Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 10:05:37 +0200 <![CDATA[Zakup sprzętu laboratoryjnego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu laboratoryjnego tj.: 1) Pilarka tarczowa 2) Polerka rotacyjna 3) Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 4) Strug jednoręczny 5) Urządzenie odpylające 6) Wyrzynarka 7) Frezarka górnowrzecionowa 8) Uciosarka przesuwna 9) Strugarka grubościowa 10) Spawarka do PMMA 11) Wyciskacz akumulatorowy do kleju https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181499 Wed, 24 Apr 2019 09:53:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181499 <![CDATA[6/04/2019 Dostawa czujników temperatury dla spółki Ensore - dostawa nr 1]]> Przedmiotem zamówienia nr 6/04/2019 jest dostawa czujników temperatury– dostawa nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17391 Wed, 24 Apr 2019 09:49:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17391 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 46/2019/G/JAK1]]> Zakup odczynników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181497 Wed, 24 Apr 2019 09:42:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181497 <![CDATA[Zakup i montaż linii do malowania proszkowego i mokrego oraz emaliowania]]> Zakup i montaż linii do malowania proszkowego i mokrego oraz emaliowania Elementy składowe linii to: - tunel do chemicznego, natryskowego przygotowania powierzchni z wannami -piec suszący -kabina do automatycznej aplikacji farby proszkowej, dielektryczna z centrum kolorów do szybkiej wymiany farby proszkowej -kabina do malowania ciekłego i nakładania emalii z filtracją suchą -tunel podsuszający -piec do polimeryzacji -górny przenośnik monorotacyjny -stacja czyszczenia i smarowania przenośnika -główna szafa elektryczna z panelem sterującym -piec do emaliowania -powierzchnia hali przeznaczona na kompletną linię do malowania proszkowego i mokrego oraz emaliowania to: szerokość: około 16m długość: około 20m wysokość hali: około 4,5m https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180260 Wed, 24 Apr 2019 09:36:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180260 <![CDATA[Mieszalnik laboratoryjny do betonu / "Laboratory concrete mixer"]]> Zakup i dostawa mieszalnika laboratoryjnego do betonu Wymagania techniczne: a) Prędkość obrotowa min. 20 obr./minutę b) Możliwość mieszania betonów o uziarnieniu 16 mm (i mniejszym) c) Urządzenie wyposażone w skrobak ścian d) Napęd elektryczny z wyłącznikiem bezpieczeństwa e) Maksymalne wymiary urządzenia: 75 cm x 60 cm x 150 cm f) Zbiornik zapasowy (część mieszalnika wykonana z tworzywa PE, w którym zachodzi proces ujednorodnienia mieszanki betonowej) - 3 sztuki. g) Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim Purchase and delivery of a laboratory concrete mixer Technical requirements: a) Rotational speed min. 20 rpm. b) The ability to mix concrete with a grain size of 16 mm (and smaller). c) Device equipped with a wall scraper. d) Electric drive with safety switch - 230 V/ 50/60 Hz. e) Maximum dimensions of the device: 75 cm x 60 cm x 150 cm. f) Spare tank (part of the mixer made of PE material in which the process of homogenisation of the concrete mix takes place) - 3 pieces. g) User manual in Polish or English. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181492 Wed, 24 Apr 2019 09:19:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181492 <![CDATA[Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kamionkach w ramach realizowanego projektu.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kamionkach w ramach realizowanego projektu pt. „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję - programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach”. Projekt nr RPWP.08.01.02-30-0114/16 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020: Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do zaproszenia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39162100-6 Pomoce dydaktyczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181422 Wed, 24 Apr 2019 09:10:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181422 <![CDATA[dotyczące dostawy zabudowy przekształtników 2, w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych”]]> Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.01.02.00-00-0283/16 pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181487 Wed, 24 Apr 2019 09:01:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181487 <![CDATA[Zapytanie na wykonanie Śrub kulowych obrabiarki TUU 1250]]> Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie Śrub kulowych obrabiarki TUU 1250 w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie Kwalifikowalności Wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181482 Wed, 24 Apr 2019 