Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 10:19:34 +0200 <![CDATA[Zapewnienie poczęstunku, obiadów i noclegów dla uczestników projektu "Planowanie z mieszkańcami"]]> Zamówienie służy wyłonieniu podmiotu (Oferenta), który zapewni salę szkoleniową, wyżywienie oraz noclegi dla uczestników spotkań edukacyjnych (tzw. spotkań wprowadzających, spotkań podsumowujących i spotkań warsztatowych) i warsztatów dla uczestników projektu "Planowanie z mieszkańcami" w okresie od 13 maja 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku. Spotkania i warsztaty będą realizowane na terenie czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Projekt "Planowanie z mieszkańcami" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181425 Tue, 23 Apr 2019 18:41:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181425 <![CDATA[Usługa dostarczenia posiłków regeneracyjnych oraz dostawy wody mineralnej]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa dostarczenia posiłków regeneracyjnych oraz dostawa wody mineralnej dla 10 uczniów na 2 budowy zlokalizowane na terenie Wrocławia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181417 Tue, 23 Apr 2019 16:17:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181417 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/S/2019]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w celu dostarczenia wyżywienia dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: „Buduj przyszłość – międzynarodowy certyfikat z zakresu spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów nieaktywnych – metoda 141 TIG”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181414 Tue, 23 Apr 2019 16:10:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181414 <![CDATA[Usługa dostarczenia posiłków regeneracyjnych oraz dostawy wody mineralnej]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa dostarczenia posiłków regeneracyjnych oraz dostawa wody mineralnej dla 11 uczniów na 3 budowy zlokalizowane na terenie Torunia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181409 Tue, 23 Apr 2019 16:07:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181409 <![CDATA[Usługa dostarczenia posiłków regeneracyjnych oraz dostawy wody mineralnej]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa dostarczenia posiłków regeneracyjnych oraz dostawa wody mineralnej dla 87 uczniów na 12 budów zlokalizowanych na terenie Warszawy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181402 Tue, 23 Apr 2019 15:54:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181402 <![CDATA[Usługa wynajmu sal szkoleniowych w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników szkoleń AKS II]]> Zamówienie obejmuje usługę wynajęcia sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, organizacji cateringu (obejmującego przerwy kawowe, obiady i kolacje) oraz zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” POWER 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181396 Tue, 23 Apr 2019 15:29:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181396 <![CDATA[Usługa wynajmu sal szkoleniowych w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników szkoleń]]> Zamówienie obejmuje usługę wynajęcia sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, organizacji cateringu (obejmującego przerwy kawowe, obiady i kolacje) oraz zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” POWER 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181390 Tue, 23 Apr 2019 15:17:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181390 <![CDATA[świadczenie usług gastronomicznych na potrzeby wyjazdu na pro obronny obóz szkoleniowy w Serpelicach w ramach Projektu „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo Narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach”]]> świadczenie usług gastronomicznych na potrzeby wyjazdu na pro obronny obóz szkoleniowy w Serpelicach w ramach Projektu „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo Narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181364 Tue, 23 Apr 2019 14:26:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181364 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/UŁa/PRK/2019 na wybór wykonawcy do świadczenia usług cateringowych dla uczestników szkolenia PRINCE2 Foundation]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników szkolenia PRINCE2 Foundation w ramach projektu pn. Program Rozwoju Kompetencji Uczelni Łazarskiego. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: przygotowanie i dostarczenie wyżywienia obejmującego przerwę kawową i posiłek obiadowy dla 20 uczestników przedmiotowego szkolenia (studentki i studenci Uczelni Łazarskiego) w każdym z 3 dni szkoleniowych trwających powyżej sześciu godzin szkoleniowych (lekcyjnych) – 2 grupy szkoleniowe (każda po około 10 os.) biorą udział w 3 dniach szkoleniowych = 2 grupy x 3 dni szkoleniowe = 6 dni szkoleniowych, każdy dzień szkoleniowy wymaga przygotowania i dostarczenia wyżywienia obejmującego przerwę kawową i posiłek obiadowy dla 10 osób = 6 dni szkoleniowych x 10 osób = 60 uczestnikodni cateringu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181276 Tue, 23 Apr 2019 13:01:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181276 <![CDATA[Świadczenie specjalistycznych usług cateringowych na rzecz żłobka]]> Świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego – przygotowanie i dostarczenie posiłków zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcji (GMP)oraz System HACCP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181112 Fri, 19 Apr 2019 20:19:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181112 <![CDATA[Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”]]> III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”. 