Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 15 Dec 2018 01:43:17 +0100 <![CDATA[Zakup usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Wdrożenie innowacji w zakresie hydrofobizacji pianki do produkcji elementów wygłuszeniowych i termoizolacyjnych.”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie trzech szkoleń związanych z realizacją projektu "Wdrożenie innowacji w zakresie hydrofobizacji pianki do produkcji elementów wygłuszeniowych i termoizolacyjnych", w ramach którego wdrażana jest innowacja procesowa – proces hydrofobizacji pianki melaminowej oraz produktowa – rozszerzenie oferty Zamawiającego o płyty i formatki z hydrofobizowanej melaminy. Szkolenia będą miały na celu przygotowanie kadry Zamawiającego do pracy na innowacyjnej linii produkcyjnej a także podwyższenie jej kwalifikacji, co przełoży się na lepszą efektywność pracy oraz uzyskanie wysokiej jakości produktów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155768 Fri, 14 Dec 2018 23:33:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155768 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 2/MCRAZ/2018 na realizację zamówienia w zakresie usług szkoleniowych oraz organizacji egzaminów dla uczestników projektu.]]> Zamówienie składa się z następujących części: CZĘŚĆ A: KURS OPERATOR MASZYN CNC Wymiar godzinowy szkolenia: 160 godzin (w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych) Łączna liczba osób do przeszkolenia: 4 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna) CZĘŚĆ B: KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO Wymiar godzinowy szkolenia: 160 godzin w tym: -67 godzin w zakresie obsługi wózka widłowego (w tym 47 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych) - 93 godziny w zakresie obsługi magazynu (w tym 38 godzin zajęć teoretycznych oraz 55 godzin zajęć praktycznych) Liczba osób do przeszkolenia: 3 osoby CZĘŚĆ C: KURS KOSMETYCZNY Wymiar godzinowy szkolenia: 160 godzin (w tym 64 godzin zajęć teoretycznych i 96 godzin zajęć praktycznych) Liczba osób do przeszkolenia: 2 osoby (w tym jedna osoba niepełnosprawna) CZĘŚĆ D: KURS PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ Wymiar godzinowy szkolenia: 150 godzin (w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych) Liczba osób do przeszkolenia: 6 osób (w tym 3 osoby niepełnosprawne) CZĘŚĆ E: EGZAMIN OPERATOR MASZYN CNC Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 4 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna) CZĘŚĆ F: EGZAMIN MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 3 osoby CZĘŚĆ G: EGZAMIN KOSMETYCZKA Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 2 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna) CZĘŚĆ H: EGZAMIN PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 6 osób (w tym 3 osoby niepełnosprawne) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub E i/lub F i/lub G i/lub H. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155756 Fri, 14 Dec 2018 22:05:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155756 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu Excel dla pracowników dydaktycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu Excel dla pracowników dydaktycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155758 Fri, 14 Dec 2018 22:00:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155758 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 3 nauczycieli w zakresie menager ds. turystyki]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 3 nauczycieli w zakresie menager ds. turystyki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155755 Fri, 14 Dec 2018 21:08:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155755 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 6 nauczycieli w zakresie obsługi programu kosztorysowego NORMA PRO/EXPERT/STANDARD]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 6 nauczycieli w zakresie obsługi programu kosztorysowego NORMA PRO/EXPERT/STANDARD. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155754 Fri, 14 Dec 2018 21:01:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155754 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 4 nauczycieli w zakresie technologia zarządzania i monitoringu sieci komputerowych]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 4 nauczycieli w zakresie technologia zarządzania i monitoringu sieci komputerowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155753 Fri, 14 Dec 2018 20:55:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155753 <![CDATA[organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 7 nauczycieli w zakresie projektowania procesów technologicznych - technolog/ustawiacz CNC]]> Przedmiotem zamówienia organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 7 nauczycieli w zakresie projektowania procesów technologicznych - technolog/ustawiacz CNC, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155752 Fri, 14 Dec 2018 20:44:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155752 <![CDATA[Kurs Asystent do spraw księgowości]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu Asystenta do spraw księgowości w wymiarze 150 godzin wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla 10 Uczestników Projektu. Egzamin końcowy przeprowadzony musi być zgodnie z "Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" z uwzględnieniem procesu walidacji i certyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155711 Fri, 14 Dec 2018 15:38:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155711 <![CDATA[Szkolenie zawodowe dla Uczestników Projektu]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu. Rodzaj i zakres szkoleń przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155683 