08:42:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181482 <![CDATA[Zapytanie na wykonanie Detali precyzyjnych kluczowych obrabiarki TUU 1250]]> Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie Detali precyzyjnych kluczowych obrabiarki TUU 1250 w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie Kwalifikowalności Wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181480 Wed, 24 Apr 2019 08:34:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181480 <![CDATA[Zakup odczynników chemicznych 24 04 2019 A]]> Odczynniki chemiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181475 Wed, 24 Apr 2019 07:55:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181475 <![CDATA[Zakup i dostawa rur stalowych bezszwowych w ilości 8 ton]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rur stalowych bezszwowych w ilości łącznej 8 ton https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181472 Tue, 23 Apr 2019 23:49:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181472 <![CDATA[Dostawa 2 sztuk spawarek z uruchomieniem i przeszkoleniem użytkowników]]> Dostawa 2 sztuk spawarek (transformatorowej i inwentorowej) z uruchomieniem i przeszkoleniem użytkowników https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181471 Tue, 23 Apr 2019 23:41:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181471 <![CDATA[Zakup i dostawa prętów stalowych w ilości łącznie 4 ton w odcinkach 3 do 3,5 mb]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa prętów stalowych w ilości łącznie 4 ton w odcinkach 3 do 3,5 mb. Specyfikacja oraz ilość poszczególnych prętów: fi 10 ciągniony S235 - 2 tony fi 16 ciągniony S235 - 2 tony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181470 Tue, 23 Apr 2019 23:25:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181470 <![CDATA[Zakup i dostawa płaskowników ze stali konstrukcyjnej w ilości 5 ton w odcinkach po 6 mb]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płaskowników ze stali konstrukcyjnej w ilości 5 ton w odcinkach po 6 mb. Płaskowniki powinny spełniać następujące parametry: 200x15 S355J2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181468 Tue, 23 Apr 2019 23:16:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181468 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Przeprowadzenie prac rozwojowych nad stworzeniem prototypu technologii do tworzenia i projekcji gier VR rozgrywanych na urządzeniach do ćwiczeń aerobowych oraz w salach do zajęć grupowych w klubach fitness i siłowniach”]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w postaci: a) zestawu urządzeń umożliwiających adaptację dowolnego roweru pionowego (stacjonarnego) do gier VR. Zestaw składać się będzie z telewizora z wbudowanym komputerem, gogli VR, kontrolera i czujnika do sczytywania pozycji pedałów; b) 1 zestawu najbardziej zaawansowanych gogli VR do projekcji VR wraz z akcesoriami; c) sprzętu laboratoryjnego – 6 dysków SSD do komputerów stanowiących aparaturę naukowo-badawczą; d) zestawu głośników multimedialnych; e) sprzętu laboratoryjnego - 1 trenażera umożliwiającego przetestowanie tworzonej technologii na tranażerach, do których podłączane są rowery szosowe; f) sprzętu laboratoryjnego - 1 roweru szosowego umożliwiającego przetestowanie tworzonej technologii gier fitness VR na rowerze szosowym podłączanym do trenażera. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181466 Tue, 23 Apr 2019 23:12:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181466 <![CDATA[Dostawę mebli do pokoi, aneksu kuchennego i Sali edukacyjnej w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach na potrzeby projektu „Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach służącej realizacji programu edukacji ekologicznej” w ramach działanie 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020).]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do pokoi, aneksu kuchennego i Sali edukacyjnej w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach na potrzeby projektu „Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach służącej realizacji programu edukacji ekologicznej” w ramach działanie 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, spełniający wszystkie wymagane atesty i dopuszczenie do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje meble wraz z transportem i montażem. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostawy towaru. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181458 Tue, 23 Apr 2019 23:08:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181458 <![CDATA[Dostawa drutu spawalniczego w łącznej ilości 0,5 ton]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drutu spawalniczego w łącznej ilości 0,5 ton Drut spawalniczy powinien spełniać następujące wymagania techniczne - fi 1.0 AWS:A5.18:ER70S-6, EN ISO 14341: G3Si1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181465 Tue, 23 Apr 2019 23:04:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181465 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/DAK-POL/2019 na zakup urządzeń do magazynowania i pakowania produktu]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do magazynowania i pakowania produktu, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnego produktu w wyniku prac B+R w przedsiębiorstwie DAK-POL”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Zakres realizacji zamówienia wymagany od Wykonawcy: 1. Dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia 2. Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17408 Tue, 23 Apr 2019 22:58:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17408 <![CDATA[Zakup i dostawa blachy czarnej gorącowalcowanej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa blachy czarnej gorącowalcowanej w formatach 1,5x6m w łącznej ilości 6 ton. Zamawiana blacha powinna spełniać następujące wymagania: 8 S355J2 - 2 tony 6 S355J2 - 2 tony 10 S355J2 - 2 tony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181462 Tue, 23 Apr 2019 22:37:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181462 <![CDATA[Zakup i dostawa doposażenia pracowni i pomocy do zajęć edukacyjnych w ramach projektu: „Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim”]]> Zakup i dostawa doposażenia pracowni i pomocy do zajęć edukacyjnych realizowanych w Podstawowej Szkole Specjalnej w Zuzeli i Podstawowej Szkole Specjalnej w Starym Lubiejewie. Wszystkie zakupy i dostawy realizowane będą na rzecz i do siedziby : Podstawowej Szkoły specjalnej w Zuzeli, Zuzela 51, 07-22 Zuzela Podstawowej Szkoły Specjalnej w Starym Lubiejewie, ul Słoneczna 4, Stare Lubiejewo, 07-300 Ostrów Mazowiecka dla których organem prowadzącym jest powiat ostrowski Dostawa jest realizowana w ramach projektu: „Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 - 10 Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181459 Tue, 23 Apr 2019 21:59:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181459 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie komory normobarycznej]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie komory normobarycznej – szt. 1. 2. Zamówienie winno spełniać następujące minimalne parametry techniczne:  urządzenie relaksacyjno-rehabilitacyjnego z regulowanymi warunkami atmosferycznymi;  urządzenie musi spełniać wymagania użyteczności potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla tlenotarapi normobarycznej;  certyfikat zaświadczający, że przebywanie w komorze normobarycznej nie powoduje skutków ubocznych i sprzyja poprawie zdrowia;  wymiary komory normobaryczbej wewnątrz 19000 x 2300 x 3000 mm;  komora z dwoma pomieszczeniami po lewej i prawej stronie, wejście w centralnej części komory;  śluza wyrównująca o średnicy 3600 mm o orientacji pionowej, wejście do śluzy usytuowane prostopadle do komory normobarycznej;  zaświadczenie wystawione przez odpowiedni instytut o spełnianiu wymogów pozwalających na kontrolowanie parametrów mieszanki oddechowej;  pełne wyposażenie wraz z umeblowaniem przystosowane dla 20 osób;  2 szt. Smart TV 49" z zakrzywionym ekranem;  2 szt. Smart TV 49";  certyfikat dowodzący spełnienie wymaganych norm UDT;  zestaw monitoringu;  zestaw oświetlenia LED;  komora wyposażona w 4 okna usytuowane na ścianie równoległej do wejściowej; okna o wymiarach tafli 1500 mm x 1000 mm w pełnym świetle bez podpór przedziałowych;  do projektu należy uwzględnić normy prEN16612:2017 , PN-EN1991-1-4:2008, PN-EN1990;  rozstaw stóp stalowych 12000 mm;  komora zabezpieczona antykorozyjnie RAL7040;  komora normobaryczna i śluza wyrównująca ocieplona, zabezpieczona i przygotowana do zadołowania;  deklaracja zgodnośći WE;  drzwi baryczne wejściowe 2 szt.;  klimatyzacja z funkcją grzania;  dwie łazienki wyposażone w ubikację oraz umywalkę, wykafelkowane - w wybranych kolorach;  włazy rewizyjno-inspekcyjne;  system stałej wentylacji komory normobarycznej;  produkt wyposażony w pełną armaturę niezbędną do wytworzenia odpowiednich warunków;  zestaw dotykowych ekranów sterujących osadzonych w sciankach komory i śluzy;  aplikacja sterująca na smartfona;  system kontroli pracy urządzeń online,  Zestaw podwójnych czujników wraz z podwójnymi zabezpieczeniami. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje projekt i wizualizację. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do wskazanej na etapie podpisania umowy lokalizacji w woj. Opolskim, montaż i uruchomienie. 