Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 19 Feb 2019 19:41:03 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/KLOSZ- 2/2.1/H/2019]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie usługi noclegu, lunchu, serwisu kawowego i sali szkoleniowej podczas 3-dniowego szkolenia dla maksymalnie 10 grup szkoleniowych (14-18 osób w grupie) w terminie marzec 2019 r. - październik 2019 r. w obiektach usytuowanych w odległości max 25 km od miejscowości Augustów, woj. podlaskie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167846 Tue, 19 Feb 2019 12:26:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167846 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 2/02/2018_0020]]> Zapewnienie usługi hotelowej: Przez usługę hotelową rozumie się usługę polegającą na wynajmie sal szkoleniowych, sal komputerowych, zapewnieniu noclegu, wyżywienia oraz przerw kawowych dla cyklu 132 dni szkoleniowych, 876 uczestników projektu, 70 grup szkoleniowych. Jest to przewidywana, ale nie wiążąca Zamawiającego liczba dni, osób oraz grup. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167839 Tue, 19 Feb 2019 12:11:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167839 <![CDATA[Zorganizowanie noclegów dla 3 osób w Boloni w ramach targów Cosmoprof Bolonia 2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie noclegów dla 3 osób : 3 pokoje jednoosobowe, w hotelu lub apartamentach o standardzie minimum 4 gwiazdek bez śniadania w terminie 1 pokój 14-16.03.2019, oraz 1 pokój 13.03.2019-18.03.2019, 1 pokój 12.03.2019-18.03.2019 do 30 minut przejazdu samochodem od centrum targowo wystawienniczego Bologna Fiera, Piazza della Costituzione 6, Bolonia, Włochy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167822 Tue, 19 Feb 2019 11:42:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167822 <![CDATA[Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego (nr ogłoszenia 1164735) na: "Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych, restauracyjnych i sal konferencyjnych dla uczestników projektu"]]> Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" uprzejmie informuje, że Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania ofertowego na "Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych, restauracyjnych i sal konferencyjnych dla uczestników projektu" pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej została wybrana oferta przygotowana przez: BALTIC PLAZA ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg z siedzibą w Kutnie SEA DEVELOPMENT Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 5, 99-300 Kutno Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania opisane w ogłoszeniu nr 1164735 i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Dokładne informacje dotyczące wszystkich ofert znajdują się w załączonej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167813 Tue, 19 Feb 2019 11:42:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167813 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na targi MIPIM 2019 w Cannes.]]> A. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu 4-osobowej grupy do Cannes na targi MIPIM 2019. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. 2. Impreza targowa odbędzie się w dniach 12-15.03.2019r. w Cannes we Francji. 3. Adres miejsca odbywania się imprezy: Palais des Festivals, 1 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes, Francja. 4. Uczestnikami wyjazdu będą:  1 przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego;  1 przedstawiciel Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.;  1 przedstawiciel Gminy Miasta Toruń;  1 przedstawiciel Gminy Miasta Włocławek. B. Zakres zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie kompleksowo wyjazdu, w tym: 1. Zabezpieczenie logistyczne: I. Przelot samolotem; a) Wylot do Nicei w dniu 11 marca 2019 r., wylot z Polski w godzinach porannych/popołudniowych, wylot do Polski w dniu 15 marca 2019 r. w godzinach porannych/popołudniowych; preferowane lotnisko w Polsce – Bydgoszcz, Gdańsk, Warszawa, Poznań. Loty z bagażem podręcznym i rejestrowym dla każdego uczestnika, umożliwiającym przewóz zarówno rzeczy osobistych, jak i materiałów promocyjnych. Lot z maksymalnie jedną przesiadką, trwający nie dłużej niż 12 godzin. b) Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania uczestników wyjazdu o istotnych szczegółach organizacyjnych dotyczących wyjazdu. c) Zleceniodawca przekaże najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu ostateczną listę uczestników wraz z danymi niezbędnymi do rezerwacji biletów lotniczych, noclegu oraz zakupienia ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu. d) Zleceniobiorca musi przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji plan lotów. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo akceptacji godzin wylotów. II. Transport lądowy: a) Transport grupy z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka na lotnisko, oraz powrót grupy z lotniska w Polsce do Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Dokładne adresy zbiórek zostaną podane na 7 dni przed wyjazdem na targi. b) Transport lokalny we Francji z lotniska do miejsca zakwaterowania w dniu 11 marca 2019 r., z miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania się targów i z powrotem w dniach 12, 13 i 14 marca (każdego dnia jeden raz tam i jeden raz z powrotem w godzinach wskazanych przez Zleceniodawcę) oraz z miejsca zakwaterowania na lotnisko w dniu 15 marca 2019r. c) Ewentualne koszty związane z zatrudnieniem, ubezpieczeniem, noclegiem kierowcy, opłatami parkingowymi, opłatami za autostrady i drogi płatne oraz innymi związanymi ze świadczoną usługą ponosi Zleceniobiorca. d) Samochód/bus powinien mieć maksimum 6 lat, posiadać sprawną klimatyzację, być w pełni sprawny, schludny i czysty, powinien posiadać również miejsce na bagaż (rejestrowy i podręczny) oraz pasy bezpieczeństwa. Kierowca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania danym pojazdem. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego Samochodu/busa przed wyruszeniem w trasę. W przypadku złego stanu technicznego pojazdu, Zleceniobiorca zapewnia transport zamienny bądź w przypadku, gdy tego nie zrobi, Zleceniodawca na jego koszt wynajmie transport spełniający wymagania. Usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu: przystosowanymi do przewozu ludzi, spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, prowadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług. Nie jest dopuszczalne użycie przerobionego busa z auta o homologacji ciężarowych. Samochód/bus musi posiadać bagażnik, w którym zmieszczą się wszystkie bagaże uczestników wyjazdu. III. Ubezpieczenie: Zleceniobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich uczestników wyjazdu na czas przelotu/przejazdu (w dwie strony) i pobytu 4 osób (w odpowiednich terminach). Polisa ubezpieczeniowa dla każdego uczestnika wyjazdu obejmować będzie: - Koszty leczenia i pomocy w podróży w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania (KL – polisa do kwoty min. 20 000 PLN), - Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW – polisa do kwoty min. 10 000 PLN), - Utrata bagażu podróżnego – polisa do kwoty min. 1 000 PLN. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia kopii polisy Zamawiającemu min. 3 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. 2. Obsługa wyjazdu: I. Zakwaterowanie uczestników a) Lokalizacja: Cannes lub obrzeża (maksymalnie 18 km od Cannes).; b) Standard: hotel min 3 gwiazdkowy lub wyżej; c) Bezpłatny dostęp do sieci internetowej w hotelu podczas całego pobytu (Wi-Fi); d) Śniadania w formie bufetu szwedzkiego, w dniach 12-15 października br.; e) Pokoje w hotelu z oknami, hotel z windą; f) Pokoje jednoosobowe lub do pojedynczego wykorzystania, pokoje z łazienkami; g) W hotelu musi być czysto, sprzęty i wyposażenie powinny być sprawne; h) Wszelkie koszty związane z pobytem uczestników wyjazdu w hotelu ponosi Zleceniobiorca; i) Wszyscy uczestnicy wyjazdu (3 osoby) muszą być zakwaterowane w jednym hotelu. j) Noclegi w dniach: • 11-12 marca 2019r.; • 12-13 marca 2019r.; • 13-14 marca 2019r.; • 14-15 marca 2019 r. II. Zakup wejściówek na targi: Zakup dla wszystkich uczestników wyjazdu (4 osoby), wejściówek na targi MIPIM 2019. Wejściówki muszą uprawniać do udziału w targach jako zwiedzający w dniach 12-14 marca 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167771 Tue, 19 Feb 2019 09:03:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167771 <![CDATA[Usługa hotelarsko-gastronomiczna na organizację 84 dni szkoleń (w tym 30 dni warsztatów komputerowych) wraz z noclegiem i całodziennym wyżywieniem dla 325 uczestników]]> Przedmiotem zamówienia jest Usługa hotelarsko-gastronomiczna na organizację 84 dni szkoleń (w tym 30 dni warsztatów komputerowych) wraz z noclegiem i całodziennym wyżywieniem dla 325 uczestników. Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Euro Innowacje sp. z o.o. projektu pn. „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” nr WND- POWR.02.18.00-00-0005/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167717 Mon, 18 Feb 2019 18:08:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167717 <![CDATA[Usługa hotelarsko-gastronomiczna na organizację 92 dni szkoleń (w tym 32 dni warsztatów komputerowych) wraz z noclegiem i całodziennym wyżywieniem dla 321 uczestników]]> Przedmiotem zamówienia jest Usługa hotelarsko-gastronomiczna na organizację 92 dni szkoleń (w tym 32 dni warsztatów komputerowych) wraz z noclegiem i całodziennym wyżywieniem dla 321 uczestników . Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Beneficjenta MTD Consulting Marcin Król w partnerstwie z Edukacja IT Sławomir Malec, Gmina Jarocin, Gmina Miejska Koło, Gmina Miejsko-Wiejska Krotoszyn, Leszno Miasto na Prawach Powiatu, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Rawicz, Gmina Miejska Turek, Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żary o statusie miejskim projektu pn. „Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego” nr WND-POWR.02.18.00-00-0011/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (dalej: Projekt). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167711 Mon, 18 Feb 2019 17:50:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167711 <![CDATA[Wykonanie usług hotelarskich, usług restauracyjnych i cateringowych oraz wynajem sal konferencyjnych w celu realizacji seminarium naukowego odbywającego się w terminie 11-13 marca 2019 r. w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług hotelarskich, usług restauracyjnych i cateringowych oraz wynajem sal konferencyjnych w celu realizacji seminarium naukowego odbywającego się w terminie 11-13 marca 2019 r. w ramach projektu pn. „Kooperacja - efektywna i skuteczna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167715 Mon, 18 Feb 2019 17:34:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167715 <![CDATA[Organizacja VII Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) wraz z usługą cateringową, usługą noclegową oraz przewozem osób w dniach 02-03.04.2019 r. w Gdańsku]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja VII Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) wraz z usługą cateringową, usługą noclegową oraz przewozem osób w dniach 02-03.04.2019 r. w Gdańsku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167676 Mon, 18 Feb 2019 15:32:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167676 <![CDATA[Zapytanie ofertowe NR 1/RPO/9.2/PRSUA2/Z//FR]]> Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie hotelarskiej usługi noclegowej, restauracyjnej dotyczącej podawania posiłków oraz wynajem sali szkoleniowej dla 19 osób podczas 14 zjazdów szkoleniowych, trwających po 3 dni. Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Program rozwoju systemu usług asystenckich II ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące teren powiatu ząbkowickiego, kłodzkiego i wałbrzyskiego zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zainteresowane wsparciem osób niepełnosprawnych w zakresie asystenta osobistego, chcące nabyć wiedzę i realizować się zawodowo jak i wolontarystycznie w ramach usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167488 Mon, 18 Feb 2019 12:29:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167488 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/FSM/ZK/2019 - SZKOŁA LETNIA DLA STUDENTÓW, EDYCJA 2019]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoły letniej w ramach projektu „Wdrożenie programu edukacyjnego „Polityka-Religia-Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania” w oparciu o współpracę międzynarodową.” nr POWR.04.03.00-00-0013/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Organizacja szkoły letniej polegać ma na zapewnieniu jej uczestnikom noclegów, wyżywienia oraz wynajęciu sal wykładowo-konferencyjnych. W ramach szkoły letniej uczestniczący w niej studenci będą brać udział w wykładach i towarzyszących im warsztatach. Celem jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą tematyką: wpływu religii na normy i bezpieczeństwo; wielokulturowośc; tożsamości; związku