Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 21:19:27 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 22.10.2019. r.]]> Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert częściowych w postępowaniu na usługi dostarczania posiłków w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213332 Tue, 22 Oct 2019 16:08:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213332 <![CDATA[Obsługa spotkania rocznego]]> Przedmiotem zamówienia jest obsługa spotkania dotyczącego podsumowania kontraktacji i prognozy certyfikacji w 2019 r. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sektorze energetyki, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213309 Tue, 22 Oct 2019 15:06:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213309 <![CDATA[Zpytanie ofertowe nr 02/10/2019/OWES/SGR - przygotowanie i dostarczanie posiłków w trakcie szkoleń wstępnych dla Grup Inicjatywnych (GI)]]> W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z zakresu przygotowania i dostarczania posiłków w trakcie szkoleń wstępnych dla Grup Inicjatywnych (GI) (2 dni szkolenia x 3 GI x 13 osób = 78 osobodni) w formie przerwy kawowej i obiadu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213278 Tue, 22 Oct 2019 14:12:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213278 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/2019 Świadczenie usług gastronomicznych oraz polegających na wynajmie sali szkoleniowej]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług gastronomicznych wraz z wynajmem sali wykładowo – szkoleniowej w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, realizowanego przez Związek Zawodowy Górników w Polsce w partnerstwie z Federacją Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość zamówienia ma być zrealizowana w jednym miejscu oraz na terenie jednego obiektu. Sale wykładowe oraz miejsce, w którym będą podawane posiłki muszą być zlokalizowane w tym samym obiekcie. Obiekt musi być zlokalizowany w Katowicach, w odległości 5 km od siedziby Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213083 Mon, 21 Oct 2019 18:50:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213083 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych dla uczestników Dziennego Domu Opieki Medycznej]]> Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe dla uczestników projektu „ Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na Ochocie” - RPMA.09.02.02-14-b423/18 polegające na przygotowaniu oraz dostarczeniu zestawów obiadowych, podwieczorków, serwisu kawowego Na przedmiot zamówienia składa się: Część I. 1) OBIAD: ciepłe dania, w tym : zupa – min. 350 ml i drugie danie: mięso/ryba - min. 180 g., surówka - min.140 g. dodatki (ziemniaki, ryż, kasza, makaron) - min. 150 g./ osobę Opcjonalnie dania wegetariańskie: pierogi „ruskie”, naleśniki, racuchy, placki ziemniaczane, kopytka, kluski śląskie, makarony z sosami itp., napój (sok, kompot) 250 ml dla każdego uczestnika. 2) PODWIECZOREK budynie/ kisiele/galaretki/jogurty wyporcjowane w jednorazowych opakowaniach przeznaczonych do żywności, owoce, pieczywo cukiernicze, herbata i kawa (1 saszetka herbaty na osobę, 6 g kawy rozpuszczalnej na osobę), dodatki do napojów gorących: mleko do kawy, cytryna krojona w plasterki, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana podawana w d butelkach (500 ml na osobę); Uwaga: zestaw podwieczorku powinien uwzględniać następującą minimalną gramaturę: owoce 200 g, lub jogurt/ przetwory mleczne 400 g, lub ciasto/wyroby cukiernicze 200 g, lub sałatka owocowa/warzywna 150g, Część II. SERWIS KAWOWY na szkolenia Sposób podania: w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek/kubeczków, talerzyków, szklanek, łyżeczek jednorazowych i serwetek - 2 saszetki herbaty czarnej ( herbata sucha tzw. ekspresowa) na jedną osobę - 6 g kawy rozpuszczalnej na jedną osobę - 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej niegazowanej na jedną osobę - 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej gazowanej na jedną osobę - cukier – 4 łyżeczki lub 4 saszetki x 2g na jedną osobę - mleko płynne 2% - 100 ml. na jedną osobę - cytryna 1 plasterek na jedną osobę - owoce: np. banany, jabłka/pomarańcze/ mandarynki/winogrona (150 gr na jedną osobę) lub pieczywo cukiernicze (50 gr na jedną osobę) do uzgodnienia z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku "Zapytanie ofertowe catering" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212958 Mon, 21 Oct 2019 17:13:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212958 <![CDATA[Usługa cateringowa dla uczestników spotkań informacyjnych oraz warsztatów animacyjnych]]> Celem zamówienia jest usługa cateringu na 16 spotkań (po dwa w każdej miejscowości: Poznań, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Toruń, Olsztyn, Rzeszów, Opole) w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” projekt realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213073 Mon, 21 Oct 2019 17:02:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213073 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M10ZO04.9.2.3.DDS]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych – przygotowanie oraz dostarczenie wyżywienia dla 25 podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Starym Sączu funkcjonującego w ramach projektu „Dzienny Dom Seniora. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i Specyfikację techniczną zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia oraz wykonywane usługi muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego opisanym w „Specyfikacji technicznej zamówienia” i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213032 Mon, 21 Oct 2019 15:12:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213032 <![CDATA[Usługi cateringowe dla Centrum Integracji Społecznej]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie usługodawcy świadczącego usługi cateringowe polegające na zapewnieniu posiłków oraz przerwy kawowej wg poniższych kryteriów: 1) pakiet nr 1– dla 20 uczestników CIS-u w zakresie zapewnienia obiadu w postaci zupa lub drugie danie, 2) pakiet nr 2 – dla 10 uczestników objętych projektem, stanowiących grupę Seniorów w zakresie zapewnienia catering w formie ciastek, serwis kawowy + napoje oraz obiad w postaci zupa lub drugie danie, dla beneficjentów projektu „Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Współfinansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków) i 55321000-6 – Usługi przygotowania posiłków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212981 Mon, 21 Oct 2019 14:15:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212981 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/KDK/18156/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na terenie całej Polski następujących usług: Zadanie 1: wynajem sal na spotkania indywidualne, Zadanie 2: wynajem sal szkoleniowych na spotkania grupowe, Zadanie 3: obsługa cateringowa dla Uczestników/Uczestniczek Projektu podczas spotkań grupowych, Zadanie 4: zapewnienie noclegów dla Uczestników/Uczestniczek Projektu podczas spotkań grupowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212937 Mon, 21 Oct 2019 12:40:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212937 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Tomaszowie Lubelskim]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Tomaszowie Lubelskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212906 Mon, 21 Oct 2019 12:20:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212906 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2019/PERITUS/LWNP z dnia 21.10.2019 roku w ramach projektu „Lepszy widok na przyszłość" dotyczące realizacji usługi cateringowej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników projektu „Lepszy widok na przyszłość” w Iławie. Zakres usługi w szczególności obejmuje: Część I. Przerwa kawowa dla uczestników warsztatów. Część II. Obiad dla uczestników warsztatów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212870 Mon, 21 Oct 2019 09:51:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212870 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 82/2019/PERITUS z dnia 21.10.2019 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" dotyczące realizacji usługi cateringowej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Zakres usługi w szczególności obejmuje: Część I. Przerwa kawowa dla uczestników warsztatów. Część II. Obiad dla uczestników warsztatów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212860 Mon, 21 Oct 2019 09:28:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212860 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Na świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka "Szczęśliwe Misie" w gminie Malczyce”, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020]]> III. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka "Szczęśliwe Misie" w gminie Malczyce”, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; w tym: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek; Przewidywana całkowita liczba posiłków w ramach projektu 30 dzieci x 20 dni roboczych x 12 miesiące = 7 200 zestawów wyżywienia. 2) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków, Pozostałe kody CPV: 55322000-3 usługi gotowania posiłków, 55521200-0 usługi dowożenia posiłków, 55520000-1 usługi dostarczana posiłków. 3) Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek do żłobka przy ul. Klonowej w Malczycach. 