Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 19 Jan 2018 12:04:55 +0100 <![CDATA[wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej na 5 dwudniowych warsztatów]]> • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi hotelarsko – restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej, tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 17 osób (15 uczestników warsztatu, 1 trenera oraz 1 przedstawiciela Zamawiającego), podczas 5 – dwudniowych warsztatów Akademii Liderów Lokalnych. • Konieczna jest obecność przedstawiciela wykonawcy podczas trwania całej usługi, celem bieżącej weryfikacji pojawiających się ewentualnych problemów. • Wykonawca w ramach usługi, zobowiązuje się zapewnić personel do obsługi technicznej, obsługi cateringowej oraz wyznaczyć osobę do kontaktów roboczych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W ramach ww. usługi planuje się przeprowadzenie 5 – dwudniowych warsztatów  warsztaty dwudniowe (piątek – sobota) piątek 09:00 – 10:00 – zakwaterowanie uczestników sobota 14.30 zakończenie i wykwaterowanie Z uwagi, że nie znamy jeszcze dokładnych dat warsztatów – przy wycenie proszę uwzględnić okres od kwietnia 2018 r. do lipca 2018 r. 2. LOKALIZACJA HOTELU • Hotel powinien znajdować się w województwie lubuskim; • Hotel powinien być położony poza zwartą zabudową miejską, w lokalizacji atrakcyjnej krajobrazowo; • Hotel nie powinien znajdować się w pobliżu ruchliwej trasy, drogi, gdyż może to negatywnie wpływać na komfort pracy i wieczornego wypoczynku grupy. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS DOTYCZĄCY HOTELU a) Hotel musi: • dysponować pokojami oraz infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych; • posiadać bezpłatny parking dla uczestników na minimum 8 samochodów osobowych; • w godzinach nocnych od godz. 22.00 do godz. 6.00 zapewniony zostanie wypoczynek uczestnikom szkoleń, niezakłócony hałasami i odbywającymi się imprezami, spotkaniami towarzyskimi np. wesela, itp. • zakwaterowanie powinno odpowiadać standardowi hotelowemu min. 3 gwiazdek lub równoważnemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945) Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych; • na drzwiach wejściowych do budynku oraz wewnątrz obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem drzwi sali, musi istnieć możliwość przywieszenia informacji o odbywającym się szkoleniu i o jego współfinansowaniu. b) Nocleg powinien: • być przeznaczony dla 17 osób (15 uczestników warsztatów, 1 trenera oraz 1 przedstawiciela Zamawiającego); • powinien znajdować się na terenie obiektu, w którym będzie wykonywana usługa; • nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników w innym (współpracującym) ośrodku/hotelu, • pokoje hotelowe zostaną udostępnione w pierwszym dniu pobytu od godz. 9.00 i w ostatnim dniu pobytu do godziny 14.30, • w pokojach musi znajdować się łazienka; Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezerwacji: - max. pięć pokoi 1 – osobowych, - sześć pokoi 2 – osobowych, • liczba poszczególnych pokoi, do uzgodnienia – po przeprowadzeniu procesu rekrutacji. • Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby uczestników, w terminie 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu. 4. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA USŁUGI CATERINGOWEJ Catering powinien spełniać następujące kryteria: • powinien być świadczony na terenie obiektu, w którym będzie wykonywane zamówienie; • usługa cateringowa powinna obejmować:  pierwszego dnia –3 przerwy kawowe, obiad, kolację  drugiego dnia – śniadanie, 2 przerwy kawowe, obiad; a) PRZERWA KAWOWA podczas przerw kawowych zostaną podane ciepłe napoje, tj. kawa, herbata podawane w samowarze lub dzbankach (trzymających temperaturę), mleko, cukier, cytryna pokrojona, soki owocowe 2 rodzaje - podawane w szklanych dzbankach, (100% soku z owoców w kartonach – nie napoje), woda: gazowana i niegazowana - w butelkach 0,5 l/os., kruche ciastka lub inne wyroby cukiernicze, 3 rodzaje owoców, w tym: południowe i krajowe, preferowane: banany, mandarynki, jabłka, winogrona). b) ŚNIADANIA I KOLACJE • śniadania i kolacje winny być serwowane w formie „stołu szwedzkiego”; • śniadania i kolacje powinny zawierać przynajmniej: patery wędlin, patery serów, min. 1 danie na ciepło, świeże warzywa, sałatki, pieczywo mieszane (min. 3 rodzaje), masło, ciepłe i zimne napoje, 2 rodzaje jogurtów, musli +ciepłe mleko do musli. c) OBIAD • obiad powinien być podawany w formie obiadu zasiadanego w każdym dniu warsztatów; • na każdy dzień warsztatów powinny być zaproponowane dwa rodzaje dań głównych - mięsne i bezmięsne (do wyboru przez uczestników szkolenia). • na każdy dzień warsztatów musi być przygotowane inne menu (menu na każdy dzień zostanie przedstawione w ofercie). Menu może się sporadycznie powtórzyć podczas trwania całego cyklu zjazdów. • menu obiadowe, powinno składać się przynajmniej z: 1 zupy, 1 ciepłego dania głównego, 2 rodzajów surówek, 2 rodzajów soków (100% soku z owoców w kartonach – nie napoje) podawanych w szklanych dzbankach oraz wody mineralnej gazowanej i niegazowanej. 