Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 20:57:43 +0200 <![CDATA[Zamówienie nr 32/2019]]> Celem zamówienia 32/2019 jest zakup i dostawa płyty OSB. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213363 Tue, 22 Oct 2019 20:43:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213363 <![CDATA[Dostawa akcesoriów metalowych i narzędziowych dla linii technologicznej nr. 2 do produkcji wyrobów sprężonych do Stężycy woj. lubelskie]]> Dostawa akcesoriów metalowych i narzędziowych dla linii technologicznej nr. 2 do produkcji wyrobów sprężonych do Stężycy woj. lubelskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24565 Tue, 22 Oct 2019 20:09:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24565 <![CDATA[Dostawa linii SMT do tworzenia prototypów sensorów i urządzeń elektronicznych]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa: 1) automatycznej drukarki pasty lutowniczej, 2) automatu pick & place, 3) zestawu podajników do automatu, 4) pieca rozpływowego, 5) zespołu stołów transportowych, 6) zestawu do płyt Unloader/Uploader, 7) zestawu akcesoriów, 8) maszyny do łączenia i lutowania ogniw pv, 9) zestawu umożliwiającego modyfikację stringera https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213353 Tue, 22 Oct 2019 19:21:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213353 <![CDATA[Wytworzenie, dostawa, instalacja oraz pierwsze uruchomienie oprogramowania rozszerzające funkcje obecnego systemu informatycznego]]> W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się zakup licencji i wdrożenie modułów rozszerzających obecny stosowany system informatyczny do obsługi klienta i zarządzania, realizacji zleceń w warsztacie mechaniki pojazdowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wytworzenie, dostawa, instalacja oraz pierwsze uruchomienie systemu informatycznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202694 Tue, 22 Oct 2019 18:23:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202694 <![CDATA[Dostawa urządzenia pomiarowego do budowy stanowiska do crash-testów]]> Dostawa urządzenia pomiarowego do budowy stanowiska do crash-testów na potrzeby realizacji projektu. Adres dostawy: Politechnika Wrocławska Katedra Obróbki Plastycznej i Metrologii ul. Łukasiewicza 7-9 50-371 Wrocław bud. B-9, hala na parterze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212653 Tue, 22 Oct 2019 16:51:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212653 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych 22 10 2019 C]]> Odczynniki biologiczne i materiały laboratoryjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213342 Tue, 22 Oct 2019 16:26:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213342 <![CDATA[Zakup urządzeń specjalistycznych w ramach projektu „Nowatorskie zastosowanie technologii lutowania indukcyjnego w innowacyjnym procesie seryjnej regeneracji frezów piłkowo - tarczowych TCT w oparciu o własne prace badawcze firmy Green”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup na potrzeby realizacji projektu urządzeń specjalistycznych, z podziałem na cztery części: 1. Zakup 5osiowej szlifierki narzędziowej CNC do szlifowania powierzchni bocznych węglika spiekanego w regenerowanych frezach piłkowo-tarczowych HM. 2. Zakup 4osiowej szlifierki narzędziowej CNC do szlifowania powierzchni natarcia i przyłożenia węglika spiekanego w regenerowanych frezach piłkowo-tarczowych HM. 3. Zakup wyważarki narzędziowej wyposażonej w system korekcji niewyważenia. 4. Zakup generatora indukcyjnego do lutowania węglika spiekanego oraz stali HSS w korpusach narzędzi. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213323 Tue, 22 Oct 2019 16:16:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213323 <![CDATA[016 - Wykonanie ramy obrotnicy]]> Wykonanie 1 szt. ramy obrotnicy do żurawia KR160, według dokumentacji dostarczonej przez firmę Krupinski Cranes - producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w konstrukcji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24617 Tue, 22 Oct 2019 16:11:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24617 <![CDATA[System monitoringu 056-BR2-2019]]> System monitoringu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213320 Tue, 22 Oct 2019 15:19:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213320 <![CDATA[Zakup odczynników chemicznych 22 10 2019 F]]> Odczynniki chemiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213318 Tue, 22 Oct 2019 15:17:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213318 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego II dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pt. „Bobowska Szkoła Tradycji - SZABASÓWKA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pt. „Bobowska Szkoła Tradycji - SZABASÓWKA” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213247 Tue, 22 Oct 2019 15:14:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213247 <![CDATA[Nagrzewnica indukcyjna – 1 szt.]]