Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:36:42 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr CRK/2/2019/US na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Sukcesywne świadczenie usług cateringowych (zestaw lunchowy, zimny bufet serwis kawowy) dla uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu „ Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr wniosku POWR.03.01.00-00-t180/18, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych (zestaw lunchowy, zimny bufet serwis kawowy) dla uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu „ Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej” a) Zestawy lunchowe przewidziane są dla szkoleń co najmniej 6-godzinnych. – maksymalna liczba : 6050 b) Zimny bufet przewidziany jest dla szkoleń poniżej 6 godzin.- maksymalna liczba: 2040 c) Serwisy kawowe : 5924. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia o maksymalnie 10% lub zmniejszenia o maksymalnie 10% maksymalnej liczby posiłków 2. Opis posiłków. Zestaw lunchowy musi składać się z ciepłej zupy oraz ciepłego drugiego dania (do wyboru wersja mięsna i opcja dla wegetarian), sałatki/surówki (do wyboru), napoju, zgodnie z preferencjami żywieniowymi uczestników. Skład zestawu wymagania: Zupa min. 300 ml/os. Danie główne min. 400 g/os (do wyboru : danie mięsne lub jarskie + dodatki witaminowe i skrobiowe). Napój min. 200 ml/os Dania podane powinny być na porcelanie i nakładane przez obsługę. Zestawy lunchowe będą podawane w lokalu Wykonawcy. Zimny bufet powinien składać z wyrobów cukierniczych ( co najmniej 3 rodzaje ciastek), owoców (min 1 rodzaj), kawa rozpuszczalna, kawa sypana, herbata czarna, herbata smakowa, cukier, cytryna, śmietanka. Zimny bufet będzie podawany w miejscu prowadzenia szkolenia na terenie Politechniki Łódzkiej. Serwis kawowy ciągły, realizowany w miejscu prowadzenia szkolenia na terenie Politechniki Łódzkiej W jego skład powinna wchodzić: − Kawa rozpuszczalna, sypana - Wyroby cukiernicze ( co najmniej 3 rodzaje ciastek) − Herbata czarna i smakowa − Cukier , cytryna , śmietanka 3. Miejsce realizacji zamówienia: miejsce prowadzenia szkolenia na terenie Politechniki Łódzkiej. Zestawy lunchowe będą podawane w lokalu Wykonawcy , zlokalizowanym najdalej 800 metrów od lokalizacji Biura Projektu przy ul. Wólczańskiej 217/223 w Łodzi budynek B-19. Odległość będzie liczona na podstawie google maps – wyznacz trasę pieszo. W przypadku przedstawienia oferty z lokalem położonym w odległości większej niż 800 metrów od miejsca Biura Projektu , oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 4. Zamawiający przewiduję również szkolenia wyjazdowe. W ramach tych szkoleń zestawy lunchowe zostaną zamienione na zestawy z suchym prowiantem. Zestawy z suchym prowiantem zostaną uzgodnienie między Wykonawcą a zamawiającym co najmniej 5 dni przed planowanym szkoleniem. Liczba zestawów 126. 5 Wymagania dodatkowe: - Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy informację z liczbą i rodzajem posiłków najpóźniej 5 dni przed terminem wykonania usługi oraz określi adres, piętro i numer sali. - O ewentualnej rezygnacji lub zmianie terminu Wykonawca zostanie powiadomiony najpóźniej 2 dni przed terminem wykonania usługi. - W razie braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przygotowania posiłków, Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt we właściwym czasie wyżywienia uczestników przez osobę trzecią, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności rodzaju posiłków z zamówionymi dietami oraz wielkości porcji. - Prawidłowość wykonania zlecenia zostanie potwierdzona protokołem odbioru na podstawie , którego zostanie wystawiona faktura VAT. 6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) przygotowania i dostarczenia posiłków w terminie (dzień, godzina) i miejscu , w którym będzie odbywało się spotkanie. b) zapewnienie obsługi technicznej (posprzątanie pomieszczenia po szkoleniu). c) zapewnienie estetyki zamawianych posiłków. d) stosowania się do zapisów prawnych dotyczących przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych. e) Świadczenia usługi wyłącznie przy użyciu wysokiej jakości produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych. f) Zapewnienie naczyń na serwis kawowy i zimny bufet świadczony w miejscach prowadzenia szkoleń. g) Zabrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych po zakończeniu szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221655 Fri, 06 Dec 2019 15:07:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221655 <![CDATA[Usługa cateringowa na szkoleniach w Krakowie, od stycznia do marca 2020r. - obiady i przerwy kawowe]]> Dostarczenie posiłków (przerw kawowych i obiadów) podczas szkoleń, które zostaną zrealizowane w Krakowie, od stycznia do marca 2020r. Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221605 Fri, 06 Dec 2019 11:45:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221605 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA: zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” w ramach II edycji – rok 2020. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest - zapewnienie usługi cateringowej dla dzieci i dorosłych biorących udział w zajęciach w ramach projektu organizowanego na terenie Iławy w okresie 1 stycznia 2020 – 31 grudzień 2020 r. (2 edycja). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221557 Fri, 06 Dec 2019 08:16:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221557 <![CDATA[Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby warsztatów organizowanych w ramach projektu „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic” w dniu 17.12.2019 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej na potrzeby warsztatów organizowanych w ramach projektu „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic” w dniu 17.12.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26853 Thu, 05 Dec 2019 15:37:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26853 <![CDATA[Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla uczestników projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221267 Wed, 04 Dec 2019 21:48:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221267 <![CDATA[Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia: śniadanie, dwudaniowy obiad z deserem do Dziennego Domu Pobytu w Paterku w ramach projektu nr RPKP.09.03.02-04-0035/18 pn.: „Dzienny Dom Pobytu w Paterku”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca przygotowywanie i dostawę posiłków do Dziennego Domu Pobytu w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku zlokalizowanego pod adresem: ul. Wyzwolenia 13, 89-100 Paterek w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Paterku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: XI. Solidarne społeczeństwo; Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie: 9.3.2. Rozwój usług społecznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221128 Wed, 04 Dec 2019 12:31:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221128 <![CDATA[Dostarczenie cateringu podczas kursów przygotowujących do egzaminów rzemieślniczych]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i świadczenie usług serwisowych dotyczących wyżywienia w formie usługi cateringowej podczas kursów przygotowujących do egzaminów rzemieślniczych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219581 Wed, 04 Dec 2019 12:23:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219581 <![CDATA[Zapytanie ofertowe -usługa cateringowa dla uczestników projektu -Dzienny Dom Opieki Medycznej "Zdrowie" w Zambrowie]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa realizowana na terenie Dziennego Domu Opieki Medycznej "Zdrowie" w Zambrowie ul. Białostocka 3. Usługa obejmuje dostarczenie 25 zestawów obiadowych we wszystkie dni robocze w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26772 Wed, 04 Dec 2019 11:14:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26772 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 42/12/2019/POWER/CP - usługa cateringowa]]> 1. W ramach zamówienia przewiduje się poczęstunek dla grupy osób (napoje ciepłe – kawa, herbata, napoje zimne – soki, woda, ciastka, owoce) dla 25 uczestników szkolenia oraz 2 trenerów i coacha. W sumie 28 osób. Zamówienie będzie realizowane w godzinach 10:00-14:00. 2. Miejsce realizacji zamówienia: Parczew (21-200) ul. Kościelna 53. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 4. Poczęstunek będzie obejmował (na jednego uczestnika) 1) mini drożdżówki, babeczki, francuskie i kruche ciasteczka – różne smaki (150 g/os.); 2) świeże, sezonowe owoce (pokrojone, gotowe do spożycia), minimum trzy rodzaje owoców (120g /os.); 4) herbatę (min. 3 rodzaje herbat w torebkach, w tym zielona, czarna i owocowa) oraz wrzątek; 5) kawę (rozpuszczalną oraz sypaną) oraz wrzątek 6) mleko, cukier (biały oraz brązowy), cytryny; 7) soki owocowe (sok 100%) w kartonach (np. jabłkowy, pomarańczowy, czarna porzeczka) – min. 250 ml/os.; 8) wodę mineralną gazowaną i niegazowaną w szklanych butelkach – min. 250 ml/os. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221031 Tue, 03 Dec 2019 20:19:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221031 <![CDATA[Wyłonienie wykonawcy i dostawcy całodziennych posiłków dla dzieci do 3-go roku życia do żłobka przy ul. Wasilewskiego 20 w Krakowie]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla dzieci w wieku do lat 3. do żłobka przy ul. Wasilewskiego 20 w Krakowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26751 Tue, 03 Dec 2019 19:11:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26751 <![CDATA[Wyłonienie wykonawcy i dostawcy całodziennych posiłków dla dzieci do 3-go roku życia do żłobka przy ul. Rydygiera 8 w Krakowie]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla dzieci w wieku do lat trzech do żłobka przy ul. Rydygiera 8 w Krakowie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221021 Tue, 03 Dec 2019 18:58:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221021 <![CDATA[Świadczenie usługi cateringowej na terenie gminy Bielawa w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie Wrocławia, dla maksymalnie 20 osób (18 uczestników i 2 wykładowców) w trakcie dwóch jednodniowych warsztatów dla społeczności lokalnej obszarów chronionych dotyczących roli oceny oddziaływania na środowisko w zarządzaniu i ochronie zasobów Natura 2000 (zadanie nr 4) oraz dotyczące szacowania wartości środowiska (zadanie nr 5), realizowanych w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220952 Tue, 03 Dec 2019 14:19:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220952 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usług zapewnienia poczęstunku w ramach projektu pn. " Poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracy personelu Szpitala Powiatowego w Zawierciu"]]> Sukcesywne usługi, polegające na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników szkoleń (54 osoby) realizowanych w ramach projektu: - kanapka na chlebie lub bułce pszenno-razowej; szynka wędzona, pomidor, zielone dodatki (sałata, szczypior), masło, przyprawy (i kanapka na chlebie lub bułce pszenno-razowej; ser żółty, rzodkiewki lub zielony ogórek, masło, przyprawy (50/50) – waga ok. 100-120 g.- 2 kanapki na osobę - mieszanka słodkich i słonych przekąsek – min. 3 rodzaje – 4,5 kg - woda (gazowana i niegazowana) w butelkach 0,25 l – po 1 szt. każdej wody na uczestnika - kawa w termosach + dodatki (cukier w saszetkach, mleczko lub śmietanka do kawy porcjowane) – 450 ml na osobę - herbata min. 2 rodzaje, w saszetkach + dodatki (cukier w saszetkach i cytryna w plastrach) – 450 ml na osobę Woda do herbaty podawana w termosach oznakowanych „Woda”, dodatki na talerzykach. Realizowane w miejscu i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego dla pracowników biorących udział w szkoleniu; (godziny: serwis w gotowości w godz. 8:00 do 20:00 od poniedziałku do niedzieli). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220912 Tue, 03 Dec 2019 12:49:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220912 <![CDATA[Świadczenie usług zbiorowego żywienia - cateringu dla dzieci w żłobkach w Strzegomiu i Jedlinie – Zdroju w ramach projektu „Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie – Zdrój”]]> Świadczenie usługi cateringowej dla maksymalnej liczby 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, do żłobków mieszczących się przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu oraz ul. Słowackiego 5 w Jedlinie - Zdroju. Przez okres od 02.01.2020 do 31.12.2021 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220855 Tue, 03 Dec 2019 10:53:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220855 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 40/12/2019/POWER/CP - usługa cetringowa]]> 1. W ramach zamówienia przewiduje się poczęstunek dla grupy osób (napoje ciepłe – kawa, herbata, napoje zimne – soki, woda, ciastka, owoce) dla 25 uczestników szkolenia oraz 2 trenerów i coacha. W sumie 28 osób. Zamówienie będzie realizowane w godzinach 14:00-18:00. 2. Miejsce realizacji zamówienia: Siedlce (Siedlce (08-100). 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 4. Poczęstunek będzie obejmował (na jednego uczestnika) 1) mini drożdżówki, babeczki, francuskie i kruche ciasteczka – różne smaki (150 g/os.); 2) świeże, sezonowe owoce (pokrojone, gotowe do spożycia), minimum trzy rodzaje owoców (120g /os.); 4) herbatę (min. 3 rodzaje herbat w torebkach, w tym zielona, czarna i owocowa) oraz wrzątek; 5) kawę (rozpuszczalną oraz sypaną) oraz wrzątek 6) mleko, cukier (biały oraz brązowy), cytryny; 7) soki owocowe (sok 100%) w kartonach (np. jabłkowy, pomarańczowy, czarna porzeczka) – min. 250 ml/os.; 8) wodę mineralną gazowaną i niegazowaną w szklanych butelkach – min. 250 ml/os. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220786 Mon, 02 Dec 2019 20:48:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220786 <![CDATA[Usługa przygotowania i dostawy posiłków do żłobka „Czas na maluchy” w miejscowości Trzyciąż.]]> Usługa przygotowania i dostawy posiłków do żłobka „Czas na maluchy” w miejscowości Trzyciąż Miejsce realizacji: Trzyciąż 70A,32-353 Trzyciąż. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220768 Mon, 02 Dec 2019 18:39:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220768 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RDS/2019/W]]> Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe dla osób uczestniczących w imprezie integracyjnej organizowanej w ramach projektu Rodzinny Dom Seniora, w woj. Małopolskim Tarnów ul. Kochanowskiego 32, polegające na: - przygotowaniu oraz dostarczeniu posiłków Wigilijnych dla co najmniej od 35 - 40 osób, zgodnie z wykazem przedstawionym poniżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220726 Mon, 02 Dec 2019 15:09:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220726 <![CDATA[Usługi – wynajem sali z obsługą cateringową, serwisem kawowym]]> 8. Przedmiot zamówienia: usługa cateringowa, serwis kawowy, z wynajęciem sali na spotkania robocze dla 12 uczestników spotkań po 6 spotkań roboczych Termin realizacji: od 11.12.2019 roku, sugerowane terminy: - 11.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00 - 13.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00 - 16.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00 - 18.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00 - 20.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00 - 23.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00 9. Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV - 55300000-3; 55120000-7 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220679 Mon, 02 Dec 2019 13:37:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220679 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019/GS/Katowice Zapewnienie poczęstunku uczestnikom kursów realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie poczęstunku uczestnikom kursów organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej Godna Starość”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220658 Mon, 02 Dec 2019 12:54:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220658 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Żłobka Bolek i Lolek w Bełchatowie]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 22 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka Bolek i Lolek w Bełchatowie 97-400 mieszczącego się przy ul. Kredowej 37. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Bolek i Lolek” nr umowy Nr Projektu: RPLD.10.01.00-10-B008/18-00 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220549 Fri, 29 Nov 2019 23:26:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220549 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 dotyczące złożenia oferty na świadczenie usługi cateringowej polegającej na dostarczeniu przerwy kawowej oraz lunchu na szkolenia w ramach projektu „NIESTANDARDOWY STUDENT KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU” (nr projektu POWR.03.01.00-00-T142/18), realizowanego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na dostarczeniu przerwy kawowej oraz lunchu na szkolenia w ramach projektu „NIESTANDARDOWY STUDENT KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU” (nr projektu POWR.03.01.00-00-T142/18), realizowanego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługa musi być wykonana wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych o ważnym okresie przydatności do spożycia, w opakowaniach posiadających stosowne atesty, 3. Wykonawca musi przestrzegać przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych, m.in. ustawy z 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), 4. Przerwa kawowa dla 1 (jednej) osoby w 1 (jednym) dniu szkolenia musi składać się z niżej wymienionych produktów: - kawa rozpuszczalna, kawa mielona czarna, herbata czarna w saszetkach, herbata owocowa w saszetkach, śmietanka w opakowaniach jednorazowych 10 szt x 10 g, cukier, - ciastka 3 gatunki po 30 dag (np. wafelki, biszkoptowe nadziewane, w czekoladzie), - sok 100% w opakowaniach jednorazowych (butelka) min. 200 ml, - woda 0,5l niegazowana/ gazowana, - kubki jednorazowe do napojów gorących, - serwetki, talerzyki i łyżeczki jednorazowe. 