Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 21 Aug 2019 20:40:21 +0200 <![CDATA[usługa w zakresie przygotowania ,dowożenia posiłków uczestnikom projektu„Lepszy start lepsza przyszłość"]]> 1. przygotowanie , dowożenie posiłków ( śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci uczęszczających do przedszkola Bajka w Tarnobrzegu w ramach projektu pn Lepszy start lepsza przyszłość w wieku 2,5 – 5 lat - łącznie 40 osób dziennie rozpoczynając od dnia 2 września 2019 r. do 30 września 2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach śniadanie między godziną 8:30- 9:00 obiad między godziną 11:30-12:00 podwieczorek między godziną 14:30- 15:00 z uwzględnieniem miesięcznej przerwy w miesiącu sierpniu 2020 r Łączna ilość posiłków w okresie trwania umowy – około 9600 porcji ( śniadanie, obiad, podwieczorek) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201961 Wed, 21 Aug 2019 13:44:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201961 <![CDATA[świadczenie usługi wyżywienia dzieci (catering) w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski"]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dzieci (catering) w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski”, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22524 Wed, 21 Aug 2019 10:04:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22524 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń w Sopocie]]> Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług cateringowych dla ok. 15 osób w Sopocie, na potrzeby organizacji specjalistycznych szkoleń dla FIZJOTERAPEUTÓW, w tym: Zapewnienia usługi cateringowej każdego dnia szkolenia dla ok. 15 osób, obejmującej: pełny obiad (1-wsze i 2-gie danie wraz z napojem) oraz 2 przerwy kawowe każdego dnia w miejscu realizacji szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201828 Tue, 20 Aug 2019 22:14:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201828 <![CDATA[Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego utworzonego w ramach projektu pt.: "Przedszkole na dobry start"]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu na rzecz Zamawiającego obejmującej przygotowywanie i dostarczanie gotowych posiłków dla 25 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w roku szkolnym 2019/2020, uczęszczających do oddziału przedszkolnego utworzonego w Szkole Podstawowej w Brzezówce w ramach realizacji projektu pt.: "Przedszkole na dobry start", nr RPPK.09.01.00-18-0058/18. Projekt pt.: ”Przedszkole na dobry start” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczanie gotowych posiłków maksymalnie 25 dziennie w wieku od 2,5 do 6 lat. Usługa objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć w przedszkolu. Zamawiający szacuje, że maksymalna liczba dostarczanych dziennie posiłków to dziennie: 25 porcji śniadania, 25 porcji obiadowych (obiad dwudaniowy), 25 porcji podwieczorku. Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201792 Tue, 20 Aug 2019 17:05:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201792 <![CDATA[Dostarczenie całodziennego wyżywienia do żłobka w Parczewie]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie całodziennego wyżywienia do żłobka przy ul. Nadwalnej 37 w Parczewie, dla 20 dzieci, zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn.zm.) art.22, Wyżywienie dzieci do lat 3 w żłobku, będzie zgodne z normami żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Akademia Malucha” w Parczewie, nr wniosku: RPLU.09.04.00-06-0024/18, działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na lata2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201765 Tue, 20 Aug 2019 14:50:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201765 <![CDATA[Usługa cateringowa dla Gminnego Klubu Dziecięcego „Kajtek” w Józefowie]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa (przygotowanie i dostarczanie posiłków) dla 13 dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego Kajtek w Józefowie. Usługa obejmuje przygotowanie i dostarczanie do klubu dziecięcego posiłków wraz z napojami dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat w tym: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Usługa ma być realizowana w okresie: 01.09.2019 r. - 31.08.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201716 Tue, 20 Aug 2019 13:26:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201716 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych - zamówienie realizowane przez Partnera Projektu - "SANUS" Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej (w skrócie DDOM) w Woli Rębkowskiej, przy ul. Topolowej 80 zgodnie z zaleceniami lekarza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201672 Tue, 20 Aug 2019 12:39:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201672 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka „uRodzinki” w Dominowie, ul. Rynek 3 lok. 1 w ramach realizacji projektu pn. „Czas na żłobek – wsparcie dla Rodziców powracających na rynek pracy, mieszkających na terenie Gminy Głusk.”]]> Zamówienie obejmuje dostawę 20 zestawów posiłków dziennie (składających się z 4 lub 5 posiłków tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy(I danie, II danie) oraz deser/podwieczorek, napoje) dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia w żłobku „uRodzinki” zlokalizowanym w Dominowie, ul. Rynek 3, lok. 1. Posiłki muszą być przygotowane zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Dra med. A. Szczygła w W-wie, w tym uwzględniający indywidualne diety dzieci. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201630 Tue, 20 Aug 2019 10:26:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201630 <![CDATA[usługa cateringowa dla 4 grup szkoleniowych projektu „Akademia Rozwoju”]]> Przedmiotem zamówienia jest: usługa cateringowa dla 4 grup szkoleniowych projektu „Akademia Rozwoju” 1. Przez usługę cateringową Zamawiający rozumie:  przygotowanie, dostarczenie i podanie dla grup szkoleniowych A oraz C zestawów obiadowych o specyfikacji: • zestaw powinien składać się z: a) jednego dania obiadowego tj. dania drugiego:  danie mięsne: mięso min. 200 g na osobę, ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – min. 200 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane – min. 200 g na osobę lub  danie bezmięsne: ryba – min. 200 g na osobę, ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza min. 200 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane – min. 200 g na osobę lub  danie jarskie o gramaturze tożsamej z daniami mięsnymi i bezmięsnymi b) oraz napojów  napoje: kawa (min. 0,25 l/os), herbata owocowa i tradycyjna (min. 0,25 l/os), woda mineralna (min. 0,25 l/os), mleko, cukier, cytryna • obiad dla każdego uczestnika powinien być ciepły, wysokiej jakości, zarówno co do wartości odżywczej, jak i gramatury; • rodzaj dania obiadowego/ilość porcji obiadowych będzie uzgodniona z Wykonawcą (telefonicznie lub elektronicznie) na etapie realizacji zamówienia każdorazowo w dniu poprzedzającym dostawę.  przygotowanie, dostarczenie i podanie dla grup szkoleniowych B oraz D zimnego bufetu, który obejmuje: kawę (min. 0,25 l/os), herbatę owocową i tradycyjną (min. 0,25 l/os), wodę mineralną (min. 0,25 l/os), soki owocowe (min. 0,25 l/os), mleko, cukier, cytrynę, kanapki (min. 2 szt./os), przekąski koktajlowe (min. 5 sztuk/os), drobne słodkie przekąski typu kruche ciastka (min. 5 szt./os), owoce (min. 50gram/os), https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201556 Mon, 19 Aug 2019 18:42:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201556 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/KKZ2/2019/CATERING]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej z dowozem na potrzeby realizacji szkoleń zawodowych w ramach Projektu „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny- EDYCJA 2” nr RPLU.12.04.00-06-0028/18 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201526 Mon, 19 Aug 2019 15:26:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201526 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.8.2019]]> Część I przedmiotu zamówienia: Dostarczenie wyżywienia uczestnikom Klubu Seniora (ciepły posiłek i przerwę kawową) w trakcie przeprowadzonych zajęć w roku 2019 i 2020. • Dostarczenie cateringu (przerwa kawowa), w trakcie realizacji zajęć w Klubie Seniora-50os. x śr. 8 x w m-cu x 16 m-cy =6400 osobodni. • Dostarczenie cateringu (przerwa obiadowa), w trakcie realizacji zajęć w Klubie Seniora - 50os. x śr. 8 x w m-cu x 16 m-cy =6400 osobodni. Część II przedmiotu zamówienia: Dostarczenie artykułów spożywczych (produktów i półproduktów) na spotkanie z okazji dnia babci i dziadka Część III przedmiotu zamówienia: Dostarczenie artykułów spożywczych (produktów i półproduktów) na dni kulinarne (7 spotkań) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201518 Mon, 19 Aug 2019 15:05:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201518 <![CDATA[W związku z realizacja projektu " Szczęśliwy maluch, rodzic gotowy do pracy-2' zapraszamy do złożenia oferty na dostarczanie posiłków w postaci dwudaniowego obiadu wraz z napojem , dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, do klubu dziecięcego przy ulicy Niepodległości 134 w Inowrocławiu.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostarczanie) posiłków w postaci dwudaniowego obiadu wraz z napojem , dla dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3 do klubu dziecięcego przy ul. Niepodległości 134 w Inowrocławiu, przez okres 2 lat. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201366 Sat, 17 Aug 2019 23:17:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201366 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia dla uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie”]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Dziennego Domu Pobytu w Brzozowie dla 24 osób w sposób ciągły 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z zapotrzebowaniem dietetyczno – ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami dostaw dziennych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201359 Sat, 17 Aug 2019 17:24:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201359 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczanie cateringu.]]> Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest wyłonienie podmiotu zajmującego się dostarczaniem cateringu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201263 Fri, 16 Aug 2019 12:07:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201263 <![CDATA[Strona główna Ogłoszenia Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków do przedszkola tworzonego w ramach projektu „Jaś i Ola z gminy Budry idą do przedszkola” Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków do przedszkola tworzonego w ramach projektu „Jaś i Ola z gminy Budry idą do przedszkola” II zapytanie]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostawy posiłków dla maksymalnie 20 dzieci dziennie w wieku 3 – 5 lat do samorządowego przedszkola w Budrach w związku z realizacją projektu „Jaś i Ola z gminy Budry idą do przedszkola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem z owoców i podwieczorka wraz z napojami oraz odbiór resztek po posiłku. W okresie od 1.09.2019r. do 31.07.2020r. codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od zajęć z dziećmi dostarczane będą: 3 posiłki: śniadanie, obiad składający się z dwóch dań i kompotu z owoców, podwieczorek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201243 Fri, 16 Aug 2019 10:29:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201243 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 16.08.2019r. w trybie zasady konkurencyjności dot. świadczenia usług cateringowych dla samorządowego żłobka w Starzynie.