydłużenie) materiału {próbki wycięte ze ścian: grubej i cienkiej} 35 % maksymalnego obciążenia próbek wykonanych z cienkich elementów w porównaniu do próbek wykonanych z grubych elementów w temperaturze otoczenia {71F}. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10426 Tue, 16 Oct 2018 23:35:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10426 <![CDATA[Kompleksowe przebadanie próbek proszku metalicznego do druku 3D]]> W ramach zamówienia przeprowadzonych będzie 7 identycznych badań wylistowanych poniżej dla 7 różnych próbek proszku: a) Skład chemiczny proszku metalu i poziom jego zanieczyszczenia zgodnie z normami z ASTM E3061 – 17 lub ASTM E1251 - 17a b) Charakterystyka technologiczna proszku w zakresie: (1) gęstości 1.25-1.27 g/cm^3 norma ASTM B212 – 17 (2) minimalnego płynięcia 30 sekund/50 gram norma ASTM B213 – 17, (3) średnicy pyłu i jej statystycznej dystrybucji – mesh 325, normy ASTM B214 – 16, ASTM B822 – 17 c) Morfologia pyłu sferycznego d) Ilość porowatości gazowej z procesu produkcji pyłu zawartej w pyle (porowatość gazowa 0.75% max, zdjęcia optyczne (M=100x) z pięciu różnych lokalizacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10425 Tue, 16 Oct 2018 23:24:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10425 <![CDATA[Wykonanie badań analizy termicznej proszku metalicznego]]> Wykonanie kompleksowych analiz termicznych {lub ekwiwalentnych} w oparciu o dostarczone próbki w celu określenia punktu transformacji fazowej materiału. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10424 Tue, 16 Oct 2018 23:15:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10424 <![CDATA[Opracowanie nowego innowacyjnego napędu promieniowego (odśrodkowego) do okapów kuchennych]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego wyrobu, w postaci napędu promieniowego (odśrodkowego) do okapów kuchennych - wentylatora - charakteryzującego się w stosunku do rozwiązań obecnie znanych i stosowanych, podwyższoną sprawnością, niską hałaśliwością i wysoką technologicznością (optymalizacja wytwarzania). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10419 Tue, 16 Oct 2018 21:58:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10419 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/B/10/2018/KC]]> - przeprowadzenie wymaganych badań wytrzymałościowych w laboratoriach w tym badania statycznej wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie oraz udarności, - przeprowadzenie badań i określenie charakterystyk wytrzymałościowych materiałów, również po obróbkach, - certyfikacja nowych wyrobów/konstrukcji inteligentnych systemów zarządzania gotówką na zgodność z normami krajowymi i europejskimi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10415 Tue, 16 Oct 2018 20:41:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10415 <![CDATA[Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania technologii blockchain (Zapytanie Ofertowe nr 01-10-2018)]]> Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przygotowane w ramach realizacji zasady konkurencyjności zgodnie z regulaminem konkursu dla działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający zleci przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania blockchain. Zadania obejmujące przedmiot zamówienia będą realizowane w ramach projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace badawczo rozwojowe obejmują łącznie 7 etapów. Planowany czas realizacji prac wynosi 30 miesięcy a termin rozpoczęcia projektu został zaplanowany na marzec 2019 W ramach badań przemysłowych planuje się zrealizować 3 etapy. Etap B1 – realizacja środowiska testowego dla platformy blockchain (BCN). Etap B2 – opracowanie funkcjonalności emisji i obrotu tokenami. Etap B3 – opracowanie funkcjonalności smart kontraktów. W ramach prac rozwojowych planuje się zrealizować 4 etapy. Etap R1 – wdrożenie platformy testowej w środowisku docelowym. Etap R2 – wdrożenie funkcjonalności tokenów. Etap R3 – wdrożenie funkcjonalności smart kontraktów. Etap R4 – końcowe testy akceptacyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10380 Tue, 16 Oct 2018 20:32:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10380 <![CDATA[Wykonanie testów destrukcyjnych dla elementów stalowych celem zapisania sygnałów wzorcowych emisji akustycznej]]> Wykonanie testów destrukcyjnych dla elementów stalowych celem zapisania sygnałów wzorcowych emisji akustycznej. W ramach zlecenia należy w ciągu maksymalnie 90 dni przeprowadzić minimum 10 testów zniszczeniowych próbek stalowych, a także minimum 4 testy cieplne