Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:22:14 +0100 <![CDATA[Zakup usługi badawczej polegającej na wykonaniu projektu wirtualnego oraz pełnej dokumentacji technicznej dla komory normobarycznej dla zwierząt.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na wykonaniu projektu wirtualnego oraz pełnej dokumentacji technicznej dla komory normobarycznej dla zwierząt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26952 Fri, 06 Dec 2019 17:10:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26952 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Szybka ścieżka” dla firmy OPUS STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa dla firmy OPUS STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału zapytania ofertowego, obejmuje wykonanie usługi dotyczącej projektu : "Stworzenie systemu oceny intencji i reakcji afektywnych w rozmowie na podstawie wskaźników paralingwistycznych oraz analizy treści rozmowy z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego oraz analizy języka naturalnego.”, która obejmuje Zadanie 1 Określenie wektora dystynktywnych i istotnych cech, w tym cech głębokich: Spośród wielu znanych cech sygnału mowy (MFCC, Δ+ΔΔMFCC, ZCR, energia sygnału, Perceptual Linear Prediction Coefficients, GFCC i inne) i transkrypcji (n-gramy, skip-gramy, bag-of-words, word embedding i inne) wybrać zestaw, który najlepiej reprezentuje cechy podkreślające badane emocje i pozwoli na osiągnięcie najlepszych wyników klasyfikacji emocji (bądź ekwiwalentnej metody regresji emocji). Oprócz cech eksperckich, dodatkowo należy przeanalizować możliwości użycia cech głębokich. Opracowanie metod pozwalających na odczyt danych oraz ekstrakcję wybranych cech. Metody powinny uwzględniać analizę wielu emocji, ewaluowane będą natomiast na zestawie pięciu wybranych emocji. Zadanie 2 Opracowanie metod analizy języka naturalnego: Opracowanie metod specyficznych dla oceny afektu, np. analiza powtarzalności języka, częstości używanych sformułowań oraz integracja ze słownikami walencyjnymi, ekstrakcja złożonych cech z transkrypcji nagrań dostarczonych przez klienta. Zadanie 3 Opracowanie metod ekstrakcji cech paralingwistycznych z nagrań: Zjawiska paralingwistyczne (zająknięcia, odchrząknięcia, zaśmiania) są instrumentalne dla oceny zarówno afektu jak i intencji. Należy opracować metody wykrywania, klasyfikacji i oceny zjawisk paralingwistycznych na podstawie odpowiednio oznaczonego i spreparowanego przez zleceniodawcę korpusu nagrań. Zadanie 4 Opracowanie metod oceny afektu: Prace eksperymentalne dotyczące budowania i trenowania modeli z podziałem na modelowanie lingwistyczne, akustyczne i wielomodalne. W trakcie prac powinny powstać i zostać porównane różne architektury sieci neuronowych (oparte o CNN, RNN, sieci z uwagą i inne) oraz innych, wybranych modeli wykorzystujących uczenie maszynowe (SVM, lasy losowe i inne dla sygnałów, LDA, NMF i inne dla języka naturalnego), a także autorskie podejścia, opracowane na potrzeby adresowanego zagadnienia technologicznego. Zadanie 5 Analiza jakości oceny: Opracowane modele powinny zostać ocenione na danych testowych i treningowych, a także porównane z wynikami opublikowanymi w literaturze naukowej, w oparciu o metryki zdefiniowane zarówno przez zleceniobiorcę, jak i przez zleceniodawcę. Celem projektu jest Opracowanie metod oceny afektu z nagrań mowy i ich transkrypcji. Metody oceny powinny być oparte na współczesnych metodach uczenia maszynowego i pozwalać na zwiększanie jakości oceny w przyszłości, w oparciu o zwiększające się dostępne zbiory danych uczących. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w wyniku przeprowadzenia powyższych badań będzie zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji technicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26951 Fri, 06 Dec 2019 17:07:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26951 <![CDATA[Realizacja prac badawczych z obszaru analizy obrazu, wnioskowania aproksymacyjnego, analizy danych zgranulowanych i uczenia maszynowego.]]> Zlecenie prac badawczych z obszaru analizy obrazu, wnioskowania aproksymacyjnego, analizy danych zgranulowanych i uczenia maszynowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26893 Fri, 06 Dec 2019 16:21:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26893 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi badawczej w ramach Programu „Szybka ścieżka” dla firmy Alkor sp. z o.o.