Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 17 Jan 2018 00:36:20 +0100 <![CDATA[KURS - KOSMETYCZKA z egzaminem czeladniczym]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu „Kosmetyczka” przygotowującego do pracy w zawodzie kosmetyczki oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego (czeladniczy) nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje w zawodzie kosmetyczka dla grupy 4-5 uczestników https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081627 Tue, 16 Jan 2018 23:48:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081627 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 13 RPDS.08.02.00-02-0117/16]]> Świadczenie usług w organizacji i przeprowadzenia szkolenia Prawo jazdy kat. C oraz ustalenia terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem oraz kurs przyśpieszonej kwalifikacji wstępnej kierowców https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081625 Tue, 16 Jan 2018 23:33:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081625 <![CDATA[KURS - FLORYSTA z egzaminem czeladniczym]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu „Florysta” przygotowującego do pracy w zawodzie florysty oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego (czeladniczy) nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje w zawodzie florysta dla grupy 5-7 uczestników https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081622 Tue, 16 Jan 2018 23:03:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081622 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2018 w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim"]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 17 różnorodnych pod względem tematycznym szkoleń w wymiarze 105 godzin dydaktycznych każde (1 godz. dydaktyczna = 45 minut), tj. łącznie 1785 godzin szkoleniowych. Łącznie będzie przeszkolonych 17 grup liczących po max. 16 Uczestników w jednej grupie. Na każdą grupę szkoleniową przypada 105 godz. zajęć podzielonych na 5 bloków szkoleniowych - zjazdów, każdy po 3 dni (w okresie styczeń - lipiec 2018 r.). Szkolenia realizowane będą na terenie województwa lubelskiego, m.in. w miastach: Lublin, Ryki, Łuków, Zamość, Biała Podlaska, Hrubieszów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081606 Tue, 16 Jan 2018 22:09:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081606 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU – PSYCHOLOG]]> Fundacja Inicjatyw Społecznych „BARWY ZIEMI” na terenie województwa wielkopolskiego w ramach projektu „Zawód przyszłości kluczem do sukcesu” nr RPWP.06.02.00-30-0017/15 planuje na terenie gminy Słupca zrealizowanie Wsparcia psychologiczno – doradczego/mentoringu dla 15 Uczestników Projektu (1 grupa). Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z psychologiem/mentorem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081608 Tue, 16 Jan 2018 22:01:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081608 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/1 - organizacja szkolenia z zakresu kompetencji komputerowych oraz obsługi pakietu biurowego]]> W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizacje szkolenia z zakresu kompetencji komputerowych oraz obsługi pakietu biurowego zakończonego egzaminem ECCC lub równoważnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081601 Tue, 16 Jan 2018 21:47:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081601 <![CDATA[Usługa polegająca na realizacji zadań pn.: Dodatkowe zajęcia dla uczniów - Kurs kasjer walutowo - złotówkowy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”; Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.]]> Zadania skierowane do uczniów Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą, województwo lubuskie. Opis przedmiotu zamówienia: realizacja Kurs kasjer walutowo – złotówkowy . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081599 Tue, 16 Jan 2018 21:41:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081599 <![CDATA[Usługa polegająca na realizacji zadań pn.: Dodatkowe zajęcia dla uczniów - – Kurs obsługa kas fiskalnych oraz Wsparcie doskonalenia Nauczycieli kształcenia zawodowego – Kurs obsługi kas fiskalnych dla 8 nauczycieli w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”; Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.]]> 1. Zadanie skierowane do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą, województwo lubuskie. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych dla uczniów 2) Przeprowadzanie kurs obsługi kas fiskalnych dla 8 nauczycieli https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081577 Tue, 16 Jan 2018 18:56:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081577 <![CDATA[Przygotowanie, przeprowadzenie i organizacja usług szkoleniowych i usług doradczych w projekcie „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”]]> 1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego” . 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do WZUS i umowy. 