Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Jul 2020 13:44:44 +0200 <![CDATA[Podwykonawstwo w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych]]> Podwykonawstwo w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33391 Thu, 02 Jul 2020 10:48:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33391 <![CDATA[Badanie pn.: "Stan i perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji w subregionie kaliskim"]]> Przedmiotem zamówienia jest sformułowanie rekomendacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego i lokalnych jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie inteligentnego rozwoju subregionu kaliskiego. Zadanie Wykonawcy składa się z następujących etapów: Etap pierwszy Stworzenie koncepcji realizacji badania. Etap drugi Analiza inteligentnych specjalizacji subregionu w 5 wymiarach: - zasobów subregionu, - branż dominujących, - analizy wyzwań i identyfikacji wąskich gardeł na poziomie subregionu, - pozycji subregionu na tle gospodarki regionalnej i krajowej, - dynamiki środowiska przedsiębiorczości. Odnosząc się do powyższych wymiarów, Wykonawca przeprowadzi: - analizę statystyki publicznej charakteryzującą specyfikę obszaru i jej trendy, - analizę dokumentów strategicznych na poziomie regionu, subregionu, powiatów, miast, gmin, - analizę źródeł wtórnych wskazanych przez Zamawiającego, wzbogaconych o listę źródeł wskazanych w ramach Oferty Wykonawcy. Elementem wzbogacającym powyższą analizą będzie, równoległe z analizą danych, zebranie opinii lokalnych interesariuszy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia trzech spotkań online grup warsztatowych (minimum 15 osób w każdym). Etap trzeci Sfokusowane zdefiniowanie inteligentnych specjalizacji subregionu. Wykonawca przeprowadzi minimum 30 telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI) z istotnymi aktorami regionalnego systemu innowacji z wykorzystaniem kwestionariusza zawierającego 15 pytań. Etap czwarty Przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego, którego uczestnikami będą wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze badania, w tym także uczestnicy grup warsztatowych i inni zainteresowani (min 30 osób). Celem spotkania będzie weryfikacja zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych oraz zaproponowanie planu działań dla zidentyfikowanych obszarów specjalizacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252296 Thu, 02 Jul 2020 10:47:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252296 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/U/1]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w charakterze konsultanta B+R w projekcie „Wspomaganie szkoleń wysokościowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252263 Thu, 02 Jul 2020 07:31:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252263 <![CDATA[Wybór kadry do pełnienia funkcji: Ekspert ds. analiz informacji pochodzących z komputerów pokładowych]]> Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnym na skalę światową technologią, na którą złoży się, systemem informatycznym i urządzenie pozwalające na : zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania samochodów osobowych (asystent pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, ocena odległości od samochodu poprzedzającego”), wdrożenia kontroli rodzicielskiej, podniesienia jakości zarządzania zużyciem podzespołów (predictive maintaince) z wykorzystaniem technologii Big Data czy wreszcie wdrożenia koncepcji „czarnej skrzynki” – wytrzymałego urządzenia pozwalającego na przechowanie danych o historii użytkowania pojazdu przed ewentualnym wypadkiem. Badania skupią się głównie wokół problemów technologicznych związanych z bezprzewodowym przesyłem danych, kompatybilnością z różnymi, obecnymi na rynku komputerami pokładowymi z zachowaniem kompatybilności wstecznej a także w obszarze wykorzystania technik rozpoznawania obrazu celem wdrożenia rozwiązań rozpoznawania znaków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252257 Wed, 01 Jul 2020 23:21:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252257 <![CDATA[Wybór kadry do pełnienia funkcji: Eksperta ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym]]> Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnym na skalę światową technologią, na którą złoży się, systemem informatycznym i urządzenie pozwalające na : zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania samochodów osobowych (asystent pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, ocena odległości od samochodu poprzedzającego”), wdrożenia kontroli rodzicielskiej, podniesienia jakości zarządzania zużyciem podzespołów (predictive maintaince) z wykorzystaniem technologii Big Data czy wreszcie wdrożenia koncepcji „czarnej skrzynki” – wytrzymałego urządzenia pozwalającego na przechowanie danych o historii użytkowania pojazdu przed ewentualnym wypadkiem. Badania skupią się głównie wokół problemów technologicznych związanych z bezprzewodowym przesyłem danych, kompatybilnością z różnymi, obecnymi na rynku komputerami pokładowymi z zachowaniem kompatybilności wstecznej a także w obszarze wykorzystania technik rozpoznawania obrazu celem wdrożenia rozwiązań rozpoznawania znaków https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252255 Wed, 01 Jul 2020 23:08:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252255 <![CDATA[Wybór kadry do pełnienia funkcji: Inżynier Elektronik]]> Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnym na skalę światową technologią, na którą złoży się, systemem informatycznym i urządzenie pozwalające na : zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania samochodów osobowych (asystent pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, ocena odległości od samochodu poprzedzającego”), wdrożenia kontroli rodzicielskiej, podniesienia jakości zarządzania zużyciem podzespołów (predictive maintaince) z wykorzystaniem technologii Big Data czy wreszcie wdrożenia koncepcji „czarnej skrzynki” – wytrzymałego urządzenia pozwalającego na przechowanie danych o historii użytkowania pojazdu przed ewentualnym wypadkiem. Badania skupią się głównie wokół problemów technologicznych związanych z bezprzewodowym przesyłem danych, kompatybilnością z różnymi, obecnymi na rynku komputerami pokładowymi z zachowaniem kompatybilności wstecznej a także w obszarze wykorzystania technik rozpoznawania obrazu celem wdrożenia rozwiązań rozpoznawania znaków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252254 Wed, 01 Jul 2020 23:01:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252254 <![CDATA[Wybór kadry naukowej do pełnienia funkcji: Kierownika Zespołu Badawczego nr 3]]> Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnym na skalę światową technologią, na którą złoży się, systemem informatycznym i urządzenie pozwalające na : zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania samochodów osobowych (asystent pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, ocena odległości od samochodu poprzedzającego”), wdrożenia kontroli rodzicielskiej, podniesienia jakości zarządzania zużyciem podzespołów (predictive maintaince) z wykorzystaniem technologii Big Data czy wreszcie wdrożenia koncepcji „czarnej skrzynki” – wytrzymałego urządzenia pozwalającego na przechowanie danych o historii użytkowania pojazdu przed ewentualnym wypadkiem. Badania skupią się głównie wokół problemów technologicznych związanych z bezprzewodowym przesyłem danych, kompatybilnością z różnymi, obecnymi na rynku komputerami pokładowymi z zachowaniem kompatybilności wstecznej a także w obszarze wykorzystania technik rozpoznawania obrazu celem wdrożenia rozwiązań rozpoznawania znaków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252252 Wed, 01 Jul 2020 22:48:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252252 <![CDATA[Wybór kadry naukowej do pełnienia funkcji: Kierownika Zespołu Badawczego nr 2]]> Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnym na skalę światową technologią, na którą złoży się, systemem informatycznym i urządzenie pozwalające na : zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania samochodów osobowych (asystent pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, ocena odległości od samochodu poprzedzającego”), wdrożenia kontroli rodzicielskiej, podniesienia jakości zarządzania zużyciem podzespołów (predictive maintaince) z wykorzystaniem technologii Big Data czy wreszcie wdrożenia koncepcji „czarnej skrzynki” – wytrzymałego urządzenia pozwalającego na przechowanie danych o historii użytkowania pojazdu przed ewentualnym wypadkiem. Badania skupią się głównie wokół problemów technologicznych związanych z bezprzewodowym przesyłem danych, kompatybilnością z różnymi, obecnymi na rynku komputerami pokładowymi z zachowaniem kompatybilności wstecznej a także w obszarze wykorzystania technik rozpoznawania obrazu celem wdrożenia rozwiązań rozpoznawania