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza dla firmy Alkor sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału zapytania ofertowego, obejmuje: Zakładane są następujące parametry podstawowej konstrukcji pływającej platformy dokującej: A. Wymiary główne: • długość całkowita (L): 50,00 m - 70,00 m, • szerokość (B): 20,00 m - 40,00 m, • wysokość platformy (H): 4,00 m - 6,00 m, B. Udźwig platformy: 3000 t - 5000 ton. C. Głębokość akwenu w miejscu posadowienia platformy do 11 m. D. Materiał – stal NW. 1) Studium wykonalności zadania polegającego na opracowaniu koncepcji dokowania z wykorzystaniem platform SPMT na jednostce typu pływająca platforma dokująca wraz z uwzględnieniem transportu zadokowanych konstrukcji a. Wykonanie projektu wstępnego konstrukcji pływającej platformy dokującej przystosowanej do dokowania i transportu konstrukcji z wykorzystaniem platform SPMT. b. Wykonanie analizy MES (metoda elementów skończonych) konstrukcji pływającej platformy dokującej. c. Symulacja dokowania na platformach SPMT konstrukcji pływających i innych wielkogabarytowych konstrukcji inżynierskich: i. w przypadku transportu z lądu na pływającą platformę dokującą, ii. w przypadku transportu z pływającej platformy dokującej na ląd. d. Symulacja transportu na pływającej platformie dokującej. e. Określenie sposobu podparcia konstrukcji na pływającej platformie dokującej w celu zapewnienia bezpiecznego wydokowania konstrukcji. f. Określenie wymagań konstrukcyjnych dla kładki łączącej pływającą platformę dokującą z nabrzeżem. g. Określenie sposobu podparcia na pływającej platformy dokującej konstrukcji kładki. h. Określenie procedury balastowania dla transportowanych na platformach SPMT konstrukcji. 2) Prace projektowe pływającej platformy dokującej i projekt kładki a. Wykonanie projektu technicznego (klasyfikacyjnego) pływającej platformy dokującej b. Wykonie projektu technicznego kładki. c. Wykonanie informacji o stateczności dla pływającej platformy dokującej. d. Opracowanie instrukcji dokowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26940 Fri, 06 Dec 2019 16:07:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26940 <![CDATA[Usługi badawcze w ramach projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie: prowadzenie prac rozwojowych nad „ekokalkulatorem” z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej oraz umów licencyjnych organizację i koordynację badań realizowanych przez jednostki Uczelni, nad „ekokalkulatorem” który jest częścią integralną projektu „ekoPOSytywni" ; współtworzenie systemu w oparciu o stronę programistyczną do zarządzania właściwą oceną badanego przedmiotu;  przekazanie praw autorskich do wypracowanych rezultatów Wstępna wycena wartości prac w ramach zamówienia - 150 000 zł. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26928 Fri, 06 Dec 2019 15:39:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26928 <![CDATA[Świadczenie usługi eksperckiej polegającej na przygotowaniu obliczeń dotyczących wpływu zanieczyszczenia powietrza na absencję chorobową Małopolan oraz współpracy merytorycznej eksperta w trakcie realizacji raportu z badania]]> Przedmiot zamówienia stanowi usługa ekspercka polegająca na przygotowaniu obliczeń dotyczących wpływu zanieczyszczenia powietrza na absencję chorobową Małopolan oraz współpracy merytorycznej eksperta w trakcie realizacji raportu z badania. Świadczenie usług eksperckich polegać będzie na konsultacjach założeń metodologicznych, wsparciu w zakresie doboru źródeł do analizy, przygotowaniu analizy wpływu zanieczyszczenia powietrza na absencję chorobową Małopolan (w ujęciu powiatów, w latach 2015-2018), przygotowaniu opisu uzyskanych wyników oraz aktywnym doradztwie w trakcie opracowywaniu raportu z badania wpływu zanieczyszczenia powietrza na rozwój gospodarczy Małopolski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221683 Fri, 06 Dec 2019 15:28:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221683 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_1.1.1/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. na wybór wykonawcy usługi badawczo – rozwojowej mającej na celu zaprojektowanie rozwiązań wspierających działanie projektowanych urządzeń.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo - rozwojowej polegającej na zaprojektowaniu rozwiązań wspierających działanie projektowanych urządzeń w ramach projektu pn. „System do automatycznego patrolowania i monitorowania infrastruktury kolejowej ", którego celem jest opracowanie systemu składającego się z bezzałogowego statku powietrznego wykorzystującego aparaturę pomiarową oraz infrastrukturę naziemną służącą do obsługi BSP, których zadaniem będzie efektywne i w pełni zautomatyzowane patrolowanie i monitorowanie stanu sieci infrastruktury kolejowej pod kątem jej zużycia, awarii, a także potencjalnych niebezpieczeństw mogących zagrozić bezpieczeństwu ruchu kolejowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26937 Fri, 06 Dec 2019 15:20:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26937 <![CDATA[Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie projektu kompleksowego systemu zdalnego opomiarowania wentylatorów produkowanych przez Nyborg-Mawent S.A.]]