Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 15 Dec 2018 00:58:35 +0100 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16/12/2018 na wybór dostawcy wyposażenia systemu informatycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu informatycznego wraz z wyposażeniem, instalacja systemu w hali produkcyjnej do wytwarzania materiałów bazowych dla kompozytów wielowarstwowych na bazie porosa, dla produkcji wytłumień i wyciszeń, transport systemu i sprzętu do miejsca montażu, montaż i uruchomienie systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155774 Sat, 15 Dec 2018 00:39:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155774 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5 Dotyczy dostawy materiałów]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do realizacji projektu badawczego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155773 Sat, 15 Dec 2018 00:12:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155773 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 11 Dotyczy dostawy materiałów]]> Celem zamówienia jest pozyskanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155771 Fri, 14 Dec 2018 23:48:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155771 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 10 Dotyczy dostawy materiałów]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do realizacji projektu badawczego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155769 Fri, 14 Dec 2018 23:32:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155769 <![CDATA[Zakup elementów systemu separacji dla platformy satelitarnej w standardzie HyperCube wraz z dostawą]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów systemu separacji dla platformy satelitarnej w standardzie HyperCube wraz z dostawą: Elementy systemu separacji: 1. System separacji – 1 sztuka 2. HDRM do systemu separacji – 1 sztuka Kod 34730000-3 - Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155767 Fri, 14 Dec 2018 23:28:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155767 <![CDATA[Dostawa falownika]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa falownika. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155766 Fri, 14 Dec 2018 23:10:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155766 <![CDATA[Zakup elementów systemu pozycjonowania prototypu Drona]]> W związku z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spectre Solutions Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące Zakupu elementów systemu pozycjonowania prototypu Drona w tym: 1. GPS wysokiej precyzji do autopilota Pixhawk – 1 sztuka. 2. Kabel do GPSa – 1 sztuka. 3. Dalmierz laserowy do pomiaru wysokości nad terenem – 1 sztuka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155764 Fri, 14 Dec 2018 23:08:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155764 <![CDATA[Dostawa materiałów eksploatacyjnych, BHP niezbędnych do realizacji prac badawczo – rozwojowych nad innowacyjnym sposobem pasowej uprawy roli i siewu, MA-16/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz BHP zgodnie ze specyfikacją załączoną do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, jego parametry oraz cechy zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155002 Fri, 14 Dec 2018 20:59:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155002 <![CDATA[Dostawa specjalistycznych, mobilnych, kompletnych maszyn i urządzeń do przetwarzania kamienia wapiennego i wsparcia tego procesu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dedykowanej mączki wapiennej dla przemysłu szklarskiego w oparciu o wyniki zrealizowanych prac rozwojowych” (współfinansowane ze środków PO IR 2014-2020: Kredyt na innowacje technologiczne). Nr wew. ogłoszenia I-12/2018.]]> Przedmiotem Zamówienia jest dostawa specjalistycznych, mobilnych, kompletnych maszyn i urządzeń do przetwarzania kamienia wapiennego i wsparcia tego procesu. Dedykowany ciąg technologiczny w układzie następujących po sobie maszyn i urządzeń przeznaczony jest do selektywnej eksploatacji i przeróbki złoża wapieni jurajskich. Przedmiot Zamówienia obejmuje: - samojezdną hydrauliczną koparkę podsiębierną, - mobilną kruszarkę szczękową z rusztem wstępnego odsiewu, - mobilny przesiewacz wielopokładowy, - ładowarkę kołową. