Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 21 Aug 2019 19:50:17 +0200 <![CDATA[Wizyta studyjna/wydarzenie: promocja dobrych praktyk]]> Wyjazd studyjny dla Lokalnych Liderów do Osada Karbówko. Wyjazd dwudniowy: preferowany termin 07-08 październik 2019 roku. • Ilość osób: 37 I dzień • Wizyta w wiosce tematycznej w miejscowości Macikowo jako przykład tworzenia i prowadzenia dobrych praktyk, animowanie społeczności – pobyt 4 godziny - zwiedzanie z przewodnikiem - 4 godz. - zajęcia tematyczne + przerwa kawowa (kawa, herbata, ciasto) - po zajęciach - obiad (zupa i drugie danie - mięso, ziemniaki, surówka, woda/sok) • Wizyta w miejscowości Elgiszewo „Osada Karbówko” – jako przykład prowadzenia własnego biznesu - zwiedzanie obiektu z przewodnikiem - 4 godziny - kolacja (zupa, dania grillowane po 3 sztuki mięsa na osobę, bigos, dania zimne deski mięs, serów itp. dodatki, napoje – kawa, herbata, soki, napoje gazowane 0,5 l/ osoba, woda mineralna 0,5 l/osoba, ciasta- kawałek/osoba) - nocleg ze śniadaniem ( zakwaterowanie w chatach- segmentach 5 osobowych) II dzień • Wizyta Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu jako przykład animacji dla rodzin, dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu, prowadzenia biznesu w godz. 12-15 - zwiedzanie centrum 3 godz. - przerwa kawowa (kawa, herbata, ciasto) • Zwiedzanie Starego Miasta w Toruniu - w trakcie zwiedzania obiad (zupa i drugie danie - mięso, ziemniaki, surówka, woda/sok) Koszt obejmuje (2 dni): • Transport: z Chocenia i powrót do Chocenia, transport do miejsc wizyt • Ubezpieczenie • Koszt biletów wstępu do obiektów • Materiały szkoleniowe np.: notatnik, długopis, teczka • Prosimy o podanie kosztu jednej osoby netto - brutto i łączny koszt netto - brutto wyjazdu. • Prosimy o załączenie programu wyjazdu studyjnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202058 Wed, 21 Aug 2019 17:02:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202058 <![CDATA[Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia dla przedstawicieli jednostek i służb zarządzania kryzysowego w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”]]> 1. Celem zamówienia jest usługa hotelowo – gastronomicznej w ramach realizacji działań związanych ze współpracą transgraniczną jednostek pożarniczych, służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego – gmin przygranicznych Województwa Libereckiego, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jeleniej Góry – przy realizacji projektu pn.: Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) usługę zakwaterowania (wraz ze śniadaniem) w terminie od dnia 10 do 12 września 2019 r. (dwie noce) dla 15 osób z Republiki Czeskiej; 2) obsługę przerw kawowych w TCZK (po jednej każdego dnia – tj. w dniach: 10 i 11 września 2019 r.) dla 30 osób, uczestników szkolenia; 3) wyżywienie w formie obiadu zasiadanego dla 30 osób – uczestników szkolenia, w dniach 10, 11 i 12 września 2019 r.; 4) wyżywienie w formie kolacji integracyjnej dla 30 osób – uczestników szkolenia, w dniach 10 i 11 września 2019 r. 3. Zamawiający przewiduje, że każdego dnia w szkoleniu uczestniczyć będzie 30 osób objętych niniejszym zamówieniem (15 osób – przedstawicieli Republiki Czeskiej, 15 osób – przedstawicieli Polski). 4. Wykonawca zapewni w ramach oferowanej ceny brutto, transport uczestników szkolenia obejmujący minimum pięć kursów w obie strony wg pkt I Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – warunek wymagany, gdy obiekt hotelowy będzie znajdował się w odległości większej niż 1.500 m od siedziby TCZK, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra – odległość mierzona będzie przy pomocy aplikacji https://www.google.com/maps. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego (OPZ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22543 Wed, 21 Aug 2019 16:11:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22543 <![CDATA[Zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych i transportu podczas szkolenia dla maksymalnie 102 osób, wskazanych przez Zamawiającego (zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”).]]> Zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych i transportu podczas szkolenia dla maksymalnie 102 osób, wskazanych przez Zamawiającego (zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201878 Wed, 21 Aug 2019 10:09:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201878 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 8/AS/2019/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne, zapewnienie sal szkoleniowych na szkolenia w dniach 8-9 i 22-23 października 2019 r. w Lublinie]]> Przedmiotem zamówienia są usługi noclegowe, gastronomiczne (kolacja, obiad, całodniowy serwis kawowy), zapewnienie sal szkoleniowych dla 30 uczestników i dwóch trenerów (podzielonych na dwie grupy) w trakcie szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu "Akademia steetworkingu". Szkolenia będą realizowane w dwóch dwudniowych zjazdach w dniach 8-9 i 22-23 października 2019 r. w Lublinie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200888 Tue, 20 Aug 2019 13:01:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200888 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/AD/ZK na świadczenie kompleksowej usługi hotelowej – nocleg wraz ze śniadaniem dla uczestników Inauguracji w ramach projektu „Akademia Demokracji".]