> W ramach zapytania Zamawiający zleci podwykonawcy prace badawcze z zakresu projektu kompleksowego systemu zdalnego opomiarowania wentylatorów przemysłowych. Poprzez System rozumiane jest kompleksowe i udokumentowane rozwiązanie składające się z: - części hardware zawierającej projekt urządzenia bądź wybrane konkretne urządzenie dostępne na rynku spełniające wymagania techniczne jak i optymalne cenowo dla seryjnego wykorzystania -części software odpowiedzialnej za przekazywanie danych z urządzenia na serwer, oprogramowanie wraz z bazą danych do prezentacji danych (portal) jak i oprogramowania napisanego na urządzenie dla odpowiedniego przetwarzania danych i wysyłania na serwer - wyspecyfikowania czujników kompatybilnych z urządzeniem dla seryjnego wykorzystania - testów działania całego systemu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26935 Fri, 06 Dec 2019 15:16:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26935 <![CDATA[Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia na stanowisku „Pracownik ds. technicznych, analizy i archiwizacji danych pomiarowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy umowy zlecenia na stanowisku Pracownik ds. technicznych, analizy i archiwizacji danych pomiarowych 1. Przewidywany czas trwania umowy: 17 miesięcy 2. Przewidywany miesięczny wymiar czasu pracy – 80 godzin 3.Liczba osób – 1 4. Nadzór merytoryczny nad właściwą realizacją umowy pełni Kierownik Projektu 5. Wykonawca umowy będzie miał możliwość konsultowania pracy z Kierownikiem Projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221720 Fri, 06 Dec 2019 15:12:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221720 <![CDATA[Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia na stanowisku „Pracownik ds. technicznych, analizy i archiwizacji danych pomiarowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy umowy zlecenia na stanowisku Pracownik ds. technicznych, analizy i archiwizacji danych pomiarowych 1. Przewidywany czas trwania umowy: 17 miesięcy 2. Przewidywany miesięczny wymiar czasu pracy – 80 godzin 3.Liczba osób – 1 4. Nadzór merytoryczny nad właściwą realizacją umowy pełni Kierownik Projektu 5. Wykonawca umowy będzie miał możliwość konsultowania pracy z Kierownikiem Projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221702 Fri, 06 Dec 2019 14:36:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221702 <![CDATA[Zaprojektowanie innowacyjnej modułowej konstrukcji obiektu budowlanego (wiaty) różnego zastosowania, integrującego funkcje powierzchni fotowoltaicznej z innym zastosowaniem użytkowym]]> Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie prac badawczych, których założeniem wyłonienie odpowiednich tworzyw sztucznych z recyklingu do wykonania łączników wraz z opracowaniem systemu konstrukcji nośnej oraz prostego sposobu jej montażu, przeznaczonej do instalacji zestawu modułów fotowoltaicznych. Zakłada się instalację wskazanego obiektu bez używania specjalnych narzędzi, sprzętu oraz posiadania specjalistycznej wiedzy i uprawnień z zakresu montażu ergo konieczności zatrudniania fachowców od instalacji fotowoltaicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26902 Fri, 06 Dec 2019 14:35:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26902 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczych w celu opracowania koncepcji możliwości zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w celu optymalizowania procesu produkcyjnego z zakresu wytwarzania oprogramowania.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych w celu opracowania koncepcji możliwości zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w celu optymalizowania procesu produkcyjnego z zakresu wytwarzania oprogramowania. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci wykonanie zadań: 1. Wykonanie prac badawczych w celu opracowania modeli procesu i sztucznie inteligentnego algorytmu wraz z określeniem wymagań środowiska symulacyjnego. W ramach zadania przewidziane są działania: a. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu modelu procesu projektu informatycznego wraz z określeniem wymagań dla sformowania kompatybilnego procesu produkcyjnego w postaci środowiska symulacyjnego. b. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie modelu funkcjonalnego prototypu sztucznie inteligentnego algorytmu w zakresie technologii akwizycji i retencji danych pomiarowych oraz w zakresie modułu decyzyjnego. c. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie modelu matematycznego prototypu sztucznie inteligentnego algorytmu. 