3.Projekt umowy (załącznik nr 3 do WZUS) stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami w załączniku nr 1 do WZUS i umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081488 Tue, 16 Jan 2018 18:07:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081488 <![CDATA[Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych po szkoleniu grupowym Pracownik Biurowy i wydanie certyfikatów potwierdzających nabyte kwalifikacje]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Egzamin Pracownik Biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081559 Tue, 16 Jan 2018 16:20:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081559 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 16.01.2018r. dot. realizacji usługi szkolenia zawodowego pn. „Pracownik biurowy z obsługą komputera” wraz z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe]]> Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski (Partner Wiodący). Za realizację zadania, będącego przedmiotem niniejszego postępowania odpowiedzialny jest INFOS Tomasz Żurek (Partner Projektu). Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkolenia zawodowego pn. „Pracownik biurowy z obsługą komputera” wraz z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe dla 12 uczestników projektu „NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA - program outplacement dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081552 Tue, 16 Jan 2018 16:14:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081552 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego ze standardem DIGCOMP]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Szkolenie komputerowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081548 Tue, 16 Jan 2018 16:02:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081548 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr BAK/IBS/02/2018 Na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń i spotkań superwizyjnych, których efektem będzie podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie efektywnych metod nauczania mających na celu kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w ramach projektu „Bytomska Akademia Kompetencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i spotkań superwizyjnych, których efektem będzie podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie efektywnych metod nauczania mających na celu kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie realizowane jest w ramach projektu pt. „Bytomska Akademia Kompetencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081544 Tue, 16 Jan 2018 15:56:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081544 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18M01ZO03.NAR dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – operator CNC” w ramach projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.08.02.00-12-0322/15-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – operator CNC” dla jednej osoby. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 18M01ZO03.NAR". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081540 Tue, 16 Jan 2018 15:54:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081540 <![CDATA[Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na stanowisko: trenera zajęć pn. „Akademia praktycznej przedsiębiorczości” dla uczniów szkół gimnazjum i liceum „Akademia młodego przedsiębiorcy” dla uczniów szkół podstawowych]]> zapytanie ofertowe na realizację usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczniów/uczennic szkół: • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie (szkoła przekształcona z Gimnazjum nr 2), • Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza oraz III LO przy Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie, • Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie, • Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie w formie zajęć pozalekcyjnych niezbędnych do celów realizacji projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081539 Tue, 16 Jan 2018 15:46:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081539 <![CDATA[POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR PCPR.IV.0121-3.10.3.2017 przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych i przygotowujących do egzaminów zewnętrznych w szkołach ponadgimnazjalnych i na studia wyższe]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 700 godzin (1 godzina zajęć = 60 minut zegarowych) indywidualnych zajęć wyrównawczych i przygotowujących do egzaminów zewnętrznych w szkołach ponadgimnazjalnych i na studia wyższe dla uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim”. Zajęcia należy przeprowadzić indywidualnie dla 24 osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych (szkoła zawodowa, technikum i liceum) a także na studiach wyższych w terminie styczeń – czerwiec 2018 roku. Harmonogram spotkań powinien być uzgodniony z uczestnikami projektu oraz zatwierdzony przez PCPR w Nowej Soli. Dla 1 uczestnika przewiduje się 20h zajęć z jednego przedmiotu. Uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednych zajęciach. Wykaz uczestników skierowanych na zajęcia zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż na dwa dni przed realizacją zajęć. O terminie i miejscu pierwszych zajęć uczestników powiadomi Zamawiający. Zajęcia należy zorganizować wg, następującego podziału na przedmioty i ilości godzin oraz stopień zaawansowania: 1) Zajęcia z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej - 320h 2) Zajęcia z języka polskiego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej - 20h 3) Zajęcia z języka angielskiego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej - 100h 4) Zajęcia z fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej – 80h 5) Zajęcia z chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej – 60h 6) Zajęcia z języka niemieckiego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej – 60h 7) Biologia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej – 40h 8) Statystyka na poziomie studiów wyższych – 20h https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081369 Tue, 16 Jan 2018 15:31:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081369 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18M01ZO02.NAR dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Język angielski poziom A2 (Pre-Intermediate)” dla Uczestników/czek projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.08.02.00-12-0322/15-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Język angielski poziom A2 (Pre-Intermediate)” dla jednej osoby. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 18M01ZO02.NAR". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081381 Tue, 16 Jan 2018 15:24:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081381 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 01/01/KAT/ 2018 z dnia 16.01.2018r]]> Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez wykładowców spełniających warunki wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. 2012.486) prowadzących zajęcia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na terenie miasta Katowice. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081523 Tue, 16 Jan 2018 15:18:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081523 <![CDATA[KURS - KUCHARZ z egzaminem czeladniczym]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu „Kucharz” przygotowującego do pracy w zawodzie kucharza oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego (czeladniczy) nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje w zawodzie kucharz dla grupy 5-7 uczestników https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081505 Tue, 16 Jan 2018 14:58:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081505 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPMA/2018]]> Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją: (usługa dla 40 Uczestników Projektu) celem usługi jest wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę, umiejętności, kwalifikacje/kompetencje zgodnie z wymaganiami mazowieckiego rynku pracy. Uczestnicy Projektu nabędą/podwyższą/dostosują kwalifikacje niezbędne na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych u nich potrzeb. Z uwagi na specyfikę Grupy Docelowej, odpowiedni dobór szkoleń dla konkretnego Uczestnika Projektu jest możliwy dopiero na etapie IPD -„szkolenia szyte na miarę”- szkolenia zostaną dobrane dla Uczestników Projektu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałami oraz będą uwzględniać specyfikę regionalnego rynku pracy. W wyniku IPD zostały określone następujące szkolenia: a) ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, program szkolenia: Korespondencja (organizacja korespondencji; korespondencja własna; korespondencja otrzymana; poczta e-mail; dziennik korespondencji), Dokumenty (koncepcja biblioteki zasobów; zmiany w dokumentach; historia dokumentu; prawa dostępu do zasobów), Parametryzowanie zasobów (Wyszukiwanie; zestawienia i raporty; szablony; podmioty; firmy; osoby), Parametryzacja podmiotów (wyszukiwanie podmiotów), Zarządzanie organizacją pracy (schemat organizacji; delegowanie zadań; statystyki; analiza zdarzeń), Polityka bezpieczeństwa danych (określanie zbiorów danych osobowych; kontrola dostępu użytkowników; aktualizacja oprogramowania), Język angielski w korespondencji biurowej. Wymiar godzinowy szkoleń: 96 godz./grupa dla 1 grupy (16-osobowej), łącznie przeprowadzenie 96 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie średnio 16 spotkań po średnio 6 godz. średnio 4-5 razy w tygodniu – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć. b) E-MARKETING JAKO NARZĘDZIE UMOŻLIWIAJĄCE EFEKTYWNĄ SPRZEDAŻ WYTWARZANYCH PRODUKTÓW BĘDĄCYH RĘKODZIEŁEM ARTYSTYCZNYM, program szkolenia: Podstawy e-marketingu (Definicja potrzeby i produktu; Definicja e-marketingu; Zastosowanie e-marketingu), Określenie celu dla e-marketingu (e-marketing i rachunek ekonomiczny; Utrzymanie klientów; Promocja i kreowanie wizerunku potrzeby i produktu w Internecie), Wykorzystanie narzędzi e-marketingu do realizacji celów (Strona internetowa; Portale społecznościowe; Katalogi internetowe; Tworzenie treści; Komunikatory internetowe; Microblogging; Portale ogłoszeniowe i aukcje; Lokalizatory; ePR; Email marketing; CRM - Zarządzanie relacjami z klientami; Programy partnerskie), Samodzielna analiza efektywności narzędzi e-Marketingowch (Pomiar skuteczności wykorzystywanych narzędzi; Działania korygujące; Poszukiwanie nisz), Błędy i zagrożenia (SPAM; Błędy pozycjonowania; Cybersquatting; spójność przekazów), Produkt jako element marketing MIX (Lokalizowanie produktu), Produkcja rękodzieła artystycznego (Technika odlewów gipsowych; Technika wykorzystania bibuły, krepiny, sizalu i trawy; Technika decoupage). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081513 Tue, 16 Jan 2018 14:56:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081513 <![CDATA[USŁUGA szkoleń zawodowych]]> szkoleń zawodowych dla maksymalnie 36 Uczestników Projektu, tj. 3 grup x śr. 12 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081510 Tue, 16 Jan 2018 14:53:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081510 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2018 w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim"]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 1-go szkolenia wewnętrznego (Training of Trainers) dla trenerów w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 minut), w okresie styczeń 2018 r., w dni robocze i/lub w weekend pomiędzy godz. 8.00-21.00. Szkolenie realizowane będzie na terenie województwo lubelskiego, na terenie miasta Lublin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081458 Tue, 16 Jan 2018 14:45:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081458 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację zajęć dodatkowych z zakresu terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania dla studentów i studentek kierunku Psychologia z II Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Filia we Wrocławiu]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania dla studentów i studentek kierunku Psychologia z II Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Filia we Wrocławiu. CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Część 3 Wizyty studyjne - 1, część 4 Wizyty studyjne - 2, część 5 Wizyty studyjne - 3, część 6 Wizyty studyjne - 4, część 7 Wizyty studyjne - 5, część 8 Wizyty studyjne - 6, część 9 Wizyty studyjne - 7, część 10 - Wizyty studyjne - 8, część 11 Wizyty studyjne - 9, część 12 Wizyty studyjne - 10, część 13 Wizyty studyjne - 11 Opis dotyczy części 3-13 zamówienia: Ogólny zakres tematyczny: Studenci/-tki obserwują pracę terapeutów behawioralnych w ośrodku. W ramach wizyt studyjnych, pod opieką opiekuna merytorycznego, ćwiczone będą kompetencje związane z kontaktem z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzicami. Studenci/-tki przeprowadzają obserwację zachowań pacjentów zgodnie z SAZ (Stosowaną Analizą Zachowania), ćwiczą kompetencje związane z kontaktem z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. W ramach wizyt studyjnych studenci/-tki m.in.: - rozwiną kompetencje w zakresie dokonywania obserwacji osoby uczestniczącej w procesie diagnostycznym; - w kontakcie z dziećmi oraz poprzez obserwację mentorów nauczą się analizować nieprawidłowości behawioralne, formułować diagnozy i dokonywać wyboru optymalnego podejścia terapeutycznego; - nauczą się nawiązywać kontakt oraz komunikować z dziećmi z zaburzeniami behawioralnymi oraz ich opiekunami. Liczba godzin: 18 godzin zegarowych Planowana liczba uczestników: 2-3 Planowane miejsce realizacji: miejsce pracy Wykonawcy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081491 Tue, 16 Jan 2018 14:34:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081491 <![CDATA[Organizacja 2-dniowych, weekendowych zajęć wyjazdowych dla nauczycieli w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2-dniowych, weekendowych zajęć wyjazdowych dla nauczycieli w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne - szczegółowy zakres określa załączone zapytanie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080830 Tue, 16 Jan 2018 14:32:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080830 <![CDATA[Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu]]> Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w zakresie obejmującym teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:  Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu osobowego  Znaki drogowe  Ruszanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie, postój  Manewry (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu)  Skrzyżowania, ronda, ruch kierowany  Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa  Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji drogowej  Błędy najczęściej popełniane przez kierowców  Przygotowanie do egzaminu teoretycznego  Egzamin wewnętrzny  Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem  Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, bieg 5 i 6)  Jazda w ruchu ulicznym (pasy ruchu, skrzyżowania, ronda, obserwowanie i przewidywanie działań innych uczestników ruchu)  Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu  Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu  zagadnienia z topografii Warszawy,  przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami,  ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe),  zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie,  udzielanie pierwszej pomocy medycznej. • Program szkolenia powinien obejmować minimum 60 godzin (prawo jazdy) + 20 godzin (przewóz osób). Szacowana wartość zamówienia: 2 500,00 zł https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081468 Tue, 16 Jan 2018 14:00:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081468 <![CDATA[Wyłonienie min. dwóch trenerów/instruktorów w celu przygotowania i realizacji kursu zawodowego o specjalności Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością kulturystyki.]