znaków https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252249 Wed, 01 Jul 2020 22:41:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252249 <![CDATA[Wybór kadry naukowej do pełnienia funkcji: Kierownika Zespołu Badawczego nr 1]]> Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnym na skalę światową technologią, na którą złoży się, systemem informatycznym i urządzenie pozwalające na : zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania samochodów osobowych (asystent pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, ocena odległości od samochodu poprzedzającego”), wdrożenia kontroli rodzicielskiej, podniesienia jakości zarządzania zużyciem podzespołów (predictive maintaince) z wykorzystaniem technologii Big Data czy wreszcie wdrożenia koncepcji „czarnej skrzynki” – wytrzymałego urządzenia pozwalającego na przechowanie danych o historii użytkowania pojazdu przed ewentualnym wypadkiem. Badania skupią się głównie wokół problemów technologicznych związanych z bezprzewodowym przesyłem danych, kompatybilnością z różnymi, obecnymi na rynku komputerami pokładowymi z zachowaniem kompatybilności wstecznej a także w obszarze wykorzystania technik rozpoznawania obrazu celem wdrożenia rozwiązań rozpoznawania znaków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252247 Wed, 01 Jul 2020 22:33:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252247 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Członka Zespołu B+R]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie, na podstawie umowy zlecenia, pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Członka Zespołu B+R. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33379 Wed, 01 Jul 2020 19:20:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33379 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Kierownika B+R]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie, na podstawie umowy zlecenia, pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Kierownik B+R. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33378 Wed, 01 Jul 2020 18:52:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33378 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby Enerbio Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania biometanu oraz skroplonego CO2 z biogazu rolniczego” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby Enerbio Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania biometanu oraz skroplonego CO2 z biogazu rolniczego” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33377 Wed, 01 Jul 2020 18:25:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33377 <![CDATA[Przeprowadzenie badania rynkowego w Niemczech oraz w Chorwacji w segmencie klientów samorządowych urzędów gmin w Niemczech oraz Chorwacji, a także w placówkach medycznych (szpitale, przychodnie specjalistyczne i podstawowej opieki medycznej) oraz w kancelariach prawnych-numer postępowania 1797/5]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rynkowego w Niemczech oraz w Chorwacji w segmencie klientów samorządowych urzędów gmin w Niemczech oraz Chorwacji, a także w placówkach medycznych (szpitale, przychodnie specjalistyczne i podstawowej opieki medycznej) oraz w kancelariach prawnych w ramach projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252220 Wed, 01 Jul 2020 18:18:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252220 <![CDATA[Badanie rynkowe na rynku polskim - segment kancelarii prawnych-numer postępowania 1797/4]]> Przedmiotem zamówienia jest Badanie rynkowe na rynku polskim - segment kancelarii prawnych w ramach projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252217 Wed, 01 Jul 2020 17:59:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252217 <![CDATA[przeprowadzenie badania rynkowego w segmencie Urzędów Gmin oraz ZOZ’ów (Zakładów Opieki Zdrowotnej) na rynku polskim numer postępowania 1797/3]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rynkowego w segmencie Urzędów Gmin oraz ZOZ’ów (Zakładów Opieki Zdrowotnej) na rynku polskim w ramach projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252216 Wed, 01 Jul 2020 17:48:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252216 <![CDATA[Wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie oczyszczania białek i ich analizy na podstawie umowy zlecenia - zapytanie ofertowe nr 200630_01]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Oferenta/Wykonawcę prac badawczo-rozwojowych w zakresie