Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 26 Jun 2019 03:38:43 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/06/2019/1.1.1 POIR - zatrudnienie konsultanta naukowego na podstawie umowy cywilnoprawnej]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie konsultanta naukowego zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego zagadnienia drukowanej elektroniki pn. „Funkcjonalna SSL w innowacyjnej autorskiej technologii Masterpress S.A.” realizowanego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192335 Tue, 25 Jun 2019 23:55:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192335 <![CDATA[Praca na stanowisku: Koordynator Naukowy]]> Przedmiotem zamówienia jest praca na stanowisku: Koordynator Naukowy, w formie umowy zlecenia w związku z realizacją projektu pod tytułem „Technologia fotorealistycznej wizualizacji trójwymiarowej i animacji ubrań na dowolnych sylwetkach” w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Projekt nr RPMP.01.02.01-12-0652/16). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192095 Tue, 25 Jun 2019 22:49:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192095 <![CDATA[Zapytanie ofertowe ZO/12/2019: Wykonanie usług badawczo-rozwojowych w ramach stanowiska - "Technik programista analityk informatyczny"]]> Przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie na stanowisku "Technik programista analityk informatyczny" realizowane w ramach projektu: „Badanie nad sztuczną inteligencją w zakresie uczenia maszynowego systemu wspomagania decyzji w obszarze gospodarki energetycznej, ciepłowniczej i gazowej.” Umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-a103/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192328 Tue, 25 Jun 2019 22:13:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192328 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4.3/1.2/BB/Technomex/2019]]> Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi polegającej na udziale w projekcie na następującym stanowisku: Rola w projekcie - Członek zespołu badawczego Szczegóły w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192308 Tue, 25 Jun 2019 17:46:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192308 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.3/1.2/BB/Technomex/2019]]> Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi polegającej na udziale w projekcie na następującym stanowisku: Rola w projekcie - Fizjoterapeuta Szczegóły w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192288 Tue, 25 Jun 2019 15:59:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192288 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/ENB/POIR/2019 na opracowaniu innowacyjnego wyrobu w postaci inteligentnego włącznika oświetlenia]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego wyrobu w postaci inteligentnego włącznika oświetlenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20189 Tue, 25 Jun 2019 14:28:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20189 <![CDATA[Opracowanie systemu utrzymywania dronów nad transponderem nadającym lokalizację obiektu]]> Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu utrzymywania drona nad transponderem nadającym lokalizację obiektu. W tym także na transponderem poruszającym się. System będzie mógł być używany: a) w ratownictwie górskim b) w ratownictwie morskim c) w nawigacji morskiej d) do śledzenia obiektów (np. w ochronie) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20163 Tue, 25 Jun 2019 13:44:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20163 <![CDATA[Usługa badawcza w zakresie sporządzenia podsumowania statystycznego etapów prac badawczych wraz z opracowaniem raportów i publikacji.]]> Przeprowadzenie analizy statystycznej wyników badań z wykorzystaniem narzędzi statystycznych informatycznych oraz wsparcie zespołu badawczego w zakresie sporządzania wniosków z przeprowadzonej analizy statystycznej przebadanych pacjentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192182 Tue, 25 Jun 2019 11:27:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192182 <![CDATA[Komponenty prototypowe dla R744 wymiennika ciepła]]> Komponenty prototypowe dla R744 wymiennika ciepła - 155 zestawów ( min. 105 + prawo opcji) według specyfikacji PT56699C, PT57382C, PT58069C, PT55253C, PT57270C, PT55254C, PT55249C, PT55250C, PT55621C. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192099 Mon, 24 Jun 2019 20:43:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192099 <![CDATA[Badania biokompatybilności i walidacyjne innowacyjnych dentystycznych systemów implantacyjnych]]> W ramach zamówienia powinny zostać przeprowadzone następujące badania: badania biokompatybilności 4 innowacyjnych dentystycznych systemów implantacyjnych wg normy PN-EN ISO 10993; badania biokompatybilności 2 innowacyjnych systemów implantacyjnych wg normy PN-EN ISO 10993 obejmujące; walidacja poszczególnych komponentów innowacyjnego dentystycznego systemu implantacyjnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192094 Mon, 24 Jun 2019 20:05:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192094 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/1.4 Z DNIA 24.06.2019]]> Zakres Zamówienia obejmuje: a) przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań związanych z analizą firmy, wytyczeniem kierunku rozwoju produktów wraz z rekomendacjami związanymi z dalszym prowadzeniem działalności. Jako audyt wzorniczy należy rozumieć analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, obejmujący co najmniej: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego; b) opracowanie strategii wzorniczej firmy w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego, zawierający co najmniej następujące elementy dotyczące efektów przeprowadzonego audytu:  ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,  ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;  określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;  ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie;  zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego;  możliwość rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego;  rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20137 Mon, 24 Jun 2019 13:52:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20137 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/RS/2019]]> Poszukujemy dostawcy elementów systemu ratunkowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191976 Mon, 24 Jun 2019 13:48:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191976 <![CDATA[Opracowanie receptur i technologii wytwarzania innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków typu „Zero Waste”]]> Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem opracowania receptur i technologii wytwarzania innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków typu „Zero Waste” Zakres prac objętych zleceniem obejmuje realizację następujących zadań wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji usługi: 1 rok od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Miejsce dostawy wyników prac: 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 92, lok. 3A https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20135 Mon, 24 Jun 2019 13:42:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20135 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 3/14POPW/2019 z dnia 24.06.2019]]> Zakres Zamówienia obejmuje: a) przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań związanych z analizą firmy, wytyczeniem kierunku rozwoju produktów wraz z rekomendacjami związanymi z dalszym prowadzeniem działalności. Jako audyt wzorniczy należy rozumieć analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, obejmujący co najmniej: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego; b) opracowanie strategii wzorniczej firmy w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego, zawierający co najmniej następujące elementy dotyczące efektów przeprowadzonego audytu:  ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,  ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;  określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;  ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie;  zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego;  możliwość rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego;  rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20127 Mon, 24 Jun 2019 13:00:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20127 <![CDATA[Technical Artist]]> CDR/06/2019/03 Zaprojektowanie i stworzenie oprogramowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191945 Mon, 24 Jun 2019 12:54:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191945 <![CDATA[Generalist Programmer]]> CDR/06/2019/02 Stworzenie oprogramowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191941 Mon, 24 Jun 2019 12:48:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191941 <![CDATA[Zakup usługi z zakresu przeprowadzenia prac badawczych w ramach projektu „Zautomatyzowana, dronoidowa platforma obserwacyjna o hybrydowym systemie zasilania" polegającej na opracowaniu założeń i schematów do projektowania systemu zasilania drona wraz ze zbudowaniem i testami modelu laboratoryjnego]]> Celem ogłoszenia jest wybór podwykonawcy, którzy przeprowadzi przedmiotowe prace badawcze w ramach projektu „Zautomatyzowana, dronoidowa platforma obserwacyjna o hybrydowym systemie zasilania”, o następującym zakresie: 1. Opracowanie założeń do projektowania systemu zasilania drona, w szczególności: 2. Opracowanie schematów elektronicznych wybranego rozwiązania systemu zasilania składającego się z części sterującej i energoelektronicznej 3. Budowa i testy modelu laboratoryjnego systemu zasilania o mocy 500 W, w szczególności: 4. Opracowanie modelu laboratoryjnego systemu zasilania drona o mocy 7,5 kW. W ramach tego zadania opracowane zostać mają wszystkie komponenty składowe systemu zasilania o mocy 7,5 kW z maksymalizacją jego gęstości mocy do 7,5 kW 5. Badania funkcjonalne i badania sprawności modelu laboratoryjnego małej mocy Ponadto Spartaqs sp. z o.o. określa następujące wymagane doświadczenie zespołu zajmującego się