Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 15 Dec 2018 01:21:58 +0100 <![CDATA[5/WCMWP/2018]]> Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal szkoleniowo-komputerowych wraz z obsługą cateringową dla 20 grup szkoleniowych, z których każda liczy średnio 15 uczestników/czek projektu. Zamówienie podzielone jest na 20 części, każda odpowiadająca danemu powiatowi w województwie pomorskim. Szkolenie 1 grupy trwa 150 godzin, średnio 25 dni szkoleniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155719 Fri, 14 Dec 2018 15:54:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155719 <![CDATA[5/ICT/2018]]> Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal szkoleniowo-komputerowych wraz z obsługą cateringową 24 grup szkoleniowych, z który każda liczby średnio 15 osób i 150 godzin szkolenia. Zamówienie podzielone jest na 20 części odpowiadających powiatom województwa pomorskiego. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155712 Fri, 14 Dec 2018 15:41:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155712 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.5/0093/12/1 z dnia 14.12.2018r.]]> 1. W związku z realizacją projektu „Przyjdź i Ty na szkolenie ICT – włączenie cyfrowe mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej” zapraszamy do składania ofert na realizację usługi w podziale na części: CZĘŚĆ 1: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie bytowskim, CZĘŚĆ 2: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie chojnickim, CZĘŚĆ 3: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie człuchowskim, CZĘŚĆ 4: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego w powiecie lęborskim, CZĘŚĆ 5: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupskim, CZĘŚĆ 6: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego w m. na prawach powiatu Słupsk, CZĘŚĆ 7: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego w powiecie wejherowskim, CZĘŚĆ 8: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie puckim, CZĘŚĆ 9: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie kartuskim, CZĘŚĆ 10: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie kościerskim, CZĘŚĆ 11: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie starogardzkim; CZĘŚĆ 12: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w m. na prawach powiatu Gdynia, CZĘŚĆ 13: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w m. na prawach powiatu Sopot; CZĘŚĆ 14: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie tczewskim, CZĘŚĆ 15: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie kwidzyńskim, CZĘŚĆ 16: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie sztumskim, CZĘŚĆ 17: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie malborskim, CZĘŚĆ 18: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie nowodworskim, CZĘŚĆ 19: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie gdańskim, CZĘŚĆ 20: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 2 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego w m. na prawach powiatu Gdańsk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155679 Fri, 14 Dec 2018 14:31:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155679 <![CDATA[3/PRPK/2018]]> W związku z realizacją projektu „Postaw na rozwój, postaw na kompetencje” zapraszamy do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą cateringu dla 16 grup szkoleniowych (każda po średnio 10 uczestników/czki projektu, każda po 144 godziny zajęć, średnio 24 dni szkoleniowe) w podziale na 16 części zamówienia - według wytycznych znajdujących się w załączniku Zapytanie ofertowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155632 Fri, 14 Dec 2018 12:54:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155632 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych w Żłobku "Maluszek" w Białymstoku]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla maksymalnie 24 dzieci w wieku do lat 3, uczęszczających do żłobka w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/ 2A w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Maluszek" Warunki dotyczące transportu posiłków: Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności). Ponadto w związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do: a. