Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 21:11:28 +0200 <![CDATA[„Realizacja prac B+R w ramach projektu Innowacyjne rozwiązania technologiczne w procesie produkcji wyrobów mające na celu uzyskanie lepszych parametrów sensorycznych i wyższego poziomu witamin.”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych objętych zadaniem pn. „Realizacja prac B+R w ramach projektu Innowacyjne rozwiązania technologiczne w procesie produkcji wyrobów mające na celu uzyskanie lepszych parametrów sensorycznych i wyższego poziomu witamin”. Zapytanie obejmuje opracowanie: - Modelu matematycznego pasteryzatora mającego na celu określenie wartości wskaźnika stopnia pasteryzowania produktu (WSPP) wraz z implementacją - Systemu eksperckiego wspomagającego określanie najkorzystniejszych warunków prowadzenia procesu produkcji, zapewniających najmniejszy stopień degradacji własności wybranych produktów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30081 Tue, 07 Apr 2020 19:12:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30081 <![CDATA[xxx]]> xxx https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24327 Tue, 07 Apr 2020 18:16:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24327 <![CDATA[xxx]]> xxx https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24308 Tue, 07 Apr 2020 18:16:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24308 <![CDATA[xxx]]> xxx https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24216 Tue, 07 Apr 2020 18:15:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24216 <![CDATA[Zapytanie ofertowe DR/RAD/ZO/EIR/1/2020 na badania rury HDPE z barierą]]> Przedmiotem zamówienia są badania rury HDPE z barierą zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241834 Tue, 07 Apr 2020 18:03:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241834 <![CDATA[Opracowanie projektu asymetrycznej gry multiplayer z gatunku serious games]]> Celem zadania na etapie badań przemysłowych jest opracowanie projektu asymetrycznej gry multiplayer z gatunku serious games rozgrywanej przy użyciu przeglądarki internetowej oraz mini-gier badających efektywność mechanizmów growych stosowanych w celu zwiększenia zaangażowania pracowników oraz weryfikacji ich predyspozycji zawodowych. Gra ta musi zostać zaimplementowana do systemu HR posiadanego przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30080 Tue, 07 Apr 2020 17:37:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30080 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2020/04/07/3-Specjalista ds. badawczych- Lider]]> Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Specjalista ds. badawczych- lider. Dostępne są 1 stanowisko w trybie ciągłym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241835 Tue, 07 Apr 2020 17:33:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241835 <![CDATA[1.2/01/04/2020/CNC realizacja prac badawczych wg podanej specyfikacji]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w technologii odlewania w kokilach próbek wytrzymałościowych ze stopu magnezu AZ91 oraz AM50 lub AM60 z różnym dodatkiem złomu oraz odlewu podłokietnika do komunikacji zbiorowej wykonanego w technologii odlewania do form piaskowych ze stopu magnezu AZ91 różnym dodatkiem złomu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241831 Tue, 07 Apr 2020 17:22:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241831 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2020/04/07/2-Specjalista ds. badawczych]]> Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Specjalista ds. badawczych. Dostępne są 2 stanowiska w trybie ciągłym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241833 Tue, 07 Apr 2020 17:20:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241833 <![CDATA[Wypracowanie modelu systemu przetwarzania informacji o zachowaniu graczy oraz algorytmów modelowania tych zachowań]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi badawczej pod tytułem: „Wypracowanie modelu systemu przetwarzania informacji o zachowaniu graczy oraz algorytmów modelowania tych zachowań”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30079 Tue, 07 Apr 2020 16:45:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30079 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2020/04/07/1- Młodszy Specjalista ds. badawczych]]> Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Młodszy Specjalista ds. badawczych. Dostępne są 2 stanowiska w trybie ciągłym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241821 Tue, 07 Apr 2020 16:25:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241821 <![CDATA[Usługa badawcza dot. opracowania urządzenia]]> W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach działania 1.2 RPO WSL „Opracowanie sterowania i zasilania opraw oświetleniowych z