5. Lunch dla 1 (jednej) osoby w 1 (jednym) dniu szkolenia musi być dostarczony w opakowaniach jednorazowych z jednorazowymi sztućcami w godz. uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z harmonogramem, i składać się z dwóch dań oraz napoju, w tym: - zupa (min. 300 ml) - drugie danie: porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatki (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówka o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g), - napój, w opakowaniach jednorazowych (min. 330 ml) 6. Ilość przerw kawowych oraz lunchów w okresie realizacji umowy wyniesie 2500 porcji: 50 szkoleń x 5 dni x 10 osób (1 grupa szkoleniowa liczy 10 osób, każde szkolenie trwa 5 dni). 7. Usługa realizowana będzie od podpisania umowy do końca 2019 (Zamawiający zastrzega, że okres realizacji usługi może ulec zmianie i zostać przedłużony o pierwszy kwartał 2020r.). Terminy realizacji zamówienia będą ustalane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na bieżąco, w okresie obowiązywania umowy. 8. Miejsce dostarczania przerwy kawowej oraz lunchu: siedziba główna KDUTW we Włocławku, siedziby oddziałów KDUTW w Aleksandrowie Kujawskim, Ciechocinku, Izbicy Kujawskiej, Lubaniu, Radziejowie, Rypinie, Wielgiem oraz siedziba WUS we Włocławku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26634 Fri, 29 Nov 2019 23:03:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26634 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr DO.2741.70.2019 Zapewnienie usług cateringowych oraz sal wykładowych podczas spotkania Zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług cateringowych oraz sal wykładowych podczas spotkania Zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220529 Fri, 29 Nov 2019 21:45:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220529 <![CDATA[Wyłonienie wykonawcy i dostawcy całodziennych posiłków dla dzieci do 3-go roku życia do żłobka przy ul. Galicyjskiej 1 w Krakowie]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla dzieci w wieku do lat trzech. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220514 Fri, 29 Nov 2019 18:17:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220514 <![CDATA[Zamówienie na świadczenie usługi organizacji poczęstunku podczas seminarium w Elblągu w dniu 10 grudnia 2019 r. organizowanego przez PSONI w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI”]]> Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest zorganizowanie poczęstunku podczas seminarium organizowanego w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” w Elblągu w dniu 10 grudnia 2019 roku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220503 Fri, 29 Nov 2019 17:23:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220503 <![CDATA[Usługa cateringowa]]> Przedmiot zamówienie obejmuje przygotowanie, dostarczenie posiłków. Catering na 2 posiłki dziennie: • zupa min 200 ml na osobę, • drugie danie min 350 g na osobę Posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych i/ lub naczyniach jednorazowych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku lub innego podmiotu uprawnionego. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26621 Fri, 29 Nov 2019 15:52:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26621 <![CDATA[Usługa cateringowa do realizacji projektu edukacyjnego]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa cateringowa (przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego) dla uczestników szkoleń zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. Ilość przerw kawowych: 3348, ilość obiadów: 3300. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i obsługę przerw kawowych oraz lunchów/obiadów według ilości określonych w Załączniku nr 4. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220399 Fri, 29 Nov 2019 13:37:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220399 <![CDATA[Wybór Wykonawcy na świadczenie usługi cateringu w formie obiadu podczas warsztatów w zakresie ES w związku z realizacją projektu "Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)"]]> Wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze, w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki realizacji usługi cateringu w formie obiadu podczas warsztatów w zakresie ES w związku z realizacją projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220379 Fri, 29 Nov 2019 13:05:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220379 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1a/2019/ZDZ/Katowice Zapewnienie poczęstunku kawowego uczestnikom kursów realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na zapewnieniu poczęstunku kawowego uczestnikom kursów organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach projektu „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220327 Fri, 29 Nov 2019 11:21:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220327 