Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 17:36:43 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe (RfQ) nr 7/2020/M/BAAP/Z1]]> Przedmiotem zamówienia jest biblioteka uniwersalnych sekwencji w formacie scFv, dla 5 celów molekularnych związanych z chorobami o podłożu zapalnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233742 Tue, 18 Feb 2020 15:44:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233742 <![CDATA[Pobranie próbek biologicznych z danymi fenotypowymi i klinicznymi - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01 02 2020]]> Pobranie próbek biologicznych wraz z danymi fenotypowymi i klinicznymi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233668 Tue, 18 Feb 2020 13:31:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233668 <![CDATA[Zakup usług B+R w zakresie analizy zagrożeń i bezpieczeństwa oraz nadzoru towarzystwa klasyfikacyjnego dla projektu „Przeprowadzenie badań oraz opracowanie innowacyjnej konstrukcji obiektu podwodno-nadwodnego Water Discus”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych dla stworzenia konstrukcji innowacyjnego obiektu podwodno - nadwodnego Water Discus (WD). Posadowiony w Gdyni przy Nabrzeżu Beniowskiego prototyp/demonstrator technologii będzie wykorzystywany w pierwszej fazie do prowadzenia działań naukowo – technicznych i środowiskowych celem doskonalenia podstawowego wyrobu spółki, jakim będzie obiekt Water Discus (WD). Opracowany prototyp będzie docelowo wykorzystywany do celów komercyjnych, ponieważ będzie on jednocześnie produktem końcowym Spółki, gdyż jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Zamawiający przewiduje, iż w pierwszej kolejności zostanie podpisana umowa warunkowa na prowadzenie prac badawczych, z racji ubiegania się przez Deep Ocean Technology Poland Sp. z o.o. o dofinansowanie w/w projektu w ramach konkursu nr: 1/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka” MSP organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Następnie w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu zostanie podpisana umowa z wybranym Podwykonawcą na realizację usługi zgodnie z zakresem określonym w niniejszym ogłoszeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28698 Tue, 18 Feb 2020 13:26:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28698 <![CDATA[Zapytanie ofertowe (RfQ) nr 5/2020/G/cBITE]]> Przeprowadzenie zleconego programu usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233655 Tue, 18 Feb 2020 13:17:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233655 <![CDATA[Zakup usług B+R w zakresie opracowania dokumentacji technicznej prototypu dla projektu „Przeprowadzenie badań oraz opracowanie innowacyjnej konstrukcji obiektu podwodno-nadwodnego Water Discus”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług B+R w następującym zakresie: 1) Opracowanie dokumentacji technicznej prototypu obiektu podwodno-nadwodnego Water Discus (WD) do zatwierdzenia przez wybrane Towarzystwo Klasyfikacyjne wraz z usługą wprowadzenia wszelkich niezbędnych uwag wskazanych przez Towarzystwo Klasyfikacyjne; 2) Udział w badaniach konstrukcyjno-technologicznych polegającym na analizie wyników czynności prac projektowych i produkcyjnych prowadzonych na podstawie dokumentacji z pkt. 1), pod kątem spełnienia wymagań i opracowaniu zmian rozwiązań konstrukcyjnych na podstawie wyników tych badań do czasu zakończenia projektu tj. uruchomienia WD. Wskazany zakres zamówienia jest niezbędny dla opracowania i stworzenia konstrukcji innowacyjnego obiektu podwodno - nadwodnego Water Discus (WD). Posadowiony w Gdyni przy Nabrzeżu Beniowskiego prototyp/demonstrator technologii będzie wykorzystywany w pierwszej fazie do prowadzenia działań naukowo – technicznych i środowiskowych celem doskonalenia podstawowego wyrobu spółki, jakim będzie obiekt Water Discus (WD). Opracowany prototyp będzie docelowo wykorzystywany do celów komercyjnych, ponieważ będzie on jednocześnie produktem końcowym Spółki, gdyż jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Zamawiający przewiduje, iż w pierwszej kolejności zostanie podpisana umowa warunkowa na prowadzenie prac badawczych, z racji ubiegania się przez Deep Ocean Technology Poland Sp. z o.o. o dofinansowanie w/w projektu w ramach konkursu nr: 1/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka” MSP organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Następnie w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu zostanie podpisana umowa z wybranym Podwykonawcą na realizację usługi zgodnie z zakresem określonym w niniejszym ogłoszeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28696 Tue, 18 Feb 2020 