Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:42:20 +0100 <![CDATA[Nr ogłoszenia: 2 / 2019 / BIO-ONKO-REG OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: Badacz/ Biotechnolog]]> OPIS ZADAŃ / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wymiar czasu pracy: ok. 1/2 etatu do stycznia 2020 (z możliwością wydłużenia) Projekt „Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki” dot. wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego do regeneracji kości. Opis prac przewidzianych w ramach projektu: I. Biologiczna ocena wyrobów medycznych II. Różnicowanie MSC w kierunku osteoblastów III. Sprawdzenie możliwości zasiedlenia niebiodegradowalnych rusztowań komórkami ("żywe implanty") https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221758 Fri, 06 Dec 2019 16:53:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221758 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/HEBDA/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli Wykładowcy zajęć dydaktycznych pn. „Epidemiology” (Epidemiologia) prowadzonych w języku angielskim na studiach dualnych o profilu praktycznym „HEALTH ECONOMICS AND BIG DATA ANALYTICS” (Ekonomika Zdrowia i Analityka Danych), studiach stacjonarnych II stopnia prowadzonych na kierunku Ekonomia, w terminie luty - czerwiec 2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221722 Fri, 06 Dec 2019 16:39:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221722 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 na zakup usługi doradczej - w postaci szkoleń]]> Zakup usługi doradczej- w postaci szkoleń w celu realizacji projektu „Rozwój działalności eksportowej Moto-Remo sp. z o.o. sp. k. na zachodnioeuropejskich rynkach zagranicznych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26946 Fri, 06 Dec 2019 16:21:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26946 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia egzaminów oraz wydania certyfikatów zgodnych z ramą DIGCOMP w ramach projektu „Inspirujące Lekcje Doskonalenia Zawodowego”]]> Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr 2 ILDZ 12 2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221740 Fri, 06 Dec 2019 15:39:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221740 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin zegarowych dla 1 grupy około 8-10 uczestników projektu oraz zapewnienie 8-10 komputerów z oprogramowaniem niezbędnym do nauki programu fakturowania i 8-10 kas fiskalnych, zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej Integracji RPO WP 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221738 Fri, 06 Dec 2019 15:37:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221738 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 wraz z certyfikatem w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 wraz z uznawalnym na rynku certyfikatem poświadczającym umiejętności programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 dla studentów Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera, w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Liczba godzin szkolenia: 40 (45 min. każda) Liczba osób: 14 Miejsce wykonywania: Siedziba zamawiającego lub oferenta Termin realizacji: weekendowo, grudzień – czerwiec 2020, rozpoczęcie kursu nie później niż styczeń 2020, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221732 Fri, 06 Dec 2019 15:28:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221732 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem dla maksymalnie 250 pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem dla maksymalnie 250 pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221728 Fri, 06 Dec 2019 15:26:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221728 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu Professional Scrum Master przygotowującego do zdania egzaminu PSM1 exam wraz z egzaminem dla studenta Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.]]> Przeprowadzenie kursu Professional Scrum Master przygotowującego do zdania egzaminu PSM1 exam wraz z egzaminem dla studenta Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Liczba godzin szkolenia: 16h (po 45min każda) Egzamin: PSM1 exam Liczba osób: 1 Miejsce wykonywania: • Wersja A: Siedziba zamawiającego / oferenta • Wersja B: Kurs w Warszawie bez pokrywania kosztów dojazdu, noclegu. Termin wykonania: grudzień 2019 – czerwiec 2020 – do uzgodnienia, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221729 Fri, 06 Dec 2019 15:24:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221729 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu Archicad + Artlantis - projektowanie wnętrz stopień I i II wraz z certyfikatem w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Archicad + Artlantis - projektowanie wnętrz stopień I i II wraz z uznawalnym na rynku certyfikatem poświadczającym umiejętności studentów Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera, w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221726 