Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 16 Feb 2019 16:28:21 +0100 <![CDATA[Dostawa Zaawansowanego systemu informatycznego do zarządzania produkcją, zarządzania i monitorowania pracy maszyn oraz sterowania jakością.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zaawansowanego systemu informatycznego do zarządzania produkcją, zarządzania i monitorowania pracy maszyn oraz sterowania jakością. Przeznaczenie i funkcje: system ma umożliwiać monitorowanie pracy maszyn oraz sterowanie jakością poprzez: poprawę efektywności istniejących i wdrażanych procesów związanych z produkcją (przegląd, normalizacja i usystematyzowanie), zarządzanie dokumentacją technologiczną oferowanych do sprzedaży wyrobów i półwyrobów poprzez integrację z istniejącym w firmie oprogramowaniem SolidWorks, zwiększenie kontroli nad procesami produkcji (zarządzanie maszynami do produkcji, zliczanie kosztów poszczególnych operacji w procesie produkcyjnym, zliczanie stopnia odrzutów z produkcji, itd.), uzyskanie raportów biznesowych z prowadzonej działalności związanej z produkcją, ich opracowanie i projektowanie produkcji. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup programu gotowego do pracy w AZT Reall wraz z niezbędnym przeszkoleniem pracowników w zakresie jego użytkowania oraz możliwością dostępu i aktualizacji przez okres 3 lat od podpisania umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167399 Sat, 16 Feb 2019 00:37:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167399 <![CDATA[Wykonanie suwnicy w nowobudowanej hali produkcyjnej na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej linii produktowej Paneli Ściennych i Podłogowych oraz Blatów Kuchennych z kamienia naturalnego w oparciu o opracowaną we współpracy z jednostką badawczo - naukową nowoczesną i zasobooszczędną technologię”]]> Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie suwnicy natorowej w nowobudowanej hali produkcyjnej zgodnie z załączonymi wytycznymi do wykonania suwnicy oraz projektem budowlanym hali produkcyjnej. Wskazane w zapytaniu parametry techniczne są rozwiązaniami poglądowymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań alternatywnych o nie gorszych parametrach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15129 Fri, 15 Feb 2019 22:48:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15129 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAW DO PRACOWNI ZAWODOWEJ]]> Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Bilans kompetencji informatyka”. W skład zamówienia wchodzi: L.P. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość 1. Oprogramowanie graficzne (grafika wektorowa i laserowa) 3 2. Oprogramowanie do tworzenia grafiki (obróbka zdjęć) 16 3. Oprogramowanie do obróbki wideo 16 4. Oprogramowanie do tworzenia grafiki (grafika rastrowa + obróbka zdjęć) 16 5. Oprogramowanie do obróbki audio 16 6. Środowisko programistyczne 16 7. Oprogramowanie do tworzenia stron internetowych 16 8. Oprogramowanie do tworzenia aplikacji 32 9. Tablet z obsługą GSM 8 10. Tablet 16 11. Tablet graficzny 16 12. Zestaw Klawiatura + Mysz Bezprzewodowa 16 12. Odkurzacz antystatyczny 1 14. Telefon internetowy 8 15. Aparat cyfrowy 1 16. Słuchawki 16 17. Tablica Interaktywna 1 18. Projektor multimedialny 10 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167390 Fri, 15 Feb 2019 22:34:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167390 <![CDATA[zapytanie KO4/02/2019]]> Specjalistyczny samochód ciężarowy /rozwiązanie prototypowe/ z wyposażeniem 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167384 Fri, 15 Feb 2019 21:46:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167384 <![CDATA[DOSTAWA ZESTAWÓW DO OZNACZEŃ, WSKAŹNIKÓW I MATERIAŁÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do oznaczeń, wskaźników i materiałów do badań mikrobiologicznych. 2. Szczegółowy zakres, wymagania i opis przedmiotu zamówienia obejmuje Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15127 Fri, 15 Feb 2019 21:03:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15127 <![CDATA[DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych. 2. Szczegółowy zakres, wymagania i opis przedmiotu zamówienia obejmuje Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15125 Fri, 15 Feb 2019 20:51:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15125 <![CDATA[zakup aparatury badawczej i pomiarowej do laboratorium motoryzacyjnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej do laboratorium w postaci: 1. Hamownia - stacjonarne stanowisko pomiarowe umożliwiające pozyskanie niezbędnych danych do wyznaczenia charakterystyki osiągów silnika. 