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla żłobka samorządowego w Starzynie w ramach projektu: „Maluch w żłobku, mama w pracy!” – zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka samorządowego w Starzynie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3. Miejsce realizacji Przedmiotu Zamówienia (dostawy i świadczenie usług cateringowych): Żłobek w Starzynie ul. Żarnowiecka 22. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniki nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201232 Fri, 16 Aug 2019 08:59:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201232 <![CDATA[Usługi zapewnienia wyżywienia]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zapewnieniem całodziennego wyżywienia dla 100 dzieci w wieku 3 – 4 lat uczęszczających do ośrodka wychowania przedszkolnego utworzonego w ramach projektu pt. „Kreatywne przedszkolaki- Centrum Montessori” w okresie jednego roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201186 Wed, 14 Aug 2019 21:23:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201186 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące świadczenia usługi cateringowej dla 33 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Hajduczek w Chorzowie na potrzeby projektu „Hajduczek – Niepubliczne Przedszkole w Chorzowie”.]]> CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO zaprasza do złożenia ofert w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla 33 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Hajduczek w Chorzowie w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 w ramach projektu pn „Hajduczek – Niepubliczne Przedszkole w Chorzowie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201176 Wed, 14 Aug 2019 20:02:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201176 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/C/UE/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie przerwy kawowej i zimnego bufetu w ramach projektu: Z POWERem na START!, nr POWR.01.02.01-24-0164/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201116 Wed, 14 Aug 2019 17:06:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201116 <![CDATA[Usługa cateringowa w formie zimnego bufetu na wspólny piknik dla uczestników projektu.]]> Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie cateringu oraz obsługi cateringowej podczas jednodniowego pikniku rodzinnego w terminie,( dokładny termin zostanie ustalony w zależności od zakończenia realizacji projektu ) od 01.06.2020 do 28.09.2020 dla 900 osób. Zamawiający potwierdzi ostateczny termin organizowanego pikniku na miesiąc przed planowanym wydarzeniem oraz dokładną liczbę uczestników na 7 dni przed wydarzeniem, zgodnie z treścią zapytania ofertowego w załączeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201156 Wed, 14 Aug 2019 17:02:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201156 <![CDATA[Usługi cateringowej podczas szkoleń]]> Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie cateringu oraz obsługi cateringowej podczas 2- dniowych szkoleń dla nauczycieli i rodziców w terminie od 01.09.2019 do 28.09.2020 r . dla 375 osób zgodnie z harmonogramem. Zamawiający za każdym razem będzie dodatkowo potwierdzał ostateczny termin i miejsce każdego szkolenia oraz dokładną liczbę uczestników na minimum 14 dni przed każdym ze szkoleń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201080 Wed, 14 Aug 2019 15:18:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201080 <![CDATA[Zapewnienie posiłków w ramach bieżącego funkcjonowania Domu Seniora w Róży Wielkiej w ramach projektu pn. Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.]]> Zapewnienie posiłków w ramach bieżącego funkcjonowania Domu Seniora w Róży Wielkiej w ramach projektu pn. Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamówienie jest jednym z zadań w ramach projektu pn. Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201085 Wed, 14 Aug 2019 15:10:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201085 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/RDS/2019]]> W związku z realizacją projektu „Rodzinny Dom Seniora” – zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków), w związku z realizacją projektu pt.: Projektu „Rodzinny Dom Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie dziennego wyżywienia w postaci śniadania, obiadu oraz podwieczorku uczestnikom Rodzinnego Domu Seniora przy ul. Kochanowskiego 32 w Tarnowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201087 Wed, 14 Aug 2019 14:58:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201087 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Tomaszowie Lubelskim]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Tomaszowie Lubelskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200894 Wed, 14 Aug 2019 14:56:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200894 <![CDATA[Usługa cateringowa dla żłobka „Promyk Słońca” w Hażlachu w ramach projektu „Promyk Słońca”]]> Przeprowadzenie usługi cateringowej dla żłobka „Promyk Słońca” w Hażlachu w ramach projektu „Promyk Słońca”. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do żłobka posiłków dla 24 dzieci w wieku do 3 lat, w tym śniadania, 2-daniowego obiadu z kompotem oraz podwieczorku. Szacowana wielkość zamówienia to 6048 osobodni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Wymagania dotyczące wykonania usługi. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Promyk Słońca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201069 Wed, 14 Aug 2019 14:47:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201069 <![CDATA[Świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od 5 m-cy do 3 lat do niepublicznego żłobka w Częstochowie w ramach projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od 12 m-cy do 3 lat do niepublicznego klubu dziecięcego w Łodzi w ramach projektu pn.: "Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200671 Wed, 14 Aug 2019 13:32:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200671 <![CDATA[Świadczenie usług gastronomicznych (cateringowych) dla uczestników projektu „Jak zostać odkrywcą!”]]> Świadczenie usług gastronomicznych (cateringowych) dla uczestników projektu „Jak zostać odkrywcą!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200908 Wed, 14 Aug 2019 10:41:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200908 <![CDATA[Świadczenie usługi gastronomicznej dla uczestników Projektu „Inżynier z praktyką potrzeby od zaraz!”]]> Świadczenie usługi gastronomicznej dla uczestników Projektu „Inżynier z praktyką potrzeby od zaraz!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200896 Wed, 14 Aug 2019 10:15:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200896 <![CDATA[Catering obiadowy podczas kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze w ramach zadania VI Projektu „Bliżej siebie 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Catering obiadowy wraz z obsługą podczas szkolenia, które odbędzie się w wymiarze 5 spotkań (tj. 5 dni) a) Przedmiot zamówienia: b) I danie - zupa krem; c) II danie: kluski typu śląskie, rolada wieprzowa z sosem, zestaw surówek (z białej kapusty, czerwona kapusta, marchewka z jabłkiem), d) Deser- ciasto pieczone 2 rodzaje typu szarlotka sernik. e) Posiłki serwowane na porcelanie, sztućce metalowe, serwetki, obrus. 2) Termin realizacji zamówienia: a) 02,14,28 październik 2019 roku; b) 18,25 listopad 2019 roku. c) Godzina dostawy cateringu: 12.00 3) Ilość uczestników szkolenia: a) 10 osób - uczestnicy projektu w każdym dniu szkolenia; b) 1 osoba - prowadzący szkolenie. 4) Miejsce realizacji zamówienia: siedziba PCPR, ul. Sienkiewicza 20b, Kluczbork. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200650 Tue, 13 Aug 2019 15:01:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200650 <![CDATA[Zapewnienie i dostarczenie cateringu dla uczestników Klubu Seniora]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie i dostarczenie cateringu dla 20 uczestników Klubu Seniora w ramach Centrum Usług Społecznościowych w Goczałkowicach-Zdroju, realizowanego w ramach projektu „Integracja-tolerancja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199088 Tue, 13 Aug 2019 14:51:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199088 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr PAR.2/SOWES/2019/17- usługi cateringowa podczas debaty radiowej]]> Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze, w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki realizacji usługi cateringu w formie bufetu podczas radiowej debaty publicznej w związku z realizacją projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200752 Tue, 13 Aug 2019 14:19:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200752 <![CDATA[Usługa cateringowa na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu „Tu#programujeMY 2”]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej w miejscowościach: Marcyporęba, Andrychów, Lanckorona (województwo małopolskie, powiat wadowicki) na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200736 Tue, 13 Aug 2019 13:41:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200736 <![CDATA[Zaproszenie 3/OWES/2019 do składania ofert w postępowaniu na USŁUGĘ CATERINGU dla uczestników i uczestniczek projektu]]> Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników szkoleń projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!” Część I:Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) w formie obiadu oraz przerwy kawowej dla grup szkoleniowych w 2019 roku: śr.15 osób x 33 dni = 495 w 2020 roku śr.15 osób x 33 dni = 495 w 2021 roku śr.15 osób x 24 dni = 360 w 2022 roku śr. 15 osób x 8 dni = 120 łącznie 1470 osobodni Część II Przygotowanie i dostarczenie przerwy kawowej dla grup szkoleniowych: W 2019 roku: śr.15 osób x 5 dni = 75 w 2020 roku: śr. 15 osób x 5 dni = 75 w 2021 roku: śr. 15 osób x 5 dni = 75 łącznie 225 osobodni https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200718 Tue, 13 Aug 2019 13:18:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200718 <![CDATA[Usługa cateringowa na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu „Tu#programujeMY"]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej w miejscowościach: Staszów, Łubnice (województwo świętokrzyskie) na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200678 Tue, 13 Aug 2019 11:46:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200678