wykorzystaniem transmisji danych bezprzewodowych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usługi opracowania urządzenia wg poniższego opisu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241808 Tue, 07 Apr 2020 15:27:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241808 <![CDATA[Pobranie próbek biologicznych z danymi fenotypowymi i klinicznymi - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01 04 2020]]> Pobranie próbek biologicznych wraz z danymi fenotypowymi i klinicznymi -- rak płuca https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241742 Tue, 07 Apr 2020 09:41:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241742 <![CDATA[Nr 17/POIR-1.1.1/2019 Wykonanie pracy badawczej polegającej na analizie struktury i składu chemicznego pianek akustycznych w projekcie pn. „Opracowanie Innowacyjnej linii tłumików typu „Rocket” i „Rocket Active”]]> Przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonanie pracy badawczej polegającej na analizie struktury i składu chemicznego pianek akustycznych w projekcie pn. „Opracowanie Innowacyjnej linii tłumików typu „Rocket” i „Rocket Active”, realizowanym w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241740 Tue, 07 Apr 2020 09:32:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241740 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR.1.1/P.2/04/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy prac badawczych w obszarze kompetencji Analityk Finansowo-Inwestycyjny w celu realizacji zdań zaplanowanych w ramach projektu, zgodnie poniższymi wytycznymi: a). Wykonawca realizujący prace badawcze w obszarze kompetencji Analityk Finansowo-Inwestycyjny będzie zaangażowany w realizację zadań adekwatnych do stopnia zaawansowania projektu ( etapu badawczego ), począwszy od dnia podpisania umowy do terminu zakończenia realizacji III Etapu prac badawczych ( prace rozwojowe) w wymiarze : 160 godzin miesięcznie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241704 Mon, 06 Apr 2020 20:03:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241704 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie nowej rodziny drabin mechatronicznych oraz wykorzystującej elementy koncepcji Przemysł 4.0. innowacyjnej linii do ich produkcji”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie nowej rodziny drabin mechatronicznych oraz wykorzystującej elementy koncepcji Przemysł 4.0. innowacyjnej linii do ich produkcji” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30051 Mon, 06 Apr 2020 16:43:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30051 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wsparcia w opracowaniu technologii syntezy polimeru wodorozcieńczalnego na bazie surowców odnawialnych dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6]]> wsparcie w opracowaniu technologii syntezy polimeru wodorozcieńczalnego na bazie surowców odnawialnych - szczegóły w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241668 Mon, 06 Apr 2020 15:04:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241668 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2020/Design/0018 z dnia: 06.04.2020 r. na przeprowadzenie testów odporności ogniowej prototypów płyt termPIR w okładzinach]]> Przedmiotem zapytania jest zakup usług doradczych w zakresie przygotowania i wykonania testów oraz opracowania raportów i dokumentacji z przeprowadzonych testów prototypów nowego typu płyty zespolonej do izolacji cieplnej/akustycznej z rdzeniem z płyty termPIR AL lub WS oraz okładzinami z płyt kompozytowych OSB lub płyt gipsowo - kartonowych. Usługa dotyczy wykonania badań odporności ogniowej dla płyt termPIR w okładzinach OSB/OSB i GK/GK (łącznie 2 rodzaje płyt). Wykonawca, po zamontowaniu próbki przez Zamawiającego, wykona badania odporności ogniowej, zgodnie z normami EN 13501-2 oraz EN 1364-1. Usługa obejmować będzie : - 4 testy ścian nienośnych; - 2 raporty z badań (wersja językowa: PL lub EN); - 2 klasyfikacje (wersje językowe: PL oraz EN) Wymagana notyfikacja na normę EN 1364-1. Najpóźniej w dniu montażu próbki zostanie przekazana Wykonawcy pełna dokumentacja techniczna niezbędna do przeprowadzenia badań. Po przeprowadzeniu testów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację z przeprowadzonych testów wraz z opracowaniem raportu z jego wyników. Przekazany raport będzie własnością Zamawiającego. Zamawiający pokryje z własnych środków wszelkie koszty związane z przekazaniem próbek do badań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30048 Mon, 06 Apr 2020 14:59:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30048 <![CDATA[Rekrutacja na stanowisko Developer Unity (nr 5) w ramach Projektu „DEMIURG - Wspierany sztuczną inteligencją system kreacji treści do gier z widokiem z lotu ptaka” realizowanego w ramach: Konkurs 1/1.2/2019/POIR GameINN, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR.01.02.00-00-0034/19-00).]