5. Zamawiający wymaga min. 12 miesięcznej gwarancji. Wymagana reakcja serwisu w ciągu 48h od zgłoszenia awarii. Gwarancja jest zobowiązaniem gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy, a także uprawnieniem kupującego w wypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości w niej określonych. Kody CPV: 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 33157500-0 Komory hiperbaryczne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17405 Tue, 23 Apr 2019 21:58:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17405 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 16/2019 dotyczące zakupu infrastruktury (serwerów) i dodatkowych usług w chmurze o parametrach, które pozwolą w sposób wydajny procesować 50TB surowych danych z zasilaniem real-time]]> Infrastruktura o charakterze hybrydowym do wynajęcia tj. usługi cloud i dedykowana infrastruktura zbudowana na dedykowanych serwerach w profesjonalnym centrum hostingowym; oraz dodatkowe usługi w chmurze oparte o technologię SSD https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181457 Tue, 23 Apr 2019 21:44:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181457 <![CDATA[System do śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym w osi XYZ z funkcją zarządzania i kalibrowania.]]> System do śledzenia obiektów w osi XYZ z funkcją zarządzania i kalibrowania powinien składać się z: 1. Serwer systemu trakującego - 2 szt., routerów i switch (PoE) 2. Kontroler - 1 szt. 3. Kamery śledzące na podczerwień (obiektyw w komplecie)- minimum 12 szt 4. Beacony - 12 szt 5. Stringer, filtry ferrytowe, iR led - 36 szt 6. Zasilacz (system ładujący) -1 szt 7. Zestaw do kalibracji - 1 szt - system do projektowania 8. Dedykowane oprogramowanie Wymagane cechy systemu: - mobilność - łatwość montażu i kalibracji w czasie nie dłuższym niż 6h - możliwość używania na zewnątrz pomieszczeń - integracja z systemami audio, video i oświetleniowymi - przesył informacji w protokole DMX - możliwość synchronizacji obiektów w czasie rzeczywistym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181443 Tue, 23 Apr 2019 21:29:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181443 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa surowca – Cukier biały, do prowadzenia badań przemysłowych”]]> UWAGA! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe". Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy dostawy surowca – Cukru białego. Cukier biały - oczyszczona i wykrystalizowana sacharoza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181273 Tue, 23 Apr 2019 21:23:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181273 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/DAK-POL/2019 na zakup urządzeń produkcyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń produkcyjnych, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnego produktu w wyniku prac B+R w przedsiębiorstwie DAK-POL”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Zakres realizacji zamówienia wymagany od Wykonawcy: 1. Dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia 2. Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17403 Tue, 23 Apr 2019 21:20:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17403 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa surowca – Mleko w proszku pełne, do prowadzenia badań przemysłowych”]]> UWAGA! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe". Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy dostawy surowca – Mleka w proszku. Mleko w proszku pełne - produkt otrzymany przez wysuszenie rozpyłowe mleka pasteryzowanego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181292 Tue, 23 Apr 2019 21:19:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181292 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert dotyczących zakupu Drukarki 3D do żywic.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup Drukarki 3D do żywic. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181453 Tue, 23 Apr 2019 21:06:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181453 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/DAK-POL/2019 na zakup urządzeń do mielenia]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do mielenia, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnego produktu w wyniku prac B+R w przedsiębiorstwie DAK-POL”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Zakres realizacji zamówienia wymagany od Wykonawcy: 1. Dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia 2. Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17402 Tue, 23 Apr 2019 21:05:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17402 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa surowców – Substancja glazurująca, Substancja glazurująca 6M, do prowadzenia badań przemysłowych”]]> UWAGA! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe". Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy/Wykonawców dostaw surowców – Substancja glazurująca, Substancja glazurująca 6M. Substancja glazurująca, składa się z wosku carnauba (E 903) oraz wosku pszczelego (E 901). Substancja glazurująca - proszkowa- składa się z wosku carnauba (E 903) oraz wosku pszczelego (E 901). Crystalac I (substancja glazurująca) składa się z etanolu, szelaku (E 904), oleju roślinnego (kokosowy) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181327 Tue, 23 Apr 2019 21:03:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181327 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa surowców – Ekstrakt Blue, Ekstrakt Red, Ekstrakt Orange, Ekstrakt Brown, do prowadzenia badań przemysłowych”]]> UWAGA! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe". Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy/Wykonawców dostaw surowców – Ekstrakt Blue, Ekstrakt Red, Ekstrakt Orange, Ekstrakt Brown Ekstrakt Blue – produkt otrzymany z sinic Arthrospira platensis Ekstrakt Red – produkt otrzymany z rzodkiewki, czarnej porzeczki, cytryny Ekstrakt Orange - produkt otrzymany z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.), rzodkiewek i cytryn. Ekstrakt Brown - brązowy koncentrat wyprodukowany ze słodu jęczmiennego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181332 Tue, 23 Apr 2019 20:58:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181332 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa surowca – Carthamus concentrate – płyn, do prowadzenia badań przemysłowych”]]> UWAGA! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe". Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy dostawy surowca – Carthamus concentrate – płyn. Carthamus concentrate - otrzymywany poprzez wodną ekstrakcję kwiatów krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181323 Tue, 23 Apr 2019 20:52:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181323 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa surowca – Miazga kakaowa, do prowadzenia badań przemysłowych”]]> UWAGA! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe". Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy dostawy surowca – Miazgi kakaowej. Miazga kakaowa produkt otrzymany przez mechaniczną obróbkę śruty kakaowej bez usuwania lub dodawania jakichkolwiek składników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181280 Tue, 23 Apr 2019 20:40:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181280 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa surowca – Tłuszcz kakaowy deodoryzowany , do prowadzenia badań przemysłowych”]]> UWAGA! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe". Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy dostawy surowca – Tłuszczu kakaowego. Tłuszcz kakaowy deodoryzowany – produkt otrzymany z ziarna kakaowego, deodoryzowany przy wykorzystaniu pary wodnej i/lub próżni lub innej odpowiedniej metody. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181284 Tue, 23 Apr 2019 20:32:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181284 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/DAK-POL/2019 na zakup urządzeń do mielenia surowca mokrego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do mielenia surowca mokrego, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnego produktu w wyniku prac B+R w przedsiębiorstwie DAK-POL”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Zakres realizacji zamówienia wymagany od Wykonawcy: 1. Dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia 2. Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17400 Tue, 23 Apr 2019 20:30:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17400 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa surowca – Skrobia ryżowa granulowana, do prowadzenia badań przemysłowych”]]> UWAGA! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe". Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy dostawy surowca – Skrobi ryżowej granulowanej. Skrobia ryżowa granulowana– produkt otrzymany z ryżu przez ekstrakcje i oczyszczanie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181297 Tue, 23 Apr 2019 20:18:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181297 <![CDATA[Dostawa sprzętu i akcesoriów do rekreacji, zabaw i sportów wodnych w ramach projektu „Pakietowanie usług turystycznych w firmach Rafał Bielak i 16 na 9 Studio filmowe Franciszek Lubicz – Łapiński” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.4. „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów do rekreacji, zabaw i sportów wodnych w ramach projektu „Pakietowanie usług turystycznych w firmach Rafał Bielak i 16 na 9 Studio filmowe Franciszek Lubicz – Łapiński” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.4. „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich pozycji wymienionych w pkt 3 znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i akcesoriów do rekreacji, zabaw i sportów wodnych wg. wymienionych poniżej zadań. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych do wybranych przez wykonawcę zadań, tj.: Zadanie nr 1: Skuter wodny (2 szt.) Zadanie nr 2: Przyczepka do transportu pod dwa skutery (1 szt.) Zadanie nr 3: Łódź motorowa ślizgowa (1 szt.) Zadanie nr 4: Zestaw flyboard (deska) (1 szt.) Zadanie nr 5: Skuter wodny do hydroflight (1 szt.) Zadanie nr 6: Łódź motorowa (1 szt.) Zadanie nr 7: Zestaw do wakeboardu dla mężczyzn (1 szt.) (deska + wiązania) Zadanie nr 8: Zestaw do wakeboardu dla dzieci (1 szt.) (deska + wiązania) Zadanie nr 9: Zestaw do wakeboardu dla kobiet (1 szt.) (deska + wiązania) Zadanie nr 10: Narty wodne (1 szt.) Zadanie nr 11: Deska do pływania na fali za motorówką (1 szt.) Zadanie nr 12: Zestaw wakesurf (1 szt.) Zadanie nr 13: Deska wake foil (1 szt.) Zadanie nr 14: Mata pneumatyczna, okrągła do rekreacji wodnej, 3 osobowa (1 szt.) Zadanie nr 15: Mata pneumatyczna, okrągła do rekreacji wodnej, 5 osobowa (1 szt.) Zadanie nr 16: Zabawka pneumatyczna do rekreacji wodnej, 2 osobowa (1 szt.) Zadanie nr 17: Pianki wodne Pozycja nr 1: Pianka wodna męska (8 szt.) Pozycja nr 2: Pianka wodna damska (8 szt.) Pozycja nr 3: Pianka wodna dziecięca (8 szt.) Zadanie nr 18: Kamizelki asekuracyjne Pozycja nr 1: Kamizelka asekuracyjna męska (6 szt.) Pozycja nr 2: Kamizelka asekuracyjna damska (6 szt.) Pozycja nr 3: Kamizelka asekuracyjna dla dzieci (2 szt.) Pozycja nr 4: Kamizelka asekuracyjna dla dzieci (2 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181441 Tue, 23 Apr 2019 20:14:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181441 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa surowca – Proszek kakaowy naturalny , do prowadzenia badań przemysłowych”]]> UWAGA! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe". Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy dostawy surowca – Proszku kakaowego naturalnego. Proszek kakaowy - wyrób otrzymywany ze sproszkowania ziaren kakaowych, wcześniej oczyszczonych, wyłuskanych i palonych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181289 Tue, 23 Apr 2019 20:12:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181289 <![CDATA[Dostawa i montaż systemu alarmowego, monitoringu, domofonu, sieci LAN, systemu nagłaśniającego, systemu audiowizualnego]]> Dostawa i montaż systemu alarmowego, monitoringu, domofonu, sieci LAN, systemu nagłaśniającego, systemu audiowizualnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17396 Tue, 23 Apr 2019 19:23:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17396 <![CDATA[Zapytanie ofertowe – szacowanie wartości zamówienia]]> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego i stanowi jego integralną część. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuły” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181438 Tue, 23 Apr 2019 19:12:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181438 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę licencji na oprogramowanie komputerowe w ramach projektu: „Przeprowadzenie prac rozwojowych nad stworzeniem prototypu technologii do tworzenia i projekcji gier VR rozgrywanych na urządzeniach do ćwiczeń aerobowych oraz w salach do zajęć grupowych w klubach fitness i siłowniach”]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa następujących licencji: a) licencji na korzystanie z silnika do tworzenia gier (typu Unreal lub Unity lub o równoważnych parametrach) - dla 11 pracowników • Okres ponoszenia opłat za licencje dla 11 pracowników: od 01.06.2019 r. do 30.06.2020 r. b) licencji na korzystanie z oprogramowania do tworzenia animacji, środowisk, ruchomych grafik, rzeczywistości wirtualnej i postaci, modelowania, symulacji 3D i renderowania (typu Maya, Autodesk) - dla 1 pracownika • Okres ponoszenia opłat za licencje dla 1 pracownika: od 15.05.2019 r. do 30.06.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181428 Tue, 23 Apr 2019 17:45:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181428 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przedsiębiorstwa Agroturystyka Mirosław Jarząbek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.04.00.00 Efektywność energetyczna, RPWM.04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 48,75 kW i 49,14 kW do produkcji energii elektrycznej na potrzeby przedsiębiorstwa należącego do firmy Agroturystyka Mirosław Jarząbek. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zintegrowana z siecią energetyczną zasilającą obiekt, a produkowana energia zostanie wykorzystana do zasilania obiektów. Instalacja będzie budowana na systemowej konstrukcji nośnej posadowionej na zróżnicowanych płaszczyznach trzech obiektów (dachu istniejących budynków tj. budynku noclegowo-usługowego, budynku kotłowni, oraz nowo budowanego budynku SPA) oraz na gruncie dz. nr 132/5 obr. Stępień. 2. Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Dostawę i montaż dwóch zestawów instancji fotowoltaicznych o mocy 48,75kW składającej się z 125 miodów o mocy 390 W każdy, oraz o mocy 49,14kW składającej się z 136modółów o mocy 390 W. 2) zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił sprawność modułów fotowoltaicznych wynoszącą powyżej 20% (ograniczenie powierzchni potrzebnej na uzyskanie danej mocy oraz ograniczenie liczby modułów, a więc i ciężaru); 3) zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił, aby inwerter oraz optymalizatory mocy były wyposażone w funkcję samoistnego odłączania wysokiego napięcia prądu stałego podczas montażu, konserwacji i sytuacji awaryjnych w celu ochrony osób i mienia; 4) Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych instalacji wynosi: a) gwarancja wykonawcy na cały system fotowoltaiczny, będący przedmiotem zamówienia co najmniej 36 miesięcy; b) gwarancja producenta na wady ukryte paneli fotowoltaicznych co najmniej 20 lat, c) optymalizatory mocy: nie mniej niż 25 lat; d) falowniki: nie mniej niż 12 lat; e) gwarancja producenta na moc modułu (wydajności) - co najmniej 25 lat z zachowaniem wydajności na poziomie min. 87% w 25 roku użytkowania. 3. Niniejszy opis przedmiotu zamówienia uzupełniony zostaje projektem koncepcyjnym instalacji fotowoltaicznym – załącznik nr 1a, 1b do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17395 Tue, 23 Apr 2019 17:39:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17395 <![CDATA[Dostawa mebli do szatni]]> Celem zamówienia jest dostawa mebli https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17393 Tue, 23 Apr 2019 17:25:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17393 <![CDATA[Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu inspekcji folii w linii/The delivery, installation and start-up of the inline film inspection system]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia systemu inspekcji folii w linii, dla Kraus Folie Spółka Jawna z siedzibą w Kaliszu, ul. Wojciecha z Brudzewa 44, 62-800 Kalisz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181426 Tue, 23 Apr 2019 17:12:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181426 <![CDATA[1 szt. oprogramowania Standard Individual Perpetual: MATLAB, Simulink, Embedded Coder, MATLAB Coder, Robotics System Toolbox, Simulink Coder, Stateflow lub równoważnego.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. oprogramowania Standard Individual Perpetual w tym MATLAB, Simulink, Embedded Coder, MATLAB Coder, Robotics System Toolbox, Simulink Coder, Stateflow lub równoważnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181423 Tue, 23 Apr 2019 16:44:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181423 <![CDATA[Dostawa i montaż całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem, na potrzeby projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181416 Tue, 23 Apr 2019 16:24:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181416 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy zabudowy przekształtników, w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych”]]> Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.01.02.00-00-0283/16 pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181411 Tue, 23 Apr 2019 16:12:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181411 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy kratki wentylacyjnej, w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych”]]> Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.01.02.00-00-0283/16 pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181404 Tue, 23 Apr 2019 15:56:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181404 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/S/2019]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów do zajęć praktycznych z zakresu spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów nieaktywnych – metoda 141 TIG w ramach projektu: „Buduj przyszłość – międzynarodowy certyfikat z zakresu spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów nieaktywnych – metoda 141 TIG”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181405 Tue, 23 Apr 2019 15:55:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181405 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy regału na moduły, w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych”]]> Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.01.02.00-00-0283/16 pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181400 Tue, 23 Apr 2019 15:47:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181400