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie kompleksowej usługi hotelowej obejmującej nocleg (25/26.10.2019r.) ze śniadaniem dla uczestników Inauguracji (230 osób) w ramach projektu „Akademia Demokracji”. Usługa odbywa się na potrzeby realizacji projektu pt. „Akademia Demokracji” POWR.03.01.00-00-T161/18-00, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201648 Tue, 20 Aug 2019 11:03:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201648 <![CDATA[Rezerwacja pokoi hotelowych dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestniczących w MT POL-ECO SYSTEM]]> Rezerwacja pokoi hotelowych w następującym układzie: 20 pokoi jednoosobowych w terminie od 7 do 10 października 2019 r. 10 pokoi dwuosobowych w terminie od 7 do 10 października 2019 r. 17 pokoi jednoosobowych w terminie od 8 do 10 października 2019 r. 16 pokoi dwuosobowych w terminie od 8 do 10 października 2019 r. 5 pokoi jednoosobowych w terminie od 8 do 11 października 2019 r. Hotel nie może znajdować się dalej niż 7 km od wejścia głównego na teren Międzynarodowych Tarów Poznańskich, tj. od ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań. Hotel o standardzie minimum 4 gwiazdkowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201634 Tue, 20 Aug 2019 10:20:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201634 <![CDATA[Zorganizowanie noclegów dla 3 osób w pokojach jednoosobowych ze śniadaniem, w hotelu o standardzie min. 4 ****, oddalonych max. 8 km od miejsca: ,,IMPACT EXHIBITION & CONVENTION CENTER BANGKOK, THAILAND]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie noclegów dla 3 osób w pokojach jednoosobowych ze śniadaniem, w hotelu o standardzie min. 4 ****, oddalonych max. 8 km od miejsca: ,,IMPACT EXHIBITION & CONVENTION CENTER BANGKOK, THAILAND - 2 pokoje w terminie 17-21.09.2019r. - 1 pokój w terminie 17-22.09.2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201618 Tue, 20 Aug 2019 09:42:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201618 <![CDATA[Zapytanie numer 02/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi hotelarsko – gastronomiczne w związku z organizacją szkoleń dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w ramach projektu „Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych w związku z organizacją szkoleń dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w każdym z 16 województw Polski. Wykonawca w ramach świadczenia ww. usługi zobowiązany będzie do zapewnienia: - zakwaterowania uczestników szkolenia i trenerów, - zapewnienia pełnego wyżywania uczestników szkolenia i trenerów, - zapewnienia serwisu kawowego podczas szkoleń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201565 Mon, 19 Aug 2019 21:07:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201565 <![CDATA[Zamówienie na sukcesywne świadczenie usług hotelarskich (nocleg ze śniadaniem) w Poznaniu dla uczestników projektu nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. „Profesjonalny mediator gospodarczy – studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM”]]> Przedmiotem zamówienia jest cykliczne świadczenie usługi hotelarskiej obejmującej nocleg w pokoju jednoosobowym wraz ze śniadaniem dla uczestników drugiej edycji Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy realizowanych w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. „Profesjonalny mediator gospodarczy – studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201560 Mon, 19 Aug 2019 19:31:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201560 <![CDATA[Otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie kompleksowej usługi dotyczącej zorganizowania wyjazdowych warsztatów integracyjnych uczestników projektu „Bo jednak z rodziną”]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdowych warsztatów integracyjnych zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu „Bo jednak z rodziną” polegająca na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 dniowych (w tym 5 noclegów) warsztatów wyjazdowych integracyjnych dla osób niepełnosprawnych - Amazonek – 42 osób w tym - 35 osób niepełnosprawnych – Amazonek tj. 35 kobiet wraz z 7 opiekunami - uczestników projektu pn. „Bo jednak z rodziną”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201282 Fri, 16 Aug 2019 14:43:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201282 <![CDATA[Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Kopenhagi (Dania) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) POWER/CSM/2019-11]]> Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Kopenhagi (Dania) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA: Termin: 15 września 2019 – 19 września 2019 Liczba osób: 1 Liczba noclegów na osobę: 4 Łączna liczba noclegów: 4 Terminy mogą ulec