próbek stalowych skorodowanych w różnym stopniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143659 Tue, 16 Oct 2018 20:02:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143659 <![CDATA[przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w związku z planowanym do realizacji projektem pt. „System Inteligentnego Monitorowania Produktów Spożywczych przez Indywidualnych Konsumentów (FOODi)” w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10410 Tue, 16 Oct 2018 18:52:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10410 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE BADAWCZE]]> 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi badawczej polegającej na pracach przy recepturach. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2018_12_SUBPL badania ostateczne.pdf" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10407 Tue, 16 Oct 2018 17:09:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10407 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/AII/2018 dotyczące wyboru podwykonawcy [specjalistów w zakresie transformacji danych, machine learning i implementacji systemów informatycznych] na realizację usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu pn: „Budowa platformy AI Investments opartej na algorytmach sztucznej inteligencji dla zaawansowanych strategii inwestycyjnych”.]]> W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, spółka AI Investment Sp. z o.o. pragnie wyłonić podwykonawcę prac rozwojowych – instytucję dysponującą zespołem specjalistów w zakresie transformacji danych, machine learning i implementacji systemów informatycznych w ramach projektu pn: „Budowa platformy AI Investments opartej na algorytmach sztucznej inteligencji dla zaawansowanych strategii inwestycyjnych”. Podwykonawstwo dotyczy usługi analizy i implementacji metod transformacji danych oraz opracowania i implementacji modeli machine learning i reinforcement learning. Podwykonawca będzie odpowiedzialny za realizację 1 z 2 etapów prac rozwojowych lub łącznie 2 etapów prac rozwojowych projektu: Etap 2: Implementacja transformacji danych i modelu danych według przygotowanego projektu; Etap 3: Implementacja sieci neuronowych i algorytmu reinforcement learning według przygotowanego projektu. Implementacja generycznego frameworku do uruchamiania sieci neuronowych. Zamawiający zastrzega wybór jednego podwykonawcy do 2 etapów badawczych lub też jednego podwykonawcy do etapu 2 prac badawczych i jednego podwykonawcy do realizacji etapu 3 prac badawczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10401 Tue, 16 Oct 2018 16:48:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10401 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/2018 z dnia 16.10.2018 r. dotyczące zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Team manager ds. machine learning”]]> Przedmiot zamówienia stanowi zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisko „Team manager ds. Machine Learning” w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10398 Tue, 16 Oct 2018 16:27:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10398 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE BADAWCZE]]> 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi badawczej. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2018_12_FCA badania ostateczne.pdf" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10404 Tue, 16 Oct 2018 16:27:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10404 <![CDATA[Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowanie koncepcji wykorzystania technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR) do zarządzania infrastrukturą suwnic i wspomagania procesu odbioru odlewów oraz wykonanie projektu części programowej i sprzętowej]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej w postaci opracowania koncepcji wykorzystania technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR) do zarządzania infrastrukturą suwnic i wspomagania procesu odbioru odlewów oraz wykonanie projektu części programowej i sprzętowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10402 Tue, 16 Oct 2018 16:02:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10402 <![CDATA[Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania wytycznych dla kwalifikowania materiałów wsadowych w postaci piasku, przetwarzanych w drukarce 3D przystosowanej do wytwarzania form i rdzeni odlewniczych]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej w postaci opracowania wytycznych dla kwalifikowania materiałów wsadowych w postaci