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, b. przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.), c. dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników, d. kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków, e. zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10001 Fri, 14 Dec 2018 11:23:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10001 <![CDATA[4/CONS/2018]]> W związku z realizacją projektu „Cyfrowe okno na świat - szkolenia dla osób 50+” zapraszamy do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą cateringudla 23 grup szkoleniowych (każda po średnio 10 uczestnikow/czki projektu, każda po 144 godziny zajęć) w podziale na 20 części zamówienia - zgodnie z zał. ZAPYTANIE OFERTOWE. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155566 Fri, 14 Dec 2018 09:52:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155566 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 KDP NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGU]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi cateringu wg następujących założeń: A. Catering podczas zajęć „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” Ilość osób oraz zajęć: 50 osób, przez 3 dni zajęć/osoba, razem 150 zestawów. B. Catering dla uczestników szkolenia Obsługa komputera Termin: 02-04.2019 z możliwością przedłużenia na kolejny okres w razie potrzeby Zamawiającego. Ilość osób oraz zajęć: 20 osób, przez 15 dni zajęć/osoba, razem 300 zestawów. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówienia będzie przysługiwało odpowiednio wyższe/niższe wynagrodzenie uzależnione od rzeczywistej ilości wydanego cateringu. Zwiększenie/zmniejszenie ilości zamówienia do granicy 20% nie będzie wymagało aneksu do Umowy. C. Catering dla uczestników szkolen Pracownik księgowości, Sprzedawca, Magazynier Termin: 02.2019-05.2019 z możliwością przedłużenia na kolejny okres w razie potrzeby Zamawiającego. Ilość osób oraz zajęć: 50 osób, razem 860 zestawów. Łącznie ilość godzin zamówienia to: W przypadku realizacji zamówienia w całości to 1310 zestawów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155529 Thu, 13 Dec 2018 23:10:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155529 <![CDATA[Realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu wyżywienia dla 80 uczestników w ramach projektu „PODKARPACKA INTEGRACJA NA RZECZ ZATRUDNIENIA”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla 80 uczestników projektu „PODKARPACKA INTEGRACJA NA RZECZ ZATRUDNIENIA” podczas treningów i warsztatów grupowych w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz zawodowym, na miejsce wsparcia wskazane przez Zamawiającego: 1. Trening integracyjny z elementami team building 10 grup x 8 os. – 2 dni 2. Warsztaty motywacyjne – 10 grup x 8 os. – 2 dni 3. Trening kompetencji społecznych - 10 grup x 8 os. – 4 dni Łącznie do przygotowania i dostarczenia wyżywienia w ramach treningów i warsztatów jest 640 posiłków. Posiłki składać się mają z dwóch dań (zupa, drugie danie) oraz deser i napój. Miejsce realizacji zamówienia: teren województwa podkarpackiego – treningi i warsztaty odbywać się na terenie województwa podkarpackiego - najbliżej miejsca zamieszkania uczestników projektu - ustalone podczas organizacji harmonogramu wsparcia. O dokładnych miejscach spotkań i ilości uczestników na danej formie wsparcie Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155511 Thu, 13 Dec 2018 22:19:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155511 <![CDATA[Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla uczestników projektu]]> Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla uczestników projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155508 Thu, 13 Dec 2018 21:22:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155508 <![CDATA[Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Usługę cateringową” w ramach Konkursu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych” - 55/Z/18]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa cateringowa (przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego) dla uczestników kursów zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz (załącznik do niniejszego ogłoszenia: PRZETARG 55/Z/18). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155299 Thu, 13 Dec 2018 16:56:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155299 <![CDATA[5.5/0096/6]]> W związku z realizacją projektu „Cyfrowa droga do sukcesu” zapraszamy do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 30 grup szkoleniowych (każda po średnio 10 uczestnikow/czki projektu, każda po 144 godziny zajęć) w podziale na 20 części zamówienia - zgodnie z załącznikiem ZAPYTANIE OFERTOWE. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155437 Thu, 13 Dec 2018 15:13:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155437 <![CDATA[Catering i dowóz posiłków]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych obejmujące przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek dla 30 dzieci w wieku 3 lat, uczęszczających do Przedszkola „Wesołe Przedszkolaki” w Jaworznie Całodzienny posiłek będzie się składał z: I i II śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku, wraz z napojami do posiłków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155378 Thu, 13 Dec 2018 13:32:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155378 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe w ramach projektu pn. "Drabina marzeń"]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego w trzech częściach: Część 1 zamówienia: Jest usługa dostarczania jednego posiłku w postaci podwieczorku dla 20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat do świetlicy środowiskowej „Planetarium” mieszczącej się w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16a, 91-416 Łódź. Część 2 zamówienia: Jest usługa dostarczania poczęstunku dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat – podczas 30 rajdów pieszych i rowerowych (średnio 1-2 rajdy w miesiącu – 20 osób uczestniczących w rajdzie. Część 3 zamówienia: Jest usługa dostarczenia suchego prowiantu z napojem dla 20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat podczas 18 wycieczek z przewodnikiem po Łodzi, w tym 8 wycieczek zostanie zorganizowanych w formie wyjazdowej po regionie łódzkim (wycieczka autokarowa). (Średnio 1 wycieczka w miesiącu) – 20 osób uczestniczących w jednej wycieczce. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13445 Thu, 13 Dec 2018 11:11:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13445 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/10.3/MAZ]]> Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części (część A i część B) i polega na przygotowaniu i zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu podczas realizacji szkoleń w ramach projektu (łącznie 2412 osobodni). W niniejszym zapytaniu przez catering (wyżywienie) rozumie się dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową (przez przerwę kawową rozumie się całodniowy serwis kawowy) dla uczestników szkoleń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155191 Wed, 12 Dec 2018 16:44:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155191 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/10.3/MAZ]]> Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części (część A i część B) i polega na przygotowaniu i zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu podczas realizacji szkoleń w ramach projektu (łącznie 1827 osobodni). W niniejszym zapytaniu przez catering (wyżywienie) rozumie się dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową (przez przerwę kawową rozumie się całodniowy serwis kawowy) dla uczestników szkoleń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155179 Wed, 12 Dec 2018 16:00:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155179 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 84/2018/PERITUS z dnia 12.12.2018 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" dotyczące realizacji usługi cateringowej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Zakres usługi w szczególności obejmuje: Część I. Przerwa kawowa dla uczestników warsztatów. Część II. Obiad dla uczestników warsztatów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155163 Wed, 12 Dec 2018 15:17:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155163 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DSNDZ/PH]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" 2. Zamówienie obejmuje: Zamawiający przewiduje 63 dni szkoleniowe podczas których będą świadczone usługi cateringowe składające się z: a) Serwisu kawowego b) Serwisu obiadowego/lunchu Podczas dnia szkoleniowego z cateringu będzie korzystać maksymalnie 25 osób. Szczegóły oferty: A) Serwis kawowy dla uczestników sesji zarządzania zmianą maksymalnie 25 szt. na każdy dzień. Serwis kawowy musi obejmować: kawę z ekspresu, kawę rozpuszczalną, herbatę czarną i herbatę zieloną, cukier porcjowany biały i ciemny, cytrynę, mleko podane w dzbankach, wodę mineralną podaną w butelkach w ilości nie mniejszej niż 0,33 l na osobę i ciasto pieczone z owocami jeden kawałek na osobę oraz ciastka konferencyjne w ilości 100 gram na osobę. Przez serwis kawowy należy rozumieć wystawienie poczęstunku a następnie ciągłe uzupełnienie elementów nielimitowanych ilością przez cały czas trwania sesji. Serwis wystawić należy co najmniej 15 min. przed rozpoczęciem danego wydarzenia i zebrać bezpośrednio po jego zakończeniu. Jako zakończenie wydarzenia należy przyjąć czas nie krótszy niż 15 min. po terminie w jakim zgodnie z harmonogramem wydarzenie powinno się zakończyć. B) Serwis obiadowy/lunch dla uczestników sesji zarządzania zmianą maksymalnie 25 szt. na każdy dzień. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą złożył proponowane menu na każdy dzień sesji, sporządzone według następujących zasad: 1. Danie mięsne lub rybne (każdego dnia inne) – (150-170g) mięsa lub ryby, dodatki (ziemniaki, kasza, ryż, itp.) (200g), surówki , warzywa (100g) (każdego dnia inne) 2. Danie wegetariańskie – według propozycji Wykonawcy (każdego dnia inne) o gramaturze nie mniejszej niż 450 g na osobę. 3. Napoje do posiłku – woda mineralna lub kompot w ilości 250 ml na osobę. Zamawiający wymaga przedstawienia na każdy dzień dwóch propozycji menu mięsnego i dwóch propozycji menu wegetariańskiego, z których wybierze po jednej na każdy dzień sesji. Zamawiający dokona tego wyboru przed podpisaniem umowy, natomiast ilość posiłków mięsnych i ilość posiłków wegetariańskich Zamawiający poda Wykonawcy w każdym dniu sesji do godz. 9.30. 3. Zamawiający zastrzega, iż podane w ust. 2 ilości osób są ilościami maksymalnymi i Zamawiający może odstąpić od realizacji części z nich bądź zmniejszyć liczbę osób podczas danego wydarzenia albo ją zwiększyć w odniesieniu do danego wydarzenia, z zastrzeżeniem, że łączna maksymalna ilość uczestników w ramach danej kategorii nie zostanie przekroczona. 4. Konkretny adres wykonania zamówienia to: cała Polska (głównie Wieliczka, Warszawa, Piaseczno, Koszalin, Nowy Targ i/lub inne) 5. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: 1) zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie cateringu odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków, oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi), a także w sposób estetyczny (np. czysta, nieuszkodzona zastawa), 2) odpowiedniego przygotowania miejsca wskazanego przez Zamawiającego w budynku, w którym będzie świadczona usługa, w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, 3) wyposażenia niezbędnego do obsługi cateringowej w szczególności sztućców metalowych, serwetek, przypraw oraz zastawy porcelanowej. Zamawiający nie dopuszcza serwowania lunchu w boxach styropianowych. 4) zapewnienia obsługi na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym zakresie obowiązującymi, oraz takiego rozplanowania wykonania usługi, aby każdorazowo została ona zrealizowana bez zakłóceń, zgodnie z przedstawionym programem, 5) uprzątnięcia pomieszczenia, w którym będzie świadczona usługa i doprowadzenia go do stanu pierwotnego, usunięcia odpadów powstałych w związku ze świadczeniem usług, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155129 Wed, 12 Dec 2018 14:17:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155129 <![CDATA[Zamówienie na świadczenie usługi organizacji poczęstunku podczas seminarium w Gdańsku w dniu 08 stycznia 2019 r. organizowanego przez PSONI w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI”]]> Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest zorganizowanie poczęstunku podczas seminarium organizowanego w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” w Gdańsku w dniu 08 stycznia 2019 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155020 Wed, 12 Dec 2018 10:33:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155020 <![CDATA[Wyżywienie w trakcie organizacji opieki i wychowania ( w okresie roku szkolnego) – 36 tygodni x 5 dni w tygodniu x 30 osób w ramach realizowanego przez Powiat Przemyski projektu pn. „Stop nudzie –stop zawieszeniu – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.4, nr Umowy RPPK.08.04.00-18-0005/18-00.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi cateringu- przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 21 uczestników w wieku 7- 13 lat, które będą uczęszczać do PWD oraz 9 uczestników w wieku 14-18 lat. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie jednego posiłku dziennie tj. jednodaniowego obiadu dla 30 uczestników projektu w okresie 02.01.2019-31.12.2019 r. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć w PWD i dotyczyWyżywienia w trakcie organizacji opieki i wychowania ( w okresie roku szkolnego) – 36 tygodni x 5 dni w tygodniu x 30 osób w formie umowy, w ramach projektu pn. „Stop nudzie –stop zawieszeniu – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.4, nr Umowy RPPK.08.04.00-18-0005/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154991 Wed, 12 Dec 2018 08:34:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154991 <![CDATA[Usługi dostarczania posiłków w trakcie szkoleń w projekcie]]> Celem zamówienia jest: Potrzeba realizacji projektu ALE Uczelnia na NOWO. Prince of Managers, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyzszym, nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-U148/17. Zadanie 2 - Realizacja działań dydaktycznych dla młodziezy w wieku 15-16 lat (uczniow I klasy szkoły sredniej) Zadanie 3 - Realizacja warsztatow edukacyjnych dla rodzicow w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych Zadanie 4 - Wsparcie uczestnikow projektu przez mentorow w zakresie kompetencji społecznych i przedsiebiorczosci. Przedmiotem zamówienia są: Usługi dostarczania posiłków podczas szkoleń w projekcie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia 4 pakietów posiłków wg specyfikacji poniżej. Każdy pakiet będzie dostarczany dla innego Zamawiającego przypisanego do danego pakietu. Harmonogram dostaw uzgodniony będzie dla każdego pakietu oddzielnie. Do każdego pakietu przypisany jest inny Zamawiający, na którego będą wystawiane faktury VAT. PAKIET A Princeton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. Koszt cateringu kurs 1 (przerwa kawowa, obiad, usługa zewnętrzna, 20 dni kursowych x 100 os. X = 2000 osoboposiłków, 20 dni szkoleniowych x 7 grup PAKIET B Fundacja Edukacja na Nowo Koszt cateringu kurs 2 (przerwa kawowa, obiad, usługa zewnetrzna, 4 dni kursowe x 100 os. X = 400 osoboposiłków, 4 dni szkoleniowe x 7 grup PAKIET C Fundacja Ale Nauczanie Koszt cateringu kurs 3 (przerwa kawowa, obiad, usługa zewnętrzna, 4 dni kursowe x 100 os. X = 400 osoboposiłków, 4 dni szkoleniowe x 7 grup PAKIET D Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Koszt cateringu na Warsztat dla rodziców (przerwa kawowa, obiad, usługa zewnetrzna, 2 dni kursowe x 100 os. X = 100 osoboposiłków, 2 dni szkoleniowe x 2 grupy Koszt cateringu na Mentoring dla uczniów (przerwa kawowa, obiad, usługa zewnetrzna, 3 dni kursowe x 100 os. X = 300 osoboposiłków, 3 dni szkoleniowe x 7 grup Razem 400 osoboposiłków dla Pakietu D https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154974 Tue, 11 Dec 2018 23:16:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154974 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych na potrzeby działań prowadzonych w ramach Projektu „Czas na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby działań prowadzonych w ramach Projektu „Czas na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 3 do Ogłoszenia – Wzór umowy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154646 Tue, 11 Dec 2018 15:26:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154646 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 na usługę cateringową – przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci do lat 3 w ramach projektu „Żłobek Na Zapiecku” (nr RPKP.08.04.01-04-0009/18)]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla 35 dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia w ramach projektu „Żłobek Na Zapiecku” (nr RPKP.08.04.01-04-0009/18). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154801 Tue, 11 Dec 2018 13:09:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154801 <![CDATA[Zapewnienie wyżywienia – kolacji dla 16 osób podczas spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń-Oświata w dniu 14 lutego 2019 roku (Morawica, woj.świętokrzyskie)]]> Zapewnienie wyżywienia – kolacji dla 16 osób podczas spotkania GWD-Oświata w dniu 14 lutego 2019 roku w ramach realizowanego projektu: „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” II etap w Morawicy (woj. świętokrzyskie, powiat kielecki) lub do 8 km od Centrum Samorządowego w Morawicy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154821 Tue, 11 Dec 2018 13:04:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154821 <![CDATA[Usługa cateringowa – przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci do lat 3 w ramach projektu „Klub dziecięcy Zenitek”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla 20 dzieci od 1 roku życia do 3 roku życia w ramach projektu „Klub dziecięcy Zenitek” (nr RPKP.08.04.01-04-0010/18) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154824 Tue, 11 Dec 2018 12:59:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154824 <![CDATA[usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka w Zgierzu]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie do żłobka w Zgierzu całodziennego wyżywienia w postaci trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie), podwieczorek oraz napojów do posiłków (herbata, soki naturalne, kompoty bez dodatku cukrów) dla grupy maksymalnie 30 dzieci w wieku do 3 lat w terminie od 02.01.2019 do 30.06.2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154810 Tue, 11 Dec 2018 12:57:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154810 <![CDATA[Zapytanie ofertowe kierowane przez Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Bochni w ramach realizacji projektu pn. „Senior Wigor” - projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w przedmiocie przygotowywania i dostarczania posiłków dla osób korzystających z usług Dziennego Domu „Senior Wigor” w Bochni w roku 2019]]> 1. Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla osób korzystających z usług Dziennego Domu „Senior Wigor” w Bochni w roku 2019. 2. Do obowiązków Wykonawcy należą: 1) Przygotowywanie posiłków dla planowanej grupy maksymalnie 44 uczestników w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Ilość uczestników oraz okres realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzania zmian do projektu; 2) Dostarczanie posiłków dla uczestników w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w dni robocze do siedziby Dziennego Domu „Senior Wigor” w Bochni w godzinach obiadowych (12:00 – 13:00); https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154795 Tue, 11 Dec 2018 12:04:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154795 <![CDATA[Dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku żłobkowym]]> Usługa dostarczania posiłków dla dzieci w wieku żłobkowym tj. od 20 tygodnia do 3 roku życia, uczęszczających do żłobka mieszczącego się w Lublinie, przy ul. Koralowej 19 w terminie od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154710 Tue, 11 Dec 2018 07:53:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154710 <![CDATA[Usługa cateringowa-przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do Żłobka Gminnego w Warcie]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na świadczenie usługi cateringowej (przygotowania oraz dostarczania posiłków) dla grupy maksymalnie 20 dzieci w wieku do 3 roku życia; w tym: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek; uczęszczających do żłobka Gminnego w Warcie, Rynek, ul. Wł. St. Reymonta , 98-290 Warta. Przewidywana całkowita liczba posiłków w ramach projektu 9 680 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154568 Mon, 10 Dec 2018 16:35:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154568 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/6.2/2018 w ramach projektu „Nowa szansa na zatrudnienie”]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu w postaci obiadu i przerwy kawowej uczestnikom szkolenia w ramach projektu „Nowa szansa na zatrudnienie”. W ramach usługi zapewniony zostanie catering dla uczestników szkolenia/kursu podnoszącego kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe. Szkolenie będzie trwać 12 dni, grupa liczyć będzie 11 osób. Łącznie w ramach zamówienia zapewnionych zostanie 132 osobodni cateringu. Miejsce realizacji szkoleń: Ostrów Wielkopolski. W postępowaniu promowani będą Wykonawcy spełniający dodatkowe aspekty społeczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154530 Mon, 10 Dec 2018 15:32:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154530 <![CDATA[na usługę cateringową polegającą na przygotowaniu prezentacji i degustacji dań z produktów i potraw charakterystycznych dla regionu Pomorza i Kujaw na potrzebę ukazania potencjału gospodarczego przedsiębiorców z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, które odbędą się w dniach 18-27 stycznia 2019 roku w Berlinie wraz z zapewnieniem tłumacza języka niemieckiego.]]> zapytanie ofertowe na usługę cateringową polegającą na przygotowaniu prezentacji i degustacji dań z produktów i potraw charakterystycznych dla regionu Pomorza i Kujaw na potrzebę ukazania potencjału gospodarczego przedsiębiorców z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, które odbędą się w dniach 18-27 stycznia 2019 roku w Berlinie wraz z zapewnieniem tłumacza języka niemieckiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154638 Mon, 10 Dec 2018 15:16:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154638 <![CDATA[Usługa Cateringowa dla podopiecznych Dziennego Domu Opieki w Krakowie]]> Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków w formie cateringu dla 10 osób dziennie (od poniedziałku do piątku oraz jedna sobota w miesiącu za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Dostarczanie posiłków do Dziennego Domu Opieki w Krakowie mieszczącego się pod adresem: ul. Józefa Grzesiaka (Czarnego) nr.8, 31-229 Kraków (była ulica: Wincentego Danka). W skład wyżywienia wchodzą: - obiad dwudaniowy