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja przedwdrożeniowa. Oferent jest zobowiązany do zaoferowania rozwiązań zgodnych z dokumentacją przedwdrożeniową i wzorem umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155750 Fri, 14 Dec 2018 20:25:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155750 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 4/MM/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do prototypu elektrody ablacyjnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155749 Fri, 14 Dec 2018 20:04:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155749 <![CDATA[Zapytanie nr 13/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa muf i głowic kablowych według autorskiej technologii na napięcie robocze 3.6/6kV dla kabla miedzianego o przekroju żyły roboczej 185mm2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155746 Fri, 14 Dec 2018 19:44:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155746 <![CDATA[Zamówienie dotyczy wniosku pn. Wzrost konkurencyjności firmy PRECAST Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych usług z zakresu projektowania budynków w oparciu o technologię BIM 3D]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: Część I: Oprogramowania komputerowego do projektowania BIM 3D Część II: Oprogramowanie do monitorowania aktywności pracowników https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13547 Fri, 14 Dec 2018 19:21:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13547 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I INSTALACJĘ LINII PILOTAŻOWEJ NR 1/2018/B+R/RPOWM]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pilotażowej instalacji linii pionowego lakierowania proszkowego. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe 1 2018 B+R RPOWM Linia pilotażowa pionowa ostateczne.pdf". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155742 Fri, 14 Dec 2018 19:05:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155742 <![CDATA[Zamówienie na dostawę oprogramowania do parametrycznego projektowania wspomaganego komputerowo 3D CAD i CAE wraz z jego instalacją, konfiguracją, uruchomieniem i sprawdzeniem]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do parametrycznego projektowania wspomaganego komputerowo 3D CAD i CAE wraz z jego instalacją, konfiguracją, uruchomieniem i sprawdzeniem w związku z realizacją projektu „Prace B+R nad komorą klimatyczno-grzewczą do zastosowania w branży poligraficznej ” w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowe w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155729 Fri, 14 Dec 2018 17:58:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155729 <![CDATA[Zakup etykiet do drukarki - 452018M]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup etykiet do drukarki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155741 Fri, 14 Dec 2018 17:41:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155741 <![CDATA[Zakup podłoża mikrobiologicznego - 442018M]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup podłoża mikrobiologicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155739 Fri, 14 Dec 2018 17:32:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155739 <![CDATA[dostawa wyposażenia kuchni: talerze, widelce, łyżki, łyżeczki, noże stołowe,]]> Opis przedmiotu zamówienia Dostawa: 1. Talerz głęboki do zup – 100 szt. Średnica max-270mm, waga ok. 740g. porcelana gładka, biała, płaski rant, pojemność 0,33L, wys.30mm 2. Talerz płaski – 100szt. Średnica max-310mm, waga ok. 940g. porcelana biała, gładka, pojemność użytkowa 170 mm, Wysokość - H : 20 mm 3. Talerz deserowy – 100szt. Średnica max-205mm, waga ok.310g porcelana biała, gładka pojemność użytkowa 130 mm, Wysokość - H : 20 mm, 4. Widelec stołowy – 100szt. ok. gr. 3,5 INOX 18/0, stal nierdzewna, Długość - L : 206 mm , Wysokość - H : 20 mm 5. Łyżka stołowa – 100szt. ok. gr. 3,5 INOX 18/0, stal nierdzewna, Długość - L : 206 mm 6. Nóż stołowy – 100szt. ok. Waga 106g Stal 18/0 inox, stal nierdzewna, 7. Łyżeczka – 100szt. gr 2,5 g INOX 18/0, stal nierdzewna, Długość - L : 143 mm Talerz głęboki, talerz płaski, talerz deserowy pochodzi z jednej linii i tego samego rodzaju porcelany w kolorze białym o takim samym odcieniu kolorystycznym. Nóż, widelec, łyżka stołowa, łyżeczka pochodzą z jednej linii i tego samego rodzaju tworzywa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13543 Fri, 14 Dec 2018 17:28:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13543 <![CDATA[Zakup drukarki laboratoryjnej - 482018C]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup drukarki laboratoryjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155738 Fri, 14 Dec 2018 17:23:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155738 <![CDATA[Zakup enzymu do zastosowań w biologii molekularnej - 472018C]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup enzymu do zastosowań w biologii molekularnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155737 Fri, 14 Dec 2018 17:17:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155737 <![CDATA[Nabór ofert na dostawę zintegrowanego systemu do analizy tłuszczu całkowitego w ramach projektu pt.: „Naturalne substancje aromatyczne uzyskane z surowców mięsnych poddanych hydrolizie enzymatycznej”.