13:14:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28696 <![CDATA[Zapytanie ofertowe (RfQ) nr 4/2020/G/cBITE]]> Przeprowadzenie zleconego programu usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233651 Tue, 18 Feb 2020 13:14:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233651 <![CDATA[Wykonanie dokumentacji w celu powołania formy ochrony przyrody na obszarze wodno-błotnym Mościska]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Wykonaniu dokumentacji niezbędnej w celu powołania formy ochrony przyrody, w tym wykonania szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych obszaru wodno-błotnego Mościska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233640 Tue, 18 Feb 2020 13:02:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233640 <![CDATA[Zakup usługi przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych dla realizacji projektu: „Przeprowadzenie badań oraz opracowanie innowacyjnej konstrukcji obiektu podwodno-nadwodnego Water Discus”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych dla stworzenia konstrukcji innowacyjnego obiektu podwodno - nadwodnego Water Discus (WD). Posadowiony w Gdyni przy Nabrzeżu Beniowskiego prototyp/demonstrator technologii będzie wykorzystywany w pierwszej fazie do prowadzenia działań naukowo – technicznych i środowiskowych celem doskonalenia podstawowego wyrobu spółki, jakim będzie obiekt Water Discus (WD). Opracowany prototyp będzie docelowo wykorzystywany do celów komercyjnych, ponieważ będzie on jednocześnie produktem końcowym Spółki, gdyż jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Zamawiający przewiduje, iż w pierwszej kolejności zostanie podpisana umowa warunkowa na prowadzenie prac badawczych, z racji ubiegania się przez Deep Ocean Technology Poland Sp. z o.o. o dofinansowanie w/w projektu w ramach konkursu nr: 1/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka” MSP organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Następnie w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu zostanie podpisana umowa z wybranym Podwykonawcą na realizację usługi zgodnie z zakresem określonym w niniejszym ogłoszeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28694 Tue, 18 Feb 2020 12:59:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28694 <![CDATA[Opracowanie innowacyjnego środka/preparatu do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych pochodzących odpadów komunalnych.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań w zakresie oceny możliwości przekwalifikowania niebezpiecznych odpadów na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne lub obojętne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28691 Tue, 18 Feb 2020 12:34:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28691 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację badania społecznego pn.: „Drzwi otwarte? Drzwi zamknięte? Wymiary integracji społecznej migrantów w województwie wielkopolskim w ujęciu jednostkowym i instytucjonalnym”.]]> Badanie pn. „Drzwi otwarte? Drzwi zamknięte? Wymiary integracji społecznej migrantów w województwie wielkopolskim w ujęciu jednostkowym i instytucjonalnym” zlecane jest w ramach działalności Obserwatorium Integracji Społecznej, będącego częścią Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego UMWW w Poznaniu. Realizacja badania związana jest bezpośrednio z realizacją zapisów WRPO, Osi Priorytetowej 7, PI 9iv „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”. Wyniki badania posłużą do uzupełnienia diagnozy w zakresie integracji społecznej cudzoziemców, wypracowania założeń programu integracji społecznej cudzoziemców w województwie wielkopolskim i aktualizacji planu współpracy kadry socjalnej województwa wielkopolskiego z cudzoziemcami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233602 Tue, 18 Feb 2020 11:38:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233602 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2/2020 na potrzeby realizacji projektu pt.:"Opracowanie unikatowej technologii do monitorowania bezpieczeństwa użytkowników obiektów basenowych”.]]