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko: Developer Unity (nr 5) w formie umowy zlecenia w ramach projektu o którym mowa w ustępie 2 niniejszego zapytania. Liczba stanowisk: 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241592 Mon, 06 Apr 2020 13:14:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241592 <![CDATA[ZO 1/2020. Usługa badawcza związana z opracowaniem konstrukcji oraz technologii wytwarzania nowego ciśnieniowego zaworu kulowego]]> Usługa badawcza w ramach projektu związanego z opracowaniem konstrukcji oraz technologii wytwarzania nowego ciśnieniowego zaworu kulowego będzie polegała na analizie obecnie stosowanych metod i technologii wytwarzania ciśnieniowego zaworu kulowego i zaproponowaniu nowej technologii wytwarzania zaworu kulowego, w tym w szczególności wyznaczenie danych materiałowych, określenie wpływu obróbki cieplnej na odkształcalność wybranych materiałów, zastosowanie modelowania numerycznego do określenia odkształcenia i naprężenia występującego w procesie kształtowania, opracowanie metody łączenia elementów zaworu kulowego metodą spawania laserowego, badania weryfikujące przyjętej technologię spawania, wyznaczenie właściwości mechanicznych materiału tulei, opracowanie kryteriów oceny złączy spawanych laserem stosowanych w konstrukcji zaworów kulowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29964 Mon, 06 Apr 2020 11:06:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29964 <![CDATA[nr sprawy PBSE/U/002/20 Świadczenie usług Ornitologa - obserwatora]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy - Ornitologa obserwatora. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241571 Sun, 05 Apr 2020 12:45:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241571 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach działania 2.3.2 POIR „Bon na innowacje", polegającej na opracowaniu czyszczarki łańcuchowej z miernikiem przepływu wody oraz z pasem transmisyjnym do stacji kompresyjnej wraz z stacją kompresyjną]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza złożona z następujących zadań: Etap I: Opracowanie koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego Prace badawcze polegające na opracowaniu koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego – czyszczarki łańcuchowej z miernikiem przepływu wody oraz z pasem transmisyjnym do stacji kompresyjnej wraz z stacją kompresyjną Etap II: Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej, niezbędnej do wykonania prototypu czyszczarki łańcuchowej z miernikiem przepływu wody oraz z pasem transmisyjnym do stacji kompresyjnej wraz z stacją kompresyjną Etap III: Wykonanie prototypu stanowiska Wykonanie prototypu stanowiska oraz przeprowadzenie testów sprawdzających poprawność zaproponowanego rozwiązania Etap IV: Opracowanie raportu z badań Raport z prac badawczych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29835 Sat, 04 Apr 2020 16:31:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29835 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020/SUR dotyczące wykonania trzech badań w metodyce CAWI w projekcie „Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych”]]> Przedmiot Zamówienia obejmuje przeprowadzenie trzech badań na grupie przedsiębiorców działających w Sektorze Usług Rozwojowych (dalej Badań) w ramach projektu „Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych” (dalej Projekt), który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241547 Fri, 03 Apr 2020 23:01:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241547 <![CDATA[Zapytanie ofertowe projekt POWR MEN HOT - ogłasza się nabór na wykonanie działań projektowych dotyczących opracowania przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej i pracodawców dla grupy branżowej hotelarsko-turystycznej w ramach projektu „Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)”, akronim: MEN-HOT nr POWR.02.15.00-00-2010/18]]> Przedmiotem zamówienia jest działanie projektowe wchodzące w skład Zadania 1: „Opracowanie przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej i pracodawców dla grupy branżowej hotelarsko-turystycznej . W ramach działania projektowego Zamawiający zamawia przygotowanie 25 raportów dotyczących 25 modułów kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa dotyczących założeń do organizacji zajęć dla uczniów w zawodzie technik hotelarstwa w oparciu o kształcenie modułowe - pogłębiony desk research Każdy raport powinien obejmować następujące elementy: 1. Przygotowanie wstępnej koncepcji podziału treści dydaktycznych w ramach modułu dla zawodu. Koncepcja ta ma opierać się na obowiązującej podstawie programowej dotyczącej zawodu technik hotelarstwa w odniesieniu do uczniów rozpoczynających naukę w technikum w oku szkolnym 20219/20 na podbudowie szkoły podstawowej i być zgodna z innymi obowiązującymi aktami prawnymi w odniesieniu do sektora edukacji. 