2. Przebadanie sprawności i adekwatności elementów sztucznie inteligentnego algorytmu w oparciu o przygotowane środowisko symulacyjne. W ramach zadania przewidziane są działania: a. Implementacja pierwszych wersji elementów składowych prototypu sztucznie inteligentnego algorytmu. b. Przeprowadzenie testów elementów składowych pierwszej wersji prototypu sztucznie inteligentnego algorytmu z wykorzystaniem interfejsu symulującego proces realizacji projektu informatycznego. Oferent będzie odpowiedzialny za wykonanie prac badawczych w obszarach: a. Modelu katalogu czynności realizowanych w ramach przebiegu generycznego projektu informatycznego. b. Modelu schematu powiązań między wyszczególnionymi czynnościami oraz schemat występujących między nimi zależności (w szczególności z wyróżnieniem prerekwizytów dla poszczególnych czynności). c. Modelu środowiska symulacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie symulacji w warunkach: a. zadań projektowych zbliżonych do rzeczywistych; b. akumulacji, akwizycji i retencji danych na symulacji toczącego się procesu; c. weryfikowania przydatności przyjętych punktów pomiarowych na symulacji prac operacyjnych. d. Modelu danych i model przepływu danych w ramach procesu realizacji projektu informatycznego. e. Technologii opomiarowania (technologii lokalizacji punktów akwizycji i retencji danych pomiarowych) w ramach modelu realizacji projektu informatycznego oraz modelu danych przebiegu projektu informatycznego. f. Modelu modułu decyzyjnego algorytmu, w ramach modelu przebiegu realizacji projektu informatycznego opatrzonego modelem danych, diagramem przepływu danych oraz z katalogiem możliwych do zainstalowania punktów pomiarowych. g. Technologii połączenia modułu decyzyjnego algorytmu z technologią akwizycji i retencji danych pomiarowych. h. Modelu matematycznego elementów składowych sztucznie inteligentnego algorytmu. i. Implementacji pierwszej wersji prototypu technologii akwizycji i retencji danych pomiarowych. j. Implementację pierwszej wersji prototypu modułu decyzyjnego. k. Proof of concept I – testy pierwszej wersji elementów składowych prototypu algorytmu w zakresie poprawności działania technologii akwizycji i retencji danych pomiarowych. l. Proof of concept II – aktualizacja technologii akwizycji i retencji danych pomiarowych, potwierdzenie autonomiczności technologii (poprawności automatycznego działania technologii akwizycji i retencji danych pomiarowych w środowisku interfejsu symulacyjnego). m. Proof of concept III – testy prototypu elementów składowych algorytmu w zakresie modułu decyzyjnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26922 Fri, 06 Dec 2019 14:21:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26922 <![CDATA[Weryfikacja biodegradowalności prototypów produktowych (preparatów)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części prac badawczych, zgodnych z Załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, w ramach realizacji Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0024/15. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221688 Fri, 06 Dec 2019 14:16:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221688 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1/2019 z dn. 06.12.2019r. na potrzeby realizacji projektu pod roboczym tytułem „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej technologii systemu magazynowego produktów meblowych Vivaldi Sp. z o.o. Sp.k.” Vivaldi Meble Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krośnie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup usług badawczych na zasadzie podwykonawstwa w ramach umowy warunkowej, polegających na przeprowadzeniu prac badawczych, niezbędnych do realizacji projektu pod roboczym tytułem: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej technologii systemu magazynowego produktów meblowych Vivaldi Sp. z o.o. Sp.k.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.]]> Przedmiotem jest zakup usług badawczych na zasadzie podwykonawstwa w ramach umowy warunkowej, związanych z planowaną realizacją projektu pod roboczą nazwą „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej technologii systemu magazynowego produktów meblowych Vivaldi Sp. z o.o. Sp.k.