Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 23:16:51 +0200 <![CDATA[Usługa cateringowa]]> Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek w czasie 2 dni szkoleniowych w NIDZICY (woj. warmińsko-mazurskie) dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241822 Tue, 07 Apr 2020 16:52:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241822 <![CDATA[SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA POTRZEBY ORGANIZACJI SPOTKAŃ/ SZKOLEŃ/ KONFERENCJI NA RZECZ PROJEKTU ”ZDOLNI Z POMORZA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020]]> SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA POTRZEBY ORGANIZACJI SPOTKAŃ/ SZKOLEŃ/ KONFERENCJI NA RZECZ PROJEKTU ”ZDOLNI Z POMORZA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241796 Tue, 07 Apr 2020 14:23:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241796 <![CDATA[postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne ,, Organizacja warsztatów lokalnych w obszarach Natura 2000: Nawojowa PLH120035, Łabowa PLH120036, Niedzica PLH120045, Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065, Skawiński obszar łąkowy PLH120079, Źródliska Wisłoki PLH120057, Tylmanowa PLH120095, Cedron PLH120060, Lipówka PLH120010, Biała Góra PLH120061, Łąki koło Kasiny Wielkiej PLH 120082 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.]]> postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych ( dalej ,, ustawy” ) na usługę społeczną: ,, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych ( dalej ,, ustawy” ) na usługę społeczną: ,, Organizacja warsztatów lokalnych w obszarach Natura 2000: Nawojowa PLH120035, Łabowa PLH120036, Niedzica PLH120045, Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065, Skawiński obszar łąkowy PLH120079, Źródliska Wisłoki PLH120057, Tylmanowa PLH120095, Cedron PLH120060, Lipówka PLH120010, Biała Góra PLH120061, Łąki koło Kasiny Wielkiej PLH 120082 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239163 Mon, 06 Apr 2020 15:06:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239163 <![CDATA[Usługa cateringowa – przerwa kawowa dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce oraz uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 2 części]]> Usługa cateringowa – przerwa kawowa dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce oraz uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 2 części Zamówienie podzielone jest na części: Część A- Usługa cateringowa – przerwa kawowa dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” Część B - Usługa cateringowa – przerwa kawowa dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241593 Mon, 06 Apr 2020 10:48:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241593 <![CDATA[Usługi dostarczania posiłków dla uczestników projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie posiłków dla uczestników projektu „Gniew – ludzie z charakterem” na terenie miasta Gniew. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241506 Fri, 03 Apr 2020 15:08:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241506 <![CDATA[Catering dla uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro!”]]> I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro!”. Maksymalna liczba 10 osób w 1 grupie. Łączna liczba 160 osób w 10 grupach. II. Szczegółowy zakres usługi 1. Usługa cateringowa będzie obejmować: a. Przygotowywanie i dostarczanie oraz wydanie posiłków na obiady, ciepłych i zimnych napojów oraz przekąsek słodkich i słonych. b. Posiłki dostarczone będę według ustaleń z Opiekunem Grupy i będą uwzględniały specyficzne wymagania osób takie jak dieta bezmleczna, bezglutenowa, wegetariańska. c. Posiłki obiadowe będą dostarczane w indywidualnych termicznych pojemnikach a w przypadku osób będących na diecie pojemniki będą podpisane nazwiskiem i imieniem. d. Napoje ciepłe dostarczane będą w termosach a zimne w pojemnikach zbiorczych (np. zgrzewka wody mineralnej) wraz z jednorazowymi kubeczkami. e. Przekąski słodkie i słone będą dostarczane w opakowaniach zbiorczych. f. Na każdego Uczestnika przypadać będzie zupa, drugie danie, minimum dwie herbaty i dwie kawy, oraz minimum 30 dag słodkich i słonych przekąsek. 2. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od uczestników. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki rzeczywiście wydane zgodnie z codziennym zapotrzebowaniem. 3. Celem zamówienia jest dostarczanie posiłków do projektu „Szansa na lepsze jutro!” dla uczestników projektu. 