2. Opracowanie głównych założeń organizacyjnych w obszarze modułu. Założenia organizacyjne mają nawiązywać do założeń projektu „Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)”, tj. współpracy szkoły zawodowej ze szkołą wyższą oraz pracodawcami z grupy branżowej hotelarsko-turystycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241544 Fri, 03 Apr 2020 21:00:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241544 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w charakterze Programisty]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w charakterze Programisty w ramach realizacji projektu badawczego pn. „Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity”. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający przewiduje wyłonienie jednego Wykonawcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241538 Fri, 03 Apr 2020 19:50:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241538 <![CDATA[Zakup usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz ilościowych opartych na proporcjonalności między wielkością zarejestrowanych sygnałów dla substancji badanej i wzorcowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30030 Fri, 03 Apr 2020 18:04:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30030 <![CDATA[Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu]]> Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241534 Fri, 03 Apr 2020 17:40:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241534 <![CDATA[Zakup usługi B+R, badania oddziaływania promieniowania na działanie modułu elektronicznego .]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie testu odporności układów elektronicznych na promieniowanie przy użyciu wysokoenergetycznych protonów o energii >100 MeV . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241530 Fri, 03 Apr 2020 17:25:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241530 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu modułu SLAM do autonomicznego robota mobilnego dla sklepu detalicznego]]> Opracowanie modułu SLAM do autonomicznego robota mobilnego dla sklepu detalicznego Opis przedmiotu zamówienia, z podziałem na etapy: Etap I - Opracowanie algorytmów (i ich implementacja) lokalizacji autonomicznego robota mobilnego pracującego na sali sprzedaży sklepu detalicznego. Użyte mogą być następujące sensory: kamery RGB, kamery stereoskopowe i RGB-D, laserowe czujniki odległości ToF lub podobne, IMU, enkodery. Etap II - Opracowanie algorytmów (i ich implementacja) aktualizacji mapy oraz jednoczesnej lokalizacji i mapowania (SLAM) dla autonomicznego robota mobilnego opisanego powyżej, z wykorzystaniem takiego samego zestawu sensorów, jak w punkcie powyżej. System będzie przeznaczony do działania na sali sprzedaży sklepu detalicznego. Na zbudowanej mapie będą musiały być umieszczane, zidentyfikowane na podstawie obrazu, elementy umeblowania przestrzeni działania robota, włączając stację dokującą. Mapa musi mieć format umożliwiający jej użycie w systemach planowania ruchu, które będą tworzone równolegle. Etap III - Testy, dostosowanie i integracja systemu na zbudowanej w ramach projektu platformie robota. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30023 Fri, 03 Apr 2020 15:21:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30023 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 04/2020 – Middle Web Developer]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi usługi wykonania prac związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w projekcie na stanowisku: Middle Web Developer. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241490 Fri, 03 Apr 2020 14:25:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241490 <![CDATA[Świadczenie usługi w zakresie konsultacji oraz zaprojektowania architektury dla aplikacji LabGears]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konsultacyjnej oraz przygotowanie dokumentacji technicznej, wstępnych założeń dla MVP oraz projektu architektury systemu i wstępnego harmonogramu w projekcie pn. „LabGears: opracowanie i wdrożenie aplikacji internetowej do zarządzania i analizy danych badawczo-rozwojowych”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241478 Fri, 03 Apr 2020 13:57:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241478 <![CDATA[Zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania biopreparatu mikrobiologiczno-enzymatycznego przyspieszającego kompostowanie wyrobów z polilaktydu (PLA)]]> Przedmiotem zamówienia zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu nowego produktu w postaci biopreparatu mikrobiologiczno-enzymatycznego przyspieszającego kompostowanie wyrobów z polilaktydu (PLA). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30016 Fri, 03 Apr 2020 13:43:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30016 <![CDATA[RFP 15662a / BADANIA FARMAKOKINETYCZNE NOWEJ FORMULACJI W STAŁEJ POSTACI PRZYJMOWANEJ DOUSTNIE]]> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9_Przedmiot zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241477 Fri, 03 Apr 2020 13:27:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241477 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPOP.01.01.00-16-0005/18 dotyczące wykonania usługi związanej z realizacją prac B+R na etapie badań przemysłowych]]> Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi związanej z realizacją prac B+R na etapie badań przemysłowych: - badania pracy prototypu wysokowydajnego modułowego systemu ładowania akumulatorów w symulowanych warunkach operacyjnych pod kątem zakłóceń EMI, LDV, CE, - badania wytrzymałościowe, - badania sprawności energetycznej w ramach projektu pt. „Badania nad wysokowydajnym modułowym systemem ładowania akumulatorów w firmie Mechatronika Rafał Matejuk.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241430 Fri, 03 Apr 2020 09:17:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241430 <![CDATA[Usługa badawcza dot. przeprowadzenia badań oczyszczania ekstrakcyjnego surowego kwasu fosforowego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań oczyszczania ekstrakcyjnego surowego kwasu fosforowego z zastosowaniem metody zobojętniania roztworem wody amoniakalnej (24-25% mas. NH3) celem obniżenia indeksu MER (ang. Minor Element Ratio – stosunek sumy zawartości Fe2O3, Al2O3 i MgO do zawartości P2O5) do wartości poniżej 4%. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241384 Thu, 02 Apr 2020 16:51:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241384 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 03/WRPO1.2/2019 dotyczące zatrudnienia Pracownika naukowego 2 (umowa zlecenie)]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Pracownika naukowego 2 (umowa zlecenie) projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu – kleju do łączenia elementów naczep oraz przyczep samochodowych Hybricx 75”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241345 Thu, 02 Apr 2020 13:30:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241345 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 02/WRPO1.2/2019 dotyczące zatrudnienia Pracownika naukowego 1 (umowa zlecenie)]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Pracownika naukowego 1 (umowa zlecenie) projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu – kleju do łączenia elementów naczep oraz przyczep samochodowych Hybricx 75”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241334 Thu, 02 Apr 2020 13:16:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241334 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Bony na innowacje dla MŚP” dla firmy Drago Sp. z o.o. sp.k.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia projektu wzorniczego dla nowej linii produktów składającej się z pięciu innowacyjnych typów skrzynek elektrozaworowych w różnych rozmiarach przeznaczonych do celów montażu elementów systemów irygacyjnych dla firmy Drago Sp. z o.o. sp.k. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29975 Wed, 01 Apr 2020 22:22:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29975 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR.1.1/P.1/04/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy prac badawczych w obszarze kompetencji Konsultant naukowy ds. modeli predykcyjnych w celu realizacji zdań zaplanowanych w ramach projektu, zgodnie poniższymi wytycznymi: a). Wykonawca realizujący prace badawcze w obszarze kompetencji Konsultant naukowy ds. modeli predykcyjnych będzie zaangażowany w realizację zadań adekwatnych do stopnia zaawansowania projektu ( etapu badawczego ), począwszy od dnia podpisania umowy do terminu zakończenia realizacji projektu zaplanowanego na dzień: 31.01.2022r. w wymiarze : 160 godzin miesięcznie ( Etap 1,2,3, ) oraz 120 godzin ( Etap 4- prace przedwdrożeniowe). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241262 Wed, 01 Apr 2020 22:10:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241262 <![CDATA[Kierownik prac B + R]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby na stanowisko Kierownika B+R w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych kompozycji produktowych chemii budowlanej przez "DUBLET" SMOLEŃ I LEJKO SP.J.". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241174 Wed, 01 Apr 2020 11:49:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241174