4) Usługa będzie dotyczyć 30 dzieci, uczęszczających do żłobka. Wyżywienie 16 dzieci jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 a pozostałych 14 dzieci z budżetu własnego Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212839 Mon, 21 Oct 2019 08:30:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212839 <![CDATA[świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy posiłków do Żłobka ”Lucky Baby” w Bydgoszczy]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla a. maksymalnie 64 dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 roku życia uczęszczających do Żłobka Niepublicznego ”Lucky Baby”, ul. Pestalozziego 15, 85-095 Bydgoszcz w ramach projektu „Bydgoski Żłobek „Lucky Bebe”” b. maksymalnie 16 dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 roku życia uczęszczających do Żłobka Niepublicznego ”Lucky Baby”, ul. Pestalozziego 15, 85-095 Bydgoszcz w ramach projektu „Bydgoski Żłobek „Lucky Baby” 2” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212772 Fri, 18 Oct 2019 22:57:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212772 <![CDATA[świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy posiłków do Żłobka "Bayerek" w Toruniu]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla a. maksymalnie 64 dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 roku życia uczęszczających do Żłobka Niepublicznego ”Bayerek”, ul. Spółdzielcza 6, 87-100 Toruń w ramach projektu „Toruński Żłobek "Bayerek"” b. maksymalnie 16 dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 roku życia uczęszczających do Żłobka Niepublicznego ”Bayerek”, ul. Spółdzielcza 6, 87-100 Toruń w ramach projektu „Toruński Żłobek "Bayerek" 2” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212767 Fri, 18 Oct 2019 22:20:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212767 <![CDATA[Usługa wyżywienia dzieci w żłobku „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie]]> Przedmiotem zamówienia jest: usługa dotycząca przygotowania i dowożenia gotowych posiłków (obiady) wraz z dostarczaniem produktów żywnościowych (spożywczych) do przygotowania śniadań i podwieczorków dla dzieci w wieku do 3 lat, uczęszczających do żłobka „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie w ramach projektu „Żłobek Baśniowy Ogród w Międzyborowie wsparciem rodziców w powrocie na rynek pracy”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212756 Fri, 18 Oct 2019 22:13:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212756 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 20 osób uczestniczących w spotkaniu platformy współpracy grantobiorców organizowanym w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”]]> Usługa będzie obejmowała: Przygotowanie i zaserwowanie serwisu kawowego dla ok. 20 osób w postaci: kawy, herbaty, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 l. (min. po 1 butelce na osobę), soków 100% w 4 dzbankach po 1 l. (min. 2 rodzaje), cukru, mleka, cytryny, ciasta w papilotkach (min. 3 rodzaje, min. sernik, jabłecznik, babeczki z owocami, ciasta kruche z owocami), kanapek dekoracyjnych z różnymi dodatkami, min. z szynką, serem, łososiem, warzywami (min. 4 na osobę). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212672 Fri, 18 Oct 2019 13:51:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212672 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostarczanie) posiłków w postaci dwudaniowego obiadu wraz z napojem , dla dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3 do klubu dziecięcego przy ul. Niepodległości 134 w Inowrocławiu]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostarczanie) posiłków w postaci dwudaniowego obiadu wraz z napojem , dla dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3 do klubu dziecięcego przy ul. Niepodległości 134 w Inowrocławiu, do 31.08.2021r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24474 Fri, 18 Oct 2019 09:37:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24474 <![CDATA[Usługa cateringowa w ramach projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia cateringu (całodzienna przerwa kawowa + przygotowanie i podawanie obiadu) dla maksymalnie 90 Uczestników konferencji cyklicznego spotkania pod nazwą "Forum współpracy sektora IT z edukacją" pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” (Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” PO WER 2014-2020) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniu 7 listopada 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212508 Thu, 17 Oct 2019 21:58:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212508 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wyżywienia dla uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych przy Sanatorium MAX w Ciechocinku”]]> Postępowanie na wykonanie usługi cateringowej dla 16 uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych przy Sanatorium MAX w Ciechocinku” PEŁEN OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSKAZANO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212315 