Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Oct 2018 23:56:43 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - Hotel + catering]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa z wyżywieniem dla 40 osób, uczestników projektu Akcja: Pomorska Aktywizacja! https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144275 Thu, 18 Oct 2018 21:18:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144275 <![CDATA[8/9.5/WP/2018 Wynajem sal szkoleniowych do zajęć teoretycznych kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego dla uczestników projektu „Trwała praca to podstawa. Kursy, szkolenia i egzaminy podnoszące kwalifikacje kadr woj. podkarpackiego”]]> Przedmiotem zamówienia jest: wynajęcie sali szkoleniowych na zajęcia teoretyczne realizowane w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego / mistrzowskiego. Kurs/y realizowane będą na terenie województwa podkarpackiego w powiecie mieleckim. Ostateczna lokalizacja kursu będzie zależeć od preferencji/ bliskości/ łatwości dojazdu szkolonej grupy. Zajęcia będą odbywały się w max. 4 grupach przec. 5-osobowych w dni powszednie oraz weekendy zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco. Zamawiający zastrzega, że w różnych lokalizacjach/ miejscowościach jednocześnie może odbywać się więcej niż jedno szkolenie w tym samym czasie. Liczba godzin zajęć na 1 grupę: 48 godzin dydaktycznych Liczba godzin jednego dnia szkoleniowego wynosi przeciętnie od 4 do 6 godzin dziennie. Liczba godzin zegarowych jednego dnia szkoleniowego wynosi 5 +/- 1 godzina. Zamawiający dostosuje harmonogram szkoleń do potrzeb uczestników wynikających z ich miejsca i godzin zatrudnienia. 1. Wykonawca zapewni następujące wyposażenie sali szkoleniowej do zajęć: a) Miejsca do siedzenia i pisania dla każdego Uczestnika oraz dla trenera , b) Stół do podania posiłku (serwis kawowy), c) Rolety lub żaluzje w oknach, lub inne rozwiązania np. grube kotary zapewniające zaciemnienie sali podczas prezentacji multimedialnej, d) Oświetlenie światłem dziennym, e) Sala z otwieranymi oknami, zapewniającymi możliwość wietrzenia pomieszczenia f) Rzutnik multimedialny, g) Flipchart lub tablica sucho ścieralna oraz flamastry do pisania 4 kolory h) Przedłużacz, i) Dostęp do nośników energii elektrycznej (kontakty) j) Dostęp do Internetu k) Dostęp do bezpłatnych sanitariatów i bieżącej wody 2. Wykonawca w ramach opłat za wynajem, ma obowiązek zapewnić utrzymanie czystości w pomieszczeniu oraz bezpłatny parking dla uczestników szkolenia. 3. Liczba dni poprzedzających datę szkolenia z jaką zgłaszany będzie przez Zamawiającego termin realizacji szkolenia lub jego zmiana: nie może być dłuższa niż 5 dni. Wskazanie w Formularzu ofertowym dłuższego niż 5 dni oczekiwanego przez Wykonawcę terminu zgłoszenia szkolenia, spowoduje odrzucenie oferty. Informacje zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania w okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: - zmniejszenia ilości grup - zmniejszenia lub zwiększenia łącznej liczby osób skierowanych na szkolenie - zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób w grupie Z tego tytułu: - wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego - Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie tylko za przeprowadzone godziny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144235 Thu, 18 Oct 2018 17:02:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144235 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 9/2018 dotyczące zakupu usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z ofertą rekreacyjną oraz najem sal szkoleniowych w przedziale czasowym od 28 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r. (okres ferii zimowych województwa opolskiego) na potrzeby organizacji 7 – dniowego turnusu warsztatowo-integracyjnego dla ok 40 Uczestników projektu – dzieci i rodziców (ok 40 osób + 4 trenerów)]]> W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina!” w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Fundacja "Bądź Dobroczyńcą" kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu a także efektywnego zarządzania finansami, w celu rozeznania rynku kieruje do Państwa Zapytanie ofertowe nr 9/2018 dotyczące zakupu usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z ofertą rekreacyjną oraz najem sal szkoleniowych w przedziale czasowym od 28 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r. (okres ferii zimowych województwa opolskiego) na potrzeby organizacji 7 – dniowego turnusu warsztatowo-integracyjnego