realizacją ww. prac badawczych: Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych związanych z budową prototypów urządzeń zasilających o mocach powyżej 1 kW i napięciach przewyższających wartość dc 400 V. Dodatkowo Wykonawca powinien dysponować odpowiednią aparaturą badawczą umożliwiającą realizację prac naukowo-badawczych zgodnie z wymaganym zakresem prac. W skład aparatury winno wchodzić oprogramowanie do wykonania symulacji, tworzenia obwodów drukowanych, aparatura pomiarowa tj. oscyloskopy, analizator mocy, zasilacze laboratoryjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20118 Mon, 24 Jun 2019 12:47:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20118 <![CDATA[Nabór ofert na stanowisko Programista 01 do realizacji zadań w projekcie pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni”]]> Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni” w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór ofert na stanowisko Programista 01 do realizacji zadań w wyżej wymienionym projekcie. Proponowana forma zaangażowania: umowa zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191928 Mon, 24 Jun 2019 12:27:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191928 <![CDATA["Inżynier Mechanik -,,Badania przemysłowe w zakresie inżynierii mechanicznej w ramach projektu,,Opracowanie innowacyjnych metod automatycznej diagnostyki i rehabilitacji z wykorzystaniem robotów i pomiarów bioelektrycznych".]]> Firma Egzotech Sp. z o. o. poszukuje specjalisty – Inżyniera mechaniki w zespole opracowującym innowacyjne rozwiązania w zakresie diagnostyki i rehabilitacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Opracowanie Innowacyjnych metod diagnostyki i rehabilitacji z wykorzystaniem robotów i pomiarów bioelektrycznych”. Wykonawca odpowiedzialny będzie za współpracę w opracowaniu badań przemysłowych, w tym: • projektowanie nowych, innowacyjnych robotów rehabilitacyjnych i urządzeń diagnostycznych, • tworzenie i utrzymywanie dokumentacji projektowej i produkcyjnej ( rysunki wykonawcze, złożeniowe, montażowe) • prototypownie nowych technologii-napędów, czujników,obudów i przyrządów • dobieranie technologii produkcji elementów W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga przekazania majątkowych praw własności intelektualnej do wytworzonych utworów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191894 Mon, 24 Jun 2019 11:56:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191894 <![CDATA[Zapytanie 24 06 2019 D - for pharmacokinetics in monkeys and dogs]]> Pharmacokinetics studies in monkeys and dogs. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191886 Mon, 24 Jun 2019 10:44:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191886 <![CDATA[Zatrudnienie pracownik B+R na stanowisku Elektronik]]> Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika na stanowisku Pracownik B+R - Elektronik https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191826 Sun, 23 Jun 2019 22:08:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191826 <![CDATA[Wyłonienie osoby pełniącej funkcję Głównego Specjalisty ds. badań akwakultury w projekcie: "Plantlab – innowacyjny system całorocznej produkcji sałaty rzymskiej oraz ryb słodkowodnych przy wykorzystaniu technologii aquaponicznej".]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osoby pełniącej funkcję Główny Specjalista ds. badań akwakultury w projekcie: "Plantlab – innowacyjny system całorocznej produkcji sałaty rzymskiej oraz ryb słodkowodnych przy wykorzystaniu technologii aquaponicznej". w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20107 Sun, 23 Jun 2019 22:07:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20107 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/2019/SL w trybie zasady konkurencyjności na stanowisko członka zespołu B+R]]> Aether Biomedical z siedzibą w Poznaniu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. ”Opracowanie bionicznej protezy przedramienia „Zeus" o modułowej konstrukcji, odznaczającej się wysoką wytrzymałością na uderzenia i intuicyjnej kontroli ruchu opartej na przetwarzaniu biosygnałów” realizowanego w ramach w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, na wyłonienie specjalisty na stanowisko członka zespołu B+R. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20103 Sun, 23 Jun 2019 17:15:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20103 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/2019/SL w trybie zasady konkurencyjności na stanowisko Kierownika zespołu B+R]]> Aether Biomedical z siedzibą w Poznaniu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. ”Opracowanie bionicznej protezy przedramienia „Zeus" o modułowej konstrukcji, odznaczającej się wysoką wytrzymałością na uderzenia i intuicyjnej kontroli ruchu opartej na przetwarzaniu biosygnałów” realizowanego w ramach w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, na wyłonienie specjalisty na stanowisko Kierownika zespołu B+R. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20102 Sun, 23 Jun 2019 16:42:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20102 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/UB w trybie zasady konkurencyjności na usługę badawczą]]> Aether Biomedical z siedzibą w Poznaniu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. ”Opracowanie bionicznej protezy przedramienia „Zeus" o modułowej konstrukcji, odznaczającej się wysoką wytrzymałością na uderzenia i intuicyjnej kontroli ruchu opartej na przetwarzaniu biosygnałów realizowanego w ramach w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, na wyłonienie Wykonawcy usługi badawczej w zakresie stworzenia pierwszego prototypu bionicznej protezy z lekką wersją śródręcza czterosegmentowego mechanizm palców i zaimplementowania silników bezszczotokowych z zamkniętą pętlą sterowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20101 Sun, 23 Jun 2019 16:34:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20101 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019/UB w trybie zasady konkurencyjności na usługę badawczą]]> Aether Biomedical z siedzibą w Poznaniu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. ”Opracowanie bionicznej protezy przedramienia „Zeus" o modułowej konstrukcji, odznaczającej się wysoką wytrzymałością na uderzenia i intuicyjnej kontroli ruchu opartej na przetwarzaniu biosygnałów realizowanego w ramach w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, na wyłonienie Wykonawcy usługi badawczej w zakresie stworzenia strony softwarowej bionicznej protezy ręki, w tym wybór silnika bezszczotkowego, dobór komponentów , projekt układu i płyty głównej oraz zaprogramowanie płyty głównej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20100 Sun, 23 Jun 2019 15:39:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20100 <![CDATA[Konstruktor]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy realizującego usługę w zakresie działań planowanych w ramach projektu badawczo-rozwojowego. Konstruktor odpowiedzialny będzie za: - Dobór materiałów na budowę platform przyczep ze względu na technologię wytwarzania - Modelowanie 3D stanowisk pomiarowych oraz montażowych modułów przyczep - Projektowanie modeli przyrządów montażowych oraz pomocniczych narzędzi produkcyjnych w nowej technologii - Konstruowanie stanowisk montażowych z uwzględnieniem efektywności procesu produkcji i wyników badań - Opracowanie dokumentacji technicznej stanowisk montażowych Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19954 Sun, 23 Jun 2019 14:01:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19954 <![CDATA[Technolog]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy realizującego usługę w zakresie działań planowanych w ramach projektu badawczo-rozwojowego. Technolog odpowiedzialny będzie za: - Opracowanie technologii montażu modułów przyczep samochodowych - Analizowanie czasów montażu przy użyciu narzędzi MTM - Przeprowadzanie badań doświadczalnych procesu montażu modułów - Przeprowadzenie testu produkcji serii 0 - Opracowanie dokumentacji technologicznej oraz instrukcji stanowiskowych - Modelowanie procesów technologicznych oraz elementów wytwarzanych przyczep - Opracowanie procedur produkcyjnych wg wymagań homologacji przyczep O1 i O2 Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19948 Sun, 23 Jun 2019 13:39:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19948 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019/SL w trybie zasady konkurencyjności na stanowisko Konstruktora]]> Aether Biomedical z siedzibą w Poznaniu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020 pt. ”Opracowanie bionicznej protezy przedramienia „Zeus" o modułowej konstrukcji, odznaczającej się wysoką wytrzymałością na uderzenia i intuicyjnej kontroli ruchu opartej na przetwarzaniu biosygnałów” realizowanego w ramach w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, na wyłonienie specjalisty na stanowisko Konstruktora. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20085 Sat, 22 Jun 2019 21:49:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20085 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/SL w trybie zasady konkurencyjności na stanowisko inżynieria elektroniki]]> Aether Biomedical z siedzibą w Poznaniu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. ”Opracowanie bionicznej protezy przedramienia „Zeus" o modułowej konstrukcji, odznaczającej się wysoką wytrzymałością na uderzenia i intuicyjnej kontroli ruchu opartej na przetwarzaniu biosygnałów” realizowanego w ramach w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, na wyłonienie specjalisty na stanowisko Inżynieria elektroniki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20083 Sat, 22 Jun 2019 21:49:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20083 <![CDATA[Opracowanie urządzenia do wycinania dowolnych kształtów w płytach drewnopochodnych wraz z wysięgnikiem do podawania i odbierania obrabianego materiału” dla firmy USŁUGI MECHANICZNE I CNC Marcin Kupliński]]> Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego urządzenia do wycinania dowolnych kształtów w płytach drewnopochodnych wraz z wysięgnikiem do podawania i odbierania obrabianego materiału. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20091 Sat, 22 Jun 2019 21:47:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20091 <![CDATA[Specjalista z zakresu badań przekształtników energoelektronicznych z tranzystorami GaN do pojazdów elektrycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie specjalisty z zakresu badań przekształtników energoelektronicznych z tranzystorami GaN do pojazdów elektrycznych. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie od 02.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia/usługi uwarunkowana jest otrzymaniem przez Zamawiającego dofinansowania projektu pt. Opracowanie wysokosprawnego konfigurowalnego systemu napędowego i zasilania pojazdu elektrycznego z silnikami o podwyższonym momencie obrotowym, hybrydowym zasobnikiem energii V2G oraz falownikami, ładowarką pokładową i przekształtnikiem zasilającym urządzenia pomocnicze skonstruowanymi w technologii GaN. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20089 Sat, 22 Jun 2019 21:05:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20089 <![CDATA[Specjalista z zakresu badań przyrządów półprzewodnikowych GaN]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie specjalisty z zakresu badań przyrządów półprzewodnikowych GaN. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie od 02.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia/usługi uwarunkowana jest otrzymaniem przez Zamawiającego dofinansowania projektu pt. "Opracowanie rodziny uniwersalnych, wysokosprawnych falowników o zwiększonej gęstości mocy z tranzystorami GaN własnej produkcji oraz wielomodułowym oprogramowaniem sterującym przeznaczonych do integracji w obudowie silników serwonapędów i napędów przemysłowych". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20088 Sat, 22 Jun 2019 20:41:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20088 <![CDATA[Badania laboratoryjne własności materiałów do procesu napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielokośrednicowych oraz badania laboratoryjne materiałów do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu B+R, obejmujące badania laboratoryjne materiałów do napawania które będą zastosowane w metodzie LMD druk 3d oraz badania laboratoryjne elementów świdrów stalowych. Zakres badań laboratoryjnych obejmuje m.in: - pomiar wielkości ziaren i składu chemicznego materiałów do napawania przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego, - porowatość materiałów do napawania, pomiar przy użyciu tomografu przemysłowego, metodą Archimedesa, - rozkład wielkości ziaren materiału do napawania, pomiar przy pomocy analizy zdjęcia lub dyfrakcji laserowej, - reologię materiałów do napawania (badanie jego przepływu), przy pomocy Hall Flowmeter lub Reometr, - określenie pozornej gęstość materiału do napawania, przy użyciu reometra/ hall flowmeter. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191812 Sat, 22 Jun 2019 16:44:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191812 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe dotyczące kadry do realizacji prac badawczo-rozwojowych nr 4/06/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja 1 osoby na stanowisko Eksperta prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa i produkcji leków cytotoksycznych w w ramach projektu „Zintegrowany wirtualny system produkcji leków cytotoksycznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Szybka Ścieżka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20075 Sat, 22 Jun 2019 10:25:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20075 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe dotyczące kadry do realizacji prac badawczo-rozwojowych nr 3/06/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja 1 osoby na stanowisko Eksperta prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa i produkcji leków cytotoksycznych w w ramach projektu „Zintegrowany wirtualny system produkcji leków cytotoksycznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Szybka Ścieżka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20013 Sat, 22 Jun 2019 10:08:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20013 <![CDATA[zamówienie dotyczy przygotowania projektów obliczeniowych i prac wspomagających budowę tunelu osłonowego dla skoczni narciarskiej]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektów obliczeniowych i prac wspomagających budowę tunelu osłonowego dla skoczni narciarskiej. Wspólny słownik zamówień Główny kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Przedmiot zapytania obejmuje w szczególności: 1. Numeryczna weryfikacja prędkości najazdowych przy użyciu odpowiedniej licencji. a) Przygotowanie siatki obliczeniowej 3D dla światła tunelu osłonowego w wersji uproszczonej (bez modelowania spadku terenu) b) Analiza kinematyki ruchu skoczka na rozbiegu skoczni nieosłoniętej c) Wyliczenie sił oporu działających na skoczka poruszającego się w tunelu osłonowym Opracowanie raportu z opisem metodyki badań oraz analizą wpływu tunelu osłonowego na prędkość najazdową skoczka 