Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 22 Jul 2018 04:57:21 +0200 <![CDATA[Świadczenia usług noclegowych, najmu powierzchni szkoleniowej oraz gastronomiczno-restauracyjnych na potrzeby organizacji konferencji w terminie 28-30.11.2018 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, najem sal szkoleniowych oraz świadczenie usług gastronomicznych w terminie 28-30.11.2018 r. Dopuszcza się zmianę terminu na wniosek Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą. Warsztaty i spotkania plenarne będą prowadzone równolegle w dwóch grupach wg szczegółowej specyfikacji podanej poniżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6962 Fri, 20 Jul 2018 12:46:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6962 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2018]]> 1. Opis przedmiotu zamówienia: Działania organizacyjne związane z udziałem w międzynarodowych targach branżowych eTail, które odbędą się w Bostonie (USA). Termin wyjazdu 05-10.08.2018 r.: a) Organizacja i zapewnienie noclegów Udział przedsiębiorstwa 9 BITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w targach eTail w Bostonie, które odbędą się w terminie 06-09.08.2018r. (termin wyjazdu 05.08.2018-10.08.2018) wymaga rezerwacji noclegów, w związku z powyższym proszę o wycenę ,która zawiera następujące elementy: • 5 dób, dla dwóch osób (2 pokoje jednoosobowe lub jeden pokój 2 osobowy; odległość hotelu: do 5 km od targów eTail) • Termin pobytu: 5-10 sierpnia 2018r. b) Organizacja i zapewnienie biletów lotniczych: Udział przedsiębiorstwa 9 BITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w targach eTail w Bostonie, które odbędą się w terminie 06-09.08.2018r. (termin wyjazdu 05.08.2018-10.08.2018) wymaga rezerwacji biletów lotniczych, w związku z powyższym proszę o wycenę, która zawiera następujące elementy: • Bilety lotnicze dla 2 osób w obie strony, • Cena biletu powinna obejmować bagaż podręczny oraz¬ bagaż rejestrowany dla każdej z osób • Preferowane miejsce wylotu/przylotu: Warszawa – Boston; Boston - Warszawa • Termin wylotu (tj. wylot z Warszawy): 05.08.2018r. (oraz przylot do Bostonu 05.08.2018r.) • Termin przylotu (tj. wylot z Bostonu): 10.08.2018r. (oraz przylot do Warszawy 10.08.2018r. lub z powodu przesunięcia czasowego przylot do Warszawy 11.08.2018r.) Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 55100000-1 Usługi hotelarskie 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6903 Thu, 19 Jul 2018 16:48:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6903 <![CDATA[Dwie misje w Tajwanie oraz Korei wraz z przelotem i noclegiem oraz przelot i pobyt podczas trwania targów w Hong Kongu (Chiny) - listopad 2018.]]> Dotyczy: dwie misje w Tajwanie oraz Korei wraz z przelotem i noclegiem oraz przelot i pobyt podczas trwania targów w Hong Kongu (Chiny) - listopad 2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126296 Thu, 19 Jul 2018 13:52:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126296 <![CDATA[9ES/STOP/2018 - świadczenia usługi w zakresie organizacji szkolenia w Krakowie]]> Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty na usługę organizacji szkolenia w Krakowie w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126153 Thu, 19 Jul 2018 09:25:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126153 <![CDATA[Obsługa szkoleń]]> Obsługa szkoleń polegająca na zapewnieniu sali konferencyjnej, przerw kawowych, obiadów, noclegów ze śniadaniem i kolacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6835 Wed, 18 Jul 2018 15:32:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6835 <![CDATA[Usługi w zakresie wynajmu pokoi hotelowych w czasie trwania targów COSMOPROF, które odbędą się w Hong Kongu 14-16 listopada 2018r.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wynajmu pokoi hotelowych w czasie trwania targów COSMOPROF, które odbędą się w Hong Kongu 14 – 16 listopada 2018r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126060 Wed, 18 Jul 2018 15:09:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126060 <![CDATA[Obsługa szkolenia]]> Obsługa szkolenia polegająca na zapewnieniu sali konferencyjnej, przerwy kawowej, obiadu, noclegów ze śniadaniem i kolacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6826 Wed, 18 Jul 2018 14:49:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6826 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 32/OWIES/2018 na: zapewnienie usługi