oczyszczania i analizy białek rekombinowanych w oparciu o metody chromatograficzne w ramach badań przemysłowych w projekcie POIR 01.01.01-00-0129/18. Zleceniodawca dostarczy niezbędne materiały oraz urządzenia. Oferujemy zatrudnienie w ramach realizacji etapu nr 2, przez okres 12 miesięcy (od 13.07.2020 r. do 13.07.2021 r.). Wymiar czasu pracy to 30 godzin tygodniowo. Rozliczanie wyników pracy będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy pracownika, stawki godzinowej oraz protokołu odbioru wykonanych usług. Wypłata wynagrodzenia będzie na podstawie wystawionego przez Oferenta/Wykonawcę rachunku do umowy zlecenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252000 Wed, 01 Jul 2020 15:33:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252000 <![CDATA[DZZ/N/201/2020 Zakup kleju przewodzącego wg wytycznych zawartych w RFQ stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania]]> Zakup kleju przewodzącego wg wytycznych zawartych w RFQ stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252182 Wed, 01 Jul 2020 15:01:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252182 <![CDATA[Analiza technologiczna możliwości rozwoju zrównoważonego sektora tekstylno-odzieżowo-skórzanego (w tym modowego) w Polsce zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz opracowanie wytycznych dla producentów i konsumentów wyrobów tekstylno-odzieżowo-skórzanych w tym zakresie]]> Przedmiot zamówienia składa się z przygotowania raportu, który będzie zawierał analizę dotyczącą: • ekoprojektu w celu zapewnienia wyrobom tekstylnym, odzieżowym i skórzano-obuwniczym wykorzystanie ich w obiegu zamkniętym; • wykorzystania surowców wtórnych i ograniczenia obecności niebezpiecznych chemikaliów i mikroplastików (włókien syntetycznych) w wyrobach tekstylnych i odzieżowych; • umożliwienia przedsiębiorcom i konsumentom wyboru zrównoważonych wyrobów modowych z uwzględnieniem dostępu do usług napraw i ponownego wykorzystania; • usprawnienia otoczenia biznesowego i regulacyjnego dla zrównoważonych i nadających się do wykorzystania w obiegu zamkniętym wyrobów tekstylnych,odzieżowych i skórzano-obuwniczych, a także zwiększenia przejrzystości poprzez współpracę międzynarodową i zaproponowanie nowych kierunków rozwoju technologii, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju; • osiągnięcia wysokiego poziomu selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych i odzieżowych , którą państwa członkowskie muszą zapewnić do 2025 r.; • zwiększenia skali sortowania, ponownego użycia i recyklingu wyrobów tekstylnych,odzieżowych i skórzano-obuwniczych m.in. poprzez innowacje surowcowe, technologiczne, organizacyjne, certyfikacyjne i inne, zachęcające do zastosowań przemysłowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252169 Wed, 01 Jul 2020 14:30:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252169 <![CDATA[Przeprowadzenie badania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego – pręty żebrowane B500SP, stalowe do zbrojenia betonu o śr. 8-20 mm (Pręty żebrowane B500SP) – średnica Ø 12 mm, wykonanego zgodnie ze specyfikacją techniczną PN-H-93220:2018-02]]> Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego – pręty żebrowane B500SP, stalowe do zbrojenia betonu o śr. 8-20 mm (Pręty żebrowane B500SP) – średnica Ø 12 mm, wykonanego zgodnie ze specyfikacją techniczną PN-H-93220:2018-02. Zamówienie stanowi realizację projektu „Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020 o numerze POIS.10.01.00-00-0700/19, w ramach Działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252153 Wed, 01 Jul 2020 14:27:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252153 <![CDATA[Umowa zlecenie - praktykant/specjalista data Science]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac związanych z realizacją projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjne systemy optycznej kontroli jakości w procesach pakowania w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym”. Prace realizowane będą na zasadach umowy zlecenia przez okres 3 miesięcy od dnia 10.07.2020 roku do dnia 30.09.2020 roku. Czas trwania umowy może zostać przedłużony o maksymalnie 3 miesiące. Prace związane będą z projektowaniem i badaniem modeli uczenia maszynowego do klasyfikacji obrazów i długoterminowej analizy danych z systemów kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252156 Wed, 01 Jul 2020 14:00:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252156