Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 09:52:54 +0200 <![CDATA[„Świadczenie usług hotelowych dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dla 8 osób”]]> Zakwaterowanie nauczycieli akademickich – profesorów przyjeżdzających z zagranicy z cyklem wykładów do AWF Warszawa w Warszawie – 8 osób; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181481 Wed, 24 Apr 2019 08:39:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181481 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019 dotyczące świadczenia usług: konferencyjnej, cateringowej oraz hotelarskiej podczas 6 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów) organizowanych w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji 6 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów) w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, polegających na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas 6 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów), które organizowane będą w latach 2019-2021. Zamówienie podzielone jest na 6 części. Każda z nich obejmuje konkretną konferencję. Podziału dokonuje się ze względu na rozpiętość czasową projektu oraz jego specyfikę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17370 Tue, 23 Apr 2019 13:42:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17370 <![CDATA[Rezerwacja hotelu w Dusseldorfie lub Hilden]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: rezerwację miejsc noclegowych hotelu w Düsseldorfie lub Hilden. 3 pokoje jednoosobowe 1 pokój dwuosobowy Bezpośrednie połączenie dworcem głównym. Rezerwacja: 17.11.2019 – 21.11.2019 . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181249 Tue, 23 Apr 2019 11:49:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181249 <![CDATA[Zorganizowanie „Ogólnopolskiej Konferencji na temat najnowszych trendów w projektowaniu mebli kuchennych na lata 2019 i 2020”]]> Zamawiający: Zakład Meblowy Layman Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 82-300 Elbląg, ul. Słonecznikowa 10 NIP 5783135350 REGON 382473917 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu noclegów, usług gastronomicznych i wynajmu pomieszczeń w celu zorganizowania „Ogólnopolskiej Konferencji na temat najnowszych trendów w projektowaniu mebli kuchennych na lata 2019 i 2020” w Elblągu w dniach 09-10 maja 2019 Dysponujemy 6 kompletami nowoczesnych mebli kuchennych, które zostaną wystawione jako ekspozycja w wynajętej Sali Dokładne warunki zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 stanowiącym Formularz Ofertowy wykonawcy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181024 Tue, 23 Apr 2019 10:11:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181024 <![CDATA[Zakwaterowanie - Szwajcaria, Zurych]]> 1. Dotyczy: Zakwaterowania w Zurychu, Szwajcaria. 2. Lokalizacja: Centrum Zurych 3. Termin: 29.04.2019 do 3.05.2019 4. Opis: Zakwaterowanie dla 3 osób. 3 pokoje jednoosobowe. 5. Standard: Hotel o standardzie min. 4 gwiazdki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180471 Sun, 21 Apr 2019 22:11:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180471 <![CDATA[Zakwaterowanie - Londyn, Wielka Brytania]]> 1. Dotyczy: Zakwaterowania podczas targów Distoy 2019, Londyn, Wielka Brytania 2. Lokalizacja: Nie dalej niż 1 km od hotelu St. James' Court w Londynie 3. Termin: 26.05.2019 do 01.06.2019 4. Opis: Zakwaterowanie dla 3 osób. Trzy pokoje jednoosobowych. Hotel minimum 3 gwiazdki 5. W ofercie należy podać cenę za nocleg jednej osoby https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181159 Sun, 21 Apr 2019 22:08:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181159 <![CDATA[zapewnienie usługi noclegowej, usługi restauracyjnej i wynajmu sal szkoleniowych finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w w ramach projektu„ Nowa droga - nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie usług noclegowych (dwa noclegi), restauracyjnych oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem na realizację obozów integracyjno-zadaniowych dla osób należących do grupy docelowej tj. 60 uczestników/czek projektu, w tym 20 osób dorosłych z terenu miasta i gminy Olsztynek, które są osobami uzależnionymi od alkoholu lub/ i substancji psychoaktywnych lub/i osobami stosującymi przemoc oraz ich otoczeniem, w szczególności osoby współuzależnione oraz ofiary przemocy domowej. Planowany termin realizacji zadania: 24-26 maja 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181040 Sat, 20 Apr 2019 17:24:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181040 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno-kompensacyjnego w Tatry dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”]]> Wyjazd integracyjno-kompensacyjny dla rodzin z dziećmi w Tatry dla 50 osób. Zapewnienie transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i