5. SALA WARSZTATOWA • sala winna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia; • sala winna odpowiadać standardom konferencyjno – szkoleniowym, tj.: - powinna być przystosowana do liczby osób biorących udział w szkoleniu, max 17 osób; - powinna być dostosowana do osób niepełnosprawnych; - musi znajdować się w miejscu zakwaterowania; - powinna być wyposażona w niezbędny sprzęt audiowizualny: ekran, projektor multimedialny, flipchart z kartkami papieru i kompletem pisaków; - na sali powinno być przygotowane miejsce na catering kawowy; - sala musi być przestronna, widna (z dostępem do światła dziennego), cicha (usytuowana w miejscu zapewniającym swobodne prowadzenie zajęć, m.in. znajdująca się poza strefą jadalną), odizolowana od dostępu osób postronnych i przypadkowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082361 Fri, 19 Jan 2018 10:29:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082361 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/KLANZA/2018 z dnia 17.01.2018 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu sal szkoleniowych w celu przeprowadzenia cyklu warsztatów pt. „Akademia Rodziców” w gminach: Zabłudów, Choroszcz i Supraśl w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16. 1. Warsztaty Akademia Rodziców w projekcie „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16 są realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w łącznym wymiarze 900 godzin zegarowych na terenie gmin Choroszcz, Supraśl i Zabłudów. 2. W ramach projektu odbędą się 3 edycje Akademii Rodziców w jednym roku w każdej z gmin. Jedna edycja będzie trwała 24-100 godzin, w zależności od potrzeb uczestników. 3. Czas trwania jednego spotkania to 4,15 h, w tym 2 x 2 h oraz 15 min przerwy (wynajęcie sali w czasie przerwy – niepłatne, tj. za jedno spotkanie wynajmującemu przysługiwać będzie wynagrodzenie za 4 godziny). Wszystkie godziny zajęć są liczone jako godziny zegarowe (60 min.). 4. W jednym spotkaniu będzie brało udział 5-15 uczestników + osoba prowadząca. Spotkania dla jednej grupy będą odbywać się będą w ustalonym dniu i porze (rano lub popołudniu) średnio 2-4 razy w miesiącu, w zależności od możliwości grupy. Planowane jest uruchomienie co najmniej 2 równoległych grup w gminie (jedna weekendowa, druga w dni powszednie). W przypadku grup porannych planowane godziny zajęć to 9:00 – 13:15, zaś w przypadku grup popołudniowych: 16:00 – 20:15. 5. Zadaniem Wykonawcy będzie: udostępnienie sal w godzinach ustalonych z Zamawiającym (zgodnie z ustalonym harmonogramem) oraz sprzątanie sal. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, według poniższego zestawienia: Część zamówienia Lokalizacja sali w miejscowości Planowana ilość godzin najmu sali do 03.2020 r. I Supraśl min. 24 h x 2 grupy (max. 300 h) II Choroszcz min. 24 h x 2 grupy (max. 300 h) III Sobolewo min. 24 h (max. 100 h) IV Zaścianki/Grabówka/Sowlany min. 24 h (max. 100 h) V Dobrzyniówka/Rafałówka min. 24 h (max. 100 h) Sala szkoleniowa ma spełniać następujące warunki: • sala przeznaczona dla co najmniej 15 osób + osoba prowadząca, • minimalne wyposażenie sali: krzesła ( 16 szt.), stolik do przygotowania przerwy kawowej, rzutnik, ekran lub możliwość wyświetlania prezentacji na ścianie, • sale wyposażone w dostęp do sieci energetycznej, z dostosowanym do potrzeb edukacyjnych oświetleniem zarówno światłem sztucznym, jak i naturalnym, • dostęp do bezpłatnej toalety, • zapewniona optymalna temperatura w sali, • sala na parterze lub zapewnione udogodnienia do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, • bezpłatny parking. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082321 Thu, 18 Jan 2018 23:38:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082321 <![CDATA[Zakup usług hotelowych w związku z udziałem WOJNAROWSCY Sp. z o.o. w imprezie targowej Light and Building (18-23.03.2018 r. )]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelowych, których zakres obejmuje zakwaterowanie hotelowe we Frankfurcie nad Menem w związku z udziałem Zamawiającego w imprezie targowej Light and Building 2018 (18-23.03.2018 r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku: Zapytanie ofertowe nr 10/01/2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082228 Thu, 18 Jan 2018 16:02:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082228 <![CDATA[Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej wraz z zapleczem szkoleniowym oraz wyżywieniem, dla maksymalnie 60 uczestników projektu "Krok do samodzielności" - aktywizacja osób niepełnosprawnych umysłowo i ich opiekunów podczas realizowanego przez nich wyjazdu szkoleniowo – poznawczego]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej wraz z zapleczem szkoleniowym – łącznie 5 dni (4 noclegi) w hotelu/pensjonacie/ośrodku wczasowym/ konferencyjnym wraz z wyżywieniem, dla maksymalnie 60 uczestników projektu „Krok do samodzielności”- aktywizacja osób niepełnosprawnych umysłowo i ich opiekunów” podczas realizowanego przez nich wyjazdu szkoleniowo – poznawczego. Do kosztów pobytu należy doliczyć maksymalnie 2 osoby – obserwatorów ze strony Zamawiającego. W skład usługi wchodzą: 1. noclegi w pokojach maksymalnie czteroosobowych dla maksymalnie 60 osób – pokoje z oddzielnymi łóżkami, z pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka), z dostępem do ciepłej wody. W pokojach powinny znajdować się co najmniej: stolik, wieszak ścienny na odzież wierzchnią, lampka nocna, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego, telewizor. W przypadku braku możliwości podzielenia uczestników pomiędzy pokoje dwuosobowe, np. z powodu nierównego podziału wg płci, Wykonawca zapewni co najmniej 2 pokoje jednoosobowe w podanym terminie. 