Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 20:33:09 +0200 <![CDATA[Wybór eksperta ds. inżynierii chemicznej]]> 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie eksperta ds. inżynierii chemicznej w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego w zakresie opracowania innowacyjnego suplementu diety, wspomagającego prawidłowy przepływ krwi w organizmie oraz mającego właściwości przeciwzakrzepowe. 2. Rodzaj umowy; umowa zlecenie, 1 osoba 3. Wymiar czasu pracy w ramach projektu: 40 godzin / miesiąc 4. Łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 Do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Główny zakres obowiązków: a) opracowanie zakresu informacji kluczowych do projektu z punktu widzenia konsultanta naukowego ds. innowacyjnych technologii otrzymywania chemikaliów specjalistycznych; b) opieka merytoryczna nad poprawnością technologiczną przeprowadzenia procesu odtłuszczania surowców roślinnych na drodze ekstrakcji ditlenkiem węgla w warunkach nadkrytycznych; c) udział merytoryczny w kontrolowaniu prawidłowości badań biologicznych -przeciwpłytkowych i antyoksydacyjnych w środowisku osocza ludzkiego - cech funkcjonalnych komponentów roślinnych do wyrobu napoju o walorach prozdrowotnych; d) ocena poprawności prac polegających na potwierdzaniu tożsamości komponentów do wyrobu napoju funkcjonalnego pod względem ich właściwości biologicznych – przeciwpłytkowych i antyoksydacyjnych wobec składników osocza ludzkiego, gdzie otrzymane one były na skalę półtechniczną; e) opieka ekspercka w zakresie produkcji pilotażowej partii napoju funkcjonalnego; f) konsultacje eksperckie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia napoju funkcjonalnego do obrotu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24664 Tue, 22 Oct 2019 20:15:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24664 <![CDATA[Zakup usług doradczych – ekspertyz (Ekspertyza dotycząca User Interface, User Experience dla wersji demo oraz dla wersji prototypowej)]]> Zakup usług doradczych – ekspertyz (Ekspertyza dotycząca User Interface, User Experience dla wersji demo oraz dla wersji prototypowej) związanych z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213336 Tue, 22 Oct 2019 20:14:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213336 <![CDATA[Zakup usług doradczych – ekspertyz związanych z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych.]]> Zakup usług doradczych – ekspertyz związanych z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych. 1. Ekspertyza poprawności oceny przyjętych założeń 2. Ekspertyza oceny poprawności wyboru algorytmów 3. Ekspertyza oceny poprawności architektury fizycznej i logicznej modelu 4. Raport wyniki z testów modelu 5. Ekspertyza oceny funkcjonalności wersji prototypowej platformy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213345 Tue, 22 Oct 2019 20:13:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213345 <![CDATA[Wybór eksperta ds. eksperta ds. badań właściwości antykoagulacyjnych substancji roślinnych]]> 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie eksperta ds. badań właściwości antykoagulacyjnych substancji roślinnych, w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego w zakresie opracowania innowacyjnego suplementu diety, wspomagającego prawidłowy przepływ krwi w organizmie oraz mającego właściwości przeciwzakrzepowe. 2. Rodzaj umowy; umowa zlecenie, 1 osoba 3. Wymiar czasu pracy w ramach projektu: 40 godzin / miesiąc 4. Łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 Do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Główny zakres obowiązków: a) konsultacje eksperckie w zakresie poprawności optymalizacji procesów jednostkowych łańcucha technologicznego otrzymywania komponentów roślinnych o walorach prozdrowotnych, użytecznych w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, w zakresie oceny aktywności antykoagulacyjnej na każdym z etapów tej technologii; b) udział merytoryczny w kontrolowaniu poprawności wykonania badań dotyczących właściwości antykoagulacyjnych komponentów roślinnych do wyrobu napoju funkcjonalnego w kontekście ich przydatności jako składniki formulacji spożywczej o przeznaczeniu prozdrowotnym; c) współpraca przy potwierdzaniu tożsamości pod względem właściwości antykoagulacyjnych komponentów do wyrobu napoju funkcjonalnego, otrzymanych na skalę półtechniczną z tymi uzyskanymi w skali laboratoryjnej; d) współpraca w zakresie produkcji pilotażowej partii napoju funkcjonalnego; e) współpraca w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia napoju funkcjonalnego do obrotu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24663 Tue, 22 Oct 2019 20:03:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24663 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019/NCBIR]]> Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i testy konstrukcji mechanicznej BSP wraz mocowaniem i sterowaniem osprzętem (gimbal, mocowanie kamery) do BSP realizującego zadanie identyfikacji przestrzeni 3D przez mechanika konstruktora na podstawie umowy zlecenia. Pełna treść zapytania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia: "Zapytanie nr 1/10/2019/NCBIR- pełna treść zapytania" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212980 Tue, 22 Oct 2019 19:43:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212980 <![CDATA[Wybór eksperta ds. pracy z komponentami pochodzenia naturalnego]]> 1. Przedmiot zapytania ofertowego jest wyłonienie eksperta ds. pracy z komponentami pochodzenia naturalnego, w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego w zakresie opracowania innowacyjnego suplementu diety, wspomagającego prawidłowy przepływ krwi w organizmie oraz mającego właściwości przeciwzakrzepowe. 2. Rodzaj umowy; umowa zlecenie, 1 osoba 3. Wymiar czasu pracy w ramach projektu: 40 godzin / miesiąc 4. Łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 Do niniejszego zapytania ofertowego 5. Główny zakres obowiązków: a) przygotowanie zakresu informacji kluczowych do projektu z punktu widzenia eksperta ds. pracy z komponentami pochodzenia naturalnego; b) dobór surowców roślinnych do wyrobu komponentów napoju funkcjonalnego o właściwościach prozdrowotnych, działających profilaktycznie w chorobach układu sercowo-naczyniowego; c) udział merytoryczny w procesie odtłuszczania surowców roślinnych na drodze ekstrakcji ditlenkiem węgla w warunkach nadkrytycznych, poprawnością doboru parametrów procesowych, w tym z punktu widzenia możliwości wyboru najbardziej optymalnych, nadzór nad pracą technologów; d) udział merytoryczny w sprawdzaniu poprawności wykonania badań biologicznych, dotyczących oceny unikalnych cech funkcjonalnych komponentów roślinnych do wyrobu napoju funkcjonalnego – przeciwpłytkowych i antyoksydacyjnych w środowisku osocza ludzkiego; e) współpraca przy potwierdzaniu tożsamości pod względem właściwości biologicznych komponentów do wyrobu napoju funkcjonalnego otrzymanych na skalę półtechniczną z tymi uzyskanymi w skali laboratoryjnej, wobec składników osocza ludzkiego; f) współpraca w zakresie produkcji pilotażowej partii napoju funkcjonalnego; g) współpraca w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia napoju funkcjonalnego do obrotu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24656 Tue, 22 Oct 2019 18:59:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24656 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019/1.1.1_POIR dotyczące wyboru osoby świadczącej usługi na stanowisku Konstruktora mechanika]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku Konstruktora mechanika w oparciu o umowę zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24655 Tue, 22 Oct 2019 16:05:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24655 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zatrudnienie Eksperta Naukowego na potrzeby IZOPANEL Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz modułu mieszania i dozowania komponentów w celu jej wytworzenia”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Eksperta Naukowego na potrzeby IZOPANEL Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz modułu mieszania i dozowania komponentów w celu jej wytworzenia.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24654 Tue, 22 Oct 2019 15:59:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24654 <![CDATA[Usługa badawcza polegająca na zaprojektowaniu, zbudowaniu i przetestowaniu elementu wykonawczego (urządzenia), będącego integralną częścią zaawansowanej technologicznie infrastruktury umożliwiającej optymalne zarządzanie lokalnym potencjałem energetycznym.]]> Celem zamówienia jest zawarcie umowy warunkowej. Po zakończeniu postępowania ofertowego Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia warunkową umowę na realizację przedmiotu zamówienia, tj. usługi badawczej polegającej na zaprojektowaniu, zbudowaniu i przetestowaniu elementu wykonawczego (urządzenia) o charakterystyce technicznej opisanej poniżej w „Opisie przedmiotu zamówienia”, będącego integralną częścią zaawansowanej technologicznie infrastruktury umożliwiającej optymalne zarządzanie lokalnym potencjałem energetycznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24653 Tue, 22 Oct 2019 15:54:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24653 <![CDATA[Usługa badawcza polegająca na zaprojektowaniu, zbudowaniu, oprogramowaniu i przetestowaniu zaawansowanej technologicznie infrastruktury, składającej się z rodziny urządzeń o funkcjonalnościach pomiarowo-diagnostyczno-sterujących, sprzęgniętych ze sobą w ujęciu sprzętowym i informatycznym]]> Celem zamówienia jest zawarcie umowy warunkowej. Po zakończeniu postępowania ofertowego Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia warunkową umowę na realizację przedmiotu zamówienia, tj. usługi badawczej polegającej na zaprojektowaniu, zbudowaniu, oprogramowaniu i