Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 21 Aug 2019 21:05:01 +0200 <![CDATA[„Oferta w postępowaniu na stanowisko OPIEKUN SĄSIEDZKIEJ GRUPY SAMOPOMOCY w ramach projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”]]> Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie w ramach projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie” nr RPLU.11.02.00-06-0002/18 planuje organizację usługi, tj. AKTYWIZACJI ŻYCIOWEJ (zajęcia grupowe) dla min. 80 osób. W związku z czym poszukujemy Opiekuna sąsiedzkiej grupy samopomocy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202065 Wed, 21 Aug 2019 19:20:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202065 <![CDATA[Szkolenia dla kadr organizacji – prowadzenie zajęć]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych wprowadzających nowe rozwiązanie „ Pomagać efektywniej- Lokalny system reintegracji społecznej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202068 Wed, 21 Aug 2019 19:09:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202068 <![CDATA[wykonawców – lektorów prowadzących konsultacje językowych z uczestnikami zajęć online]]> Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konsultacji językowych (język angielski, niemiecki i francuski) obejmujących obsługę platformę on-line, prowadzenie dyżurów i rozmów z uczestnikami zajęć online dla Uczestników/-czek Projektu „Certyfikat dla Ciebie” nr WNDRPSL.11.03.00-24-03G7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202067 Wed, 21 Aug 2019 19:03:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202067 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - szkolenie]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w mieście Hrubieszów szkolenia zawodowego „Przedstawiciel handlowy” wraz z egzaminem zewnętrznym dla jednej grupy Uczestników Projektu (maksymalnie 10 osób) w okresie wrzesień 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202061 Wed, 21 Aug 2019 17:19:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202061 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/08/LSR/2019 z dnia 21.08.2019 r.]]> Skrócony opis zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 02/08/LSR/2019 z dnia 21.08.2019 r. stanowiącym załącznik do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202042 Wed, 21 Aug 2019 15:55:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202042 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na na wybór trenerów do przeprowadzenia 6 szkoleń w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór czterech trenerów do przeprowadzenia 6 szkoleń w ramach SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202037 Wed, 21 Aug 2019 15:51:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202037 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 01/08/2019/0097 Gmina Miasta Tychy]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202044 Wed, 21 Aug 2019 15:46:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202044 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wybór doradcy zawodowego w projekcie 'Krok w przyszłość']]> Fundacja Rozwoju w ramach realizacji projektu ,,Krok w Przyszłość” RPLU.11.01.00-06-0203/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów w ramach zadania o nazwie Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR), zajęcia indywidualne, dla 1 grupy maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP). Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów w ramach zadania IŚR realizowane będą na terenie województwa lubelskiego, w miejscowości Chełm. Wsparcie dla UP realizowane będzie w terminie sierpień-wrzesień 2019 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202035 Wed, 21 Aug 2019 15:31:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202035 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 05/08/2019/0108 Gmina Miejska Bolesławiec]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202028 Wed, 21 Aug 2019 15:18:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202028 <![CDATA[USŁUGA SZKOLENIOWA]]> Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia na Rynek Rosyjski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202022 Wed, 21 Aug 2019 15:07:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202022 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 04/08/2019/0108 Gmina Ząbkowice Śląskie]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202012 Wed, 21 Aug 2019 14:47:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202012 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/ZMW/LUB/2019 na wybór wykonawcy szkolenia 'Sprzedawca z ECDL']]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja kursu zawodowego – „ Sprzedawca z ECDL” dla 12 Uczestników Projektu 'Krok w przyszłość' w miejscowości Chełm. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202008 Wed, 21 Aug 2019 14:42:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202008 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 03/08/2019/0108 Gmina Wąsosz]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202005 Wed, 21 Aug 2019 14:40:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202005 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/08/2019/0108]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201999 Wed, 21 Aug 2019 14:33:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201999 <![CDATA[Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i prowadzeniu zajęć na kierunku Informatyka I stopnia w języku angielskim]]> Przedmiotem postępowania jest przygotowanie i prowadzenie zajęć na kierunku Informatyka I stopnia w języku angielskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201996 Wed, 21 Aug 2019 