3.2 Usługa cateringowa będzie obejmować: Przygotowanie i dostawę gotowych posiłków dla uczestników szkoleń i osób prowadzących szkolenia. Posiłki będą serwowane w naczyniach, które zabezpieczy zamawiający. 3.2.1 Ilość obiadów (charakterystyka) Zamawiający przewiduje max 1 068 posiłki do przygotowania i dostarczenia do miejsca przeznaczenia. Posiłki będą zamawiane dla poszczególnych grup szkoleniowych. Przewiduje się 23 grupy szkoleniowe nie przekraczające 12 osób = 267 osób. Zamawiający przed każdą dostawą (najpóźniej 2 dni przed) potwierdzać będzie ilość posiłków, datę i miejsce dostawy. 3.2.2 Termin dostawy posiłków Dostawy realizowane będą od 1 maja 2019 roku do 30.11.2019 roku. Posiłki powinny być dostarczane w 3 terminach: o godz. 10:00, godz. 14:00 i godz. 17:00 od poniedziałku do soboty. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu. 3.2.3 Miejsce dostarczania Odbiór posiłków odbywać się będzie w szkołach podstawowych w miejscowości Wiązownica, Szówsko i Zapałów: 3.2.4 Zakres zamówienia: Przez posiłek rozumiem się: ½ obiadu ( II danie) w postaci: pizza o śr. min. 30 cm. z 4 dodatkami (ser, pieczarki, szynka lub kurczak, papryka). W przerwie kawowej przewiduje się serwowanie kawy lub herbaty, ciastko kruche (suche) – 150 g na osobę. 3.2.5 Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, gwarantując utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 3.2.6 Dokładna data uruchomienia dostawy posiłków zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego. 3.2.7 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP. 3.2.8 Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie z dnia25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. : Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn.zm.). 3.2.9 Posiłki muszą być przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno – sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. 3.2.10 Wydawanie posiłków leży po stronie Zamawiającego. 3.2.11 Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki według ceny, podanej w ofercie cenowej. W przypadku wykonywania zmniejszonego zakresu usługi, niż wskazany w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej części usługi. 3.2.12 Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania comiesięcznych faktur VAT z terminem płatności14 dni. Faktura VAT jest wystawiana na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zestawienia liczby obiadów przygotowanych i dostarczonych przez Wykonawcę w danym miesiącu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17259 Fri, 19 Apr 2019 09:54:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17259 <![CDATA[Organizacja cateringu dla uczestników festiwali w szkołach podstawowych Gminy Wiązów oraz organizacji olimpiady]]> Organizacja cateringu dla uczestników festiwali oraz olimpiady międzyszkolnej w szkołach podstawowych Gminy Wiązów w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów. Wyszczególnienie: 1. organizacja i dostarczenie wyżywienia obejmującego każdorazowo: ciepły dwudaniowy obiad z napojem (sok, kompot) ok. godz. 12.00 i serwis kawowo-herbaciany (kawa, herbata, soki, owoce i ciasteczka) w godz. 10.00 – 14.00: 1) w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów dla: 308 uczniów; 43 nauczycieli; we czwartek – 9 maja 2019 r., w ramach szkolnej olimpiady, szkolnego festiwalu robotów i szkolnego festiwalu projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019; 2) w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów dla: 60 uczniów; 12 nauczycieli, we wtorek – 10 maja 2019 r., w ramach szkolnej olimpiady, szkolnego festiwalu robotów i szkolnego festiwalu projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019; 3) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie, Jaworów 9a, 57-120 Wiązów, dla: 107 uczniów; 15 nauczycieli; w poniedziałek – 13 maja 2019 r., w ramach w ramach szkolnej olimpiady, szkolnego festiwalu robotów i szkolnego festiwalu projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019; 4) w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów dla: 297 uczniów; 41 nauczycieli; we wtorek – 28 maja 2019 r., w ramach międzyszkolnej olimpiady – edycja 2019; Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji festiwali wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty; Wykonawca zapewnienia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń (talerze, miski, kubki) i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów. Zamawiający nie wyraża zgody na podawanie posiłków w pojemnikach typu menu-box lub podobnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180865 Fri, 19 Apr 2019 