dla ok 40 Uczestników projektu – dzieci i rodziców (ok 40 osób + 4 trenerów) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144221 Thu, 18 Oct 2018 16:03:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144221 <![CDATA[Nocleg dla uczestników podróży na targi COSMOPROF ASIA 2018]]> Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja 2 pokoi hotelowych dla 4 osób w Hong Kongu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144216 Thu, 18 Oct 2018 15:47:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144216 <![CDATA[Usługa noclegowa dla studentów odbywających ponadprogramowe praktyki zawodowe w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. o, w ramach projektu: Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo- POWR.05.03.00-00-0030/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020.]]> W związku z realizacją ponadprogramowych praktyk zawodowych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Wnioskodawca zaplanował w budżecie projektu pokrycie kosztów noclegu studentów. Praktyki będą odbywały się w poniżej rozpisanych okresach. Liczba studentów korzystających z noclegu: 32 osoby. Zapotrzebowanie na pokoje, jak niżej: Pakiet I 27.11-30.11.2018 r. 2 pokoje 2-osobowe dla 2 osób w każdym pokoju (2x3noclegi)i 1 pokój trzyosobowy dla 3 osób (1x 3 noclegi) Pakiet II 08.01-11.01.2019 r. 2 pokoje 2-osobowe dla 2 osób w każdym pokoju (2x 3 noclegi) i 1 pokój 3-osobowy dla 3 osób (1x3 noclegi) i 1 pokój 1-osobowy dla 1 osoby (1x3 noclegi) Pakiet III 15.01-18.01.2019 r. 3 pokoje 2-osobowe dla 2 osób w każdym pokoju (3 x3 noclegi) i 1 pokój 3-osobowy dla 3 osób (1x3 noclegi) Pakiet IV 22.01-25.01.2019 r. 4 pokoje 2-osobowe dla 2 osób w każdym pokoju (4x3 noclegi) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144173 Thu, 18 Oct 2018 14:45:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144173 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WNHP.2421.118.2018/2]]> Przedmiotem zapytania jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług hotelarskich na rzecz słuchaczy studiów podyplomowych „Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją” w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. CPV 55000000-0. Zakres usług obejmuje: Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych w terminach: I semestr 2018/19 – 12-13-14 października, 26-27-28 października, 16-17-18 listopada, 7-8-9 grudnia, 18-19-20 stycznia, 1-2-3 lutego. II semestr 2018/19 – 22-23-24 lutego, 8-9-10 marca, 22-23-24 marca, 5-6-7 kwietnia, 10-11-12 maja, 24-25-26 maja: 11 noclegów dla 2 osób/jeden zjazd (piątki) = 22 noclegi. 11 noclegów dla 3 osób/jeden zjazd (soboty) = 33 noclegi 11 noclegów dla 11 osób/jeden zjazd (piątek) = 11 noclegów Ogółem 66 noclegów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144164 Thu, 18 Oct 2018 14:42:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144164 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.154.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 08 do 10 kwietnia 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144087 Thu, 18 Oct 2018 12:22:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144087 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.153.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach: a) od 13 do 15 marca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), b) od 10 do 12 kwietnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć). Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144079 Thu, 18 Oct 2018 12:07:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144079 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.152.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 15 do 17 maja 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144067 Thu, 18 Oct 2018 11:42:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144067 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.151.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach: a) od 03 do 05 kwietnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), b) od 08 do 10 maja 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć). Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144051 Thu, 18 Oct 2018 11:14:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144051 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.158.