przetestowaniu zaawansowanej technologicznie infrastruktury, składającej się z rodziny urządzeń o funkcjonalnościach pomiarowo-diagnostyczno-sterujących, sprzęgniętych ze sobą w ujęciu sprzętowym i informatycznym, o charakterystyce technicznej opisanej poniżej w „Opisie przedmiotu zamówienia”, umożliwiającej optymalne zarządzanie lokalnym potencjałem energetycznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24652 Tue, 22 Oct 2019 15:34:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24652 <![CDATA[Opracowanie nowego unitu stomatologicznego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego unitu stomatologicznego dla firmy Makromed w związku z planowaną realizacją inwestycji w ramach naboru RPLD.01.02.02-IP.02-10-060/19 dla Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje/ 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24638 Tue, 22 Oct 2019 15:33:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24638 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań przepływu powietrza w czterech dygestoriach (o szerokości 1200/1500/1800/2100 mm).]]> 1. Wykonanie badań przepływu powietrza w czterech dygestoriach (o szerokości 1200/1500/1800/2100 mm) z zastosowaniem różnych wariantów kształtów elementów odpowiedzialnych za przepływy powietrza. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania w rozliczeniach płatności częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213169 Tue, 22 Oct 2019 15:05:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213169 <![CDATA[Usługa badawcza – badania dotyczące wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w krótkoterminowym prognozowaniu zapotrzebowania na energię elektryczną, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz cen energii elektrycznej, a także opracowaniu modeli klasy AI realizujących takie prognozy.]]> Celem zamówienia jest zawarcie umowy warunkowej. Po zakończeniu postępowania ofertowego Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia warunkową umowę na realizację przedmiotu zamówienia, tj. usługi badawczej – badania dotyczące wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w krótkoterminowym prognozowaniu zapotrzebowania na energię elektryczną, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz cen energii elektrycznej, a także opracowaniu modeli klasy AI realizujących takie prognozy. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pt. „Inteligentna platforma sprzętowa o funkcjonalności pomiarowo-diagnostyczno-sterującej, umożliwiająca efektywne bilansowanie zapotrzebowania małych i średnich odbiorców końcowych z potencjałem małych i średnich wytwórców, w zakresie energii elektrycznej, w ujęciu lokalnym.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24500 Tue, 22 Oct 2019 15:05:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24500 <![CDATA[Wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie syntezy organicznej na podstawie umowy zlecenia - zapytanie ofertowe nr 191022_01]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Oferenta/Wykonawcę prac badawczo-rozwojowych w zakresie syntezy organicznej w ramach badań przemysłowych w projekcie POIR 01.01.01-00-0129/18. Praca wykonana zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie) na stanowisku chemik organik. Oferujemy zatrudnienie w ramach realizacji etapu nr 2, przez okres 12 miesięcy (od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.). Wymiar czasu pracy to 40 godzin tygodniowo. Rozliczanie wyników pracy będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy pracownika, stawki godzinowej oraz protokołu odbioru wykonanych usług. Wypłata wynagrodzenia będzie na podstawie wystawionego przez Oferenta/Wykonawcę rachunku do umowy zlecenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212481 Tue, 22 Oct 2019 14:44:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212481 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019/1.1.1_POIR dotyczące wyboru osoby świadczącej usługi na stanowisku Operatora BSP]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku Operatora BSP w oparciu o umowę zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24636 Tue, 22 Oct 2019 13:49:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24636 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Kierownik B+R]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Kierownika B+R w projekcie badawczym pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24631 Tue, 22 Oct 2019 13:36:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24631 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 8]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Specjalisty B+R w projekcie badawczym pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24630 Tue, 22 Oct 2019 13:35:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24630 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 6]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Specjalisty B+R w projekcie