noclegowej, usługi restauracyjnej i sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń na terenie powiatów: Elbląg, elbląski, braniewski, iławski lub ostródzki]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest - zapewnienie usługi noclegowej, - zapewnienie usługi restauracyjnej, - wynajem sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem podczas cyklu edukacyjnego realizowanego od sierpnia do października 2018 r. dla grupy 12-18 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126024 Wed, 18 Jul 2018 14:02:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126024 <![CDATA[Zapewnienie zakwaterowania uczestników warsztatów Lessons Learned]]> Zakwaterowanie osób zgodnie ze szczegółowym zapotrzebowaniem: doba z 6 na 7 września 2018 r. • 10 pokoi jednoosobowych, • 25 pokoi dwuosobowych. doba z 7 na 8 września 2018 r. • 10 pokoi jednoosobowych, • 25 pokoi dwuosobowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124836 Wed, 18 Jul 2018 13:50:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124836 <![CDATA[Zapewnienie sal i cateringu na potrzeby Lessons Learned]]> W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” (nr umowy POWR.04.01.00-00-I057/15) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usług w zakresie zapewnienia sali oraz cateringu na warsztaty LESSONS LEARNED, które odbędą się w Warszawie w dniach 07-08 września 2018 roku. Zakres usługi: 1. Sale do przeprowadzenia warsztatów dla 60 osób w dniach 07-08 września 2018 r. w Warszawie - 1 duża sala dla 60 osób - 4 sale po 15 osób - 2 sale po 30 osób 2. catering dla grupy 69 osób w dniach 07-08 września 2018 r. w Warszawie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124795 Wed, 18 Jul 2018 13:44:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124795 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/M/WAZ/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) oraz pomieszczeń dla celów dydaktycznych dla uczestników/czek i personelu merytorycznego projektu na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Zawodowej (zwanych dalej Warsztatami lub WAZ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125998 Wed, 18 Jul 2018 12:53:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125998 <![CDATA[Usługi w zakresie zapewnienia przelotu lotniczego na targi COSMOPROF, które odbędą się w Hong Kongu 14-16 listopad 2018 r.]]> 1. Bilety lotnicze ekonomiczne w obie strony 5 szt. 1) Data wylotu: 10.11.2018 r. Miejsce wylotu: Kraków, Katowice Miejsce przylotu : dowolne lotnisko w Hong Kongu Lot z maksymalnie jedną przesiadka z czasem oczekiwania od 2 do 4 godzin Klasa: ekonomiczna 2) Data powrotu: 17.11.2018 r Miejsce wylotu: dowolne lotnisko w Hong Kongu Miejsce przylotu : to samo lotnisko z którego nastąpił wylot do Hong Kongu Lot z maksymalnie jedną przesiadka z czasem oczekiwania do 2 - 4 godzin Klasa: ekonomiczna https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125977 Wed, 18 Jul 2018 12:18:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125977 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/M/WAS/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) oraz pomieszczeń dla celów dydaktycznych dla uczestników/czek i personelu merytorycznego projektu na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej (zwanych dalej Warsztatami lub WAS). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125941 Wed, 18 Jul 2018 11:35:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125941 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności nr 10/2018 na usługę zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia i sali szkoleniowej dla minimalnie 32 do maksymalnie 35 uczestników Projektu (pacjent i psycholog) na organizowanych przez Lidera projektu III turnusach terapii poznawczo-behawioralnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125867 Wed, 18 Jul 2018 09:16:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125867 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 53/2018/PERITUS z dnia 17.07.2018 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” dotyczące realizacji usługi wynajmu sali w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego"]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu sali na potrzeby przeprowadzenia warsztatów trwających po 5 dni (8 godzin/dzień) każdy dla uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" w roku 2018. Zakres usługi w szczególności