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa: Zamówienie częściowe nr 1: Usługa badawcza nr 1: Przeprowadzenie badań symulacyjnych i wybór najlepszego scenariusza przepustowości projektowanego magazynu, w tym określenie wydajności poszczególnych procesów (przyjęcie, wydanie, replenishment, picking) wraz z identyfikacją wąskich gardeł. Zamówienie częściowe nr 2: Usługa badawcza nr 2: Opracowanie wielowymiarowej mapy zagrożeń dla poszczególnych stref w zastosowaniu do inteligentnego magazynu ("Smart Warehouse"). Uwagi do Usługi badawczej nr 2: Elementem systemu ma być analiza wielokryterialna czynników i systemów wpływających na bezpieczeństwo magazynu, towaru i ludzi. W projekcie koncepcyjnym określony ma zostać wpływ czynników na zagrożenia dot. urządzeń/maszyn/materiałów dla hali inteligentnego magazynu uwzględniający strefy ryzyka/zagrożeń. Następnie ma zostać wykonana wielowymiarowa mapa zagrożeń uzyskiwana na podstawie przestrzennego układu czujników, mierzących zestaw parametrów, służących do uzyskania rozkładu zagrożeń w przestrzeni. Na tej podstawie mają zostać określone wartości progowe poszczególnych współczynników wraz z odpowiednimi wagami. Opracowany na tej podstawie system wnioskowania z danych wielowymiarowych I analizy danych pomiarowych określać ma w sposób ilościowy skalę zagrożenia oraz jego obszar, co – w wyniku analizy systemów zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie – spowoduje wygenerowanie symulowanego alarmu dla obsługi, zanim realne zagrożenie pojawi się w systemie bezpieczeństwa. Procedura wyznaczania mapy zagrożeń ma pozwalać także na analizowanie trendów zagrożeń w wyniku zmian zagospodarowania lub optymalizować zagospodarowanie przestrzenne magazynu ze względu na minimalizację stopnia występujących zagrożeń. W efekcie końcowym uzyskana ma zostać wizualizacja w postaci mapy 2D lub 3D przedstawiającej na skali zakres potencjalnych zagrożeń w postaci wielobarwnych obszarów. System może być aktualizowany zgodnie z aktualnymi stanami pomiarowymi z czujników multisensorycznych oraz stanem aktualnego procesu logistycznego występującego w danej strefie magazynowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26921 Fri, 06 Dec 2019 14:13:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26921 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku: „Specjalista techniczny”]]> Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku: „Specjalista techniczny” w ramach projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnego biosensora do detekcji rozwijającej się pleśni na podstawie analizy powietrza” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowe w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221660 Fri, 06 Dec 2019 13:58:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221660 <![CDATA[Wykonanie prac w projekcie „Steinhaus - System Sztucznej Inteligencji Teorii Gier (Optymalizacja Procesów Biznesowo - Produkcyjnych)” - Umowa o dzieło.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług – doradczych w zakresie wykonania analiz i raportów dotyczących sposobu prac eksperymentalno-rozwojowych, wraz z przekazaniem praw autorskich, które posłużą do budowy systemu Steinhaus. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26880 Fri, 06 Dec 2019 13:30:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26880 <![CDATA[Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wnioskowania aproksymacyjnego, analizy danych zgranulowanych i uczenia maszynowego]]> W ramach zapytania Zamawiający zleci podwykonawcy prace badawcze z obszaru wnioskowania aproksymacyjnego, analizy danych zgranulowanych i uczenia maszynowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26913 Fri, 06 Dec 2019 12:58:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26913 <![CDATA[Rekrutacja na stanowiska personelu badawczo-rozwojowego]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowiska personelu badawczo-rozwojowego w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Labplus - innowacyjna na skalę światową technologia diagnostyki medyczne”. Zamówienie składa się z 3 części obejmujących różne stanowiska: Część 1. Specjalista ds. analityki danych medycznych - 2 osoby Część 2. Starszy architekt systemu ekspertowego Część 3. Młodszy architekt systemu ekspertowego - 2 osoby https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221380 Fri, 06 Dec 2019 09:33:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221380 <![CDATA[Prace badawczo-rozwojowe zmierzające do opracowania konstrukcji dachowej do samochodu kempingowego w technologii tween sheet z wykorzystaniem przezroczystych tworzyw sztucznych]]> Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie prac badawczych, których założeniem jest wytypowanie surowca budulcowego dla konstrukcji dachowej do samochodu kempingowego w technologii tween sheet z wykorzystaniem przezroczystych tworzyw sztucznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26886 Fri, 06 Dec 2019 08:19:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26886 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na usługi badawcze]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych niezbędnych do realizacji projektu, w wyniku którego opracowany zostanie innowacyjny pojazd - wyczynowy rower wodny wspomaganego energią elektryczną. Unikalność konstrukcji ma polegać na tym, iż w odróżnieniu od zwyczajowo rozumianego