badawczym pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24633 Tue, 22 Oct 2019 13:33:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24633 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 5]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Specjalisty B+R w projekcie badawczym pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24628 Tue, 22 Oct 2019 13:32:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24628 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 4]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Specjalisty B+R w projekcie badawczym pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24625 Tue, 22 Oct 2019 13:31:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24625 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 3]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Specjalisty B+R w projekcie badawczym pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24623 Tue, 22 Oct 2019 13:30:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24623 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 2]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Specjalisty B+R w projekcie badawczym pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24613 Tue, 22 Oct 2019 13:28:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24613 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/NMG/2019/1.1.1/K - wybór kandydata na stanowisko Specjalisty B+R 1]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Specjalisty B+R w projekcie badawczym pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24608 Tue, 22 Oct 2019 13:26:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24608 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2019/1.1.1_POIR dotyczące wyboru osoby świadczącej usługi na stanowisku Specjalisty ds. algorytmów przetwarzania danych termowizyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku Specjalisty ds. algorytmów przetwarzania danych termowizyjnych w oparciu o umowę zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24632 Tue, 22 Oct 2019 13:21:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24632 <![CDATA[zatrudnienie jednego pracownika konstrukcyjno- wykonawczego]]> Wymagania dotyczące kandydata – członek zespołu badawczego – pracownik konstrukcyjno-wykonawczy Umiejscowienie poszukiwanego pracownika w strukturze projektu oraz wstępny opis wymagań W ramach prowadzonych prac rozwojowych konieczne jest wykonywanie prac konstrukcyjno-wykonawczych, budowanie systemu zbierania danych dla zbudowanych czujników, układów i systemów pomiarowych w dziedzinie przepływu cieczy ropo-pochodnych, lotnych węglowodorów, innych gazów, również w zakresie przepływów dwufazowych i korozji. Jest w zamiarze rozwijanie systemu zbioru danych pomiarowych, stworzenie testowanie baz danych i systemu sterowania procesowego jak i uszczegółowienie zaprojektowanego i wykonanego wcześniej systemu wizualizacji. Ważnym elementem jakiego oczekuje się od kandydata jest doświadczenie w obszarze umiejętności praktycznych w projektowaniu przy pomocy programów projektowych branży informatycznej i ogólnej. Ważna jest umiejętność obsługi układów pomiarowych, czujników pomiarowych i elementów tych czujników oraz systemu całego systemu pomiarowego. Szczególnie ważna jest szczegółowa znajomość szeroko rozumianych technologii pomiarów przepływu cieczy, gazów oraz systemów pomiaru parametrów pracy instalacji ropno-gazowych dla strefy pierwszej zagrożenia wybuchowego. Ważne jest aby doświadczenie to było udokumentowane osiągnięciami w postaci wykonanych projektów z obsługi informatycznej czujników i układów pomiarowych i zasilających dla instalacji ropno-gazowych i transmisji danych pomiarowych oraz wykonane komputerowe wizualizacje procesowe. Ważna jest znajomość problemów związanych z bezpieczeństwem transmisji danych, stosowaniem tuneli VPN i umiejętność stosowania protokołu MS-CHAPv2. Wymagana jest dobra znajomość przepisów o działaniach w strefach zagrożonych wybuchem. Ważna jest również znajomość norm i regulacji prawnych dotyczących pomiaru natężenia przepływu mediów wiertniczych, ropy naftowej i gazu w instalacjach przemysłowych i naftowych. Wymagana jest znajomość elementów technologii wiercenia otworów poszukiwawczych i exploatacyjnych, technologii ich opróbowania i wykonywania testów produkcyjnych. Kandydat powinien mieć dostęp do pełnego warsztatu oprogramowania niezbędnego dla wykonania powierzonych zadań. Wymagana jest znajomość i doświadczenie w teorii pomiarów i w analizie błędów. Wymagana jest znajomość zasad pracy takich urządzeń jak; głowica eksploatacyjna, zasuwa bezpieczeństwa, manifold zwężkowy, podgrzewacz, separator trójfazowy, odstojnik komina zrzutowego, komin zrzutowy, pompa transferowa. Wymagana jest znajomość procesów korozji i zasad pomiaru jej szybkości metodę polaryzacji liniowej i rezystancyjną, znajomość tematów związanych z monitorowaniem korozji. Wymagana jest