Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 22 Sep 2018 15:16:45 +0200 <![CDATA[Poczęstunek dla uczestników animacji i inkubacji.]]> Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu poczęstunku dla uczestników animacji i inkubacji dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138785 Sat, 22 Sep 2018 11:57:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138785 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11A/2018/OLSZ na świadczenie usług cateringowych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w obiekcie przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie przeznaczonych do realizacji projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o. ” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: • 55321000-6 Usługi przygotowania posiłków. • 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków. • 55322000-3 Usługi gotowania posiłków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138755 Fri, 21 Sep 2018 17:21:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138755 <![CDATA[wybór wykonawcy świadczącego usługi cateringowe w ramach projektu: „Wspieranie aktywności osób starszych i niesamodzielnych w gminie Jawornik Polski”]]> . Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu 20 posiłków (dla 20 osób) tj. obiadu w formie drugiego dania oraz śniadania do Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych w Hucisku Jawornickim https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9497 Fri, 21 Sep 2018 16:21:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9497 <![CDATA[usługa cateringowa dla uczestników SMES (Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej)]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla uczestników SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej). Zajęcia będą organizowane w trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) lub do 50 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że usługa będzie świadczona dla ok 20 uczestników jednocześnie w okresie realizacji SMES (do 31.03.2019). Liczba dni świadczenia usługi: do 25. Informacje nt. harmonogramu, dokładnej liczby uczestników oraz konkretnego miejsca realizacji usługi będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy w terminie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Szkolenia mogą odbywać się każdego dnia w ciągu tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku (Zamawiający dopuszcza prowadzenie szkoleń również w sobotę i niedzielę) w godzinach 09:00 – 17:00 lub innych, uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu/prowadzącymi. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z przerwy kawowej lub z obiadu w danym dniu o czym poinformuje Wykonawcę w minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście zrealizowanych usług. W przypadku nienależytego wykonywania umowy Zamawiający będzie stosował kary umowne oraz przewiduje możliwość odstąpienia od umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138564 Fri, 21 Sep 2018 09:48:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138564 <![CDATA[Catering]]> Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu pt.: „Ośrodek wsparcia dla osób niesamodzielnych w Gładyszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia w postaci śniadania oraz obiadu Uczestnikom projektu na każdy dzień ich pobytu w Ośrodku Wsparcia tj. od poniedziałku do piątku w ramach trzech edycji po 20 Uczestników w okresie 9 miesięcy każda edycja. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138525 Thu, 20 Sep 2018 23:10:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138525 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 53/AS1]]> Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe podczas trzech spotkań w Wodzisławiu Śląskim dla 9 osób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138515 Thu, 20 Sep 2018 22:25:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138515 <![CDATA[Zapytanie o dostarczanie posiłków do żłobka w Łodzi]]> Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie usługi cateringowej wyżywienia dla dzieci do lat 3 zgłoszonych przez Zamawiającego na minimalnych warunkach określonych poniżej: - śniadanie - drugie śniadanie - obiad obejmujący min. dwa dania (zupę, drugie danie) oraz napój . - podwieczorek - zapewnienie różnorodności wyżywienia Warunki dotyczące transportu posiłków: Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności). Ponadto w związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do: a. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, b. przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.), c. dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników, d. kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków, e. zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw. Zamówienie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138509 Thu, 20 Sep 2018 22:08:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138509 <![CDATA[Zapytanie o dostarczanie posiłków do żłobka w Piotrkowie Tryb]]> Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie usługi cateringowej wyżywienia dla dzieci do lat 3 zgłoszonych przez Zamawiającego na minimalnych warunkach określonych poniżej: - śniadanie - drugie śniadanie - obiad obejmujący min. dwa dania (zupę, drugie danie) oraz napój . - podwieczorek - zapewnienie różnorodności wyżywienia Warunki dotyczące transportu posiłków: Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności). Ponadto w związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do: a. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, b. przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.), c. dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników, d. kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków, e. zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw. Przewidywana ilość zamówień w ramach usługi cateringowej – wyżywienia dla uczestników ok. 10800 osobodni ( przy 30 dzieciach) w terminach określonych w pkt 8 Harmonogram realizacji zamówienia. Ostateczna liczba usług może ulec zmianie w zależności od frekwencji dzieci. Zamówienie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138412 Thu, 20 Sep 2018 21:44:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138412 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wynajmu sali szkoleniowej na obszarze Hajnówki wraz z cateringiem]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sali szkoleniowej wraz z cateringiem na potrzeby organizacji warsztatów rozwoju umiejętności psychospołecznych, warsztatów dla otoczenia uczestników projektu, grup wsparcia, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla Uczestników/Uczestniczek w ramach projektu „NOWY START – program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138441 Thu, 20 Sep 2018 16:03:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138441 <![CDATA[Zapytanie nr CN/ZP/7/2018/ZPU z dnia 20.09.2018 dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego usługi cateringowe w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” i „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY - Praktyczna edukacja chemii w laboratorium” .]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń prowadzonych na terenie Lublina podczas realizacji projektów: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” oraz „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY - Praktyczna edukacja chemii w laboratorium”. Zadaniem Wykonawcy jest: zapewnienie cateringu oraz obsługi cateringowej podczas szkoleń realizowanych w okresie od października 2018 r. do grudnia 2018 w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: a) Przygotowania cateringu (przerwa kawowa oraz obiad) dla maksymalnie 570 uczestników na szkolenia i warsztaty zgodnie z opisem w Opisie Przedmiotu Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138410 Thu, 20 Sep 2018 15:17:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138410 <![CDATA[usługa dostarczania posiłków (cateringu) dla uczniów realizujących warsztaty w projekcie "Akademia Nauki i Kreatywności"]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania posiłków (cateringu) dla 34 uczniów (liczba uczniów może ulec zmianie +/- 5 osób) realizujących warsztaty w ramach projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie przygotowanie posiłków, transport na miejsce, przygotowanie niezbędnych akcesoriów (w szczególności jednorazowe naczynia i sztućce wg wymagań menu, serwetki), obsługę oraz posprzątanie po zakończonym cateringu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania śniadań z sokiem owocowym 100% dla wszystkich uczestników projektu oraz obiadów: zupa, II danie, deser i napój dla wszystkich uczestników projektu. Zamawiający wymaga, aby śniadania zapakowane były w indywidualne opakowania (np. styropianowe, kartonowe itp.) dla każdego ucznia. Sok podawany do śniadania Wykonawca poda w indywidualnych opakowaniach (np. kartonik ze słomką, butelka plastikowa). Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138340 Thu, 20 Sep 2018 13:16:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138340 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR EFS/MJE/3/BK Usługa dostarczania posiłków (cateringu) zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Myśleć jak Einstein ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania posiłków (cateringu) dla 44 uczniów (liczba uczniów może ulec zmianie +/- 5 osób) realizujących warsztaty w ramach projektu „Myśleć jak Einstein” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138287 Thu, 20 Sep 2018 12:25:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138287 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/KOS/2018 na realizatora usługi cateringowej]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w żłobku przy ul. Popiełuszki 36 w Sosnowcu, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08-01.03-24-05EE/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138280 