14:32:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201996 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZMW/LUB/2019 na wyłonienie wykonawcy szkolenia pn. Cukiernik]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu pn: „Cukiernik” przygotowującego do pracy w zawodzie Cukiernika, zorganizowanie wstępnych badań lekarskich dla UP przed szkoleniem oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje z zakresu odbytego szkolenia. Kurs zakończyć się musi egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu. Instytucja szkoleniowa zobligowana jest przeprowadzić proces walidacji (w tym certyfikacji) w sposób rozdzielający te dwie funkcje (przeprowadzane przez dwie niezależne instytucje) dla 12 Uczestników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201994 Wed, 21 Aug 2019 14:25:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201994 <![CDATA[Oferta na usługę: Psycholog w ramach projektu „Reaktywacja Warmii i Mazur"]]> wybór Psychologa dla uczestników w ramach projektu pn. „Reaktywacja Warmii i Mazur” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201989 Wed, 21 Aug 2019 14:19:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201989 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/08/2019/0108 Gmina Mirsk]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201987 Wed, 21 Aug 2019 14:18:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201987 <![CDATA[Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych w projekcie „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” - WJK-BŻ/1.2/2019.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych (szkoleń oraz szkoleń wraz z egzaminami certyfikacyjnymi 1) umożliwiających uczniom uzyskiwanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych - szczegółowo opisanych w pkt. 1.1 - 1.5 niniejszego zapytania 1 Zewnętrzny egzamin certyfikacyjny - to proces walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji/kwalifikacji zawodowych - przeprowadzony zgodnie z zasadami i wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju w odniesieniu do sposobów uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w tzw. „liście sprawdzającej” czy dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dotyczących uzyskiwania kwalifikacji, zgodnie z informacjami przedstawionymi szczegółowo w opracowaniu Ministerstwa Rozwoju w dokumencie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf 1 Za proces walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji/kwalifikacji zawodowych spełniający w/w wymagania Zamawiający uznaje proces uzyskiwania kwalifikacji w metodologii, standardach realizacji procesu kształcenia i efekcie końcowym (egzamin, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Polskimi Ramami Kwalifikacji) spełniający łącznie co najmniej następujące cechy: 1) ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się; 2) proces walidacji sprawdzający, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte; walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja prowadzona jest w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację); 3) proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji; certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte; certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji powinien być rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku, sektorze lub branży; 4) instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych. Oferent składając ofertę winien wskazać w ofercie Zamawiającemu nazwę oferowanego standardu szkoleń i/lub walidacji i certyfikacji oraz oświadczyć, że oferowany standard jest zgodny z ww. wymaganiami. Propozycje rozwiązań niespełniających w/w wymagań dotyczących zgodności z w/w wymaganiami - zostaną odrzucone, jako niezgodne z treścią zapytania. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części, szczegółowo opisanych w pkt. 1.1 - 1.5 niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201976 Wed, 21 Aug 2019 14:09:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201976 <![CDATA[Zapytanie ofertowe doradztwo specjalistyczne]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja 155 godzin doradztwa specjalistycznego prawnego na terenie województwa lubelskiego (subregion puławski, powiaty: puławski, rycki, opolski, kraśnicki, janowski, biłgorajski), w okresie wrzesień 2019 r. - styczeń 2020 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201977 Wed, 21 Aug 2019 14:08:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201977 <![CDATA[„Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Fryzjer” do Centrum Kształcenia w Siedlcach”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wykładowcy/instruktora na kursach „Fryzjer” dla uczestników projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych”. Uczestnikami projektu są osoby dorosłe, zamieszkujące, pracujące bądź uczące się na terenie województwa mazowieckiego chcące z własnej inicjatywy podnieść kwalifikacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201980 Wed, 21 Aug 2019 14:07:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201980 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe - AU.28 Realizacja projektów multimedialnych DPF52-07]]> W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kwalifikacje” RPLD.11.03.01-10-0059/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Priorytetu 11 Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania 11.03 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.03.01 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zamawiający – TEB Edukacja Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego AU.28 – Realizacja projektów multimedialnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22534 Wed, 21 Aug 2019 13:36:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22534 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/VP/ZK OFERTA NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE ZARZĄDCZE KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja studiów podyplomowych podnoszących kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z zakresu: 1. Psychologia zarządzania personelem. 