między religią i tożsamością religijną a bezpieczeństwem. Standardowy harmonogram jednego dnia szkoły letniej będzie przewidywał dwa bloki zajęć dydaktycznych przed południem oraz dwa bloki po południu (w tym jeden wieczorem w warunkach klubowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167346 Fri, 15 Feb 2019 17:19:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167346 <![CDATA[zapewnienie noclegów, wyżywienia, sal szkoleniowych oraz transportu dla uczestników warsztatów wdrożeniowych dla kadry zarządczej, administracyjnej i dydaktycznej Collegium Civitas]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 100 uczestnikom organizacji warsztatów z zakresu wdrażania Strategii komunikacji CC, w tym: • noclegów (jedna doba hotelowa), • wyżywienia, • 3 sale wykładowe/szkoleniowe z wyposażeniem konferencyjnym tj. rzutnik, ekran, flipchart itp. • transportu do miejsca szkolenia z siedziby CC oraz transport powrotny do siedziby CC. Szczegółowe kryteria w/w usług zostały opisane w załączniku nr 1 do zapytania. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane z we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167352 Fri, 15 Feb 2019 17:07:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167352 <![CDATA[Zapewnienie usług noclegwych i cateringowych dla organizatorów i kwalifikowalnych uczestników szkolenia, Warszawa, 16/17 kwietnia 2019.]]> Zamówienie dotyczy zapewnienia noclegów i kolacji dla organizatorów i kwalifikowalnych uczestników w przeddzień szkolenia. Miejsce i czas wykonywania usługi: Warszawa, 16-17 kwietnia 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167183 Fri, 15 Feb 2019 11:37:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167183 <![CDATA[Zapewnienie usług noclegwych, cateringowych i wynajmu sali dla organizatorów i uczestników szkolenia, Gdańsk, 10 kwietnia 2019.]]> Zamówienie dotyczy zapewnienia noclegów dla części uczestników i organizatorów, wyposażonej sali konferencyjnej na 1 dzień szkolenia i wyżywienia dla organizatorów i uczestników podczas trwania szkolenia. Miejsce i czas wykonywania usługi: Gdańsk, 9-10 kwietnia 2019, przy czym: 9 kwietnia - kolacja i nocleg dla osób kwalifikowalnych oraz 10 kwietnia – wynajem sali szkoleniowej i wyżywienie dla uczestników szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167007 Thu, 14 Feb 2019 15:32:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167007 <![CDATA[Zapewnienie usług noclegwych, cateringowych i wynajmu sali dla organizatorów i uczestników szkolenia, Katowice, 27 marca 2019.]]> Zamówienie dotyczy zapewnienia noclegów dla części uczestników i organizatorów, wyposażonej sali konferencyjnej na 1 dzień szkolenia i wyżywienia dla organizatorów i uczestników podczas trwania szkolenia. Miejsce i czas wykonywania usługi: Katowice, 26-27 marca 2019, przy czym: 26 marca - kolacja i nocleg dla osób kwalifikowalnych oraz 27 marca – wynajem sali szkoleniowej i wyżywienie dla uczestników szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167000 Thu, 14 Feb 2019 15:25:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167000 <![CDATA[Zapewnienie usług noclegwych, cateringowych i wynajmu sali dla organizatorów i uczestników szkolenia, Poznań, 20 marca 2019.]]> Zamówienie dotyczy zapewnienia noclegów dla części uczestników i organizatorów, wyposażonej sali konferencyjnej na 1 dzień szkolenia i wyżywienia dla organizatorów i uczestników podczas trwania szkolenia. Miejsce i czas wykonywania usługi: Poznań, 19-20 marca 2019, przy czym: 19 marca - kolacja i nocleg dla osób kwalifikowalnych oraz 20 marca – wynajem sali szkoleniowej i wyżywienie dla uczestników szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166989 Thu, 14 Feb 2019 15:14:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166989 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/z/2019 ZAKUP USŁUGI NOCLEGU W RAMACH PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ 2 PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA, WŁOCHY 2019 YM SIĘ W DNIACH 14-17.02.2019, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” – PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand NR POIR 03.03.03-14-055/16]]> 1. Zakupu usługi noclegu w ramach podróży służbowej 2 pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w wydarzeniu targowym – nocleg w okresie 2 dni przed rozpoczęciem targów + 4 dni w trakcie targów + 1 dzień po zakończeniu wydarzenia targowego. OPIS ZAMÓWIENIA: Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienie propozycji usługi noclegu we wskazanym terminie oraz wedle poniższych wytycznych: 1. Ilość osób: 2 2. Termin: od 12.03.2019 do 18.03.2019 (7 dób) 3. 