realizacja programu wyjazdu zgodnie ze specyfikacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180990 Fri, 19 Apr 2019 13:16:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180990 <![CDATA[Zakupu usługi przelotu oraz noclegu podczas udziału w misji gospodarczej do Dubaju maj 2019]]> 1. Przedmiotem Zamówienia jest zorganizowanie przelotu oraz noclegu podczas udziału w misji gospodarczej do Dubaju maj 2019. Usługa będzie polegała na zorganizowaniu przelotu do/z Dubaju w czasie trwania wyjazdu oraz noclegu dla 1 osoby, do terminu wskazanego w Załączniku Nr 1., stanowiącym integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180953 Fri, 19 Apr 2019 11:33:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180953 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji jednego 3 - dniowego pobytu podczas wyjazdów integracyjnych dla 5 grup w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”]]> Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zapytanie kierujemy w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej. Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego 3 - dniowego pobytu podczas wyjazdów integracyjnych dla 5 grup w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. 1. Uczestnicy wyjazdu integracyjnego Osoby będące uczestnikami Klubów Seniora oraz ich opiekunowie faktyczni Liczba uczestników wyjazdu: - I grupa – Klub Seniora w Błędowie i Klub Seniora w Wiewiórkach –46 osób - II grupa – Klub Seniora w Nowej Wsi Królewskiej – 45 osób - III grupa – Klub Seniora w Orłowie i Klub Seniora w Uciążu – 41 osób - IV grupa – Klub Seniora w Płużnicy – 31 osób - V grupa – Klub Seniora w Wieldządzu i Klub Seniora w Mgowie – 44 osoby 2. Miejsce i czas realizacji zadania - Hotel, ośrodek, sanatorium itp. w Inowrocławiu, w odległości maksymalnie 1500 m od Tężni Uzdrowiskowych – wyjazdy w roku 2019 Każda z grup po jednym trzydniowym wyjeździe od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r. Terminy realizacji poszczególnych wyjazdów grup muszą być ustalone i zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Zakwaterowanie Uczestnicy wyjazdów powinni być zakwaterowani w pokojach od 1 do 4 osób z łazienką i TV. Łóżka powinny być osobne dla każdej osoby. 4. Wyżywienie Jadłospis powinien być dobrany tak, aby uwzględniał zasady racjonalnego żywienia. Uczestnicy powinni otrzymać pełnowartościowe posiłki przez okres całego pobytu tj. 3 dni. Usługa gastronomiczna (wyżywienie): a) I dzień: obiad, kolacja b) II dzień: śniadanie, obiad, kolacja c) III dzień: śniadanie, obiad ŚNIADANIE: powinno być przygotowane w postaci „stołu szwedzkiego” OBIAD: obiad dwudaniowy (zupa + drugie danie + napój) KOLACJA: w formie „stołu szwedzkiego” • Podczas wyjazdów integracyjnych (trzydniowych) koszty klimatyczne ponosi Wykonawca. • Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na usługi. • Przed podpisaniem umowy dotyczącej realizacji usług dopuszcza się możliwość dokonania wizyty przez Zamawiającego. • Zamawiający zastrzega, iż podana ilość uczestników może ulec zmianie. Nie przysługuje roszczenie o realizację usług w podanych ilości, gdyż może one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej. • Rozliczenie usług odbywać się będzie sukcesywnie. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę po każdej zrealizowanej usłudze. • Cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulega zmianie przez cały okres realizacji usług. • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, gdzie Liderem jest Gmina Płużnica a partnerem Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17271 Fri, 19 Apr 2019 11:08:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17271 <![CDATA[Organizacja i obsługa 8– dniowego szkolenia dla 19 – osobowej grupy szkoleniowej + 2 trenerów wraz zapewnieniem sali szkoleniowej, pełnego wyżywienia i noclegów]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacja i obsługa 8– dniowego szkolenia dla 19 – osobowej grupy szkoleniowej + 2 trenerów wraz zapewnieniem sali szkoleniowej, pełnego wyżywienia i noclegów na terenie Wrocławia, w związku z realizację szkolenia 1 grupy liczącej max 21 osób (19 uczestników i 2 trenerów min. 8 uczestników i 2 trenerów), dla których zorganizowane zostanie 8 dni szkolenia. Szkolenie realizowane 6 – 9 maja oraz 13 - 16 maja 2019 r. Pobyt rozpoczyna się od przerwy kawowej w pierwszych dniach a kończy się obiadem w czwartych dniach pobytu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180923 Fri, 19 Apr 2019 10:53:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180923 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/ASK/RPO_WP/2019 Usługi obejmujące zapewnienie noclegu i/ lub* wyżywienia uczestników projektu]]> Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników/czek trzech projektów w ramach Aktywizacji Społeczno – Zawodowej – Mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie usługi zapewnienia noclegu i wyżywienia uczestników projektu. A. Wyżywienie: zapewnienie wyżywienia na 1980 osobodni. B. Noclegi: zapewnienie bazy noclegowej na 1650 noclegów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180825 Thu, 18 Apr 2019 21:59:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180825 <![CDATA[Organizacja transportu i pobytu uczestników warsztatów aktywnej integracji o charakterze wyjazdowym, w ramach projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest Organizacja transportu i pobytu uczestników warsztatów aktywnej integracji o charakterze wyjazdowym, w ramach projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.02.02-02-0002/17-00, w następującym zakresie: 1. Termin świadczenia usługi: 1 termin – VI/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 2 termin – VI/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 3 termin – VI/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 4 termin – VI/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 5 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 6 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 7 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 8 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób 9 termin – IX/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 10 termin – X/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 11 termin – XI/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 12 termin – XII/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 13 termin – I/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 14 termin – IX/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 15 termin – X/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 16 termin – XI/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 17 termin – XII/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 18 termin – I/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, Łącznie 374 osób * 2 doby - 748 osobodób. Łącznie 18 wyjazdów trzydniowych, tj. 36 podróży: z Wrocławia (w piątek) i z powrotem do Wrocławia (w niedzielę) dla wyżej podanej liczby osób i terminów wyjazdów. Zamawiający nie gwarantuje pobytu dla kierowców w miejscu docelowym wyjazdów. 2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty transportu z Wrocławia oraz do Wrocławia oraz obsługi noclegowej i gastronomicznej wynikające z udziału 374 osób w warsztatach aktywnej integracji o charakterze wyjazdowym w ww. terminach obejmujące: 1) dwa noclegi w domu wczasowym/wypoczynkowym, letniskowych domkach murowanych lub hotelu o standardzie min. trzygwiazdkowym, pokoje/domki maksymalnie 6 osobowe (łóżka w pokojach powinny być oddzielne – pojedyncze), o powierzchni odpowiedniej do ilości zakwaterowanych osób, każdy pokój z łazienką wyposażoną w kabinę natryskową, WC, umywalkę, ciepłą i zimną wodę. Pomieszczenia muszą być ogrzewane. 2) odległość miejsca pobytu od Wrocławia - do 100 km wg mapy google. 3) wyżywienie tj: a. śniadania (w sobotę i niedzielę) w formie bufetu szwedzkiego, b. dwudaniowe obiady (w piątek, sobotę, niedzielę) - ciepłe posiłki i owoc (cały) lub deser (ciasto pieczone/kisiel/budyń ) z napojami 0,33l do wyboru ( min. 3 smaki). Dania serwowane Wykonawca winien zapewnić także możliwość dokonania zamówienia posiłków wegetariańskich, c. kolacje w piątek i w sobotę formie bufetu szwedzkiego,, d. dodatkowy ciepły jednodaniowy posiłek (w sobotę) zapewniony w trakcie planowanych zajęć aktywnej integracji o charakterze społecznym w godzinach wieczornych (np. w formie grilla – porcja kiełbasy, pieczywo, musztarda, keczup, herbata). 4) W każdym dniu pobytu dostępność do sali szkoleniowej/warsztatowej dla odpowiedniej ilości uczestników oraz sprzętu multimedialnego tj. rzutnik, ekran lub flipchart z akcesoriami (papier, różnokolorowe markery, akcesoria magnetyczne w przypadku flipchartu magnetycznego). 5) bezpieczny i komfortowy pojazd do przewozu pasażerów: - z Wrocławia (w piątek) i z powrotem do Wrocławia (w niedzielę) w wyżej podanych terminach dla podanej wyżej liczby osób; - środek transportu drogowego nie starszy niż 2012 rok (minimalne wyposażenie: klimatyzacja, fotele z wygodną przestrzenią dla każdego z pasażerów, podłokietnikami, stolikami, miejsce na bagaże); - ww. pojazd zostanie podstawiony w stanie czystym, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz wykonawca zobowiązany jest do dbania o czystość autokaru w trakcie podróży; - w przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego środka transportu o takich samych lub lepszych parametrach wymaganych w niniejszym opisie, który pozwoli na planowaną kontynuację podróży; - zmiana pojazdu w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego; - doświadczonego kierowcę(ów); - ubezpieczenie NNW podróżnych na czas podróży; - środki finansowe na pokrycie