Thu, 20 Sep 2018 11:11:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138280 <![CDATA[Zapewnienie wykonawcy usług cateringowych w ramach Projektu pt.: „Centrum Zdrowia Seniora - W trosce o Ciebie”]]> 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w ramach Projektu pt.: „Centrum Zdrowia Seniora - W trosce o Ciebie” nr RPMP.09.02.01-12-0008/18, dla 20 osób dziennie, wg rodzaju i ilości zgodnie z Tabelą nr 1 oraz wg wymagań zgodnie z Tabelą nr 2, w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2021. Z uwagi na możliwość występowania różnych diet wśród uczestników projektu wskazane w Tabeli nr 2 ramowe menu jest tylko i wyłącznie poglądowe. Dostawca w konsultacji z dietetykiem Zamawiającego zobowiązany będzie do dostarczenia posiłków dostosowanych do uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138199 Wed, 19 Sep 2018 22:08:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138199 <![CDATA[Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w trakcie realizacji projektu dofinansowanego z UE pn. „Młodzi Odkrywcy w kalejdoskopie nauki 2.0” realizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”]]> ) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych w podczas realizacji projektu dofinansowanego z UE pn. „Młodzi Odkrywcy w kalejdoskopie nauki 2.0” realizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.” 2) Usługi cateringu obejmują: 1) Dostarczanie posiłków (napoje, kanapki oraz obiad/lunch) na każdy dzień zajęć dla młodzieży w ciągu trwania projektu (od września 2018 roku do czerwca 2020) na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. W ciągu jednego miesiąca projektu zamówione zostaną minimum jednorazowo, a maksymalnie 6-krotnie posiłki dla grup 25 – 36 osobowych. Posiłki nie będą dostarczane w okresie wakacyjnym, czyli miesiącach lipiec i sierpień. 2) Świadczenie usług cateringowych podczas obozu dla młodzieży trwającego 2 dni na terenie Kuj.-Pom. Centrum Edukacji Ekologicznej – (1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja – 4 posiłki/osobę/2 dni) dla grup 25-36 osobowych. Przewidziane jest zorganizowanie 2 obozów/semestr szkolny – maksymalnie 1 obóz w miesiącu kalendarzowym. Obozy zostały przewidziane zawsze na miesiące: wrzesień, październik, maj, czerwiec. Łącznie w czasie trwania projektu (2018 – 2020r.) będzie miało miejsce osiem 2-dniowych obozów dla 25-36 osób. Obóz zaczyna się obiadem w pierwszym dniu kończy obiadem w dniu następnym:1 dzień: obiad, kolacja 2 dzień: śniadanie, obiad. 3) Świadczenie usług cateringowych – przerw kawowych (zimne przekąski – słone i słodkie, kawa, herbata, zimne napoje) dla min. 50 osób w ciągu dwóch wyznaczonych dni w 1 miesiącu / semestr szkolny w latach 2018-2020. Łącznie w czasie trwania projektu (2 lata) zamówiona zostanie 8 razy usługa cateringowa w formie „przerw kawowych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138147 Wed, 19 Sep 2018 16:25:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138147 <![CDATA[Dostawa wyżywienia dla uczestników projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia”]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa wyżywienia dla uczestników projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18, na które składa się: 1. Jeden ciepły posiłek dziennie dla 14 osób, dostarczany codziennie w dni robocze w okresie trwania umowy; 2. Bufet kawowy dla 14 osób, dostarczany przez Wykonawcę wg ustalonego z Zamawiającym harmonogramu; 3. Woda mineralna dla 14 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138079 Wed, 19 Sep 2018 14:12:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138079 <![CDATA[Wyłonienie Wykonawcy do świadczenia usługi cateringowej dla uczestników kursów przygotowujących do nabycia tytułu MISTRZA w zawodach „Piekarz”, „Dekarz”]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie usługę cateringową (przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego) dla uczestników kursu na MISTRZA w zawodach Cukiernik oraz Dekarz realizowanego w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców. Zamówienie została podzielone na 2 części. Dopuszczono możliwość składania ofert na dowolna liczbę części zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137915 Tue, 18 Sep 2018 23:37:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137915 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/2018 na świadczenie usług cateringowych dla Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim i Łańcucie]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla 80 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim oraz w Łańcucie w okresie: od 01.10.2018 do 30.09.2019 roku w oddziale w Łańcucie oraz w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2019 roku w oddziale Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim, w ramach realizacji projektu pt. „Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek”- RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137884 Tue, 18 Sep 2018 19:58:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137884 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na catering do złobka]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej - wyżywienia dla 15 dzieci w ramach projektu "Przyjazny E-Maluch", wyżywienie ma obejmować posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad (2 dania) podwieczorek https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137878 Tue, 18 Sep 2018 19:16:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137878 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGU DLA 180 UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W PROJEKCIE „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA”.