Thu, 17 Oct 2019 10:54:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212315 <![CDATA[Zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń]]> 1. Lunchu – ok. 2140 szt. W ramach zamówienia zostanie przygotowanych ok. 2140 usług cateringowych podczas 107 dni szkoleniowych w podziale na 20 osobowe grupy. Każde szkolenia może być realizowane w innej lokalizacji. Ad. 1 Poprzez lunch należy rozumieć posiłek składający się z dwóch ciepłych dań, tj. zupy i drugiego dania oraz woda, soki, przekąski suche. a. Pierwsze danie stanowi: zupa -porcja min. 250 ml/ osobę. Zupa winna być sporządzana na wywarze mięsno -warzywnym lub warzywnym. b. Drugie danie stanowi: danie o gramaturze, co najmniej 500 gram, składające się z mięsa lub ryby (filet) podawane razem z surówką lub gotowanymi warzywami oraz zamiennie z ziemniakami, kaszą, ryżem, makaronem, frytkami lub kluskami, przy czym gramatura poszczególnych składników po przetworzeniu powinna wynosić: mięso lub ryby – min. 150 gram; ziemniaki, kasza, ryż, makaron, kluski, frytki -min. 200 gram, surówka lub gotowane warzywa -min. 150 gram. c. W przypadku gdy w kursie uczestniczyć będą osoby pozostające na diecie wegańskiej, wegetariańskiej lub innej równoważnej diecie lub cierpiące na alergie pokarmowe Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i odpowiedniego oznaczenia gorącego posiłku odpowiadającego potrzebom tych osób przy zachowaniu gramatury wskazanej w zapytaniu ofertowym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ww. uczestnikach co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem zamówienia. d. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązujący w tzw. Punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. e. Przez woda, soki, przekąski suche należy rozumieć zapewnienie uczestnikom kursów, co najmniej: wody mineralnej gazowanej, niegazowanej i soków (min. 0,5 litra na 1 osobę), kruche ciastka lub przekąski typu paluszki, orzeszki lub owoce (łączna min. waga: 100 gram na 1 osobę). Serwis woda, sok, przekąski winien być przygotowany w sposób estetyczny na min. 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu i być dostępny dla uczestników przez cały dzień szkoleniowy (z koniecznością ewentualnego uzupełnienia wody gazowanej, niegazowanej, soków). Serwis powinien być przygotowany w miejscu ustalonym z Zamawiającym niedostępnym dla osób postronnych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwetki, talerzyki, sztućce oraz kubeczki jednorazowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212262 Wed, 16 Oct 2019 22:56:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212262 <![CDATA[RPSW.08.03.01-IZ.00-26-247/19]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gotowych trzech posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek (catering) dla dzieci przedszkolnych w wieku 2,5 - 5 lat uczęszczających do przedszkola w Kazimierzy Wielkiej w ramach realizowanego projektu ,,Nasze przedszkolaki”. Szacunkowa ilość posiłków w okresie trwania umowy: maksymalnie 6325 szt. (25 dzieci x 253 dni), w skład zestawu wchodzi: - śniadanie, - obiad (zestaw zupa + drugie danie + kompot). - podwieczorek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24399 Wed, 16 Oct 2019 20:39:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24399 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 30/10/2019/POWER/CP -usługa cateringowa]]> W ramach zamówienia przewiduje się poczęstunek dla grupy osób (napoje ciepłe – kawa, herbata, napoje zimne – soki, woda, ciastka, owoce). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212155 Wed, 16 Oct 2019 14:39:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212155 <![CDATA[Świadczenie usługi cateringowej dla 15 osób powyżej 60 roku życia uczęszczających do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach w ramach projektu „ABY SENIOR BRZMIAŁO DUMNIE! PYSKOWICE DLA SENIORÓW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków i ich dostawa rano ok. godz. 7:45 dowóz śniadania oraz ok. godz. 12:45 dowóz obiadu) dla 15 osób powyżej 60 roku życia; w tym: śniadanie, dwudaniowy obiad; uczęszczających do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach w ramach projektu „ABY SENIOR BRZMIAŁO DUMNIE! PYSKOWICE DLA SENIORÓW”. Przewidywana całkowita liczba zestawów (śniadanie oraz dwudaniowy obiad) w ramach projektu wynosi 5 655 (15 osób x 377 dni). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212150 Wed, 16 Oct 2019 14:04:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212150 <![CDATA[Dostarczenie cateringu podczas kursów przygotowujących do egzaminów rzemieślniczych – umożliwiających nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach rzemieślniczych]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i świadczenie usług serwisowych dotyczących wyżywienia w formie usługi cateringowej podczas kursów przygotowujących do egzaminów rzemieślniczych – umożliwiających nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach rzemieślniczych, dla uczestników projektu „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu” W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje organizację kursów dla 2 grup każda po 5 osób (łącznie 10 osób) w wymiarze 48 godzin teoretycznych na osobę, przygotowujących do egzaminów rzemieślniczych: czeladniczego lub mistrzowskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212147 Wed, 16 Oct 2019 13:58:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212147 <![CDATA[Dostarczenie cateringu podczas kursów przygotowujących do uzyskania nowego zawodu i kwalifikacji czeladnika]]> Usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa przerw/serwisów kawowych oraz serwis i obsługa po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego. Świadczenie usługi cateringowej ma polegać na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) we wskazanej sali na terenie wskazanego obiektu. Wydanie posiłków ma się odbywać z zachowaniem jakości produktów i warunków realizacji usługi. Przerwa kawowa/ serwis kawowy obejmuje: 1) Kawa; 2) Herbata do wyboru (saszetki o wadze 1,5 – 2 g): czarna, zielona, owocowa. 3) Cukier; 4) Mleko; 5) Cytryny w plastrach; 6) Woda mineralna gazowana i niegazowana (2x250ml/os); 7) Słone przekąski typu paluszki 8) Wrzątek w warniku/termosie itp. Każdorazowo podane w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkoleń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212126 Wed, 16 Oct 2019 13:26:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212126 <![CDATA[Ogłoszenie o zamówieniu na zapewnienie kateringu dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ – II EDYCJA]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kateringu dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ – II EDYCJA. Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212057 Wed, 16 Oct 2019 10:36:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212057 <![CDATA[usługa cateringowa]]> 5.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w formie: CZĘŚĆ NR 1 przygotowania i dostarczania obiadów, podwieczorków i artykułów suchych dla 30 uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w ramach projektu „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ Vigor” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020; Przedmiotowa usługa polega na przygotowaniu i dostarczeniu w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym miejscu cateringu, na który składa się gorący posiłek dwudaniowy z kompotem, podwieczorek, woda mineralna mineralna gazowana i niegazowana oraz artykuły suche. Termin wykonania i wielkość zamówienia w 2020 roku. Maksymalnie 30 posiłków w każdy dzień roboczy od 2 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020r – czyli w sumie 7650 posiłków, z możliwością zamiany jakiegoś dnia roboczego na sobotę po wcześniejszym ustaleniu. Miejsce wykonania usługi: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Puławach, ul. Kołłątaja 64, w przypadku nieobecności podopiecznego w DDPOS wykonawca zapewni dowóz posiłku pod wskazany mu adres zamieszkania na terenie Puław. CZĘŚĆ NR 2 serwisów kawowych dla 15 osób raz w tygodniu dla uczestników Projektu „Przez Aktywność do Zmiany” finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Termin wykonania i wielkość zamówienia: XI 2019 -VIII 2020, XI 2020-VIII 2021, XI – VIII 2022. Maksymalnie w 2019 roku – 7 spotkań, 2020 roku -38 spotkań, 2021 roku -37 spotkań, w 2022 roku – 34 spotkania. Jeden raz w tygodniu w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą. W zależności kiedy zostanie wybrany wykonawca i zatrudniony animator może ulec zmniejszenie liczby spotkań w 2019 roku. Liczba uczestników: 15 osób na każdym spotkaniu Godziny dostarczania i sprzątnięcia cateringu: dostarczyć 30 minut przed rozpoczęciem najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć dokładna godzina zostanie ustalona z wybranym wykonawcą. Miejsce świadczenia usługi: Sala na terenie Puław. Wykonawca przed każdym spotkaniem zobowiązuje, się że przygotuje usługę w formie serwisu kawowego tzn. będzie odpowiedzialny za zapewnienie dla 15 uczestników poczęstunku na każde spotkanie tj. • wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w 1.5 l butelkach – po 2 butelki, • sok owocowy 2 litrowy 2 sztuki( różne rodzaje) • kawy rozpuszczalnej i sypanej bez ograniczeń • herbaty 2 rodzaje: czarna ekspresowa i owocowa ekspresowa- co najmniej po jednej torebce na osobę • dodatki takie jak: mleko do kawy( 50ml/os), cukier po 2 łyżeczki lub saszetki na osobę), cytryna w plastrach • ciasto pieczone dwa rodzaje po 200g/os na