2. zapewnienie całodziennego wyżywienia, tj. śniadanie, obiad, kolacja oraz przerwy kawowe podczas zajęć dla maksymalnie 60 osób. 3. zapewnienie transportu dla 60 uczestników z miejsca realizacji projektu (powiat zawierciański, powiat tyski) do wskazanego hotelu/pensjonatu/ośrodka i z powrotem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082174 Thu, 18 Jan 2018 14:54:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082174 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/WM/WAS/2018 DOTYCZY WYNAJMU POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pomieszczeń dla celów dydaktycznych oraz świadczenie usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia (usługa gastronomiczna) dla uczestników/czek i personelu merytorycznego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Społecznej (zwanym dalej Warsztatem). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082150 Thu, 18 Jan 2018 14:20:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082150 <![CDATA[Zakup usługi hotelowej podczas targów SAWO]]> Zakup usługi hotelowej dla pracowników Oxyline podczas targów SAWO (CPV 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081984 Thu, 18 Jan 2018 09:42:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081984 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2/01/2018 dot. zakwaterowania na targi Beauty WorldMiddle East Dubaj 2018]]> Zamówienie dotyczy usługi zakwaterowania 4 osób w pokojach 2-osobowych - targi BeautyWorld Middle East Dubaj 2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081897 Wed, 17 Jan 2018 16:33:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081897 <![CDATA[Zakup biletów lotniczych oraz miejsc noclegowych na targi COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2018.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych dla 3 osób na trasie Kraków/Katowice – Bolonia oraz zakup miejsc noclegowych w dniach od 14-19.03.2018r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081859 Wed, 17 Jan 2018 15:20:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081859 <![CDATA[Nocleg pracowników Zamawiającego, biorących udział w targach SALMED 2018.]]> Nocleg pracowników Zamawiającego, biorących udział w targach SALMED 2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081856 Wed, 17 Jan 2018 15:04:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081856 <![CDATA[Usługa noclegowa połączona z wyżywieniem dla uczestników warsztatów „Akustyka w ujęciu architektonicznym”]]> Usługa noclegowa połączona z wyżywieniem dla uczestników warsztatów „Akustyka w ujęciu architektonicznym”. Poprzez usługę Zamawiający rozumie spełnienie łącznie trzech poniższych punktów: 1. zapewnienie noclegu 25 uczestnikom warsztatów od dnia 30 do 31 stycznia 2018r. w obiekcie ulokowanego w promieniu 5 km od Opera Nova w Bydgoszczy o standardzie 2 lub 3 gwiazdek (pokoje 2 osobowe) 2. zapewnienie wyżywienia 25 uczestnikom warsztatów w dniach: 30 stycznia 2018r. –obiadokolacja, 31stycznia 2018 r. – śniadanie, Śniadanie oraz obiadokolacja powinny być w formie stołu szwedzkiego. Obiadokolacja musi składać się minimum z zupy i ciepłego drugiego dania oraz surówki oraz napojów ciepłych i zimnych. Liczebność grupy – 25 osób termin realizacji – 30-31 stycznia 2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081654 Wed, 17 Jan 2018 09:19:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081654 <![CDATA[Wynajem sali szkoleniowej z wyposażeniem do realizacji zajęć grupowych realizowanch w ramach projektu „Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!” :]]> Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej z wyposażeniem do realizacji zajęć grupowych dla 15 osób realizowanych w ramach projektu „Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081600 Tue, 16 Jan 2018 21:42:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081600 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ UDZIAŁU WORLD ACOUSTIC GROUP S.A. W CHARAKTERZE WYSTAWCY W TARGACH BAUTEC BERLIN 2018 OZNACZENIE SPRAWY 3/2018/WAG]]> 1. Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie udziału World Acoustic Group S.A. w charakterze wystawcy w targach BAUTEC Berlin 2018 odbywających się w Messe Berlin GmbH Messedamm 22, 14055 Berlin, polegające na: [część pierwsza zapytania ofertowego] Zapewnienie transportu samochodowego dla 3 pracowników World Acoustic Group S.A. z siedziby firmy do Berlina pod wybrany adres okolice Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin i z powrotem. Wyjazd z siedziby firmy 19.02.2018 do godziny 8:00, przyjazd do Berlina 19.02.2018 do godziny 12:00. [część druga zapytania ofertowego] Zapewnienie transportu eksponatów World Acoustic Group S.A. na targi BAUTEC BELIN 2018 i z powrotem. - transport eksponatów z Chróstnika (siedziba firmy) do miejscowości, w której organizowane są targi oraz podróż powrotną do siedziby firmy w Chróstniku. - Transport eksponatów na targi do Niemiec w poniedziałek 19.02.2018. Możliwość załadowania eksponatów w godzinach 6:00-7:00 w siedzibie firmy ( Chróstniku koło Lubina). Rozładunek w Berlinie w poniedziałek 19.02.2018 w godzinach od 13:00 -15:00. - Transport eksponatów (powrót z targów) Berlin-Chróstnik w piątek 23.02.2018. Załadunek eksponatów w godzinach 20-21. Rozładunek w Chróstniku w sobotę 24.02.2017 lub poniedziałek 26.02.2017 w godzinach od 8-15. - Oferta oprócz transportu musi uwzględniać koszt załadowania i rozładowania materiałów na auto. - Transportowany przedmiot: Przęsło ekranu akustycznego i przęsło żaluzji Gabaryty: 0,3 x 2,0m x 2,0m (szer. x dł. x wys.) lub 0,5m x 2,0m x 2,0m Waga: Około 300,00 kg [część trzecia zapytania ofertowego] Zapewnieniu miejsc noclegowych w hotelu w Berlinie wraz z przeprowadzeniem wszystkich związanych z tym formalności a. Wykonawca zapewni 4 miejsca noclegowe w pokojach jednoosobowych w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby, data zameldowania 19.02.2018r., data wymeldowania 23.02.2018r. b. Zamawiający zapewni noclegi przez cały pobyt w Berlinie, z uwzględnieniem dat wskazanych w pkt. a) opisu przedmiotu zamówienia (daty przyjazdu i wyjazdu). c. Zakwaterowanie minimum dwóch osób musi odbywać się w jednym hotelu; d. Zamawiający wymaga, aby hotel posiadał standard odpowiadający minimum standardowi hotelu trzy-gwiazdkowego według norm europejskich; e. Hotel powinien mieścić się maksymalnie 5 km od miejsca, gdzie odbywać się będą targi BAUTEC BERLIN 2018, NIEMCY, (adres wskazany powyżej) wyrażoną w km liczoną według Google Maps (https://maps.google.com/) przy wyborze opcji - najkrótsza trasa samochodem; g. Cena za jeden nocleg jednej osoby nie może być wyższa niż kwota limitu na nocleg określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. 150 EUR za nocleg dla jednej osoby; h. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie rezerwacji do hotelu w wersji elektronicznej uzyskanej od obiektu hotelarskiego (e-mail) w terminie do 16.02.2018 r. 2. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie wykorzystane noclegi oraz przewóz osób i towaru. Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego. 1 Kod CPV i jego nazwa: 63500000-4, Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 60000000-8 - Usługi transportowe. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 v2” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081555 Tue, 16 Jan 2018 16:20:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081555 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/P/WASZ/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) oraz pomieszczeń dla celów dydaktycznych dla uczestników/czek i personelu merytorycznego projektu na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Społeczno Zawodowej (zwanym dalej Warsztatem). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081545 Tue, 16 Jan 2018 15:59:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081545 <![CDATA[Organizacja i obsługa spotkania Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej dla 90 osób w terminie 14-16 marca 2018 r.]]> Zapewnienie usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej dla 90 osób w terminie 14-16 marca 2018 r. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081506 Tue, 16 Jan 2018 14:49:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081506 <![CDATA[Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej i usług restauracyjnych dla uczestników szkolenia członków Zespołów Autorskich w ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest każdorazowe zapewnienie jednej sali szkoleniowej dla 28 osób na 1 dzień roboczy (7 godzin), 1 przerwy kawowej, po jednym obiedzie dla uczestników szkolenia w Warszawie (woj. Mazowieckie) w terminach: 29.01.2018, 10.02.2018, 24.02.2018, 10.03.2018. 