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu do analizy tłuszczu całkowitego w ramach projektu pt. „Naturalne substancje aromatyczne uzyskane z surowców mięsnych poddanych hydrolizie enzymatycznej”, składającego się z jednostki hydrolitycznej i ekstrakcyjnej oraz gilz wspólnych dla obu jednostek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155723 Fri, 14 Dec 2018 17:14:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155723 <![CDATA[Nabór ofert na dostawę zestawu do półautomatycznego oznaczania białka w ramach projektu pt.: „Naturalne substancje aromatyczne uzyskane z surowców mięsnych poddanych hydrolizie enzymatycznej”.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do półautomatycznego oznaczania białka w ramach projektu pt. „Naturalne substancje aromatyczne uzyskane z surowców mięsnych poddanych hydrolizie enzymatycznej”, składającego się z systemu destylacyjnego z miareczkowaniem kolorymetrycznym z 20 stanowiskowym podajnikiem próbek, mineralizatora oraz skrubera. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155730 Fri, 14 Dec 2018 17:13:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155730 <![CDATA[Zakup surowicy końskiej - 462018C]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup surowicy końskiej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155736 Fri, 14 Dec 2018 17:11:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155736 <![CDATA[Wybór dostawcy innowacyjnego Mine Rollercoastera związanego z wdrożeniem innowacyjnej technologii opartej na mechanizmie rolek z systemem antywibracyjnym. Zapytanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Podziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Tytuł projektu Wnioskodawcy: "Nowa generacja urządzeń obiegowych stosowanych w parkach rozrywki - wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnego superkomfortowego wielowyjazdowego Mine Rollercoastera"]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który dostarczy fabrycznie nowe urządzenie typu Roller Coaster do Parku Rozrywki Energylandia - w zakresie, na warunkach oraz o parametrach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, Umowie, Specyfikacji Technicznej stanowiącej integralną część Zapytania ofertowego (Załącznik nr 5). Dostawca opisanego powyżej urządzenia będzie zobowiązany uczestniczyć (pomagać) w jego instalacji oraz uruchomieniu (sprawować nadzór na jego uruchomieniem) na warunkach przewidzianych Umową, przy uwzględnieniu warunków dostawy określonych w tejże Umowie. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Roller Coaster wyposażony będzie w standardowy zestaw rolek oraz w innowacyjny mechanizm rolek z systemem antywibracyjnym (zestaw takich rolek). Konieczna jest możliwość zamontowania na Roller Coasterze rolek standardowych jak i rolek z systemem antywibracyjnym. Wyprodukowane przez dostawcę rolki z systemem antywibracyjnym będą zgodne ze zgłoszeniem patentowym P-420895 (Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej) lub rozwiązaniem równoważnym – zgodnie z postanowieniami poniżej. Opis zgłoszenia patentowego nr: P-420895 został zawarty w załącznikach do Zapytania ofertowego. Informujemy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego – do rozwiązania opisanego w akapitach powyżej, z tym że w takim wypadku podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą zostanie wstrzymane do czasu wyrażenia zgody przez PARP na zastosowanie rozwiązania równoważnego. W przypadku braku w/w zgody – a Wykonawca nie zdecyduje się w terminie 10 dni od momentu uzyskania informacji o braku w/w zgody PARP wykonać zamówienia w oparciu o rozwiązania patentowe wskazane w treści niniejszego Zapytania ofertowego na warunkach opisanych w złożonej przez niego ofercie, tj. cenie, terminie realizacji oraz okresie gwarancji, o ile na taką zmianę oferty PARP wyraziłoby zgodę - Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną największą ilość punktów, a jego oferta jest zgodna z rozwiązaniem wskazanym przez Zamawiającego powyżej, o ile wyrazi na to zgodę PARP, w przeciwnym razie postępowanie zostanie unieważnione. Zakres rozwiązania równoważnego powinien odpowiadać wymaganiom Zamawiającego związanych z mechanizmem rolek z system antywibracyjnym jaki opisany został w Specyfikacji Technicznej poprzez uzyskanie co najmniej zbliżonych, ale nie gorszych, efektów (parametrów/ funkcjonalności) referencyjnego rozwiązania. W przypadku rozwiązania równoważnego oferent powinien uwzględnić w cenie oferty całkowite wynagrodzenie za przeniesienie – przez podmiot uprawniony – wszystkich praw własności intelektualnej (w tym praw własności przemysłowej) do rozwiązania równoważnego na rzecz Zamawiającego, a przeniesienie tych praw powinno nastąpić jednocześnie z podpisaniem umowy w formie aneksu do tejże umowy. Aneks powinien wyraźnie określać przedmiot przeniesionych praw oraz oświadczenie przez osoby