wraz z kompotem lub kawa, herbata, sok lub woda. - podwieczorek (owoc lub ciasto) Godzina dostawy posiłków do ustalenia z wybranym Wykonawcą. Obiad powinien się składać minimum z: Za danie z mięsem, Zupy – 220 ml, ziemniaków lub produkty przetworzone z ziemniaków o odpowiedniej gramaturze lub zamienników (ryż, kasza) – 200 gram, mięso – 100 gram, surówka – 120 gram, sok lub kompot – 200 ml, dwa razy w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z dodatkami, lub danie z makaronem itp. o minimalnej gramaturze 400 gram + sok lub kompot 200 ml. Wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż 1000 kcal. dostarczane posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, nie niższą niż: a) gorące zupy -75 °C, b) gorące drugie dania - 70 °C, c) sałatki i surówki - 4 °C https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154630 Mon, 10 Dec 2018 14:59:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154630 <![CDATA[Usługa dowożenia posiłków, obejmujące teren powiatu żywieckiego]]> Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe obejmujące przygotowanie i dostarczenie posiłków: a) Cześć I – dla 1 uczestnika projektu na terenie miasta Żywica w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze przez okres do 17 miesięcy (17 miesięcy x średnio 22 posiłki) – do ilości 374 posiłków; b) Cześć II - dla 1 uczestnika projektu na terenie miasta Żywica w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze przez okres do 18 miesięcy (18 miesięcy x średnio 22 posiłki) – do ilości 396 posiłków; c) Cześć III - dla 1 uczestnika projektu na terenie miejscowości Węgierska Górka w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze przez okres do 18 miesięcy (18 miesięcy x średnio 22 posiłki) – do ilości 396 posiłków. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, odrębnie na każdą cześć zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia z zastrzeżeniem spełniania warunku, o którym mowa w pkt II. 2 Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154511 Mon, 10 Dec 2018 10:55:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154511 <![CDATA[Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia: śniadanie, obiad dwudaniowy z deserem]]> Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę wraz z dostawą śniadania, obiadów dwudaniowych dla 15 uczestników projektu – przez około 333 dni roboczych w okresie realizacji projektu co daje około 4995 osobodni wyżywienia. Na jeden osobodzień wyżywienia składa się: 1. śniadanie obejmuje: a) Herbatę, kawę b) Pieczywo, wędlina, ser c) Wodę lub inne napoje, kompot, 2. Obiad obejmuje: a) Zupę – co najmniej 250 ml na porcję, b) Drugie danie - danie o gramaturze co najmniej 500 gram, na które składają się: - ziemniaki, ryż, kasza lub makaron, - dodatek mięsny, rybny (filet) lub jarski nie mniej niż 150 gram, - surówka lub gotowane warzywa (dwa rodzaje łącznie) nie mniej niż 150 gram na porcję. - napoje – soki 100% co najmniej 500 ml na osobę. - deser Pełna treść przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku zapytanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154500 Mon, 10 Dec 2018 10:24:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154500 <![CDATA[wyżywienie/katering]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wyżywienie dzieci do lat 3 we Wrocławiu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13277 Sun, 09 Dec 2018 22:34:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13277 <![CDATA[Wybór Wykonawcy na realizację usługi cateringowej składającej się ze śniadania i obiadu (2 dania) dla 25 uczestników Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i 30 uczestników Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu ,,Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu (nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00).]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej składającej się ze śniadania i obiadu (2 dania): dla 25 uczestników Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej, os. Kamieniec 4, 34-452 Ochotnica Dolna. dla 30 uczestników Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Krościenku, ul. Jagiellońska 55, 34-450 Krościenko Termin wykonania usługi – 1 stycznia 2019r. – 31 sierpnia 2020r (lub na czas trwania projektu) – we wszystkie dni robocze (poniedziałek – piątek) Zamawiający szacuje, że w ciągu trwania umowy będzie to maksymalnie 24200 osobodni (średnio 22 dni w miesiącu x 20 miesięcy x 55 Uczestników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154442 Sun, 09 Dec 2018 19:10:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154442