09:04:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180865 <![CDATA[Dostarczenie cateringu podczas kursów przygotowujących do egzaminów rzemieślniczych – umożliwiających nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach rzemieślniczych, w ramach projektu „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu”]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i świadczenie usług serwisowych dotyczących wyżywienia w formie usługi cateringowej podczas kursów przygotowujących do egzaminów rzemieślniczych – umożliwiających nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach rzemieślniczych, dla uczestników projektu „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu” W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje organizację kursów dla 4 grup każda po 5 osób (łącznie 20 osób) w wymiarze 48 godzin teoretycznych na osobę, przygotowujących do egzaminów rzemieślniczych: czeladniczego lub mistrzowskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180849 Fri, 19 Apr 2019 08:03:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180849 <![CDATA[Usługa cateringowa na szkoleniach w Warszawie - obiady i przerwy kawowe (dzielnica Praga Północ)]]> Dostarczenie posiłków (przerw kawowych i obiadów) podczas szkoleń, które zostaną zrealizowane w Warszawie w maju 2019. Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180843 Thu, 18 Apr 2019 23:58:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180843 <![CDATA[DOSTARCZENIE POSIŁKU podczas realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa, w skład której wchodzi dostarczenie dań obiadowych (drugie danie) dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych Kategoria: usługi Podkategoria: usługi cateringowe Miejsce realizacji zamówienia: Lublin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17243 Thu, 18 Apr 2019 22:54:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17243 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ŚCZP/P1/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. : Usługa cateringowa dla uczestników spotkań grupy wsparcia i ich rodzin w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Chełmie”.]]> 3.2.1. Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe dla uczestników spotkań grupy wsparcia i ich rodzin. 3.2.2. Posiłki będą dostarczane: a) 40 obiadów raz w miesiącu – łącznie 840 obiadów w okresie od kwietnia 2019r. do grudnia 2020r., b) 40 obiadów raz na dwa miesiące – łącznie 400 obiadów w okresie od kwietnia 2019r. do grudnia 2020r., do siedziby ŚCZP w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180834 Thu, 18 Apr 2019 22:36:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180834 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr TDK-MAZ/5/2019 na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników zajęć]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników zajęć w ramach projektu „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180782 Thu, 18 Apr 2019 16:36:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180782 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/LOKOMOTYWA II]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla 20 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat objętych opieką żłobkową. Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Lokomotywa II – niepubliczny żłobek we Wrocławiu”, nr RPDS.08.04.01-02-0081/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 8. Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180690 Thu, 18 Apr 2019 16:19:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180690 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 11/6.2/2019 w ramach projektu "Zdobądź zawód i pracę"]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu w postaci obiadu i przerwy kawowej uczestnikom szkoleń w ramach projektu „Zdobądź zawód i pracę”. W ramach usługi zapewniony zostanie catering dla uczestników szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe 190 osób. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe dla jednej grupy będą trwać 12 dni, grupa liczyć będzie średnio 10 osób. Łącznie w ramach zamówienia zapewnionych zostanie 2 280 osobodni cateringu. Miejsce realizacji szkoleń: województwo wielkopolskie. W postępowaniu promowani będą Wykonawcy spełniający dodatkowe aspekty społeczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180774 Thu, 18 Apr 2019 16:19:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180774 <![CDATA[ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SALI KONFERENCYJNEJ / SZKOLENIOWEJ]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej - przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłku wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej / szkoleniowej, podczas spotkania pn.: Biznesowy lunch z ekonomią społeczną – w łączności z „II wąbrzeskim śniadaniem z przedsiębiorcami”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, zaplanowanego w dniu 24 maja 2019 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w Wąbrzeźnie. 2. Liczba uczestników spotkania – około 100 osób. 3. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących usługi cateringowej oraz warunków lokalowych znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180736 Thu, 18 Apr 2019 15:08:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180736 <![CDATA[DOSTARCZENIE POSIŁKU podczas realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa, w skład której wchodzi dostarczenie dań obiadowych (drugie danie) dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17202 Thu, 18 Apr 2019 14:58:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17202 <![CDATA[Usługi cateringowe dla uczestników projektu pn. Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu - edycja II.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu - edycja II. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17173 Thu, 18 Apr 2019 11:11:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17173 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych w przedszkolu przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, ul. Jana Augustyńskiego - działka nr 214/7, w ramach projektu pn.: „Nowe -dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla nie więcej niż 52 dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczających do Pozytywnego Przedszkola zlokalizowanego przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, ul. Jana Augustyńskiego – działka nr 214/7, w ramach realizacji projektu pt. „Nowe dodatkowe –miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”, projekt nr RPPM.03.01.00-22-0054/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17087 Wed, 17 Apr 2019 13:08:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17087 <![CDATA[PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW podczas realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa, w skład której wchodzi dostarczenie dań obiadowych (drugie danie) dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180169 Tue, 16 Apr 2019 23:29:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180169 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ RPLU.09.04.00-06-0037/18- wyżywienie]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zapewnieniem wyżywienia (gorących posiłków) dla łącznej grupy 24 dzieci w wieku od 1 do 3 lat w Część I. Zapewnienie posiłków dla dzieci Klub Dziecięcy usytuowany na ternie gminy Bychawa Liczba dzieci 8 Wiek dzieci 1-3 lata Miejsce : teren gminy Bychawa Planowana max. liczba osobodni 11 200 ( 2019 r.-960, 2020-1280) Planowany okres: lipiec 2019-sierpień 2020 Cześć II Zapewnienie posiłków dla dzieci Klub Dziecięcy usytuowany na ternie gminy Garbów Liczba dzieci 8 Wiek dzieci 1-3 lata Miejsce : teren gminy Bychawa Planowana max. liczba osobodni 11 200 ( 2019 r.-960, 2020-1280) Planowany okres: lipiec 2019-sierpień 2020 Część III. Zapewnienie posiłków dla dzieci Klub Dziecięcy usytuowany na ternie gminy Niemce Liczba dzieci 8 Wiek dzieci 1-3 lata Miejsce : teren gminy Bychawa Planowana max. liczba osobodni 11 200 ( 2019 r.-960, 2020-1280) Planowany okres: lipiec 2019-sierpień 2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180111 Tue, 16 Apr 2019 21:08:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180111 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” w terminie 21-23.05.2019.]]> Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa szkolenia na terenie Katowic dla ok. 17 osób ;będących uczestnikami/uczestniczkami szklenia w ramach projektu "Rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy”. Szkolenie odbywać się będzie w terminie: 21-23.05.2019 r w Katowicach. Szczegóły w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180000 Tue, 16 Apr 2019 17:16:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180000 <![CDATA[2/ICT/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ 1: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą cateringu dla 9 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego w Gdańsku, CZĘŚĆ 2: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą cateringu dla 2 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego w Sopocie, CZĘŚĆ 3: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą cateringu dla 5 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego w Słupsku, CZĘŚĆ 4: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą cateringu dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w Malborku, CZĘŚĆ 5: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą cateringu dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w Kwidzynie, CZĘŚĆ 6: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą cateringu dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w Lęborku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180065 Tue, 16 Apr 2019 15:49:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180065 <![CDATA[3/PRPK/2019]]> 1. W związku z realizacją projektu „Postaw na rozwój, postaw na kompetencje” zapraszamy do składania ofert na realizację usługi w podziale na części: CZĘŚĆ 1: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego - w Lęborku, CZĘŚĆ 2: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 2 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego - w Sopocie, CZĘŚĆ 3: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 2 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego - w Gdyni, CZĘŚĆ 4: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 2 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego - w Pucku, CZĘŚĆ 5: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 3 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego - w Gdańsku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180043 Tue, 16 Apr 2019 15:03:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180043 <![CDATA[Usługi cateringowe]]> Przedmiotem zamówienia są usługi cateringu w ramach projektu unijnego „ Funkcjonowanie Ośrodka Medyczno – Rehabilitacyjnego w m. Bytom” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- OSI. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179760 Mon, 15 Apr 2019 20:56:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179760 <![CDATA[Organizacja workcampów dla wolontariuszy (catering, część 3) (zadanie HRP III, 1)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa wraz z dowozem i wydaniem wyżywienia uczestnikom workcampów, w siedzibie terenowej Zamawiajacego, tj. Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku (gmina Michałowo, powiat białostocki, woj. podlaskie). 2. Liczba workcampów: 5 spotkań. Czas trwania jednego workcampu wynosi 6 dni (poniedziałek-sobota). Przewidywna liczba uczestników workcampu: maksymalnie 12 osób. Zamawiający informuje, że liczba posiłków może być mniejsza, w zależności od liczby osób, które zgłoszą się i będą uczestniczyły w workcampach, o czym Zamawiający poinformuje z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 3. Na dzienne wyżywienie składa się:  śniadanie (pieczywo, masło, wędlina, nabiał, warzywa oraz ciepły posiłek – np. jajecznica, parówki, kiełbasa, naleśniki, napoje – kawa, herbata, soki, cukier, cytryna, mleko/śmietanka),  obiad (zupa, drugie danie, deser-ciasto, owoc, napój),  kolacja (pieczywo, masło, wędlina, nabiał, warzywa oraz coś na ciepło – np. jajecznica, parówki, kiełbasa, naleśniki, napoje – kawa, herbata, soki, z zastrzeżeniem, że śniadanie i kolacja jednego dnia nie może być taka sama oraz nie powinny powtarzać się w sąsiadujące dni, np. we wtorek i w środę). 4. Wielkość gramatury poszczególnych posiłków powinna wynosić: a) śniadanie:  pieczywo: chleb/bułka; białe, razowe, pełnoziarniste (100 gr/os.),  wędlina (100 gr/os.),  nabiał: ser żółty, ser topiony (70 gr/os.),  masło (50 g/os.),  warzywa (80 g/os.),  danie na ciepło (300 g/os.),  napoje: kawa, herbata (500 ml/os.) b) obiad:  zupa (330 g/os.),  drugie danie: mięso (130 g/os.), dodatki: ziemniaki, frytki, kasza, makaron (200 g/os.), surówka (100 g/os.), napój (200 ml/os.), deser (100 g/os.). c) kolacja:  pieczywo: chleb/bułka; białe, razowe, pełnoziarniste (100 g/os.),  wędlina (100 gr/os.),  nabiał: ser żółty, ser topiony (70 g/os.),  masło (50 g/os.),  warzywa (80 g/os.),  danie na ciepło (300 g/os.),  napoje: kawa, herbata (500 ml/os.). 5. Dostarczane posiłki muszą nawiązywać do kuchni domowej, regionalnej, być zdrowe i smaczne. Ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości – filetowane. 6. Ponadto Wykonawca zapewni dziennie 1,5 litra wody mineralnej (niegazowanej/gazowanej) na osobę (podzielone, w butelkach plastikowych o poj. max 500 ml). Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednorazowo wody pierwszego dnia danego workcampu. 7. W przypadku ciepłych posiłków Wykonawca musi zagwarantować, iż w chwili dostawy będą one miały odpowiednią temperaturę, tj. będą ciepłe (temperatura każdego posiłku ciepłego musi wynosić minimum: zupa 75°C, drugie danie 65°C, gorące napoje 80°C). Na miejscu w stacji Zamawiający dysponuje ciepłą i zimną wodą. 8. Wykonawca dostarczy wielorazowe naczynia i sztućce do spożycia dostarczonych posiłków. Naczynia dowiezione przy pierwszej dostawie będą wykorzystywane podczas trwania całego jednego workcampu, na koniec spotkania naczynia zostaną zwrócone. Zasada ta będzie obowiązywała dla każdego workcampu. 9. Przygotowane posiłki muszą być bezwzględnie świeże i przyrządzone w dniu realizacji usługi. Dania obiadowe (za wyjątkiem frytek) oraz deser (ciasto) muszą być wyrobem własnym – nie jest dopuszczalne serwowanie dań gotowych, dostępnych w powszechnym obrocie (np. dania mrożone czy dania gotowe). Posiłki muszą być przygotowywane z surowców mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w pudełku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, woda, cukier, mleko, itp. Wykonawca zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług. 10. Posiłki winny być przygotowane przez Wykonawcę na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i normami HACCP. Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki. Stan posiłków musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 11. Wykonawca zapewnia naczynia, sztućce, termosy, podgrzewacze oraz inne narzędzia i przedmioty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie naczynia, urządzenia i sprzęty służące do przewozu i przechowywania posiłków muszą spełniać powszechnie obowiązujące wymogi sanitarno - epidemiologiczne. 12. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków. 13. Wykonawca dostarczy posiłki w termosach i szczelnych pojemnikach, własnym transportem. 14. Do obowiązków Wykonawcy należy odbiór odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. 