2. Zarządzanie projektami z GFKM (lub inny równoważny). 3. Marketing internetowy. 4. Prawo egzekucyjne i windykacja należności. 5. Zarządzania projektami (Project management). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201944 Wed, 21 Aug 2019 13:24:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201944 <![CDATA[Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla 40 Uczestników/czek projektu „Ku godnemu zatrudnieniu” (RPOP.07.02.00-16-0001/18)]]> Przeprowadzenia dla 40 Uczestników/czek Projektu szkoleń o wskazanym w IPD zakresie tematycznym. Uzyskanie kwalifikacji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia-w formie egzaminu i wydania na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu uznanych certyfikatów w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Projekt zakłada mechanizmy gwarantujące wysoką ich jakość. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Więcej w załączniku "Opis przedmiotu zamówienia" pkt III. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201368 Wed, 21 Aug 2019 12:56:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201368 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia Treningu kompetencji i umiejętności cyfrowych dla maksymalnie 46 UP]]> Firma NS Konsulting Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu Aktywnym Być Czas II Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-9623/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Treningu kompetencji i umiejętności cyfrowych (wartość całego projektu: 1 343 969,18 zł) dla maksymalnie 46 Uczestników/czek Projektu na terenie województwa mazowieckiego w miejscowości Brańszczyk (12 UP), Sierpc (22 UP) , Ostrów Mazowiecka (12 UP). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201930 Wed, 21 Aug 2019 12:38:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201930 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/SZDC/2019 w przedmiocie realizacji szkolenia kwalifikacyjnego w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie”]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu barmańskiego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe (egzamin Stowarzyszenia Polskich Barmanów lub analogiczny realizowany przez uznaną instytucję certyfikującą). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201925 Wed, 21 Aug 2019 12:18:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201925 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M08ZO01.PAZ dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Operator koparko-ładowarki - klasa III” w ramach projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.02.00-12-0123/18-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Operator koparko-ładowarki - klasa III” z egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie dla 1 osoby. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 19M08ZO01.PAZ". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201907 Wed, 21 Aug 2019 12:12:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201907 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: 1) Florystyka – 100 godzin dla 9 uczestników (1 grupa), 2) Ogrodnictwo i zielarstwo – 100 godzin dla 7 uczestników (1 grupa), 3) Opiekun osób starszych – 100 godzina dla 4 uczestników (1 grupa), w ramach Projektu „Czas dobrych zmian” nr RPWP.07.01.02-30-0027/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym 70K/30M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego, biernych zawodowo, w tym 10 os. (6K/4M) o niepełnosprawności w stopniu znacznym, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną; 20 os. (15K/5M) spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201909 Wed, 21 Aug 2019 11:33:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201909 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - Pracownik administracyjno-biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowcami wtórnymi i modułem e-citizen]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno-biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowcami wtórnymi i modułem e-citizen” na terenie województwa lubelskiego (powiat Zamość) dla 10 Uczestników/Uczestniczek Projektu (jedna grupa szkoleniowa 120 h, 1 h = 45 min.) w planowanym terminie wrzesień 2019 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201901 Wed, 21 Aug 2019 11:01:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201901 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/6.2/2019 W RAMACH PROJEKTU "W KIERUNKU AKTYWNOŚCI" RPWP.06.02.00-30-0044/17 NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ/KURSÓW ZAWODOWYCH]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego w tematyce: Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i księgowości dla minimum 4 uczestników projektu „W kierunku aktywności” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201897 Wed, 21 Aug 2019 10:53:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201897 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu nr RPMP.08.02.00-12-0128/18 pn. „Nowa Praca – Nowe Możliwości"]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu nr RPMP.08.02.00-12-0128/18 pn. „Nowa Praca – Nowe Możliwości” z zakresu: - PRACOWNIK GOSPODARCZY - dla 3 osób. - KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII - dla 4 osób. Liczba godzin szkolenia 100 h. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201893 Wed, 21 Aug 2019 10:44:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201893 <![CDATA[Szkolenia dla 30 uczestników projektu]]> W ramach zamówienia zrealizowane zostaną szkolenia z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I. MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO - dla 10 osób (1 grupa), min. 150 godzin szkoleniowych, z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji, miejsce realizacji: powiat gdyński. CZĘŚĆ II. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z ELEMENTAMI KADR I OBSŁUGI KOMPUTERA ECDL BASE - dla 10 osób (1 grupa), min. 150 godzin szkoleniowych, z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji, miejsce realizacji: powiat wejherowski. CZĘŚĆ III. SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ - dla 10 osób (1 grupa), min. 150 godzin szkoleniowych, z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji, miejsce realizacji: powiat słupski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201891 Wed, 21 Aug 2019 10:42:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201891 <![CDATA[Przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych w Gdyni - Etap III/2019]]> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201862 Wed, 21 Aug 2019 09:00:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201862 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Pracownik biurowy z elementami HR oraz kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla 14 Uczestników/czek Projektu – 120 godzin]]> Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym: „Pracownik biurowy z elementami HR oraz kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla 14 Uczestników/czek Projektu – 120 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201858 Wed, 21 Aug 2019 08:41:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201858 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu” oraz przeprowadzenie weryfikacji i walidacji efektów kształcenia w w/w zakresie dla 1 Uczestnika projektu „ZAWODOWY IMPULS” nr RPDS.08.02.00-02-0069/18. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Uczestnikami projektu są osoby po 30 roku życia zamieszkałe w województwie dolnośląskim pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależące do co najmniej jednej z poniższych grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia i/lub osoby długotrwale bezrobotne. Projekt realizowany jest w okresie 1.05.2019 r. – 30.06.2020 r. Szkolenie będące przedmiotem zamówienia wynika ze zdiagnozowanych w ramach Indywidualnego Planu Działania potrzeb szkoleniowych uczestników oraz zapotrzebowania na pracowników i kwalifikacje wśród dolnośląskich pracodawców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201846 Wed, 21 Aug 2019 00:30:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201846 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Pracownik obsługi biurowej” oraz przeprowadzenie weryfikacji i walidacji efektów kształcenia w w/w zakresie dla 3 Uczestników projektu „ZAWODOWY IMPULS nr RPDS.08.02.00-02-0069/18. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Uczestnikami projektu są osoby po 30 roku życia zamieszkałe w województwie dolnośląskim pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależące do co najmniej jednej z poniższych grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia i/lub osoby długotrwale bezrobotne. Projekt realizowany jest w okresie 1.05.2019 r. – 30.06.2020 r. Szkolenie będące przedmiotem zamówienia wynika ze zdiagnozowanych w ramach Indywidualnego Planu Działania potrzeb szkoleniowych uczestników oraz zapotrzebowania na pracowników i kwalifikacje wśród dolnośląskich pracodawców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201844 Wed, 21 Aug 2019 00:18:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201844 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/CHBA/2019 w przedmiocie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych kwalifikacyjnych]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: organizację i przeprowadzenie dla uczestników Projektu „Chcemy być aktywni” szkoleń zawodowych kwalifikacyjnych prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Dobór szkoleń został dokonany w trakcie spotkań z doradcą zawodowym, w oparciu o przeprowadzoną przez niego pogłębioną diagnozę obejmującą potrzeby i możliwości Uczestników projektu, w tym umiejętności, predyspozycje, zainteresowania i możliwość podjęcia pracy w danym zawodzie/na danym stanowisku oraz zapotrzebowania na kwalifikacje na regionalnym rynku pracy (indywidualnie wg potrzeb uczestników) oraz na podstawie opracowanego dla każdego Uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania Społeczno- Zawodowego (IPDSZ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201842 Tue, 20 Aug 2019 23:52:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201842 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Pracownik gospodarczy” oraz przeprowadzenie weryfikacji i walidacji efektów kształcenia w w/w zakresie dla 3 Uczestników projektu „ZAWODOWY IMPULS nr RPDS.08.02.00-02-0069/18. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Uczestnikami projektu są osoby po 30 roku życia zamieszkałe w województwie dolnośląskim pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależące do co najmniej jednej z poniższych grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia i/lub osoby długotrwale bezrobotne. Projekt realizowany jest w okresie 1.05.2019 r. – 30.06.2020 r. Szkolenie będące przedmiotem zamówienia wynika ze zdiagnozowanych w ramach Indywidualnego Planu Działania potrzeb szkoleniowych uczestników oraz zapotrzebowania na pracowników i kwalifikacje wśród dolnośląskich pracodawców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201841 Tue, 20 Aug 2019 23:49:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201841 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Pomoc kuchenna” oraz przeprowadzenie weryfikacji i walidacji efektów kształcenia w w/w zakresie dla 5 Uczestników projektu „ZAWODOWY IMPULS nr RPDS.08.02.00-02-0069/18. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Uczestnikami projektu są osoby po 30 roku życia zamieszkałe w województwie dolnośląskim pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależące do co najmniej jednej z poniższych grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia i/lub osoby długotrwale bezrobotne. Projekt realizowany jest w okresie 1.05.2019 r. – 30.06.2020 r. Szkolenie będące przedmiotem zamówienia wynika ze zdiagnozowanych w ramach Indywidualnego Planu Działania potrzeb szkoleniowych uczestników oraz zapotrzebowania na pracowników i kwalifikacje wśród dolnośląskich pracodawców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201839 Tue, 20 Aug 2019 23:44:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201839 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/CHBA/2019 w przedmiocie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych kompetencyjnych]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: organizację i przeprowadzenie dla uczestników Projektu „Chcemy być aktywni” szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kompetencji. Dobór szkoleń został dokonany w trakcie spotkań z doradcą zawodowym, w oparciu o przeprowadzoną przez niego pogłębioną diagnozę obejmującą potrzeby i możliwości Uczestników projektu, w tym umiejętności, predyspozycje, zainteresowania i możliwość podjęcia pracy w danym zawodzie/na danym stanowisku oraz analizy sytuacji na regionalnym/lokalnych rynkach pracy (indywidualnie wg potrzeb uczestników) oraz na podstawie opracowanego dla każdego Uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania Społeczno-Zawodowego (IPDSZ) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201838 Tue, 20 Aug 2019 23:38:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201838 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 18/AZ30+/2019 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „AKTYWIZACJA ZAWODOWA NA 30+”]]> W imieniu Zamawiającego - Focus Training. Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości Królewicz Marzanna, z siedzibą w Sulnowie przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Świecie, zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „AKTYWIZACJA ZAWODOWA NA 30+” (RPPM.05.02.02-22-0057/16) 1) Kurs pracownik gospodarczy z egzaminem wewnętrznym dla 30 uczestników Projektu (+/- 5 osób); min. 30 godzin szkoleniowych (zajęcia prowadzone w dwóch grupach śr. 15-osobowych); miejsce realizacji szkolenia: Ustka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201835 Tue, 20 Aug 2019 23:14:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201835 <![CDATA[REALIZACJA DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH W POSTACI KURSÓW / SZKOLEŃ Z ZAKRESU KOMPETENCJI MIĘKKICH DLA 50 UCZESTNIKÓW PROJEKTU]]> PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ: - Radzenie sobie z konfliktem - Negocjacje - Jak budować trwały i efektywny zespół - Skuteczne przywództwo PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH BADAŃ „FRIS” WRAZ Z INFORMACJĄ ZWROTNĄ ORAZ ZAPEWNIENIE NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201820 Tue, 20 Aug 2019 22:14:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201820 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/Edukacja zawodowa na wybór wykonawcy/wykonawców na realizację zadań instruktora praktyki oraz wykładowcy teorii na kursach prawa jazdy kat. C, C+E, KWP]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy/wykonawców na realizację zadań instruktora praktyki oraz wykładowcy teorii na kursach prawa jazdy kat. C, C+E, oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201806 Tue, 20 Aug 2019 19:33:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201806 <![CDATA[„ORGANIZACJĘ INTERAKTYWNYCH KURSÓW NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ DLA PACJENTÓW ORAZ ICH OPIEKUNÓW ”]]> 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na rzecz projektu „NARZĘDZIA WSPARCIA NA RZECZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA MAZOWSZU pod nazwą interaktywny kurs z elementami teleopieki. Szkolenie ma na celu nabycie przez jego uczestników uniwersalnej wiedzy (teoretycznej i praktycznej) dotyczącej zarówno postępowania z osobą niesamodzielną, technik radzenia sobie z stresem oraz praktycznych zagadnień dotyczących obszarów związanych z teleopieką (urządzenia techniczne w praktyce: opaski/bransoletki monitorujące funkcje życiowe, platformy internetowe, usługi teleopiekuńcze). Grupą docelową objętą szkoleniami jest 30 pacjentów oraz 30 opiekunów pacjenta z terenu Mazowsza. Szkolenie powinno zostać podzielone na minimum 2 grupy (każda z grup to 15 pacjentów oraz ich 15 opiekunów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22508 Tue, 20 Aug 2019 19:21:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22508 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego dla maksymalnie 9 UP]]> Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ruszamy do przodu nr projektu RPLD.09.01.01-10-B007/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Szkolenia zawodowe do wyboru dla maksymalnie 9 Uczestników Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201800 Tue, 20 Aug 2019 18:53:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201800