Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 16 Feb 2019 16:48:32 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringowej do projektu nr POWR.05.04.00-00-0127/18 pn. „Ratownik medyczny z certyfikatem! - bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z dnia 27 września 2018 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej, w okresie od marca 2019 do grudnia 2020 roku, dla uczestników projektu biorących udział w kursach w weekendy (sobota i niedziela) oraz w dni robocze. W projekcie zaplanowano realizację: - max. 360 osobodni szkoleniowych na kursie BLS HCP (1 dzień *12 os.* 30 edycji), - max. 720 osobodni szkoleniowych na kursie ACLS (2 dni *12 os.* 30 edycji), - max. 720 osobodni szkoleniowych na kursie PALS (2 dni *12 os.* 30 edycji), - max. 1080 osobodni szkoleniowych na kursie ITLS (3 dni *12 os.* 30 edycji). Kursy realizowane będą w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, w terminie marzec 2019 – grudzień 2020. W każdym z województw realizowane będą min. 4 edycje każdego z kursów. Harmonogram oraz liczba grup szkoleniowych będą każdorazowo ustalane z Wykonawcą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167392 Fri, 15 Feb 2019 23:05:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167392 <![CDATA[Dostarczanie posiłków dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia w Chełmnie w związku z realizacją Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia”]]> Przedmiotem zamówienia jest bieżące przygotowywanie i dostarczanie ciepłych dwudaniowych posiłków raz dziennie dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia w Chełmnie w okresie od marca 2019 roku do końca czerwca 2020 roku. Dzienne Centrum Wsparcia czynne jest we wszystkie dni robocze, a jego uczestnikami jest 12 (dwanaście) osób. Łącznie szacuje się zamówienie 4032 porcji posiłków dwudaniowych (12 osób x średnio 21 dni w miesiącu przez okres 16 miesięcy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167385 Fri, 15 Feb 2019 22:10:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167385 <![CDATA[Przygotowanie i dostawa poczęstunku dla uczestników dodatkowych zajęć specjalistycznych w Technikum Lotniczym w Ciechanowie]]> Przygotowanie i dostawa poczęstunku dla uczestników dodatkowych zajęć specjalistycznych w Technikum Lotniczym w Ciechanowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167330 Fri, 15 Feb 2019 16:02:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167330 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/U/3/2019 z dnia 15.02.2019 r. dotyczące wyboru Wykonawcy usługi cateringu (usługi społeczne)]]> 4. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi cateringowej składającej się z: 4.1. Zestawy obiadowe/obiad, dostarczanego codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 20 os, w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2020, łącznie o szacowanej wielkości – 9240,00 szt. zestawów Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca – obiad - składający się z dwóch dań (zupa i drugie danie) oraz napoju (sok, kompot) 250 ml dla każdego uczestnika. Menu na dany miesiąc będzie uzgadniane z pracownikiem w DDOM w Kielcach z uwzględnieniem diet zalecanych przez lekarzy specjalistów w systemie cotygodniowym. Zalecane normy kalorii powinny zawierać się w przedziale 1400-2000 kalorii. 4.1.1. Zamawiający określa następującą gramaturę potraw: Obiad powinien obejmować danie główne: I danie: zupa – jedna porcja minimum 350 g/os, II danie: mięsne - jedna porcja minimum 150 g/os., lub danie bezmięsne – jedna porcja minimum 150 g/os. (o konieczności przygotowania dania bezmięsnego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji/zaleceń od lekarza prowadzącego Pensjonariusza DDOM) oraz dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie, kasza (jaglana, gryczana, jęczmienna, pęczak, bulgur, manna, itp.) - jedna porcja minimum 200 g/os. oraz dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty, itp., jedna porcja minimum 120 g/os. Obiad powinien być ciepły i dostarczony w temperaturze min 70oC w dniu i o godzinie określonej przez Zamawiającego do siedziby DDOM, ul Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce. Wszystkie posiłki muszą być wykonane ze świeżych produktów z zachowaniem przepisów sanitarno - epidemiologicznych oraz HACCAP. Transport posiłków musi odbywać się w opakowaniach i środkami transportu zgodnymi z polskimi przepisami w zakresie transportu żywności. Przygotowane i dostarczane posiłki będą zawierały informacje, które produkty zawierają poszczególne alergeny. 