> Pełnienie funkcji Inżyniera ds. projektowania i prototypowania obudowy urządzeń elektronicznych w projekcie badawczo – rozwojowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233519 Mon, 17 Feb 2020 17:55:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233519 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku “Tester oprogramowania” – w celu udziału w pracach rozwojowych]]> Prowadzenie prac rozwojowych w ramach projektu "Prace B+R innowacyjnej platformy cyfrowej Moneysend do przekazów pieniężnych z karty na kartę między użytkownikami z wykorzystaniem transakcji payment w systemie płatniczym VISA i MasterCard” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233517 Mon, 17 Feb 2020 17:38:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233517 <![CDATA[Zatrudnienie geofizyka (umowa zlecenie) w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego]]> Zatrudnienie geofizyka (umowa zlecenie) Zakres obowiązków: - interpretacja otrzymanych danych sejsmicznych (w tym współpraca przy opracowywanie modelu złoża), - udział w badaniach i pomiarach geofizyki otworowej, w szczególności w profilowaniach sejsmoakustycznych prowadzonych w odwiercie na złożu Silale (Litwa), - umiejętność bieżącej weryfikacji prawidłowości zapisu sondowania akustycznego, - prace nad optymalizacją działania opracowanej technologii dotyczącej sondowania sejsmoakustycznego Rodzaj umowy: umowa zlecenie. Zamawiający planuje zatrudnić wybranego kandydata w wymiarze czasu pracy ok. 80 godzin w miesiącu z możliwością zmiany. Zamawiający przewiduje rozliczenia miesięczne, na podstawie stawki godzinowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233471 Mon, 17 Feb 2020 15:28:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233471 <![CDATA[Zakupu usługi - Dostarczenia 25.000 tekstów zawierających określone kategorie zjawisk przemocy internetowej]]> Przedmiot niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi usługa badawcza pozyskania zbioru danych do analizy, trenowania i testów systemu detekcji cybernękania. Opracowanie zbioru 25 tysięcy zdań́ w języku angielskim reprezentujących (zawierających) konkretne zjawisko przemocy internetowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233465 Mon, 17 Feb 2020 15:27:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233465 <![CDATA[Wykonanie badań morfologii krwi kurcząt brojlerów: podstawowe parametry RBC (parametry czerwonokrwinkowe w tym Hb i Ht), WBC, PLT, rozmaz.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań morfologii krwi kurcząt brojlerów: podstawowe parametry RBC (parametry czerwonokrwinkowe w tym Hb i Ht), WBC, PLT, rozmaz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233433 Mon, 17 Feb 2020 15:26:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233433 <![CDATA[dotyczy zatrudnienia Specjalisty ds. planowania i harmonogramowania na umowę cywilno – prawną w celu wykonania prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu opracowania innowacyjnego systemu TMS nowej generacji]]> 1. Celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy cywilno - prawnej na stanowisku SPECJALISTA DS. PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA do przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnego systemu TMS. Wymogi wobec kandydata: • Wykształcenie wyższe: preferowana informatyka; • Min. 5 letnie doświadczenie w projektach IT, w tym co najmniej 2 letnie w pracy z systemami TMS; • Znajomość technologii C#; • Znajomość systemu wersjonowania SVN, Git; • Znajomość środowisk JIRA, Confluence; • Analityczne podejście do rozwiązywania problemów; • Umiejętność pracy w zespole. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233412 Mon, 17 Feb 2020 13:56:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233412 <![CDATA[Przeprowadzenie badań reakcji na ogień paneli ściennych]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie badań reakcji na ogień paneli ściennych niezbędnych do realizacji projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233271 Sun, 16 Feb 2020 20:02:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233271 <![CDATA[Pełnienie obowiązków Specjalisty ds. badań]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Specjalisty ds. badań w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego w zakresie opracowania systemu inteligentnego rozpoznawania obrazu ze zdjęcia w procesie weryfikacji jakościowej zrealizowanego druku do zakładanej jakości / dokładnej kontroli ilości zrealizowanej produkcji. Zakres czynności związany z realizacją projektu badawczo - rozwojowego: a. rozpoznanie zagadnienia; b. zgromadzenie opracowań naukowych w przedmiotowym zakresie; c. weryfikacja założeń niezbędnych do zaprojektowania systemu rozpoznawania obrazu ze zdjęcia w procesie weryfikacji jakościowej druku; d. wykonanie stosownych testów oraz ocena ich wyników; e. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań; f. na prośbę Zamawiającego udział w spotkaniach z Wykonawcą systemu inteligentnego rozpoznawania obrazu ze zdjęcia w procesie weryfikacji jakościowej zrealizowanego druku do zakładanej jakości / dokładnej kontroli ilości zrealizowanej produkcji; Szacowane zaangażowanie: średnio 176 roboczogodzin miesięcznie, nie więcej niż 352 godzin w okresie realizacji przedmiotu umowy. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji przedmiotu umowy oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania. Rozliczanie miesięczne na podstawie stawki godzinowej oraz rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy. Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 1/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233139 Fri, 14 Feb 2020 17:40:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233139 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 03/2020 – Middle Web Developer]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi usługi dostarczenia wykwalifikowanej kadry do wykonania prac związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w projekcie na stanowisku: Middle Web Developer. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233187 Fri, 14 Feb 2020 16:39:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233187 <![CDATA[Starszy programista]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę prac na stanowisku Starszego programisty w wymiarze 1 EPC – 168h miesięcznie, obejmującego 6 miesięcy pracy od dnia zatrudnienia, na rzecz Projektu nr POIR.04.01.04-00-0155/17-00 pt.: „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233177 Fri, 14 Feb 2020 15:59:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233177 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE RFP 15560 – ONCO-P53 – Badania toksykologiczne na makaku krabożernym oraz/lub śwince getyńskiej oraz/lub psie zgodne ze standardem DPL oraz wstępne badania dla cząsteczki AD-O21.32 poza standardem DLP]]> Przeprowadzenie badań toksykologicznych zgodnie ze standardem DPL (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej) na makakach i/lub świnkach getyńskich i/lub psach łącznie ze wstępnymi badaniami DRF (ang. Dose Range Finding) poza standardem DLP dla przeciwnowotworowego związku drobnocząsteczkowego AD-O.21.32, łącznie z oznaczeniem parametrów farmakokinetycznych oraz badaniem bezpieczeństwa farmakologicznego AD-O21.32 w organizmach zwierzęcych. Wykonanie pakietu badań przedklinicznych umożliwiających ubieganie się o rejestrację I fazy badań klinicznych (IND/CTA) według wytycznych Międzynarodowego Komitetu Harmonizacji (ICH), Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz Agencji Żywności i Leków (FDA). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233175 Fri, 14 Feb 2020 15:56:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233175 <![CDATA[Realizacja badań ilościowych i jakościowych na przedsiębiorcach dotyczących szkolnictwa branżowego]]> Przedmiot zamówienia: Realizacja badań w projekcie „Zawód na dobry start” współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; zamówienie dotyczy części 3 i obejmuje: a) Moduł A - Badanie ilościowe na przedsiębiorcach będących pracodawcami lub ich przedstawiciele na stanowiskach: dyrektor HR, specjalista kadrowy, specjalista ds. rekrutacji lub równoważni, b) Moduł B – badanie jakościowe metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych na przedsiębiorcach będących pracodawcami lub ich przedstawiciele na stanowiskach: dyrektor HR, specjalista kadrowy, specjalista ds. rekrutacji lub równoważni zatrudniający absolwentów szkół zawodowych. Usługa polega na przeprowadzeniu badań (zgodnie z postanowieniami pkt. V niniejszego Zapytania Ofertowego 3) w ramach projektu „Zawód na dobry start” - numer umowy POWER.02.20.00-00-0015/18-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający przekaże Wykonawcy metodologię zawierającą arkusze wywiadów/pytania do ankiet. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233165 Fri, 14 Feb 2020 15:49:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233165 <![CDATA[Główny programista - Szef Zespołu Programistów]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę prac na stanowisku Główny programista - Szef Zespołu Programistów w wymiarze 1/2 EPC – 84h miesięcznie, obejmującego 6 miesięcy pracy od dnia zatrudnienia, na rzecz Projektu nr POIR.04.01.04-00-0155/17-00 pt.: „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233169 Fri, 14 Feb 2020 15:49:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233169 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/MB/2020 na usługi świadczone przez PROGRAMISTĘ C++]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko Programista C++ do realizacji zadań uszczegółowionych w opisie przedmiotu zamówienia. Umowa zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233107 Fri, 14 Feb 2020 15:00:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233107 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Suszenie rozpyłowe biomasy bakterii probiotycznych w skali laboratoryjnej”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu suszenia rozpyłowego biomasy bakterii probiotycznych w skali laboratoryjnej. Uwaga! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233026 Fri, 14 Feb 2020 13:42:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233026 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 14 02 2020 A - usługa: AURKA & LRRK2 kinase assays]]> AURKA & LRRK2 kinase assays https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28627 Fri, 14 Feb 2020 13:27:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28627 <![CDATA[Przeprowadzenie doświadczeń porównawczych i ocena wzrostu roślin ogrodowych uprawianych w pojemnikach, w podłożach o zróżnicowanym składzie i właściwościach]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń porównawczych i ocenie wzrostu roślin ogrodowych uprawianych w pojemnikach, w podłożach o zróżnicowanym składzie i właściwościach: Przeprowadzenie 48 badań oceniających wzrost 4 gatunków roślin ogrodowych, uprawianych w pojemnikach w podłożach dostarczonych przez firmę. Liczebność roślin w doświadczeniach powinna być adekwatna do ogólnie przyjętych zasad prowadzenia tego typu badań. Badania obejmować będą, w zależności od biologii roślin, obserwacje i pomiary, m.in. dynamiki kiełkowania nasion, parametrów wzrostu roślin, obserwacje faz rozwojowych. W pomiarach cech morfologicznych należy uwzględnić: wysokość roślin, liczbę pędów, termin kwitnienia, parametry kwitnienia, świeżą masę roślin w fazie handlowej. Do oceny jakości roślin niezbędne będzie oznaczenie relatywnej zawartości chlorofilu nieinwazyjną metodą optyczną oraz przeprowadzenie oceny jakości roślin w skali bonitacyjnej dla każdego taksonu. Wymagane jest także prowadzenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej etapy wzrostu roślin i porównanie ich jakości w zależności od podłoża. Wynikiem przeprowadzonych badań i obserwacji będzie wytypowanie podłoży, w których uzyskuje się najlepszą jakość roślin. Podsumowanie zlecenia: Wyniki badań, tzn. dane liczbowe zestawione w tabelach i na wykresach wraz z interpretacją wyników, z wnioskami, z dokumentacją fotograficzną i opisem warunków podczas uprawy powinny być opracowane w formie raportu z badań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233071 Fri, 14 Feb 2020 12:49:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233071 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/U]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących usług w projekcie badawczym dotyczącym wspomagania szkoleń wysokościowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości: realizacja prac B+R w projekcie w charakterze kierownika merytorycznego projektu oraz realizacja prac B+R w projekcie w charakterze Technika Informatyka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233000 Fri, 14 Feb 2020 10:18:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233000 <![CDATA[Specjalista elektronik- aparatura do analizy stanu fizjologicznego roślin.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie specjalisty elektronika- aparatura do analizy stanu fizjologicznego roślin. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r., przy czym w każdym miesiącu, ilość godzin powinna wynosić minimum 42 godziny miesięcznie. 1 godzina rozumiana jako 60 min. Zakres zadań na specjalisty elektronika- aparatura do analizy stanu fizjologicznego roślin obejmuje współpracę z zespołem projektowym realizującym badania związane z opracowaniem metody bezdotykowego pomiaru poziomu fluorescencji chlorofilu. Zadaniem tej osoby będzie także prowadzenie badań dotyczących bezdotykowej metody pomiaru wpływu widma i spektrum światła LED, wzrost i rozwój roślin rosnących w warunkach szklarniowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28607 Thu, 13 Feb 2020 20:02:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28607 <![CDATA[Programisty 3 wysokopoziomowy]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie programisty 3 wysokopoziomowy . Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r., przy czym w każdym miesiącu, ilość godzin powinna wynosić minimum 42 godziny miesięcznie. 1 godzina rozumiana jako 60 min. Zakres zadań na stanowisku programista 3 wysokopoziomowy obejmuje tworzenie architektury oprogramowania wysokopoziomowego wielowątkowego oraz JavaScript, implementacja oraz wdrożenie systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28606 Thu, 13 Feb 2020 19:56:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28606 <![CDATA[Programista 2 wysokopoziomowy]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie programisty 2 wysokopoziomowy . Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r., przy czym w każdym miesiącu, ilość godzin powinna wynosić minimum 42 godziny miesięcznie. 1 godzina rozumiana jako 60 min. Zakres zadań na stanowisku programista 2 wysokopoziomowy obejmuje tworzenie architektury oprogramowania wysokopoziomowego wielowątkowego oraz JavaScript, implementacja oraz wdrożenie systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28605 Thu, 13 Feb 2020 19:50:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28605 <![CDATA[Programista niskopoziomowy C++]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie programisty 1 niskopoziomowy C++. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r., przy czym w każdym miesiącu, ilość godzin powinna wynosić minimum 42 godziny miesięcznie. 1 godzina rozumiana jako 60 min. Zakres zadań na stanowisku programista 1 niskopoziomowy C++ obejmuje tworzenie architektury oprogramowania, implementację oraz wdrożenie systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28604 Thu, 13 Feb 2020 19:44:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28604 <![CDATA[Programista - analiza sygnałów]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie programisty- analiza sygnałów, specjalisty w programowaniu z zaawansowanymi umiejętnościami analizy matematycznej. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r., przy czym w każdym miesiącu, ilość godzin powinna wynosić minimum 42 godziny miesięcznie. 1 godzina rozumiana jako 60 min. Zakres zadań na stanowisku programisty- analiza sygnałów obejmuje odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań związanych z programowaniem algorytmów w zadaniach związanych z analizą obrazu i sygnałów wysyłanych przez roślinę na etapie badań przemysłowych. Głównodowodzący w architekturze systemu i będzie nadzorował prace związane z analizą sygnału i obrazu roślin. Będzie opracowywać całą komunikację między wszystkimi elementami systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28603 Thu, 13 Feb 2020 19:39:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28603 <![CDATA[Optyk- specjalista z zakresu analizy widma światła.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie jako członka zespołu badawczego optyka, specjalisty z zakresu analizy widma światła. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r., przy czym w każdym miesiącu, ilość godzin powinna wynosić minimum 42 godziny miesięcznie. 1 godzina rozumiana jako 60 min. Zakres zadań na stanowisku optyk, specjalista z zakresu analizy widma światła obejmuje merytoryczny nadzór nad pracami nad pomiarami fluorescencji chlorofilu z punktu widzenia analizy widma i spektrum światła w oświetleniu LED, ocena widma i spektrum światła. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28601 Thu, 13 Feb 2020 19:22:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28601 <![CDATA[Specjalista z zakresu uprawy roślin technik]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie jako członka zespołu badawczego specjalisty z zakresu uprawy roślin technik. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r., przy czym w każdym miesiącu, ilość godzin powinna wynosić minimum 42 godziny miesięcznie. 1 godzina rozumiana jako 60 min. Zakres zadań na stanowisku specjalisty z zakresu uprawy roślin technik obejmuje opiekę oraz wsparcie techniczne obiektów szklarniowych; uprawa roślin ogrodniczych w warunkach szklarni; współpraca z zespołem biologów/fizjologów roślin w celu przygotowania dla nich odpowiedniego materiału roślinnego. W momencie zatrudnienia wymagane będzie doświadczenie zawodowe w zakresie uprawy roślin w warunkach szklarniowych (w szczególności pomidorów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28600 Thu, 13 Feb 2020 19:13:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28600 <![CDATA[Programista- analiza obrazu]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie programisty ( analiza obrazu) Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r., przy czym w każdym miesiącu, ilość godzin powinna wynosić minimum 42 godziny miesięcznie. 1 godzina rozumiana jako 60 min. Zakres zadań na stanowisku zatrudnienie programisty ( analiza obrazu) obejmuje odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań związanych z analizą obrazu na etapie badań przemysłowych, przygotowanie zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazu w szczególności dotyczących analizy konturów, pomiarów 1D, geometrii 2D, dopasowania kształtów, wyszukiwania wzorców, kontroli jakości z obrazu, detekcji i rozpoznawania wybranych obiektów z obrazów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28599 Thu, 13 Feb 2020 19:04:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28599