Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 26 Jun 2019 04:07:54 +0200 <![CDATA[49/ZK/2019/DDR Usługa cateringowa]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu posiłków dla uczestników półkolonii organizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192291 Tue, 25 Jun 2019 16:04:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192291 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019/SCA-II dot. świadczenia usług cateringowych]]> Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług cateringowych dla średnio 2 niesamodzielnych uczestników projektu „Subregionalne Centrum Asystentury II” korzystających ze wsparcia w ramach Domu Krótkiego Pobytu 59-170 Przemków, ul. Głogowska 30 województwo dolnośląskie w formie 5 posiłków” (śniadanie +obiad + kolacja + przekąska +napoje) dziennie w okresie od lipca 2019 do 31 stycznia 2022r.. Średnio w miesiącu powinno być dostarczanych 48 zestawów cateringowych tj. 240 posiłków miesięcznie. Przewiduje się , iż w okresie realizacji powinno być śr. dostarczonych 1536 zestawów cateringowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192210 Tue, 25 Jun 2019 14:46:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192210 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej w żłobku w miejscowości Kutno]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do żłobka mieszczącego się przy ul. Wilczej 30 w Kutnie. Szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik do niniejszego Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192213 Tue, 25 Jun 2019 14:13:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192213 <![CDATA[Usługa cateringowa dla Dziennego Domu Opieki Medyczne – Medical Office s.c. w lokalu przy ul. Wasilkowskiego 4 lok 104A]]> Dostarczanie posiłków od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, dla maksymalnie 25 uczestników do Dziennego Domu Opieki Medyczne – Medical Office s.c. w lokalu przy ul. Wasilkowskiego 4 lok 104A w Warszawie. Szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik do niniejszego Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192096 Mon, 24 Jun 2019 21:33:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192096 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci do żłobka w Białymstoku]]> Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci do żłobka w Białymstoku. W ramach realizowanego projektu utworzony i powołany do funkcjonowania zostanie w Białymstoku żłobek. Dla dzieci (w wieku od 0,5 roku do 3 lat) zapewnione zostanie wyżywienie w formie cateringu. Miejsce realizacji zadania: lokal żłobka w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków do żłobka dla dzieci od 0,5 do 3 lat dla 15 osób dziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w okresie 07.2019-04.2021. Catering będzie składał się z 3 posiłków: 1) posiłku I (w postaci śniadania – dwa rodzaje do wyboru) 2) posiłku II (zupa i drugie danie) 3) posiłku III (podwieczorek) Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie z odpowiednim wyprzedzeniem (do godziny 7.30 danego dnia – śniadanie i min. dwie godziny przed kolejnymi posiłkami). W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków. Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki w każdym dniu. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które odbywają się zajęcia w żłobku, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów żywieniowych od Zamawiającego. Jadłospis, zawierający informację na temat wartości kalorycznej posiłków, układany ma być przez Wykonawcę na okres 10 dni i zatwierdzany przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka/technologa żywności ze strony Wykonawcy. Jadłospis będzie dostarczany Zamawiającemu do 3 dni roboczych przed okresem jego obowiązywania. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci w wieku 6 miesięcy do 3 lat. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał posiłki własnym transportem przystosowanym do przewożenia posiłków, spełniającym określone normy, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom). Naczynia jednorazowe zastosowane do wydawania porcjowanych posiłków muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia tych atestów. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (przygotowujące posiłki oraz rozwożące posiłki i zajmujące się ich wydawaniem) posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do każdego posiłku odpowiednią ilość sztućców i naczyń jednorazowego użytku. Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192104 Mon, 24 Jun 2019 21:20:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192104 <![CDATA[Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu Dom Aktywnego Seniora Lokalizacja Domu Aktywnego Seniora: Łososkowice 2, gmina Kocmyrzów – Luborzyca, powiat krakowski, województwo małopolskie]]> Opis przedmiotu zamówienia: Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu Dom Aktywnego Seniora Lokalizacja Domu Aktywnego Seniora: Łososkowice 2, gmina Kocmyrzów – Luborzyca, powiat krakowski, województwo małopolskie Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w ramach realizowanego projektu pt. „Dom Aktywnego Seniora” w Łososkowicach dla maksymalnie 30 osób w sposób ciągły 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z zapotrzebowaniem dietetyczno – ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami dostaw dziennych. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego postepowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191947 Mon, 24 Jun 2019 12:53:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191947 <![CDATA[Postępowanie na udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie świadczenia usługi cateringowych realizowanej na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Tucholi przy ul. Bydgoskiej 7]]> Wyłonienie wykonawcy usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostawę posiłków, realizowanej na rzecz podopiecznych Dziennego Domu Opieki Medycznej w Tucholi przy ul. Bydgoskiej 7 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191796 Fri, 21 Jun 2019 18:46:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191796 <![CDATA[Postępowanie na udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie świadczenia usługi cateringowych realizowanej na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Świeciu nad Wisłą przy ul. Hallera 5A]]> Świadczenie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostawę posiłków, realizowanej na rzecz podopiecznych Dziennego Domu Opieki Medycznej w Świeciu nad Wisłą przy ul. Hallera 5A. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191794 Fri, 21 Jun 2019 18:34:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191794 <![CDATA[Postępowanie na udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie świadczenia usługi cateringowych realizowanej na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Bydgoszczy przy ul. Babia Wieś 20]]> Postępowanie na udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie świadczenia usługi cateringowych realizowanej na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Bydgoszczy przy ul. Babia Wieś 20 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191792 Fri, 21 Jun 2019 18:19:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191792 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych dla Żłobka Calineczka w Nowym Dworze Gdańskim]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kościuszki 25, 82-100 Nowy Dwór Gdański w ramach projektu „Mamo,tato! Wracaj do pracy!”. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191677 Wed, 19 Jun 2019 23:48:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191677 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2a/ RPLU.09.04.00-06-0037/18- wyżywienie]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zapewnieniem wyżywienia (gorących posiłków) dla łącznej grupy 24 dzieci w wieku od 1 do 3 lat Część I. Zapewnienie posiłków dla dzieci Klub Dziecięcy usytuowany na ternie gminy Lublin Liczba dzieci 8 Wiek dzieci 1-3 lata Miejsce : teren gminy Lublin Planowana max. liczba osobodni 11 200 ( 2019 r.-960, 2020-1280) Planowany okres: wrzesień 2019-październik 2020 Cześć II Zapewnienie posiłków dla dzieci Klub Dziecięcy usytuowany na ternie gminy Garbów Liczba dzieci 8 Wiek dzieci 1-3 lata Miejsce : teren gminy Garbów Planowana max. liczba osobodni 11 200 ( 2019 r.-960, 2020-1280) Planowany okres: wrzesień 2019-październik 2020 Część III. Zapewnienie posiłków dla dzieci Klub Dziecięcy usytuowany na ternie gminy Niemce Liczba dzieci 8 Wiek dzieci 1-3 lata Miejsce : teren gminy Niemce Planowana max. liczba osobodni 11 200 ( 2019 r.-960, 2020-1280) Planowany okres: wrzesień 2019-październik 2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191671 Wed, 19 Jun 2019 22:25:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191671 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/06/2019]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu podczas dedykowanych wydarzeń startupowych, na potrzeby projektu „Platforma Startowa „Unicorn Hub”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191578 Wed, 19 Jun 2019 15:09:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191578 <![CDATA[Świadczenie usługi cateringowej dla Miejskiego Żłobka w Sierpcu, w ramach projektu pn.: „Aktywny rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”]]> 1. Usługa cateringu obejmuje dostawę do Miejskiego Żłobka w Sierpcu posiłków wraz z napojami, przeznaczonych dla wyżywienia maksymalnie 24 dzieci, w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r. 3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Miejski Żłobek w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 1a; 09-200 Sierpc. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191463 Wed, 19 Jun 2019 11:30:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191463 <![CDATA[usługa cateringowa dla uczestników warsztatów projektu "Akademia Rozwoju"]]> usługa cateringowa dla 50 uczestników warsztatów projektu „Akademia Rozwoju” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191406 Tue, 18 Jun 2019 23:55:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191406 <![CDATA[Usługa cateringowa w zakresie przygotowania i dostarczania wyżywienia dla pacjentów nowego DDOM we Vratislavia Medica]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu w dni robocze (od poniedziałku do piątku) śniadania (w ramach tzw. przerwy kawowej) oraz ciepłego posiłku - obiadu składającego się z zupy, drugiego dania oraz napoju dla 10 pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 1 we Wrocławiu (51-134) opisana szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190899 Tue, 18 Jun 2019 22:13:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190899 <![CDATA[6/CONS/2019 z 18 czerwca 2019 r.]]> W związku z realizacją projektu „Cyfrowe okno na świat - szkolenia dla osób 50+” zapraszamy do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego - w Chojnicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191343 Tue, 18 Jun 2019 16:09:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191343 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych dla ICM UW w Lublinie.]]> Świadczenie usług cateringowych dla ICM UW w Lublinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191249 Tue, 18 Jun 2019 13:48:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191249 <![CDATA[Zapewnienie wyżywienia na szkoleniach zawodowych oraz warsztatach na terenie Inowrocławia w ramach projektu „Mój region – moja przyszłość, aktywizacja zawodowa osób z województwa kujawsko-pomorskiego”]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu pn. „Mój region-moja przyszłość, aktywizacja zawodowa osób z województwa kujawsko-pomorskiego” w trakcie realizacji warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz szkoleń zawodowych w ramach ww. projektu. W ramach usługi zapewnione zostanie wyżywienie dla 1 grupy szkoleniowej, liczącej średnio 10 uczestników (ilość osób w przedziale od 8 do 12). Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy trwać będą 3 dni a szkolenie zawodowe 15 dni szkoleniowych. Łącznie w ramach świadczenia zamówienia zapewnionych zostanie średnio 180 sztuk osobodni wyżywienia. Miejsce realizacji szkoleń: Inowrocław. W postępowaniu promowani będą Wykonawcy spełniający dodatkowe aspekty społeczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191154 Tue, 18 Jun 2019 10:00:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191154 <![CDATA[Świadczenie usług cateringu dla uczestników kursów prawo jazdy kategorii C w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej”.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostawie posiłków: obiadu i przerwy kawowej dla uczestników kursów prawo jazdy kategorii C od dnia podpisania umowy do 31.01.2020 roku. Przewidywana ilość wydawanych posiłków łącznie: ok. 270 (90 osób x 3 dni). Zamawiający zakłada 4 grupy 20 osobowe oraz 1 grupę 10 osobową. Zamawiający oświadcza, że wskazana liczba ma charakter szacunkowy, a rzeczywista liczba posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i uzależniona będzie od liczby uczestników kursów oraz zmian w harmonogramie. Zamawiający przekaże Wykonawcy (telefonicznie lub elektronicznie) harmonogram szkoleń, informację o liczbie osób korzystających z usług cateringowych z podziałem na grupy oraz o miejscu dostarczenia posiłków najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem szkoleń. Miejsce dostawy: Sala szkoleniowa Rondobis, ul. Hallera 2, 84-100 Puck . SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTO W ZAŁĄCZNIKU NR 1 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191007 Mon, 17 Jun 2019 14:35:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191007 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/06 z 9 czerwca 2019 r. na świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników projektu „Transgraniczne Miasto Dzieci – Preshranicni Mesto Deti”, działanie kluczowe 3, składających się z trzech zadań: Zadanie 1 – „Wyżywienie – drugie śniadanie oraz obiady dla uczestników projektu”, Zadanie 2 – „Napoje – kawy i herbaty dla uczestników projektu”, Zadanie 3 – „Poczęstunek podczas spotkania podsumowującego projekt”.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi gastronomicznej dla uczestników projektu „Transgraniczne Miasto Dzieci – Preshranicni Mesto Deti”. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19407 Mon, 10 Jun 2019 15:15:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19407