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi całodziennego cateringu dla 180 uczestników szkoleń w projekcie „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA” w okresie od 10.2018 do 08.2019. Usługi, o których mowa powyżej dotyczą 15 grup szkoleniowych liczących średnio po 12 osób, które będą brały udział w 8 - dniowych szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137818 Tue, 18 Sep 2018 15:43:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137818 <![CDATA[Zakup artykułów spożywczych (drobny poczęstunek) dla 20 uczestników/czek Treningu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w ramach Modułu I – Trening kompetencji życiowych i umiejętności społecznych Bloku I – Aktywna integracja o charakterze społecznym, artykułów spożywczych (drobny poczęstunek) dla 20 uczestników/czek Warsztatów z doradcą zawodowym w ramach Modułu I – Warsztaty z doradcą zawodowym Bloku II – Aktywna integracja o charakterze zawodowym oraz artykułów spożywczych (drobny poczęstunek) dla 20 uczestników/czek Warsztatów samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna w ramach Modułu II – Warsztaty – samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna Bloku II – Aktywna integracja o charakterze zawodowym w ramach projektu RPWM.11.01.03-28-0005/17 pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych (drobny poczęstunek) dla 20 uczestników/czek Treningu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w ramach Modułu I – Trening kompetencji życiowych i umiejętności społecznych Bloku I – Aktywna integracja o charakterze społecznym, zakup artykułów spożywczych (drobny poczęstunek) dla 20 uczestników/czek Warsztatów z doradcą zawodowym w ramach Modułu I – Warsztaty z doradcą zawodowym Bloku II – Aktywna integracja o charakterze zawodowym oraz artykułów spożywczych (drobny poczęstunek) dla 20 uczestników/czek Warsztatów samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna w ramach Modułu II – Warsztaty – samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna Bloku II – Aktywna integracja o charakterze zawodowym w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej z siedzibą przy ul. Kościuszki 27A w Ełku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137830 Tue, 18 Sep 2018 15:38:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137830 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Poprzez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowania i dowozu posiłków w terminach oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z obsługą kelnerską (wg potrzeb Zamawiającego) w trakcie trwania imprez oraz usunięciem resztek pokonsumpcyjnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137709 Tue, 18 Sep 2018 14:27:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137709 <![CDATA[Świadczenie w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20 r. usług cateringu w naczyniach jednorazowego użytku z dostawą do wybranych Wydziałów PRz w Rzeszowie w ramach realizowanego projektu Politechnika Młodych Odkrywców.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20 r. usług cateringu w naczyniach jednorazowego użytku z dostawą do wybranych Wydziałów PRz w Rzeszowie w ramach realizowanego projektu Politechnika Młodych Odkrywców. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137748 Tue, 18 Sep 2018 14:10:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137748 <![CDATA[zapytanie ofertowe BB/9/CAT/2018]]> 1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków; 55321000-6 Usługi przygotowania posiłków; 2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa szkoleń komputerowych, w ramach projektu „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego”. 3. Miejsca, w których będą odbywały się szkolenia będą zlokalizowane w odległości maksymalnie 30 km od Katowic. 4. Termin najwcześniejszego szkolenia to 29 i 30.09.2018 w Sosnowcu. Szkolenia najczęściej będą się odbywały w dni weekendowe. 