piasku, przetwarzanych w drukarce 3D przystosowanej do wytwarzania form i rdzeni odlewniczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10399 Tue, 16 Oct 2018 15:56:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10399 <![CDATA[Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania projektu prototypowego urządzenia wykorzystującego metody RAM (Resonant Acoustic Method) do identyfikacji wad wewnętrznych odlewów żeliwnych oraz oceny skuteczności sferoidyzacji]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej w postaci opracowania projektu prototypowego urządzenia wykorzystującego metody RAM (Resonant Acoustic Method) do identyfikacji wad wewnętrznych odlewów żeliwnych oraz oceny skuteczności sferoidyzacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10308 Tue, 16 Oct 2018 15:47:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10308 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 16.10.2018 r. dotyczące zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Kierownik B+R”]]> Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi: zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisko „Kierownik B+R” w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10396 Tue, 16 Oct 2018 15:39:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10396 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 16.10.2018 r. dotyczące wykonania usługi badawczej obejmującej prace programistyczne z użyciem języka JAVA oraz technologii pokrewnych]]> Zakres usługi badawczej obejmuje m.in.: ⎯ Prace programistyczne z użyciem języka JAVA oraz technologii pokrewnych w obszarze rozwiązań lokalizacyjnych. ⎯ Weryfikację funkcjonowania wypracowanych elementów rozwiązania. ⎯ Określenie obszarów wymagających poprawy, przetestowanie i zrecenzowanie opracowanych funkcjonalności Kod CPV: 73200000-4 usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10379 Tue, 16 Oct 2018 15:29:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10379 <![CDATA[Opracowanie prototypu robota dla robót parkieciarsko-cyklinarskich dla firmy MARCO PARKIET Marek Dziewit]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prototypu robota wykonującego niektóre czynności przy robotach o charakterze parkieciarsko-cyklinarskich. Robot powinien samodzielnie wykonywać olejowanie lub woskowanie powierzchni drewnianych. Specyfikacja techniczna: 1) robot powinien jeździć po podłodze na zasadzie pracy odkurzacza, 2) robot powinien rozprowadzać olej lub olejwosk po płaszczyźnie poziomej bez konieczności przenoszenia przez użytkowania, 3) pojemniki zawierające olej łatwe w demontażu i czyszczeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10388 Tue, 16 Oct 2018 15:14:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10388 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 z dnia 16/10/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących badań: Opracowania i analizy algorytmów opartych o sieci neuronowe do rozpoznawania pisma odręcznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143553 Tue, 16 Oct 2018 14:02:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143553 <![CDATA[Wykonanie usług badawczych dotyczących części prac badawczych w ramach projektu Budowa i walidacja demonstracyjnej instalacji do galwanizacji wyrobów stalowych, obejmującej innowacyjną metodę inhibicji korozji, adhezji tworzyw polimerowych oraz system oczyszczania ścieków ograniczający zużycie surowców chemicznych przy wykorzystaniu metody elektroflotacji z odzyskiem wody technologicznej.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczych dotyczących części prac badawczych w ramach projektu pn. jak wyżej przez podwykonawcę - uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10325 Tue, 16 Oct 2018 14:00:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10325 <![CDATA[Wykonanie zleconych prac badawczych - w tym opieka techniczna nad projektem badawczym]]> Firma SaneChem Sp. z o.o. zatrudni na podstawie umowy zlecenie na okres od 12-11-2018 do 30.04.2020 na podstawie umowy-zlecenie pracownika naukowego z tytułem magistra lub doktora. Konieczne jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie technologii chemicznej, syntezy chemicznej oraz szeroko pojętej analizy chemicznej. Zaangażowanie 12 tygodniowo. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania części prac związanych z projektem w formie zdalnej poprzez dostęp do programu zarządzającego LIMS CS17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143472 Tue, 16 Oct 2018 13:20:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143472