> Nagrzewnica indukcyjna do nagrzewu główek szyn wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem a) podstawowe dane techniczne - nagrzewany materiał ( wsad ) - główki szyny kolejowej S49,S60 o przekroju – 70-77 x 40-55 mm - długość materiału ( wsadu ) - główki szyny przed cięciem - 2 – 7 mb - długość materiału ( wsadu ) po cięciu - 100 – 200 mm - ugięcie materiału (wsadu ) - główki przed cięciem – 0- 20 mm/1 mb - grzanie wsadu dwuetapowe – główki przed cięciem - ucinków przed kuciem - temperatura znamionowa wsadu przed cięciem 600 -700°C - temperatura znamionowa wsadu przed kuciem – 1050 - 1100°C - wydajność nagrzewania do temp. 1100°C - 1500 kg/h - zasilanie generatora nagrzewnicy - z transformatora 1000kVA o napięciu wyjściowym 3 x 400 V - wysokościowe umiejscowienie wzbudników ( odległość od posadzki do dolnej płaszczyzny wsadu ): - we wzbudnikach wstępnych - 1060-1160 mm (regulacja całej konstr. ze wzbudnikami) - we wzbudniku gorącym - 1520 mm b) podstawowe wyposażenie urządzenia - generator tyrystorowy ze stacją wodną - wzbudniki wstępne „ zimne „ – 2 kpl. - wzbudnik gorący – 2 szt - szafa nagrzewnicy z pulpitem sterowniczym - mechanizmy podające do wzbudników wstępnych - podajnik półkowy ucinków z mechanizmem przepychowym ucinków przez wzbudnik gorący Uwaga! Zasilanie elektryczne oraz instalacja chłodzenia generatora i nagrzewnicy po stronie inwestora c) krótki opis zakładanej technologii nagrzewu główki szyny do procesu kucia kul Materiałem przewidzianym do nagrzewu będzie główka szyn S49 i S60. Proces nagrzewu musi być dwuetapowy: - w pierwszym etapie należy podgrzać 2-7 m odcinki główki szyny przesuwane w sposób skokowy za pomocą mechanizmu podającego przez wzbudniki wstępne. Mechanizm podający musi posiadać możliwość regulacji skoku przesuwu w zakresie 100 – 200 mm Temperatura na wejściu 20°C; temperatura na wyjściu – 600 - 700°C Tak nagrzana główka podawana jest bezpośrednio do cięcia na ucinki do prasy. Po ucięciu główki na ucinki o żądanej długości obowiązkiem operatora będzie umieszczenie tego ucinka bezpośrednio na podajniku półkowym. - w drugim etapie należy dogrzać ucinki we wzbudniku gorącym do temp. 1050 - 1100°C. Podajnik półkowy powinien podać ucinek w światło wzbudnika gorącego, a mechanizm przepychowy w zadanym cyklu czasowym wsunąć ucinek do wzbudnika gorącego. Nagrzane ucinki po opuszczeniu wzbudnika gorącego przemieszczać się będą grawitacyjnie po rynnie do prasy do kucia. Wymaga się udzielenia min. 12-miesięcznej gwarancji liczonej od momentu uruchomienia maszyny (z wyłączeniem elementów normalnie i szybko zużywających się tj. wzbudników.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213257 Tue, 22 Oct 2019 14:55:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213257 <![CDATA[Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z przeszkoleniem.]]> Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę i wdrożenie: 1. Urządzenia przenośne, tablet, szt. 4 2. Oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami CRM Liczba użytkowników/ stanowisk: 24. 3. Oprogramowanie księgowe Liczba użytkowników: 1 Usługa obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania Liczba użytkowników: 1. 4. Oprogramowanie sprzedażowe Usługa obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania Liczba użytkowników/ stanowisk: 39. 5. Usługi informatyczne, wdrożeniowe systemów informatycznych, w 6. Szkolenie z obsługi: oprogramowania księgowego, oprogramowania sprzedażowego, oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami CRM. Szczegółowa specyfikacja, zasady i warunki dotyczace zamówienia zawarte są w załączonej, pełnej wersji zapytani ofertowego oznaczonego jako l.dz. 01_10_2019_RPO_1_4_3 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213301 Tue, 22 Oct 2019 14:48:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213301 <![CDATA[Sukcesywna dostawa odczynników (Zapytanie ofertowe nr 05/10/2019/INP)]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Lista odczynników używalnych została przedstawiona szczegółowo w punkcie "Opis przedmiotu zamówienia" oraz Zapytaniu ofertowym nr 05/10/2019/INP, stanowiącym załącznik do przedmiotowego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213300 Tue, 22 Oct 2019 14:48:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213300 <![CDATA[Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych oraz zakup i dostawa pomocy dydaktycznych zużywalnych do zajęć do Przedszkola Samorządowego w Lubominie z Oddziałem zamiejscowym w Rogiedlach w związku z realizacją projektu „Akademia Przedszkolaka” RPWM.02.01.00-28-0042/18]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad fizycznych, wolnych od wad prawnych pomocy dydaktycznych. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyposażenie przedszkola w: a)pomoce dydaktyczne i gry edukacyjne do zajęć w związku z realizacją projektu „Akademia Przedszkolaka” b)pomoce dydaktyczne zużywalne do zajęć w związku z realizacją projektu „Akademia Przedszkolaka” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213296 Tue, 22 Oct 2019 14:44:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213296 <![CDATA[Zakup odczynników chemicznych 22 10 2019 E]]> Odczynniki chemiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213288 Tue, 22 Oct 2019 14:32:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213288 <![CDATA[Dostawa aparatury pomiarowe - Zestaw średnicówek trójpunktowych - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury pomiarowej (sprzęt musi być nowy, nie dopuszczamy produktów używanych) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - Zestaw średnicówek trójpunktowych - 1 zestaw - kod CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa), https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24637 Tue, 22 Oct 2019 14:31:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24637 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego - Dyski do serwerów - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (sprzęt musi być nowy, nie dopuszczamy produktu refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - Dyski do serwerów - 3 sztuki - kod CPV 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24641 Tue, 22 Oct 2019 14:29:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24641 <![CDATA[Dostawa infrastruktury serwerowej - Serwer obliczeniowy - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (dopuszczamy użycie produktu refabrished lub renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - Serwer obliczeniowy - 1 sztuka - kod CPV 48820000-2 Serwery, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24640 Tue, 22 Oct 2019 14:28:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24640 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego - Macierz dyskowa do serwera - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (sprzęt musi być nowy, nie dopuszczamy produktu refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - Macierz dyskowa do serwera - 1 sztuka - kod CPV 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID), https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24639 Tue, 22 Oct 2019 14:27:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24639 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego - Switch - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (sprzęt musi być nowy, nie dopuszczamy produktu refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - Switch - 3 sztuki - kod CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24635 Tue, 22 Oct 2019 14:26:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24635 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 728/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"]]> Komponenty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213285 Tue, 22 Oct 2019 14:25:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213285 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 749/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do testów mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego, do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"]]> komponenty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213284 Tue, 22 Oct 2019 14:25:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213284 <![CDATA[14/1.3/RPOWP 2014-2020/2019 - wyłonienie dostawcy EKSTRAKTORÓW WIELOFUNKCYJNYCH, KOLUMNY DO OCZYSZCZANIA oraz WYPARKI PRÓŻNIOWEJ KOMOROWEJ]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z nadzorem nad montażem (montażyści, spawacze i elektrycy po stronie Zamawiającego) fabrycznie nowych: EKSTRAKTORÓW WIELOFUNKCYJNYCH, KOLUMNY DO OCZYSZCZANIA oraz WYPARKI PRÓŻNIOWEJ KOMOROWEJ zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania. EKSTRAKTORY WIELOFUNKCYJNE, KOLUMNA DO OCZYSZCZANIA oraz WYPARKA PRÓŻNIOWA KOMOROWA będą służyć do ekstrakcji, oczyszczania i zagęszczania ekstraktu roślinnego / ziołowego. Urządzenia te będą częścią zakładu produkcyjnego, którego celem jest ekstrakcja i oczyszczanie substancji roślinnych do zastosowań w nutraceutykach / żywności. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: ul. Akademicka 45, Łomża (18-400) (woj. podlaskie, POLSKA) WARUNKI PŁATNOŚCI: Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe w wysokości max 40% wartości zamówienia. Płatności będą dokonywane w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213269 Tue, 22 Oct 2019 14:09:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213269 <![CDATA[Dostawa materiałów stalowych (rur bezszwowych, prętu, blach żaroodpornych) do wykonania badawczych przenośników ślimakowych (IV)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stalowych - rur bezszwowych, prętu, blach żaroodpornych - niezbędnych do wykonania badawczych przenośników ślimakowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213216 Tue, 22 Oct 2019 14:04:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213216 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych 22 10 2019 D]]> Odczynniki biologiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213271 Tue, 22 Oct 2019 13:58:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213271 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE WRPO nr 02/2019, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski z dnia 22.10.2019]]> Zakup odczynników chemicznych (wzorce substancji czynnych API: do IR, HPLC, GC; odczynniki farmakopealne, standardy do HPLC, GC) dla metod analitycznych w celu przeprowadzenia poniższych testów: tożsamość, zawartość, substancje pokrewne itp. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24629 Tue, 22 Oct 2019 13:45:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24629 <![CDATA[ZAKUP PRZETWORNIKÓW SIŁY ORAZ WZMACNIACZY POMIAROWYCH OBSŁUGUJĄCYCH PRZETWORNIKI, PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY STANOWISKA BADAWCZEGO DO POMIARU MOMENTU OPOROWEGO W ŁOŻYSKACH TOCZNYCH]]> Przedmiotem zamówienia są przetworniki siły oraz wzmacniacze pomiarowe obsługujące przetworniki siły, przeznaczone do budowy stanowiska badawczego służącego do pomiaru momentu oporowego w łożyskach tocznych ABE-18. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy posiadające poniżej wyszczególnione cechy i funkcjonalność: 1) Przetwornik siły na ściskanie i rozciąganie o zakresie do 100N - 2 sztuki. • Pomiar siły rozciągającej i ściskającej do 100 N (w obu kierunkach); • Przetwornik tensometryczny; • Czułość do 1mV/V • Klasa dokładności nie gorsza niż 0,2; • Przeciążalność min. do 150% zakresu, • Małe wymiary max. średnica zewnętrzna fi 26mm, max. wysokość z trzpieniami mocującymi 42mm, gwint mocujący M5; • Przetwornik wykonany ze stali nierdzewnej; • Przewód czterożyłowy o długości 5m; • Nie wymagające konserwacji oczko przegubowe jako element pomocniczy przy przenoszeniu sił. 2) Przetwornik siły na ściskanie zakresie do 25kN - 1 komplet. • Przetwornik siły rozciągającej i ściskającej do 25 kN; • Przetwornik tensometryczny; • Czułość do 2 mV/V; • Klasa dokładności nie gorsza niż 0,03; • Przeciążalność min. do 240 % zakresu; • Wymiary max. średnica do fi 105mm, wysokość max. do 65 mm (bez podłączeń); • Gwinty mocujące M16; • Przetwornik wykonany ze stali nierdzewnej; • Elektroniczna kompensacja momentu zginającego; • Przeznaczone do aplikacji dynamicznych i statycznych; • Wytrzymałość zmęczeniowa do pełnej skali dynamicznej amplitudy; • Gniazdo bagnetowe zgodne z wymogami MIL - C-26482; • Przewód z wtyczką sześciożyłowy o długości 6m. 3) Wzmacniacz pomiarowy obsługujący przetworniki tensometryczne – 3 komplety. • Swobodnie konfigurowalny kanał pomiarowy z parametryzacją kanału TEDS; • Prędkość próbkowania do 19,2 S/s (kHz); • Możliwość podłączania przetworników wielu technologii w tym tensometrycznych; • Klasa dokładności nie gorsza niż 0,01 z 24-bitową konwersją A / C; • Min. 4 cyfrowe wejścia / wyjścia i 1 wyjście analogowe (napięcie / prąd) odwracalne; • Zastosowanie filtrów typu: Bessel lub Buterford ; • Możliwość łączenia wzmacniacza na szynie z transmisją danych; • Wewnętrzne kanały obliczeniowe; • Zastosowanie protokołu komunikacyjnego EtherCAT - komunikacja z platformą SYSMAC STUDIO; • Impedancja wejścia przetworników pomiędzy min 50 Ohm do 5k Ohm; • Zasilanie 24V, o mocy nie przekraczającej 5W; • Prosta obsługa za pomocą zintegrowanego serwera internetowego z możliwością wyboru poziomów dostępu dla użytkownika; • Wytrzymała i kompaktowa metalowa obudowa do zamocowania na szynie DIN; • W komplecie zestaw złącz przyłączeniowych. Wszystkie wyszczególnione elementy powinny pochodzić od jednego producenta. Wzmacniacz pomiarowy musi być kompatybilny z systemem SYSMAC STUDIO – używanym przez automatyków-konstruktorów Oddziału Konstrukcji Zakładu Remontów i Modernizacji w FŁT-Kraśnik S.A.. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi. Oferta powinna zwierać informację co do instalacji i zakresu obsługi niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia oraz informacje na temat serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Dostawca powinien zapewnić możliwość wsparcia technicznego w języku polskim oraz pomoc na miejscu przy problemach z uruchomieniem aplikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213265 Tue, 22 Oct 2019 13:43:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213265 <![CDATA[Dostawa artykułów do realizacji zajęć rozwijających kreatywność dzieci poprzez aktywność plastyczną]]> Dostawa artykułów służących do realizacji zajęć rozwijających kreatywność dzieci poprzez aktywność plastyczną w ramach projektu pn. „Przedszkole równych szans” RPOP.09.01.03-16-0016/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213263 Tue, 22 Oct 2019 13:40:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213263 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 709/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do testów mobilnego rozdrabniacza szybkoobrotowego, do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"]]> Taśmy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213264 Tue, 22 Oct 2019 13:35:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213264