Fri, 14 Dec 2018 15:32:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155683 <![CDATA[Wybór wykonawcy/wykonawców na realizację zadań instruktora/wykładowcy teorii i/lub praktyki na kursach zawodowych: prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy w ramach projektu „Kierowca – zawód na miarę potrzeb” o nr RPSL.11.03.00-24-03G0/17]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy/wykonawców na realizację zadań instruktora/wykładowcy teorii i/lub praktyki na kursach zawodowych: prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy w ramach projektu „Kierowca – zawód na miarę potrzeb” o nr RPSL.11.03.00-24-03G0/17 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155697 Fri, 14 Dec 2018 15:18:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155697 <![CDATA[Szkolenia zawodowe wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi dla Uczestników Projektu]]> Z uwagi na rozległość opisu, szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155693 Fri, 14 Dec 2018 14:54:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155693 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru psychologa]]> Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu „Każdy jest potrzebny” nr RPLU.11.01.00-06-0138/17, w województwie lubelskim planuje zrealizowanie usług obejmujących następujące zadania: 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. 2. Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 25 Uczestników Projektu (UP) tj. dla 5 grup w miejscowościach: - Chełm (2 grupy maksymalnie 5-osobowe); - Lublin (1 grupa maksymalnie 5-osobowa); - Parczew (2 grupy maksymalnie 5-osobowe); https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155690 Fri, 14 Dec 2018 14:52:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155690 <![CDATA[Szkolenia specjalistyczne]]> Przeprowadzenie szkoleń/kursów specjalistycznych dla Uczestników projektu: „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER w okresie 01.05.2018-31.07.2019r. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia/kursy, których głównym celem jest nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osób której udzielane zostanie wsparcie. Szkolenia/kursy powinny odbyć się od 11.01.2019 się do 31.01.2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155656 Fri, 14 Dec 2018 14:35:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155656 <![CDATA[Organizacja kursów zawodowych o tematyce gastronomicznej: ”Nowoczesne technologie w gastronomii”, „Kurs cukierniczy” w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku w ramach projektu „ Wyższy poziom gastronomii”]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja następujących kursów zawodowych o tematyce gastronomicznej: „Nowoczesne technologie w gastronomii”, „Kurs cukierniczy” oraz przeprowadzenie egzaminów po każdym z kursów i przygotowanie certyfikatów dla wszystkich uczestników. Kurs organizowany jest w ramach projektu „Wyższy poziom gastronomii”, realizowanego w ramach konkursu RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13380 Fri, 14 Dec 2018 14:16:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13380 <![CDATA[Organizacja kursów zawodowych o tematyce gastronomicznej: ”Kurs barmański”, „Kurs sommelierski” oraz „Kurs baristyczny” w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku w ramach projektu „ Wyższy poziom gastronomii” .]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja następujących kursów zawodowych o tematyce gastronomicznej: ”Kurs barmański”, „Kurs sommelierski”, „Kurs baristyczny” oraz przeprowadzenie egzaminów po każdym z kursów i przygotowanie certyfikatów dla wszystkich uczestników. Kurs organizowany jest w ramach projektu „Wyższy poziom gastronomii”, realizowanego w ramach konkursu RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13379 Fri, 14 Dec 2018 13:59:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13379 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce” - Zapytanie 13/8.5.1/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155634 Fri, 14 Dec 2018 13:19:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155634 <![CDATA[Procedura wyboru w trybie zasady konkurencyjności - Poradnictwo psychologiczne]]> W związku z realizacją projektu pn. „Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0169/17 Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Poradnictwa psychologicznego dla 26 Uczestników Projektu (UP) w Lublinie. W najbliższym czasie zamawiający będzie realizował ww. Usługę również dla pozostałych 70 Uczestników/czek Projektu w tej samej lub innych miejscowościach woj. lubelskiego (tam gdzie zbierze się odpowiednia liczba osób). Uczestnikami Projektu są osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, powyżej 18 roku życia, zamieszkujące w województwie lubelskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155642 Fri, 14 Dec 2018 13:17:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155642 <![CDATA[„Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów”]]> 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów” w ramach projektu „Innowacyjna szkoła - lepsza przyszłość”. 4.2. Zamówienie składa się z 2 części: 1) W ramach 1 części wykonawca wykona łącznie 200 h doradztwa z następującej tematyki: Kim będę w przyszłości? - indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla klas pierwszych oraz drugich w wymiarze 2h/UP (łącznie 100 osób). Program: rozpoznanie silnych i słabych stron. Spotkanie 1: przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych, Spotkanie 2: omówienie wyników z testów, wyjaśnienie wątpliwości, uwag, Średnio jeden uczeń klasy 1 oraz klasy 2 otrzyma dwie godziny wsparcia doradcy zawodowego. 