opłat drogowych i parkingowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180801 Thu, 18 Apr 2019 18:18:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180801 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr TDK-MAZ/4/2019 na zapewnienie usługi noclegowej dla uczestników zajęć]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi noclegowej dla uczestników zajęć w ramach projektu „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180776 Thu, 18 Apr 2019 16:20:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180776 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i kompleksowa obsługa Spotkania Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji w dniach 3 - 4 czerwca 2019 r. na terenie województwa pomorskiego - na terenie Miasta Gdańska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180647 Thu, 18 Apr 2019 12:58:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180647 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/JG/2019 na usługę zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej w Projekcie „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej, na czas realizacji warsztatów "Badacz-Dziennikarz" i kursów pracownika telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, realizowanych w terminie od 11 maja do 30 czerwca 2019r. , dla 20 Uczestników Projektu i 2 Wolontariuszy, w wymiarze łącznym 243 osobodni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180500 Wed, 17 Apr 2019 22:38:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180500 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/AMSTONE JAKUB OTWINOWSKI na organizację noclegów i przelotów pracowników w związku z udziałem w targach JCK Las Vegas 2019 i realizacją indywidualnej wyjazdowej misji gospodarczej w ramach projektu „Wprowadzenie unikatowych wyrobów z bursztynu firmy Amstone na rynki zagraniczne”]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja noclegów i przelotów pracowników w związku z realizacją indywidualnej wyjazdowej misji gospodarczej i udziałem w targach JCK Las Vegas, które odbędą się w dniach 31 maja- 4 czerwca 2019 r., w ramach projektu „Wprowadzenie unikatowych wyrobów z bursztynu firmy Amstone na rynki zagraniczne” o numerze POIR.03.03.03-22-0020/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180478 Wed, 17 Apr 2019 20:45:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180478 <![CDATA[Zakwaterowanie na terenie Czech (Znojmo)]]> Zakwaterowanie i wyżywienie dla 40 uczestników wyjazdu szkoleniowego do Parku Narodowego Podyje (w Czechach) w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17115 Wed, 17 Apr 2019 15:01:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17115 <![CDATA[Wykonanie usług hotelarskich w Lublinie na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu ze śniadaniem dla 7 osób w hotel *** w Lublinie, w dniach 09-11.05.2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180330 Wed, 17 Apr 2019 13:36:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180330 <![CDATA[Zapytanie na usługę noclegową (3 noclegi) wraz ze śniadaniem dla 2 osób w Katowicach w terminie 20-23.05.2019 r.]]> Przedmiotem oferty jest zapewnienia 3 noclegów wraz ze śniadaniem dla 2 osób w terminie 20-23.05.2019 r.; w Katowicach w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180122 Wed, 17 Apr 2019 13:25:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180122 <![CDATA[Kompleksowa organizacja wyjazdów integracyjno-edukacyjnych]]> Część 1. Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego z warsztatami z zakresu wspierania rozwoju społecznego i uczenia samodzielności oraz kształtowania zachowań zdrowotnych, obejmująca dowóz, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie oraz szkolenie uczestników. Część 2. Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego z warsztatami oraz grupowym treningiem aktywności społecznej, obejmująca dowóz, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie oraz szkolenie uczestników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180274 Wed, 17 Apr 2019 13:09:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180274 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI: REZERWACJI I ZAKUPU NOCLEGÓW W HOTELU W AMSTERDAMIE]]> Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: Rezerwacji i zakupu noclegów w hotelu w Amsterdamie (Holandia) dla 8 osób. Wymagania w zakresie rezerwacji i zakupu noclegów: 4 POKOJE 2-OSOBOWE a) adres imprezy targowej: Amsterdam RAI International Exhibition and Congress Centre, Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam, Holandia, obiekt zakwaterowania winien być zlokalizowany w odległości do 7 km od miejsca odbywania się imprezy targowej w Amsterdamie (Holandia). Odległość liczona z punktu odbywania się targów do punktu hotelu (na podstawie: https://www.google.pl/maps ) b) zakwaterowanie w terminie: od 02.11.2019 r. do 09.11.2019 r. – z bezpłatną możliwością zmiany rezerwacji co najmniej do 30.09.2019 roku; c) 4 pokoje 2-osobowe (z pojedynczymi łóżkami) z łazienką (standard co najmniej 3*); d) w pobliżu hotelu dostęp do komunikacji miejskiej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180235 Wed, 17 Apr 2019 10:42:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180235 <![CDATA[Kompleksowa organizacja weekendowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego z zajęciami z zakresu wolontariatu, obejmująca zakwaterowanie i wyżywienie, szkolenie, dowóz uczestników i ubezpieczenie.]]