każdym spotkaniu, zróżnicowany asortyment na każdym spotkaniu • paluszki słone, krakersy, koreczki lub inne słone przekąski • owoce sezonowe – 2 rodzaje na każde spotkanie • filiżanki porcelanowe, łyżeczki, serwetki gastronomiczne, • czajniki lub termosy z wrzątkiem • sprzątnięcie cateringu w godzinach ustalonych z zamawiającym. CZĘŚĆ NR 3 serwisu kawowego z gorącym daniem na seminarium zamykające realizację projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” z dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”; Termin wykonania i wielkość zamówienia: 1 dzień w grudniu 2019roku Liczba osób korzystających z usługi cateringowej: 50 osób dorosłych Miejsce świadczenia usługi: sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy ul. Lubelska 5 ewentualnie inna sala na terenie Puław zapewniona przez Zamawiającego. Usługa obejmuje: 1. Przygotowanie i obsługę gorącego poczęstunku, na który składa się: • zapewnienie 50 flaczarek o pojemności 03/04 l i łyżeczek, • jedno danie gorące typu forszmak mięsno warzywny 0,4l/os w podgrzewaczach z łyżką wazową do wlewania potrawy, świeże, pokrojone pieczywo 50g/os. 2. Przygotowanie i obsługę przerwy kawowej, na którą składa się: • zapewnienie pełnej zastawy serwisowej, serwetki, filiżanki do herbaty i kawy ze spodeczkami, łyżeczkami, talerzyki i sztućce do ciasta; • kawa rozpuszczalna i mielona bez ograniczeń, • herbata ekspresowa 3 rodzaje ( owocowa, zielona, czarna) bez ograniczeń, • gorąca woda w termosach do zaparzania herbaty lub czajniki do zagotowania wody, • mleko do kawy ( 50 ml/os), • cukier ( 2 łyżeczki lub 2 saszetki po 5 gram na osobę), • cytryna w plastrach, • ciasta 3 rodzaje ciasta pieczonego po 150g/os np. sernik, szarlotka, wz-tka, snikers, • woda mineralna gazowana i niegazowana w 0,5 l butelkach 1butelka/os. • soki dwa rodzaje 200ml/os, • dwa rodzaje owoców po 150 g/os. np. winogrono, banan, mandarynki. 3. Uzupełnienie serwisu o brakujące naczynia i przygotowanie sali do następnej przerwy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212012 Tue, 15 Oct 2019 22:55:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212012 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie wyżywienia dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie w ramach projektu „Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie”, nr RPPK.08.03.00-18-0050/18.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków do Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku zgodnie z zapotrzebowaniem dietetyczno – ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami dostaw dziennych. Dostawa dotyczy posiłków dla 30 osób w okresie od 04.11.2019 r. do 31.03.2022 r. tj. 18 270 posiłków tj.:  2019 r. – 1 170 posiłków  2020 r. – 7 590 posiłków  2021 r. – 7 620 posiłków  2022 r. – 1 890 posiłków I. Zasady przygotowywania posiłków Rodzaje diet Zamówienie opiera się na dietach podstawowej (standardowej) i dietach specjalnych tj. cukrzycowej, lekkostrawnej, wątrobowej, bezglutenowej, bezmlecznej, bezlaktozowej, wegetariańskiej lub innej zlecone przez lekarza. UWAGI: 1. W przypadku diet specjalnych (eliminacyjnych) np. cukrzycowa, wątrobowa, bezglutenowa, bezlaktozowa etc, posiłki należy przygotowywać z wykorzystaniem odpowiednich zamienników dostępnych na rynku np. mleko bez laktozy, sojowe, ryżowe, ser i jogurt bez laktozy; chleb bezglutenowy makaron bezglutenowy itp. 2. Posiłki z wyżej wymienionych diet na żądanie Zamawiającego należy dostarczać w postaci rozdrobnionej (mielonej), a do obiadu dodatkowo osobno zapakowany sos. Każda z diet musi uwzględniać (i przestrzegać) aktualnie obowiązującą wiedzę i przyjęte standardy żywienia ludzi, a w szczególności osób chorych i w okresie rekonwalescencji. Rodzaje posiłków Poszczególne posiłki muszą składać się z: Drugie śniadanie: Pieczywo, herbata czarna/ziołowa/owocowa „sucha” (herbata tzw. ekspresowa 1 torebka = 1 osoba + cukier w ilości wynikającej z zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym ), masło i 2 dodatki. Obiad: Zupa, drugie danie, kompot niesłodzony (+ cukier w ilości wynikającej z zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym) Podwieczorek: Budynie, kisiele, galaretki, jogurty wyporcjowane w jednorazowych opakowaniach przeznaczonych do żywności, owoce, pieczywo cukiernicze, itp. Zamawiający wymaga zaplanowania w jadłospisach 10-dniowych minimum 4 dań mięsnych, 3 półmięsnych, 1 dania bezmięsnego, 1 dania z rybą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211990 Tue, 15 Oct 2019 19:11:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211990 <![CDATA[Usługa cateringowa dla uczestników SMES IV]]> Wybór dostawcy usługi cateringowej dla SMES. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211898 Tue, 15 Oct 2019 13:28:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211898