zmianie. Hotel o standardzie: hotel 2 lub 3 gwiazdki (nie wyższy, chyba że cena podana w ofercie będzie niższa niż w przypadku hoteli 3-gwiazdkowych), Lokalizacja: Kopenhaga, okolicach UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Kopenhaga preferowane do 2 km; Rodzaj pokoju: 1 lub 2 – osobowy (1 pokój/osobę) ze śniadaniem, dostęp do Internetu bezprzewodowego (wifi) w pokojach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201237 Fri, 16 Aug 2019 09:34:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201237 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 7-1/AS/2019 na usługi noclegowe, gastronomiczne i wynajem sal w dniach 10-11 i 24-25 września 2019 r. w Szczecinie]]> Przedmiotem zamówienia są usługi noclegowe (ze śniadaniem i kolacją), gastronomiczne (kolacja, obiad, całodniowy serwis kawowy) i zapewnienie sal szkoleniowych dla koło 30 osób i dwóch trenerów w trakcie dwóch szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu "Akademia streetworkingu". Szkolenia będą realizowane w dwóch dwudniowych zjazdach w dniach 10-11 i 24-25 września 2019 r. w Szczecinie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201166 Wed, 14 Aug 2019 23:46:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201166 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu kompleksową obsługę Zamawiającego na zbliżających się międzynarodowych targach branżowych w charakterze wystawcy, podczas których będzie promował swoje produkty oraz Markę Polskiej Gospodarki na wybranych rynkach eksportowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201179 Wed, 14 Aug 2019 20:31:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201179 <![CDATA[Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi cateringowej dla uczestników III edycji Studium Asystenta Środowiskowego]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej oraz usługa cateringowa w formie przerwy kawowej, podczas trwania III edycji Studium Asystenta Środowiskowego (zwanym dalej Studium) 2. Warunki dot. wynajmu sali: Sala powinna znajdować się na terenie Miasta Gdańsk, w dobrze skomunikowanym miejscu, zapewniającym możliwość dojazdu komunikacją miejską. 3. Grupę szkoleniową będą tworzyli uczestnicy Studium przygotowujący się do pełnienia zawodowej roli asystentów środowiskowych zgodnie z projektem „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”. 4.Grupa będzie liczyła do 40 osób. 5. Miejsce realizacji zamówienia: Gdańsk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201171 Wed, 14 Aug 2019 18:16:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201171 <![CDATA[Toruńska Agenda Kulturalna w związku z organizacją 5. edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych w Toruniu, która odbędzie się w dniach 30.06.2019 r. – 30.09.2019 r. składa zapytanie ofertowe na usługę hotelową]]> Toruńska Agenda Kulturalna w związku z organizacją 5. edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych w Toruniu, która odbędzie się w dniach 30.06.2019 r. – 30.09.2019 r. składa zapytanie ofertowe na usługę hotelową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22380 Wed, 14 Aug 2019 13:44:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22380 <![CDATA[Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Usługę hotelarską" 44/Z/19]]> 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa hotelarska obejmująca noclegi w miejscu noclegowym o standardzie hotelu 3* wraz ze śniadaniem i kolacją dla uczestników kursów zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. 2. Usługa obejmuje 432 noclegi w pokojach jednoosobowych ze śniadaniami i kolacjami. Grupa szkoleniowa liczyć będzie średnio 6 osób. W ramach jednego szkolenia Zamawiający wymagać będzie dwóch następujących po sobie noclegów dla każdego z uczestników. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o kolejnym terminie kursu z 7-dniowym wyprzedzeniem. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby kursów oraz zmiany liczby uczestników. W związku z powyższym faktyczna ilość zakwaterowań może ulec zmianie. O ostatecznej liczbie uczestników na danym kursie Wykonawca zostanie poinformowany z min. 3-dniowym wyprzedzeniem. 4. Zamawiający wymaga śniadań serwowanych w formie szwedzkiego bufetu w restauracji hotelowej według standardowej oferty hotelowej. 5. Świadczenie usługi rozpoczyna się kolacją w dniu zameldowania uczestnika kursu. Zamawiający wymaga kolacji obejmującej: • Pierwsze danie (np. zupa – min. 200 ml/os), • Drugie danie (porcje dostosowane do potrzeb osób dorosłych: gramatura min. 100 gr) • Napoje – min 200 ml/os. Kolacja będzie świadczona z uwzględnieniem potrzeb uczestników szkoleń w zakresie stosowanych diet i alergii pokarmowych. Kolacja będzie serwowana do godz. 21.00. W przypadku gdy w kursie uczestniczyć będą osoby pozostające na diecie wegańskiej, wegetariańskiej lub innej równoważnej diecie lub cierpiące na alergie pokarmowe Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i odpowiedniego oznaczenia gorącego posiłku odpowiadającego potrzebom tych osób. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ww. uczestnikach co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym przepisami sanitarnymi i bhp, w tym utrzymania odpowiednich wymogów sanitarnych w miejscu przygotowywania potraw. Wszystkie osoby uczestniczące w przygotowywaniu potraw winny posiadać aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. 3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: odległość od budynku Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Spółka z o. o. w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 10c maksymalnie 10 km. 4. KODY CPV: 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tj. na poszczególne pozycje Zadania nr 1. 6. Wykluczamy możliwość składania ofert wariantowych. 7. Wykonawcy mogą składać ofertę wspólnie. 8. Wykonawca wskaże w ofercie zakres prac wykonywanych przez podwykonawców. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców. 10. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Projektu pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych. 11. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z ww. Programu które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Szczegóły w załączeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200929 Wed, 14 Aug 2019 11:19:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200929 <![CDATA[ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ DO SZWAJCARII DLA 10 OSÓB W DNIACH 16-19.09.2019 R. W RAMACH PROJEKTU POMOCY TECHNICZNEJ POIIŚ NA LATA 2014-2020]]> Przedmiot zamówienia obejmuje organizację wizyty studyjnej do Szwajcarii dla 10 osób w dniach 16-19.09.2019 r. w ramach projektu Pomocy Technicznej „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200877 Wed, 14 Aug 2019 10:53:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200877 <![CDATA[Zakup usług związanych z zakwaterowaniem podczas targów PROFESSIONAL BEAUTY JOHANNESBURG 2019.]]> 1) Przedmiotem jest zakup zakwaterowania dla 4 osób podczas targów PROFESSIONAL BEAUTY JOHANNESBURG 2019. 2) 4 pokoje jednoosobowe 3) Zakwaterowanie w dniach: 29.09– 4.09.2019 4) Hotel powinien znajdować się w obrębie 5 km od terenów targowych. 5) Hotel powinien spełniać standardy 4* https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200852 Wed, 14 Aug 2019 07:12:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200852 <![CDATA[Świadczenie hotelarskiej usługi noclegowej na potrzeby wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”.]]> Przedmiotem zamówienia jest hotelarska usługa noclegowa na potrzeby wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Przedsiębiorcza Małopolska; Działanie 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki; Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski; nr projektu RPMP.03.03.01-12-0592/18, dalej także jako Projekt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200809 Tue, 13 Aug 2019 17:49:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200809 <![CDATA[Świadczenie usługi udostępnienia sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów" w Kazimierzu Dolnym]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi polegającej na zapewnieniu pokoi hotelowych, sal szkoleniowych oraz wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w Kazimierzu Dolnymw cyklu 2-dniowym realizowanych z zakresu „Innowacyjne techniki fizjoterapeutyczne w geriatrii. Psychogeriatria w ramach projektu systemowego nr POWR.05.04.00-00-0099/16-00 „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200529 Mon, 12 Aug 2019 15:26:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200529 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację ośmiu 2,5 dniowych szkoleń w Tarnowie]]> Przedmiotem oferty jest: umożliwienie przeprowadzenia ośmiu 2,5-dniowych szkoleń we wskazanym czasie co oznacza, że dla każdego szkolenia w określonym terminie jest udostępniona sala szkoleniowa dla 21 osób (22 godz. zegarowe/ 25 godz. dydaktycznych), są zapewnione: 4 przerwy kawowe, 3 obiady i 2 kolacje dla 21 osób oraz 2 noclegi dla 21 osób w okresie: : 24-26.09.19r.; 21-23.10.19r.; 24-26.10.19r; 28-30.10.19r; 13-15.11.19r; 19-21.11.19r; 09-11.12.19br; 12-14.12.19r. w Tarnowie w woj. małopolskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199846 Thu, 08 Aug 2019 13:05:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199846 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację ośmiu 2,5 dniowych szkoleń w Kazimierzu Dolnym]]> Przedmiotem oferty jest: umożliwienie przeprowadzenia ośmiu 2,5-dniowych szkoleń we wskazanym czasie co oznacza, że dla każdego szkolenia w określonym terminie jest udostępniona sala szkoleniowa dla 21 osób (22 godz. zegarowe/ 25 godz. dydaktycznych), są zapewnione: 4 przerwy kawowe, 3 obiady i 2 kolacje dla 21 osób oraz 2 noclegi dla 21 osób w okresie: 24-26.09.19r.; 21-23.10.19r.; 24-26.10.19r; 28-30.10.19r; 13-15.11.19r; 19-21.11.19r; 09-11.12.19br; 12-14.12.19r. w Kazimierzu Dolnym w woj. lubelskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199880 Thu, 08 Aug 2019 12:37:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199880