4.1. przerwy kawowej, świadczonego codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 20 os, w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2020, łącznie o szacowanej wielkości – 9240,00 szt. Zestawów. – Jako zestaw: - ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 2 rodzaje (minimum 100 g/os.), lub o równoważnej wadze bułka słodka, - herbatę (2 szt czarna i 1 szt owocowa) - min 5g/osobę /dzień - kawę - min 5g/osobę /dzień - cukier - min 25 g/osobę /dzień - cytrynę – min 10 g /osobę/dzień - mleko do kawy – min 10g /osobę/dzień Przygotowane i dostarczane produkty będą zawierały informacje, które produkty zawierają poszczególne alergeny. 4.3.przerwa kawowa podczas warsztatów podczas min 23 edycji warsztatów, w których weźmie udział łącznie 460 osobo/dni (średnio 20 os./warsztatów), w terminach wskazanych przez Zamawiającego, najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem warsztatów. Przerwa kawowa (dostępna przez cały czas trwania warsztatów) powinna obejmować: - ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 2 rodzaje (minimum 100 g/os.), lub o równoważnej wadze bułka słodka, - herbatę (1 szt czarna i 1 szt owocowa) - min 3g/osobę /dzień - kawę - min 5g/osobę /dzień - cukier - min 15 g/osobę /dzień - cytrynę – min 10 g /osobę/dzień - mleko do kawy – min 10g /osobę/dzień Proszę o wskazanie cen jednostkowych brutto za jeden wydany obiad/posiłek/przerwę kawową na 1 osobę oraz łączne ceny całych wartości w/w pozycji. Szczegóły w załączniku nr 1 - Zapytanie ofertowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167286 Fri, 15 Feb 2019 15:38:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167286 <![CDATA[Zakup i dostawa artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych w ramach projektów „Program Aktywności Lokalnej – Śródmieście” nr WND-RPSL.09.01.03-24-0766/17-004 oraz „Program Aktywności Lokalnej - Godna Starość” nr WND-RPSL.09.01.03-24-076F/17-003 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych w ramach projektów „Program Aktywności Lokalnej – Śródmieście” nr WND-RPSL.09.01.03-24-0766/17-004 oraz „Program Aktywności Lokalnej - Godna Starość” nr WND-RPSL.09.01.03-24-076F/17-003 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167290 Fri, 15 Feb 2019 14:55:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167290 <![CDATA[Zakup i dostawa artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych w ramach projektów „Program Aktywności Lokalnej – Śródmieście” nr WND-RPSL.09.01.03-24-0766/17-004 oraz „Program Aktywności Lokalnej - Godna Starość” nr WND-RPSL.09.01.03-24-076F/17-003 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych w ramach projektów „Program Aktywności Lokalnej – Śródmieście” nr WND-RPSL.09.01.03-24-0766/17-004 oraz „Program Aktywności Lokalnej - Godna Starość” nr WND-RPSL.09.01.03-24-076F/17-003 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167285 Fri, 15 Feb 2019 14:41:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167285 <![CDATA[Zapytanie o wstępną wycenę/szacowanie na świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji spotkań/szkoleń/konferencji na rzecz projektu „ Zdolni z Pomorza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,]]> Szacowania wartości zamówienia na świadczenie usług cateringowych w 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167250 Fri, 15 Feb 2019 13:56:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167250 <![CDATA[Świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy posiłków do Żłobka "Bayerek" w Toruniu]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla maksymalnie 64 dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 roku życia uczęszczających do Żłobka Niepublicznego ”Bayerek”, ul. Spółdzielcza 6, 87-100 Toruń, w terminie do 31.08.2020 r. 2. Kody CPV: a. 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków, b. 55521100-9 Usługi rozwożenia posiłków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167218 Fri, 15 Feb 2019 12:37:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167218 <![CDATA[„Zapewnienie cateringu dla 15 uczestników świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie , w formie jednego posiłku w formie podwieczorku”]]> 1. Usługa obejmuje przygotowywanie zestawów cateringowych w okresie od 25.02.2019 r. do 21.12.2020 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku, które są jednocześnie dniami prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osjaków w ilości ustalonej każdorazowo przez Zamawiającego dla maksymalnie 15 osób niepełnoletnich (w wieku od 7 do 18 roku życia), ze świeżych produktów, wysokiej jakości, w uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149), rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP, zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016,poz. 1154). 