4. Uczestników będzie 160 osób, każdy z nich w każdy dzień szkolenia ma otrzymać ciepły posiłek oraz przerwę kawową. a. Kursy organizowane będą w 16 grupach liczących po 10 osób każda. Łączna liczba uczestników wyniesie 160 osób. b. Liczba osób biorących udział w kursie na księgowego I stopnia wyniesie 50 osób. Liczba osób biorących udział w kursie na księgowego II stopnia wyniesie 50 osób. Liczba osób biorących udział w kursie na księgowego I i II stopnia wyniesie 60 osób. c. Czas trwania kursu na kandydata na księgowego I stopnia wyniesie 12 dni. d. Czas trwania kursu na kandydata na księgowego II stopnia wyniesie 20 dni. e. Łączna ilość posiłków to 3520 sztuk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241411 Thu, 02 Apr 2020 22:05:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241411 <![CDATA[Usługa cateringowa]]> Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek w czasie 2 dni szkoleniowych w JAROSŁAWIU (woj. podkarpackie) dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz 80 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) i zwiększenie ich bezpieczeństwa poprzez pilotażowe przetestowanie wypracowanego w konkursie I etapu modelu środowiskowego wsparcia Bezpieczna przyszłość OzNI w 8 społecznościach lokalnych w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2021. Model dostępny jest na stronie http://boris.org.pl/2018/09/20/model-bezpieczna-przyszlosc-osob-z-ni/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241363 Thu, 02 Apr 2020 15:23:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241363 <![CDATA[Usługi cateringowe]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia cateringu gotowych potraw dla dzieci w wieku 2,5 – 9 lat do nowo utworzonego przedszkola w Jaśle realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie/Podziałanie 9.1 • śniadanie do 12 posiłków dziennie: ok. godz.: 8:30 • obiad do 12 posiłków dziennie: ok. godz.: 12:00 • podwieczorek do 12 posiłków dziennie: ok. godz.: 15:00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241152 Wed, 01 Apr 2020 09:17:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241152 <![CDATA[Usługi cateringowe]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia cateringu gotowych potraw dla dzieci w wieku 2,5 – 9 lat do nowo utworzonego przedszkola w Ropczycach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie/Podziałanie 9.1 • śniadanie do 12 posiłków dziennie: ok. godz.: 8:30 • obiad do 12 posiłków dziennie: ok. godz.: 12:00 • podwieczorek do 12 posiłków dziennie: ok. godz.: 15:00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241150 Wed, 01 Apr 2020 09:05:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241150 <![CDATA[Fundacja Gospodarcza Pro Europa w ramach realizacji projektu partnerskiego nr RPKP.09.02.01-04-0011/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: 09- Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.02. Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne, tytuł projektu: „Klub Integracji Społecznej” zaprasza do składania ofertZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2020/ Ch/catering z dnia 31.03.2020 r]]> Fundacja Gospodarcza Pro Europa w ramach realizacji projektu nr RPKP.09.02.01-04-0011/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: 09- Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.02. Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne, tytuł projektu: „Klub Integracji Społecznej” zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawców przygotowania i dostarczenia cateringu w formie obiadu oraz serwisu kawowego dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV): 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków 55320000-9 - Usługi podawania posiłków https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241112 Tue, 31 Mar 2020 20:39:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241112 <![CDATA[Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w trakcie specjalistycznych kursów w ramach projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych w trakcie specjalistycznych kursów w ramach projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”. Z uwagi na panującą, w chwili ogłoszenia zamówienia, sytuację nadzwyczajną związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, Zamawiający zastrzega, iż wskazane terminy oraz harmonogram realizacji mogą ulec zmianie. Na przedmiot zamówienia składa się: - Przygotowanie i