2) W ramach 2 części wykonawca wykona łącznie 460 h doradztwa z następującej tematyki: Mam wybór - Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe pod kątem wyboru studiów dla klas maturalnych w wymiarze 4h/UP (łącznie 115 osób). Program: analiza sytuacji ucznia, z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji i kompetencji i innych uwarunkowań; analiza wymagań wobec kandydatów na uczelniach i określenie dalszych kroków w osiąganiu celu edukacyjno-zawodowego, Średnio jeden uczeń klasy 3 otrzyma cztery godziny wsparcia doradcy zawodowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155629 Fri, 14 Dec 2018 12:44:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155629 <![CDATA[Programowanie z elementami testowania oprogramowania]]> Przeprowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Programowanie z elementami testowania oprogramowania” dla 28 uczniów Technikum SCI w Szczecinie przy wykorzystaniu minimum 5 trenerów w wymiarze 90 godzin (1h = 45 minut), realizowane w oparciu o program nauczania przygotowany przez Wykonawcę i złożonego wraz z ofertą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153743 Fri, 14 Dec 2018 11:47:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153743 <![CDATA[Poszukujamt autorów do opracowania 8 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych]]> W ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkól i kompetencji kluczowych uczniów – II etap, planowane jest opracowanie 8 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych. Szkolenia będą wykorzystywane w procesie doradztwa adresowanego do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania oświatowe w swoich jednostkach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155574 Fri, 14 Dec 2018 10:49:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155574 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/UŁa/PRK/2018 na wybór wykonawcy do świadczenia usługi przygotowania i przeprowadzenia wizyt studyjnych u pracodawców oraz dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami dla studentów/tek Wydziału Ekonomii i Zarządzania]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych u pracodawców oraz dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami dla studentów/tek Wydziału Ekonomii i Zarządzania w ramach projektu pt. Program Rozwoju Kompetencji Uczelni Łazarskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K288/16-00). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155573 Fri, 14 Dec 2018 10:46:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155573 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Idziemy do pracy – z CIS-em aktywniej" dla 10 osób (I tura) – uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zamieszkałych na terenie gminy Kępice]]> Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Idziemy do pracy – z CIS-em aktywniej" dla 10 osób (I tura) – uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zamieszkałych na terenie gminy Kępice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na następujące części: Część I: Pracownik biurowy z elementami księgowości i kadr oraz kursem komputerowym ECDL BASE - szkolenie będzie obejmowało łącznie minimum 150 godzin na osobę – 3 osoby. Część II: Operator wózka widłowego oraz szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV – 1 osoba (min. 150 godz./os.) Cześć III : Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i z uprawnieniami do obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 1 kW (szkolenie będzie obejmowało łącznie minimum 150 godzin na osobę) – 2 osoby. Część IV : Pomoc kuchenna z uprawnieniami z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kW – 2 osoby (min. 150 godz./os.) Część V : Opiekunka dziecięca z modułem animacji czasu wolnego oraz kurs z zakresu uprawnień do eksploatacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kW – 2 osoby (min. 150 godz./os.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155569 Fri, 14 Dec 2018 10:03:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155569 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć na szkoleniu zawodowym „Prowadzenie rachunkowości i spraw kadrowo-płacowych” – II edycja]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć na kursie „Prowadzenie rachunkowości i spraw kadrowo- płacowych” - dla 12 uczestników projektu „Szkolenia zawodowe dla Mazowsza”, w następujących blokach tematycznych: 1. zagadnienia związane z prowadzeniem rachunkowości 80 godz. 2. zagadnienia związane z płacami i świadczeniami pieniężnymi i obsługa programu Płatnik 60 godz. 3. zagadnienia związane z prawem pracy 40 godz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155565 Fri, 14 Dec 2018 09:38:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155565 <![CDATA[Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Pilarz – Drwal z obsługą kos spalinowych dla 10 uczniów Technikum – technik leśnik w ramach projektu pn „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”]]> Przeprowadzenie kursu Pilarz – Drwal z obsługą kos spalinowych dla 10 uczniów Technikum - Technik Leśnik przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie w ramach projektu „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155551 Fri, 14 Dec 2018 08:37:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155551 <![CDATA[Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Operator Wózków Widłowych dla 14 uczniów Technikum - Technik logistykw ramach projektu pn „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”]]> Przeprowadzenie kursu Operatora Wózków Widłowych dla 14 uczniów Technikum – technik logistyk przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie w ramach projektu „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155550 Fri, 14 Dec 2018 08:25:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155550 <![CDATA[Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Dietetyka i odchudzanie I i II stopnia dla 15 osób Technikum – Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, w ramach projektu pn. „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego”, RPWM.02.04.01-28-0030/17, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”]]> Przeprowadzenie kursu Dietetyka i Odchudzanie I i II stopnia dla 15 osób Technikum – Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155546 Fri, 14 Dec 2018 08:16:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155546 <![CDATA[Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Carvingu dla 5 osób Technikum - Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, w ramach projektu pn. „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego”, RPWM.02.04.01-28-0030/17, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”]]> Przeprowadzenie kursu „Carving” dla 5 osób Technikum- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155544 Fri, 14 Dec 2018 08:08:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155544 <![CDATA[Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: „Pilot wycieczek” Dla 10 uczniów Technikum – technik hotelarstwa w ramach projektu pn. „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego”, RPWM.02.04.01-28-0030/17, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”]]> przeprowadzenie kursu zawodowego „Pilot wycieczek” czasu wolnego dla 10 uczniów Technikum – technik hotelarstwa w ramach projektu „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego” RPWM.02.04.01-28-0030/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155541 Fri, 14 Dec 2018 07:52:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155541 <![CDATA[Wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia „Operator wózków widłowych".]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Operator wózków widłowych” dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa szansą na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155534 Thu, 13 Dec 2018 23:29:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155534 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Kurs Operator Wózka Jezdniowego NA TERENIE WOJ. ŚLĄSKIEGO Znak: 16/OSDZŚ/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych” dla 1 osoby w miejscowości Zabrze lub w miejscowościach ościennych w terminie do 1 lutego 2019 r. w wymiarze co najmniej 50h szkoleniowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155531 Thu, 13 Dec 2018 23:14:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155531 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 21/188/15 z dnia 13.12.2018r. dotyczące realizacji szkolenia zawodowego]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkolenia zawodowego pn. „Pracownik do spraw rachunkowości i księgowości” wraz z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe dla 10 uczestników projektu „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu subregionu pilskiego”, skierowanego dla osób pozostających bez pracy, bezrobotnych/biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych, wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji - OSI) tj. gmin Budzyń, Margonin, Szamocin, Chodzież, Czarnków, Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Drawsko, Lubasz, Połajewo, Wągrowiec, Gołańcz, Damasławek, Mieścisko, Wapno, Złotów, Jastrowie, Okonek, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo, zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155527 Thu, 13 Dec 2018 23:05:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155527 <![CDATA[Przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kwalifikacji informatycznych " JAVA od podstaw"]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie rozwoju kwalifikacji informatycznych w ramach szkolenia "JAVA od podstaw" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155522 Thu, 13 Dec 2018 22:37:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155522 <![CDATA[Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów i treningów grupowych w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym dla 80 uczestników w ramach projektu „PODKARPACKA INTEGRACJA NA RZECZ ZATRUDNIENIA”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ I Przeprowadzenie treningu integracyjnego z elementami team building – 10 grup x 8 os. x 12 h. Łącznie 120h CZĘŚĆ II Przeprowadzenie warsztatów motywacyjnych – 10 grup x 8os x 14 h. Łącznie 140h. CZĘŚĆ III Przeprowadzenie treningu kompetencji społecznym – 10 grup x 8 os. x 24h. Łącznie 240h. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155512 Thu, 13 Dec 2018 22:20:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155512 <![CDATA[Usługa opracowania treści merytorycznych szkoleń e-learning poszerzających kompetencje z zakresu monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy w projekcie „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie treści merytorycznych 3 szkoleń e-learning, które przyczynią się do zwiększenia kompetencji z zakresu monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy w projekcie „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155506 Thu, 13 Dec 2018 21:07:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155506 <![CDATA[Świadczenie usługi indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym dla 50 uczestników projektu]]> Świadczenie usługi indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym dla 50 uczestników projektu . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155504 Thu, 13 Dec 2018 21:03:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155504 <![CDATA[Zakup usługi szkoleniowej w zakresie przygotowania wejścia na rynek kazachski.]]