2. Posiłek będzie dostarczany do Świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie raz dziennie do godziny 14.00. 3. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z produktów zakupionych przez Wykonawcę. 4. Posiłek będzie każdorazowo składał się z co najmniej: kanapki z wędliną/ serem lub innego równoważnego produktu oraz owocu sezonowego i napoju o pojemności co najmniej 300 ml. . 5. Zamawiający każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00, dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej ilości posiłków dla osób o specjalnych wymaganiach żywieniowych (jeżeli uczestnikami będą osoby o specjalnych potrzebach żywieniowych, np. brak tolerancji laktozy). Wykonawca uwzględni te informacje i dostarczy odpowiednią ilość posiłków dostosowanych do potrzeb tych osób. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych zabezpieczających posiłki przed uszkodzeniem. 7. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca dostarczy posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności). Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania pojemników oraz ich mycia i wyparzania, jeżeli będzie taka konieczność. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Dystrybucją posiłków zajmować się będą pracownicy Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15065 Thu, 14 Feb 2019 21:05:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15065 <![CDATA[Dostawy wyżywienia dla Uczestników Projektu]]> Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167038 Thu, 14 Feb 2019 16:19:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167038 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/C/MP/WA/2019]]> A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu serwisu kawowego na maksymalnie 90 osobodni. Usługa będzie wykonywana dla grup osób liczących średnio 15 uczestników przez ok. 3 dni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166985 Thu, 14 Feb 2019 15:06:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166985 <![CDATA[Zapytanie o wstępną wycenę w celu oszacowania usług cateringowych na potrzeby organizacji spotkań na rzecz projektu „Zdolni z Pomorza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020]]> Szacowania wartości usług cateringowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166973 Thu, 14 Feb 2019 14:37:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166973 <![CDATA[USŁUGI CATERINGOWE ŚWIADCZONE PODCZAS SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH I SZKOLEŃ W RAMACH RPO WŁ NA LATA 2014-2020 I PO WER NA LATA 2014-2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu podczas spotkań informacyjnych i szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w okresie od podpisania umowy do końca marca 2020 r. Umowa na świadczenie usług cateringowych obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.04.2019 r.) do chwili wyczerpania kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia, nie dłużej jednak niż do 31 marca 2020 r. Ogólna wartość usług cateringowych wynikających z umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty 106.000,00 zł brutto, a wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych usług. Planowanych jest ok. 60 spotkań/szkoleń po 20-50 uczestników na spotkaniu/szkoleniu lub więcej oraz trzy spotkania po ok. 90 uczestników. Szacuje się objęcie usługą ogółem ok. 3270 osób do końca realizacji umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia . Zostanie również upubliczniony na stronie internetowej WUP w Łodzi (w BIP). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166863 Thu, 14 Feb 2019 10:58:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166863 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych- Łódź]]> W związku z realizacją projektu „Akademia Zawodowców 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Caritas Archidiecezji Łódzkiej zaprasza do złożenia ofert podmioty zainteresowane wykonaniem zadania: świadczenie usług cateringowych Projekt skierowany jest do 60 osób (40 K, 20 M) bezrobotnych, biernych zawodowo, w wieku 18-65 lat zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166851 Thu, 14 Feb 2019 10:44:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166851 <![CDATA[Poczęstunek dla uczestników/uczestniczek warsztatów]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów obiadowych na 40 warsztatów dla grupy młodzieży szac. 15 osób na danym warsztacie. Łącznie szacuje się ok. 600 zestawów obiadowych. Dostawa na terenie miasta Poznań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166824 Thu, 14 Feb 2019 09:27:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166824 <![CDATA[Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 20 (maksymalnie 24) dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat, które będą uczęszczać do Żłobka w Bydgoszczy]]> 3.