2. Stanowisko testowe wtryskiwaczy Common Rail - Stanowisko testowe wtryskiwaczy Common Rail (CRi-PC) służy do testowania wtryskiwaczy. Stanowisko testowe wyposażone powinno być w półautomatyczny zacisk odpowiedni dla wtryskiwaczy wymagających do 9000N obciążenia zacisku na wtryskiwacz. Urządzenie powinno mieć funkcje „Blokowane drzwi bezpieczeństwa” zaopatrzone w 10mm czystą osłonę PETg chroniącą operatora przed wysokim ciśnieniem generowanym w systemach common rai. Pomiar podawania wtryskiwaczy oparty powinien być na wyporowej jednostce pomiarowej oraz płycie sterowania pomiarem. Przepływ wycieku wstecznego wtryskiwacza mierzony powinien być przez system 3. Stół probierczy: Do pomp i wtryskiwaczy CR - Specjalizowane stanowisko probiercze do testowania elementów Common-Rail. Urządzenie umożliwia testowanie Systemów Common-Rail: CP1, CP1H, CP3, CP4, CP, Wtryskiwaczy elektromagnetycznych oraz Wtryskiwaczy piezoelektrycznych 4. tester wtryskiwaczy CR Stanowisko probiercze do badania konwencjonalnych wtryskiwaczy Common Rail- Automatyczny próbnik wtryskiwaczy do testowania umożliwia testowanie Wtryskiwaczy piezoelektrycznych, Wtryskiwaczy elektromagnetycznych, Końcówek wtrysku do wtryskiwaczy konwencjonalnych i pompowtryskiwaczy oraz Wtryskiwaczy konwencjonalnych 1- / 2 sprężynowych 5. próbnik wtryskiwaczy CR – powinien umożliwiać automatyczne badanie wtryskiwaczy 6. urządzenie pomiarowe do badań wtryskiwaczy Common Rail – umożliwia dokonywanie pomiarów dla wtryskiwaczy 7. tester turbo test - Maszyna za pomocą siłownika ustawia mechanizm zmiennej geometrii w wybranym położeniu np. w punkcie zamknięcia, doprowadza do turbiny powietrze o odpowiednim ciśnieniu i sprawdza czy wartość przepływu strumienia powietrza mierzonego w [kg/h] jest zgodna z wartością przepływu turbosprężarki oryginalnej Zamówienie obejmuje również instalację urządzeń oraz udzielenie gwarancji Szczegółowa opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne) zawarte zostały w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15124 Fri, 15 Feb 2019 20:45:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15124 <![CDATA[DOSTAWA ODCZYNNIKÓW]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników. 2. Szczegółowy zakres, wymagania i opis przedmiotu zamówienia obejmuje Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15123 Fri, 15 Feb 2019 20:40:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15123 <![CDATA[Wybór dostawcy w celu zakupu w formie leasingu termocyklera do reakcji Real Time PCR na potrzeby realizacji projektu w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych-zapytanie ofertowe o numerze 190215_03]]> Termocykler do reakcji Real Time PCR - 1 sztuka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167381 Fri, 15 Feb 2019 20:26:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167381 <![CDATA[Zakup i dostawa serwerów komputerowych i serwerów sieciowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych środków trwałych (data produkcji nie może być starsza niż 2019 rok). 1) serwera All in One wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem symulującym kartę teleinformatyczną (2 zestawy), kod CPV 48822000-6 Serwery komputerowe 2) serwera Proxy wraz z oprogramowaniem (2 zestawy) kod CPV 48821000-9 Serwery sieciowe. Dodatkowo realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje nieodpłatnie: montaż i uruchomienie środków trwałych. Zakup serwerów jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Wirtualnego Gabinetu Medycznego – specjalistycznego produktu, umożliwiającego oferowanie konsultacji medycznych za pomocą video komunikacji, bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów. UWAGA: PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAPYTANIEM OFEERTOWYM GDZIE ZOSTAŁY PODANE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167378 Fri, 15 Feb 2019 19:52:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167378 <![CDATA[Dostawa nowych maszyn: 1. Offsetowa maszyna drukująca w formacie B1 w konfiguracji 4+L; 2. Maszyna sztancująca z oczyszczaniem i separacją użytku; 3. Maszyna do inspekcji wyrobu gotowego.]]