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie min. dwóch trenerów/instruktorów w celu przygotowania i realizacji kursu zawodowego o specjalności Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością kulturystyki. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednej oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081455 Tue, 16 Jan 2018 13:45:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081455 <![CDATA[Usługi Szkoleniowe dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego 84-200 Wejherowo ul. Budowlanych 2]]> Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs zawodowy „ Sommelier” . * termin realizacji: od podpisania umowy do 30 maja 2018r. * liczba godzin 15h uczniowie *liczba uczestników: 5 grup po 10 uczniów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081451 Tue, 16 Jan 2018 13:41:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081451 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 12/17/ZKR na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy w ramach projektu „Zdobądź kwalifikacje Ratownika!”]]> Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy dla następującego tematu: „Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych” na potrzeby projektu „Zdobądź kwalifikacje Ratownika!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081443 Tue, 16 Jan 2018 13:22:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081443 <![CDATA[wyłonienie min. dwóch trenerów/instruktorów w celu przygotowania i realizacji kursu zawodowego o specjalności Trener personalny]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie min. dwóch trenerów/instruktorów w celu przygotowania i realizacji kursu zawodowego o specjalności Trener personalny. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednej oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081442 Tue, 16 Jan 2018 13:14:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081442 <![CDATA[Rekrutacja na stanowisko trenera szkoleń metodologicznych na potrzeby zespołów autorskich do opracowania zadań egzaminacyjnych w rzemiośle]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 3 jednodniowych szkoleń dla 3 grup 25-osobowych oraz 1 spotkania wartościującego. Szkolenia realizowane będą w Warszawie. Szkolenie metodologiczne będzie składać się z następujących części: ogólnej (3 godziny zegarowe prowadzone wspólnie przez dwóch trenerów), warsztatowej (3 godzin zegarowych dla dwóch podgrup jednocześnie) oraz jednej godziny konsultacji indywidualnych dla każdej grupy szkoleniowej. W przypadku spotkania wartościującego przewiduje się 1 godzinę zegarową wprowadzenia oraz 4 godziny warsztatowe i 2 godziny konsultacji indywidualnych. Każde szkolenie i 1 spotkanie prowadzone będzie w wynajętym ośrodku/hotelu. Terminy szkoleń: 29 stycznia 2018 (poniedziałek) 10 lutego 2018 (sobota) 24 lutego 2018 (sobota) Termin spotkania wartościującego: 10 marca 2018 (sobota) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081432 Tue, 16 Jan 2018 13:08:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081432 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/RPO/10.2 III edycja/2017]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy – III edycja” o nr RPWM.10.02.00-28-0093/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. 1. Kursy zawodowe: Iława – 20 osób – zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. Kursy zawodowe: Ostróda – 34 osoby – zgodnie z załącznikiem nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081417 Tue, 16 Jan 2018 12:35:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081417 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia przez trenera w języku polskim na Certyfikowanego Managera Zarządzania Ryzykiem ISO 31000 zakończonego egzaminem z certyfikatem Managera Zarządzania Ryzykiem ISO 31000]]> Przeprowadzenie szkolenia przez trenera w języku polskim na Certyfikowanego Managera Zarządzania Ryzykiem ISO 31000 zakończonego egzaminem z certyfikatem Managera Zarządzania Ryzykiem ISO 31000 dla studentów I stopnia Wydziału Zarządzania, kierunków: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji , Finanse i Rachunkowość w ramach realizacji projektu „MANAGER DESIGNER- podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081403 Tue, 16 Jan 2018 12:14:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081403