pojęcia, projektowany pojazd w trakcie ruchu ma wznosić się zasadniczą częścią kadłuba/ramy ponad powierzchnię wody, w której pozostaje tylko niewielka część profilu stawiająca jak najmniejszy opór. Zgodnie z zamierzeniem konstrukcja ma przypominać złożonością układ nośny samolotu. Zamawiający przewiduje, że badania przemysłowe zostaną przeprowadzone w dwóch obszarach: Obszar 1) Konstrukcja, stateczność i hydrodynamika Obszar 2) Napęd i sterowanie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26874 Thu, 05 Dec 2019 23:56:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26874 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista z zakresu elektroniki i sterowania w formie umowy cywilno-prawnej w ramach projektu opracowania uniwersalnych, wysokosprawnych falowników o zwiększonej gęstości mocy z tranzystorami GaN]]> Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista z zakresu elektroniki w formie umowy cywilno-prawnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26884 Thu, 05 Dec 2019 23:56:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26884 <![CDATA[Wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania struktur tranzystora GaN HEMT o zaprojektowanych na specjalne zamówienie]]> Wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania prototypu struktur tranzystora GaN HEMT o napięciach min. 650V /80A zaprojektowanych na specjalne zamówienie, skonfigurowanych i wykonanych zgodnie z wymogami Zamawiającego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26882 Thu, 05 Dec 2019 23:25:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26882 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 01/2019/ZBR z dnia 5 grudnia 2019 r. na 5 stanowisk w Zespole B+R projektu realizacji technologii wizualizacji 3D na potrzeby symulatorów]]> Przedmiotem Zamówienia jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w projekcie określonym w pkt. 1.2 na jednym z 5 odrębnych stanowisk: 1.1. Główny Specjalista B+R (Kognitywistyka, Wizualizacje 3D, Edukacja, Symulatory, Gaming, Rendering, Wizualizacje GIS/GML, AI/ML); 1.2. Starszy Specjalista B+R (Kognitywistyka, Wizualizacje 3D, Edukacja, Symulatory, Gaming, Rendering, Wizualizacje GIS/GML, AI/ML); 1.3. Specjalista Okulografii; 1.4. Specjalista Data Scientist; 1.5. Specjalista GIS/GML; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26877 Thu, 05 Dec 2019 22:07:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26877 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczące wyboru podwykonawcy na przeprowadzenie części prac projektu badawczo-rozwojowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych polegających na badaniu wytrzymałości materiałów włóknistych oraz określenia wytrzymałości i sztywności tych materiałów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26876 Thu, 05 Dec 2019 21:58:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26876 <![CDATA[Realizacja usługi badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, konkurs nr 6/1.1.1/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dobór algorytmów analitycznych na potrzeby pracy „off-line”. 2. Opracowanie założeń dla dodatkowych metod lokalizacji (w tym 3D). 3. Badania rozmieszczenia stacjonarnych urządzeń lokalizacyjnych. 4. Badania jakości danych lokalizacyjnych w zróżnicowanych przestrzeniach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26871 Thu, 05 Dec 2019 21:53:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26871 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej (badania laboratoryjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.]]> Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie usługi badawczej (badania laboratoryjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221534 Thu, 05 Dec 2019 21:51:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221534 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej (badania emisyjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.]]> Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie usługi badawczej (badania emisyjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221532 Thu, 05 Dec 2019 21:43:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221532 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące wyboru podwykonawcy na przeprowadzenie części prac projektu badawczo-rozwojowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych polegających na montażu poduszek pneumatycznych, opracowanych i dostarczonych przez Wnioskodawcę, bez naruszania struktury statku powietrznego na samolotach GA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26872 Thu, 05 Dec 2019 21:36:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26872 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej (badania energetyczne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.]]> Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie usługi badawczej (badania energetyczne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221529 Thu, 05 Dec 2019 21:33:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221529 <![CDATA[Przeprowadzenie badań ankietowych CAPI w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań ankietowych CAPI w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Badania ankietowe w ramach projektu będą prowadzone na terenie całej Polski. Do realizacji zamówienia zostaną zaangażowani Wykonawcy, którzy w ramach danego województwa zapewnią minimum jedną osobę pełniącą funkcję regionalnego pracownika terenowego oraz minimalną liczbę ankieterów wymaganą dla danego województwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221306 Thu, 05 Dec 2019 21:15:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221306 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczące wyboru podwykonawcy na przeprowadzenie części prac projektu badawczo-rozwojowego]]> Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych polegających na montażu poduszek pneumatycznych, opracowanych i dostarczonych przez Wnioskodawcę, bez naruszania struktury statku powietrznego w wiatrakowcach oraz ultralekkich helikopterach. Kategoria ogłoszenia Usługi Podkategoria ogłoszenia Usługi badawcze Miejsce realizacji zamówienia Województwo śląskie, Powiat Bielski, Meszna https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26870 Thu, 05 Dec 2019 21:02:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26870 <![CDATA[Zamówienie na usługę przeprowadzenia badań w zakresie opracowania i wdrożenia systemu sterującego modułami linii technologicznej produkcji wałków ślimakowych giętkich z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji w sześciu wskazanych obszarach.]]> Usługa przeprowadzenia badań w zakresie opracowania i wdrożenia systemu sterującego modułami linii technologicznej produkcji wałków ślimakowych giętkich z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji w sześciu wskazanych obszarach: 1) Sterowanie procesem nawijania drutu na rdzeń wałka ślimakowego. 2) Sterowanie procesem nawijania floku (drutu włochatego) na rdzeń wałka ślimakowego. 3) System widzenia komputerowego automatycznie pozycjonujący ustawienie kątowe wałka ślimakowego przed włożeniem go do maszyny wtryskowej oblewającej rdzeń wałka ślimakowego masą z tworzywa sztucznego. 4) System kontroli jakości gotowego wałka ślimakowego. 5) Przeprowadzenie badania prawidłowego działania systemów sterowania w/w modułami w warunkach demonstracyjnej linii do produkcji wałków ślimakowych giętkich w przedsiębiorstwie Gemo. 6) Przeprowadzenie badania systemów sterowania w/w modułami w warunkach rzeczywistego funkcjonowania demonstracyjnej linii do produkcji wałków ślimakowych giętkich w przedsiębiorstwie Gemo. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26860 Thu, 05 Dec 2019 20:11:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26860 <![CDATA[Opracowanie założeń konstrukcyjnych komory do nanoszenia zapachu.]]> Opracowanie wstępnych założeń konstrukcyjnych (3 rozwiązań) wraz z badaniem ich czystości patentowej; wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej dla opracowanych rozwiązań; opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej stanowiska laboratoryjnego; badanie trwałości materiałów po naniesieniu zapachów według zaproponowanych rozwiązań oraz analiza porównawcza i ocena wyników prób pod względem mechanicznym; optymalizacja wybranej konstrukcji i opracowanie szczegółowych założeń konstrukcyjnych – dokumentacji komory do nanoszenia zapachu; optymalizacja konstrukcji i opracowanie ostatecznych założeń konstrukcyjnych, uruchomienie komory wykonanej według założeń konstrukcyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26863 Thu, 05 Dec 2019 17:36:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26863 <![CDATA[Przeprowadzenie rekrutacji szkół w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu rekrutacji szkół w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający zakłada, że jeden rekruter będzie odpowiedzialny za rekrutację i opiekę nad minimum 50 szkołami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221495 Thu, 05 Dec 2019 17:08:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221495 <![CDATA[Członek zespołu badawczego]]> Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 16 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. jednego pracownika naukowego na stanowisko „Członka zespołu badawczego” w celu prowadzenia i realizacji badań polegających na syntezie TiO2 i jego modyfikacji, wytworzeniu warstw TiO2 na podłożu w szczególności otrzymywaniu i modyfikacji fizycznej i chemicznej TiO2 wraz z charakterystyką wytworzonych warstw w warunkach laboratoryjnych i środowiskowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221480 Thu, 05 Dec 2019 16:56:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221480 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZP/01/12/2019 na wykonanie usługi badawczej obejmującej przeprowadzenie badań i analiz w procesie opracowania innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów owocowo-warzywnych na metan, wodór oraz wysokowartościowy nawóz organiczny dla Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o. o.