2. Analiza numeryczna wpływu tunelu osłonowego na pole prędkości przepływu w okolicy progu najazdu (przy użyciu odpowiedniej licencji). a) Przygotowanie siatki obliczeniowej 3D dla skoczni narciarskiej wraz z jej najbliższym otoczeniem. Siatka obliczeniowa będzie uwzględniała skocznię bez tunelu osłonowego oraz skocznię z tunelem osłonowym w kilku konfiguracjach profilu otunelowania w okolicy progu b) Wykonanie obliczeń CFD dla różnych prędkości i kierunków wiatru c) Raport z badań obliczeniowych zawierający opis zastosowanej metodyki, analizę wpływu tunelu osłonowego na pole prędkości powietrza w okolicy progu skoczni oraz rekomendacje dotyczące profilu otunelowania. Dodatkowo, przedstawione zostaną siły aerodynamiczne (od wiatru) działające na konstrukcję tunelu osłonowego. 3. Badania makiety tunelowania skoczni. a) analizę rozkładu ciśnień na makiecie otunelowania i zjeździe modelu skoczni w warunkach quasistatycznych przy różnych kierunkach napływu wiatru dla 10 konfiguracji ostatniego modułu skoczni b) wyznaczenie wektorowego rozkładu prędkości powietrza wokół progu modelu skoczni dla 10 konfiguracji ostatniego modułu otunelowania skoczni c) wyznaczenie interferencji modelu zwodnika w warunkach quasistatycznych w różnych fazach dojazdu i lotu zawodnika w okolicy progu skoczni dla 10 konfiguracji ostatniego modułu otunelowania i wybranych kątów napływu powietrza d) przeprowadzenie badań wizualizacyjnych jakościowych z wykorzystaniem metody dymowej i światła laserowego interferencji wirów w warunkach wylotu zawodnika dla 10 konfiguracji ostatniego modelu modułu otunelowania i wybranych kątów napływu powietrza e) wykonanie rekonfigurowalnego modelu skoczni w skali do testów tunelowych f) dostęp do infrastruktury badawczej tunelu aerodynamicznego g) Koszt energii elektrycznej zasilania tunelu aerodynamicznego h) Opracowanie raportu z badań Zgodnie z załącznikiem pn. Zapytanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20068 Fri, 21 Jun 2019 23:33:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20068 <![CDATA[Nabór ofert na stanowisko Specjalista naukowo-technologiczny do realizacji zadań w projekcie pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii utylizacji odpadowych emulsji wodno-olejowych”.]]> Nycz Intertrade Sp. z o.o. jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii utylizacji odpadowych emulsji wodno-olejowych” (w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020), poszukuje ofert na stanowisko Specjalista naukowo-technologiczny do realizacji zadań w wyżej wymienionym projekcie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20033 Fri, 21 Jun 2019 22:33:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20033 <![CDATA[Nabór ofert na stanowisko Konsultant naukowo-technologiczny do realizacji zadań w projekcie pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii utylizacji odpadowych emulsji wodno-olejowych”.]]> Nycz Intertrade Sp. z o.o. jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii utylizacji odpadowych emulsji wodno-olejowych” (w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020), poszukuje ofert na stanowisko Konsultant naukowo-technologiczny do realizacji zadań w wyżej wymienionym projekcie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20025 Fri, 21 Jun 2019 22:20:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20025 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 21.06.2019 dotyczące udziału w realizacji prac badawczo-rozwojowych w charakterze specjalisty projektu „System odzysku chłodu i energii z LNG oraz gazów przemysłowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest podjęcie zatrudnienia przez pięć osób na podstawie umowy zlecenia na stanowisku specjalisty w wymiarze czasu pracy 1 etatu w ciągu 36 m-cy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20069 Fri, 21 Jun 2019 22:07:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20069 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7 z dnia 21.06.2019 dotyczące usługi usługi projektowo-wykonawczej w ramach projektu „Opracowanie technologii układu napędowego na sprężony czynnik nieenergetyczny, z wykorzystaniem elektronicznego systemu sterowania”]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi projektowo-wykonawczej w zakresie butli kompozytowych do jednostki napędowej pojazdu na sprężony czynnik nieenergetyczny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20066 Fri, 21 Jun 2019 21:50:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20066 <![CDATA[Zakup usługi badawczej dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Produkcji, Usług i Handlu „INTER SOLAR” Sp. z o.o. w celu opracowania technologii zimnej plazmy do zastosowania w przemyśle spożywczym]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań, których celem jest opracowanie technologii zimnej plazmy zmierzające do zastosowania wymienionej technologii do przedłużenia okresu trwałości produktów spożywczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20054 Fri, 21 Jun 2019 21:32:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20054