> A. OFFSETOWA MASZYNA DRUKUJĄCA W FORMACIE B1 W KONFIGURACJI 4+L 1. Obrabiane materiały: - Maksymalna wielkość formatu nie mniej niż 750 x 1.060 mm - Maksymalna prędkość drukowania nie mniejsza niż 18.000 ark/h - Maksymalna grubość podłoża drukowego nie mniejsza niż 1mm - Minimalna grubość podłoża drukowego nie większa niż 0,04mm 2. Parametry produkcyjne: - Podawanie podłoży wyposażone w automatyczną regulację arkuszy skrzywionych, za wczesnych oraz za późnych - Kałamarze farbowe wraz z mechanizmami podającymi farbę zabezpieczone folią - Pomiar spektrofotometryczny inline każdego arkusza wraz z automatyczną korektą stref farbowych - Pomiar koloru i pasowania w obszarze paska kontrolnego - Zautomatyzowany, beznarzędziowy system kontroli ustawienia wałków farbowych i wodnych - Możliwość automatycznego druku co najmniej 10 prac o różnej grafice w trybie ciągłym bez ingerencji operatora - Zarządzanie zużyciem materiałów eksploatacyjnych przy każdym zespole drukującym - Automatyczna zmiana form drukowych wraz z myciem cylindrów pośrednich w czasie nie dłuższym od 2 minut - Kałamarz farbowy niewymagający kalibracji mechanizmów podających farbę zakrytych folią ochronną B. MASZYNA SZTANCUJĄCA Z OCZYSZCZANIEM I SEPARACJĄ UŻYTKU: - Do automatycznego wykrawania, bigowania i wytłaczania, - Do usuwania odpadów po wykrawaniu w środkowej części arkusza oraz marginesów - Do rozdzielania wykrojów. Gotowy produkt jest wykładany na palecie z przekładkami 1.Obrabiane materiały: - Papier o gramaturze, co najmniej 90 g/m² - Tektura do gramatury 2 000 g/m² - Tektura falista do grubości całkowitej 4 mm. (fala N; F; E; B) 2.Parametry produkcyjne: - Maksymalna wielkość formatu nie mniej niż 760 x 1.060 mm - Minimalna wielkość formatu nie więcej niż 300 x 350 mm - Brzeg na łapki, ustawialny (13 mm przed 1. nożem) od 9 do 17 mm - Maksymalny nacisk nie mniej niż 2,6 MN (260t) - Maksymalna prędkość wykrawania nie mniej niż 7.500 ark/godz. - Wysokość stosu paletowego na nakładaku nie mniej niż 1.500 mm 3. Podstawowe wyposażenie: NAKŁADAK non-stop wyposażony w (pełny opis w SIWZ) STÓŁ SPŁYWOWY wyposażony w (pełny opis w SIWZ) SEKCJA WYKRAWANIA wyposażona w (pełny opis w SIWZ) SEKCJA USUWANIA ODPADÓW wyposażona w (pełny opis w SIWZ) SEKCJA WYKŁADANIA wyposażona w (pełny opis w SIWZ) KOMPUTER MASZYNY wyposażona w (pełny opis w SIWZ) 4. Wyposażenie dodatkowe: a. Obrotowy stół do szybkiej wymiany ram narzędziowych mocowany na podeście - 1 szt. b. Dodatkowa rama Quick Lock – 1 szt. c. Płyty wykrawające średnio twarde 1,0 mm – 10 szt. C. MASZYNA DO INSPEKCJI WYROBU GOTOWEGO przeznaczona do kontroli: - Czytelności zadrukowanych tekstów, błędów tekstowych, brakujących liter, przecinków etc. - Błędów drukarskich, przebarwień kolorystycznych, - Hot stampingu, - Przetłoczeń - embossing, - Położenia obrazów holograficznych - Powierzchni metalizowanych i lakierowanych, - Różnych efektów uszlachetnienie - lakierowanie wybiórcze, drip-off etc., - Kodów, - Innych elementów np. wpasowanie druku, dokładności sztancowania, sitodruku etc., - Uszkodzeń i zabrudzeń powierzchni 1. Parametry produkcyjne: - Maksymalna wielkość formatu nie mniej niż 350 x 420 mm - Minimalna wielkość formatu nie więcej niż 70 x 70 mm - Maksymalna prędkość nie mniej niż 300 m/min - Kamery o rozdzielczości 4k do kontroli od góry min.: 2 szt. - Kamera o rozdzielczości 4k do kontroli od dołu min.: 1 szt. - Oświetlenie LED - Zmienny kąt oświetlenia powierzchni do kontroli przetłoczeń od góry 2. Wyposażenie podstawowe: NAKŁADAK (pełny opis w SIWZ) SEKCJA KONTROLI (pełny opis w SIWZ) SEKCJA WYRZUCANIA WADLIWYCH WYKROJÓW (pełny opis SIWZ) SEKCJA ODBIERANIA DOBRYCH I WADLIWYCH WYKROJÓW (pełny opis SIWZ) Z uwagi na ograniczone miejsce w niniejszym formularzy pełen, szczegółowy opis znajduje się w SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167375 Fri, 15 Feb 2019 19:32:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167375 <![CDATA[Dostawa jachtu żaglowego pełnomorskiego w ramach projektu „Rozwój przez innowację BSE – usługę w branży szkoleniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmioosobowego jachtu żaglowego pełnomorskiego w ramach projektu „Rozwój przez innowację BSE – usługę w branży szkoleniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1(2) do niniejszego ogłoszenia, tj.: Celem realizowanego projektu jest zakup ośmioosobowego jachtu żaglowego pełnomorskiego