Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 19 Dec 2018 06:05:35 +0100 <![CDATA[Świadczenie usługi hotelowej i gastronomicznej oraz wynajmu sal szkoleniowych w ramach projektu „Buduję, koduję, programuję” dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na świadczeniu usługi hotelowej i gastronomicznej oraz wynajmie sal szkoleniowych w ramach projektu „Buduję, koduję, programuję” dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całość usługi musi być zrealizowana w jednym miejscu oraz na terenie jednego ośrodka. Sale wykładowe, noclegowe oraz miejsce, w którym będą podawane posiłki muszą być zlokalizowane w tym samym obiekcie lub na terenie tego samego ośrodka. Ośrodek musi być zlokalizowany na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w jednym z powiatów: inowrocławskim, mogileńskim, żnińskim w odległości nie przekraczającej 2 km od przystanku publicznego środka transportu. Odległość maks. 2 km rozumiana jest jako odległość liczona według dostępnych dróg publicznych. Szkolenia mają zostać przeprowadzone w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 07.03.2020 r. roku. Realizacja usługi będzie odbywała się cyklicznie w 3 edycjach od dnia zawarcia umowy do dnia 7 marca 2020 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156358 Wed, 19 Dec 2018 00:40:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156358 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr IODP0000.272.5.2018.NATURA dotyczące świadczenia usług hotelarskich na terenie Wrocławia, polegających na zapewnieniu sal konferencyjnych oraz usługi cateringowej i noclegowej w ramach zadania nr 2 projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich na terenie Wrocławia, polegających na zapewnieniu wynajmu sal oraz usługi cateringowej i noclegowej dla maksymalnie 100 uczestników w trakcie dwudniowej konferencji inaugurującej projekt "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00) w ramach zadania nr 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156348 Tue, 18 Dec 2018 23:33:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156348 <![CDATA[Zakup usług noclegowych w trakcie trwanie podróży służbowej pracowników Medi-Sept Sp. z o.o. uczestniczących w targach „ARAB HEALTH 2019” na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich / Purchase of accommodation services during the business trip of employees of Medi-Sept Sp. z o.o. attending ARAB HEALTH 2019 Fair in United Arab Emirates]]> Opis zakresu objętego przedmiotem zapytania ofertowego:  rodzaj zakwaterowania: hotel min 4-gwiazdkowy  ocena usługi noclegowej wg. popularnej wyszukiwarki internetowej Booking.com wskazującej poziom zadowolenia klientów w skali min. 8,6  nocleg dla 1 osoby w dniach 25.01.2019r. – 31.01.2019r. (ilość noclegów 6 x 1 osoba) pokój jednoosobowy z dużym łóżkiem ( king size )  noclegi dla 2 osób w dniach 25.01.2019r. – 01.02.201r. (ilość noclegów 7 x 2 osoby) 2 x pokój jednoosobowy z dużym łóżkiem ( king size )  odległość od stacji metra do 8 min spacerem  lokalizacja w okolicy: AL BARSHA, AL BARSHA1, AL. SOFOUH, stacja metra DUBAI INTERNET CITY  zaoferowana cena noclegu winna być ceną końcową usługi noclegowej obejmującą wszelkie dodatkowe opłaty, w tym: podatki lokalne, koszty obsługi, podatek VAT ( za wyjątkiem opłaty turystycznej [ klimatycznej ] w wysokości ok. 10 AED ) Description of the services covered with the request for proposals: • Type of accommodation: minimum 4- star hotel • Accommodation services evaluation according to a popular Internet browser Booking.com, indicating consumer satisfaction at 8,6 level minimum • Accommodation for 1 person on 25.01.2019r. – 31.01.2019r. (number of nights 6 x 1 person) single room with large (king size) bed • Accommodation for 2 persons on 25.01.2019r. – 01.02.2019r. (number of nights 7 x 2 persons) 2 X single room with large (king size) bed • The price of offered accommodation should be the final price of the accommodation service including all additional fees such as local taxes, service costs, VAT (except for the tourist climate tax in the amount of about 10 AED) • Distance from the subway station – up to 8 minutes’ walk • Location in the area: AL BARSHA, AL BARSHA1, AL. SOFOUH, subway station DUBAI INTERNET CITY https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156197 Tue, 18 Dec 2018 12:53:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156197 <![CDATA[zapytanie ofertowe makroregion I - hotele]]> Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi organizacji szkoleń w liczbie maksymalnie 239 szkoleń, 3-dniowych, stacjonarnych (szkolenie dla 1 grupy: 20 godzin zegarowych, realizowane w następujące po sobie 3 dni kalendarzowe). W ramach usługi do zadań Wykonawcy należy zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz wyposażonej sali szkoleniowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku " zapytanie ofertowe makroregion I - hotele" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156144 Tue, 18 Dec 2018 11:03:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156144 <![CDATA[Zapytanie ofertowe makroregion II - hotele]]> Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi organizacji szkoleń w liczbie maksymalnie 253 szkoleń, 3-dniowych, stacjonarnych (szkolenie dla 1 grupy: 20 godzin zegarowych, realizowane w następujące po sobie 3 dni kalendarzowe). W ramach usługi do zadań Wykonawcy należy zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz wyposażonej sali szkoleniowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku " zapytanie ofertowe makroregion II - hotele" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156014 Tue, 18 Dec 2018 10:03:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156014 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr DO.2741.81.2018 ZAPEWNIENIE USŁUG HOTELARSKICH I RESTAURACYJNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY DWUDNIOWYCH SPOTKAŃ organizowanych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na potrzeby dwudniowych spotkań organizowanych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156084 Mon, 17 Dec 2018 20:16:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156084 <![CDATA[ZAPEWNIENIE NOCLEGÓW W TRAKCIE TARGÓW K - DUSSELDORF 2019]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zapewnienie noclegów w trakcie targów K_ Trade Fair for Plastics and Rubber, w Düsseldorfie (Niemcy), które odbędą się w dniach 16-23 października 2019 r. (adres terenów targowych: Messe Düsseldorf, Arena-Straße, 40474 Düsseldorf, Niemcy) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155891 Mon, 17 Dec 2018 12:24:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155891 <![CDATA[Wynajem sali w Drzewicy (26-340)]]> Wynajem sali na 1 kurs dla pielęgniarek na terenie Drzewicy (26-340) w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”. Liczba kursów: 1 (1 edycja kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept). Łączna liczba dni szkoleniowych, w tym dzień egzaminu: 4 Liczba uczestników podczas kursu: 10-20 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155881 Mon, 17 Dec 2018 10:03:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155881 <![CDATA[Wynajem sali w Łodzi]]> Wynajem sali na 1 kurs dla pielęgniarek na terenie Łodzi w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”. Liczba kursów: 1 (1 edycja kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept). Łączna liczba dni szkoleniowych, w tym dzień egzaminu: 4 Liczba uczestników podczas kursu: 15-25 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155879 Mon, 17 Dec 2018 09:56:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155879 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 01/12/2018: Transport i ubezpieczenia osób, usługi zakwaterowania oraz transportu i ubezpieczenia eksponatów w związku z udziałem w targach Play time New York,USA odbywających się w dniach 10-12 lutego 2019 roku]]> Transport i ubezpieczenia osób, usługi zakwaterowania oraz transportu i ubezpieczenia eksponatów w związku z udziałem w targach Play time New York,USA odbywających się w dniach 10-12 lutego 2019 roku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155833 Sun, 16 Dec 2018 23:50:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155833 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 02/12/2018: Transport i ubezpieczenia osób, usługi zakwaterowania oraz transportu i ubezpieczenia eksponatów w związku z udziałem w targach CPM ROSJA MOSKWA odbywających się w dniach 25-28 lutego 2019 roku]]> Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi dot. transportu i ubezpieczenia osób, usługi zakwaterowania oraz transportu i ubezpieczenia eksponatów w związku z udziałem w targach CPM ROSJA MOSKWA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155836 Sun, 16 Dec 2018 23:48:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155836 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 03/12/2018: Transport i ubezpieczenia osób, usługi zakwaterowania oraz transportu i ubezpieczenia eksponatów w związku z udziałem w targach Pitti Imagine Florence- Florencja Włochy odbywających się w dniach 17-19 stycznia 2019 roku]]> Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi dot. transportu i ubezpieczenia osób, usługi zakwaterowania oraz transportu i ubezpieczenia eksponatów w związku z udziałem w targach Pitti Imagine Florence https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155838 Sun, 16 Dec 2018 23:46:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155838 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 04/12/2018:Organizacja misji gospodarczej, USA, NEW YORK 15-16.02.2019r]]> Organizacja misji gospodarczej, USA NEW YORK Transport i ubezpieczenia osób, usługi zakwaterowania w dniach 14-17.02.2019r oraz organizacji misji w dniach 15-16.02.2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155842 Sun, 16 Dec 2018 23:38:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155842 <![CDATA[18/12/REG/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH]]> zgodnie z warunkami zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155812 Sat, 15 Dec 2018 23:52:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155812 <![CDATA[17/12/REG/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH]]> zgodnie z warunkami zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155811 Sat, 15 Dec 2018 23:44:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155811 <![CDATA[16/12/REG/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH]]> zgodnie z warunkami zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155810 Sat, 15 Dec 2018 23:31:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155810 <![CDATA[15/12/REG/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH]]> zgodnie z warunkami zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155809 Sat, 15 Dec 2018 23:20:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155809 <![CDATA[14 /12/REG/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH]]> zgodnie z warunkami zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155808 Sat, 15 Dec 2018 23:12:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155808