Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 25 Jun 2018 07:43:54 +0200 <![CDATA["Pracownik obsługi płącowej z ECDL BASE"]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE” dla 15 uczestników. • Czas trwania szkolenia – 260 godzin zegarowych zajęć w ciągu 38 dni roboczych. • Program szkolenia musi obejmować następujące tematy zajęć edukacyjnych: - prowadzenie dokumentacji kadr, płac i ubezpieczeń, - rozliczenia z ZUS i US, w tym program Płatnik, - Kodeks pracy, - zarządzanie personelem, - ECDL: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Program szkolenia musi zostać opracowany w sposób umożliwiający przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przed komisją Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych oraz przekazania uczestnikom szkolenia, w pierwszym dniu szkolenia, kompletu materiałów szkoleniowych będących przedmiotem programu szkolenia. • Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem zewnętrznym przed komisją Polskiego Towarzystwa Informatycznego i przeprowadzonym najpóźniej do 30 listopada 2018 r. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia arkuszy przebiegu egzaminu wewnętrznego uczestników szkolenia oraz do pisemnego poinformowania Zamawiającego i uczestników szkolenia o terminie egzaminu zewnętrznego co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu zewnętrznego, a po jego zakończeniu do dostarczenia w terminie do 3 dni roboczych pisemnej informacji o rezultacie egzaminu zewnętrznego i dostarczenia do Urzędu kserokopii certyfikatów ECDL BASE. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania opłaty za: a) pierwszy egzamin zewnętrzny przed komisją Polskiego Towarzystwa Informatycznego. • Koszty egzaminu wewnętrznego, koszty egzaminu zewnętrznego wliczone są do ceny kursu podanej przez Wykonawcę. • Zajęcia teoretyczne muszą być prowadzone wyłącznie przez wykładowców w formie stacjonarnej. Nie ma możliwości realizacji szkoleń e-learningowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120834 Mon, 25 Jun 2018 07:43:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120834 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR R18M06ZO03.SZ]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Inspektor Ochrony Danych” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje dla ośmiu osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120826 Sun, 24 Jun 2018 23:36:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120826 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację zajęć dodatkowych]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych zajęć dodatkowych dla przedszkola w Jeżowie Sudeckim, realizowanych w ramach projektu „Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 2) Zamówienie zostało podzielone na 7 części: a) Część I – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, b) Część II – zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi przez logopedę, c) Część III - zajęcia rytmiczno-taneczne, d) Część IV – zajęcia z języka angielskiego, e) Część V – zajęcia z budowy i programowania robotów, f) Część VI – warsztaty „Szalony naukowiec i odkrywca – eksperymenty i doświadczenia dla dzieci”, g) Część VII – pokazy fizyko-chemiczne. 3) Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pełnych części przetargu. 1. Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do prowadzenia zajęć dodatkowych i pokazowych dla dzieci z przedszkola w Jeżowie Sudeckim realizowanych w ramach projektu „Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120820 Sun, 24 Jun 2018 21:10:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120820 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminu w zakresie opiekun medyczny ( opiekun osoby starszej i zależnej) dla grupy 10 osób]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminu w zakresie opiekun medyczny ( opiekun osoby starszej i zależnej) dla grupy 10 osób Egzamin kończy się wydaniem dyplomu potwierdzających kwalifikacje zawodowe opiekuna medyczny ( opiekun osoby starszej i zależnej)osobom, które pozytywnie go zdały https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120819 Sun, 24 Jun 2018 20:49:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120819 <![CDATA[Przedstawienie ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji komunikacyjnych dla studentów Logistyki i Informatyki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji komunikacyjnych dla studentów kierunków Logistyki i Informatyki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120815 Sun, 24 Jun 2018 19:24:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120815 <![CDATA[Przedstawienie ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i ryzkiem wraz z wewnętrznym egzaminem końcowym dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i ryzkiem wraz z wewnętrznym egzaminem końcowym dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120812 Sun, 24 Jun 2018 18:59:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120812 <![CDATA[Przedstawienie ofert na przeprowadzenie warsztatów zarządzania obiektem HoReCa wraz z wewnętrznym egzaminem końcowym dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów zarządzania obiektem HoReCa wraz z wewnętrznym egzaminem końcowym dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120810 Sun, 24 Jun 2018 18:36:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120810 <![CDATA[Organizacja warsztatów jeździeckich]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w postaci organizacji warsztatów jeździeckich dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej z klasy: technik hodowca koni. a) Liczba uczestników: 10 osób (2 grupy po 5 osób). b) Warsztaty obejmują 120 (sto dwadzieścia) godzin zajęć jeździeckich/osobę. Łącznie 1200h. W toku zajęć uczestnik ma nabyć i doskonalić umiejętności/kompetencje jeździeckie potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem . c) Warsztaty będą się odbywać w dwóch turach : 1 grupa ( 5 osób) w terminie od września 2018r. do czerwca 2019r., 2 grupa ( 5 osób) w terminie od września 2019r. do czerwca 2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120798 Sun, 24 Jun 2018 16:52:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120798 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie kwalifikacyjnym zawodowym „kelner” - projekt Moje Nowe Kwalifikacje RPPK.09.05.00-18-0053/16]]> Kwalifikacyjny kurs zawodowy - szkolenie Zawód: kelner Symbol cyfrowy: 513101 K1-T.9. Wykonywanie usług kelnerskich K2- T.10.Organizacja usług gastronomicznych Numer modułu/ nazwa/Liczba godzin 1.Bezpieczeństwo i higiena pracy 20 h Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20 h Kompetencje personalne i społeczne 20 h Organizacja pracy małych zespołów 20 h 2. Język obcy zawodowy 30 3. Podstawowe wiadomości z kelnerstwa 131 4. Sporządzanie potraw i napojów 175 5. Obsługiwanie gości 92 6. Planowanie usług gastronomicznych 187 7. Rozliczanie usług gastronomicznych 80 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120796 Sun, 24 Jun 2018 16:28:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120796 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr OSB.ZP.462.3-464.1A/2016 Dotyczące wyboru wykładowców zajęć teoretycznych kursu specjalistycznego „Wywiad i badania fizykalne”]]> zamówienie obejmuje wyłonienie wykładowców do realizacji zajęć teoretycznych kursu specjalistycznego „WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE” dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pielęgniarki i położne na miarę XXI wieku” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120779 Sat, 23 Jun 2018 19:30:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120779 <![CDATA[Usługa udotępnienia placówek stażowych w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia placówek stażowych w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych, realizowanej w ramach projektu „DIAGNOZA: zwiększamy dawkę kwalifikacji!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120773 Sat, 23 Jun 2018 11:51:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120773 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPPM.05.05.00-22-0146/16]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia egzaminów językowych w ramach projektu pt. „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość”: • Egzamin z języka angielskiego: TOEIC na poziomie A oraz B+ business english oraz • Egzamin z języka angielskiego niemieckiego WiDaF – na poziomie A oraz B potwierdzających nabyte kwalifikacje z zakresu kursów językowych realizowanych w ramach ww. projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120748 Fri, 22 Jun 2018 21:27:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120748 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie europejskiej biegłości językowej w skali Rady Europy na poziomie elementarnym (A1, A2) i średniozaawansowanym (B1, B2) oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów. Szkolenie jest przeznaczone dla trzech grup studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie europejskiej biegłości językowej w skali Rady Europy na poziomie elementarnym (A1, A2) i średniozaawansowanym (B1, B2) oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów. Szkolenie jest przeznaczone dla trzech grup studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120734 Fri, 22 Jun 2018 19:59:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120734 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Specjalista ds. sprzedaży z kursem komputerowym” i/lub organizacja i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - specjalista ds sprzedaży https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120731 Fri, 22 Jun 2018 19:04:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120731 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia grupowego „Florysta”]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Florysta https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120729 Fri, 22 Jun 2018 18:27:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120729 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/EFS/Wielkopolska/2018]]> QS Zurich Sp. z o.o. stosując porównanie ofert w związku z realizacją zasady konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie Wykonawcy zadaniem, którego będzie organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkolenia z zakresu „Przedstawiciel handlowy” wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji przez uczestników szkoleń w zakresie opisanym w poniższym zapytaniu w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa furtką do kariery” nr RPWP.06.02.00-30-0046/15. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na terenie województwa wielkopolskiego w ramach 6 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120722 Fri, 22 Jun 2018 17:50:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120722 <![CDATA[Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli z zespołów szkół objętych wsparciem w Projekcie "„Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra” - EKK-J/3/2018.]]> 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów umożliwiających uczniom oraz nauczycielom uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz prowadzących do nabywania dodatkowych kwalifikacji rynkowych zwiększających szansę zatrudnienia w zawodzie, w szkołach objętych wsparciem w Projekcie. Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części, szczegółowo opisanych w pkt. 1.1 - 1.7 niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120723 Fri, 22 Jun 2018 17:42:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120723 <![CDATA[USŁUGA SZKOLENIOWA DOTYCZĄCA SZKOLENIA GRUPOWEGO POD NAZWĄ „MAGAZYNIER - KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z UPRAWNIENIAMI URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO” DLA 10 OSÓB BEZROBOTNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ZGIERSKIM (III)”]]> 1.Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych z wykształceniem co najmniej podstawowym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, posiadających orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych, oraz skierowanie od Zamawiającego. 2.Szkolenie jest częścią projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w ramach 2014-2020. 3.Szkolenie musi zostać przeprowadzone dla nie więcej niż 10 osób w jednej grupie, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do uruchomienia szkolenia przy skierowaniu przez Zamawiającego co najmniej 8 osób. 4.Łączny czas szkolenia wraz z egzaminami wynosi 59 godzin, co stanowi, że szkolenie powinno trwać ok. dwóch tygodni; Zajęcia muszą odbywać się codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy; czas trwania szkolenia w ciągu jednego dnia nie może być dłuższy niż 6 godzin zegarowych. Zajęcia powinny się zaczynać nie wcześniej niż o godz. 8.00, a kończyć – nie później niż o godzinie 18.00. 5.Wszystkie zajęcia muszą odbywać się na terenie powiatu zgierskiego. 6.Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia szkolenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia: 31.10.2018 r. 7.Szkolenie musi odbywać się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 8.Program szkolenia musi być zgodny z odpowiednimi przepisami szczegółowymi w tym zakresie i zawierać zagadnienia m.in. dotyczące: podziału stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózków jezdniowych, czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, przestrzegania przepisów BHP, wiadomości o dozorze technicznym, bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany, praktycznej nauki jazdy wózkiem jezdniowym, w tym wymiany butli gazowych, egzaminy. 9.Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne. 10.Wykonawca musi wykorzystać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w § 69, ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MP i PS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667). 11.Po ukończeniu szkolenia Wykonawca, zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi szkolenia: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zgodne z § 71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków… (Dz. U. z 2014 r. poz. 667), według wzoru Zamawiającego, certyfikat według wzoru Zamawiającego i gdy Wykonawca jest do tego uprawniony-zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego… (Dz. U. 2017r. poz.1632) a także w przypadku osób, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego: zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego z Urzędu Dozoru Technicznego. 12.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, nieposiadających prawa do stypendium, oraz osoby, które w trakcie szkolenia podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. 13.Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać w pierwszym dniu szkolenia materiały dydaktyczne w formie drukowanej (minimum skrypty ze wszystkich obowiązkowych zakresów tematycznych zawartych w programie szkolenia), harmonogram zajęć i bezzwrotne materiały piśmienne, takie jak teczka lub segregator, notes – format A-4 oraz długopis a także Wykonawca musi zapewnić każdego dnia serwis kawowy. 14.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przez cały czas trwania szkolenia imiennej listy obecności, indywidualnej dla każdego uczestnika szkolenia i odrębnej za każdy miesiąc kalendarzowy, według wzoru Zamawiającego. 