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach: a) od 18 do 20 lutego 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), b) od 25 do 27 lutego 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to są 2 grupy szkoleniowe, każda po 21 osób), c) od 18 do 20 marca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), d) od 27 do 29 marca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to są 2 grupy szkoleniowe, każda po 21 osób), e) od 08 do 10 kwietnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to są 2 grupy szkoleniowe, każda po 21 osób), f) od 15 do 17 kwietnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), g) od 06 do 08 maja 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), h) od 15 do 17 maja 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to są 2 grupy szkoleniowe, każda po 21 osób), i) od 05 do 07 czerwca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), j) od 10 do 12 czerwca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to są 2 grupy szkoleniowe, każda po 21 osób). Łącznie przewiduje się maksymalnie 315 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144043 Thu, 18 Oct 2018 10:47:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144043 <![CDATA[Usługa wynajmu sal szkoleniowych w Nowej Soli w ramach Projektu "KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Nowej Soli w ramach projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143992 Thu, 18 Oct 2018 00:58:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143992 <![CDATA[Usługa wynajmu sal szkoleniowych w Lesznie w ramach Projektu "KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Lesznie w ramach projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143990 Thu, 18 Oct 2018 00:33:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143990 <![CDATA[Świadczenie usług hotelowo-gastronomicznych wraz z wynajęciem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń dla fizjoterapeutów]]> Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowych usług hotelowo-gastronomicznych wraz z wynajęciem sali szkoleniowej dla 15 osób w Krakowie, na potrzeby organizacji specjalistycznych szkoleń dla FIZJOTERAPEUTÓW, w tym: 1. Świadczenie usług noclegowych w obiekcie standardu 3* w pokojach 2-osobowych i/lub 1-osobowych wraz ze śniadaniem na potrzeby 6-dniowych szkoleń dla maksymalnie 15-tu osób, z uwzględnieniem zapewnienia warunków dla osób z niepełnosprawnościami 2. Zapewnienie Sali szkoleniowej dla maksymalnie 15 osób przez min. 10 godzin dziennie każdego dnia szkolenia 3. Zapewnienia usługi cateringowej każdego dnia szkolenia dla maksymalnie 15 osób, obejmującej 2 przerwy kawowe i obiad w miejscu realizacji szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143966 Wed, 17 Oct 2018 21:07:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143966 <![CDATA[Zakup usług w ramach organizacji wyjazdu na targi G-Star 2018 w Korei Południowej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących usług w ramach organizacji wyjazdu na targi G-Star 2018 w Korei Południowej: 1. Zakup usługi noclegowej w mieście Busan w Korei Południowej według poniższej specyfikacji: Daty noclegów: 13-19.11.2018 Liczba osób: 1 Ilość noclegów: 6 Lokalizacja: Busan, dzielnica Haeundae Standard pokoju: co najmniej 4 gwiazdkowy w skali hotelowej 2. Przelot samolotem podczas wyjazdu na targi G-Star 2018 w Korei Południowej Specyfikacja: Warszawa, Polska > Seul, Korea Południowa wylot z Warszawy 12 listopada 2018, przylot do Seulu 13 listopada 2018 1 osoba dorosła klasa ekonomiczna z możliwością modyfikacji rezerwacji na bilecie w przypadku wystąpienia sytuacji losowych 1 szt. bagaż podręczny, 1 szt. bagaż rejestrowany ilość przesiadek: 0 Seul, Korea Południowa > Warszawa, Polska wylot z Seulu 23 listopada, przylot do Warszawy 23 listopada 1 osoba dorosła klasa ekonomiczna z możliwością modyfikacji rezerwacji na bilecie w przypadku wystąpienia sytuacji losowych 1 szt. bagaż podręczny, 1 szt. bagaż rejestrowany ilość przesiadek: 0 Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne, 60400000 – 2 – Usługi transportu lotniczego, 55100000-1 Usługi hotelarskie Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143905 Wed, 17 Oct 2018 15:41:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143905 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018 na usługę zorganizowania 5 wyjazdów na basen z poczęstunkiem dla Klubów Nestora w Paczewie, Sierakowicach, Węsiorach, Stężycy i Gowidlinie w ramach projektu „NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim”]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5 wyjazdów na basen z poczęstunkiem w ramach projektu „NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim” w odległości do 50 