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 20 (maksymalnie 24) dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat, które będą uczęszczać do Żłobka w Bydgoszczy przy ul. Wielorybia 18 w okresie od 1 marca 2019 r. do 28.02.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166778 Wed, 13 Feb 2019 21:29:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166778 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr DO.2741.13.2019 - ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH OBEJMUJĄCYCH PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE I PODANIE POSIŁKÓW ORAZ ZAPEWNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ SAL KONFERENCYJNYCH W CELU PRZEPROWADZENIA SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO organizowanych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków oraz zapewnienie przez Wykonawcę sali konferencyjnej w celu przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego realizowanego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166770 Wed, 13 Feb 2019 20:36:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166770 <![CDATA[Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkolenia "Trener personalny" w ramach projektu "Wsparcie Uczelni szansą na jej rozwój"]]> Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkolenia "Trener personalny" w ramach projektu "Wsparcie Uczelni szansą na jej rozwój" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166767 Wed, 13 Feb 2019 20:24:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166767 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dot. codziennego wykonania i dostawy ciepłego posiłku regeneracyjnego dla Uczestników CIS]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego wykonania i dostawy ciepłego posiłku regeneracyjnego dla maksymalnie 82 Uczestników Centrum Integracji Społecznej przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r. Uczestnikami Projektu są osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 217) zamieszkujące Gminę Częstochowę oraz Gminy ościenne. Posiłek regeneracyjny to codzienna porcja ciepłej zupy oraz pieczywa dla uczestników Centrum Integracji Społecznej przez okres od dnia podpisania Umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., wykonywana i dostarczana do Zamawiającego od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Maksymalna liczba uczestników w trakcie realizacji Projektu wynosi 82 osoby, natomiast średnia liczba osób dziennie wynosi: 20-40 osób. Posiłek regeneracyjny powinien zawierać: około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białka oraz posiadać wartość kaloryczną ok. 1000 kcal. Zakres usługi obejmuje: codzienne przygotowanie porcji ciepłej zupy 300 ml na 1 osobę, raz w tygodniu przygotowanie ciepłej zupy z wkładką mięsną, codzienne dostarczanie pieczywa do każdej porcji, ustalanie liczby porcji na dany dzień z jednodniowym wyprzedzeniem, transport do dwóch miejsc na terenie Częstochowy (ul. Złota 47 i ul. Limanowskiego 45), uzgadnianie jadłospisu z zamawiającym, transport zupy w termosach, zapewnienie naczyń i sztućców jednorazowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166751 Wed, 13 Feb 2019 18:45:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166751 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe na dostawy posiłków do Niepublicznego Przedszkola Bajkolandia gmina Chełmiec]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostawy posiłków dla maksymalnie 55 dzieci dziennie w wieku 2,5 – 6 lat do przedszkola „Bajkolandia ” w Mała Wieś”gmina Chełmiec, w związku z realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem z owoców i podwieczorka wraz z napojami oraz odbiór resztek po posiłku. W okresie od 25.02.2019 do 24.02.2020 codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od zajęć z dziećmi dostarczane będą: 3 posiłki: śniadanie, obiad składający się z dwóch dań i kompotu z owoców, podwieczorek. Jadłospis powinien być urozmaicony, a posiłki muszą zawierać produkty z następujących grup środków spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze. Sposób żywienia dzieci powinien uwzględniać produkty ze wszystkich grup piramidy zdrowia. Wszystkie produkty używane do produkcji posiłków powinny spełniać wymogi zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej. Aktualne normy żywienia zawarte są w opracowaniu pt. „Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja”, pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Mirosława Jarosza (IŻŻ 2012). Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania szczegółowej listy produktów dopuszczonych do stosowania przez Wykonawcę w ramach żywienia zbiorowego . Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli faktur zakupowych, pod kątem spełnienia w/w wymogów dotyczących produktów wykorzystywanych do produkcji posiłków. Wykonawca zamówienia zobligowany jest do dostarczania jadłospisów, w tym jadłospisów zawierających informację o gramaturze składowych danych potraw i kaloryczności posiłków, jak również przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania indywidualnych diet pokarmowych zgodnie z zaleceniami lekarskimi w przypadku ich wystąpienia (bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej, alergicznych różnego typu). Wykonawca wystawiać będzie faktury za każdy miesiąc świadczenia usługi zgodnie z faktycznie dostarczoną/zamówioną liczbą posiłków zgodnie z protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego, uwzględniającym liczbę dzieci, dla których zamówiono i dostarczono posiłki w rozbiciu na każdy dzień dostawy. Posiłki winny być dostarczone samochodem spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania termosów oraz ich mycia i wyparzania, jak również odbierania resztek żywności. Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu, w związku z czym zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby dostarczanych posiłków w trakcie realizacji usługi. Maksymalnie wynosić ona będzie z przemnożenia 55 x liczba dni w okresie 25.02.2019 - 24.02.2020 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć z dziećmi. W przypadku zmniejszenia liczby dziennej żywionych 55 dzieci, zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania łącznej wartości zamówienia a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166733 Wed, 13 Feb 2019 16:17:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166733 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci do lat 3 w ramach projektu „Klub dziecięcy Zenitek”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla 20 dzieci od 1 roku życia do 3 roku życia w ramach projektu „Klub dziecięcy Zenitek” (nr RPKP.08.04.01-04-0010/18). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166546 Wed, 13 Feb 2019 10:09:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166546 <![CDATA[Świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 30 osób uczestniczących w spotkaniu platformy współpracy grantobiorców organizowanym w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 30 osób uczestniczących w spotkaniu platformy współpracy grantobiorców organizowanym w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie województwa świętokrzyskiego w określonym terminie oraz wszelkie czynności związane z przygotowaniem, podaniem poczęstunku oraz uprzątnięciem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166325 Wed, 13 Feb 2019 08:53:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166325 <![CDATA[Świadczenie usługi cateringowej podczas zjazdów studiów podyplomowych]]> Świadczenie usługi cateringowej podczas 10 dwudniowych zjazdów (sobota/niedziela), które odbędą się w terminach: 23-24.02.2019, 16-17.03.2019, 13-14.04.2019, 11-12.05, 25-26.05.2019, 8-9.06.2019, 14-15.09.2019, 5-6.10.2019, 16-17.11.2019, 30.11-1.12.2019 w Krakowie w budynku przy ul. Olszewskiego 2 i/lub przy ul. Brackiej 12 dla 30 – 40 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166518 Wed, 13 Feb 2019 01:34:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166518 <![CDATA[Zapewnienie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166477 Tue, 12 Feb 2019 19:54:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166477 <![CDATA[Przygotowanie i dostarczenie cateringu na szkolenia organizowane w ramach projektu „ Fachowa rodzina przyszłością rodziny”]]> Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie i dostarczenie cateringu na szkolenia organizowane w ramach projektu „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166416 Tue, 12 Feb 2019 15:07:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166416 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu „AktywniMłodzi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 11.1. Aktywne włączenie - 12 części]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu „AktywniMłodzi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 11.1. Aktywne włączenie - 12 części CZĘŚĆ 1. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Radzyniu Podlaskim w 2019 roku CZĘSĆ 2. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Zamościu w 2019 roku CZĘŚĆ 3. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" we Włodawie w 2019 roku CZĘŚĆ 4. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Świdniku w 2019 roku CZĘŚĆ 5. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Kraśniku w 2019 roku CZĘŚĆ 6. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Lublinie w 2019 roku CZĘŚĆ 7. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Puławach w 2019 roku CZĘŚĆ 8. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku CZĘŚĆ 9. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Biłgoraju w 2019 roku CZĘŚĆ 10. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Łukowie w 2019 roku CZĘŚĆ 11. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Chełmie w 2019 roku CZĘŚĆ 12. Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Janowie Lubelskim w 2019 roku w związku z realizacją na rzecz uczestników projektu: 1) kursu pierwszej pomocy przedmedycznej - 2 dni żywieniowe dla 10 uczestników projektu do dnia 28.02.2019r.; 2) szkolenia zawodowego – 25 dni żywieniowych dla 10 uczestników projektu w okresie 01.03.2019r. – 31.05.2019r.; 3) kursu pierwszej pomocy przedmedycznej realizowanego dla drugiej tury uczestników projektu - 2 dni żywieniowe dla 10 uczestników projektu w okresie 01.11.2019r. – 15.12.2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166370 Tue, 12 Feb 2019 14:31:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166370 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 1/PCWM/FEK/CATERING/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie poczęstunku/cateringu podczas szkoleń i spotkań animacyjnych w wybranych gminach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym: a) poczęstunek na potrzeby szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe seniorów - przewiduje się łącznie zamówienie nie więcej niż 7500 sztuk (osobodni). b) catering dla uczestników szkoleń dla trenerów kompetencji cyfrowych - przewiduje się łącznie zamówienie nie więcej niż 80 sztuk (osobodni), c) catering na potrzeby spotkań animacyjnych dla uczestników, którzy ukończą szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe seniorów - przewiduje się łącznie zamówienie nie więcej niż 1500 sztuk (osobodni). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166337 Tue, 12 Feb 2019 13:07:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166337 <![CDATA[Przeprowadzenie usług przygotowania i dostarczania posiłków w projekcie: „Uwolnij się od wykluczenia”]]> Przeprowadzenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla 40 uczestników Centrum Integracji Społecznej w projekcie: „Uwolnij się od wykluczenia” o nr RPLD.09.01.02 10 0025/18-00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166334 Tue, 12 Feb 2019 13:03:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166334 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach projektu, pt: "Dziecko w domu – należne miejsce" - dostarczenie obiadów oraz bufetu kawowego.]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia dostarczenie obiadów oraz bufetu kawowego na warsztaty dla rodzin. 2. W ramach niniejszego zamówienia świadczone będą usługi od 1 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. 3. W ramach realizowanego projektu wykonawca będzie dostarczał bufet kawowy na warsztaty dla rodzin oraz ciepły obiad dla średnio 15 osób (liczba obiadów będzie zgłaszana 4 godz. przed serwowaniem): - wyżywienie w formie obiadu dwudaniowego (szczegółowe kryteria dla obiadu: zupa, II danie, surówka, mięso min. 150 gram; dodatek skrobiowy/wersja wegetariańska), obiad serwowany, - przerwa kawowa (kawa, herbata, cytryna, mleko), sok (0,5l/osoba), woda mineralna (0,5l/osoba), ciastka kruche (min.150 gr./osoba) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166246 Tue, 12 Feb 2019 09:57:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166246 <![CDATA[Usługa cateringowa]]> Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek w czasie 3 dni szkoleniowych w GDAŃSKU (woj. pomorskie): 28.02.2019, 01.03.2019 i 22.03.2019 dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166186 Mon, 11 Feb 2019 21:51:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166186