2. Liczba uczestników: 28 osób x 4 = 112 osób. 3. Lokalizacja: hotel/ośrodek konferencyjny lub inny obiekt wyposażony w salę szkoleniową (co najmniej 3-gwiazdkowy lub odpowiadający standardem hotelom co najmniej 3-gwiazdkowym w przypadku ośrodków) zlokalizowany w Warszawie w miejscu dogodnym komunikacyjnie oddalonym maksymalnie 12 kilometrów od Dworca Centralnego, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsce szkolenia powinno posiadać co najmniej podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz pomieszczenia wyposażone w węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081419 Tue, 16 Jan 2018 12:37:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081419 <![CDATA[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 750 OOO EURO POD NAZWĄ: Zorganizowanie wyjazdów dla uczestników projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Rozogi”]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch wyjazdów (transport, zakwaterowanie, wyżywienie) dla uczestników projektu – ok. 16 rodzin (ok. 65 osób – kobiety/mężczyźni, dorośli/dzieci) zamieszkałych na terenie gminy Rozogi oraz personelu zamawiającego (ok. 6 osób), Zamówienie podzielono na dwie części, a każdą z nich na poszczególne zadania. Oferty składane przez zainteresowane podmioty muszą obejmować wszystkie zadania w ramach poszczególnych części. Wzór oferty na poszczególne części i zadania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z podziałem na Część I i Część II. Zamawiając dokona wyboru ofert (wg określonych niżej kryteriów) dla każdej części zadania odrębnie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081380 Tue, 16 Jan 2018 11:41:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081380 <![CDATA[Zakup usług związanych z zakwaterowaniem/noclegiem pracowników wnioskodawcy na imprezy targowe oraz misje gospodarcze.]]> 1) Przedmiotem jest zakup usługi zakwaterowania / noclegu pracowników Beneficjata delegowanych na imprezy targowe, misje gospodarczą w następujących datach : Lp. Terminy Miasto 1 4 – 9 luty 2018 Lyon 2 12 - 16 marzec 2018 Paryż 3 2 - 6 kwiecień 2018 Frankfurt 4 16 – 20 kwiecień 2018 Amsterdam 5 14 - 19 maj 2018 Berlin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081112 Mon, 15 Jan 2018 12:50:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081112 <![CDATA[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 750 OOO EURO POD NAZWĄ: Zorganizowanie wyjazdów dla uczestników projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch wyjazdów (transport, zakwaterowanie, wyżywienie) dla uczestników projektu - 13 rodzin (67 osób – kobiety/mężczyźni, dorośli/dzieci)) zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno oraz personelu zamawiającego (6 osób), w tym: Zamówienie podzielono na dwie części, a każdą z nich na poszczególne zadania. Oferty składane przez zainteresowane podmioty muszą obejmować wszystkie zadania w ramach poszczególnych części. Wzór oferty na poszczególne części i zadania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z podziałem na Część I i Część II. Zamawiając dokona wyboru ofert (wg określonych niżej kryteriów) dla każdej części zadania odrębnie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081067 Mon, 15 Jan 2018 11:25:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081067 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na kompleksową organizację wyjazdu na misję gospodarczą do Dubaju towarzyszącą targom Gulfood 18-22.02.2018 r.]]> Przedmiotem zapytania jest: Organizacja wyjazdowej misji gospodarczej towarzyszącej targom Gulfood, które odbędą się w dniach 18-22.02.2018 r. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). W ramach zadania Wykonawca będzie musiał zapewnić udział 1 pracownikowi Zamawiającego w grupowej, wyjazdowej misji gospodarczej, której celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Misja musi mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców i trwać maksimum 3 dni na miejscu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081021 Mon, 15 Jan 2018 09:22:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081021 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/POWER-2.16/PP/2018 na usługi zapewnienia noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienia noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa”. 2. Łącznie w ramach zamówienia zorganizowane zostaną 63 dwudniowe szkolenia, w okresie od lutego 2018r. do kwietnia 2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080980 Sat, 13 Jan 2018 20:37:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080980 <![CDATA[Usługa udostępnienia i organizacji infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia procesu szkoleniowego, doradztwa i sieci współpracy w projekcie „Szkoła kompetencji - województwo śląskie”]]> Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015r. Zamawiający – OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/7 zaprasza do złożenia Oferty na następujący przedmiot zamówienia: usługa udostępnienia i organizacji infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia procesu szkoleniowego, doradztwa i sieci współpracy w projekcie „Szkoła kompetencji - województwo śląskie”, realizowanym w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080930 Fri, 12 Jan 2018 20:06:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080930 <![CDATA[Usługa zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazd dla 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, odbywających staże lub praktyki zawodowe w Kołobrzegu, uczestników/uczestniczek projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.]]> Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie, wyżywienie oraz dojazd dla 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, odbywających staże lub praktyki zawodowe w Kołobrzegu, uczestników/uczestniczek projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Miejsce wykonania zamówienia (zakwaterowania i wyżywienia): Kołobrzeg, dowóz na trasie Czaplinek – Kołobrzeg / Kołobrzeg - Czaplinek Wstępny harmonogram: I grupa: 29.01.2018 - 21.02.2018 – 4 osoby zgodnie z czasem pobytu osób na stażu II grupa: 22.02.2018 – 16.03.2018 – 6 osób zgodnie z czasem pobytu osób na stażu CZĘŚĆ I – ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 1) Zakwaterowanie w pokojach dwu-osobowych, z odrębnymi 1-osobowymi łóżkami wraz z pościelą o standardzie nie mniejszym niż dla hoteli zaszeregowanych w kategorii dwugwiazdkowej, posiadające między innymi telewizję oraz łazienkę wyposażoną w umywalkę, toaletę, wannę lub prysznic. Zapewnienie łącznie 19 noclegów dla I grupy (4 osób) , w podziale: 29.01.2018 - 08.02.2018 - 10 noclegów oraz w terminie 12.02 - 21.02.2018 - 9 noclegów. 29.01/ 30.01, 30.01/31.01, 31.01/01.02, 01.02/02.02, 02.02/03.02, 03.02/04.02, 04.02/05.02, 05.02/06.02, 06.02/07.02, 07.02/08.02 12.02/13.02, 13.02/14.02, 14.02/15.02, 15.02/16.02, 16.02/17.02, 17.02/18.02, 18.02/19.02, 19.02/20.02, 20.02/21.02 Zapewnienie łącznie 19 noclegów dla II grupy (6 osób) , w podziale: 21.02.2018 - 01.03.2018 - 8 noclegów oraz w terminie 05.03 - 16.03.2018 - 11 noclegów 21.02/ 22.02, 22.02/23.02, 23.02/24.02, 24.02/25.02, 25.02/26.02, 26.02/27.02, 27.02/28.02, 28.02/01.03, 05.03/06.03, 06.03/07.03, 07.03/08.03, 08.03/09.03, 09.03/10.03, 10.03/11.03, 11.03/12.03, 12.03/13.03, 13.03/14.03, 14.03/15.03, 15.03/16.03, Łącznie 190 osobo-noclegów 2) Miejsce zakwaterowanie w odległości nie większej jak 3 km od centrum miasta Kołobrzeg. 3) Wyżywienie składające się ze śniadania oraz obiadokolacji. Śniadanie podawane w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane, obiadokolacja składająca się z dwóch dań oraz surówki. Należy uwzględnić zróżnicowane menu, w tym kuchnię regionalną. Do wszystkich posiłków napoje zimne lub ciepłe do wyboru. Zapewnienie wyżywienia w terminach: I grupa (4 osoby) - 21 dni w terminach 29.01.2018 - 08.02.2018 oraz 12.02 - 21.02.2018r II grupa (6 osób) - 21 dni w terminach 21.02.2018- 01.03.2018 oraz 05.03 - 16.03.2018 . Łącznie 200 osobo-wyżywień Zamawiający nie pokrywa kosztów zakwaterowania osób towarzyszących, kosztów płatnych rozmów telefonicznych, kosztów związanych z udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub mini-baru. Wymienione koszty jeżeli powstaną zostaną opłacone indywidualnie przez uczniów. CZĘŚĆ II – DOJAZD UCZESTNIKÓW NA TRASIE: CZAPLINEK – KOŁOBRZEG I KOŁOBRZEG - CZAPLINEK 1) Harmonogram transportu uczestników praktyki zawodowej I grupa (4 osoby):  29.01.2018 - Czaplinek wyjazd 08.00 , przyjazd Kołobrzeg 10.00  08.02.2018 - Kołobrzeg wyjazd 16.00, przyjazd Czaplinek 17.50  12.02.2018 - Czaplinek wyjazd 08.00, przyjazd Kołobrzeg 10.00  21.02.2018 - Kołobrzeg wyjazd 12.00, przyjazd Czaplinek 13.50 II grupa (6 osób):  21.02.2018 - Czaplinek wyjazd 14.00, przyjazd Kołobrzeg 16.00  01.03.2018 - Kołobrzeg wyjazd 16.00, przyjazd Czaplinek 17.50  05.03.2018 - Czaplinek wyjazd 08.00, przyjazd Kołobrzeg 10.00  16.03.2018 - Kołobrzeg wyjazd 16.00, przyjazd Czaplinek 17.50 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował przewoźnikiem posiadającym dokumenty dostępne dla Zamawiającego na każde wezwanie: a) odpisem decyzji administracyjnej upoważniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.), tj. licencji (zezwolenie, uprawnienia, koncesja) na wykonywanie transportu drogowego osób, b) ważny dowód rejestracyjny, c) potwierdzeniem zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (ważność polisy obejmować musi okres realizacji przedmiotu zamówienia), d) oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane ustawowe uprawnienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080810 Fri, 12 Jan 2018 14:51:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080810 <![CDATA[Wyjazd integracyjno-resocjalizacyjny zimowy dla młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego zimowego dla młodzieży z MOW (Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych). W ramach Zamówienia Wykonawca zapewni: 1. Bazę noclegową w obiekcie o standardzie minimum 2 gwiazdek wraz z wyżywieniem dla 40-młodzieży z MOW będących Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 2” oraz dla 4-Opiekunów grup Uczestników Projektu i całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja. 2. Animacje trwające 2-godziny dziennie, organizowane popołudniami podczas każdego z 5-dni pobytu dla 4-grup Uczestników Projektu. 3. Transport dla 44 osób na dojazd z miejsca zbiórki/zbiórek do obiektu i powrót z obiektu do miejsca zbiórki/zbiórek – dojazd i powrót na trasie maksymalnie w ilości do 500,00 km. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080744 Fri, 12 Jan 2018 13:11:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080744 <![CDATA[Zakup noclegów oraz usług towarzyszących na wydarzenie targowo-wystawiennicze Arab Health 2018]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, ubezpieczenie i transfery w Dubaju (ZEA) w ramach wyjazdu na targi branżowe Arab Health 2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080677 Fri, 12 Jan 2018 11:29:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080677 <![CDATA[Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)]]> Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 1. Szczegóły zamówienia: Termin 28/01/2018 – 30/01/2018 Liczba osób - 2 Liczba noclegów na osobę - 2 Łączna liczba noclegów - 4 2. Standard obiektu: Hotel 3*** 3. Lokalizacja: centrum Łodzi lub pomiędzy centrum Łodzi, a Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Odległość bezpośredniego połączenia komunikacją miejską od Centrum Dydaktycznego UMED przy ul. Pomorskiej 251) Wymagane bezpośrednie połączenie komunikacją miejską między obiektem a Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz odległość od hotelu do przystanku autobusowego lub tramwajowego do 100 m 4. Rodzaj pokoju: 1 lub 2 – osobowy (1 pokój/osobę) ze śniadaniem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080451 Thu, 11 Jan 2018 14:00:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080451 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi hotelowej podczas targów Cosmoprof Bolonia 2018]]> o Hotel minimum 3 * o 2 pokoje dwuosobowe typu twin – osobne łóżka o pokoje z własną osobną łazienką o śniadania w formie bufetu szwedzkiego w cenie zakwaterowania o nie dalej niż 10 km komunikacją miejską (bezpośrednio) do miejsca targów (Cosmoprof Bolonia ul. Via della Fiera) według mapy google o nie dalej niż 6 km od centrum miasta Bolonia (Piazza Magiore) według mapy google, pieszo o maksymalnie 5 tys złotych za pokój https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080376 Thu, 11 Jan 2018 11:36:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080376 <![CDATA[usługi zakwaterowania i wyżywienia]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakwaterowania i pełnego wyżywienia oraz udostępnienia sal szkoleniowych dla grupy zorganizowanej zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją: a/ Liczba Uczestników: 45 osób (śr. 20 rodziców + 25 dzieci) + 6 osób kadry pedagogicznej – razem 51 osób. Dopuszcza się zmianę liczby uczestników oraz struktury grupy o ok. 10%, przy czym liczba osób nie powinna ulec zmniejszeniu. b/ Liczba pokoi: min. 18 pokoi 2- i 3- osobowych dla rodzin z dziećmi oraz 3 pokoje dla kadry pedagogicznej (1 pokój 1-osobowy, 1 pokój 2-osobowy i 1 pokój 3-osobowy) – razem min. 21 pokoi. Dopuszcza się zmianę struktury i liczby pokoi o ok. 10%, przy czym liczba pokoi nie powinna ulec zmniejszeniu. Oczekiwania w stosunku do pokoi: - pokoje z łazienkami (wyposażone min. w szafę, szafki nocne, stolik, krzesła, telewizor, czajnik bezprzewodowy, szklanki/ kubki na napoje gorące i chłodzące, łóżko z pościelą dla każdej osoby lub ew. podwójne sofy dla osób dorosłych i pojedyncze łóżka dla dzieci) umożliwiające zamieszkanie rodzinom w odrębnych pokojach, - pokoje bez łóżek piętrowych. c/ Liczba sal szkoleniowych: min. 3 sale szkoleniowe (1 na zajęcia szkoleniowe dla rodziców na ok. 20 osób oraz 2 na zajęcia dydaktyczne dla dzieci na ok. 15 osób każda). Oczekiwania w stosunku do sal: - sale dla dzieci – wyposażone min. w TV, projektor multimedialny, dostęp do internetu, - sale dla dorosłych – wyposażone min. w laptop, projektor multimedialny, tablicę flipczart, dostęp do internetu, - sale do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres pobytu grupy w hotelu/ ośrodku. d/ Wyżywienie dla grupy: - 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad 2-daniowy (zupa + drugie danie), kolacja, - napoje gorące (herbata, kawa) i chłodzące (woda mineralna, soki, kompot) bez ograniczeń, - dodatkowo: poczęstunek na zajęcia szkoleniowe i warsztatowe dla rodziców i dzieci (ciasto lub ciastka, paluszki i napoje gorące oraz chłodzące), - śniadania i kolacje w formie szwedzkiego bufetu z min. 2 daniami ciepłymi do wyboru, obiady 2-daniowe serwowane (z uwzględnieniem ew. potraw wegetariańskich). e/ Oczekiwania w stosunku do obiektu: - hotel lub ośrodek wypoczynkowo- szkoleniowy, mieszczący się wyłącznie na terenie województwa wielkopolskiego, w odległości min. 50 km od granicy powiatu słupeckiego (uwaga: cała grupa musi być zakwaterowana w jednym budynku), - mile widziane usytuowanie nad jeziorem lub w niewielkiej odległości od jeziora lub ew. basen na terenie obiektu, - dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, - jadalnia /stołówka /restauracja usytuowana na terenie hotelu/ ośrodka, z możliwością równoczesnego spożywania posiłków przez wszystkich uczestników (nie dopuszcza się spożywania posiłków w turach oraz serwowania gotowych dań typu fast food, sproszkowanych zup itp.), - wyposażenie sportowo-rekreacyjne (m.in. boiska do gry w piłkę, tenisa, teren rekreacyjny, sprzęt sportowy) - korzystanie przez grupę ze sprzętu i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ośrodka winno być wkalkulowane w cenę pobytu, - własny plac zabaw dla dzieci, - teren wokół obiektu bezpieczny, ogrodzony w sposób zabezpieczający wejście do obiektu, - obiekt położony w atrakcyjnej turystycznie miejscowości, - bezpłatny parking dla autokaru na terenie ośrodka. Zamówienie realizowane będzie w terminie 22 - 29 lipca 2018 r. (7 pełnych dób). Pobyt rozpocznie się od obiadu w dniu przyjazdu grupy, a zakończy śniadaniem w dniu wyjazdu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080312 Thu, 11 Jan 2018 08:57:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080312 <![CDATA[Zakup usług hotelowych w związku z udziałem WOJNAROWSCY Sp. z o.o. w imprezie targowej Inter Build Expo (20-23.03.2018 r.)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelowych, których zakres obejmuje zakwaterowanie hotelowe w Kijowie (Ukraina) w związku z udziałem Zamawiającego w imprezie targowej Inter Build Expo, odbywającej się w dniach 20-23.03.2018 r. w Kijowie (Ukraina). Zakwaterowanie dla 2 osób dorosłych zgodnie ze specyfikacją: - zakwaterowanie w terminie: 1) osoba numer 1: 19-23.03.2018; 2) osoba numer 2: 20-23.03.2018; - pokój dwuosobowy z łazienką (standard co najmniej 3*) z dwoma pojedynczymi łóżkami, ze śniadaniem serwowanym od godziny 7:00, z dostępem do bezpłatnego wifi; - obiekt zakwaterowania winien być zlokalizowany w odległości do 2 km od miejsca odbywania się imprezy targowej; - adres imprezy targowej: International Exhibition Centre (IEC), 15 Brovarsky Ave, Kijów, Ukraina. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080264 Wed, 10 Jan 2018 17:30:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080264 <![CDATA[zapewnienia sal szkoleniowych, całodziennego wyżywienia i usług noclegowych wraz ze śniadaniem w Poznaniu, Gdańsku/Sopocie i Krakowie dla uczestników szkolenia z zakresu zarządzania, etyki i audytu]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie realizacji usługi hotelowej w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu wyposażonych sal konferencyjnych wraz ze sprzętem w hotelu lub ośrodku konferencyjnym; 2. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń przeznaczonych dla 32 uczestników. W tym celu niezbędne jest zapewnienie sal szkoleniowych, noclegów i pełnego wyżywienia dla uczestników. 3. Wyżywienie uczestników: • Dzień pierwszy: dwie przerwy kawowe, obiad, przerwa kawowa, kolacja; • Dzień drugi: śniadanie, przerwa kawowa, obiad, przerwa kawowa, kolacja; • Dzień trzeci: śniadanie, przerwa kawowa, obiad lub kanapki i owoce zapakowane na wynos (w zależności od indywidualnych preferencji uczestników). 4. Zapewnienie sal szkoleniowych obejmuje 8 godzin zegarowych każdego dnia. W pierwszym i drugim dniu szkolenia uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy (dwie sale szkoleniowe dla min. 16 osób) w których jednocześnie prowadzić szkolenie będzie dwóch trenerów. W trzecim dniu szkolenia uczestnicy ( 32 osoby) pracować będą wspólnie pod opieką 1 trenera. Szkolenia odbywać się będą w formule interaktywnych wykładów (dzień 3) i warsztatów (dzień 1 i 2, ustawienie warsztatowe lub w podkowę 2 trenerów, 16 uczestników w jednej sali). W trakcie każdego dnia szkoleniowego przerwy kawowe powinny odbywać się w niewielkiej odległości od sal konferencyjnych. Pierwszego dnia szkolenia o godz. 10:00 wszyscy uczestnicy szkolenia spotykają się na 0.5 h w jednej sali- czyli jedna z zaoferowanych sal musi spełniać warunek, by mieściło się w niej 34 osoby. 5. Jeden dzień wynajmu sali na szkolenia dotyczy zapewniania sali na 8 godzin zegarowych. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia grupy szkoleniowej o 20% do 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. 7. Hotel musi znajdować się w Poznaniu, Gdańsku/Sopocie i Krakowie w odległości nie większej niż 15 km od centrum, w otoczeniu zapewniającym ciszę i spokój niezbędne dla efektywnej pracy uczestników. 8. Standard sal: sala szkoleniowa , powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia, spełniające wymogi akustyczne, oświetleniowe, grzewczo-klimatyzacyjne. 9. Wyposażenie sal: stoliki, krzesła, sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia: laptop, projektor multimedialny, ekran lub biała (bardzo jasna) ściana, łącze internetowe (wi-fi o prędkości odbioru danych min. 10Mb/s), inne dodatkowe elementy: flipchart i flamastry (uzupełniane w razie potrzeby). 10. Hotel musi zapewniać udogodnienia umożliwiające korzystanie z sal szkoleniowych, jadalnych i zakwaterowania osobom niepełnosprawnym. 11. Dostępność sal na szkolenia w godzinach: pierwszy dzień od 10:00, drugi dzień od 9:00, trzeci dzień od 8:00 do 15:00 12. Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych itp. w trakcie szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079203 Wed, 10 Jan 2018 15:31:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079203