2 pokoje 1-osobowe 4. Hotel / Aparatment (min 2 pokoje + oddzielna kuchnia) 5. Standard europejski klasyczny 6. Bezpłatne Wi-Fi 7. Parking ( samochód dostawczy do 3,5 tony) 8. Maksymalnie blisko centrum targowego Prośba o przedstawienie oferty: a. W przypadku hotelu : ceny netto i brutto za 2 pokoje za dobę / ceny łącznej netto i brutto za 2 pokoje x 7 dób b. W przypadku apartamentu: Ceny netto i brutto za dobę za apartament / ceny łącznej netto i brutto za 7 dób 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na etapie realizacji zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166738 Wed, 13 Feb 2019 16:31:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166738 <![CDATA[Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Realizacja 4 warsztatów w tym usługi noclegu i wyżywienia dla maksymalnie 16 uczestników + maksymalnie 6 asystentów (na 1 warsztat) . Uczestnicy to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Warsztaty będą realizowane w systemie 3 – dniowym (2 noclegi + 2 śniadania + 3 obiady + 2 kolacje dla maksymalnie 16 uczestników + maksymalnie 6 asystentów) w termie: od 22.02.2019 r. - 31.08.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166572 Wed, 13 Feb 2019 10:49:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166572 <![CDATA[Zapytania ofertowego nr KP/09/2019 na usługę wynajmu sali wraz z wyposażeniem i świadczenie usługi cateringowej oraz noclegowej podczas organizacji szkoleń w ramach Karpackiego Uniwersytetu Kształtowania Przestrzeni (województwo małopolskie)]]> Przedmiotem zamówienia jest: Wynajem Sali, usługa cateringowa oraz usługa noclegowa (jeśli dotyczy) podczas szkoleń dla grupy maksymalnie 20 osobowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166462 Tue, 12 Feb 2019 17:27:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166462 <![CDATA[37/EX/2019]]> Targi Beauty Middle East Dubaj w dniach 15-17.04.2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166425 Tue, 12 Feb 2019 15:23:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166425 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę udostępnienia pokoi hotelowych, sali konferencyjnej oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego trzydniowego szkolenia w terminie: 15-17.03.2019 oraz 5-7.04.2019 w Zakopanem]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi polegającej na zapewnieniu pokoi hotelowych, sali konferencyjnej oraz zapewnieniu wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w cyklach 3-dniowych realizowanych w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0046/16 „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia, ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia realizowane będą w terminach: 15-17.03.2019 oraz 5-7.04.2019r. w Zakopanem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166187 Tue, 12 Feb 2019 11:04:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166187 <![CDATA[Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Berlina (Niemcy) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - POWER/CSM/2019-01]]> Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 4 Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Berlina (Niemcy) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - POWER/CSM/2019-01 1. Szczegóły zamówienia: Termin: 21 lutego 2019 – 24 lutego 2019 Liczba osób: 2 Liczba noclegów na osobę: 3 Łączna liczba noclegów: 6 Terminy mogą ulec zmianie 2. Hotel o standardzie: hotel 2 lub 3 gwiazdki 3. Lokalizacja: Berlin, odległość od skrzyżowania ulic Hegelberger Str. i Mehringdamm preferowane do 0,2 km; 4. Rodzaj pokoju: 1 lub 2 – osobowy (1 pokój/osobę) ze śniadaniem, dostęp do Internetu bezprzewodowego (wifi) w pokojach • Termin składania ofert: do dnia 19.02.2019 r. do godziny 11:00 • Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą: Płatność na podstawie faktury • Przewidywany termin realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia do dnia 24.02.2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166226 Tue, 12 Feb 2019 08:29:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166226