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i analiz w procesie opracowania innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów owocowo-warzywnych na metan, wodór oraz wysokowartościowy nawóz organiczny dla Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o. o. Pełen zakres zamówienia opisano w Załączniku Nr 2 Zapytania ofertowego nr ZP/01/12/2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26861 Thu, 05 Dec 2019 16:44:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26861 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 z dnia 5 grudnia 2019 r. dotyczące realizacji usługi polegającej na opracowaniu cyfrowego opisu odcinków kolejowych implementowalnych w panelu wirtualnego asystenta maszynisty pod tytułem „Wirtualny asystent maszynisty z nawigatorem szlaku - przyszłość systemu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – Maszynista 5.1.”.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z opracowaniem cyfrowej wersji opisu odcinków kolejowych implementowalnej w urządzeniu wirtualnego asystenta maszynisty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26857 Thu, 05 Dec 2019 15:48:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26857 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 z dnia 5 grudnia 2019 r. dotyczące realizacji usługi polegającej na opracowaniu oprogramowania panelu wirtualnego asystenta maszynisty z modułami funkcjonalnymi wraz z dokumentacją techniczną pod tytułem „Wirtualny asystent maszynisty z nawigatorem szlaku - przyszłość systemu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – Maszynista 5.1”.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z opracowaniem oprogramowania panelu wirtualnego asystenta maszynisty z modułami funkcjonalnymi wraz z dokumentacją techniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26855 Thu, 05 Dec 2019 15:13:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26855 <![CDATA[Realizacja usługi badawczej związanej z opracowaniem komponentów systemu do szacowania czasu podróży i optymalizacji kosztów przejazdu]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie części badań przemysłowych i prac rozwojowych nad Inteligentnym Systemem Zarządzania Transportem, składającym się z Systemu do szacowania czasu podróży ETA (Estimated Time of Arrival) i modułu optymalizacji kosztów przejazdu (Moduł Ecodriving). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26836 Thu, 05 Dec 2019 15:11:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26836 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 5 grudnia 2019 r. dotyczące realizacji usługi polegającej na opracowaniu panelu wirtualnego asystenta maszynisty z modułami funkcjonalnymi wraz z dokumentacją techniczną pod tytułem „Wirtualny asystent maszynisty z nawigatorem szlaku - przyszłość systemu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – Maszynista 5.1.”.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z opracowaniem panelu wirtualnego asystenta maszynisty z modułami funkcjonalnymi wraz z dokumentacją techniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26847 Thu, 05 Dec 2019 14:45:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26847 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.3.2/2019 z dnia 05.12.2019 r.]]> Wykonanie Certyfikacji produktu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221426 Thu, 05 Dec 2019 13:55:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221426 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA usługę badawczo-rozwojową w zakresie badań na poszukiwanie kompatybilizatora zapewniającego adhezję matrycy (tworzywa poliamidowe) i wypełnienia OZNACZENIE SPRAWY 3/2019/121/TH]]> Przedmiot zamówienia stanowi: przeprowadzenie co najmniej 6 prób w celu poszukiwania kompatybilizatora zapewniającego adhezję matrycy (tworzywo poliamidowe) i wypełnienia (włókna z grupy naturalnych) oraz równomierne zdyspergowanie materiału wypełniającego w matrycy polimeru. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_3_2019_121_TH_usługa badawczo_rozwojowa.pdf" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221397 Thu, 05 Dec 2019 13:27:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221397