Fri, 06 Dec 2019 15:20:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221726 <![CDATA[Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach III klasy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w V i VI semestrze roku szkolnego 2019/2020 w TEB Edukacja DPF07-59]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach III klasy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w V i VI semestrze roku szkolnego 2019/2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221714 Fri, 06 Dec 2019 14:54:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221714 <![CDATA[1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dydaktycznych kształcenia w zawodzie, w ramach Szkoły policealnej na kierunku Ortoptystka w Szkole Policealnej TEB Edukacja DPF07-58]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dydaktycznych kształcenia w zawodzie, w ramach Szkoły policealnej na kierunku Ortoptystka w Szkole Policealnej TEB Edukacja https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221711 Fri, 06 Dec 2019 14:46:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221711 <![CDATA[Prowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w TEB Edukacja nr DPF07-57]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć z poniżej wymienionych przedmiotów w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w kwalifikacji AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221703 Fri, 06 Dec 2019 14:39:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221703 <![CDATA[Prowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w TEB Edukacja nr DPF07-56]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć z przedmiotów w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w kwalifikacjach A.20 i AU.23 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221696 Fri, 06 Dec 2019 14:29:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221696 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr postępowania: 34/SDZ/ZO]]> Część I – wynajem wózka widłowego i placu manewrowego do przeprowadzenia kursu: „Obsługa wózków podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli wraz ADR podstawa i cysterna” – 2 edycje kursu, 10 uczestników/1 kurs. Plac manewrowy, na którym będą prowadzone zajęcia musi być przystosowany do realizacji zajęć praktycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221692 Fri, 06 Dec 2019 14:15:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221692 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia Coachingu – wsparcia psychologiczno-doradczego dla maksymalnie 12 Uczestników/-czek Projektu]]> Firma NS KONSULTING Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Radomsko w ramach realizacji projektu „Zawodowa reaktywacja” nr RPLD.10.02.02-10-0002/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Zadanie 3 – Coaching – wsparcie psychologiczno-doradcze dla maksymalnie 12 Uczestników/-czek Projektu (UP). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221684 Fri, 06 Dec 2019 14:02:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221684 <![CDATA[Realizacja wykładów i ćwiczeń z przedmiotu: „Silniki”]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja wykładów, ćwiczeń z przedmiotu: „Silniki” dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności Budowa i tuning samochodów oraz Budowa i eksploatacja samochodów na kierunku Transport, Wydział Inżynieryjny Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej oraz opracowanie zmodernizowanego pod kątem potrzeb pracodawców, a także aktualnej wiedzy programu zajęć do przedmiotu „Silniki”. Realizacja wykładów i ćwiczeń odbędzie się zgodnie z ustalonym programem i planem kształcenia, w tym programem przedmiotu oraz planem zajęć obowiązującym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221681 Fri, 06 Dec 2019 14:02:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221681 <![CDATA[Realizacja wykładów i laboratoriów z przedmiotu: „Mechatronika Samochodowa"]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja wykładów, laboratoriów z przedmiotu: „Mechatronika samochodowa” dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności Budowa i tuning samochodów, Budowa oraz eksploatacja samochodów na kierunku Transport, Wydział Inżynieryjny Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej oraz opracowanie zmodernizowanego pod kątem potrzeb pracodawców, a także aktualnej wiedzy programu zajęć do przedmiotu „Mechatronika samochodowa”. Realizacja wykładów, laboratoriów odbędzie się zgodnie z ustalonym programem i planem kształcenia, w tym programem przedmiotu oraz planem zajęć obowiązującym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221668 Fri, 06 Dec 2019 13:42:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221668 <![CDATA[Seminaria z pracownikami polskich instytucji naukowych lub edukacyjnych]]> 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. zorganizowanie i przeprowadzenie seminariów na wskazane w poszczególnych częściach zamówienia