przeznaczonego do realizacji szkoleń Business Sea Experience (BSE). Jachty mają mieć możliwość bezpiecznej żeglugi oraz posiadać udogodnienia dla osób o niższej sprawności fizycznej. Mają spełniać wymagania przedstawicieli biznesu, do których kierowana jest oferta BSE. Aby spełnić warunki w/w powyżej jacht powinien wyposażony być jak poniżej: 1) Duża bezpieczna rozkładana platforma rufowa mająca zapewnić bezpieczne wejście na pokład dla osób o ograniczonych możliwościach fizycznych i niepełnosprawnych w tym min. wjazdu wózka inwalidzkiego z keji 2) Ster strumieniowy dziobowy z systemem obsługi przy stanowisku skippera ułatwiający manewrowanie w porcie 3) Dwa koła sterowe umożliwiające swobodną komunikacje w kokpicie, szczególnie ważne dla osób o ograniczeniach ruchowych 4) Siedziska dla skippera tylne i boczne 5) Żagiel fok samohalsujący regulowany z pozycji skippera 6) System refowania grota 7) Regulacje żagli sprowadzane wprost do stanowiska skippera 8) Wydatne i energooszczędne zintegrowane ogrzewanie pod pokładem, aby wydłużyć okres prowadzenia szkoleń o wiosnę i jesień 9) Środki ratunkowe zgodnie z wymaganiami rejestracji pod polską banderą Celem spełnienia warunku dotyczącego wyposażenia hotelowego adekwatnego do oczekiwań przedstawicieli biznesu będących klientami szkoleń BSE jacht musi być wyposażony w: 1) Ekran TV i system nagłośnienia w salonie 2) Teak w kokpicie w wersji sztucznej – łatwiejszy w utrzymania od drewna naturalnego 3) Elektryczna winda kotwiczna 4) Prysznic w kokpicie i drabinka kąpielowa na rufie 5) Inwerter prądu 6) Na wyposażeniu dwie lodówki 7) Zbiornik na nieczystą wodę 8) Uchwyty w toaletach i prysznicach z myślą o osobach z ograniczonymi możliwościami fizycznymi i niepełnosprawnych. Celem spełnienia warunku dotyczącego dzielności morskiej i eksploatacji w warunkach morskich jacht musi być wyposażony w: 1) System nawigacji: mapy elektroniczne w formie chartplottera, system identyfikacji morskiej AIS, autopilot, zegary elektroniczne z podstawowymi informacjami nt. parametrów żeglugi (tri data), radio morskie VHF 2) Silnik o mocy min. 50 KM ze względów bezpieczeństwa, w przypadku sztormowania pod fale w warunkach morskich 3) Dodatkowe baterie zasilające 2. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy. 3. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167367 Fri, 15 Feb 2019 18:04:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167367 <![CDATA[Wybór dostawcy w celu zakupu w formie leasingu komór laminarnych na potrzeby realizacji projektu w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych-zapytanie ofertowe o numerze 190215_02]]> Komora laminarna - 2 sztuki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167355 Fri, 15 Feb 2019 17:53:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167355 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, tablicy multimedialnej]]> Komputery przenośne z oprogramowaniem, tablica multimedialna, roboty programowalne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167359 Fri, 15 Feb 2019 17:40:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167359 <![CDATA[Wykonanie prac przygotowawczych do montażu linii technologicznej oraz dostawa urządzeń niezbędnych do obsługi linii w ramach projektu: pt. „Rozszerzenie oferty firmy Superbruk w wyniku wdrożenia rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach II etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych do montażu linii technologicznej oraz dostawa urządzeń niezbędnych do obsługi tej linii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167357 Fri, 15 Feb 2019 17:35:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167357 <![CDATA[Dostawa i instalacja plotera frezującego.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja plotera frezującego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15119 Fri, 15 Feb 2019 17:29:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15119 <![CDATA[Zakup i dostawa nowych urządzeń : Piła automatyczna -kopiarka mostowa, Automatyczna piła mostowa sterowana numerycznie]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych urządzeń : Piła automatyczna -kopiarka mostowa, Automatyczna piła mostowa sterowana numerycznie w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych produktów w branży kamieniarskiej”, w ramach Osi Priorytetowej I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167272 