> Kompleksowa organizacja weekendowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego z zajęciami z zakresu wolontariatu, obejmująca zakwaterowanie i wyżywienie, szkolenie, dowóz uczestników i ubezpieczenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180226 Wed, 17 Apr 2019 10:23:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180226 <![CDATA[Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180066 Tue, 16 Apr 2019 15:44:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180066 <![CDATA[Szacowanie wartości zamówienia na:organizację wraz z dojazdem 4 dniowego pobytu podczas wyjazdu na trening interpersonalny dla rodzin w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 4 dniowego pobytu podczas wyjazdu integracyjnego z elementami edukacyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179995 Tue, 16 Apr 2019 14:00:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179995 <![CDATA[Wykonanie usług hotelarskich na terenie Dublina (Irlandia) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)]]> Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 4 Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług hotelarskich na terenie Dublina (Irlandia) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 1. Szczegóły zamówienia: Termin: 30/04/2019 – 04/05/2019 Liczba osób: 2 Liczba noclegów na osobę: 4 Łączna liczba noclegów: 8 Terminy mogą ulec zmianie. 2. Standard obiektu: Hotel 3*** (standars nie wyższy i nie niższy) 3. Lokalizacja: Dublin; odległość od Royal College of Surgeons in Ireland do 0,5 km. 4. Rodzaj pokoju: 1 lub 2 – osobowy (1 pokój/osobę) ze śniadaniem; dostęp do internetu bezprzewodowego (wifi) • Termin składania ofert: - do dnia 24.04.2019 r. do godz. 13:30 • Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą: płatność na podstawie faktury • Przewidywany termin realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia do dnia 04.05.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179937 Tue, 16 Apr 2019 12:38:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179937 <![CDATA[Zapraszamy do złożenia oferty na organizację dwudniowego szkolenia poza granicami miasta Krakowa (dokładne odległości podane są w specyfikacji) dla łącznie 30-40 osób, w terminie 23-24 maja 2019 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego szkolenia poza granicami miasta Krakowa (dokładne odległości podane są w specyfikacji) dla łącznie 30 - 40 osób, w terminie 23-24 maja 2019 r. Usługa obejmuje: 1. Usługa wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem 2. Usługa gastronomiczna a/ 23 maja – przerwa kawowa, obiad, kolacja b/ 24 maja – przerwa kawowa, obiad (śniadanie wliczone jest w cenę noclegu) 3. Usługa noclegu ze śniadaniem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179873 Tue, 16 Apr 2019 11:27:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179873 <![CDATA[Wynajem sal szkoleniowych w Giżycku na potrzeby realizacji szkoleń]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa wynajmu sal szkoleniowych w Giżycku w miejscach dobrze skomunikowanych (bliskość przystanku komunikacji miejskiej, maksymalnie 500 metrów od obiektu) i dostępnych dla osób bez samochodów (niedaleko przystanków stacji kolejowej maksymalnie w odległości do 10 km od stacji). na potrzeby realizacji szkoleń wraz zapewnieniem miejsca(na sali szkoleniowej lub w jej pobliżu) do samodzielnego przygotowania przez Zamawiającego bufetu na potrzeby realizacji przerw kawowych podczas szkoleń https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179802 Tue, 16 Apr 2019 02:02:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179802 <![CDATA[Wynajem sal w Mrągowie na potrzeby realizacji szkoleń]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa wynajmu sal szkoleniowych w Mrągowie w miejscach dobrze skomunikowanych (bliskość przystanku komunikacji miejskiej, maksymalnie 500 metrów od obiektu) i dostępnych dla osób bez samochodów (niedaleko dworca autobusowego maksymalnie w odległości do 10 km od dworca). na potrzeby realizacji szkoleń wraz zapewnieniem miejsca(na sali szkoleniowej lub w jej pobliżu) do samodzielnego przygotowania przez Zamawiającego bufetu na potrzeby realizacji przerw kawowych podczas