15.Wykonawca musi przed rozpoczęciem szkolenia oznakować pomieszczenia, materiały szkoleniowe oraz środki techniczne zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów realizowanych w latach 2014-2020, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu znaku Funduszy Europejskich z nazwą programu, znaku Unii Europejskiej, z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego, a także informacji o fakcie realizacji projektu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 16.Wszystkie dokumenty sporządzane na potrzeby szkolenia (materiały szkoleniowe, korespondencja, listy obecności, protokół zakończenia szkolenia, dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, sala wykładowa – plakaty itp.) zostaną oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi, o których mowa w pkt 15. 17.Zamawiający zobowiązuje się do przekazania przed rozpoczęciem szkolenia wszelkich materiałów promocyjno-informacyjnych w postaci plików oraz plakatów spełniających wymogi Unii Europejskiej w zakresie promocji i informacji. 18.Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz zamieszczonym na stronie podmiotowej BIP zamawiającego pod adresem: bip.pupzgierz.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120695 Fri, 22 Jun 2018 16:18:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120695 <![CDATA[3/9.5/WP/2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie operatora podestów ruchomych IP, w ramach projektu „Trwała praca to podstawa. Kursy, szkolenia i egzaminy podnoszące kwalifikacje kadr woj. podkarpackiego”]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie operatora podestów ruchomych IP, w wymiarze min. 38 godz. dla uprawnień IP na osobę/kurs. W kursach uczestniczyć będzie maksymalnie 10 osób - uczestników projektu „Trwała praca to podstawa. Kursy, szkolenia i egzaminy podnoszące kwalifikacje kadr woj. podkarpackiego”. Uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa podkarpackiego, w tym posiadający niskie wykształcenie (maksymalnie średnie), w wieku pow. 18 roku życia, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mający od 25 lat i posiadający niskie kwalifikacje (maksymalnie wykształcenie średnie) zgłaszający z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje organizację kursów dla łącznie maks. 10 osób. Jednak w zależności od wyników rekrutacji Zamawiający przewiduje możliwość: – zmniejszenia liczby osób skierowanych na kurs w ramach realizacji przedmiotu zamówienia z maks. 10 osób do min. 1 osoby – zmniejszenia liczby kursów do min. 1, np. w sytuacji gdy przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany wyłącznie dla 1 osoby lub w sytuacji gdy przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany dla 1 maks. 10 osobowej grupy – zwiększenia liczby kursów z przewidywanych maks. 1 do maks. 10 bez zwiększenia łącznej liczby uczestników, tj. dla łącznie 10 osób (np. w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie miał możliwości zebrania grupy i skierowania uczestników na szkolenie w tym samym czasie, tj. gdy uczestnicy na szkolenie będą kierowani do odbycia kursu indywidualnie w różnych odstępach czasu). Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania minimum jednego i maksymalnie 20 kursów dla łącznie maks. 10 osób z zakresu: operatora podestów ruchomych IP wraz z egzaminami państwowymi, w wymiarze min. 38 godz. na osobę każdy kurs/ każde uprawnienie. Wykonawca kalkulując cenę oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę powyższe okoliczności. Każdy kurs musi być realizowany zgodnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji. Każdy kurs dla każdej osoby musi zakończyć się egzaminem państwowym, prowadzonymi zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.), zdawanym przed Upoważnioną Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Każda osoba po zdaniu egzaminu otrzyma Świadectwo kwalifikacyjne wydane przez upoważnione instytucje. Po zakończonym szkoleniu, Wykonawca zorganizuje oraz dopilnuje terminowego przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego UDT dla uczestników. Organizacja obejmuje zebranie od uczestników dokumentów i zaświadczeń wymaganych do zgłoszenia do egzaminu UDT, zapewnienie miejsca i terminu przeprowadzenia egzaminu oraz obecność przedstawiciela Wykonawcy podczas egzaminu. Opłatę za egzamin, za zgłoszonych uczestników wnosi Zamawiający bezpośrednio na konto UDT. Kurs/y realizowane będą na terenie województwa podkarpackiego. Ostateczna lokalizacja kursu będzie zależeć od preferencji/ bliskości/ łatwości dojazdu szkolonej grupy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120704 Fri, 22 Jun 2018 15:55:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120704 <![CDATA[Przedstawienie oferty na przeprowadzenie egzaminów certyfikujących OCEB 2 Fundamental dla studentów kierunku Informatyka]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów certyfikujących OCEB 2 Fundamental dla studentów kierunku Informatyka, łącznie dla do 19 osób do 30 października 2018 r. Egzaminy może przeprowadzić wyłącznie centrum egzaminacyjne posiadające uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120703 Fri, 22 Jun 2018 15:52:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120703 <![CDATA[Przedstawienie oferty na przeprowadzenie egzaminów certyfikujących OCUP 2 Foundation dla studentów kierunku Informatyka]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów certyfikujących OCUP 2 Foundation dla studentów kierunku Informatyka, łącznie dla do 23 osób do 30 października 2018 r. Egzaminy może przeprowadzić wyłącznie centrum egzaminacyjne posiadające uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120699 