dostarczenie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trakcie specjalistycznych kursów programowania dla uczniów i nauczycieli organizowanych zgodnie ze wstępnym harmonogramem opisanym w SOPZ na terenie Kielc - 50 osób dla: a. 4 grup uczniów: 2 grupy T4 – Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) i 2 grupy T7 – Zespół Szkół Informatycznych – 1 grupa = średnio 10 osób; 1 grupa = 20 sesji warsztatowych; 1 sesja warsztatowa = 10 poczęstunków); b. 2 grup nauczycieli: 1 grupa T4 i 1 grupa T7 – 1 grupa = średnio 5 osób; 1 grupa = 20 sesji warsztatowych; 1 sesja warsztatowa = 5 poczęstunków; c. składającego się z następujących elementów (w przeliczeniu na 1 osobę): • kawa (bez ograniczeń) • herbata (bez ograniczeń) • dodatki do kawy i herbaty: cukier brązowy i biały, cytryna, mleko lub śmietanka (bez ograniczeń) • woda mineralna gazowana (0,5 l) • woda mineralna niegazowana (0,5 l) • ciepły posiłek – min. 150 g pizzy, zgodnie z pkt. 2 niniejszego szacunku • zapewnienie obsługi w trakcie trwania poczęstunku • zapewnienie niezbędnych urządzeń, metalowych sztućców, szklanych i ceramicznych naczyń (lub innych wielokrotnego użytku), serwetek, pojemników na odpady • sprzątania w pomieszczeniu po zakończeniu poczęstunku. - Ciepły posiłek (pizza) zostanie przygotowany zgodnie z następującą specyfikacją: a. Dla każdej z 2 grup uczniów T4 – Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) dostarczenie co najmniej 4 dużych pizz, w tym 3 mięsnych (min. 3 składniki, w tym 1 składnik mięsny) i co najmniej 1 wegetariańskiej (min. 3 składniki); łącznie Wykonawca dostarczy co najmniej 8 dużych pizz dla uczniów T4 – Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) w ramach jednej sesji warsztatowej. b. Dla grupy nauczycieli T4 – Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) dostarczenie co najmniej 2 dużych pizz w ramach jednej sesji warsztatowej, w tym 1 mięsnej (min. 3 składniki, w tym 1 składnik mięsny) i co najmniej 1 wegetariańskiej (min. 3 składniki). c. Dla każdej z 2 grup uczniów T7 – Zespół Szkół Informatycznych (ZSI) dostarczenie co najmniej 4 dużych pizz, w tym 3 mięsnych (min. 3 składniki, w tym 1 składnik mięsny) i co najmniej 1 wegetariańskiej (min. 3 składniki); łącznie Wykonawca dostarczy co najmniej 8 dużych pizz dla uczniów T7 – Zespół Szkół Informatycznych (ZSI) w ramach jednej sesji warsztatowe. d. Dla grupy nauczycieli T7 – Zespół Szkół Informatycznych (ZSI) dostarczenie co najmniej 2 dużych pizz w ramach jednej sesji warsztatowej, w tym 1 mięsnej (min. 3 składniki, w tym 1 składnik mięsny) i co najmniej 1 wegetariańskiej (min. 3 składniki). e. Podstawą każdej pizzy jest ser i sos. f. Do każdej pizzy dołączony będzie 1 sos pomidorowy i 1 sos czosnkowy. g. Pizza zostanie wypieczona w specjalnym piecu do pizzy. - Miejsce i termin realizacji zamówienia: • T4 – Zespół Szkół Elektrycznych (ZSE) – ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce; • T7 - Zespół Szkół Informatycznych – ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce; • Termin zgodny z harmonogramem ustalonym z zamawiającym; planowana godzina przerwy kawowej w ramach sesji warsztatowych: 12:00. - Dodatkowe obowiązki: • uwzględnianie, o ile wystąpią, jednostkowych specjalnych potrzeb żywieniowych uczestników (dieta wegańska, dieta wegetariańska, dieta bezglutenowa, dieta dla diabetyków, itp.). • stosowanie produktów tradycyjnych i/lub lokalnych z terenu województwa świętokrzyskiego (minimum 1 produkt w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241094 Tue, 31 Mar 2020 15:52:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241094 <![CDATA[Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla uczestników projektu]]> Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla uczestników projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240962 Mon, 30 Mar 2020 19:59:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240962 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2020/catering z dnia 30.03.2020 r]]> Fundacja Gospodarcza Pro Europa w ramach realizacji projektu nr POWR.02.05.00-00-00360/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Tytuł projektu: „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia Wykonawcy realizującego usługę, z zakresu przygotowania i dostarczenia cateringu w formie obiadu oraz serwisu kawowego dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240940 Mon, 30 Mar 2020 16:44:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240940