tematy dla studentów kierunku filologia polska nauczycielska na studiach I i II stopnia, będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i Personalizacja”. b. Forma seminariów: zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych przy użyciu koniecznego sprzętu zapewnionego przez Zamawiającego (komputer, rzutnik, ekran, flipchart) oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę. c. Liczba uczestników do przeszkolenia: w każdym seminarium będzie uczestniczyć od 10 do 40 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221633 Fri, 06 Dec 2019 13:32:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221633 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr postępowania: 33/SDZ/ZO]]> Zamówienie dotyczy wyboru trenera/ów, którego/ych zadaniem będzie przeprowadzenia dwóch szkoleń - 1 grupa szkoleniowa około 10 osób pn. „Obsługa wózków podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli wraz z ADR podstawa i cysterna” na obszarze województwa pomorskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221658 Fri, 06 Dec 2019 13:27:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221658 <![CDATA[Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu roli i znaczenia ciągłego rozwoju w życiu zawodowym pn. „Ciągły rozwój” adresowanego do studentów Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu roli i znaczenia ciągłego rozwoju w życiu zawodowym pn. „Ciągły rozwój” dla studentów Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z024/17 pn. „Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach”, zadanie 3.: Moduł wsparcia kompetencji studentów i absolwentów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221661 Fri, 06 Dec 2019 13:23:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221661 <![CDATA[REALIZACJA USŁUG SZKOLENIOWYCH WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM EGZAMINÓW NADAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE ORAZ WYDANIEM CERTYFIKATÓW, DLA MODUŁU: „ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI ” DLA 7 UCZESTNIKÓW PROJEKTU]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych oraz przeprowadzenie egzaminów nadających kwalifikacje zawodowe wraz z wydaniem certyfikatów dla 7 uczestników projektu pn.: „KURS NA PRACĘ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim”, zamieszkujących powiat kwidzyński. Realizacja kursów zawodowych umożliwi wyposażenie uczestnika projektu w kwalifikacje zawodowe, atrakcyjne z punktu widzenia lokalnego rynku pracy i zgodne z indywidualnymi predyspozycjami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221649 Fri, 06 Dec 2019 13:06:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221649 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia Coachingu – wsparcia psychologiczno-doradczego dla maksymalnie 24 Uczestników/-czek Projektu]]> Firma NS KONSULTING Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Łódź w ramach realizacji projektu „Zawodowa reaktywacja” nr RPLD.10.02.02-10-0002/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Zadanie 3 – Coaching – wsparcie psychologiczno-doradcze dla maksymalnie 24 Uczestników/-czek Projektu (UP). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221648 Fri, 06 Dec 2019 13:03:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221648 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/AK/WSP z dnia 5 grudnia 2019 r. – wykładowcy Warszawa]]> Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przez wykładowcę z zakresu poniższych przedmiotów: 1. Podstawy edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III – 20h; forma zajęć – warsztat; 2. Podstawy edukacji informatycznej w przedszkolu i klasach I-III – 30h; forma zajęć: warsztat 3. Wychowanie fizyczne – 60h; forma zajęć – ćwiczenia. Zajęcia prowadzone będą dla różnych kategorii uczestników kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w projekcie tj. młodzież – absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturę i otrzymali świadectwo maturalne w 2019 r. i rozpoczynają nowy etap w życiu oraz osoby dorosłe, poszukujące alternatywy do dotychczasowej aktywności zawodowej, a zorientowane są na pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach. Grupy studenckie będą liczyć średnio od 25 do 40 osób. Będą one prowadzone w systemie zjazdów 2-3 dniowych [w tygodniu: poniedziałek, wtorek, środa oraz piątek, sobota, niedziela]. Zajęcia planowane będą zgodnie z organizacja roku akademickiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221572 Fri, 06 Dec 2019 12:51:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221572 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/AK/WSP z dnia 5 grudnia 2019 r. – wykładowcy Katowice]]> Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przez wykładowcę z zakresu poniższych przedmiotów: 1. Emisja i higiena głosu – 20h; forma zajęć: warsztat; 2. Małe formy teatralne – 50h; forma zajęć: warsztat; 3. Podstawy edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III – 20h; forma zajęć – warsztat; 4. Język obcy – 120h; forma zajęć: ćwiczenia; 5. Multimedia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 10h; forma zajęć: ćwiczenia; 6. Podstawy edukacji językowej w przedszkolu i klasach I-III – 20h; forma zajęć: ćwiczenia; 7. Podstawy edukacji informatycznej w przedszkolu i klasach I-III – 30h; forma zajęć: warsztat 8. Podstawy wychowania fizycznego w przedszkolu i klasach I-III – 60h; forma zajęć: warsztat 9. Wychowanie fizyczne – 60h; forma zajęć – ćwiczenia. Zajęcia prowadzone będą dla różnych kategorii uczestników kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w projekcie tj. młodzież – absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturę i otrzymali świadectwo maturalne w 2019 r. i rozpoczynają nowy etap w życiu oraz osoby dorosłe, poszukujące alternatywy do dotychczasowej aktywności zawodowej, a zorientowane są na pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach. Grupy studenckie będą liczyć średnio od 25 do 40 osób. Będą one prowadzone w systemie zjazdów 2-3 dniowych [w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek, sobota]. Zajęcia planowane będą zgodnie z organizacja roku akademickiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221571 Fri, 06 Dec 2019 12:51:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221571 <![CDATA[Warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin]]> Zapytanie ofertowe na warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin zwane dalej „zapytaniem” na potrzeby realizacji projektu „Profesjonalny Polonista. Praktyka i Personalizacja” nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-KN01/18-00, z dnia 21.12.2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221564 Fri, 06 Dec 2019 12:48:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221564 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS.10.4.01-02-0025/17/2019/20/E/II]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest Wybór Wykonawcy, który przygotuje i przeprowadzi szkolenie zawodowe zgodnie ze specyfikacją z tabeli 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1Ł, 1M, 1N. Usługa świadczona będzie w okresie grudzień 2019- czerwiec 2020 r. Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji terminu w przypadku zmiany terminu realizacji projektu „Szansa w Zawodowcach”. 2. Na całość zamówienia składa się część A zamówienia, część B zamówienia, część C zamówienia, część D zamówienia, część E zamówienia, część F zamówienia, część G zamówienia, część H zamówienia, część I zamówienia, część J zamówienia, cześć K zamówienia, część L zamówienia, część Ł zamówienia, część M zamówienia, część N zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na przeprowadzenie wybranej części zamówienia lub na całość zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie oferty wariantowej. 5. Jeden wykonawca może zrealizować minimum jedną część zamówienia i maksymalnie 15 części zamówienia tj. część A zamówienia i/lub część B zamówienia i/lub część C zamówienia i/lub D zamówienia i/lub E zamówienia i/lub F zamówienia i/lub G zamówienia i/lub H zamówienia i/lub I zamówienia i/lub J zamówienia i/lub K zamówienia i/lub L zamówienia i/lub Ł zamówienia i/lub M zamówienia i/lub N zamówienia. 6. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą który uzyska największa liczbę punktów na poszczególne części zamówienia. tj. część A zamówienia i/lub część B zamówienia i/lub część C zamówienia i/lub D zamówienia i/lub E zamówienia i/lub F zamówienia i/lub G zamówienia i/lub H zamówienia i/lub I zamówienia i/lub J zamówienia i/lub K zamówienia i/lub L zamówienia i/lub Ł zamówienia i/lub M zamówienia i/lub N zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów na każdą z części zamówienia oddzielnie. Umowy zostaną podpisane z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w poszczególnych częściach. Brak wyłonienia Wykonawcy na którąkolwiek z części zamówienia nie skutkuje jej nieważności w pozostałych częściach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221631 Fri, 06 Dec 2019 12:36:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221631 <![CDATA[REALIZACJA USŁUG SZKOLENIOWYCH WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM EGZAMINÓW NADAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE ORAZ WYDANIEM CERTYFIKATÓW, DLA MODUŁU: „DEKORATOR WYROBÓW CUKIERNICZYCH”, DLA 5 UCZESTNIKÓW PROJEKTU]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych oraz przeprowadzenie egzaminów nadających kwalifikacje zawodowe wraz z wydaniem certyfikatów dla 5 uczestników projektu pn.: „KURS NA PRACĘ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim”, zamieszkujących powiat kwidzyński. Realizacja kursów zawodowych umożliwi wyposażenie uczestnika projektu w kwalifikacje zawodowe, atrakcyjne z punktu widzenia lokalnego rynku pracy i zgodne z indywidualnymi predyspozycjami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221624 Fri, 06 Dec 2019 12:28:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221624