Fri, 22 Jun 2018 15:43:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120699 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - doradca zawodowy]]> Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór doradców zawodowych, których zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji, zajęć indywidualnych i warsztatów grupowych dla 100 uczestników projektu tj. osób biernych zawodowo, w wieku 15-29 lat należących do grupy NEET zgodnie z definicją przyjętą przez PO WER 2014-2020 w terminie od lipca 2018 r. do grudnia 2018 r. Zadanie będzie realizowane na terenie województwa pomorskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120693 Fri, 22 Jun 2018 15:40:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120693 <![CDATA[„Zorganizowania kursów i szkoleń zawodowych z egzaminem na potrzeby uczestników projektu pn. „Akademia Aktywności 2017 – 18” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursów i szkoleń zawodowych z egzaminem na potrzeby projektu pn. „Akademia Aktywności 2017 – 18” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120688 Fri, 22 Jun 2018 15:30:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120688 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/ŹK/18 dotyczące realizacji usługi szkoleniowej w postaci Kurs ADR podstawy + cysterny wraz z egzaminem zewnętrznym po kursie ADR podstawy + cysterny w ramach projektu „Źródło kwalifikacji”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Kursów ADR podstaw+cysterny i egzaminów dla Uczestników projektu pt. „Źródło kwalifikacji”. Uczestnikami projektu będą osoby nie pracujące, zamieszkujące na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku powyżej 29 roku życia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120356 Fri, 22 Jun 2018 15:04:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120356 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych trzystopniowych dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UM-ZP-262-35/18)]]> UWAGA! Niniejsza strona nie zawiera wszystkich informacji dotyczących postępowania. Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-wylaczone-ze-stosowania-pzp/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi/przetarg,826.html 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych trzystopniowych dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Niniejsze zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120652 Fri, 22 Jun 2018 14:47:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120652 <![CDATA[Przeprowadzenie i organizacja szkolenia/kursu pn. "Prawo jazdy kat. B" dla 1 uczestnika]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkolenia/kursu „Prawo jazdy kat. B” dla 1 uczestnika. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120639 Fri, 22 Jun 2018 14:02:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120639 <![CDATA[Wyłonienie kierowników naukowych kursów doskonalących dla lekarzy pt. „Wczesne wykrywanie nowotworów skóry z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych: wideodermatoskopii, mikroskopii konfokalnej i diagnostyki histopatologicznej" i kursu pt. „Diagnostyka nowotworów i innych chorób skóry owłosionej - podstawy trichoskopii" oraz członka komisji egzaminacyjnej podczas kursów]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie kierowników naukowych kursów doskonalących dla lekarzy pt. „Wczesne wykrywanie nowotworów skóry z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych: wideodermatoskopii, mikroskopii konfokalnej i diagnostyki histopatologicznej" i kursu pt. „Diagnostyka nowotworów i innych chorób skóry owłosionej - podstawy trichoskopii" odpowiedzialnych za: a) opracowanie programu kursu b) opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji konkretnej edycji kursu -dotyczy wyłącznie kursów realizowanych w formie stacjonarnej - warsztatowej c) opracowanie zagadnień i aktualizacja bazy pytań do przeprowadzenia walidacji nabytej wiedzy/umiejętności przez uczestników konkretnej edycji kursu d) pełnienie obowiązków kierownika naukowego w trakcie trwania poszczególnych kursów; e) pełnienie obowiązków członka komisji egzaminacyjnej. Kursy realizowane będą w formie tzw. blended learning tj. uczestnik zakwalifikowany do danego kursu realizuje część e-learningową, umożliwiającą nabycie/ uzupełnienie wiedzy z zakresu tematyki kursu, które następnie rozwijane będą w formie praktycznej podczas kursów stacjonarnych o charakterze warsztatowym Ze względu na specyfikę poszczególnych tematów kursów doskonalących zamówienie zostało podzielone na 2 części obejmujące opracowanie 2 programów kursów w formie e-learningowej oraz komplementarnych 2 programów kursów w części stacjonarnej – warsztatowej. Program kursu powinien umożliwić uczestnikom nabycie umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych, w tym w szczególności do wykonywania badań określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezbędnych w profilaktyce i/lub leczeniu chorób nowotworowych Dzięki udziałowi w kursie lekarz powinien poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w powyższym zakresie. Program kursu musi uwzględniać treści wynikające z aktualnej wiedzy medycznej, opartej na Evidence Based Medicine. Program kursu