Fri, 15 Feb 2019 17:24:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167272 <![CDATA[Dostawa wyposażenia Pracownia technologii]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotowych, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa wyposażenia: Pracownia technologii Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167356 Fri, 15 Feb 2019 17:14:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167356 <![CDATA[Dostawa wyposażenia: Pracownia programowania obrabiarek skrawających]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotowych, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa wyposażenia: Pracownia programowania obrabiarek skrawających Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167351 Fri, 15 Feb 2019 17:03:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167351 <![CDATA[Dostawa oraz montaż instalacji technologicznej w celu wdrożenia nowej technologii - w projekcie pt. „Nowa technologia destrukcji i odzyskiwania re-surowców, z zużytych urządzeń chłodniczych, ( w tym frakcji pouliretanowych jako surowca do wytwarzania „Eko-sorbentu olejowego”) oraz wykorzystania odzyskanego gazu jako surowca energetycznego w procesie kogeneracji – oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu”,]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej instalacji technologicznej do przetwarzania, (destrukcji i odzyskiwania re-surowców) zużytych urządzeń chłodniczych, (w tym frakcji pouliretanowych jako surowca do wytwarzania "Eko-sorbentu olejowego") oraz wykorzystania odzyskanego gazu jako surowca energetycznego w procesie kogeneracji. - zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 ("Specyfikacja szczegółowa przedmiotu zamówienia”), stanowiącym immanentny składnik niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15101 Fri, 15 Feb 2019 17:01:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15101 <![CDATA[Zakup węży silikonowych - 162019A]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup węży silikonowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167338 Fri, 15 Feb 2019 16:11:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167338 <![CDATA[Ramię robota]]> ramię robota o parametrach podanych w zaproszeniu do oferty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167337 Fri, 15 Feb 2019 16:09:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167337 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów o wysokiej wytrzymałości]]> Dostawa materiałów o wysokiej wytrzymałości - tkanina paraaramidowa, - preimpregnat paraaramidowy, - blacha ze stopu tytanu, - kształtki ceramiczne Al2O3. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167334 Fri, 15 Feb 2019 16:00:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167334 <![CDATA[Odpłatne korzystanie z aparatury badawczej oraz opcjonalna dostawa elementów do wykonania prototypu linii technologicznej - moduł IV, elementy do izolacji]]> Przedmiotem zamówienia jest odpłatne korzystanie z aparatury badawczej połączone z opcjonalną dostawą elementów do wykonania prototypu linii technologicznej - moduł IV, elementy do izolacji. Realizacja zamówienia: Etap I – Odpłatne korzystanie z aparatury badawczej (4 miesięczne odpłatne korzystanie z aparatury badawczej z możliwością dalszego wykupu w ramach realizacji Etapu II) Etap II – Dostawa elementów do wykonania prototypu linii technologicznej – moduł IV, elementy do izolacji (wykup aparatury badawczej użytkowanej w ramach Etapu I) Zamawiający zastrzega, możliwość realizacji tylko Etapu I, bez podawania przyczyny braku realizacji Etapu II zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167332 Fri, 15 Feb 2019 15:58:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167332 <![CDATA[Zakup cieplarki/inkubatora - 152019A]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup cieplarki lub inkubatora. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167331 Fri, 15 Feb 2019 15:58:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167331 <![CDATA[Wybór dostawcy w celu zakupu w formie leasingu elektroporatora na potrzeby realizacji projektu w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych i rozwojowych-zapytanie ofertowe o numerze 190215_01]]> Elektroporator - 1 sztuka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167305 Fri, 15 Feb 2019 15:56:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167305 <![CDATA[Zakup drabinek DNA - 142019A]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup drabinek DNA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167327 Fri, 15 Feb 2019 15:52:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167327 <![CDATA[Dostawa nagrzewnic wodnych]]> Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nagrzewnic wodnych do urządzenia do powlekania, malowania oraz suszenia palet, do linii do produkcji płyt konstrukcyjnych z wypełnienia papierowego typu plaster miodu oraz do maszyny do rozciągania, suszenia i formatowania papierowego plastra miodu, na rzecz Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach Programu Rozwój infrastruktury B+R i opracowanie technologii produkcji ekologicznych palet z tulei tekturowych makulaturowych przez firmę WIKOMA w Zbąszyniu.” dofinansowanego w ramach działania 1.2 WRPO. w poniższym zakresie: Nagrzewnica wodna nr. 1: Elementy grzejne wykonane z stalowych rurek ze spiralnym aluminiowym ożebrowaniem Ilość rzędów: 3 Przystosowana do zasilania wodą o temperaturze 130/70 [ °C ] Ciśnienie pracy 1,6 [ MPa ] Przepływ napływu powietrza 3-5 [ m/s ] Moc cieplna przy temperaturze napływającego powietrza 0 °C dla wody 130/70°C: 55-80 [ kW ] Opór przepływu powietrza przez nagrzewnicę: 90-250 [ Pa ] Króćce o maksymalnej długości 3cm i z gwintem zewnętrznym 2” Wyposażona w ramkę umożliwiającą montaż Ilość: 4 szt. Nagrzewnica wodna nr. 2 : Elementy grzejne wykonane z stalowych rurek ze spiralnym aluminiowym ożebrowaniem Ilość rzędów: 3 Przystosowana do zasilania wodą o temperaturze 130/70 [ °C ] Ciśnienie pracy 1,6 [ MPa ] Przepływ napływu powietrza 3-5 [ m/s ] Moc cieplna przy temperaturze napływającego powietrza 0 °C dla wody 130/70°C: 55-80 [ kW ] Opór przepływu powietrza przez nagrzewnicę: 90-250 [ Pa ] Króćce o maksymalnej długości 3cm i z gwintem zewnętrznym 1,5” Wyposażona w ramkę umożliwiającą montaż Ilość: 4 szt. Nagrzewnica wodna nr. 3: Elementy grzejne wykonane z stalowych rurek ze spiralnym aluminiowym ożebrowaniem Ilość rzędów: 3 Przystosowana do zasilania wodą o temperaturze 130/70 [ °C ] Ciśnienie pracy 1,6 [ MPa ] Przepływ napływu powietrza 3-5 [ m/s ] Moc cieplna przy temperaturze napływającego powietrza 0 °C dla wody 130/70°C: 55-80 [ kW ] Opór przepływu powietrza przez nagrzewnicę: 90-250 [ Pa ] Króćce o maksymalnej długości 3cm i z gwintem zewnętrznym 1” Wyposażona w ramkę umożliwiającą montaż Ilość: 4 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167324 Fri, 15 Feb 2019 15:51:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167324 <![CDATA[Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu w projekcie „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu!” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167312 Fri, 15 Feb 2019 15:49:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167312 <![CDATA[Zakup oraz dostawa drukarek etykiet w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.]]> Zakup oraz dostawa drukarek etykiet w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167325 Fri, 15 Feb 2019 15:48:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167325 <![CDATA[Urządzenie do spawania zbiorników (finansowanie: leasing operacyjny)]]> Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do spawania zbiorników, które musi służyć do automatycznego spawania zbiorników o średnicy do 1500 mm. Może spawać zarówno orbitalnie jak i wzdłużnie. Kod CPV: 42662200-5 Nazwa kodu: Elektryczny sprzęt spawalniczy Kod CPV: 42997000- 1 Nazwa kodu: Maszyny do rurociągów Gabaryty urządzenia: • Średnica przedmiotów spawanych: 0 - 1500 mm. • Długość przedmiotów spawanych: 0 - 8000 mm. • Masa maksymalna przedmiotów spawanych: 5200 kg. Charakterystyczne cechy urządzenia – minimalne parametry: • Możliwość spawania obwodowego, • Możliwość spawania wzdłużnego, • Możliwość napawania wyrobu okrągłego po linii śruby, • Możliwość napawania wyrobu płaskiego po linii śruby, • Możliwość trybu automatycznego tak i ręcznego, • Możliwość użycia kilku metod spawania na maszynie, • Cyfrowo sterowana OŚ obrotowa, • Zsynchronizowany cyfrowo napęd wrzeciona konika z wrzecionem głównym, • Docisk konika z siłą docisku 0 - 12 500 N, • Cyfrowo sterowana elewacja konika w zakresie 0 - 90°, jako sterowana OŚ T, • Cyfrowo sterowane podnoszenie palnika w zakresie 300 mm, jako sterowana OŚ Z, • Cyfrowo sterowany ruch głowicy palnika w osi wzdłużnej