5. Szkolenia realizowane będą w grupach średnio 8-osobowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137745 Tue, 18 Sep 2018 13:27:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137745 <![CDATA[Wybór wykonawcy świadczącego usługi cateringowe dla uczestników projektu „Kompletny Przedstawiciel Handlowy” o nr RPSL.11.03.00-24-03HE/17]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługi cateringowe dla uczestników projektu „Kompletny Przedstawiciel Handlowy” o nr RPSL.11.03.00-24-03HE/17 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137611 Mon, 17 Sep 2018 23:47:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137611 <![CDATA[Przygotowanie i dostarczanie posiłków (catering) dla uczniów Szkoły Podstawowej w Odrowążku uczęszczających na zajęcia podwyższające kompetencje kluczowe]]> Przygotowanie i dostarczenie posiłków (catering) dla uczniów Szkoły Podstawowej w Odrowążku w wieku 6 - 15 lat uczęszczających na zajęcia podwyższające kompetencje kluczowe w okresie od dnia 01.10.2018 roku do 30.06.2020 roku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8918 Mon, 17 Sep 2018 21:25:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8918 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/2018/ZaFOS na catering dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim"]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na cateringu dla 12 uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego” w trakcie realizacji szkoleń nt. Prawa Pracy w dniach 26-30.09.2018r., 2-4.10.2018r. w godzinach od 15.45 - 20.30.. W ramach ww. szkoleń odbędzie się 8 dni szkolenia. Szkolenia odbywać się będą pod adresem: P.H.U.Presto Grzegorz Sołoducha, Poznańska 2, 74-200 Pyrzyce. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131861 Mon, 17 Sep 2018 21:22:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131861 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2018 na świadczenie usług cateringowych dla Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” w Nowej Soli]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla 25 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” w Nowej Soli od 15 listopada 2018 do 14 października 2019 r., w ramach realizacji projektu pt. „Przedszkole "Nibylandia" drogą do sukcesu”, – RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Usługa obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej sali w przedszkolu posiłków wraz z napojami dla maksymalnie 25 dzieci dziennie w wieku od 2,5 do 7 lat. Posiłki obejmują: - śniadanie I i II - dwudaniowy obiad + napój - podwieczorek https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9245 Mon, 17 Sep 2018 17:44:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9245 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 17.09.2018 r. - Catering]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu w postaci przerwy kawowej dla 200 uczestników projektu „Zawód kierowca szansą dla osób dorosłych na rynku pracy” podczas zajęć teoretycznych kursów na prawo jazdy kat. C, C+E i D oraz kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy/osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137556 Mon, 17 Sep 2018 16:00:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137556 <![CDATA[Świadczenie usługi cateringowej (serwis kawowy ciągły oraz obiad) w trakcie spotkania dla 80 osób]]> Świadczenie usługi cateringowej (serwis kawowy ciągły oraz obiad) w trakcie spotkania organizowanego na potrzeby Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Usługa będzie serwowana w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137379 Mon, 17 Sep 2018 14:47:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137379 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 19a/2018/WSP z dnia 17.09.2018 r. Catering-ponownie]]> 1. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie cateringu oraz obsługi cateringowej podczas 2- dniowych szkoleń w terminie od 25.09.2018 do 05.12.2018 r . Każdorazowo dla ok. 18 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137423 Mon, 17 Sep 2018 12:26:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137423 <![CDATA[ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU PN. „TUTMED ZDROWIE SANOK”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na zapewnieniu wyżywienia w postaci śniadań oraz dwudaniowych obiadów dla odbiorców wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. „TUTMED ZDROWIE SANOK”, tj. 15 pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sanoku, codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku przez okres 35 miesięcy (maksymalnie 10 995 śniadań i 10 995 obiadów), z zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9215 Mon, 17 Sep 2018 11:18:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9215 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2018 r. na świadczenie usług cateringowych]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla maksymalnie 25 dzieci w wieku do lat 3, uczęszczających do żłobka zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Maciejkowej 28 w ramach realizacji projektu pt. „Pozytywne żłobki w Małopolsce”, projekt nr RPMP.08.05.00-12-0222/16-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137392 Mon, 17 Sep 2018 10:37:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137392