uprawnione do tego, iż przeniesienie następuje w zakresie wszystkich praw własności intelektualnej do tegoż rozwiązania (a w przypadku utworów – dodatkowo wymienienie pól eksploatacji); oświadczenie, iż rozwiązanie to nie narusza jakichkolwiek praw ani roszczeń osób trzecich; oświadczenie oferenta, iż w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszeń wobec Zamawiającego z tytułu korzystania lub wprowadzania do obrotu przedmiotowego rozwiązania zwolni on Zamawiającego z ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu; oraz że przeniesienie praw nastąpiło w ramach ceny określonej w umowie. Aneks, o którym mowa powyżej nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a jego zawarcie będzie warunkowało skuteczność zawarcia tejże umowy. Wykonawca powinien zagwarantować sposób realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. Powyższe zgodnie z zasadą zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody (FSC, PFSC). Ponadto Wykonawca powinien stosować przepisy Prawa Pracy obowiązujące w jego systemie prawnym, a także zapewniać pracownikom wszystkie wymagane przez ten system prawny świadczenia socjalne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13541 Fri, 14 Dec 2018 17:01:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13541 <![CDATA[Dostawa i uruchomienie komputera klimatycznego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”]]> Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i uruchomienie komputera klimatycznego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedstawione są w Załączniku Technicznym nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155728 Fri, 14 Dec 2018 16:49:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155728 <![CDATA[Dostawa szaf automatyki do sterowania klimatem w szklarni testowej w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”]]> Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa szaf automatyki do sterowania klimatem w szklarni testowej w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedstawione są w Załączniku Technicznym nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155731 Fri, 14 Dec 2018 16:48:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155731 <![CDATA[Dostawa urządzeń do preparatyki i analizy makrocząstek]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz i wniesienie), montaż i uruchomienie fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2018) sprzętu technologicznego, stanowiącego doposażenie Laboratorium i Prototypowni Chemii i Biotechnologii (Laboratorium Technologii Rozwoju Leku). 2. W zakres zamówienia wchodzą następujące części: 1) Pakiet I - System oczyszczania białek. 2) Pakiet II - System chromatograficzny. 3) Pakiet III - System do obrazowania. 4) Pakiet IV - Potrójny inkubator z wytrząsaniem (2 szt.). 3. Zamawiający określa, że wszystkie części zamówienia mogą zostać udzielone jednemu wykonawcy. 4. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 5. Minimalne parametry poszczególnych części (pakietów) zostały wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 6. Miejsce realizacji: Wrocławski Park Technologiczny S.A., ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław. 7. Minimalna gwarancja: 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13537 Fri, 14 Dec 2018 16:24:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13537 <![CDATA[Specjalistyczny system IT + sprzęt]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, w pełni wyposażonych i spełniających wymagania Zamawiającego systemu Specjalistyczny system IT i sprzęt IT o następujących parametrach i cechach: Specjalistyczny system IT (szczegóły w załączniku nr 1) - system zamówień internetowych B2B (handel internetowy), - system sprzedaży detalicznej (e-sklep), - system kart lojalnościowych (handel internetowy), - Oprogramowanie Sklepu ma zawierać wszystkie niezbędne narzędzia i integracje do profesjonalnej sprzedaży online: nowoczesne płatności, dwustronną integrację z Allegro, obsługę kurierów, magazynów, sklep na Facebooku oraz porównywarki cen Sklep musi być dostosowany do telefonów i tabletów RWD. Oprogramowanie ma wspomagać hurtowe dodawania kartotek w programie magazynowym w oparciu o modele, rozmiary, kolory, skład tkanin. Wspomaganie obsługi zleceń specjalnych szycia.. Specjalistyczny system IT będzie wykorzystywany do właściwej organizacji sprzedażowej bezpiecznego garnituru. Cały system IT przeznaczony jest do sprzedaży jako handel internetowy. Sprzęt: Komputer 7 szt., Drukarka do etykiet termo transferowa 2 szt., Bezprzewodowy czytnik laserowy 2 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155725 Fri, 14 Dec 2018 16:15:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155725 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP INSTALACJI PARY WODNEJ]]> Instalacja pary wodnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155722 Fri, 14 Dec 2018 15:59:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155722 <![CDATA[Wyposażenie malarni proszkowej]]> Przedstawiana oferta powinna obejmować następujące wyposażenie malarni: 1. Piec przelotowy do utwardzania proszkowych powłok malarskich 2. Piec/suszarka przelotowa do suszenia elementów po procesie obróbki chemicznej, 3. Kabina lakiernicza dwustanowiskowa przelotowa do malowanie ręcznego farbami proszkowymi 4. Myjka automatyczna natryskowa 5-cio- zabiegowa 5. System transportu 5-torowy, krzyżowy, podwieszany, obejmujący wszystkie urządzenia, dostosowany do rozmieszczenia urządzeń (propozycja wykonawcy), uwzględniający pola odkładcze i wózki transportu poprzecznego. Powierzchnia pomieszczenia na malarnię ca. 23x12m = 276 m2. Rysunek hali w załącznikach - pomieszczenie A.07. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155672 Fri, 14 Dec 2018 15:59:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155672 <![CDATA[Dostawy dwóch pomiarowych laserów bezpieczeństwa wraz z komponentami umożliwiającymi integrację w system bezpieczeństwa dla robota mobilnego]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwa lasery bezpieczeństwa wraz z dodatkowymi komponentami, tworzący kompletny certyfikowany system bezpieczeństwa dla robota mobilnego. System bezpieczeństwa powinien opierać się na pomiarach z dwóch skanerów laserowych, posiadać centralną jednostkę umożliwiającą realizację funkcji bezpieczeństwa zapisanych w formie programu, komunikację z nadrzędnym systemem sterowania robota oraz przesyłanie do nadrzędnego systemu sterowania surowych danych pomiarowych z laserów bezpieczeństwa. Główne CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Dodatkowe kody CPV: CPV: 35121900-7 – Detektory radarowe CPV: 35120000-1 – Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa CPV: 48100000-9 – Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155721 Fri, 14 Dec 2018 15:55:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155721 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018/3.2.1 z dnia: 14 grudnia 2018 r. na dostawę zbiorników z mieszadłami mechanicznymi do poliolu i zbiornik MDI bez mieszadła, stanowiących część linii technologicznej do produkcji płyt warstwowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowych zbiorników z mieszadłami mechanicznymi do poliolu i zbiornik MDI bez mieszadła, stanowiące integralną część linii technologicznej do produkcji płyt warstwowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155713 Fri, 14 Dec 2018 15:47:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155713 <![CDATA[Transport eksponatów na Targi Cosme w Tokyo 2019r.]]> Transport eksponatów na targi Cosme Tokyo 2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140909 Fri, 14 Dec 2018 15:45:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140909 <![CDATA[Zakup linii do obróbki szkła wraz z dostawą i uruchomieniem]]> Automatyczna linia do obróbki szkła (1 szt.) wraz z dostawą i uruchomieniem obejmująca: • sekcję ładowania i automatycznego wyrównania szkła • sekcję cięcia i łamania szkła sterowaną numerycznie • sekcję szlifowania szkła sterowaną numerycznie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13530 Fri, 14 Dec 2018 15:42:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13530 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w ramach Projektu pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, według specyfikacji określonej dalej w punkcie VI Załącznika Zapytanie ofertowe nr 02/S/11.1.4/2018. 2. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo opisanych poniżej w punkcie VI Załącznika Zapytanie ofertowe nr 02/S/11.1.4/2018. 3. Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert, Zamawiający wyłoni maksymalnie 1 Wykonawcę dla każdej części zamówienia, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usług stanowiących przedmiot zapytania (po ewentualnych negocjacjach). 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39162100-6 pomoce dydaktyczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13532 Fri, 14 Dec 2018 15:39:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13532 <![CDATA[Modernizacja kotłowni zakładowej z zastosowaniem kotła na paliwo gazowe i kolektorów słonecznych do ogrzewania CO i CWU /ZO-A-13/]]> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr ZO-A-13 Zamawiający zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Modernizacja kotłowni zakładowej z zastosowaniem kotła na paliwo gazowe i kolektorów słonecznych do ogrzewania CO i CWU w miejscowości Drążeń 24, 62-513 Krzymów, powiat koniński. Rodzaj zamówienia: Dostawa środków trwałych wraz z montażem. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż następujących środków trwałych: Kolektory słoneczne do podgrzewania CWU w ilości około 1000 l / dobę (1 kpl. ) o łącznej mocy około 12,5 kW. CWU jest przeznaczona do zasilania łaźni, z której korzysta załoga zakładu pracująca w systemie zmianowym (w godzinach 6-14-22-6, przez 7 dni w tygodniu). Kolektory słoneczne będą montowane na spadzistym dachu budynku jednokondygnacyjnego, powyżej kotłowni. lokalizacja: Drążeń 24, 62-513 Krzymów, powiat koniński. Kod CPV: 09331100-9 KOLEKTORY SŁONECZNE DO PRODUKCJI CIEPŁA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155704 Fri, 14 Dec 2018 15:38:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155704 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w ramach Projektu pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, według specyfikacji określonej dalej w punkcie VI Załącznika Zapytanie ofertowe nr 01/S/11.1.4/2018 2. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo opisanych poniżej w punkcie VI Załącznika Zapytanie ofertowe nr 01/S/11.1.4/2018 3. Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert, Zamawiający wyłoni maksymalnie 1 Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usług stanowiących przedmiot zapytania (po ewentualnych negocjacjach). 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30236000-2 różny sprzęt komputerowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13529 Fri, 14 Dec 2018 15:29:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13529 <![CDATA[Zakup komponentów do budowy modelu systemu pomiarowego]]> Zakup komponentów do budowy modelu systemu pomiarowego zgodnych ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155576 Fri, 14 Dec 2018 15:21:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155576 <![CDATA[Dostawa fabrycznie nowej przecinarki taśmowej automatycznej wraz z jej posadowieniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu użytkowania dla pracowników]]> Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy fabrycznie nowej przecinarki taśmowej automatycznej wraz z jej posadowieniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu użytkowania dla pracowników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13528 Fri, 14 Dec 2018 15:15:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13528 <![CDATA[Zamówienie na fabrycznie nową koparko-ładowarkę]]> Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa koparko-ładowarka o mocy silnika nie mniejszej niż 100 KM spełniającym normy emisji spalin minimum Stage IV/Final Tier 4 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155701 Fri, 14 Dec 2018 15:13:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155701 <![CDATA[Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Uzdrowiska Busko- Zdrój S.A.]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzęt rehabilitacyjny: 1) Fotele profilaktyczne masujące 3 szt. 2) Podnośnik dźwigowy pacjenta 5 szt. 3) Podnośnik dźwigowy wannowy do podnoszenia pacjenta 3 szt. 4) Fotel biurowy profilaktyczny 15 szt. 5) Ergonomiczna podpórka / podkładka lędźwiowa pod plecy na krzesło / fotel 50 szt. 6) Podnośnik dźwigowy sufitowy pacjenta 3 x 3 Projekt profilaktyka chorób układu ruchu i sposoby walki ze stresem formą przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. w wieku 50+ i kadrę kierowniczą. Dofinansowanie z Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155695 Fri, 14 Dec 2018 15:08:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155695 <![CDATA[Zakup i montaż kotła na ciekłe paliwo gazowe z instalacją i 2 bojlerami (po 500 l każdy) /ZO-A-14/]]> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr ZO-A-14 Zamawiający zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Zakup i montaż kotła na ciekłe paliwo gazowe z instalacją i 2 bojlerami (po 500 l każdy), w miejscowości Drążeń 24, 62-513 Krzymów, powiat koniński. Rodzaj zamówienia: Dostawa środków trwałych wraz z montażem. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż następujących środków trwałych: 2 sztuki bojlerów o pojemności 500 l każdy do instalacji CO i CWU, wraz z instalacją i montażem. Lokalizacja: Drążeń 24, 62-513 Krzymów, powiat koniński. Bojlery przeznaczone do magazynowania ciepłej wody użytkowej w instalacji z zastosowaniem kotła na paliwo gazowe i kolektorów słonecznych. Kod CPV: 39715000-7 - Grzałki wodne oraz ogrzewanie do budynków; sprzęt hydrauliczny https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155666 Fri, 14 Dec 2018 15:05:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155666 <![CDATA[Zakup i dostawa końcówek ze złożem]]> 1. Końcówki o pojemności 1 ml zawierające 160 μl złoża "Protein A". Końcówki kompatybilne z stacją pipetującą JANUS Bio Tx Pro. 1 opakowanie (96 sztuk) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155691 Fri, 14 Dec 2018 15:02:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155691