w zakresie 0 - 8500 mm, jako sterowana OŚ X, • Cyfrowo sterowana oscylacja palnika w zakresie +/- 40 mm, • Możliwość podawania zimnego drutu do spawania jak metodą TIG tak metodą PLAZMA, • Podajnik sterowany wprost systemem sterowania maszyny z możliwością podciągać drut ruchem wstecznym (ruch drutu do przodu i do tyłu), • Automatyczne sterowanie wysokości palnika z możliwością kopiowania powierzchni nie równych przy wszystkich metodach spawania (MIG, TIG, PLAZMA). • Przeliczanie prędkości postępowej spawania na podstawie średnicy wyrobu, • Programowanie na podstawie zwykłych wartości (milimetry, kąty, sekundy…), • W pełni sterowana OŚ obrotowa w funkcjach: przed ogrzew, przyśpieszenie, zwalnianie, kąt otoczenia, kąt wyłączenia źródła prądu, • Zdolność powrotu wszystkich osi do pozycji wyjściowych w każdym trybie roboczym,\ • Logiczne sterowanie, ustawiony w technologiczno - operatywnych grupach, • Możliwość układania programów spawalniczych, min. 100 programów, • Możliwość układania kompilacji programowych, 7 programów w sekwencji. • Sterowanie źródła prądu wprost z ułożonych programów, • Możliwość użycia dwóch odrębnych metod spawania z minimalnym czasem zmiany poszczególnych metod do 15 sekund z możliwością dodatkowego użycia trzeciej metody. • Dodatkowe drogi gazowe sterowane wprost automatem spawalniczym, • Odsysanie spalin zintegrowane do korpusu maszyny spawalniczej, • System chłodniczy zintegrowany do maszyny spawalniczej dostosowany do chłodzenia dwu metod spawania, • Możliwość zdalnego sterowania maszyną, • Zestaw przyrządów mocujących i podpórek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawarte są w załączniku "Zapytanie ofertowe". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167234 Fri, 15 Feb 2019 15:47:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167234 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 72/2017/O/CBR z dnia 15.02.2019 r. Zestaw do mikrofluidowego systemu rozdziału kwasów nukleinowych oraz białek-szt. 1.]]> Zestaw do mikrofluidowego systemu rozdziału kwasów nukleinowych oraz białek-szt. 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167322 Fri, 15 Feb 2019 15:46:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167322 <![CDATA[Zakup odczynników laboratoryjnych - 082019M]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników laboratoryjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167320 Fri, 15 Feb 2019 15:43:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167320 <![CDATA[Spawarka orbitalna do rur kwasoodpornych (1 szt.) (finansowanie: leasing operacyjny)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup spawarki orbitalnej do rur kwasoodpornych (1 szt.). Spawarka musi służyć do spawania rur w sposób precyzyjny i estetyczny, ma to duże znaczenie przy wykonaniu planowanych w projekcie instalacji. Kod CPV: 42662200-5 Nazwa kodu: Elektryczny sprzęt spawalniczy Kod CPV: 42997000 - 1 Nazwa kodu: Maszyny do rurociągów Charakterystyczne cechy urządzenia – minimalne parametry: • Urządzenie przeznaczone do automatycznego spawania rur o średnicy do 200 mm. • Źródło max. 300 amper, • Chłodnica, • Zamknięta głowica spawalnicza wyposażona w komplet zacisków do różnych średnic (9,52; 12,70, 15,88; ; 19,05; 25,40; 38,10; 50,80; 63,50; 76,20; 88,90, 101,60, 114,30.), • Otwarta głowica spawalnicza do większych średnic w zakresie 101 – 272 mm, • Podajnik drutu, • Walizki transportowe, • Miernik tlenu resztkowego, • Reduktor trój wlotowy, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawarte są w załączniku "Zapytanie ofertowe". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167235 Fri, 15 Feb 2019 15:36:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167235 <![CDATA[Zakup skanera laserowego 3D z akcesoriami – szt. 1, oprogramowania do obsługi skanera 3D – szt. 1, szkolenia z zakresu obsługi skanera 3D – 2 os.]]> Przedmiotem zamówienia jest akup skanera laserowego 3D z akcesoriami – szt. 1, oprogramowania do obsługi skanera 3D – szt. 1, szkolenia z zakresu obsługi skanera 3D – 2 os. Dotyczy: udzielenia zamówienia na dostawę skanera laserowego 3D z akcesoriami – szt. 1 w ramach realizacji projektu: Rozwój firmy STAN DESIGN Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – numer umowy: RPWM.01.03.02-28-0047/18. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego: a) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 23.08.2017r. b) Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działania 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. c) Regulamin konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2. Firmy w początkowej fazie rozwój z dnia 22.11.2018. d) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z późn. zm.). Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167262 Fri, 15 Feb 2019 15:34:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167262 <![CDATA[sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych]]> Długopis szt. 240 Koszulka krystaliczna op. 10 Nożyczki szt. 10 Zszywacz szt. 2 Klej biurowy szt. 5 Ołówek z gumką szt. 240 Taśma klejąca szt. 5 Spinacze op. 5 Zszywki op. 5 Marker szt. 10 Zakreślacz szt. 10 Blok flipchart op. 10 Teczka na gumkę szt. 240 Papier ksero a4 ryza 25 Toner do drukarki TN216K szt. 2 Toner do drukarki HP-05X szt. 2 Toner do drukarki CA-052H-1 szt. 2 część II: Długopis szt. 2000 Segregator szt. 500 Koszulka krystaliczna op. 200 Nożyczki szt. 5 Zszywacz szt. 5 Klej biurowy szt. 10 Ołówek z gumką szt. 700 Gumka szt. 10 Taśma klejąca szt. 100 Spinacze op. 20 Zszywki op. 10 Marker szt. 40 Zakreślacz szt. 50 Przekładki do segregatora kartonowe op. 200 Blok flipchart op. 50 Cienkopis szt. 200 Karteczki indeksujące, neonowe op. 400 Temperówka szt. 10 Teczka na gumkę szt. 3000 Skoroszyt szt. 200 Korektor szt. 100 Notesy samoprzylepne szt. 200 Płyty cd op. 20 Papier ksero A4 ryza 500 Toner do drukarki TN216K szt. 20 Toner do drukarki HP-05X szt. 20 Toner do drukarki CA-052H-1 szt. 30 Wąsy skoroszytowe op. 100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167313 Fri, 15 Feb 2019 15:33:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167313 <![CDATA[Zakup końcówek do pipet automatycznych - 072019C]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup końcówek do pipet automatycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167311 Fri, 15 Feb 2019 15:31:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167311 <![CDATA[Zakup odczynnika laboratoryjnego - 062019C]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynnika laboratoryjnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167308 Fri, 15 Feb 2019 15:25:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167308 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu urządzeń laboratoryjnych]]> Przedmiotem zamówienia są nowe urządzenia laboratoryjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15108 Fri, 15 Feb 2019 15:25:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15108 <![CDATA[Zakup wraz z dostawą nowego ciągnika z ładowaczem czołowym]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą nowego ciągnika z ładowaczem czołowym pod adres: ul. Lokalna 21, 43-100 Tychy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167069 Fri, 15 Feb 2019 15:23:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167069 <![CDATA[Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych]]> Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” nr umowy RPZP.07.01.00-32-K103/18-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej: dla części I Kawa rozpuszczalna Op. 24 Kawa sypana Op. 24 Herbata Op. 15 śmietanka Op. 60 Cukier Op. 5 Woda niegazowana Szt. 240 Woda gazowana Szt. 240 Ciastka kruche Op. 24 Ciastka kruche z nadzieniem Op. 24 Napoje gazowane Szt. 240 Mleko Szt. 48 Paluszki Szt. 48 Cukierki Op. 48 dla części II: Kawa rozpuszczalna Op. 50 Kawa sypana Op. 50 Herbata Op. 100 śmietanka Op. 300 Cukier Op. 20 Woda niegazowana Szt. 2400 Woda gazowana Szt. 2400 Ciastka kruche Op. 100 Ciastka kruche z nadzieniem Op. 100 Napoje gazowane Szt. 2400 Mleko Szt. 200 Paluszki Szt. 200 Cukierki Op. 200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167299 Fri, 15 Feb 2019 15:18:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167299 <![CDATA[Zakup termometrów szklanych cieczowych - 052019C]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup termometrów szklanych cieczowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167298 Fri, 15 Feb 2019 15:11:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167298 <![CDATA[Dostawa desek z napędem elektrycznym]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. desek z napędem elektrycznym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167295 Fri, 15 Feb 2019 15:06:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167295