15. Posiłki powinny być dostarczone każdego dnia w godzinach:  śniadanie 8:00 – 9:00  obiad 14:00 – 15:00  kolacja 19:00 – 20:00 Zamawiający dopuszcza dwa dowozy dziennie, tj. dostawę śniadania oraz dostawę obiadu i kolacji razem. 16. Menu na poszczególne dni workcampów, w szczególności, rodzajów zup i dań głównych, zostanie ustalone z Zamawiającym w terminie min. tygodnia przed planowanym workcampem. 17. Zamawiający ponadto dostarczy minimum dwa stoły oraz ławki dla 12 uczestników, które będą wykorzystywane podczas spożywania posiłków. Przedmioty te zostaną ustawione w pomieszczeniu gospodarczym, znajdującym się na terenie Stacji Terenowej w Kalitniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179696 Mon, 15 Apr 2019 15:15:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179696 <![CDATA[Ogłoszenia Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usług gastronomicznych (catering)]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług gastronomicznych (catering) dla maksymalnie 50 osób realizowanych w trakcie uroczystości wręczenia dyplomów dla uczestników Projektu pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - szansa na rozwój zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179669 Mon, 15 Apr 2019 14:37:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179669 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/OWES/Ełk/2019 na na świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczeniu bufetu kawowego na seminaria tematyczne]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczeniu bufetu kawowego na seminaria tematyczne organizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Łącznie zorganizowanych zostanie 84 seminaria tematyczne dla średnio 11 osób każde we wszystkich powiatach subregionu ełckiego, tj. ełckim, piskim, oleckim, giżyckim, gołdapskim i węgorzewskim. Średniorocznie w każdym powiecie odbywać się będzie od 3 do 7 seminariów w zależności od potrzeb uczestników projektu. Łączna średnia liczba seminariów przypadająca na 1 powiat w trakcie trwania projektu wynosi 14. Każde seminarium trwa 4 godziny. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 1. Część 1 – usługa cateringowa na seminaria tematyczne w powiecie ełckim. 2. Część 2 – usługa cateringowa na seminaria tematyczne w powiecie piskim. 3. Część 3 – usługa cateringowa na seminaria tematyczne w powiecie oleckim. 4. Część 4 – usługa cateringowa na seminaria tematyczne w powiecie giżyckim. 5. Część 5 – usługa cateringowa na seminaria tematyczne w powiecie gołdapskim. 6. Część 6 – usługa cateringowa na seminaria tematyczne w powiecie węgorzewskim. Usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie bufetu kawowego:  kawa (naturalna i rozpuszczalna),  herbata (co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 czarna, 1 zielona),  dodatki: cukier, mleko, cytryna,  ciasto (co najmniej 2 rodzaje), minimum 150 g/osoba,  ciastka bufetowe (różne rodzaje), minimum 100 g/osoba,  owoce (np. winogrona, mandarynki, jabłka), minimum 200 g/osoba,  sok (np. jabłkowy, pomarańczowy), minimum 250 ml/osoba,  woda mineralna gazowana/niegazowana, minimum 500 ml/osoba,  naczynia (filiżanki, kubki, talerze, sztućce, itp.). Wymagania co do realizacji usługi cateringowej:  bufet kawowy dostępny będzie na 15 minut przed rozpoczęciem seminarium i zapewniony będzie przez cały czas jego trwania. Zamawiający każdorazowo przed planowanym seminarium przekaże Wykonawcy informację o godzinach realizacji,  gorąca woda do kawy i herbaty serwowana będzie z termosów lub podgrzewaczy elektrycznych,  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ciast dostosowanych do specjalnej diety, np. wegańskiej, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem seminarium,  Wykonawca musi zapewnić własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, spodeczki, szklanki, sztućce, cukiernice, talerze itp.), serwetki papierowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia naczyń z tworzyw sztucznych, dopuszcza się jedynie stosowanie naczyń z materiałów biodegradowalnych,  Wykonawca zobowiązany jest sprzątania po wykonanej usłudze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179656 Mon, 15 Apr 2019 14:17:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179656 <![CDATA[Usługa cateringu podczas laboratorium w Biskupcu w dn. 29 kwietnia 2019 roku organizowanego przez Uniwersytet Warszawski w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI”]]> Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (WSNSiR UW) z siedzibą w Warszawie 00-927 Krakowskie Przedmieście 26/28, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek podczas laboratorium lokalnego UW w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie) w dn. 29 kwietnia 2019 roku dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179204 Thu, 11 Apr 2019 18:46:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179204 <![CDATA[Realizacja usługi cateringowej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla studentów - uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177492 Wed, 03 Apr 2019 16:00:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177492