konstrukcyjne przygotowanie w dziedzinie transmisji danych pomiarowych metodami przewodowymi i bezprzewodowymi ( WIFI, GSM, transmisja satelitarna) w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagana jest znajomość zasad konstrukcji urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, wymagana jest wiedza o znanych sposobach zabezpieczeń i dedykowanych urządzeniach dla wykonywania prac pomiarowych w strefach zagrożonych wybuchem . W trakcie wykonywania prac niezbędna jest umiejętność pracy w zespole i utrzymywania stałego kontaktu z pozostałymi członkami zespołu wykonującymi wspólne zadanie. Przy rozwiązywaniu problemów kandydat musi potrafić włączyć do zadań wykonywanych przez siebie innych członków zespołu wyspecjalizowanych w tym problemie. Kandydat powinien mieć umiejętność przedstawiania własnych rozwiązań, mieć samodzielną myśl przy rozwiązywaniu problemów. Kandydat musi dysponować środkami technicznymi i właściwym oprogramowaniem dla szybkiego przekazywania informacji innym członkom zespołu i prowadzącym prace. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213252 Tue, 22 Oct 2019 13:19:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213252 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019/1.1.1_POIR dotyczące wyboru osoby świadczącej usługi na stanowisku Specjalisty ds. DSP]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku Specjalisty ds. DSP w oparciu o umowę zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24622 Tue, 22 Oct 2019 12:38:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24622 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019/1.1.1_POIR dotyczące wyboru osoby świadczącej usługi na stanowisku Specjalisty ds. identyfikacji i klasyfikacji]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku Specjalisty ds. identyfikacji i klasyfikacji w oparciu o umowę zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24619 Tue, 22 Oct 2019 12:00:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24619 <![CDATA[Badania i testy laboratoryjne obudowy i elektroniki prototypowanego kasownika w zakresie zmian temperatur, odporności mechanicznej, symulacji zaburzeń i analizy widma]]> Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie w warunkach laboratoryjnych testów prototypu kasownika zbudowanego przez Zamawiającego, w którym wyróżnić można: elektronikę wewnętrzną, mechanikę i obudowę. Niniejsze zapytanie ofertowe jest elementem realizowanej przez Zamawiającego umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0141/19-00 z dnia 17.09.2019 o dofinansowanie Projektu "Inteligentny kasownik - kompleksowe rozwiązanie w transporcie publicznym" WND-RPPD.01.02.01-20-0141/19 ramach programu: Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Typ 2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213217 Tue, 22 Oct 2019 11:57:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213217 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach działania 2.3.2 POIR „Bon na innowacje", polegającej na zaprojektowaniu i implementacji nowej usługi w postaci Systemu Zarządzania Obsługą Programów Lojalności Abonentów dla Operatorów telekomunikacyjnych oraz Operatorów ISP wraz z innowacyjnymi algorytmami organizowania rezultatów wyszukiwania]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza złożona z następujących zadań: 1. Etap 1 - Przygotowanie architektury rozwiązania 2. Etap 2 - opracowanie prototypu systemu rekomendacji i testy działania 3. Etap 3 – Stworzenie makiet funkcjonalnych UX (user experience) oraz testowanie 4. Etap 4 - Prototyp aplikacji webowych i mobilnych 5. Etap 5 - Testy spójności i użytkownika końcowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24615 Tue, 22 Oct 2019 11:16:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24615 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019/1.1.1_POIR dotyczące wyboru osoby świadczącej usługi na stanowisku Specjalisty ds. systemów lokacji]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku Specjalisty ds. systemów lokacji w oparciu o umowę zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24614 Tue, 22 Oct 2019 11:08:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24614 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/1.1.1_POIR dotyczące wyboru osoby świadczącej usługi na stanowisku Specjalisty ds. zachowań behawioralnych dzikiej zwierzyny]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku „Specjalisty ds. zachowań behawioralnych dzikiej zwierzyny”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24611 Tue, 22 Oct 2019 10:46:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24611 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/INTRON/2019 na wykonanie usługi oceny materiałów hodowlanych zbóż na platformie do wysokoprzepustowego fenotypowania roślin / INQUIRY no. 26/INTRON/2019 for the performance of cereal breeding material assessment services on a high-throughput plant phenotyping platform]]> Wykonanie dla celów Projektu usługi oceny materiałów hodowlanych zbóż na platformie do wysokoprzepustowego fenotypowania roślin w trzech kolejnych latach kalendarzowych 2020, 2021, 2022. Performing for the purpose of the Project cereal breeding material assessment services on a high-throughput plant phenotyping platform in 3 consecutive calendar years: 2020, 2021, 2022. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212862 Tue, 22 Oct 2019 07:33:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212862 <![CDATA[Opracowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w Polsce za 2018]]> Celem raportu jest opis stanu sektora ekonomii społecznej, oparty na danych ilościowych i jakościowych oraz wskazanie stopnia realizacji działań wskazanych w KPRES w stosunku do działań zaplanowanych. Wynikiem dokonanej analizy mają być rekomendacje dotyczące dalszych działań, o charakterze zarówno strategicznym, legislacyjnym, jak i programowym, w krótkiej i średniej perspektywie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213136 Mon, 21 Oct 2019 23:56:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213136 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019 wykonanie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji projektu – w zakresie wsparcia w obszarze badań potrzeb i użyteczności]]> W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie zaawansowanego algorytmu do selekcji danych multimedialnych oraz innowacyjnej metody wizualizacji tych danych na potrzeby platformy wspierającej obsługę klienta w branży turystycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – przedsiębiorstwo Infotower Technologies sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji projektu – w zakresie wsparcia w obszarze badań potrzeb i użyteczności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24603 Mon, 21 Oct 2019 22:06:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24603 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019 wykonanie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji projektu – zakres prac projektowych, programistycznych i testów.]]> W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie zaawansowanego algorytmu do selekcji danych multimedialnych oraz innowacyjnej metody wizualizacji tych danych na potrzeby platformy wspierającej obsługę klienta w branży turystycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – przedsiębiorstwo Infotower Technologies sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji projektu – zakres prac projektowych, programistycznych i testów. Dodatkowe informacje: ● Oferent zostanie zaangażowany do realizacji powyższych prac. ● Realizacja zadań musi odbywać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Podwykonawca ma obowiązek stałej o współpracy z zespołem eksperckim po stronie Zamawiającego ● Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag do sposobu realizacji prac przez Oferenta oraz do rezultatów tych prac, zaś Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia tych uwag. ● Zadaniem Oferenta będzie również wsparcie Zamawiającego w opracowywaniu założeń do tworzonych komponentów, konsultacje dotyczące wykorzystywanych technologii oraz środowisk. ● Zespół Oferenta będzie zobowiązany do udział w codziennych spotkaniach w formie stand-up’ów w celu raportowania postępu prac, omawiania problemów. Możliwy udział zdalny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24602 Mon, 21 Oct 2019 21:57:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24602 <![CDATA[Zakup usług doradczych – ekspertyz związanych z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych.]]> Zakup usług doradczych – ekspertyz związanych z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych. 1. Ekspertyza poprawności oceny przyjętych założeń 2. Ekspertyza oceny poprawności wyboru algorytmów 3. Ekspertyza oceny poprawności architektury fizycznej i logicznej modelu 4. Raport wyniki z testów modelu 5. Ekspertyza oceny funkcjonalności wersji prototypowej platformy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213065 Mon, 21 Oct 2019 18:09:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213065 <![CDATA[Zakup usług doradczych – ekspertyz (Ekspertyza dotycząca User Interface, User Experience )]]> Zakup usług doradczych – ekspertyz (Ekspertyza dotycząca User Interface, User Experience dla wersji demo oraz dla wersji prototypowej) związanych z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213050 Mon, 21 Oct 2019 18:02:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213050 <![CDATA[WYKONYWANIE BADAŃ PRÓBEK WYROBÓW BUDOWLANYCH (2)]]> Przedmiotem postępowania jest wykonanie akredytowanych badań kontrolnych próbek wyrobów budowlanych papy zgodnie z Aprobatą Techniczną IBDiM nr AT/2006-02-1987/4. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213060 Mon, 21 Oct 2019 16:54:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213060