szkoleń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179801 Tue, 16 Apr 2019 01:25:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179801 <![CDATA[Akademia Streetworkingu]]> Przedmiotem zamówienia są usługi noclegów, wyżywienia w trakcie szkoleń, które będą miały miejsce w Rzeszowie w dniach 7-8 i 21-22 maj 2019 r., na następnym w warunkach: 1. Zapewnienie noclegu dla uczestników dwóch dwudniowych szkoleń wyjazdowych (w sumie 20 noclegów). Każda grupa szkoleniowa liczy średnio 15 osób. a) Pokoje maksymalnie dwuosobowe z oddzielnymi łóżkami i pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka, suszarka). b) Na każdy pokój przypada 1 łazienka. c) Każdy pokój wyposażony w zestaw do zrobienia kawy, herbaty. d) W przypadku zaistnienia sytuacji uczestnictwa w szkoleniu nieparzystej liczby osób pod względem płci, Wykonawca udostępni pokój jednoosobowy. e) Standard hotelu maksymalnie trzygwiazdkowy. f) Lokalizacja hotelu w maksymalnej odległości 5 km od dworca PKP lub PKS Rzeszów g) Dla każdej osoby nocującej musi być zapewniona 1 kolacja pierwszego dnia szkolenia oraz 1 śniadanie drugiego dnia szkolenia: a. Śniadanie w formie stołu szwedzkiego - minimum: danie ciepłe, wędlina, ser, ciepłe napoje (kawa, herbata do wyboru z dodatkami cukier, cytryna, mleko, etc) śniadanie w godz. 6:30-8:00 w tym samym obiekcie co usługa noclegowa. b. Kolacja – dopuszcza się w formie stołu szwedzkiego minimum: danie ciepłe, wędlina, ser, ciepłe napoje (kawa, herbata do wyboru z dodatkami cukier, cytryna, mleko, etc) lub w formie posiłku złożonego z dwóch dań oraz kompotu. 2. Wyżywienie dla uczestników dwóch dwudniowych szkoleń. Każda grupa szkoleniowa liczy średnio 15 osób. Wyżywienie podczas jednego dwudniowego szkolenia wyjazdowego obejmuje dla jednej osoby oraz dwóch szkoleniowców 2 obiady: a) Każdy obiad składać się powinien z dwóch dań, kompotu lub soku oraz wody mineralnej. Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.), o których wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej do godz. 11.00 w dniu realizacji usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179541 Mon, 15 Apr 2019 10:21:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179541 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/16 Z dnia 11.04.2019 r.]]> Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”, w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 6 dniowy wyjazd rodzinny (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg) – wspólny słownik zamówień - 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego I Nazwa i adres Zamawiającego Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” 10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3 Tel. 89527-22-11, e-mail: kontakt@okswim.pl 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór osób lub firm świadczących usługi jak wyżej, w trakcie usługi wyjazd rodzinny na terenie powiatu Żywieckiego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zakres i teren usług: I. Wyjazd rodzinny: a/ przerwy kawowe (6 dni x 50/70 osób), Informacje dodatkowe: 1) Przerwa kawowa składać się ma z gorących napojów (kawa, herbata czarna, herbaty smakowe), z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier, wody mineralnej, soków oraz ciast, ciastek oraz słonych przekąsek. 2) Harmonogram przerw kawowych podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego. b/ wyżywienie – obiad (6 dni x 50/70 osób), Informacje dodatkowe: 1) Każdy obiad składać się ma z dwóch dań, deseru i napoju (sok, kompot, itp.). Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/ wegańskich/ koszernych/ itp.), o których wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej do godz. 10.00 w dniu realizacji usługi. 2) Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego c/ wyżywienie kolacja (5 dni x 50/70 osób), Informacje dodatkowe: 1) Kolacja składać się ma z dania ciepłego, zimnych przekąsek, gorącego napoju (kawa i herbata), wody mineralnej oraz soku przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.), o których Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej do godz. 10.00 w dniu realizacji usługi. 2) Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego. d/ noclegi ze śniadaniem (50/70 osób x 5 noclegów). pokoje dwuosobowe z łazienką, łóżka pojedyncze. Informacje dodatkowe: 1) Śniadanie zostanie zorganizowane w postaci „szwedzkiego stołu” wraz z gorącymi napojami kawa, herbata czarna, herbaty smakowe, z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier oraz wodą mineralną i sokiem, przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.) 2) Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego Termin realizacji – 30.04.-05.05.2019r. Teren – powiat żywiecki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179041 Thu, 11 Apr 2019 11:44:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179041