> Zakup usługi szkoleniowej w zakresie przygotowania wejścia na rynek kazachski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13486 Thu, 13 Dec 2018 20:30:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13486 <![CDATA[Wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń: „Kurs asystencko-sekretarski z językiem angielskim”; „Obsługa kas fiskalnych”; „Kelner”; „Barman”.]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie w ramach projektu „Edukacja przyszłości w Nałęczowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: – Część I - „Kurs asystencko-sekretarski z językiem angielskim”; – Część II - „Obsługa kas fiskalnych”; – Część III – „Kelner”; – Część IV – „Barman”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155499 Thu, 13 Dec 2018 20:26:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155499 <![CDATA[Wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia „Krawiec"]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Krawiec” dla uczestników projektu ,,Zmiana na lepsze jutro” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155495 Thu, 13 Dec 2018 19:48:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155495 <![CDATA[Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla kadry administracyjnej i zarządzającej Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera:]]> Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla kadry administracyjnej i zarządzającej Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w podziale na 2 grupy (dwa poziomy znajomości języka) w terminie od stycznia 2019 – czerwca 2019 (min. 40h dydaktycznych – max 60h dydaktycznych) w trybie śr. 2h dydaktyczne tygodniowo/ 1 grupę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155472 Thu, 13 Dec 2018 16:28:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155472 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów informatycznych oraz na przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych CCNA dla Uczestników projektu "Akademia informatyczna CISCO"]]> Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest przeprowadzenie kursów informatycznych dla 120 Uczestników projektu. Kod CPV: 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych CCNA dla 120 Uczestników projektu. Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155469 Thu, 13 Dec 2018 16:18:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155469 <![CDATA[USŁUGA Szkolenia zawodowe dla 120 Uczestników/czek Projektu (UP)]]> Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa lubelskiego realizuje projekt „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 (wartość projektu: 1 681 115,52 zł). W ramach projektu planujemy zrealizowanie USŁUGI Szkolenia zawodowe dla 120 Uczestników/czek Projektu (UP) - 10 grup szkoleniowych średnio po 12 osób w grupie. Grupy szkoleniowe będą w miejscowościach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana po utworzeniu się danej grupy szkoleniowej. Uczestnikami projektu będą osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, pracownicy zagrożeni zwolnieniem oraz pracownicy przewidziani do zwolnienia. Łącznie w ramach zadania przewiduje się realizację 80 godzin dydaktycznych na 1 grupę szkoleniową – łącznie 800 godzin dydaktycznych grupowych zajęć w systemie 10 spotkań grupowych po 8 godzin dziennie średnio 3 dni w tygodniu. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. Warunkiem przystąpienia do szkolenia będzie zakończenie udziału w zadaniu 1 tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz skierowanie Uczestnika/czki na dane szkolenie na podstawie opracowanego IPD. Warunkiem zakończenia szkolenia przez Uczestników Projektu jest 80% frekwencji na danych zajęciach. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się realizację szkoleń zawodowych, które zostały określone na etapie Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz w oparciu o określone i zdiagnozowane potrzeby i potencjał Uczestników/czek oraz zdiagnozowane potrzeby na lokalnym i regionalnym rynku pracy w ramach następujących tematów: a) Specjalista ds. Ekomarketingu (2 grupy) b) Pracownik biurowy zielone biuro (3 grupy) c) Doradca ds. odnawialnych źródeł energii (3 grupy) d) Monter urządzeń energii odnawialnej (2grupy) Szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu powinny przygotować UP do zdania egzaminu zewnętrznego do którego UP przystąpią po zakończeniu szkolenia i który będzie prowadził do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zgodnie z aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji oraz Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020. Egzamin certyfikujący odpowiedni dla danej usługi – danego szkolenia, zostanie przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot do tego uprawniony niezależny od podmiotu realizującego usługę oraz w stosunku do Zamawiającego wybrany w odrębnej procedurze, mający na celu weryfikację kwalifikacji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155467 Thu, 13 Dec 2018 15:58:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155467 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PCWM/FRSG/TRENERZY/2018]]> Wspólny słownik zamówień: kod CPV nr 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe kod CPV nr 80500000-9 Usługi szkoleniowe kod CPV nr 80533000-9 Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe kod CPV nr 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych – dla 450 osób, w tym 428 osób powyżej 65 roku życia zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155461 Thu, 13 Dec 2018 15:38:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155461