obejmuje wynajem sali o następujących cechach: a) sala powinna być przystosowana dla grupy liczącej średnio 10 uczestników + 1 osoba prowadząca; b) sala posiadać powinna posiadać co najmniej 20 metrów kwadratowych; c) sala musi znajdować się na terenie miasta lub gminy wiejskiej Ostróda w województwie warmińsko – mazurskim; d) w sali powinien być co najmniej: duże stoliki i krzesła dla uczestników i trenera. e) w sali musi być wydzielone miejsce do ustawienia stołu na serwis kawowy; f) sala musi być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami; g) sala musi mieć zaplecze sanitarne na tym samym piętrze; h) sala musi być dostępna wyłącznie dla Zamawiającego w godzinach, na które zgłosił zapotrzebowanie; i) sala musi być dostępna dla Zamawiającego na co najmniej 15 minut przed planowaną godziną realizacji usługi; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125849 Tue, 17 Jul 2018 21:24:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125849 <![CDATA[Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych na rzecz uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „MAZOWIECKA AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI WSPOMAGANIA”, realizowane w 2 częściach]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych na rzecz uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „MAZOWIECKA AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI WSPOMAGANIA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowane w dwóch częściach. Część pierwsza dotyczy lokalizacji w Warszawie, część II dotyczy lokalizacji w Radomiu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125736 Tue, 17 Jul 2018 13:54:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125736 <![CDATA[III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS: • Zakwaterowanie dla 2 osób w hotelu Grand Prince Hotel Takanawa 108-8612 Tokyo Prefecture, Minato-ku, Takanawa 3-13-1, Japonia • 1 pokój 2-osobowy (Pokój typu Deluxe z łóżkiem typu king-size - dla niepalących) • Termin 18-25 Sierpnia 2018 (7 noclegów)]]> III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS: • Zakwaterowanie dla 2 osób w hotelu Grand Prince Hotel Takanawa 108-8612 Tokyo Prefecture, Minato-ku, Takanawa 3-13-1, Japonia • 1 pokój 2-osobowy (Pokój typu Deluxe z łóżkiem typu king-size - dla niepalących) • Termin 18-25 Sierpnia 2018 (7 noclegów) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125702 Tue, 17 Jul 2018 13:20:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125702 <![CDATA[Zamówienie dotyczące usług noclegowych z wyżywieniem i wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem, przygotowanie i zapewnienie posiłków w formie obiadu i kolacji, przygotowanie i zapewnienie przerwy kawowej oraz wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby szkolenia w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0015/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . Usługa obejmuje: 1. 684 noclegi ze śniadaniami dla uczestników szkolenia, opiekuna grupy i trenerów. 2. Przygotowanie i podanie posiłków ( 1026 obiadów, 684 kolacje, 1026 przerw kawowych) dla uczestników szkolenia, opiekuna grupy i trenerów. 3. Wynajem sali szkoleniowej (342 godziny) na potrzeby uczestników szkolenia, opiekuna grupy i trenerów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125590 Tue, 17 Jul 2018 09:17:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125590 <![CDATA[Zapytanie ofertowe NR 4/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP]]> Usługa zapewnienia noclegu, przygotowania i dystrybucji posiłków, przygotowania przerw kawowych i zapewnienia sali szkoleniowej dla 14 osób w ramach projektu „Akcja Reintegracja II”. Wstępnie zaplanowano świadczenie usługi w okresie 30.08-02.09.2018 r. tj. czwartek - niedziela, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125447 Mon, 16 Jul 2018 13:50:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125447 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - organizacja szkolenia instytucji wdrażających POIiŚ]]> Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na organizacji i obsłudze dwóch edycji szkolenia z zakresu funkcjonowania rynku gazu i ciepła dla przedstawicieli instytucji zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125326 Mon, 16 Jul 2018 08:59:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125326 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące usługi noclegu, wyżywienia