km od siedzib Klubów Nestora dla: - Klubu Nestora w Paczewie: 17 uczestników + 2 opiekunów (Lider Klubu + instruktor); adres: Świetlica Wiejska, Paczewo 10. - Klubu Nestora w Gowidlinie: 17 uczestników + 2 opiekunów (Lider Klubu + instruktor); adres: Zespół Szkół w Gowidlinie, ul. Prymasa Wyszyńskiego 5. - Klubu Nestora w Sierakowicach: 21 uczestników + 2 opiekunów (Lider Klubu + instruktor); adres: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, ul. Kartuska 27. - Klubu Nestora w Węsiorach: 17 uczestników + 2 opiekunów (Lider Klubu + instruktor); adres: Publiczna Szkoła Podstawowa, Węsiory 63a. - Klubu Nestora w Stężycy: 18 uczestników + 2 opiekunów (Lider Klubu + instruktor); adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy, ul. Jana III Sobieskiego 15. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143812 Wed, 17 Oct 2018 12:55:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143812 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 13/UŁa/KADRA/2018 na wybór wykonawcy do zapewnienia noclegów dla 14 Uczestników projektu „Wzrost kompetencji kadry dydaktycznej Uczelni Łazarskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienia noclegów dla 14 Uczestników projektu „Wzrost kompetencji kadry dydaktycznej Uczelni Łazarskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.4 „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego”. Termin realizacji usługi: 1. dla 6 Uczestników – 4-6 listopada 2018 roku, 2. dla 8 uczestników – 25-27 listopada 2018 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143630 Tue, 16 Oct 2018 16:11:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143630 <![CDATA[Organizacja i obsługa posiedzenia Komitetu ds. Umowy Partnerstwa dla grupy do 150 osób w dniach 15 – 16 listopada 2018 r.]]> Zamówienie dotyczy organizacji i obsługi posiedzenia Komitetu ds. Umowy Partnerstwa dla grupy do 150 osób w dniach 15 –16 listopada 2018 r. obejmujące: • usługi hotelowe w tym: zapewnienie noclegów dla grupy do 150 osób oraz zapewnienie 2 sal konferencyjnych: 1 sala konferencyjna dla grupy do 150; oraz 1 sala konferencyjna dla grupy do 20 osób • usługi transportowe, • usługi gastronomiczno-restauracyjne. Wykonawca przystępując do realizacji zamówienia powinien zapoznać się z treścią Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020, które można pobrać ze strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143625 Tue, 16 Oct 2018 15:52:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143625 <![CDATA[ZAPEWNIENIE NOCLEGÓW W TRAKCIE TARGÓW Z-SUBCONTRACTING W LIPSKU]]> Zapewnienie noclegów w trakcie odbywania się targów Z-Subcontracting, które odbędą się w dniach 5-8 lutego 2019 r. w Lipsku w Niemczech (adres terenów targowych: Messe Allee 1, 04356 Leipzig). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143619 Tue, 16 Oct 2018 15:47:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143619 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz sal dla uczestników zjazdów grupowych w ramach projektu "Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych"]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług umożliwiających zorganizowanie 13 zjazdów szkoleniowych w okresie listopad 2018 do września 2019 roku dla uczestników projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Usługi te obejmują: 1) zapewnienie noclegów wraz z wyżywieniem, 2) zapewnienie odpowiednich do rodzaju zajęć sal szkoleniowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143622 Tue, 16 Oct 2018 15:45:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143622 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/OiB/18113/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na terenie województwa dolnośląskiego (w miastach powiatowych, w których zbierze się grupa szkoleniowa) następujących usług: Zadanie 1: wynajem sal szkoleniowych, Zadanie 2: obsługa cateringowa dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, Zadanie 3: zapewnienie noclegów dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, w ramach Projektu „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143550 Tue, 16 Oct 2018 13:57:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143550 <![CDATA[11ES/STOP/2018-Świadczenie usług w zakresie organizacji szkolenia w Kołobrzegu]]> Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty na usługę organizacji szkolenia w Kołobrzegu w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143420 Tue, 16 Oct 2018 13:48:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143420