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/BDZV/2019 dotyczące dostaw cateringu/wyżywienia dla 30 dzieci do lat 3 będących pod opieką żłobka na ul. Koralowa 5 lokal U3 20-583 Lublin]]> Zapytanie ofertowe: Na dostawy cateringu/wyżywienia dla 30 dzieci do lat 3 będących pod opieką żłobka na ul. Koralowa 5 lokal U3 20-583 Lublin dostosowanego na potrzeby placówki żłobkowej w ramach realizacji projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w Lublinie”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0051/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220295 Fri, 29 Nov 2019 09:49:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220295 <![CDATA[Świadczenie usługi wyżywienia dzieci (catering) w ramach projektu „Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów”]]> Świadczenie usługi wyżywienia dzieci (catering) w ramach projektu „Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów”, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220294 Fri, 29 Nov 2019 09:45:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220294 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gorących posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Jastrzębiu na potrzeby realizacji projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Jastrzębiu Zdroju”]]> a) Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla ok. 30 osób w formie drugiego dania. b) Harmonogram dostaw: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych i świąt od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak jak od 15 grudnia 2019 r. do 30 grudnia 2022r. c) Gorący posiłek winien składać się z II dania o gramaturze nie mniejszej niż 500 gram i kaloryczności nie mniej niż 700 kcal w tym: ➢ ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie więcej niż 200 g, ➢ danie mięsne/rybne (np. kotlet schabowy, zrazy, devolay, gołąbki, pierś z kurczaka itp.) nie mniej niż 200g/osobę, ➢ surówka nie mniej niż 150 g - 180 g. d) Wszystkie posiłki muszą być zapakowane w jednorazowe termo izolowane opakowania. e) Wykonawca wraz z posiłkiem dostarczy jednorazowe sztućce, pojemnik na odpady pokonsumpcyjne oraz zapewni ich odbiór tego samego dnia niezwłocznie po zakończonym obiedzie na własny koszt. f) Zamawiający planuje: dziennie należy dostarczyć ok. 30 obiadów, na czas trwania programu (od 15 grudnia 2019r. do 30 grudnia 2022) należy dostarczyć około 18 000 szt. obiadów. W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowane przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu. g) Odchylenie od wskazanej ilości posiłków, w trakcie trwania umowy może wahać się na poziomie +/- 30% ilości sztuk całego zamówienia. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego dnia według frekwencji uczestników CIS. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów upoważniony pracownik Zamawiającego zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia. Dostawa obiadów będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz: 11.00-11.30 z wyłączeniem dni wolnych, świąt. h) Wykonawca rozpocznie dostawy gorących posiłków najpóźniej w 2 dni od podpisania umowy z Zamawiającym, nie wcześniej jednak niż 15 grudnia 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220260 Thu, 28 Nov 2019 23:09:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220260 <![CDATA[Zrealizowanie usługi cateringowej w ramach projektu „Energia kompetencji – energia rozwoju” - EK-ER/6/2019.]]> 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu tzw. „przerwy kawowej” oraz ciepłych posiłków w terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zrealizuje usługę cateringową dla studentów uczestniczących w szkoleniach polegającą na zapewnieniu dla jednego uczestnika w jednym dniu (1 osobo-dzień): 1) tzw. „przerwy kawowej” (w formie ciągłej) oraz 2) ciepłego posiłku (lunch/obiad) szczegółowo opisanych poniżej w pkt. 1.1 i 1.2 zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219691 Tue, 26 Nov 2019 16:50:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219691 <![CDATA[Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 12 osób, w okresie 01.12.2019 – 31.01.2021 śniadania, dwudaniowego obiadu oraz zapewnienie serwisu kawowego, łącznie o szacowanej wielkości – 3360 szt. zestawów]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 12 osób, w okresie 01.12.2019 – 31.01.2021 śniadania, dwudaniowego obiadu oraz zapewnienie serwisu kawowego, łącznie o szacowanej wielkości – 2688 szt. zestawów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218930 Thu, 21 Nov 2019 18:09:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218930