musi uwzględniać stosowanie aktualnych standardów diagnostycznych w zakresie diagnostyki patomorfologicznej. Program kursu musi zostać przygotowany w języku efektów kształcenia tj. wskazywać konkretną wiedzę oraz umiejętności jakie lekarz nabędzie w trakcie kursu. Program kursu musi wskazywać formę zaliczenia kursu umożliwiającego weryfikację nabytej wiedzy i umiejętności – zaliczenie kursu powinno wynosić 1 godzinę szkoleniową, które zostanie przeprowadzone przez 2/3-osobową komisję egzaminacyjną. Program kursu musi wskazywać możliwe formy kształcenia jakie wykładowca jest zobowiązany zastosować przygotowując konkretne zagadnienia dla poszczególnych elementów kształcenia Kierownik naukowy kursu (zwany dalej KN) zobowiązany jest do ścisłej współpracy i uwzględniania uwag zgłaszanych przez koordynatora naukowego (merytorycznego) projektu Program kursu powinien uwzględniać obowiązek dalszego samokształcenia lekarzy z wykorzystaniem pracy z tabletem już po zrealizowaniu części e-learningowej oraz stacjonarnej-warsztatowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120632 Fri, 22 Jun 2018 13:58:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120632 <![CDATA[Zapytanie ofertowe CAZ.2711.004.2018.AT na realizację szkoleń zawodowych „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy"]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy" dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie. Szkolenie powinno zakończyć się przeprowadzeniem stosownych egzaminów i uzyskaniem niezbędnej/ych umiejętności/kompetencji/kwalifikacji zawodowych. Całkowita ilość godzin 190 (teoria i praktyka), w tym: prawo jazdy kat. C teoria 20h praktyka 30h, kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy-teoria 130h, praktyka 10h. Termin realizacji lipiec 2018r. - październik 2018r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120201 Fri, 22 Jun 2018 13:20:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120201 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018/ZNL - realizacja szkoleń zawodowych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci grupowych szkoleń zawodowych zgodnych z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji: A. Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera ECCC – dla 8 osób, B. Kierowca z prawem jazdy kategorii C – dla 23 osób, C. Kierowca z prawem jazdy C+E – dla 1 osoby, D. Sprzedawca z obsługa komputera ECCC – dla 3 osób, E. Operator wózka jezdniowego – dla 1 osoby, dla uczestników projektu „Zmiana na lepsze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120599 Fri, 22 Jun 2018 13:18:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120599 <![CDATA[Zapytanie ofertowe CAZ.2711.003.2018.AT na realizację szkoleń zawodowych „Spawanie metodą MAG i TIG z uprawnieniami TUV” i "Operator koparko-ładowarki kl.III]]> Część A. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. „Spawanie metodą MAG i TIG z uprawnieniami TUV” dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie. Szkolenie powinno zakończyć się przeprowadzeniem stosownych egzaminów i uzyskaniem niezbędnej/ych umiejętności/kompetencji/kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacz. Całkowita ilość godzin 319 (teoria i praktyka). Termin realizacji lipiec 2018r. - wrzesień 2018r. część B. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. "Operator koparko-ładowarki kl.III” dla 7 osób bezrobotnych. Szkolenie powinno zakończyć się przeprowadzeniem egzaminu sprawdzającego i uzyskaniem niezbędnej/ych umiejętności/kompetencji/kwalifikacji zawodowych w zawodzie operatora koparko-ładowarki kl. III. Całkowita ilość godzin 134 (teoria i praktyka). Termin realizacji lipiec 2018r. – sierpień 2018r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120573 Fri, 22 Jun 2018 13:16:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120573 <![CDATA[Przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wsparcia specjalistycznego dla dzieci (33 os.) uczestniczących w projekcie pn. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza”]]> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wsparcia specjalistycznego dla dzieci (33 os.) uczestniczących w projekcie pn. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Numer wniosku: RPPK.08.04.00-18-0026/17. Program obejmować będzie: -zajęcia z dziećmi o charakterze psychoedukacyjnym z wykorzystaniem metod terapeutycznych, dydaktycznych i czynnościowych; -zmniejszenie deficytów utrudniających rozwój; -budowanie relacji z otoczeniem; -zmniejszenie obaw przed wejściem w nowe środowisko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120593 Fri, 22 Jun 2018 12:46:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120593 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 01/06/ŚASZ/2018]]> Zakres usługi obejmuje: Przeprowadzenie indywidualnych spotkań doradcy zawodowego z każdym Uczestnikiem. Przewidziano 2 etapy wsparcia I etap – coaching zawodowy - opracowanie IPD (4 godziny/os.; 1 h = 60 min., łączny wymiar godzinowy 384h) II etap – doradztwo zawodowe - aktualizacja IPD (2 godziny/os. 1 h = 60 min.; łączny wymiar godzinowy 192 h) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120578 Fri, 22 Jun 2018 12:14:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120578