i przerw kawowych oraz miejsca na cele szkoleniowe z dorosłymi i wychowawczo-animacyjne z osobami zależnymi - postępowanie nr PDR/2018/07/01]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegu, wyżywienia i przerw kawowych oraz zapewnienie miejsca realizacji zajęć szkoleniowych z dorosłymi i miejsca zajęć wychowawczo-animacyjnych z osobami zależnymi (dziećmi) podczas czterech 2-dniowych wyjazdów rodzinnych, organizowanych w dniach: • 6-7 sierpnia 2018 (poniedziałek-wtorek), • 8-9 sierpnia 2018 (środa-czwartek), • 27-28 sierpnia 2018 (poniedziałek-wtorek), • 29-30 sierpnia 2018 (środa-czwartek). W wyjeździe weźmie udział średnio 25 osób (rodziny, tj. dorośli i dzieci), z zastrzeżeniem, że liczba uczestników może być mniejsza lub większa, a obie strony rozliczać się będą na podstawie faktycznej liczby uczestników wyjazdu. Składając ofertę wykonawca potwierdza dostępność wyżej wymienionych terminów w swoim obiekcie dla wyżej wskazanej liczby osób. Odległość obiektu od centrum Iławy najkrótszą drogą asfaltową, wskazaną za pomocą strony internetowej https://www.google.pl/maps, nie może być większa niż 70 km. Oferta nie spełniająca tego wymogu zostanie odrzucona. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125305 Sun, 15 Jul 2018 21:40:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125305 <![CDATA[„Zorganizowanie w 2018 roku 14 dniowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bytomiu w ramach projektu „Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych””]]> Zorganizowanie w 2018 roku 14 dniowego wypoczynku wakacyjnego dla 7 dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bytomiu w ramach projektu „Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6617 Fri, 13 Jul 2018 17:24:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6617 <![CDATA[„Zorganizowanie w 2018 roku 14 dniowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bytomiu w ramach projektu „Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych””]]> Zorganizowanie w 2018 roku 14 dniowego wypoczynku wakacyjnego dla 6 dziec i i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bytomiu w ramach projektu „Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6596 Fri, 13 Jul 2018 14:49:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6596 <![CDATA[Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Oslo (Norwegia) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)]]> Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Oslo (Norwegia) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 1. Szczegóły zamówienia: Termin: 21/08/2018 - 24/08/2018 Liczba osób: 1 Liczba noclegów na osobę: 3 Łączna liczba noclegów: 3 2. Hotel o standardzie: 3 gwiazdki 3. Lokalizacja: Oslo, odległość od Faculty of Dentistry University of Oslo (Geitmyrsveien 69/71) preferowane do 2 km; preferowane bezpośrednie połączenie komunikacją miejską 4. Rodzaj pokoju: 1 lub 2 – osobowy (1 pokój/osobę) ze śniadaniem, dostęp do Internetu bezprzewodowego (wifi) w pokojach • Termin składania ofert: - do dnia 23.07.2018 r. do godziny 12:00 • Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą: - 27.07.2018 r. • Przewidywany termin realizacji zamówienia: - Realizacja zamówienia do dnia 24.08.2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125136 Fri, 13 Jul 2018 13:44:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125136 <![CDATA[Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Bazylei (Szwajcaria) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)]]> Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Bazylei (Szwajcaria) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 1. Szczegóły zamówienia: Termin: 24/08/2018 - 30/08/2018 Liczba osób: 5 Liczba noclegów na osobę: 6 Łączna liczba noclegów: 30 2. Hotel o standardzie: 3 gwiazdki 3. Lokalizacja: Bazylea, odległość od The Congress Center Basel preferowane do 3 km; preferowane bezpośrednie połączenie komunikacją miejską 4. Rodzaj pokoju: 1 lub 2 – osobowy (1 pokój/osobę) ze śniadaniem, dostęp do Internetu bezprzewodowego (wifi) w pokojach • Termin składania ofert: - do dnia 23.07.2018 r. do godziny 12:00 • Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą: - 27.07.2018 r. • Przewidywany termin realizacji zamówienia: - Realizacja zamówienia do dnia 30.08.2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125097 Fri, 13 Jul 2018 12:37:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125097